ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6)

เปิดเหมือนปกติ

03/05/2021

นิสิตภาคพิเศษที่ขอเรียนร่วมวิชา 01355103 กับหมู่ 155 ภาควิชาจิตวิทยาแจ้งสน.บริหารการศึกษาว่า จะปิดวิชานี้แล้ว เนื่องจากนิสิตภาควิชาจิตวิทยาลงทะเบียนเรียนแค่ 5 คน แต่ตอนนี้รอแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ก่อน

บริษัท VST ECS (Thailand) Co., Ltd. ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ on...
29/04/2021

บริษัท VST ECS (Thailand) Co., Ltd. ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ online ใน หัวข้อ “IT Solution ในโลกธุรกิจ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

ในการฝึกอบรมน้องๆ จะได้เรียนรู้การดำเนินงานของภาคธุรกิจ IT และเส้นทางสายอาชีพทางด้าน IT รวมถึงจะได้เรียนรู้ภาพรวมของการบริหารจัดการและการออกแบบระบบ IT Solution ในองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากรั้วมหาวิทยาลัย

น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
สนใจสมัคร คลิ๊กเลยที่นี่ https://forms.office.com/r/YNYbnWkknK

บริษัท VST ECS (Thailand) Co., Ltd. ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ online ใน หัวข้อ “IT Solution ในโลกธุรกิจ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

ในการฝึกอบรมน้องๆ จะได้เรียนรู้การดำเนินงานของภาคธุรกิจ IT และเส้นทางสายอาชีพทางด้าน IT รวมถึงจะได้เรียนรู้ภาพรวมของการบริหารจัดการและการออกแบบระบบ IT Solution ในองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากรั้วมหาวิทยาลัย

น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
สนใจสมัคร คลิ๊กเลยที่นี่ https://forms.office.com/r/YNYbnWkknK

29/04/2021

วิชาที่เปิดเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
วิชา 013555202-59 Fundamental English Writing หมู่ 200
นิสิตลงทะเบียนเรียนได้เลย

24/04/2021
คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มก. ภาควิชาฯ จึงขอสำรวจนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์จะ...
23/04/2021

คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มก.
ภาควิชาฯ จึงขอสำรวจนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มก. แจ้งชื่อรายชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่นูค่ะ

นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ส่งเอกสารที่คณะได้เลย ตามขั้นตอนที่แนบมานี้
23/04/2021

นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ส่งเอกสารที่คณะได้เลย ตามขั้นตอนที่แนบมานี้

นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ส่งเอกสารที่คณะได้เลย ตามขั้นตอนที่แนบมานี้

นิสิตทีีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอื่นแทน KU-EXITE ก่อนสำเร็จการศึกษา ด่วน...
23/04/2021

นิสิตทีีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอื่นแทน KU-EXITE ก่อนสำเร็จการศึกษา ด่วน
- 6010451191 น.ส.วริศรา ถิระเศรษฐกิจ
- 6010451094 นายธนดล สระแก้ว
- 6010450811 นายเอกภาพ สิงห์ฆาฬะ
- 6010450772 น.ส.สุชาดา มาลัยเวช
- 6010450519 นายพัสกร เจริญร่าง
- 6010450349 น.ส.ธัญธิชา หาญศิริสถาพร
- 6010450225 นายฐิติรัฐ สุนทรวิวัฒน์
- 6010405572 น.ส.สุวรา อภัยพงศ์
- 6010405441 นายวรพัฒน์ มากพงษ์
- 6010405246 นายณัฐวุฒิ มานตรี
- 6010405131 น.ส.จุฬาลักษณ์ รัชนีกร
- 6010405092 นายกฤษฎิ์ภวินท์ ชัยวงศ์

นิสิตทีีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอื่นแทน KU-EXITE ก่อนสำเร็จการศึกษา ด่วน
- 6010451191 น.ส.วริศรา ถิระเศรษฐกิจ
- 6010451094 นายธนดล สระแก้ว
- 6010450811 นายเอกภาพ สิงห์ฆาฬะ
- 6010450772 น.ส.สุชาดา มาลัยเวช
- 6010450519 นายพัสกร เจริญร่าง
- 6010450349 น.ส.ธัญธิชา หาญศิริสถาพร
- 6010450225 นายฐิติรัฐ สุนทรวิวัฒน์
- 6010405572 น.ส.สุวรา อภัยพงศ์
- 6010405441 นายวรพัฒน์ มากพงษ์
- 6010405246 นายณัฐวุฒิ มานตรี
- 6010405131 น.ส.จุฬาลักษณ์ รัชนีกร
- 6010405092 นายกฤษฎิ์ภวินท์ ชัยวงศ์

20/04/2021

นิสิิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนเรียนหมู่ 200 เท่านั้น วิชาใดที่ยังไม่มีหมู่ 200 นิสิตยังลงทะเบียนเรียนไม่ได้นะ กรณีที่นิสิตเรียนร่วมหมู่ภาคพิเศษคณะอื่น ก็ต้องรอเปิดหมู่ 200

สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายสามารถลุ้นรางวัลพิเศษโดยการตอบคำถามและประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ภายใน 21.00 น. ของวันนี้ได...
18/04/2021

สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายสามารถลุ้นรางวัลพิเศษโดยการตอบคำถามและประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ภายใน 21.00 น. ของวันนี้ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy-ySD8dKThFM1vRHuegte8QF1qzN45vv9nN_DrGgs8ADFtw/viewform?usp=pp_url

สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายสามารถลุ้นรางวัลพิเศษโดยการตอบคำถามและประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ภายใน 21.00 น. ของวันนี้ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy-ySD8dKThFM1vRHuegte8QF1qzN45vv9nN_DrGgs8ADFtw/viewform?usp=pp_url

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ...
16/04/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการส่งคำร้องออนไลน์ ตามลิงค์ https://www.facebook.com/sisc.sci.ku.ac.th/photos/a.240911039288964/3919949248051773

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

1.ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/39x1iKO

2. นิสิตเขียนหรือพิมพ์ คำร้องฯ แสกนคำร้อง หรือ บันทึกคำร้องเป็นไฟล์ แบบ PDF

3. ส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาเห็นชอบ โดยส่งคำร้องให้อาจารย์ลงนามผ่านอีเมล สามารถค้นหาอีเมลได้ที่ https://directory.ku.ac.th/ver3/index.php

4. ส่งงานบริการการศึกษาอาคารทวีฯ ชั้น 1 หรือ ส่งอีเมล [email protected] เสนอคำร้องฯ ขออนุมัติ

5. คำร้องได้รับอนุมัติ งานบริการการศึกษาจะส่งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติคืนนิสิตผ่านอีเมลล์ เพื่อให้นิสิตดำเนินการส่งสำนักบริหารการศึกษาต่อไป

6. นิสิตได้รับคำร้องอนุมัติแล้ว ต้องดำเนินการส่งคำร้องฯ แบบออนไลน์ไปยังสำนักบริหารการศึกษาด้วยตัวเอง ผ่านลิงค์ https://registrar.ku.ac.th/request?fbclid=IwAR3PugwcL0ivcVNZ6JsYqjcPCsPXCurdvBgKOhf5Q4zN1rT98wyueRLIEhI

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ตาม link แนบhttps://www.sci.ku.ac.th/web2019/ne...
15/04/2021
ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 [email protected] ปัจฉ

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ตาม link แนบ
https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/5222-2/

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 [email protected] ปัจฉิมนิเทศ online “ก้าวสู.....

08/04/2021
Photos from ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์'s post
08/04/2021

Photos from ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์'s post

มหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้นประเทศเยอรมนีและโรงเรียนสอนภาษานานาชาติอินลิงกัวในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับมหาวิท...
07/04/2021

มหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้นประเทศเยอรมนีและโรงเรียนสอนภาษานานาชาติอินลิงกัว

ในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้

ประเด็นสำคัญของโปรแกรม ได้แก่ :

- โปรแกรมนี้ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564

- ปีแรก เรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรเร่งรัดเข้มข้น ที่ โรงเรียนสอนภาษานานาชาติอินลิงกัวเอสพลานาด รัชดา

- ปีที่ 2 และปีที่ 3 เรียนออนไลน์เสมือนจริงของหลักสูตรปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้น

- โปรแกรมทั้งหมดนี้สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีค่าเล่าเรียน 110,000 บาท

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

- นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านการทำงานที่เยอรมัน

- นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี

- นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าทำงานในบริษัทเยอรมันชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

- นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำในประเทศเยอรมัน

หากทางมหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใด สามารถติดต่อกลับได้ที่ คุณทัศนีย์ เบอร์ 02-6422084-6 ต่อ 100

มหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้นประเทศเยอรมนีและโรงเรียนสอนภาษานานาชาติอินลิงกัว

ในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้

ประเด็นสำคัญของโปรแกรม ได้แก่ :

- โปรแกรมนี้ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564

- ปีแรก เรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรเร่งรัดเข้มข้น ที่ โรงเรียนสอนภาษานานาชาติอินลิงกัวเอสพลานาด รัชดา

- ปีที่ 2 และปีที่ 3 เรียนออนไลน์เสมือนจริงของหลักสูตรปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยเฟิร์นในฮาเก้น

- โปรแกรมทั้งหมดนี้สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีค่าเล่าเรียน 110,000 บาท

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

- นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านการทำงานที่เยอรมัน

- นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี

- นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าทำงานในบริษัทเยอรมันชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

- นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำในประเทศเยอรมัน

หากทางมหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใด สามารถติดต่อกลับได้ที่ คุณทัศนีย์ เบอร์ 02-6422084-6 ต่อ 100

05/04/2021
Agenda Class Workshop เชิญชวนน้องๆนิสิตเข้าร่วม Online Mini WorkshopAware TechClass : Introduction to Flutter Worldวันที...
05/04/2021

Agenda Class Workshop เชิญชวนน้องๆนิสิต

เข้าร่วม Online Mini Workshop

Aware TechClass : Introduction to Flutter World

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 17.00 น.

วิทยากร : คุณกุลพัฒน์ ศิริกมล (System Analyst)

จากบริษัท Aware Technology Solutions

สามารถเข้าร่วม Workshop ได้ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ

https://bit.ly/31JiLxY

Agenda

9.30 – 9.45 Aware Presentation
9.45 – 12.00
Overview
What is Flutter?
Flutter architectural overview
Editor
Hello world
Files structured in a Flutter app

12.00 – 13.30 Break for Lunch
13.30 – 16.00
Development
Introduction to declarative UI
Widget
Basic widgets
Changing widgets in response to input
Widget Lifecycle
Use an external package
Assets and images
UI Management
Navigation and routing
Data & backend
Reusable components

16.00 – 16.30
Deployment
Code for Crossplatform: Web, iOS, Android, Desktop

16.30 – 17.00 Q&A

หมายเหตุ : สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วม Workshop แนะนำให้ install โปรแกรมตามลิงก์นี้มาได้เลยนะคะ https://flutter.dev/docs/get-started/install

Agenda Class Workshop เชิญชวนน้องๆนิสิต

เข้าร่วม Online Mini Workshop

Aware TechClass : Introduction to Flutter World

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 17.00 น.

วิทยากร : คุณกุลพัฒน์ ศิริกมล (System Analyst)

จากบริษัท Aware Technology Solutions

สามารถเข้าร่วม Workshop ได้ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ

https://bit.ly/31JiLxY

Agenda

9.30 – 9.45 Aware Presentation
9.45 – 12.00
Overview
What is Flutter?
Flutter architectural overview
Editor
Hello world
Files structured in a Flutter app

12.00 – 13.30 Break for Lunch
13.30 – 16.00
Development
Introduction to declarative UI
Widget
Basic widgets
Changing widgets in response to input
Widget Lifecycle
Use an external package
Assets and images
UI Management
Navigation and routing
Data & backend
Reusable components

16.00 – 16.30
Deployment
Code for Crossplatform: Web, iOS, Android, Desktop

16.30 – 17.00 Q&A

หมายเหตุ : สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วม Workshop แนะนำให้ install โปรแกรมตามลิงก์นี้มาได้เลยนะคะ https://flutter.dev/docs/get-started/install

นิสิตปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ให้ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และระบบสนับสนุนการให้บริการนิส...
05/04/2021
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ ระบบสนับสนุนให้บริการนิสิต

นิสิตปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ให้ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และระบบสนับสนุนการให้บริการนิสิตได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1VEOjKDBncqeQ_znMUM87zLfkBSsZmrhMDq62Ys9G4v4/edit

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจาก KBTG (กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางด้านงาน...
01/04/2021

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจาก KBTG (กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการศึกษาร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยและ 2 หน่วยงานภาครัฐ เปิดตัวโครงการ Tech Kampus ร่วมกับมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ Data Science, AI ผลิตบุคลากรให้ตอบโจทย์เชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานจริงใน KBTG โดยมี Executive Chairman (ศ.ดร.ไพรัช ) แถลงนโยบาย และวิสัยทัศน์ด้านการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีโดยคนไทยร่วมมือกันทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆใช้ในประเทศ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนแถลงข่าวกับนักข่าวและท่านอ.สมโชค เรืองอิทธินันท์ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้าน data science/AI สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย TU, MUIC, CMKL และ AIAT
https://www.prachachat.net/ict/news-640336

KBTG เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจสายงานทางด้าน Software Engineer จำนวนมาก หากน้องๆสนใจสามารถสมัครงานได้ที่ >>>  www.kbtg...
01/04/2021

KBTG เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจสายงานทางด้าน Software Engineer จำนวนมาก หากน้องๆสนใจสามารถสมัครงานได้ที่ >>> www.kbtg.tech/career
นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำเพื่อน ตามรายละเอียดในรูปด้านล่างเพื่อลุ้นรับรางวัลจากทางบริษัทฯได้อีกด้วย

KBTG เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจสายงานทางด้าน Software Engineer จำนวนมาก หากน้องๆสนใจสามารถสมัครงานได้ที่ >>> www.kbtg.tech/career
นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำเพื่อน ตามรายละเอียดในรูปด้านล่างเพื่อลุ้นรับรางวัลจากทางบริษัทฯได้อีกด้วย

Photos from เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก.'s post
31/03/2021

Photos from เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก.'s post

บริษัท OICE Automation ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน programmer คุณสมบัติเบื้องต้น- สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C, Java, Python...
29/03/2021
OICE Automation – Authorized GE Platform Distributor in Thailand | Leading automation integrator in Thailand

บริษัท OICE Automation ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน programmer

คุณสมบัติเบื้องต้น
- สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C, Java, Python
- มีความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมเชิง Object Oriented Programming (OOP)
- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับ Database ได้
- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

นิสิตผู้สนใจสมัครงานสามารถส่ง resume ได้ที่ [email protected]

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท
==============
OICE Automation is based in Bangkok and has provided innovative automation system integration services for over 10 years to a broad range of industries in Thailand and South East Asia. Our team of engineers and technicians are dedicated to ensuring innovative solutions are provided to meet our clients technical requirements whilst delivering within schedule commercially.

Supporting world leading international industrial software and hardware providers, OICE Automation can provide the right Product, the right People, the right Technical Solution and can ensure your investment is maintained with the best of on-going support and training.

https://oice-automation.com/

OICE Automation is based in Bangkok and has provided innovative automation system integration services for over 10 years to a broad range of industries in Thailand and South East Asia. Our team of engineers and technicians are dedicated to ensuring innovative solutions are provided to meet our clien...

บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง “Assistant Programmer / Programmer”
29/03/2021

บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง “Assistant Programmer / Programmer”

บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง “Assistant Programmer / Programmer”

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
26/03/2021

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

“SCB Online Campus Career Opportunity”  + เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับท...
25/03/2021

“SCB Online Campus Career Opportunity”
+ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์ ลักษณะงาน โอกาสในการร่วมงานกับ SCB The Future Banking
+ พูดคุย Technical Career Coach รุ่นพี่ SE / QA / PM มาเล่าประสบการณ์สั้นๆ เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องการทำงาน ลักษณะงาน ทีมงาน ใน SCB Digital Platform
+ Speed up Interview นัดสอบ Coding Test และสัมภาษณ์ออนไลน์ Virtual Interview
+ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ Software Engineer (Developer) /Quality Assurance (Tester)/ UX designer / Data scientist และ อื่นๆ
+ Online Chatting ผ่าน Microsoft Team สะดวก ง่าย ไม่จำกัดเวลา

“SCB Online Campus Career Opportunity”
+ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์ ลักษณะงาน โอกาสในการร่วมงานกับ SCB The Future Banking
+ พูดคุย Technical Career Coach รุ่นพี่ SE / QA / PM มาเล่าประสบการณ์สั้นๆ เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องการทำงาน ลักษณะงาน ทีมงาน ใน SCB Digital Platform
+ Speed up Interview นัดสอบ Coding Test และสัมภาษณ์ออนไลน์ Virtual Interview
+ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ Software Engineer (Developer) /Quality Assurance (Tester)/ UX designer / Data scientist และ อื่นๆ
+ Online Chatting ผ่าน Microsoft Team สะดวก ง่าย ไม่จำกัดเวลา

25/03/2021

วิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ)

- วิชา 01422111-60 Principles of Statistics หมู่ 200 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13-16 น. (เรียน ONLINE) อาจารย์วินัย เป็นผู้สอน

- วิชา 01417112-60 Calculus II และ วิชา 01417112-55 Calculus II
หมู่ 200 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9-12 น. (เรียน ONLINE) อาจารย์ธรณินทร์ ทันศรี เป็นผู้สอน

** นิสิตภาคพิเศษ กรณีขอเรียนร่วมกับคณะอื่น ต้องทำเรื่องขอเรียนร่วมและลงทะเบียนเรียนหมู่ 200 เท่านั้น นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนหมู่เรียนอื่น และไม่ได้ทำเรื่องขอเรียนร่วม ทางคณะที่เปิดวิชาจะให้นิสิต drop วิชานั้นออก **

ทุนศึกษาต่อที่ Yuanze University, Taiwan ติดตามข่ายสารเพิ่มได้ที่ FB : Outreach Center of Yuanze University in Thailand
24/03/2021

ทุนศึกษาต่อที่ Yuanze University, Taiwan
ติดตามข่ายสารเพิ่มได้ที่ FB : Outreach Center of Yuanze University in Thailand

23/03/2021
รับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด (https://www.innovizsolutions.com/)***ห...
22/03/2021

รับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด (https://www.innovizsolutions.com/)
***หากน้องๆคนใดสนใจสามารถ scan QR code เพื่อส่งข้อมูลการสมัครตามรูปได้เลยค่ะ***
ตำแหน่งงานที่รับ
· Technical Consult
o เพื่อพัฒนา และวางระบบ ERP
· Developer
o เพื่อพัฒนาระบบ Web Application
· Digital Process Automation Developer
o เพื่อพัฒนา และวางระบบ K2
วัน และเวลาทำงาน
· Mon-Fri, 9.00-18.00 น.
สถานที่ทำงาน
· ตึกมหาทุนพลาซ่าชั้น 10 ติด BTS เพลินจิต
สวัสดิการ
· ค่าโทรศัพท์รายเดือน
· ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก
· ประกันอุบัติเหตุ
· ประกันสังคม
· กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
· ค่าเดินทางเมื่อมีการเดินทางไปหาลูกค้า
· ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง เมื่อมีการออกต่างจังหวัด
ข้อมูลติดต่อ
· Phone: (66) 2-651-4542
· Email: [email protected]
ข้อมูลบริษัท
· Microsoft Gold-Certified partner
· For more information: https://www.innovizsolutions.com/innoviz
***หากน้องๆคนใดสนใจสามารถ scan QR code เพื่อส่งข้อมูลการสมัครตามรูปได้เลยค่ะ***

ฝากประชาสัมพันธ์พื้นที่อ่านหนังสือให้กับน้องๆนิสิตนะคะ ♥KU Happy place center กลับมาให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือตามปกติแล...
22/03/2021

ฝากประชาสัมพันธ์พื้นที่อ่านหนังสือให้กับน้องๆนิสิตนะคะ ♥

KU Happy place center กลับมาให้บริการพื้นที่
อ่านหนังสือตามปกติแล้ว หลังจากผ่านช่วงระบาด
ของ COVID-19 ระลอก 2
กำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 9 เม.ย. 64
📌วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
📌วันเสาร์ - อาทิตย์ (และนักขัตฤกฤษ์) เวลา 09.00 - 16.00 น.
เพื่อให้น้องๆนิสิตได้มีพื้นที่สำหรับเตรียมการสอบ Final
ในบรรยากาศสบายๆ แอร์เย็นๆ และพื้นที่ที่เงียบสงบ
ถ้าไม่ไหวก็มาคุยกับพี่ๆนักจิตฯ ก่อนได้นะคะ ^^
แล้วพบกันค่ะ ที่เดิมหลังสถานพยาบาล ตรงข้ามสนามบาส 😊

ฝากประชาสัมพันธ์พื้นที่อ่านหนังสือให้กับน้องๆนิสิตนะคะ ♥

KU Happy place center กลับมาให้บริการพื้นที่
อ่านหนังสือตามปกติแล้ว หลังจากผ่านช่วงระบาด
ของ COVID-19 ระลอก 2
กำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 9 เม.ย. 64
📌วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
📌วันเสาร์ - อาทิตย์ (และนักขัตฤกฤษ์) เวลา 09.00 - 16.00 น.
เพื่อให้น้องๆนิสิตได้มีพื้นที่สำหรับเตรียมการสอบ Final
ในบรรยากาศสบายๆ แอร์เย็นๆ และพื้นที่ที่เงียบสงบ
ถ้าไม่ไหวก็มาคุยกับพี่ๆนักจิตฯ ก่อนได้นะคะ ^^
แล้วพบกันค่ะ ที่เดิมหลังสถานพยาบาล ตรงข้ามสนามบาส 😊

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 562 5444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดวิชา 01355202 Eng 4 Writing ภาคเป ใครจะลง Summer ลงชื่อ นามสกุล รหัสนิสิตไว้ได้เลย
https://www.joinclubhouse.com/room/mgl0jVgE ใครสนใจงานสาย Blockchain กับ Bitkub เข้ามาพรีเซนต์ตัวเองได้นะครับ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานด่วนเหลือ 2 ตำแหน่งเท่านั้น ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักพัฒนางาน IoT Device and IoT Backend Developers สำหรับงานด้านอุปกรณ์ Payments ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ เปิดรับสมัครนักพัฒนางาน IoT ด้านอุปกรณ์ Payment และ IoT Cloud Plantform ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
สำหรับนิสิตที่ได้ลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา 01418351 ขอให้เข้าฟังคำชี้แจงในชั่วโมงบรรยายสัปดาห์แรกนะคะ
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969 ,
ค่าเทอมเท่าใลค่ะ
Hello. My name is Berly Setiawan as a representative IPB University Computer Science Student Association, Indonesia. We would like to inform you that the Computer Science Student Association of IPB University held an IT Today IPB 2020 event. This year IT Today held a UX Today Competition. UX Today is a competition that focuses on creating user experience designs for a website or mobile-based application. Affiliated with IPB University ACM SIGCHI Student Chapter, This competition is open to all active undergraduate students at the International University. Each team is consisting of a maximum of three people from the same University. We want to invite Department of Computer Science, Kasetsart University to participate in the UX Today Competition. The registration fee is Free for undergraduate student. You can register at www.ittoday.id before 5th August 2020, 11:59 PM GMT. I really hope Department Computer Science, Kasetsart University can take part in the UX Today Competition. For rulebook UX Today Competition can be accessed through the following link : https://bit.ly/UXTODAYRulebook Thanks, Berly Setiawan
กำลังทำเรื่องเปิดวิชา Cobol Programming 01418213 มีใครสนใจจะลงบ้างมั้ยครับ
อยากได้รุ่นพี่ให้คำปรึกษาเรื่องการเข้าของ รอบ1 อ่ะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องการเรียนด้วย รบกวนขอคอนแทคหน่อยนะครับ
📣“สมัครและสัมภาษณ์ทันที” ตำแหน่งที่เปิดรับ 👉 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา วิธีการสมัคร ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/Page0.aspx?id=104 ขั้นตอนที่ 3 : Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครงาน และยื่นเอกสารด้วยตัวเองจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที ณ อาคารบริหาร พระราม 9 (แยกผังเมือง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง