กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ, หน่วยงานราชการ, อาคารเอวิออน 914 ถนนพระราม 5 ซอยระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok.

23/08/2023
อย่าหลงเชื่อ ลิ้งค์ปลอม! ❌ ขณะนี้มีผู้ทำลิ้งค์ปลอม  โดยแอบอ้างแชร์เพจ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการโปรดอย่าหลงเ...
10/06/2023

อย่าหลงเชื่อ ลิ้งค์ปลอม! ❌
ขณะนี้มีผู้ทำลิ้งค์ปลอม โดยแอบอ้างแชร์เพจ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
โปรดอย่าหลงเชื่อ

พก.ร่วมหารือ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเด็นการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาเกษตรกรคนพิกา...
24/05/2023

พก.ร่วมหารือ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเด็นการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาเกษตรกรคนพิการ
วันนี้ (24 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือกับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามอัตราส่วนที่กฏหมายกำหนด และการพัฒนาเกษตรกรคนพิการ ซึ่งหัวข้อในการหารือ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ ปี 2566 แนวทางการส่งเสริมการการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 35 และ ข้อมูลคนพิการสำหรับการทำงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมหารือ ในครั้งนี้
————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

24/05/2023

🗣ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

หากท่านต้องการสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือ บริการ สามารถติดต่อ📱 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือสามารถแสกน QR CODE เพื่ออ่านรายละเอียด

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 08.30...
21/03/2023

พก. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566
วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566 จัดโดยกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ เสนอแนวทางร่วมกันส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ให้กับหน่วยงานของรัฐและเพื่อให้การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมีนางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวรายงาน และมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน
————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566———————— #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม  #ข่าวพม #พก  #...
21/03/2023

พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/25...
15/03/2023

พก. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ (15 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. พร้อมด้วยสมาคม องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

พก.หารือการท่องเที่ยวและกีฬาประเด็นการจ้างงานภาครัฐ วันนี้ (13 มี.ค.66) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว...
13/03/2023

พก.หารือการท่องเที่ยวและกีฬาประเด็นการจ้างงานภาครัฐ
วันนี้ (13 มี.ค.66) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พร้อมผู้แทน ร่วมหารือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเด็นการจ้างงานภาครัฐ มีหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของภาครัฐตามมาตรา 35 และ ข้อมูลคนพิการที่พร้อมสำหรับการทำงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมี นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการหารือ
————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

พก. โดยกองกองทุนฯ เปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒ...
27/02/2023

พก. โดยกองกองทุนฯ เปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (27 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย จ.ขอนแก่น นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการนำระบบชำระเงินผ่านมือถือหรือการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการกู้ยืมเงินและระบบติดตามหนี้สินของกองทุนฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ พนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร นักพัฒนาสังคม หรือผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 80 คน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

พก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพ...
22/02/2023

พก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ)

วันนี้ (22 ก.พ. 66) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย อธิบดี พก. มอบหมาย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร นักพัฒนาสังคม หรือผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน รุ่นละ 80 คน โดย นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวรายงาน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

พก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพ...
13/02/2023

พก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 2 ภาคใต้)

วันนี้ (13 ก.พ. 66) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ อธิบดี พก. มอบหมาย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 2 ภาคใต้) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร นักพัฒนาสังคม หรือผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน รุ่นละ 80 คน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

🔵พก. เชิญรับชมรายการ POWER D  EP.6 พบกับ "น้องมาแตล หนุ่มน้อยออทิซึม ที่เป็นความมหัศจรรย์ของคุณแม่" น้องพิการทางออทิสติก...
09/02/2023

🔵พก. เชิญรับชมรายการ POWER D
EP.6 พบกับ "น้องมาแตล หนุ่มน้อยออทิซึม ที่เป็นความมหัศจรรย์ของคุณแม่"
น้องพิการทางออทิสติก ที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ด้วยความรักและเอาใจใส่ที่ดีอย่างสม่ำเสมอของคุณแม่
นอกจากนี้ น้องมาแตลและคุณแม่ ยังเป็น ดาว TIKTOK ที่มีผู้ติดตามอย่างมากมายอีกด้วย
🕘พลาดไม่ได้ วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น.
————————
#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

พก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพ...
09/02/2023

พก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 1 ภาคกลาง)

วันนี้ ( 9 ก.พ.66) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท อธิบดี พก.มอบหมาย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 1 ภาคกลาง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร นักพัฒนาสังคม หรือผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน รุ่นละ 80 คน โดย นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวรายงาน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

"ไม่ละทิ้งความฝัน ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน"  - ปุณพจน์ เอื้อพลิศาน์ - 📌พก. ขอเชิญชม POWER D ✳️EP.5 พบกับ น้องวิน ปุณพจน์ เอื...
01/02/2023

"ไม่ละทิ้งความฝัน ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน"
- ปุณพจน์ เอื้อพลิศาน์ -

📌พก. ขอเชิญชม POWER D

✳️EP.5 พบกับ น้องวิน ปุณพจน์ เอื้อพลิศาน์ คนพิการทางการมองเห็น ได้รับ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเป็นนักเรียนทุนโครงการต่างๆ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปัจจุบันเป็น Software Engineer & PWDs Leader บริษัท Vulcan Coalition

💥พลาดไม่ได้ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.‼️

————————
#พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

📌📌กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 📌📌แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ‼️ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคาร เอวิออน (AVION) ตั้งอยู่เลขที...
25/01/2023

📌📌กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 📌📌

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ‼️
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคาร เอวิออน (AVION) ตั้งอยู่เลขที่ 914 ถนนพระราม5 (ปากซอยระนอง2) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แจ้งช่องทางการติดต่อ
☎️ 02-106-9300 (สอบถามทั่วไป)

เกี่ยวกับ การจ้างงานคนพิการ
(สำหรับนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ)
☎️ 02-106-9327 ,02-106-9328 ,02-106-9329, 02-106-9331
http://ejob.dep.go.th (ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ)
💙Fackbook : การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
📩 Gmail : [email protected]

เกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินคนพิการ
☎️ 02-106-9337 ,02-106-9338 ,02-106-9339 ,02-106-9351 (กู้ยืมเงิน)
☎️ 02-106-9346 ,02-106-9347 ,02-106-9340 (ติดตามลูกหนี้)
http://efund.dep.go.th (ระบบการกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ)

เกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
( การดำเนินคดีสถานประกอบการและลูกหนี้กู้ยืมเงิน )
☎️ 02-106-9349 ,02-106-9350 ,02-106-9352 ,02-106-9353

เกี่ยวกับ การขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
☎️ 02-106-9341 ,02-106-9342 ,02-106-9343 ,02-106-9345 ,02-106-9348
http://project.dep.go.th/

5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
05/12/2022

5 ธันวาคม
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

https://www.facebook.com/photo?fbid=457422176581469&set=a.247774164212939
24/11/2022

https://www.facebook.com/photo?fbid=457422176581469&set=a.247774164212939

👩‍🦽พก. ขอเชิญชวนสตรีพิการ ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก "สตรีพิการดีเด่น" เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 (จำนวน 7 รางวัล) ประเภทความพิการประเภทละ 1 รางวัล

🔴หลักเกณฑ์สตรีพิการ

✅ เป็นสตรีพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

✅ เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิของสตรี
หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรีเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิของสตรีหรือการพัฒนาศักยภาพ ของสตรีอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และสิทธิสตรี และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรี

✅ เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิดหรือการกระทำไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรี

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมไทยได้

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานหรือมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

✅ ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

🏢ที่อยู่ : 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

📞โทร : 02-355 3817 หรือ 02- 355 3388 ต่อ 303 , 304

📲สามารถ SCAN แบบฟอร์มการรับสมัคร ได้ที่ QR CODE ตาม INFO GRAPHIC ที่แนบมา

พก. จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2...
22/11/2022

พก. จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 (ภาคกลางและภาคใต้ ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ครอบคลุมทั้งกระบวนการทั้งในด้านกฎหมายและการดำเนินคดี โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล และการบรรยาย เรื่องการติดตามลูกหนี้กองทุนฯ และกรอบแผนการดำเนินโครงการ โดย นิติกรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด พนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนิติกรและผู้ที่ปฏิบัติงานโครงการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 135 คน

พก.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช...
03/11/2022

พก.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (3 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหัวข้อบรรยายในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การดำเนินงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 110 คน

พก.เชิญรับชม "มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ  ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประกอบอาชีพช่างเสร...
17/10/2022

พก.เชิญรับชม "มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ทำให้มีรายได้เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th

พก.เชิญรับชม "มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประ.....

16/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมงานและประเมินผลการจัดงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
พิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 20 ท่านที่ได้รับรางวัลกิจกรรม
ทางทีมงานจะติดต่อและจัดส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม
แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมหน้าในโอกาสถัดไป

ทางทีมงาน We can do จะติดต่อกลับเพื่อส่งของรางวัลครับ

15/09/2022

พก.เชิญรับชม ไพรทิพย์ ยิ่งยศมงคลแสน คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ...

📌 บ่ายนี้พบกัน (!)🔴พก. ขอเชิญร่วมงาน “We can do เรารู้ คุณทำได้” โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จ ภายใ...
14/09/2022

📌 บ่ายนี้พบกัน (!)
🔴พก. ขอเชิญร่วมงาน “We can do เรารู้ คุณทำได้” โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ.2565

🌈วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมภายในงาน
www.wecando-dep.com
👉ชมนิทรรศการเสมือนจริงผลงานคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ
บูธรับสมัครงานออนไลน์สำหรับคนพิการ
กิจกรรมลงทะเบียนและประเมินผลการจัดงาน
ในรูปแบบออนไลน์ ลุ้นรับของที่ระลึกจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
📌รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
ZOOM โดยสแกน QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
📌FACEBOOK LIVE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
📌YOUTUBE LIVE ที่ Dep.Channel

14/09/2022

พก.ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ประกาศเกียรติคุณ คนพิการ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โครงการ We Can Do ประจำปี 2565 โดยเป็นการรับชมผ่านระบบ Zoom

Virtual Tour

ที่อยู่

อาคารเอวิออน 914 ถนนพระราม 5 ซอยระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621069300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