Clicky

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Official Page of Department of Basic Medical Science, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindr

Official Page of Department of Basic Medical Science, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

Official Page เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดเหมือนปกติ

🎉ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สุรชัย งามรัตนไพบูลย์อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชรอาจารย์ ...
05/08/2022

🎉ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สุรชัย งามรัตนไพบูลย์
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วันเพ็ชร
อาจารย์ ดร.วรพจน์ อุณอนันต์
อาจารย์ ดร.ดิเรก เอกธรรมรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ วจนรจนา
อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณ
อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ มาเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรวัสส์ พุ่มอยู่
อาจารย์ ดร.บงกช ธุระธรรม
และอาจารย์ทุกท่านในคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ👏🏻

09/06/2022
ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม

🎥ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม และร่วมประเมินความพึงพอใจ สื่อวิดีโอ “ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม”
โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หลังจากรับชมเรียบร้อยแล้ว รบกวนทุกท่านทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะ
📝แบบประเมินสื่อวิดีโอ เรื่อง “ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม”
https://shorturl.asia/xaKuN

(โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HEROES - ยุทธศาสตร์ H (Health care excellence) รหัส SP-BMS๐๑)

ขอบคุณค่ะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ประกาศเปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัต...
05/04/2022

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ประกาศเปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติตามประกาศด้านล่างนี้

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่ง curriculum vitae (CV) และเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้ที่ [email protected] หรือ [email protected]
หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2443000 ต่อ 5831 (ธุรการ), 5829 (กายวิภาคศาสตร์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2565

11/06/2021
ความรู้สู้ COVID-19

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจสื่อวิดีโอ เรื่อง “ความรู้สู้ COVID-19” ข้างใต้ Comment นะคะ

ขอบคุณค่ะ

Photos from คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล's post
13/05/2021

Photos from คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล's post

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยมีคุณสมบัติตามประกาศด้านล่างนี้ ขอเชิญผู้ที่ส...
16/04/2021

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยมีคุณสมบัติตามประกาศด้านล่างนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจส่ง curriculum vitae (CV)และเอกสารประกอบต่างๆ ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แขนงวิชามหกายวิภาคศาสตร์ 1 อัตรา และแขนงวิชาเนื้อเยื่อวิทยา 1 อัตราผู้สนใจส่ง...
03/02/2021

ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
แขนงวิชามหกายวิภาคศาสตร์ 1 อัตรา และแขนงวิชาเนื้อเยื่อวิทยา 1 อัตรา

ผู้สนใจส่งเอกสารได้ที่อีเมล์ [email protected]
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 มี.ค. 2564

ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์คุณสมบัติ        ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาเอก        หรือ...
04/10/2020

ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์

คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาเอก
หรือมีคุณวุฒิปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
กรณีมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทางการแพทย์อื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าตอบแทน
31,500 บาท ต่อเดือน (ปริญญาเอก)
26,300 บาท ต่อเดือน (ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต)

ผู้สนใจส่งเอกสาร CV / Transcript / ใบปริญญาบัตร มาที่อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]
โทร 02-2445777 หรือ 089-7069690

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ต.ค. 2563

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562ณ ฌาปนสถาน...
15/06/2019

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562

ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังงานสัมนา เรื่อง.. "Utility of Bayesian monitoring design in de...
20/11/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังงานสัมนา เรื่อง.. "Utility of Bayesian monitoring design in deciding whether and when to stop a clinical trial" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต อาคารพยาธิ ชั้น 5

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Vajira Run for Life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล" เงินรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใ...
30/10/2018

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Vajira Run for Life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล" เงินรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกท่าน
ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิก http://www.nmu.ac.th/th/?p=19555
หรือสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิวชิรพยาบาล
บริเวณชั้น1 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
“Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล”

6 ประโยชน์จากการวิ่ง
1.) สุขภาพดีขึ้น ช่วยทำใช้งานปอดได้ดีขึ้น เพิ่มระดับของภูมิคุ้มกัน
2.) ป้องกันโรค ลดความเสียงในการเป็นมะเร็งเต้านมและโรคหลอดเลือดสมอง
3.) ช่วยลดน้ำหนัก หรือรักษาน้ำหนักไว้ให้คงที่
4.) เพิ่มความมั่นใจ และกระตุ้นความมั่นใจและความนับถือตนเอง
5.) บรรเทาความเครียด ลดอาการปวดหัวจากความตึงเครียดได้
6.) ขจัดภาวะซึมเศร้า
ขอบคุณข้อมูลจาก www.health-th.com

