Clicky

RU-Clip หน่วยจัดและผลิตรายการโทร

RU-Clip หน่วยจัดและผลิตรายการโทร ผลิตและสร้างสรรค์สื่อรายการโทรทัศ?

07/10/2022
ของฝากจากรามฯ - 7 ตุลาคม 2565

ติดตามของฝากจากรามฯ สัปดาห์นี้ มีกำหนดวันสอบไล่ ภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมอัพเดทหลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบออนไซต์ และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท) หลักสูตร 2 ปี
และพบกับสาระความรู้ กับเทคโนโลยียานยนต์กักเก็บคาร์บอน ไอเดียนักศึกษา ม.เทคโนโลยีไอนด์โฮเฟน ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกว่ารถทั่วๆไป

ติดตามทั้งหมดใน ของฝากจากรามฯ สัปดาห์นี้

07/10/2022

ข่าวมหาวิทยาลัย - 7 ตุลาคม 2565
ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบกับสรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในรอบสัปดาห์นี้
- กองกิจการนักศึกษา ม.ร. นำนักศึกษาวิชาทหาร อบรม “Day Trip B2” เรียนรู้พื้นฐานการดำรงชีวิต ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภา ม.ร. จากข้าราชการ เพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระ
รับชมได้ในรายการ ‘ข่าวมหาวิทยาลัย’ ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.

30/09/2022
ของฝากจากรามฯ - 30 กันยายน 2565

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมที่น่าสนใจ
- การรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท) หลักสูตร 2 ปี
- เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 5 วันจันทร์-ศุกร์ จากสำนักกีฬา
และช่วงสุดท้ายพาไปดูนวัตกรรมที่ช่วยให้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นทำได้ง่ายขึ้น การันตีด้วยรางวัล Dyson Award 2022

รับชมได้ในของฝากจากรามฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 น.

30/09/2022
ข่าวมหาวิทยาลัย - 30 กันยายน 2565

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบกับสรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประจำรอบสัปดาห์นี้
- ม.ร. จัดโครงการ 5 ทศวรรษ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “RU2T for BCG Economy”
- คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ร่วมกับ 4 หน่วยงาน จัดเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (Thailand International Relation Forum) “อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
- ม.ร. จัดงานโครงการเลี้ยงขอบคุณบุคลกรที่เกษียณอายุราชการ “สายใยน้ำเงินทอง” ประจำปี 2564-2565
รับชมได้ในรายการ ‘ข่าวมหาวิทยาลัย’ ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.

23/09/2022
ของฝากจากรามฯ - 23 กันยายน 65

ของฝากจากรามคำแหงสัปดาห์นี้ มาพร้อมกับปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร M.B.A. for Executives หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และเชิญชวนเข้าใช้บริการ "เรือนสุพรรณิการ์" นวดเพื่อสุขภาพ ประคบสมุนไพร รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น

ติดตามทั้งหมดได้ในรายการของฝากจากรามฯ สัปดาห์นี้

23/09/2022
ข่าวมหาวิทยาลัย - 23 กันยายน 2565

ติดตามข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำสัปดาห์นี้
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9
- คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ "พูดเขียน โดนใจ ทันสมัย สไตล์พีอาร์"
- คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
- คณะนิติศาสตร์ จัดอภิปรายวิชาการ "ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญ"

16/09/2022
650916 ลงนามความร่วมมือ ม.ร. กับ บ.สุมิพล คอร์ปอเรชั่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13 กันยายน 2565

16/09/2022
650916 มอ.ปัตตานี ดูงาน สท. ม.ร.

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13 กันยายน 256

16/09/2022
650916 ไหว้ครูสาธิตประถม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จัดพิธีไหว้ครู "บูชาพระคุณครูผู้สร้างศิษย์" ประจำปีการศึกษา 2565

8 กันยายน 2565

16/09/2022
ของฝากจากรามฯ - 16 กันยายน 2565

ของฝากจากรามคำแหงพาไปพบกับกิจกรรมของนักศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาใหม่น่าสนใจ
- ขอเชิญนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสม 75 หน่วยกิตขึ้นไป เข้าร่วมฝึกอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
- การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการการเงินและการธนาคาร (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
และรอบรู้รอบโลกนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันบ้านจากน้ำท่วมด้วยกำแพงกันน้ำติดตั้งด้วยตนเองได้
ติดตามทั้งหมดได้ในรายการของฝากจากรามคำแหงสัปดาห์นี้

16/09/2022
ข่าวมหาวิทยาลัย - 16 กันยายน 2565

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำสัปดาห์นี้ พบกับ
- ความมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ บ.สุมิพล คอปอร์เรชั่น เสริมความเข้มแข็งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จัดพิธีไหว้ครู "บูชาพระคุณครูผู้สร้างศิษย์"

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.

09/09/2022
RUCLIP650909 เกาหลีศึกษาไทยศึกษา8

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "เกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 8: โควิดเปลี่ยนชีวิ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"

วันที่ 1-2 กันยายน 2565
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

09/09/2022
RUCLIP650909 ปฐมนิเทศ วิศวกรรมความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 กันยายน 2565
ณ ห้อง LTB401 อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์

09/09/2022
RUCLIP650909 ปฐมนิเทศ ปรด.ทางสังคมศาสตร์

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 กันยายน 2565
ณ ห้อง 803 อาคารท่าชัย ม.ร.

09/09/2022
ของฝากจากรามฯ - 9 กันยายน 65

รายการที่นำเสนอปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเรื่องราวน่ารู้รอบโลก วันนี้คุณสุภาวิณี บัวบาน มีรายละเอียดการสำหรับผู้มีจิตอาสาเป็น "อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน" สำหรับนักศึกษาพิการ และกำหนดการเปิดรับสมัคร นศ.ระดับปริญญาโท M.B.A. for Executives คณะบริหารธุรกิจ
และรอบรู้รอบโลกครั้งนี้พาไปดู กล้องกระดาษ รักษ์โลก ที่จะเพิ่มความสนุกในระหว่างการถ่ายรูปได้

ติดตามทั้งหมดได้ใน "ของฝากจากรามคำแหง" สัปดาห์นี้

02/09/2022
สาระดีดี(2กย.65) ตอน “ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สาระดีดี นำเสนอสาระน่ารู้ กิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ และทำให้คุณรู้จักกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สัปดาห์นี้พาไปติดตามกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาวิชาทหารไปเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ชีวิต ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

02/09/2022
ข่าวมหาวิทยาลัย - 2 กันยายน 2565

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบกับสรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประจำรอบสัปดาห์นี้
- หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ให้บริการวิดีทัศน์ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯ จ.พังงา
- ภาพกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โครงการลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
- โครงการนัดพบผู้ปกครอง รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
รับชมได้ในรายการ ‘ข่าวมหาวิทยาลัย’ ประจำสัปดาห์นี้
วันศุกที่ 2 กันยายน เวลา 11.00 น.

28/08/2022
สาระดีดี "เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง"

สาระดีดี สัปดาห์นี้ติดตามบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ม.ร. ไปในการทำกิจกรรมเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) และรับฟังความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรบถึงความประทับใจและจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่าง

ติดตามได้ในสาระดีดี ตอน "เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง"

18/08/2022

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบกับสรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประจำรอบสัปดาห์นี้
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
- การสัมมนาวิชาการ “หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบศาลไทย”
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
- การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์​และคณะวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา “กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม” ครั้งที่ 1
- สำนักกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ “โภชนาการต้านโควิด พิชิตอ้วน และ NCDs”

รับชมได้ในของ ‘ข่าวมหาวิทยาลัย’ ประจำสัปดาห์นี้
วันศุกที่ 19 สิงหาคม เวลา 11.30 น.

18/08/2022

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรมที่น่าสนใจ กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
- โครงการ MBA for IT Smart Program วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ(ป.โท)
- โครการ One Day Program (ป.โท) หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์ ม.รามคำแหง บางนา
ให้ได้ติดตามรายละเอียดในรายการ และช่วงสุดท้ายพาไปรู้จักนวัตกรรมหมวกกันน็อคที่ผสมผสานกับการพับกระดาษ 'โอริกามิ' ทำให้พกพาได้ง่าย

รับชมได้ในของฝากจากรามฯ ประจำสัปดาห์นี้
วันศุกที่ 19 สิงหาคม เวลา 11.30 น.

12/08/2022
อาศิรวาท ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

มโนน้อมศิระกรานถวายบังคม
องค์บรมราชชนนีพันปีหลวง
เพ็ญพระยศส่องสว่างดั่งเดือนดวง
ปกแผ่ปวงราษฎร์ร่มเย็นทั่วถิ่นไทย
สิริสวัสดิ์เฉลิมพระชนมพรรษา
ลุสิบสองสิงหามงคลสมัย
ขอพระองค์เกษมพระราชหฤทัย
น้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ช้าพระพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล : ประพันธ์)

05/08/2022
สาระดีดี - จิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

สาระดีดีพาไปติดตามกิจกรรมของเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้แก่นักเรียน งานนี้จะยาก เหนื่อย และน่าสนใจยังไง ติดตามได้ในสาระดีดี สัปดาห์นี้��รับชมพร้อมกัน 5 สิงหาคมนี้ 11.30 น.

05/08/2022

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบกับสรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประจำรอบสัปดาห์นี้

- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต 2/2565
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

- ม.ร. วิทยาเขตบางนา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” จ.นครราชสีมา

- องค์การนักศึกษาจัดกิจกรรม “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” จัดเสวนาพิเศษ และคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง

- กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ จ.ชลบุรี

- ข่าวการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตามทั้งหมดได้ในรายการวันนี้ 11.00 น.

27/07/2022
อาศิรวาท - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๖๕

ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ธ ทรงสานงานต่อกรณียกิจ
ธ ประสิทธิ์จิตอาสาค่าไพศาล
ธ ตามเบื้องพระชนกพสกสราญ
ธ ปรีชญาณเกื้อไทยให้ไพบูลย์
ประณตน้อมบังคมบรมบาท
ภูวนาทจอมบดินทร์ปิ่นไอศูรย์
ถวายพระพรชัยมงคลจำรัสจรูญ
ไทยเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ช้าพระพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล : ประพันธ์)

22/07/2022

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำสัปดาห์นี้พบกับ
- โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565
- การเสวนาวิชาการ “สำเนียงเพลงไทยเดิมและ 12 ภาษาในลำตัด”
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่ 46
- พิธีถวานเทียนพรรษา ประจำปี 2565

12/07/2022
Scoop : จิตอาสาพัฒนาสังคม 2565 อ.ปราณบุรี

ตามไปดูภาพกิจกรรมในโครงการ...
จิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ที่มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ รร.ตชด.บ้านวังหิน และการให้บริการแก่คนชุมชน

รับชมพร้อมกันเลย :)

08/07/2022
ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง - 8 กรกฎาคม 2565

ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำสัปดาห์นี้ พบกับข่าวในรอบสัปดาห์
- การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2565
- ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
- ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา 2565
รับชมพร้อมกันอีกสักครู่

01/07/2022
ของฝากจากรามฯ - 1 กรกฎาคม 2565

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมปฏิทินกิจกรรมและเรื่องน่ารู้ทั่วโลก วันนี้พบกับกำหนดกิจกรรม

- โครงการถวายเทียนพรรษา 2565

- การรับสมัครนักศึกษา ป.โท สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

และรอบรู้รอบโลก นำเสนอหุ่นยนต์เฝ้าบ้านที่มาพร้อมกับความสามารถ เป็นผู้ช่วย และให้ความบันเทิงได้ในตัวเดียว

รับชมพร้อมกัน ศุกร์นี้ 11.30 น.

01/07/2022

ติดตามข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงในรอบสัปดาห์นี้ พบกับ

- โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง RU Big Cleaning Day

- คณะทัศนมาตรศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้วยการคิดบวกและการทำงานเป็นทีม

- กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการจัดกิจกรรม

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ณ จังหวัดลพบุรี

- สวป. จัด Facebook Live : Back to U, RU Ready? เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
-โครงการเพื่อป้องกันภัยพิบัตและอัคคีภัย สำนักพิมพ์ ม.ร. และกองอาคารสถานที่

- สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรมเพื่อบุคลากร “การเขียนเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น”

ติดตามรับชมพร้อมกัน 1 กรกฎาคมนี้ 11.00 น.

24/06/2022
SDD เรียนรู้ชีวิตด้วยจิตอาสา

สาระดีดี พาไปติดตามบรรกาศกิจกรรมในโครงการ เสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าบัณฑิต (หลักสูตรดูงานจิตอาสา) ที่เปิดให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาของไทย ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904(บางเขน) เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และถ่ายทอดแก่เยาวชน

รับชมพร้อมกันวันนี้ 11.30 น.

24/06/2022

พบกับข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำสัปดาห์นี้

- ม.ร.จัดกิจกรรม ดูงานจิตอาสา ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ถ่ายทอดแก่เยาวชน

- โครงการ Design Thinking พัฒนากระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา
- การเสวนา “ทิศทางการตลาดปัจจุบัน(2022)เป็นอย่างไร”

- สาธิตฯบางนา จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2565 ผ่านระบบออนไลน์


รับชมข่าวพร้อมกัน 24 มิถุนายนนี้ 11.00 น.

17/06/2022
ของฝากจากรามฯ - 17 มิถุนายน 2565

ของฝากจากรามประจำสัปดาห์นี้มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรม
- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2565
- มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิศน้ำ”
และรอบรู้รอบโลกพาไปดูการย่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์แขนกลให้ทุกคนสามารถใช้งานเป็นตัวช่วยในบ้านได้
ติดตามทั้งหมดได้ในรายการของฝากจากรามคำแหงสัปดาห์นี้ 11.30 น. วันนี้

17/06/2022

ติดตามข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำสัปดาห์นี้ พบกับ
📃 การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
- RAM Talk การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19
📃 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาด้านต่างๆ

📃 การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ “เรียนรามฯออนไลน์สไตล์เรา”

📃 พิธีทางศาสนาในโครงการลานศิลปวัฒนธรรม 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคำแหง

📃 คณะศึกษาศาสตร์ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
📃 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการยุค New Normal”
ติดตามทั้งหมดได้ในรายการวันนี้ 11.00 น.

10/06/2022
ของฝากจากรามฯ - 10 มิถุนายน 2565

รายการ ของฝากจากรามคำแหง สัปดาห์นี้ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่
- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของสถาบันการศึกษานานาชาติ 1/2565 ในสาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- การรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวไทยในต่างประเทศ
และสาระน่ารู้รอบโลกวันนี้ พาไปติดตามการผลิตพลังงานจากลมที่พกพาได้ ทางเลือกพลังงานแนวใหม่ของนักเดินทาง

รับชมพร้อมกัน(Premier) วันนี้ 11.00 น.

03/06/2022

11.00 น. วันนี้ติดตามรับชม...
ข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำสัปดาห์พบกับ
- ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่และกิจกรรม RU Open House 2022
- การประชุมวิชาการ "อาเซียนกับความหลากหลายทางชีวภาพ" โดยคณะวิทยาศาสตร์
- ความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.REI Software เสริมความเข้มแข็งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
- กิจกรรม RU Bangna Walk&Run 2022 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
- โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2565

รับชมพรีเมียร์(เผยแพร่ครั้งแรก)พร้อมกันที่เพจ
RU Clip หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์

20/05/2022
ข่าวมหาวิทยาลัย - 20 พฤษภาคม 2565

ติดตามข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำสัปดาห์นี้ พบกับ
- "ถักร้อยเรื่องราวอาหารไทยผ่านวรรณคดี" สาธิตการทำอาหารไทยผ่านวรรณคดี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา
- "อาเซียนพลัสในยุคสังคมผันแปร" การประชุมวิชาการและกิจกรรมหลากหลายโดยคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
- บริษัท นิโตริ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
- โครงการอบรม "เทคนิคการสื่อสารกับการทำงาน" และ "เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" โดยกองกิจการนักศึกษา
- โครงการสัมมนาวิชาการ Digital Transformaiton สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ติดตามทั้งหมดได้ในรายการวันนี้ 11.00 น.

06/05/2022
ของฝากจากรามฯ - 6 พฤษภาคม 2565

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมกับปฏิทินกิจกรรม

- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

- การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1/2565
และสาระน่ารู้กับภาพสุดท้ายที่แฟนแอนิเมชั่นเฝ้าคอย กับการได้ครอบครองลูกโอ๊คของเจ้ากระรอกในภาพยนตร์ Ice Ace 


ติดตามรับชมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมนี้ 11.30 น.

29/04/2022
ของฝากจากรามฯ - 29 เมษายน 2565

ของฝากจากรามฯ มาพร้อมปฏิทินกิจกรรม และเรื่องรอบรู้ที่น่าสนใจ วันนี้พบกับ
- การรับสมัครนักศึกษา การบัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่15
- รับสมัคร นศ.ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่26

ที่อยู่

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาว
Bangkok
10240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RU-Clip หน่วยจัดและผลิตรายการโทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอนุญาต ประชามสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "Online Global Leaders Conference"
📷แข่งขันเขียนโครงการแก้ไขปัญหาเยาวชน รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนจากต่างประเทศและเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท
📷เงื่อนไขการสมัคร: ลงแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10คน
📷สมัครได้ถึงวันที่: 17 ก.ค. (ไม่มีค่าสมัคร)
📷ปฐมนิเทศ: 18 ก.ค.
📷ระยะเวลาการเขียนโครงการ: 17 ก.ค.- 5 ส.ค. 2020 (เขียนโครงการเป็นภาษาไทย)
📷ช่องทางการเข้าร่วม: Onlineพร้อมกันด้วยโปรแกรม Zoom
ผู้จัดงาน: World Camp Organizing Committee และ International Youth Fellowship ประเทศไทย
📷ผู้เข้าร่วมมีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดียการแก้ไขปัญหากับเยาวชนต่างชาติใน IYF World camp
📷กรอกแบบฟอร์มสมัครได้เลย: https://forms.gle/3yoqpLU3ovJubhzC8
📷ติดต่อสอบถาม: 089-2284866, 065-883-3338
📷page: IYF Thailand
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ

#รายละเอียดงาน
-ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์
-ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ
-พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ
-ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
________________________________________
#คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส.
-มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ
-ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++
________________________________________
#สวัสดิการ
-ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร
-อาหารฟรี (บางมื้อ)
-คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม
ติดต่อ Study Overseas Centre
www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff
[email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: .soc
02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711
22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
สาระดีดี ตอน "ร้องเพลงสุขใจ"
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง
adoro esta página
รับจองแต่งหน้า+ทำผมเจ้าสาว แต่งหน้า+ทำผมรับปริญญาทุก ม. และทุกโอกาส รับประกันความสวยติดทนนานทั้งวัน ทั้งหน้าผม ด้วยเครื่องสำอางค์เค้าท์เตอร์แบรนด์ #เนรมิตความสวยให้คุณถึงที่ในราคาสบายใจ สนใจรีบติดต่อมาได้นะคะที่ 093-965-9388 แอดไลน์ไอดี uuuployuuu ชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Kanpitcha.MakeupArt
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชู RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬส กรมทหารราบที่ 25 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพ