สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 เลขที่ 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กทม.แจกกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ
23/06/2021

กทม.แจกกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ

🌳กทม. แจกกล้าไม้ อาทิ ต้นยางนา ประดู่ พะยูง มะค่าโมง เป็นต้น
🥰 ชวนประชาชน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ
📌 เริ่ม 28 มิ.ย. นี้ จนกว่ากล้าไม้จะหมด

รับได้ที่ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ประกอบด้วย
🌱 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
🌱 สวนจตุจักร
🌱 สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
🌱 สวนลุมพินี
🌱 สวนหลวง ร.9
🌱 สวนเสรีไทย
🌱 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
🌱 สวนหนองจอก
🌱 สวนพระนคร
🌱 สวนสราญรมย์
🌱 สวนธนบุรีรมย์
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงพร้อมลงทะเบียนรับกล้าไม้ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. คนละไม่เกิน 10 ต้น สามารถคละชนิดได้
.
อ่านต่อ...http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6671/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/0/info/253217

การฉีดวัคซีนปอดอักเสบในภาวะโควิด-19  😷ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍
16/06/2021

การฉีดวัคซีนปอดอักเสบ
ในภาวะโควิด-19 😷

ขอบคุณข้อมูลจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

การฉีดวัคซีนปอดอักเสบ
ในภาวะโควิด-19 😷

ขอบคุณข้อมูลจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยปรับครั้งแรกไม่เกิน 1,000 บาท เริ่ม 8 มิ.ย. 64
09/06/2021

ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยปรับครั้งแรกไม่เกิน 1,000 บาท เริ่ม 8 มิ.ย. 64

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน
06/06/2021

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน
31/05/2021

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันนี้(31 พ.ค.64) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคนั้น ศบค. ให้ใช้ประกาศกรุงเทพมหานครขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

28/05/2021

#ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดด้วย

ที่มา : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ข้อ 3

#สาระดีดี #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #ระเบียบงานสารบรรณ #หนังสือราชการ #ระเบียบงานสารบรรณล่าสุด

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
26/05/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

🌟 "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย"
กทม. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เริ่มวันแรก 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 🌟

👪 ผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีน ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไวัแล้ว

👩‍💻 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นเปิด ช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน

📌 โดยการลงทะเบียนแยกเป็น 3 กลุ่ม
🤳 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com 👉( คลิกเลย https://qrgo.page.link/g7Dxz )

🙅 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

🏪 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 - 18.00 น.

☎️ สอบถามการลงทะเบียน/ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนวัคซีน 1516 ช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น.
--------

23/05/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์เยียวยา “คนแพ้วัคซีนโควิด-19” จ่ายสูงสุด 4 แสน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0026.PDF

ทำไมต้องฉีดโควิด-19  😷ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍
19/05/2021

ทำไมต้องฉีดโควิด-19 😷

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

ทำไมต้องฉีดโควิด-19 😷

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

เลื่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น 14 มิ.ย. 64
18/05/2021

เลื่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น 14 มิ.ย. 64

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
18/05/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อ...
17/05/2021

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ... เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ... ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการโยธา ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

แนวทางการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้องข้อมูลจากกรมอนามัย
16/05/2021

แนวทางการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้อง

ข้อมูลจากกรมอนามัย

ร.ร.ในสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
12/05/2021

ร.ร.ในสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
06/05/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

"รู้ไว้...ใช่ว่า"ที่มา : กรมอนามัย
05/05/2021

"รู้ไว้...ใช่ว่า"
ที่มา : กรมอนามัย

ความเสี่ยงการโรคโควิด-19 ในคนทุกกลุ่ม 😷ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍
04/05/2021

ความเสี่ยงการโรคโควิด-19 ในคนทุกกลุ่ม 😷

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

ความเสี่ยงการโรคโควิด-19 ในคนทุกกลุ่ม 😷

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

งดนั่งทานอาหารในร้าน เริ่ม 1 พ.ค.64
30/04/2021

งดนั่งทานอาหารในร้าน เริ่ม 1 พ.ค.64

ไปรษณีย์เปิดช่องทางใหม่ ไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาล...
30/04/2021

ไปรษณีย์เปิดช่องทางใหม่ ไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่เรารักษาค่ะ

ผู้ป่วยลดความเสี่ยง 🚫 เลี่ยงไปโรงพยาบาล รับยาและเวชภัณฑ์ที่บ้าน 🏡ผ่านไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานบริการ EMS ส่งด่วน ถึงไว

ผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลที่รับการรักษา

ไปรษณีย์ไทยร่วมรณรงค์ลดการใช้พื้นที่ส่วนรวม เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของสถานการณ์ในช่วงนี้ และทุกครั้งที่ได้รับสิ่งของอย่าลืมล้างมือและฉีดแอลกฮอล์ด้วยนะครับ

รายละเอียดเพิ่มติม https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/article/11/17123?fbclid=IwAR0lvING9-6nxoHZY6Si0J8JPhQ-M-EwX9APQ-vXt8NmSyviSHYGmUKdvXs

#ไปรษณีย์ไทย #โควิด19 #Covid19
#ส่งยาทางไปรษณีย์
#ส่งทุกทิศเป็นมิตรทุกเส้นทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22 ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด-...
30/04/2021

ราชกิจจานุเบกษา เผยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22 ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด-19
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF

เปิด 14 จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนจุดนอกรพ.
28/04/2021

เปิด 14 จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนจุดนอกรพ.

📢 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหส...
25/04/2021

📢 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่ 26 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

📍 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ดาวน์โหลดประกาศ 👇
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMTQzMg==

กทม.เพิ่มรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 50 เขต
25/04/2021

กทม.เพิ่มรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 50 เขต

กรุงเทพมหานครออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันที่ 26 เม....
25/04/2021

กรุงเทพมหานครออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันที่ 26 เม.ย. ถึง 9 พ.ค. 64

สายด่วน กทม.ประสานหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
24/04/2021

สายด่วน กทม.ประสานหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

เพิ่มศักยภาพบริการรับส่งผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 เข้ารักษาในโรงพยาบาล

จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กทม. ระลอกใหม่เดือนเมษายน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระจายทั่วพื้นที่ กทม. เรามีแผนการดูแลผู้ป่วยโควิด เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ทั้งการขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลกึ่งสนาม การจัดหาโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) และการจัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบ

ยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมียอดสูงสุดในวันที่ 15 เม.ย. ที่ 409 คน และในทุกๆ วันยังพบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กทม. จึงเพิ่มศักยภาพการบริการรับส่งผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 ให้ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เร็วที่สุด จากเดิมที่ศูนย์เอราวัณ กทม. สามารถรับผู้ป่วยได้ 100 รายต่อวัน เราได้เพิ่มรถรับส่งผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตให้สามารถรับผู้ป่วยได้เพิ่มวันละ 200 – 300 ราย ซึ่งประชาชนสามารถโทร.สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 1669 ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม. และสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสายด่วน 1668 กรมการแพทย์ (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.) หรือผ่านทางช่องทางไลน์ “สบายดีบอต” @sabaideebot ที่จะช่วยลงทะเบียนหาเตียงในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

และยังมีเบอร์โทรศัพท์ให้คำปรึกษาโควิด-19 สายด่วน สำนักอนามัย กทม. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2245 4964 ให้บริการเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 097 046 7549 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีกด้วย

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากตลอดเวลา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดครับ

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564 นะคะ
17/04/2021

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564 นะคะ

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564 นะคะ

13/04/2021

☎️ สายด่วน COVID-19 เฉพาะกิจ
👉 โทร 1668 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
🤒 สำหรับผู้ที่มีผลตรวจยืนยัน ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

คำแนะนำเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 😷ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍
11/04/2021

คำแนะนำเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 😷

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

คำแนะนำเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 😷

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย👍

😷 ชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด-19ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.
09/04/2021

😷 ชีวิตวิถีใหม่
ปลอดภัยโควิด-19
ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.

😷 ชีวิตวิถีใหม่
ปลอดภัยโควิด-19
ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.

สงกรานต์เย็นใจ ต้านภัยโควิด-19  🎉💦😷
09/04/2021

สงกรานต์เย็นใจ ต้านภัยโควิด-19 🎉💦😷

สงกรานต์เย็นใจ ต้านภัยโควิด-19 🎉💦😷

การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกัน COVID-19
09/04/2021

การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกัน COVID-19

การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกัน COVID-19

สาระเพื่อการเรียนรู้ในการทำงาน4 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง1. คุ้มค่า โดยพัสดุ ต้องมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มีราคาเ...
07/04/2021

สาระเพื่อการเรียนรู้ในการทำงาน

4 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง

1. คุ้มค่า โดยพัสดุ ต้องมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มีราคาเหมาะสม มีแผนบริหารพัสดุที่ชัดเจนเหมาะสม
2. โปร่งใส เปิดเผยได้ทุกขั้นตอน แข่งขันอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน หลักฐานชัดเจน ระยะเวลาเหมาะสมกับการยื่นข้อเสนอ
3. มีประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล มีการวางแผนล่วงหน้า มีการกำหนดเวลาที่เหมาะสม มีการประเมิน เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ตรวจสอบได้ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

................................................................
#สาระดีดี #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #พรบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ #จัดซื้อจัดจ้าง #บริหารพัสดุภาครัฐ
................................................................

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 เลขที่ 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

ฺBus 12, 42, 35, 509, 511, 79, 70, 47, 15

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 224 3038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้างต่างๆทำความสะอาดกันหมดแล้ว กทม.ล้างถนนทุกสายในเมืองฆ่าโควิดได้ ทำด่วน ทำด่วน
แบบนี้้ก็ได้หรอ?? ร้านอาหารตามสั่ง รุกล้ำกม.ทางเท้าต้องมีพื้นที่ทางเดิน 5 เมตร คืนก่อนเกือบโดนไฟลุกหัวตอนเค้าผัดผักบุ้งไฟแดง แจ้งเขตสวนหลวงแล้วผอ.คงไม่ได้ยิน แจ้งทางนี้นะ ปล.#ทวงคืนทางเท้า
#ต่อเติม​น่ากลัวไหมเนี่ย​ เพขรเกษม​48แยก8
หมู่บ้านธนินทร ซอยวิภาวดีรังสิต35 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กท. ไม่ทราบว่าทำไมเขตดอนเมืองไม่เข้าเก็บขยะเลยครับ ตอนนี้ขยะล้นแล้วครับ.
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้นางณัฐรดี ซุ่ยยัง ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการสำนัก สำนักงานเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี
The rabbit cards with passport are a f******* joke L:)
ช่วยมาตรวจสอบถนนลาดกระบัง ซอยหนึ่งหน่อยครับ ตรงข้ามซอยลาดกระบัง 24 ด้วยครับ รถขนดินมักงานมากดินตกบนถนนเป็นจำนวนมาก ฝุ่นทั้งวันเลยครับ