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิก http://www.nmu.ac.th/th/?p=19555
หรือสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิวชิรพยาบาล
บริเวณชั้น1 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📢📢📢 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
20/10/2018

📢📢📢 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายเรื่อง "Bacterial Histidine Kinases as Novel Antibact...
17/10/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายเรื่อง "Bacterial Histidine Kinases as Novel Antibacterial Drug Targets" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต อาคารพยาธิ ชั้น 5

ขอแสดงความยินดีกับทุกภาควิชาที่ได้รับรางวัล ค่ะ
13/09/2018

ขอแสดงความยินดีกับทุกภาควิชาที่ได้รับรางวัล ค่ะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จัดการบรรยาย เรื่อง.."Three - dimensional cell culture models for anticancer grug scre...
13/09/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จัดการบรรยาย เรื่อง..
"Three - dimensional cell culture models for anticancer grug screening" การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบสามมิติ เพื่อทดสอบการตอบสนองของยาต้านมะเร็ง โดย อ.ดร.อาภาภรณ์ เมนะคงคา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 12:00-13:00 น.
ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต อาคารพยาธิ
ชั้น 5

จุลสารภาควิชาวิทญาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายน...
05/09/2018

จุลสารภาควิชาวิทญาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกภาควิชา อาทิ เช่น บทความเซลล์ต้นกำเนิดพลูริโพเทนต์มนุษย์จากมะเร็งเซลล์สืบพันธุ์กับประโยชน์ทางการแพทย์, พริกขี้หนูกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด, แนวทางการรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคล,
ความซื่อสัตย์ในการทำวิจัยกับการหลอกลวงด้วยค่าระดับนัยสำคัญทางสถิต เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีคอลัมน์ถาม-ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และคอลัมน์ข่าวสารประชุม-อบรมวิชาการ (ทั้งภายในและภายนอกประเทศ) (https://drive.google.com/file/d/1AopL2LViuiWBiwJram_ZzcB5D7Ix4hGT/view)และทางจุลสารยังเปิดโอกาศให้ผู้อ่านทุกท่านส่งเรื่องที่น่าสนใจ หรือบทความที่เป็นประโยชน์ได้ตีพิมพ์ลงในจุลสาร โดยสามมารถติดต่อผ่านทาง FB หรือ อีเมลล์มายังบรรณาธิการจุลสารได้ที่ [email protected] และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆของทางภาควิชาได้ที่ https://sites.google.com/a/nmu.ac.th/bms-vajira/home

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "ลูกใต้ใบ..สมุนไพรบำรุงตับ" ในวันพฤหัสบดีที่ ...
07/08/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "ลูกใต้ใบ..สมุนไพรบำรุงตับ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00-13:00 น.
ณ ห้องประชุมวีระวัฒน์ หาญทวีชัย
อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง Challenges for Alzheimer's disease Therapy: Insi...
13/07/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง Challenges for Alzheimer's disease Therapy: Insights from novel mechanisms beyond memory defects "แนวคิดใหม่กับความท้าท้ายในการรักษา โรคอัลไซเมอร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 12:00-13:00 น.
ณ ห้องประชุม ประดิษฐ์ ตันสุรัต อาคารพยาธิ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

โครงการบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม
20/03/2018

โครงการบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการให้ความรู้สู่ชุมชน "นวมินทราธิราช...
13/03/2018

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการให้ความรู้สู่ชุมชน "นวมินทราธิราช ใส่ใจสุขภาพชุมชน" ณ.ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ภายในงาน
- มีสาธิตและอบรมการทำ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED
- หลักการช่วยเหลือคนจมน้ำ
- บริการตรวจวัดน้ำตาล ความดัน และดัชนีมวลกาย
- การให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และการให้ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีค่ะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ BMS Special Seminar หัวข้อ "Bioplastics for Medical Ap...
09/03/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ BMS Special Seminar หัวข้อ "Bioplastics for Medical Applications" โดยทีมนักวิจัย จาก ปตท. วันจันทร์ที่ 26 มีค 61 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต ชั้น 5 อาคารพยาธิ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ หัวข้อพิเศษ โดยวิทยากรจา...
03/02/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ หัวข้อพิเศษ โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นครราชสีมา
ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต ชั้น 5 อาคารพยาธิ
* ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง" Antioxidant Activ...
22/01/2018

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง" Antioxidant Activity and Lipid-lowering Effect of Essential Oils Extracted from Ocimum sanctum L.Leaves” บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิ
* ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จุลสารภาควิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานวชิรพยาบาล ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ภายในแล...
19/01/2018
BMS NEWSLETTER Vol.4 No.1 Dec 2017.pdf

จุลสารภาควิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานวชิรพยาบาล ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ภายในและนอกมหาวิทยาลัย สำหรับจุลสารฉบับนี้จะมีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิเช่น ปฏิวัติวงการชีววิทยาด้วยการถ่ายภาพระดับอณู สารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ความจำและการเชื่อมโยงกันระหว่างสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและสมองส่วนหน้าสุด การเรียนรู้และการจดจำเกิดขึ้นได้อย่างไร มาลาเรียโรคเขตร้อน ภัยน่ากลัวใกล้ตัวคนเมือง Reflexology: วิทยาการสะท้อน และ ถาม-ตอบ ปัญหาที่น่าสนใจ ร่วถึงงานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ผู้อ่านทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามายังภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านช่วยไขปัญหาคาใจ ได้นะคะ https://drive.google.com/file/d/18bBtqTgXwVQAUiroC-HnnG9CAQxwXydH/view

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง "Sulfated galactan...
18/12/2017

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง "Sulfated galactans inhibitmelanin production"บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ประทุมไทย
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมวีระวัฒน์ หาญวิชัย ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
* ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง  "Bayesian adaptive desig...
19/09/2017

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง "Bayesian adaptive designs for clinical study" บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต ชั้น 5 อาคารพยาธิ
* ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานวชิรพยาบาล ฉบับที่ 3 ปี 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ในเรื่อง กลไ...
13/09/2017
BMS NEWSLETTER Vol.3 No.1 Aug 2017.pdf

จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานวชิรพยาบาล ฉบับที่ 3 ปี 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ในเรื่อง กลไกการเกิดอุจจาระร่วงจากเชื้ออหิวาสายพันธิ์ใหม่ และการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยภูมิปัญญานักวิจัยไทย และ ผศ.ธนิศรา ทรงทวีสิน เรื่อง โอ้ยปวดหลัง Sciatica และบทความที่น่าสนใจจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อีกทั้งยังมีกระดานถาม-ตอบ ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ส่งคำถามเข้ามายังภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านช่วยไขปัญหาคาใจ ได้นะคะ https://drive.google.com/file/d/0BzhsPa9gWqRAczliNm1sbXk4eDQ/

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ BMS Sem...
24/08/2017

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ BMS Seminar 2017-2018 ในหัวข้อ "Structural Basis of Multidrug Efflux Pumps in Gram-Negative Bacteria” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.วรพจน์ อุณอนันต์ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ ตันสุรัต ชั้น 5 อาคารพยาธิ คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาล
ทางภาควิชาฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกันระหว่างการฟังสัมมนาได้

Photos from คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล's post
15/06/2017

Photos from คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล's post

"จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานวชิรพยาบาล" ฉบับที่ 2 ปี 2560 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้รับเกียรติจากผู้ท...
31/05/2017
BMS NEWSLETTER Vol 2 No1 Apr 2017.pdf

"จุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานวชิรพยาบาล" ฉบับที่ 2 ปี 2560 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ ดร.ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ ในบทความเรื่อง “มะเร็งตับภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด” และ นพ. ณัฐพล สันตระกูล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในบทความเรื่อง “มะเร็งลำไส้ใหญ่กับถุงหน้าท้อง” ร่วมกับบทความจากคณาจารย์ของภาควิชาฯ พร้อมทั้งกระดานถามตอบ
ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถส่งคำถามมายังบรรณาธิการได้ ผ่านทาง Facebook, E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของทางภาควิชาค่ะ
https://docs.google.com/a/nmu.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bm11LmFjLnRofGJtc3xneDo3YTI5NGRlMDg2ODU1ZWFh

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ BMS Seminar หัวข้อพิเศษ เรื่อง "Pathophysiolog...
16/05/2017

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ BMS Seminar หัวข้อพิเศษ เรื่อง "Pathophysiological mechanisms and potential therapy of diarrheal diseases” บรรยายโดย รศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิ คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาล

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตตลิ่งชัน วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.ขอ...
04/04/2017

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตตลิ่งชัน วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.
ขอขอบคุณชาวตลิ่งชันทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม กันจนจบงานนะคะ ขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนค่ะ

ที่อยู่

3rd And 6th FL. Pathology Building, Faculty Of Medicine Vajira Hospital, Navamin
Bangkok
10300

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก สํานักหวยดัง ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชล Parliament of Thailand กองการเงินและบัญชี กรมชลประ กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ Feflic Ceflic กองประสานงานโครงการพระราชด RTP Cyber Village บช.น.