RU-Clip วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์

20/11/2020
ของฝากจากรามฯ - 20 พฤศจิกายน 2563

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมปฏิทินกิจกรรม
- กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 2/2563
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่น 81 โดยศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง
- ติดตามการนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเหมือง เมืองซานเต้าจวง ที่จีน

ติดตามรับชมพร้อมกัน 20 พฤศจิกายน นี้
เวลา 12.30 น.

20/11/2020
ของฝากจากรามฯ - 20 พฤศจิกายน 2563

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมปฏิทินกิจกรรม
- กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 2/2563
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่น 81 โดยศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง
- ติดตามการนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเหมือง เมืองซานเต้าจวง ที่จีน

ติดตามรับชมพร้อมกัน 20 พฤศจิกายน นี้
เวลา 12.30 น.

13/11/2020
ของฝากจากรามฯ - 13 พฤศจิกายน 2563

ของฝากจากรามฯ ประจำสัปดาห์นี้ พบกับ
- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 2564
- การรับสมัครนักศึกษา ป.โท Professional Leaders
และรอบรู้รอบโลกไปที่ประเทศสิงคโปร์ กับพื้นที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายการ
วันนี้ 13.30 น.

13/11/2020
ของฝากจากรามฯ - 13 พฤศจิกายน 2563

ของฝากจากรามฯ ประจำสัปดาห์นี้ พบกับ
- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 2564
- การรับสมัครนักศึกษา ป.โท Professional Leaders
และรอบรู้รอบโลกไปที่ประเทศสิงคโปร์ กับพื้นที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายการ
วันนี้ 13.30 น.

06/11/2020
สาระดีดี - สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รามคำแหง

รายการสาระดีดี
จะพาไปทำความรู้จักกับ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รามคำแหง ที่ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายและวิศวกรรม ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมาหลายรุ่น และฟังประสบการณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ได้ในรายการ

ติดตามรับชมพร้อมกัน
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ 13.30 น.

30/10/2020
ของฝากจากรามฯ - 30 ตุลาคม 2563

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินการศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในคณะบริหารธรุกิจ 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่
- โครงการบัญชีบัณฑิตภาคพิเศษ (ป.ตรี) เรียนนอกเวลาราชการ
- หลักสูตรการจัดการการเงินและการธนาคาร (ป.โท) เรียนเฉพาะวันเสาร์
และรอบรู้รอบโลก พาไปทำความรู้จักกับหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เป็นเพื่อนเล่นและเสริมทักษะของเด็กไปพร้อมๆกันได้

ติดตามรับชมพร้อมกัน 13.30 น. วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม นี้

30/10/2020
ของฝากจากรามฯ - 30 ตุลาคม 2563

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินการศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในคณะบริหารธรุกิจ 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่
- โครงการบัญชีบัณฑิตภาคพิเศษ (ป.ตรี) เรียนนอกเวลาราชการ
- หลักสูตรการจัดการการเงินและการธนาคาร (ป.โท) เรียนเฉพาะวันเสาร์
และรอบรู้รอบโลก พาไปทำความรู้จักกับหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เป็นเพื่อนเล่นและเสริมทักษะของเด็กไปพร้อมๆกันได้

ติดตามรับชมพร้อมกัน 13.30 น. วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม นี้

15/10/2020

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ OneDayProgram (เรียนวันเสาร์วันเดียว) และการรับสมัครในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และรอบรู้รอบโลกจะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่น กับเทคโนโลยีรถยนต์บินได้ที่จะเปลี่ยนโลกการคมนาคมในอนาคต

ติดตามได้ใน ของฝากจากราม 16 ตุลาคม นี้
เวลา 13.30 น. ที่เพจ RU-Clip

09/10/2020
ของฝากจากรามฯ - 9 ตุลาคม 2563

พบกับปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร/โครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ และไปติดตามเทคโนโลยีแว่นตาที่จะช่วงให้เราจดจ่อกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดยใช้ AI

รับชมรายการ ของฝากรามฯ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

08/10/2020
ของฝากจากรามฯ - 9 ตุลาคม 2563

พบกับปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร/โครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ และไปติดตามเทคโนโลยีแว่นตาที่จะช่วงให้เราจดจ่อกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดยใช้ AI

รับชมรายการ ของฝากรามฯ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

02/10/2020
ของฝากจากรามฯ - 2 ตุลาคม 2563

ของฝากจากรามฯมาพร้อมกับปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ และหลักสูตรพิเศษการจัดการการเงินและธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งไปชมเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทำให้เราทำงานได้ทุกที

รับชมพร้อมกัน 13.30 น. วันนี้

02/10/2020
ของฝากจากรามฯ - 2 ตุลาคม 2563

ของฝากจากรามฯมาพร้อมกับปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ และหลักสูตรพิเศษการจัดการการเงินและธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งไปชมเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทำให้เราทำงานได้ทุกที

รับชมพร้อมกัน 13.30 น. วันนี้

24/09/2020

ของฝากจากรามประจำสัปดาห์นี้พบกับ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งไปทำความรู้จักกับเกมเมอร์อายุเยอะที่สุดในโลก : Grandma Gamer

รับชมพร้อมกัน 25 กันยายนนี้ 13.30 น.
1st Premier ที่เพจ RU-Clip

18/09/2020
ของฝากจากรามฯ - 18 กันยายน 2563

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรม การลงทะเบียนสอบแบบ e-Testing และการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และไปทำความรู้จักกับเกมในตำนานอย่าง Mario Kart ที่ลงนามแข่งในโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้ว ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการของฝากจากรามคำแหง

1st PREMIRE
รับชมพร้อมกันวันที่ 18 กันยายน 63 เวลา 14.00 น.

04/09/2020
ของฝากจากรามฯ - 4 กันยายน 2563

พบกับปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.โท สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แนะชมนวัตกรรมแขนหุ่นยนต์เพื่อผู้พิการจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เคลื่อนไหวได้สะดวกและราคาไม่แพง ในรายการของฝากจากรามคำแหง สัปดาห์นี้

1st PREMIRE
รับชมพร้อมกันวันที่ 4 กันยายน 63 เวลา 13.30 น.

10/08/2020
ของฝากจากรามฯ - 630807

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรมดีๆ การอบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย/อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ และโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยงานแพทย์และอนามัย ม.ร. ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ

21/03/2020
บอกกล่าวข่าวราม - 21 มีนาคม 2563

บอกกล่าวข่าวราม มีรายละเอียดแนวทางการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และประกาศหยุดทำการชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และปฏิทินกิจกรรมสำคัญ รวมทั้งเรื่องราวสาระความรู้ติดตามรับชม อีกสักครู่

21/03/2020

บอกกล่าวข่าวราม มีรายละเอียดแนวทางการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และประกาศหยุดทำการชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และปฏิทินกิจกรรมสำคัญ รวมทั้งเรื่องราวสาระความรู้ติดตามรับชม อีกสักครู่

20/03/2020
ข่าวมหาวิทยาลัย - 20 มีนาคม 2563

สรุปข่าวมหาวิทยาลัยพบกับ
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์การใช้ช้องทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน
- รายละเอียดแนวทางการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เลื่อนการสอบส่วนภูมิภาค ช่วง 2 ภาค 2/2562
และติดตามปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครในกิจกรรมที่น่าสนใจ และรอบรู้ทั่วโลกในของฝากจากราม พบกันวันนี้ 12.00 น.

20/03/2020

สรุปข่าวมหาวิทยาลัยพบกับ
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์การใช้ช้องทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน
- รายละเอียดแนวทางการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เลื่อนการสอบส่วนภูมิภาค ช่วง 2 ภาค 2/2562
และติดตามปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครในกิจกรรมที่น่าสนใจ และรอบรู้ทั่วโลกในของฝากจากราม พบกันวันนี้ 12.00 น.

18/03/2020
บอกกล่าวข่าวราม - 18 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมความพร้อมคณาจารย์จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน/2562 และติดตามรายละเอียดแนวทางการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อนนี้

18/03/2020

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมความพร้อมคณาจารย์จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน/2562 และติดตามรายละเอียดแนวทางการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อนนี้

17/03/2020
บอกกล่าวข่าวรามฯ - 17 มีนาคม 2563

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัย กำหนดการลงทะเบียนสอบ e-Testing และภาพบรรยากาศการสอบไล่ ภาค 2/2562 ณ สาขาวิทยบริการต่างๆ กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และสาระรอบรู้ทุกเรื่องราวในช่วงสุดท้ายของบอกกล่าวข่าวรามฯ 12.30 น.

13/03/2020
ของฝากจากราม - 13 มีนาคม 2563

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรม การรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษ Professional Leaders และร่วมส่งผลงานคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร 2563 รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีเตียงอัจฉริยะที่ให้มากกว่าแค่การนอน ในรายการ กับคุณสุภาวิณี บัวบาน

13/03/2020
ข่าวมหาวิทยาลัย - 13 มีนาคม 2563

สรุปข่าวมหาวิทยาลัยรอบสัปดาห์ และประกาศเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบซ่อมสำหรับผู้ขาดสอบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 รวมทั้งติดตามปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครระดับปริญญาโท ในของฝากจากรามฯ

13/03/2020

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรม การรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษ Professional Leaders และร่วมส่งผลงานคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร 2563 รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีเตียงอัจฉริยะที่ให้มากกว่าแค่การนอน ในรายการ กับคุณสุภาวิณี บัวบาน

13/03/2020

สรุปข่าวมหาวิทยาลัยรอบสัปดาห์ และประกาศเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบซ่อมสำหรับผู้ขาดสอบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 รวมทั้งติดตามปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครระดับปริญญาโท ในของฝากจากรามฯ

11/03/2020
บอกกล่าวข่าวราม - 11 มีนาคม 2563

ติดตามข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย / การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการพิเศษต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาโท - เอก / รวมทั้งสาระความรู้ได้ในรายการบอกกล่าวข่าวราม 12.00 น.

11/03/2020

ติดตามข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย / การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการพิเศษต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาโท - เอก / รวมทั้งสาระความรู้ได้ในรายการบอกกล่าวข่าวราม 12.00 น.

06/03/2020
ข่าวมหาวิทยาลัย - 6 กุมภาพันธ์ 2563

ติดตามสรุปข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำสัปดาห์นี้
และพบกับปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และสาระรอบรู้ อีกสักครู่

06/03/2020

ติดตามสรุปข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำสัปดาห์นี้
และพบกับปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และสาระรอบรู้ อีกสักครู่

05/03/2020
บอกกล่าวข่าวราม - 5 มีนาคม 2563

ผ่านมาแล้วครึ่งทางกับการสอบไล่ 2/62 ส่วนกลาง เรามาทบทวนหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการสอบไล่ และข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคล และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และเรื่องราวน่ารู้อื่นๆในรายการบอกกล่าวข่าวราม อีกสักครู่

05/03/2020

ผ่านมาแล้วครึ่งทางกับการสอบไล่ 2/62 ส่วนกลาง เรามาทบทวนหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการสอบไล่ และข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคล และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และเรื่องราวน่ารู้อื่นๆในรายการบอกกล่าวข่าวราม อีกสักครู่

04/03/2020
บอกกล่าวข่าวราม - 4 มีนาคม 2563

บอกกล่าวข่าวรามเที่ยงนี้พบกับข่าว
- โครงการมอบทุนการศึกษานักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562
- ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการ "บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และสาระน่ารู้ ในรายการบอกกล่าวข่าวรามฯ อีกสักครู่

04/03/2020

บอกกล่าวข่าวรามเที่ยงนี้พบกับข่าว
- โครงการมอบทุนการศึกษานักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562
- ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการ "บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และสาระน่ารู้ ในรายการบอกกล่าวข่าวรามฯ อีกสักครู่

ที่อยู่

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.
Bangkok
10240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RU-Clipผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

RU-Clip

RU-Clip

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอนุญาต ประชามสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "Online Global Leaders Conference" 📷แข่งขันเขียนโครงการแก้ไขปัญหาเยาวชน รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนจากต่างประเทศและเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท 📷เงื่อนไขการสมัคร: ลงแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10คน 📷สมัครได้ถึงวันที่: 17 ก.ค. (ไม่มีค่าสมัคร) 📷ปฐมนิเทศ: 18 ก.ค. 📷ระยะเวลาการเขียนโครงการ: 17 ก.ค.- 5 ส.ค. 2020 (เขียนโครงการเป็นภาษาไทย) 📷ช่องทางการเข้าร่วม: Onlineพร้อมกันด้วยโปรแกรม Zoom ผู้จัดงาน: World Camp Organizing Committee และ International Youth Fellowship ประเทศไทย 📷ผู้เข้าร่วมมีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดียการแก้ไขปัญหากับเยาวชนต่างชาติใน IYF World camp 📷กรอกแบบฟอร์มสมัครได้เลย: https://forms.gle/3yoqpLU3ovJubhzC8 📷ติดต่อสอบถาม: 089-2284866, 065-883-3338 📷page: IYF Thailand #iyfkorea #iyfthailand #GlobalLeadersConference
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
สาระดีดี ตอน "ร้องเพลงสุขใจ" โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง
adoro esta página
รับจองแต่งหน้า+ทำผมเจ้าสาว แต่งหน้า+ทำผมรับปริญญาทุก ม. และทุกโอกาส รับประกันความสวยติดทนนานทั้งวัน ทั้งหน้าผม ด้วยเครื่องสำอางค์เค้าท์เตอร์แบรนด์ #เนรมิตความสวยให้คุณถึงที่ในราคาสบายใจ สนใจรีบติดต่อมาได้นะคะที่ 093-965-9388 แอดไลน์ไอดี uuuployuuu ชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Kanpitcha.MakeupArt