Clicky

หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ก

หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ก Outage Maintenance PEA แจ้งไฟฟ้าดับทาง Inbox หรือติดต่อการไฟฟ้าหน้างาน ถ้าไม่ทราบเบอร์โทรแจ้ง 1129 ตลอด 24 ชม.

เปิดเหมือนปกติ

MEA ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก...
17/02/2022

MEA ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของ MEA ในตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) รวมจำนวน 29 อัตรา

คลิกอ่านรายละเอียด
https://www.mea.or.th/upload/register/job/135135.pdf

#MEAสมัครงาน
#Recruit
#พนักงานสนาม1
#MEASMARTPEOPLE
#MEA
#การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

14/02/2022

MEA เตือน หยุดแชร์ข้อความ “ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปี” อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด แนะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

จากกรณีการเผยแพร่ข้อความ และภาพ “ลงทะเบียนได้แล้ว!!! ลดค่าน้ำค่าไฟ 1 ปีเต็ม” ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นั้น นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีมาตรการส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟจริง แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยเป็นมาตรการที่เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีการขยายระยะเวลามาตรการปีต่อปี โดยล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ เป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงรูปแบบเดิม คือ ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน เช่น หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนผ่าน MEA ได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ ขั้นตอนต่อมา เมื่อ MEA แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนแล้ว ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ หลังจากนั้น MEA จะส่งข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งหากข้อมูลถูกต้องกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามจำนวนค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 315 บาท ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่มีขนาดเครื่องวัดฯ ขนาด 5(15) แอมแปร์ เมื่อใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี แทนการได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้ที่แม้จะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อเดือน ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในเดือนนั้น ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ ช่องทางการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้
- ตรวจสอบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า ของ MEA สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา ของการประปานครหลวง (กปน.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register

ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลการใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 หรือสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ชี้แจง
#ค่าไฟ
#มติครม
#ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#COVID19
#MEASMARTSERVICE
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

////////

ช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นเลย ต้องอธิบายในใบแจ้งเตือนให้ชัดเจน ป้องกันการเข้าใจผิด
10/02/2022
2ยายสุดลำบาก บ้านถูกตัดไฟฟ้า ทั้งที่ยังไม่เกินกำหนดวันชำระ

ช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นเลย ต้องอธิบายในใบแจ้งเตือนให้ชัดเจน ป้องกันการเข้าใจผิด

ข่าวช่อง 3 ข่าวจริงทันเหตุการณ์พึ่งพาได้ CH3+ แหล่งรวมทุกเนื้อหาช่อง3 รวบรวมไว้ที่นี่เพื่อคุณ

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
04/02/2022

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

PEA อยากให้ทุกคนกลับบ้าน ในทุกวัน
27/01/2022
PEA อยากให้ทุกคนกลับบ้าน ในทุกวัน

PEA อยากให้ทุกคนกลับบ้าน ในทุกวัน

วีดิโอนี้เป็นเพียงการสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ความปลอดภัยด้านการทำงาน ด้วยการนำภาพเหตุการณ์ที่เคย....

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
16/01/2022

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

PEA เยียวยาบ้านไฟไหม้ // #ติดตั้งระบบไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน วสท.  จะช่วยลดการสูญเสียได้
14/01/2022

PEA เยียวยาบ้านไฟไหม้ // #ติดตั้งระบบไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน วสท. จะช่วยลดการสูญเสียได้

คืบหน้า เด็ก 12 ปี #บ้านถูกตัดไฟ ต้อง #จุดเทียนอ่านหนังสือ ก่อนเกิดเพลิงไหมบ้านทั้งหลัง ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจง บ้านดังกล่าวไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้านาน 15 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม เตรียมแนวทางช่วยเหลือ และเยียวยาบ้านเกิดเหตุ
.
คลิกอ่านข่าว : https://news.ch7.com/detail/543416
.
#7HDร้อนออนไลน์
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com

เตรียมตัวเลยจ้าา
14/01/2022

เตรียมตัวเลยจ้าา

📢📢ข่าวดี.. เจิดจ้ามาบอกพี่ ๆ ทุกคน MEA เตรียมเปิดสอบแล้วนะ เร็ว ๆ นี้

รับทราบแล้วเตรียมสอบ TOEIC ให้ได้ผลคะแนน 550 ขึ้นไปได้เลย 😍แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ‼️

**ติดตามได้ทุกช่องทาง Social Media ของ MEA ✌

#MEA #รับสมัครงาน #TOEIC

ระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง
09/01/2022
เจอคนจริง ชายอ้างเป็น จนท.การไฟฟ้า แจ้งตัดมิเตอร์ ถูกเจ้าของบ้านแจ้ง ตร.จับ

ระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ข่าวนี้นำมาเตือนภัย ชายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า แจ้งเจ้าของบ้านว่าจะมาตัดมิเต...

PEA รับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี 2565 จำนวน 67 อัตรา
07/01/2022

PEA รับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี 2565 จำนวน 67 อัตรา

A town where we live “วันแห่งฝันคืนแห่งแสง”
20/11/2021
“A Town Where We Live” วันแห่งฝัน คืนแห่งแสง ฉบับเต็ม (ความยาว 5 นาที)

A town where we live “วันแห่งฝันคืนแห่งแสง”

หลังจากที่ได้เข้าฉายในงานเทศกาลต่างๆระดับนานาชาติ พร้อมได้รับคัดเลือกเป็น Official Selection เพื่อเข้าไปฉายภายในงา...

กรณีไฟฟ้าดับบางจุดในระบบจำหน่ายของ PEA เป็นแบบนี้นี่เอง?
14/11/2021
ไฟดับ ไฟกระพริบ UNDERSTANDING OUTTAGE TREE 2

กรณีไฟฟ้าดับบางจุดในระบบจำหน่ายของ PEA เป็นแบบนี้นี่เอง?

มาทำความเข้าใจโครงการพื้นฐานระบบป้องกันของระบบไฟฟ้าแรงสูงเบื้องต้นกันครับ ทำไมไฟถึงดับ ไฟกระพระบ

สาเหตุหลักๆของ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
14/11/2021
ทำไมภาคใต้ถึงมีไฟฟ้าดับบ่อย TREE SHORT CIRCUIT ON POWER LINE

สาเหตุหลักๆของ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

พื้นที่ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการปลูกดังกล่าวใกล้แนวสายไฟจำนวนม.....

14/11/2021
เบื้องหลังไฟฟ้าเกือบทั่วไทยและแผนรองรับ ระบบ EV
13/11/2021
รู้จัก PEA ผู้ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วไทย กับแผนใหญ่ดันไทยสู่ถนน EV

เบื้องหลังไฟฟ้าเกือบทั่วไทยและแผนรองรับ ระบบ EV

เชื่อว่าคนจำนวนมากยังคงสับสนว่าสามหน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทกับการกระจายไฟฟ้าในประเทศไทยอย่า...

10/11/2021

ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส 😷 MEA เพิ่มช่องทางบริการใหม่ ช่วง COVID-19 ผ่านทาง Line Official Account ของทุกที่ทำการเขต‼️
ยกระดับบริการแยกพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ครบทุกเรื่องไฟฟ้า⚡⚡
📲 Scan เลย QR Code Line OA ของทุกเขต 👉 หรือคลิก https://www.mea.or.th/LineOA

#LineOA #MEAsmartservice
#ePayment #จ่ายค่าไฟออนไลน์ #จ่ายค่าไฟช่องทางไหนก็สะดวก #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

13/10/2021
Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน's post
02/10/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน's post

Photos from ที่นี่ลำพูน's post
01/10/2021

Photos from ที่นี่ลำพูน's post

30/09/2021
หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
26/09/2021

หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

การสรรหาจากลูกจ้าง​ กฟภ.​ เป็นพนักงานวิชาชีพ
14/09/2021

การสรรหาจากลูกจ้าง​ กฟภ.​ เป็นพนักงานวิชาชีพ

10/09/2021
หลักการทำงานของ Trip Saver
06/09/2021

หลักการทำงานของ Trip Saver

30/07/2021

PEA เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบ E-Service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่าน e-Service ช่องทางการลงทะเบียนขอรับบริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- สแกน QR Code
- ลงทะเบียนผ่าน PEA Smart Plus
- https://eservice.pea.co.th/etax/authen

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนประกาศดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์ https://www.pea.co.th/WebApplicat...
06/07/2021

แผนประกาศดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์
https://www.pea.co.th/WebApplications/Outage/New/Index.aspx

Photos from ร่วมงานกับ PWA การประปาส่วนภูมิภาค's post
02/07/2021

Photos from ร่วมงานกับ PWA การประปาส่วนภูมิภาค's post

SF6 ชั่วคราวติดตั้งสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายของ PEA
04/06/2021

SF6 ชั่วคราวติดตั้งสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายของ PEA

01/06/2021
เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนตกฟ้าคะนอง หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
28/05/2021

เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนตกฟ้าคะนอง หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

25/05/2021
17/05/2021

📢บัญชีรายชื่อสำรอง
รายงานตัวแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ อาคาร 3 ชั้น 3

09.30น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 1-21)

13.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 1-13)

15.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประกาศรับสมัครฯ 959 (สำรองอันดับ 1-10)

😷🤒🤧 กรุณาปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร

ขออภัยประชาชนด้วย
16/05/2021

ขออภัยประชาชนด้วย

#อุบัติเหตุ รถยนต์ชนเสาไฟฟ้าล้มหลายต้น #ถนนตรัง อ.เมืองภูเก็ต ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบริเวณใกล้เคียง ล่าสุด จนท.กำลังดำเนินการ

(cr อ.ต.อส.เน็ตเวิร์ค001 กลุ่ม ราก77.อยุธยา)

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
16/05/2021

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

ที่อยู่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้ง 28 กัน
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+661129

เว็บไซต์

http://www.pea.co.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามพี่ๆหน่อยครับ มีพี่ๆคนไหน ที่เริ่มจากคนงานการไฟฟ้า ละสอบติดเป็น ผู้ช่วยช่าง หรือ พนักงานช่างบ้างครับ
👏วันที่ 10 กันยายน 2563👏 เวลา 17.00น.-18.00 น. ====================================== แขวงทางหลวงพิจิตร หมวดทางหลวงวชิรบารมี 🛣️จัดกำลังจนท.ออกตรวจสอบเหตุ กรณีสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง-หนองนา ที่สี่แยกไฟแดงหนองหัวปลวก กม.73+223 ชำรุด เบื้องได้ดำเนินการตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยการจราจรทางหลวงสายรองที่มาบรรจบจุดตัดสี่แยก ที่ทางหลวงหมายเลข1074 ตอน บึงบ้าน-สี่แยกหนองหัวปลวก และ ที่ทางหลวงหมายเลข1276 ตอน วังจิก-สี่แยกหนองหัวปลวก ที่มาบรรจบจุดตัดสี่แยกทางหลวงหมายเลข 117 และ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุดอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร สาเหตุเกิดจาก ระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเกิดความบกพร่อง จึงสลับวงจรไฟฟ้าที่เลี้ยงตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ไปใช้วงจรที่จ่ายไฟได้ตามปกติ ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ.โพธิ์ประทับช้าง การไฟฟ้าภูมิภาคจ.พิจิตร ที่เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า 🚧#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง# 🚧#ใส่ใจความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน# *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 🚧 #หมวดทางหลวงวชิรบารมี 🚧 #แขวงทางหลวงพิจิตร 🚜 #กรมทางหลวง 📞 #สายด่วนกรมทางหลวง 1️⃣5️⃣8️⃣6️⃣ 🔸 #โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง 🔸 #ยินดีรับใช้ประชาชน
ได้หยุดกับเขาสักวันคงจะดี
ร้องเรียนครับ การไฟฟ้าย่านตาขาว จ.ตรัง ทำงานล่าช้า ไฟดับ ตั้งแต่ 11 โมงเช้า จนถึงตอนนี้ 02.34 ไม่มีการ แก้ไข ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย และไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียว ถ้าไฟดับหลังจากเวลางาน จะได้รับการแก้ไขในตอนเช้าของอีกวันเป็นแบบนี้ประจำ เพราะกะดึกจะตั้งวงกินเหล้า บางก็ไปตัดยาง ไม่ทำงาน แล้วจะจ้างไว้ทำไม ทำให้ทรัพย์เสียหาย เลวมากๆเลวจริงๆ หมาเย็ดแม่ พวกหัวดอ เย็ดแม่เย็ด สัตว์นรก ยกนิ้วให้เลย
ไฟดับ บริเวณสันป่าเลียงหมู่ 4 บางซอย ตำบลหนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่เที่ยงคืนสิบนาที
ไฟฟ้าดับถนน สายกันตัง แถวหัวโค้งเวทินครับ
บ้านป่าม่วงหมู่10ต.นาใหญ่อ.สุวรรณภูมิจ.101ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะเดือดร้อนมาก
ไฟดับคะอีกนานไหม
แจ้งหม้อแปลงระเบิด ไฟฟ้าดับหมู่บ้านบุรีรมย์คลอง4 ได้ที่ไหนครับ
ออกพรรษาแล้วพี่ตื่น ๆ พี่ใหญ่ของรุ่น พี่ชาญวิทช์ โคตตะ ชชง.62 กฟจ.อด.2(นย.) น้องๆรักดอกจึงหยอกเล่น 555
ไฟดับอีกแล้วแก้ไขด่วน
หมู่บ้านสร้อย ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ไฟฟ้าดับอีกแล้ว เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ เมื่อวาน(09/07/2562)ก็ดับ ตั้งแต่ตี5 ถึง 22.00 อยากทราบว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จตอนไหนค่ะ ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบและประสานให้เร่งด่วนด้วยค่ะ