หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ก

หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ก Outage Maintenance PEA แจ้งไฟฟ้าดับทาง Inbox หรือติดต่อการไฟฟ้าหน้างาน ถ้าไม่ทราบเบอร์โทรแจ้ง 1129 ตลอด 24 ชม.

เปิดเหมือนปกติ

SF6 ชั่วคราวติดตั้งสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายของ PEA
04/06/2021

SF6 ชั่วคราวติดตั้งสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายของ PEA

SF6 ชั่วคราวติดตั้งสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายของ PEA

01/06/2021
เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนตกฟ้าคะนอง หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
28/05/2021

เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนตกฟ้าคะนอง หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

25/05/2021
17/05/2021

📢บัญชีรายชื่อสำรอง
รายงานตัวแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ อาคาร 3 ชั้น 3

09.30น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 1-21)

13.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 1-13)

15.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประกาศรับสมัครฯ 959 (สำรองอันดับ 1-10)

😷🤒🤧 กรุณาปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร

ขออภัยประชาชนด้วย
16/05/2021

ขออภัยประชาชนด้วย

#อุบัติเหตุ รถยนต์ชนเสาไฟฟ้าล้มหลายต้น #ถนนตรัง อ.เมืองภูเก็ต ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบริเวณใกล้เคียง ล่าสุด จนท.กำลังดำเนินการ

(cr อ.ต.อส.เน็ตเวิร์ค001 กลุ่ม ราก77.อยุธยา)

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
16/05/2021

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

11/05/2021
08/05/2021

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14/04/2021
Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
05/04/2021

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

03/04/2021

เรื่องจริง! MEA เผยผลทดสอบแอร์ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟมากขึ้น

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยถึงผลการทดสอบอัตราการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ใช้พลังงานสูงขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ 14

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่จะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญ เกิดจากเครื่องปรับอากาศที่ต้องทำงานหนักในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ เป็นการวัดผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน ขนาด 12,000 BTU ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิภายในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส และวัดผลการใช้ไฟฟ้าในขณะที่อุณหภูมิภายนอกห้องมีการตั้งค่าไว้ที่ 35 และ 41 องศาเซลเซียส

จากผลการทดสอบ พบว่า การตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีอุณภูมิภายในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกห้อง 35 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง จะใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 0.69 หน่วยต่อชั่วโมง แต่หากอุณหภูมิภายนอกห้องเป็น 41 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง เครื่องปรับอากาศดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 0.79 หน่วยต่อชั่วโมง หรือกล่าวได้ว่า เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น 6 องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 14

ทั้งนี้ จากผลการทดสอบดังกล่าว หากคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.9 บาท จะพบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกห้อง 35 องศาเซลเซียส จะทำให้เสียค่าไฟฟ้าประมาณ 2.69 บาทต่อชั่วโมง ขณะที่ การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกห้อง 41 องศาเซลเซียส จะทำให้เสียค่าไฟฟ้าประมาณ 3.08 บาทต่อชั่วโมง

จากค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน หากสมมติการใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน นาน 30 วัน จะพบว่า การใช้เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิภายนอกห้อง 35 องศาเซลเซียส จะมีค่าไฟฟ้าประมาณ 646 บาท และการใช้เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิภายนอกห้อง 41 องศาเซลเซียส จะมีค่าไฟฟ้าประมาณ 739 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าเดิม 93 บาทต่อการใช้เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

อย่างไรก็ตาม การคิดค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการคิดค่าไฟฟ้าในรูปแบบอัตราก้าวหน้า ซึ่งจะมีการคิดค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น การคำนวณค่าไฟฟ้าในรูปแบบที่ยกตัวอย่างดังกล่าว จึงอาจต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่ง MEA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีข้อแนะนำวิธีการใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าควรตั้งค่าเครื่องปรับอากาศขั้นต่ำที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส รวมถึงควรดูแลเครื่องปรับอากาศ ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ ตลอดจนการเปิดพัดลมแทนการปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลง ก็จะเป็นการช่วยให้ประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า และช่วยลดโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดมลภาวะทางอากาศ PM2.5 อีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
02/04/2021

Photos from หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

02/04/2021

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.
ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 หลักสูตร
1️⃣ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) - ปฟ.
รับสมัคร วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 67 คน
2️⃣ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) - กป.
รับสมัคร วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 105 คน

ศึกษารายละเอียดได้ที่ peaevs.thaijobjob.com
โทรศัพท์ 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

Photos from High Voltage-ไฟฟ้าแรงสูง's post
31/03/2021

Photos from High Voltage-ไฟฟ้าแรงสูง's post

27/03/2021
เตรียมพร้อม!
19/03/2021

เตรียมพร้อม!

18/03/2021

ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ ใครยังไม่สมัคร รีบเลยนะ!!!
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม 64 นี้แล้วนะครับ
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)
---
สำหรับคำถามที่ถามเข้ามา แอดมินตอบไม่ไหวเลยหล่ะ
แต่ก็สรุปมาให้แล้วนะครับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

11/03/2021

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ !!!
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)
ติดต่อสอบถาม 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08/03/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

04/03/2021

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.
ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร

1️⃣ หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) รับสมัคร วุฒิ ม.3 จำนวน 55 คน
2️⃣ หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) รับสมัคร วุฒิ ปวช. จำนวน 40 คน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ peaevs.thaijobjob.com
โทรศัพท์ 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9

สวัสดี #PEAEVS2564

เตรียมพร้อม !
28/02/2021

เตรียมพร้อม !

เตรียมพร้อม !

28/02/2021

แจ้งข่าว
รถ แก้ไฟหมายเลขทะเบียน 82-5091 ฉะเชิงเทราของการ ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราได้ถูกโจรกรรม จากสำนักงาน ไปเมื่อ เวลา ประมาณ 06.30 น.ของวันที่25 กุมภาพันธ์ 64 หากท่านใดพบเห็นหรือมีเบาะแส โปรดแจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา บ้านคลองเจ้า (โทร 038 -592002) หรือ นายพินิต ธนานพงศ์ รจก.(ท) กฟจ.ฉะเชิงเทรา (061 -4287956) ด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูง

26/02/2021

#PEAEVS2564 ⚡ coming soon . . .

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 2564
23/02/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 2564

18/02/2021

MEA เปิดรับสมัครงาน 141 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3qC35HG

พร้อมรับชมคลิปครอบครัว MEA ได้ที่ https://youtu.be/7F6QR7IPhoQ

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ขอให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย
06/02/2021
ระทึก ช่วยช่างถูกไฟไหม้คาเสาไฟฟ้า | 06-02-64 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

ขอให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย

ระทึกไฟไหม้ช่างไฟขณะซ่อมสายไฟบนเสาไฟฟ้า กดติดตาม & กดกระดิ่ง http://bit.ly/Subscribe_Thairathติดตามข่าวสำคัญไปกับเราWebsite : https://www.thai...

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
25/01/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

ใช้เป็นไงกันบ้างเอ่ย
23/01/2021

ใช้เป็นไงกันบ้างเอ่ย

15/01/2021
23/12/2020
17/11/2020
China Daily Sci-Tech

China Daily Sci-Tech

#ChinaStory Check out this #robot electrician in Shanghai.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
04/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยในชนบท ได้มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ​ โครงการ “ขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค

ปัจจุบัน PEA สามารถให้บริการประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็น 99.98 % ของหมู่บ้านในปัจจุบัน เนื่องจากมีหมู่บ้าน/ครัวเรือนที่ตั้งในพื้นที่ไม่สามารถขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ เช่น ติดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นใหม่ PEA จึงได้จัดทำแผนรองรับการขยายตัวของครัวเรือนเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดทำโครงการ “ขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ ระยะที่ 2” เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในทุกภูมิภาคมีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยในชนบท ได้มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เป็นครัวเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านอาศัยอยู่อย่างถาวร มีบ้านเลขที่ และมีผู้อยู่อาศัยจริงโดยไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้า
2. เป็นครัวเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ และไม่ต้องก่อสร้างผ่านพื้นที่หวงห้าม เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆของทางราชการ ทั้งนี้หากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พิจารณาอนุญาตให้ PEA ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าได้ PEA จะพิจารณาจัดเข้าโครงการต่อไป
3. มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล
4. PEA สนับสนุนค่าใช้จ่าย เฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน
5. กรณีค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯเกินวงเงินข้างต้น PEA จะพิจารณาเป็นกรณี เพื่อจัดเข้าโครงการฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้มีการนำเสนอข่าวประชาชนมียังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่เป็นจำนวนมากนั้น PEA ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการยื่นขอใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม PEA จึงไม่สามารถดำเนินการขยายเขตได้ ทั้งนี้หากประชาชนมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอใช้ไฟได้ โดย PEA จะดำเนินการขยายเขตตามโครงการต่อไป

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

03/11/2020

ที่อยู่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้ง 28 กัน
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+661129

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามพี่ๆหน่อยครับ มีพี่ๆคนไหน ที่เริ่มจากคนงานการไฟฟ้า ละสอบติดเป็น ผู้ช่วยช่าง หรือ พนักงานช่างบ้างครับ
👏วันที่ 10 กันยายน 2563👏 เวลา 17.00น.-18.00 น. ====================================== แขวงทางหลวงพิจิตร หมวดทางหลวงวชิรบารมี 🛣️จัดกำลังจนท.ออกตรวจสอบเหตุ กรณีสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง-หนองนา ที่สี่แยกไฟแดงหนองหัวปลวก กม.73+223 ชำรุด เบื้องได้ดำเนินการตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยการจราจรทางหลวงสายรองที่มาบรรจบจุดตัดสี่แยก ที่ทางหลวงหมายเลข1074 ตอน บึงบ้าน-สี่แยกหนองหัวปลวก และ ที่ทางหลวงหมายเลข1276 ตอน วังจิก-สี่แยกหนองหัวปลวก ที่มาบรรจบจุดตัดสี่แยกทางหลวงหมายเลข 117 และ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุดอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร สาเหตุเกิดจาก ระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเกิดความบกพร่อง จึงสลับวงจรไฟฟ้าที่เลี้ยงตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ไปใช้วงจรที่จ่ายไฟได้ตามปกติ ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ.โพธิ์ประทับช้าง การไฟฟ้าภูมิภาคจ.พิจิตร ที่เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า 🚧#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง# 🚧#ใส่ใจความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน# *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 🚧 #หมวดทางหลวงวชิรบารมี 🚧 #แขวงทางหลวงพิจิตร 🚜 #กรมทางหลวง 📞 #สายด่วนกรมทางหลวง 1️⃣5️⃣8️⃣6️⃣ 🔸 #โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง 🔸 #ยินดีรับใช้ประชาชน
ได้หยุดกับเขาสักวันคงจะดี
ร้องเรียนครับ การไฟฟ้าย่านตาขาว จ.ตรัง ทำงานล่าช้า ไฟดับ ตั้งแต่ 11 โมงเช้า จนถึงตอนนี้ 02.34 ไม่มีการ แก้ไข ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย และไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียว ถ้าไฟดับหลังจากเวลางาน จะได้รับการแก้ไขในตอนเช้าของอีกวันเป็นแบบนี้ประจำ เพราะกะดึกจะตั้งวงกินเหล้า บางก็ไปตัดยาง ไม่ทำงาน แล้วจะจ้างไว้ทำไม ทำให้ทรัพย์เสียหาย เลวมากๆเลวจริงๆ หมาเย็ดแม่ พวกหัวดอ เย็ดแม่เย็ด สัตว์นรก ยกนิ้วให้เลย
ไฟดับ บริเวณสันป่าเลียงหมู่ 4 บางซอย ตำบลหนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่เที่ยงคืนสิบนาที
ไฟฟ้าดับถนน สายกันตัง แถวหัวโค้งเวทินครับ
บ้านป่าม่วงหมู่10ต.นาใหญ่อ.สุวรรณภูมิจ.101ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะเดือดร้อนมาก
ไฟดับคะอีกนานไหม
แจ้งหม้อแปลงระเบิด ไฟฟ้าดับหมู่บ้านบุรีรมย์คลอง4 ได้ที่ไหนครับ
ออกพรรษาแล้วพี่ตื่น ๆ พี่ใหญ่ของรุ่น พี่ชาญวิทช์ โคตตะ ชชง.62 กฟจ.อด.2(นย.) น้องๆรักดอกจึงหยอกเล่น 555
ไฟดับอีกแล้วแก้ไขด่วน
หมู่บ้านสร้อย ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ไฟฟ้าดับอีกแล้ว เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ เมื่อวาน(09/07/2562)ก็ดับ ตั้งแต่ตี5 ถึง 22.00 อยากทราบว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จตอนไหนค่ะ ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบและประสานให้เร่งด่วนด้วยค่ะ