กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส DOAE IMAGE GALLARY

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง...
19/07/2021

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom ทั้งนี้โครงการฯ มีเป้าหมายในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เด...
17/07/2021

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย สินค้าเกษตรคุณภาพ ได้แก่ กล้วยหอม 80 หวี แก้วมังกร 100 กิโลกรัม มังคุด 200 กิโลกรัม เงาะ 200 กิโลกรัม ทุเรียน 15 ผล สนับสนุนโดยกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยสินค้าแปรรูป ได้แก่ ขนมปังกรอบมอลคิสท์ 2 กล่อง จากบริษัท อินดิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และน้ำตาลทราย 120 กิโลกรับ จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำ...
16/07/2021

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความหน้าการจัดงาน ทั้งในส่วน การดำเนินการจัดทำ Thailand Pavilion การจัดนิทรรศการและบริการข้อมูลประเทศไทย การประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย และความก้าวหน้าทางการศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจ โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบปฏิบัติการ zoom ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการ...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย ได้แก่ กล้วยหอม แก้วมังกร จากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสริมการเกษตร ขนมปังมอลคิสท์ จาก บ.อินบิสโก้ ประเทศไทย (จำกัด) กาแฟสำเร็จรูป Moccona Trio 3 in 1 จาก บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด น้ำตาลทราย จาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และข้าวสารพร้อมด้วยหน้ากากอนามัย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19” เพื่อมาแบ่งปันประชาชน ผ่านตู้ปันสุข บริเวณหน้าประตูทางเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ทางขึ้น BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอ...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ conference (Zoom meeting) การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้แก่อาสาสมัครเกษตรทุกจังหวัดทั่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความรู้ความเข้าในเรื่อง BCG model ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อการดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดคลิปวีดิโอส่ง...
15/07/2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล...
15/07/2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรได้รับความรู้จากวิทยากรและร่วมวางแผนพัฒนางานตลอดจนเครือข่ายของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิตกระทั่งการตลาด โดยเฉพาะการปรับเข้าสู่การทำการตลาดแบบออนไลน์ได้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมกา...
14/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"
ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึ...
13/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webox Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีก...
10/07/2021

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในโครงการ "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19" ประกอบด้วย กล้วยหอม ล้าไย แก้วมังกร มังคุด เงาะ
แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู กะเพรา คะน้า ฝักทองขนมปังกรอบมอลคิสท์ กาแฟสำเร็จรูป Moccona Trio 3 in 1 กาแฟดริฟ อเมซอน ซีอิ้วขาวเซิงโชวหวัง สูตรมาตรฐาน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยในการจัดซื้อสินค้าเกษตร และการสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชน
ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบก...
08/07/2021

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ซึ่งมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อรับทราบสรุปผลบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ประจำฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม - มิถุนายน) ภาคเหนือ (ลิ้นจี่) และภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) สถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2564 (ภาคเหนือ และภาคใต้) และพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการจัดท...
06/07/2021

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการจัดทำแพลตฟอร์ม โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom ขณะนี้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ใช้ชื่อว่า รู้ดิน รู้ปุ๋ย ดำเนินการพัฒนาแล้ว ร้อยละ 68 โดยคาดว่า รู้ดิน รู้ปุ๋ย จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรทั้งในเรื่องข้อมูลคำแนะนำการใช้ปุ๋ย การวิเคราะห์ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การสั่งจองปุ๋ย เป็นต้น ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือส่งเสริม...
06/07/2021

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางออนไลน์ผ่านระบบ zoom
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการติดตามการ...
05/07/2021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการติดตามการระบาดศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์และเตือนการระบาด โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเกษตรอัจฉริยะด้านการอารักขาพืช ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการสำรวจข้อมูลการระบาดศัตรูพืชให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถวางแผนควบคุมการระบาดได้รวดเร็วและติดตามผลการดำเนินการได้อย่างใกล้ชิด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ และโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายป...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของแต่ละอนุกรรมการ อาทิ คณะอนุกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ คณะอนุกรรมการแก้ไขแญหาหนี้สินของเกษตร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร รวมทั้งเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ ตลอดจนการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบค...
01/07/2021

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการฯ ผ่านมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละคณะให้มีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การดำเนินการในทุกขั้นเป็นไปตามกรอบเวลา โดยมีผู้แทนจากกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งท...
01/07/2021

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีประเด็นพิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้
1. การตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชน
2. การทบทวนประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน
3.พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาไปเป็นกิจการที่มีความเข้มแข็งและยกระดับการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาไปสู่กิจการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ
ข้อมูล/กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงก...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 โดยกำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพะเยา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และขยายระยะเวลาการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (คลินิกปกติ) จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสัปปะรดแห...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสัปปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่...
30/06/2021

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงกลาโหม โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีโอกาสได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบไข่ไก่ จากผู้แทนบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไท...
28/06/2021

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบไข่ไก่ จากผู้แทนบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,000 ฟอง พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นกองเสบียง ขวัญกำลังใจ ไมตรีจิต ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 ผ่านก้าวพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ตามแคมเปญ #ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง
ข้อมูล/สำนักส่งเสริมและการจัดการสินค้าเกษตร
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี...
25/06/2021

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสานพลังภาครัฐในการพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรมแก่งคอย(KID) โดยมีเป้าหมายสร้างคน สร้างงาน สร้างสังคม ชุมชนในพื้นที่ & Startups ผ่านนวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆในด้านพัฒนาการเกษตร สินค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประส...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยหารือกับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคผ่านระบบ Conference และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการรวบรวมข้อมูล/แผนงานโครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แนวทางการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเกณฑ์การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนต่อไป
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านติจิทัล ในคณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (or) กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพ/ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและการเจ...
24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและการเจรจาธุรกิจ ซึ่งเป็น 1 ในคณะทำงานในโครงการเข้าร่วมงาน The International Horiltural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom) เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าพืชสวน ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพของไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรในการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย การตลาด แนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเจรจากับผู้ประกอบการของเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ที่อยู่

2143/ 1 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

029406120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด