สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 เลขที่ 173 ถ. ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok.
(2)

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
16/08/2023

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักง...
16/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
https://circular.bangkok.go.th/doc/20230502/10157.pdf

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  สำนักงานเลขานุการ...
10/08/2023

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วานนี้ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 11 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางสาวมธุรส เบนท์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับมอบหมายให้พิจารณางบประมาณในงบลงทุน ได้แก่ รายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการที่ใช้งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีรายการครุภัณฑ์เพียง 2 รายการ และไม่มีรายการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีทั้งรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีเพียงรายการผูกพัน ซึ่งเป็นโครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีการจัดซื้อรถรับรอง ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนของเดิมซึ่งใช้วงเงินที่สูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรับรองคณะผู้มาเยือนสภากรุงเทพมหานคร เช่น ประธานสภาของเมือง หัวหน้าคณะของเมืองในโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ตลอดรวมทั้ง การร่วมงานพระราชพิธีต่างๆ นั้น หากมีการใช้ประโยชน์น้อย รถจอดเป็นส่วนใหญ่เห็นควรทบทวนโดยอาจจะเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการเช่าแทน เนื่องจากไม่ต้องรับภาระเรื่องการทำประกันรถ และการซ่อมบำรุง รวมถึงหากมีการส่งซ่อมจะมีรถให้ใช้ในระหว่างซ่อม
https://linevoom.line.me/post/1169163314039217873
#สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2(4 สิงหาคม...
08/08/2023

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2
(4 สิงหาคม 2566) นางสาวณัฐรดี คงดั่น เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนกร ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 5 และคณะ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อให้การดำเนินการตัวชี้วัดเป็นไปตามที่กำหนด
https://linevoom.line.me/post/1169114033119680204
#สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

27/07/2023
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวัน...
17/07/2023

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566
📝https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/form/

ทรงพระเจริญ 🧡4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒ...
04/07/2023

ทรงพระเจริญ 🧡
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับถังดับเพลิง "รู้ไหม ถังดับเพลิง 🧯ที่ใช้ใน กทม. มีกี่ประเภท"
29/06/2023

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับถังดับเพลิง "รู้ไหม ถังดับเพลิง 🧯ที่ใช้ใน กทม. มีกี่ประเภท"

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล📝http://forking.moi.go.th/page/save.php
01/05/2023

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล
📝http://forking.moi.go.th/page/save.php

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับบริการหรือติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานครร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน...
24/02/2023

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับบริการหรือติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานครร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment – EIT) ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/a0gqf2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เชิญชวนติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันนี...
19/10/2022

เชิญชวนติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันนี้ (พุธที่ 19 ตุลาคม 2565) และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้ผ่านทาง
🚩เพจสภากรุงเทพมหานคร : https://fb.watch/gf9CcORBKJ/
🚩ช่องสภากรุงเทพมหานคร : https://youtu.be/7Iy1EPdjFfs

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2565วันพุธที่ 19...

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมร...
13/10/2022

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
11/08/2022

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ www.royaloffice.th

06/07/2022

📣📣แนวปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงานสอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง "หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ"

🧾⚖️ โดยประกาศฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร

➡️ รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://164.115.33.117/circular/doc/20220704/6615.pdf

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครย้ายสถานที่ทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565จาก  สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหาน...
01/07/2022

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครย้ายสถานที่ทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
จาก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 173 ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เป็น สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 181 ชั้น 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2217-36
หมายเลขโทรสาร 0 2203 2219

21/05/2022
05/01/2022

วีดีโอ Presentation สภากรุงเทพมหานคร

🔮 ดวงปีหน้ามีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง จะต้องมูเรื่องอะไร ควรระวังเรื่องไหน เสริมโชคยังไง นักพยากรณ์คนไหนจะบอกได้บ้าง ? 🧚🏼‍♀️ดูด...
08/12/2021

🔮 ดวงปีหน้ามีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง จะต้องมูเรื่องอะไร ควรระวังเรื่องไหน เสริมโชคยังไง นักพยากรณ์คนไหนจะบอกได้บ้าง ? 🧚🏼‍♀️
ดูดวงกับนักพยากรณ์ชื่อดังจาก 3 สำนัก ได้แก่
👉 สิริวัฒนาพยากรณ์
👉 สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
👉 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
และพิเศษสุด ๆ เตรียมพบกับอาจารย์ คฑา ชินบัญชร
ที่จะมาทำนายชะตาใน “งานกาชาดออนไลน์”
วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2564
ที่ www.redcrossfair.com
🛎 จองคิวดูดวงได้แล้ววันนี้: https://bit.ly/redcrossfair_horo
ติดตามข่าวสารงานกาชาดได้ที่ FB: งานกาชาด Red Cross Fair
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม
—————————

🔮 ดวงปีหน้ามีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง จะต้องมูเรื่องอะไร ควรระวังเรื่องไหน เสริมโชคยังไง นักพยากรณ์คนไหนจะบอกได้บ้าง ? 🧚🏼‍♀️ดูด...
08/12/2021

