ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

วิชา 01418472-60 Project Management & Control, หมู่ 1/200——————————Conference Link @ https://meet.google.com/heu-noth-rn...
03/12/2021
Meet

วิชา 01418472-60 Project Management & Control, หมู่ 1/200
——————————
Conference Link @ https://meet.google.com/heu-noth-rnt
Class Code : dmsb52j
Saturday : 15:30 - 18:30 น.

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

นิสิตที่ลงทะเบียน 01418441 Business Data Dimension and Report Management วันเสาร์นี้ใช้ Link นี้สำหรับเข้าเรียน Link: ht...
03/12/2021
Meet virtually with Cisco Webex. Anytime, anywhere, on any device.

นิสิตที่ลงทะเบียน 01418441 Business Data Dimension and Report Management วันเสาร์นี้ใช้ Link นี้สำหรับเข้าเรียน

Link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m78efb23a3d9fac0873d54361c1aa8dc3

Meeting number: 2511 654 6026

Simple, modern video meetings for everyone on the world's most popular and trusted collaboration platform.

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Cooperative Education Preparation (01418390) วันเสาร์นี้ใช่ Link นี้สำหรับเข้าเรียน และเข้าเร...
03/12/2021
Meet virtually with Cisco Webex. Anytime, anywhere, on any device.

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Cooperative Education Preparation (01418390) วันเสาร์นี้ใช่ Link นี้สำหรับเข้าเรียน และเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วย

Link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mba53ecb0c5c89479030bea095344e866

Meeting number: 2512 119 2174

Simple, modern video meetings for everyone on the world's most popular and trusted collaboration platform.

SCB Virtual Campus Event : Interactive Career Coach & Virtual Interview Session ผ่านทาง MsTeam ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราค...
02/12/2021

SCB Virtual Campus Event : Interactive Career Coach & Virtual Interview Session ผ่านทาง MsTeam ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

SCB Virtual Campus Event : Interactive Career Coach & Virtual Interview Session ผ่านทาง MsTeam ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

02/12/2021

ตารางเรียน วิชา 01418334 Compiler Technique
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
- หมู่ 1 อาทิตย์ 12-16.00 น.
- หมู่ 200 อาทิตย์ 8-12.00 น.
(เริ่มเรียนอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564)

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES เปิดรับสมัครงาน
01/12/2021

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES เปิดรับสมัครงาน

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES เปิดรับสมัครงาน

01/12/2021

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01418390 Cooperative Education
Preparation ให้ join google classroom ด้วยครับ ใช้ Class Code นี้ครับ "6l4t5x2"

วิชา 01418475-60 Software Testing and Verification อ.สมโชคหมู่ 1,200 สอนออนไลน์ วัน พุธ เวลา 15:30-18:30 https://meet.go...
01/12/2021
Meet

วิชา 01418475-60 Software Testing and Verification อ.สมโชค
หมู่ 1,200 สอนออนไลน์ วัน พุธ เวลา 15:30-18:30
https://meet.google.com/jsn-bkdh-nxy
Class Code : tcgqrfv

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 https://registrar.ku.ac.t...
30/11/2021
ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2564
https://registrar.ku.ac.th/advfund2021

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาสำหร.....

กองวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 4 (KUSAm batch #4) ประจำปี 2565h...
30/11/2021
เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 (KUSAm#4) ประจำปี 2565

กองวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 4 (KUSAm batch #4) ประจำปี 2565
https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=25094

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 (KUSAm batch #4) ประจำปี

30/11/2021

นิสิตที่ทำโครงงานวิชา 01418499 ในกลุ่ม อ.พบสิทธิ์ อ.ศิริกร อ.อุษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกกลุ่ม ให้ติดต่อ อ.อุษา ผ่านทาง messenger ส่วนตัวอ.อุษา โดยแจ้งชื่อสมาชิกในกลุ่มและหัวข้อโครงงานด้วยค่ะ

เปลี่ยนรหัสเข้าวิชา 01453103 นิสิตเข้าตามอันใหม่นี้วิชากฎหมายผู้ประกอบ 01453103  ให้นิสิตที่ลงทะเบียน add เข้าไปใน MS te...
29/11/2021

เปลี่ยนรหัสเข้าวิชา 01453103 นิสิตเข้าตามอันใหม่นี้

วิชากฎหมายผู้ประกอบ 01453103 ให้นิสิตที่ลงทะเบียน add เข้าไปใน MS team รหัสเข้า 29futan

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม อาจารย์จะเข้าสอนประมาณ 9.20 เนื่องจากมีภารกิจต้องดูแล อ. พิเศษ

บริษัท iknowplus เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง IT Solution Developer
29/11/2021

บริษัท iknowplus เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง IT Solution Developer

บริษัท iknowplus เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง IT Solution Developer

นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01418241 (fin tech) และนิสิตที่สนใจลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขอเริ่ม class เวลา 1...
29/11/2021
Meet virtually with Cisco Webex. Anytime, anywhere, on any device.

นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01418241 (fin tech) และนิสิตที่สนใจลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขอเริ่ม class เวลา 10.00 ครับ

Link :https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m9c48b1b41f510be9210e5eedd668b1f8

Meeting Number: 2513 253 3328

Simple, modern video meetings for everyone on the world's most popular and trusted collaboration platform.

นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01418241 (fin tech) และนิสิตที่สนใจลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ให้เข้ามา join class...
26/11/2021
Meet virtually with Cisco Webex. Anytime, anywhere, on any device.

นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01418241 (fin tech) และนิสิตที่สนใจลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ให้เข้ามา join class ตาม link นี้

Link :https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m9c48b1b41f510be9210e5eedd668b1f8

Meeting Number: 2513 253 3328

Simple, modern video meetings for everyone on the world's most popular and trusted collaboration platform.

นิสิตที่ลงทะเบียน (และนิสิตผู้สนใจ) รายวิชา 01418496 Selected Topics in Computer Science (Algorithmic Techniques for Mas...
26/11/2021
Meet virtually with Cisco Webex. Anytime, anywhere, on any device.

นิสิตที่ลงทะเบียน (และนิสิตผู้สนใจ) รายวิชา 01418496 Selected Topics in Computer Science (Algorithmic Techniques for Massive Data) หมู่ 2, 201 ซึ่งมี อ.นพดล จันทร์เอี่ยม เป็นผู้สอน ให้ทำการเข้าร่วม online class สำหรับคาบแรกในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เวลา 12.30-14.30 ผ่าน Webex ตาม link แนบ

Meeting link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mc3f67efa372cc21f343f901509f4278a
Meeting number: 2510 681 3802
Password: AFfg7DNiH33

Simple, modern video meetings for everyone on the world's most popular and trusted collaboration platform.

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป https://www.grad.ku.a...
26/11/2021

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.grad.ku.ac.th/application/app65_f1/

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.grad.ku.ac.th/application/app65_f1/

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564ตั้งแต่บัดนี้ – ...
26/11/2021

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2564

https://www.grad.ku.ac.th/app_predegree64_f2/

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2564

https://www.grad.ku.ac.th/app_predegree64_f2/

นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 01418333 Automata Theory หมู่ 1, 200, 201 ให้ join  Google Classroom ของรายวิชาโดยใช้ passcode ...
26/11/2021
Sign in - Google Accounts

นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 01418333 Automata Theory หมู่ 1, 200, 201 ให้ join Google Classroom ของรายวิชาโดยใช้ passcode เป็น 4h3betc (https://classroom.google.com/c/NDMwNjYzMzQ4NzQy?cjc=4h3betc)

และสำหรับเทอมปลายนี้ ในรายวิชา 1418333 Automata Theory ทางอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการเรียนการสอน 15 สัปดาห์เรียนควบคู่กันไปกับรายวิชา 01418334 Compiler Techniques

Class หมู่เรียนร่วม 1, 201 สอนวันอังคารเวลา 12.30-14.30
Class หมู่เรียน 200 สอนวันอังคารเวลา 10.00-12.00

หมายเหตุ: Class แรกเริ่มสอนวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายนนี้

26/11/2021
eoffice.ku.ac.th

แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิต และการเข้าพื้นที่ตึกพัก/หอพักของนิสิต ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดหย่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
https://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen05/mVlJwu.pdf

26/11/2021
Moved Temporarily

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ชุมชน, ประชาชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
โดยขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อสีเหลือง

สมัครเข้าร่วมได้ที่ http://shorturl.at/pLNU8

25/11/2021

📣แจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนน📣

♦️เนื่องจากมีนิสิตจำนวนมากพบปัญหาระหว่างการลงทะเบียนเรียน ทางสภานิสิตฯได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนขึ้น

นิสิตท่านใดที่ต้องการแจ้งปัญหาที่พบสามารถแจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียน หรือร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้เลยนะคะ
🔅Link : https://forms.gle/Eu1pSu16tXrfAUtT6

‼️สำหรับทุกปัญหาที่นิสิตทุกท่านเเจ้งเข้ามา ทางเราจะนำเรื่องปัญหาต่างๆที่ได้รับ ส่งให้กับทาง สำนักบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไขและนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ

อบรมครอส Salesforce CRM รูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2564         ประชาสัมพันธ์ โครงการ "...
25/11/2021

อบรมครอส Salesforce CRM รูปแบบออนไลน์
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Salesforce & depa Career Kickstarter" จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ด้าน IT, Computer Science , Computer Engineering รวมถึง Business Administration รวมถึงผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านไอทีไม่เกิน 2 ปี เข้ารับการพัฒนาทักษะหลักสูตรเฉพาะทางจากทีมงาน Salesforce ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาด้าน Salesforce System Admin , Building Application และ Programming Skill ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานสายไอที ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะจบใหม่ในปี 2565 นี้

โดยเมื่อสุดสิ้นโครงการ นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร Certified Salesforce Administration / Certified Salesforce Developer จากทางสำนักงานฯ และ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย แล้ว ส่วนหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเข้าสัมภาษณ์งานและทำงานในกลุ่มบริษัทพันธมิตรของ Salesforce ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยทันที!!.

ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอความกรุณาหน่วยงานของท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับนิสิต นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาในปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยกันส่งเสริมทักษะดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และสร้างโอกาสในการเข้าทำงานให้กับน้องๆ คนรุ่นใหม่ โดยสามารถสมัครผ่าน QR Code (รายละเอียดตามแนบ) หรือติดต่อ นายฎนุพล อ่วมพิทยา ๐๙ ๐๙๙๔ ๖๔๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] เพื่อประสานงานเข้าร่วมต่อไป

อบรมครอส Salesforce CRM รูปแบบออนไลน์
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Salesforce & depa Career Kickstarter" จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ด้าน IT, Computer Science , Computer Engineering รวมถึง Business Administration รวมถึงผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านไอทีไม่เกิน 2 ปี เข้ารับการพัฒนาทักษะหลักสูตรเฉพาะทางจากทีมงาน Salesforce ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาด้าน Salesforce System Admin , Building Application และ Programming Skill ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานสายไอที ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะจบใหม่ในปี 2565 นี้

โดยเมื่อสุดสิ้นโครงการ นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร Certified Salesforce Administration / Certified Salesforce Developer จากทางสำนักงานฯ และ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย แล้ว ส่วนหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเข้าสัมภาษณ์งานและทำงานในกลุ่มบริษัทพันธมิตรของ Salesforce ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยทันที!!.

ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอความกรุณาหน่วยงานของท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับนิสิต นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาในปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยกันส่งเสริมทักษะดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และสร้างโอกาสในการเข้าทำงานให้กับน้องๆ คนรุ่นใหม่ โดยสามารถสมัครผ่าน QR Code (รายละเอียดตามแนบ) หรือติดต่อ นายฎนุพล อ่วมพิทยา ๐๙ ๐๙๙๔ ๖๔๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] เพื่อประสานงานเข้าร่วมต่อไป

24/11/2021

วิชา 01418334 Compiler Technique
หมู่ 1 เรียน อังคาร 16.30-18.30 น.
ศุกร์ 15.00-17.00 น.

หมู่ 200 เรียน อังคาร 14.30-16.30 น.
ศุกร์ 13.00-15.00 น.

เรียนตามตารางนิสิตนะคะ แต่ใน my.ku ลงไว้เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ เพราะมีนิสิตบางคนเวลาเรียนชนกับวิชาอื่น ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้

23/11/2021

การสมัครเข้า "หอพักซอยพหลโยธิน 45" ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
*ขอให้นิสิตอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เเละกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร เเละเงื่อนไขการเข้าพัก
https://drive.google.com/file/d/12O8hIEiMrQ_LSiahME-wBKfIiGhL7RVk/view?usp=sharing

เเบบฟอร์มการสมัคร
https://forms.gle/AsJ6VbTcoRvCnxrF7

การชำระเงินค่าหอพักเเรกเข้า
https://drive.google.com/file/d/1kXBbUzwFvfC3vYuW8XqxaIPQTgUEK0AH/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการยืนยันการจองห้องพักพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเเรกเข้า
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwoT7NlL7yzlHj68_21ZnqmNWKMDLz0yOX42DaauC-DNM9yWI_9/exec

23/11/2021

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 01418233 Assembly Language and Computer Architecture หมู่ 1 และหมู่ 201 ให้เข้าร่วม Google Classroom รหัส ncgvfit หมู่ 200 รหัส rirzo43 และเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Talks  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใจ เตรียมพร้อมและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาคธุรกิ...
23/11/2021

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Talks เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใจ เตรียมพร้อมและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาคธุรกิจการเงินไทย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Talks : A guide to FinTech Cybersecurity

วัน พุธ 15 ธันวาคม 2564

เวลา 17.00 – 18.30 น.

ผ่านช่องทาง Ms Team


หมายเหตุ นักศึกษาทั้งปริญญาตรีทุกชั้นปี แต่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 จะเหมาะที่สุดและปริญญาโทด้วยครับ

พูดคุยกับพี่ๆ Cybersecurity Experts แชร์ความรู้ ทักษะ มุมมองการตั้งรับและป้องกันขององค์กร รวมถึงประสบการณ์การทำงานเส้นทางอาชีพด้าน cybersecurity ในภาคการเงิน

SCB FinTech Cybersecurity
Skills & Tools & Technology
Team Culture
Cybersecurity Career Path in Financial Technology Business

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม QR Code หรือ Link : https://bit.ly/3kX92yi

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Talks เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใจ เตรียมพร้อมและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาคธุรกิจการเงินไทย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Talks : A guide to FinTech Cybersecurity

วัน พุธ 15 ธันวาคม 2564

เวลา 17.00 – 18.30 น.

ผ่านช่องทาง Ms Team


หมายเหตุ นักศึกษาทั้งปริญญาตรีทุกชั้นปี แต่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 จะเหมาะที่สุดและปริญญาโทด้วยครับ

พูดคุยกับพี่ๆ Cybersecurity Experts แชร์ความรู้ ทักษะ มุมมองการตั้งรับและป้องกันขององค์กร รวมถึงประสบการณ์การทำงานเส้นทางอาชีพด้าน cybersecurity ในภาคการเงิน

SCB FinTech Cybersecurity
Skills & Tools & Technology
Team Culture
Cybersecurity Career Path in Financial Technology Business

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม QR Code หรือ Link : https://bit.ly/3kX92yi

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน หมดเขต 9 ธันวาคม 2564
22/11/2021

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน หมดเขต 9 ธันวาคม 2564

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน หมดเขต 9 ธันวาคม 2564

22/11/2021

นิสิตปริญญาตรี
ที่มีปัญหาเรื่องการเรียน
ติดต่อพี่ก้อย
เบอร์โทร. 0-2942-8485

22/11/2021
20/11/2021

ภูมินทร์ สินพิบูลย์ ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา 442 เพื่อแก้เกรด I ด้วย

19/11/2021

บริษัท Wealth Management System Limited กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา ในตำแหน่ง Application Developer และ Software Tester จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทราบ และหากนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถนำส่ง Resume, Transcript และแจ้งกำหนดการฝึกงาน (สามารถแจ้งคร่าวๆ หากไม่ทราบกำหนดการที่แน่นอน)

มาที่ E-mail : [email protected] เพื่อพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมและแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป (ทางบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 350 บาท)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : นักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนงาน Development (Coding เน้นภาษา Java และ Application Developer เน้นภาษา Angular JS,C#.Net)
ตำแหน่ง : นักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนงาน Tester (QA)

19/11/2021

📚วันลงทะเบียนเรียน การศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 📚

🖋นิสิตทุกท่านสามารถลงทะเบียนเรียนได้ผ่านระบบ my.ku.th และต้องชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อนการลงทะเบียนเรียน 2 วันทำการ

🖋การกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ดังนี้

📘นิสิตรหัส61 และน้อยกว่า : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

📗นิสิตทุกชั้นปี *ยกเว้นนิสิตรหัส64* : วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564

📕นิสิตรหัส64 : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

🖋นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.ตามวันและเวลาที่กำหนดให้

📌กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดให้ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 00.00 น.

📌กรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นงวด นิสิตต้องชำระงวดที่ 1 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
19/11/2021

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 562 5444

เว็บไซต์

http://www.cs.sci.ku.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมัคร Developer สาย Hardware ด้าน IoT สำหรับ Payment น้องคนสนใจดูรายละเอียดด้านล่าง
รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
เปิดวิชา 01355202 Eng 4 Writing ภาคเป ใครจะลง Summer ลงชื่อ นามสกุล รหัสนิสิตไว้ได้เลย
https://www.joinclubhouse.com/room/mgl0jVgE ใครสนใจงานสาย Blockchain กับ Bitkub เข้ามาพรีเซนต์ตัวเองได้นะครับ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานด่วนเหลือ 2 ตำแหน่งเท่านั้น ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักพัฒนางาน IoT Device and IoT Backend Developers สำหรับงานด้านอุปกรณ์ Payments ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ เปิดรับสมัครนักพัฒนางาน IoT ด้านอุปกรณ์ Payment และ IoT Cloud Plantform ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
สำหรับนิสิตที่ได้ลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา 01418351 ขอให้เข้าฟังคำชี้แจงในชั่วโมงบรรยายสัปดาห์แรกนะคะ
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969 ,
ค่าเทอมเท่าใลค่ะ