🔮 ดวงปีหน้ามีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง จะต้องมูเรื่องอะไร ควรระวังเรื่องไหน เสริมโชคยังไง นักพยากรณ์คนไหนจะบอกได้บ้าง ? 🧚🏼‍♀️
ดูดวงกับนักพยากรณ์ชื่อดังจาก 3 สำนัก ได้แก่
👉 สิริวัฒนาพยากรณ์
👉 สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
👉 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
และพิเศษสุด ๆ เตรียมพบกับอาจารย์ คฑา ชินบัญชร
ที่จะมาทำนายชะตาใน “งานกาชาดออนไลน์”
วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2564
ที่ www.redcrossfair.com
🛎 จองคิวดูดวงได้แล้ววันนี้: https://bit.ly/redcrossfair_horo
ติดตามข่าวสารงานกาชาดได้ที่ FB: งานกาชาด Red Cross Fair
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม
—————————

งานกาชาด 2564 Red Cross Fair 2021 งานกาชาดออนไลน์ ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ ประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยว ช้อป ชม แชร์ ผ่...

🍿 หนังกลางแปลงจะกลับมาอีกครั้ง 14 - 27 ธ.ค. นี้ 🗓กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนทุกท...
05/12/2021

🍿 หนังกลางแปลงจะกลับมาอีกครั้ง 14 - 27 ธ.ค. นี้ 🗓
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมไปถึงพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้องทั้งหลาย 🎞 รับชมหนังกลางแปลงในรูปแบบ Streaming 14 วัน 14 เรื่อง 🎡 ในงานกาชาดออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.redcrossfair.com 🗓 ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ธ.ค. 64
ติดตามข่าวสารงานกาชาดได้ที่เฟซบุ๊ก 👉 “งานกาชาด Red Cross Fair”
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม
—————————

🌟จิตอาสาพัฒนาบริเวณวัด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
03/12/2021

🌟จิตอาสาพัฒนาบริเวณวัด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาภายในบริเวณวัดเทพธิดารามวรวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จิตอาสาสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมปฏิบัติงาน ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร เขตพระนคร กิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาทำความสะอาดลานวัด จัดเก็บวัสดุต่าง ๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดและพื้นที่โดยรอบ

ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529
01/12/2021

ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529

กทม. ชวนคนทุกอาชีพทุกสัญชาติลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง อ่านเพิ่มเติมที่... https://www.prbangkok.com/th/n...
30/11/2021

กทม. ชวนคนทุกอาชีพทุกสัญชาติลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง

อ่านเพิ่มเติมที่... https://www.prbangkok.com/th/news/detail/1/7352 #.YaWXvw_UJ-c.lineme

29/11/2021
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4054509217982002&id=114517608647869
26/11/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4054509217982002&id=114517608647869

🖥 ขอเชิญรับชมการจำลองงานกาชาดออนไลน์ ในงานแถลงข่าว 26 พ.ย. นี้
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมรับชมการจำลองงานกาชาดออนไลน์ ในงานแถลงข่าว 🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show 💃
🗓 26 พ.ย 64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ที่ www.redcrossfair.com
หรือเฟซบุ๊ก “งานกาชาด Red Cross Fair”
จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายแค่ไหน อดใจรออีกนิด เดี๋ยวรู้กัน 😉
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม
—————————

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว 🎷🎼 ในรูปแบบ The ...
23/11/2021

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว 🎷🎼 ในรูปแบบ The Musical Show พบกับความสนุกสนาน ความสดใส ที่จะให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันโดยยังคงรายละเอียดการจัดงานไว้ครบถ้วน 🥳
🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show จัดเต็มเพื่อทุกท่าน ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์
🗓 พบกันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ www. งานกาชาด .com หรือเฟซบุ๊ก งานกาชาด Red Cross Fair
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว 🎷🎼 ในรูปแบบ The Musical Show พบกับความสนุกสนาน ความสดใส ที่จะให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันโดยยังคงรายละเอียดการจัดงานไว้ครบถ้วน 🥳
🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show จัดเต็มเพื่อทุกท่าน ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์
🗓 พบกันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.redcrossfair.com หรือเฟซบุ๊ก งานกาชาด Red Cross Fair
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม

22/11/2021

✨ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ✨

❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง

🧑‍💻พบกับการเพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่ อาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสาระความรู้ดี ๆ จากกูรูด้านต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดจากพันธมิตรมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

🎁 ทั้งยังมีนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมเลือกชมสินค้าต่าง ๆ จากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Virtual Fair ได้ทาง 🖥️ www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/ 👉 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

และเชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน 👉 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

-------

20/11/2021
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม แ...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทยสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ในเทศกาลลอยกระทง โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ส่งภาพประกวดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประเภทสวยงาม และขวัญใจชาวสลส.กทม. ณ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 เลขที่ 173 ถ. ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 224 3038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด