สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุส

สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุส สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
“Thai Muslim Trade Association – TMTA” “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม” หรือ “Thai Muslim Trade Association – TMTA”
TMTA ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีไฟ ความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจจริงในการก่อตั้งองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรให้กลายเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจของมุสลิมในประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

25/09/2021
TMTA Academy Online EP 6: “Future Leaders… เด็กยุคใหม่ รู้อะไรให้ทันโลก”

หลากหลายเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยและโรคระบาดร้ายแรง
ที่โลกไม่เคยรู้จักทำให้เราทุกคนกำลังอยู่ในยุค
ที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยความเร็วแสง
ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ที่หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและหนักหน่วงเช่นนี้
.
บ่อยครั้งที่ความรู้ใหม่ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้มันล้าสมัยไปแล้ว อาชีพและธุรกิจที่เคยรุ่งเรือง
สร้างรายได้มากมายในยุคพวกเรา ใครมั่นใจได้บ้างว่า
ในยุคของลูก ๆ ของเรา มันจะยังเป็นเช่นนั้นอยู่?
.
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แน่นอนว่ากระทบกับชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบันไปสู่อนาคตแทบทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็น...
รูปแบบการใช้ชีวิต
ความต��องการของผู้คน
และแน่นอน... การประกอบอาชีพและวิธีการหารายได้
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันวิธีคิดวางแผนรับความท้าทาย
บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มาชวนคุยกันว่า
แนวทางการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในโลกปัจจุบันสู่อนาคตในยุคของลูก ๆ ของพวกเรา
นั้นทำได้อย่างไร
.
พบกับการสนทนาสุด Exclusive จากบุคคลผู้เข้าใจ
และประสบความสำเร็จจริงใน “ทักษะแห่งอนาคต” เหล่านี้
.
มารุต เมฆลอย
นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต
รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักแปล, นักเขียนโฆษณา (Copywriter), ล่าม, พิธีกรสองภาษา และวิทยากรด้านทักษะทางภาษาและการพัฒนาตนเองระดับต้น ๆ ของวงการมุสลิมไทย
.
ดร. ชลิต ศรีสมาน
ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์
กรรมการ สมาคมการค้านักธุรกิจ��ทยมุสลิม (TMTA)
นักบริหารการศึกษามืออาชีพมีวิสัยทัศน์ในการสร้างแนวทางการศึกษายุคใหม่ที่ยึด “ศักยภาพที่แท้จริง” ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน
.
นิยาซีน สุไลมาน
Youtuber และ Influencer มุสลิม
ผู้สร้างไลฟ์สไตล์แบบที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริงและสร้าง Passive Income ดูแลตนเองและครอบครัวได้ตั้งแต่อายุเพียง 20 ต้น ๆ
.
ดำเนินรายการโดย
อรลดา พันธุ์สอาด
ศูนย์การเรียนรู้ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์
นักเรียนชั้น ม.6 (Grade 12) ผู้มีความใฝ่ฝันอยากมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งด้านการงานและการเงิน

เตรียมพบกับTMTA Academy Online EP 6: “Future Leaders… เด็กยุคใหม่ รู้อะไรให้ทันโลก”.หลากหลายเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยและโรคระ...
20/09/2021

เตรียมพบกับ
TMTA Academy Online EP 6:
“Future Leaders… เด็กยุคใหม่ รู้อะไรให้ทันโลก”
.
หลากหลายเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยและโรคระบาดร้ายแรง
ที่โลกไม่เคยรู้จักทำให้เราทุกคนกำลังอยู่ในยุค
ที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยความเร็วแสง
ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ที่หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและหนักหน่วงเช่นนี้
.
บ่อยครั้งที่ความรู้ใหม่ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้มันล้าสมัยไปแล้ว อาชีพและธุรกิจที่เคยรุ่งเรือง
สร้างรายได้มากมายในยุคพวกเรา ใครมั่นใจได้บ้างว่า
ในยุคของลูก ๆ ของเรา มันจะยังเป็นเช่นนั้นอยู่?
.
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แน่นอนว่ากระทบกับชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบันไปสู่อนาคตแทบทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็น...
รูปแบบการใช้ชีวิต
ความต้องการของผู้คน
และแน่นอน... การประกอบอาชีพและวิธีการหารายได้
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันวิธีคิดวางแผนรับความท้าทาย
บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มาชวนคุยกันว่า
แนวทางการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในโลกปัจจุบันสู่อนาคตในยุคของลูก ๆ ของพวกเรา
นั้นทำได้อย่างไร
.
พบกับการสนทนาสุด Exclusive จากบุคคลผู้เข้าใจ
และประสบความสำเร็จจริงใน “ทักษะแห่งอนาคต” เหล่านี้
.
มารุต เมฆลอย
นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต
รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักแปล, นักเขียนโฆษณา (Copywriter), ล่าม, พิธีกรสองภาษา และวิทยากรด้านทักษะทางภาษาและการพัฒนาตนเองระดับต้น ๆ ของวงการมุสลิมไทย
.
ดร. ชลิต ศรีสมาน
ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์
กรรมการ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักบริหารการศึกษามืออาชีพมีวิสัยทัศน์ในการสร้างแนวทางการศึกษายุคใหม่ที่ยึด “ศักยภาพที่แท้จริง” ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน
.
นิยาซีน สุไลมาน
Youtuber และ Influencer มุสลิม
ผู้สร้างไลฟ์สไตล์แบบที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริงและสร้าง Passive Income ดูแลตนเองและครอบครัวได้ตั้งแต่อายุเพียง 20 ต้น ๆ
.
ดำเนินรายการโดย
อรลดา พันธุ์สอาด
ศูนย์การเรียนรู้ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์
นักเรียนชั้น ม.6 (Grade 12) ผู้มีความใฝ่ฝันอยากมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งด้านการงานและการเงิน
.
ฟัง EP นี้... แล้วได้อะไร?
- ตอบคำถามที่หลายท่านอยากรู้ “เด็กยุคนี้ต้องรู้อะไร”?
- รู้จัก “ทักษะสำคัญ” แห่งยุคสมัยที่จะไม่เพียงช่วยให้คุณ “รอด” แต่ต้อง “รุ่ง” ให้ได้
- รับฟังเรื่องราวบันดาลใจว่า “อนาคตแบบที่คุณต้องการ” นั้นสร้างได้ด้วยมือคุณเอง พร้อม Roadmap เดินทางสู่ความสำเร็จแบบที่ตั้งใจ
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-12.30 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
เข้าร่วมฟัง ฟรี
(กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”)

เตรียมพบกับ
TMTA Academy Online EP 6:
“Future Leaders… เด็กยุคใหม่ รู้อะไรให้ทันโลก”
.
หลากหลายเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยและโรคระบาดร้ายแรง
ที่โลกไม่เคยรู้จักทำให้เราทุกคนกำลังอยู่ในยุค
ที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยความเร็วแสง
ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ที่หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและหนักหน่วงเช่นนี้
.
บ่อยครั้งที่ความรู้ใหม่ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้มันล้าสมัยไปแล้ว อาชีพและธุรกิจที่เคยรุ่งเรือง
สร้างรายได้มากมายในยุคพวกเรา ใครมั่นใจได้บ้างว่า
ในยุคของลูก ๆ ของเรา มันจะยังเป็นเช่นนั้นอยู่?
.
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แน่นอนว่ากระทบกับชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบันไปสู่อนาคตแทบทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็น...
รูปแบบการใช้ชีวิต
ความต้องการของผู้คน
และแน่นอน... การประกอบอาชีพและวิธีการหารายได้
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันวิธีคิดวางแผนรับความท้าทาย
บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มาชวนคุยกันว่า
แนวทางการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในโลกปัจจุบันสู่อนาคตในยุคของลูก ๆ ของพวกเรา
นั้นทำได้อย่างไร
.
พบกับการสนทนาสุด Exclusive จากบุคคลผู้เข้าใจ
และประสบความสำเร็จจริงใน “ทักษะแห่งอนาคต” เหล่านี้
.
มารุต เมฆลอย
นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต
รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักแปล, นักเขียนโฆษณา (Copywriter), ล่าม, พิธีกรสองภาษา และวิทยากรด้านทักษะทางภาษาและการพัฒนาตนเองระดับต้น ๆ ของวงการมุสลิมไทย
.
ดร. ชลิต ศรีสมาน
ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์
กรรมการ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักบริหารการศึกษามืออาชีพมีวิสัยทัศน์ในการสร้างแนวทางการศึกษายุคใหม่ที่ยึด “ศักยภาพที่แท้จริง” ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน
.
นิยาซีน สุไลมาน
Youtuber และ Influencer มุสลิม
ผู้สร้างไลฟ์สไตล์แบบที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริงและสร้าง Passive Income ดูแลตนเองและครอบครัวได้ตั้งแต่อายุเพียง 20 ต้น ๆ
.
ดำเนินรายการโดย
อรลดา พันธุ์สอาด
ศูนย์การเรียนรู้ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์
นักเรียนชั้น ม.6 (Grade 12) ผู้มีความใฝ่ฝันอยากมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขทั้งด้านการงานและการเงิน
.
ฟัง EP นี้... แล้วได้อะไร?
- ตอบคำถามที่หลายท่านอยากรู้ “เด็กยุคนี้ต้องรู้อะไร”?
- รู้จัก “ทักษะสำคัญ” แห่งยุคสมัยที่จะไม่เพียงช่วยให้คุณ “รอด” แต่ต้อง “รุ่ง” ให้ได้
- รับฟังเรื่องราวบันดาลใจว่า “อนาคตแบบที่คุณต้องการ” นั้นสร้างได้ด้วยมือคุณเอง พร้อม Roadmap เดินทางสู่ความสำเร็จแบบที่ตั้งใจ
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-12.30 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
เข้าร่วมฟัง ฟรี
(กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยท่านอุปฑูต ดร. ภราดร รังสิมาภรณ์ จะจัดงานสัมมนาและการจับคู่ธุร...
16/09/2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน
โดยท่านอุปฑูต ดร. ภราดร รังสิมาภรณ์ จะจัดงานสัมมนาและการจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดสินค้าฮาลาลของไทยไปยังคาซัคสถานและเอเชียกลาง ในหัวข้อ “Exploring cooperation and trade of Thai halal products with Kazakhstan and Central Asia” ในวันพฤหัสที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 15.00 (เวลาประเทศไทย) และได้เชิญ ดร. อัลฮูดา ชนิดพัฒนา ที่ปรึกษาของสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมในฐานะวิทยากรท่านหนึ่งในงานนี้ ในหัวข้อการบรรยาย "How Thailand sees Halal Business Opportunities in Kazakhstan and Central Asia"
.
◼Topic: Exploring cooperation and trade of Thai halal products with Kazakhstan and Central Asia
Time: Sep 16, 2021 02:00 PM Nur-Sultan

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89838349788?pwd=QTd1OGpWUkpiaCt0RG1uNVFSeVAxdz09

Meeting ID: 898 3834 9788
Passcode: 820640

◼โปรแกรม Free ไม่มีค่าใช่จ่าย

#IMCC #TMTA #KBU #Thailand #Kazakhstan #Business

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน
โดยท่านอุปฑูต ดร. ภราดร รังสิมาภรณ์ จะจัดงานสัมมนาและการจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดสินค้าฮาลาลของไทยไปยังคาซัคสถานและเอเชียกลาง ในหัวข้อ “Exploring cooperation and trade of Thai halal products with Kazakhstan and Central Asia” ในวันพฤหัสที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 15.00 (เวลาประเทศไทย) และได้เชิญ ดร. อัลฮูดา ชนิดพัฒนา ที่ปรึกษาของสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมในฐานะวิทยากรท่านหนึ่งในงานนี้ ในหัวข้อการบรรยาย "How Thailand sees Halal Business Opportunities in Kazakhstan and Central Asia"
.
◼Topic: Exploring cooperation and trade of Thai halal products with Kazakhstan and Central Asia
Time: Sep 16, 2021 02:00 PM Nur-Sultan

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89838349788?pwd=QTd1OGpWUkpiaCt0RG1uNVFSeVAxdz09

Meeting ID: 898 3834 9788
Passcode: 820640

◼โปรแกรม Free ไม่มีค่าใช่จ่าย

#IMCC #TMTA #KBU #Thailand #Kazakhstan #Business

เตรียมพบกับ   TMTA Academy Online EP 5: “Turning Point… ทำอย่างไร เมื่อชีวิตถึงจุดต่ำสุด”.ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ไม่มีวัน...
14/09/2021

เตรียมพบกับ TMTA Academy Online EP 5:
“Turning Point… ทำอย่างไร เมื่อชีวิตถึงจุดต่ำสุด”
.
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ
ไม่มีวันใดหรอกที่ชีวิตจะไม่เผชิญ “บททดสอบ”
ยิ่งคุณเป็นคนทำธุรกิจ เป็นคนค้าขาย ในยุคนี้สมัยนี้
บททดสอบยิ่งหลากหลาย และหนักหน่วง
.
วิกฤติสังคมและเศรษฐกิจจากโรคระบาดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้
กำลังหลักของหลายครอบครัวกำลังตกงาน
นักศึกษาจบใหม่หลายคนไม่มีงานทำ
เจ้าของธุรกิจใหญ่น้อยกำลังถูกบีบจากทุกด้าน
สถานการณ์มันกดดัน... มองไปทางไหนเหมือนแทบไม่เห็นทางออก
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ขอเชิญคุณมาร่วมฟังประสบการณ์จริงของ 2 นักธุรกิจมุสลิมผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวในสังเวียนธุรกิจมาอย่างโชกโชน เคยประสบความสำเร็จในระดับสูง มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และเคยเจอ “จุดเปลี่ยน” ให้ชีวิตผกผันเจอความท้าทายอย่างหนัก อะไรทำให้เขาทั้งสองยังคงมีกำลังใจ “สู้ต่อ” พร้อมความมั่นใจว่าจะกลับมายืนหยัดด้วยขาตนเองได้อีกครั้ง? ประสบการณ์ “ฟันฝ่าวิกฤติ” ของวิทยากรทั้งสองท่
านนั้นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่หลายชีวิตกำลังเผชิญบททดสอบที่หนักหนาเหลือเกิน
.
พบกับการสนทนาสุด Exclusive แบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
.
คุณวสุ เซ็นสม
นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของแบรนด์ชั้นนำมากมายในยุทธจักรค้าปลีก
ผู้ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ทั้งสำเร็จ และล้มเหลว
ผ่านการเรียนรู้และบททดสอบของชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน
.
คุณมานพ มานน้อย
อดีตรองนายกและผู้ก่อตั้งสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักธุรกิจหนุ่มใหญ่อารมณ์ดีผู้เป็นที่รักของพี่น้องมากมาย ที่น้อยคนนักจะทราบว่า เบื้องหลังรอยยิ้มของพี่ชายใจดีคนนี้ซ่อนไว้ซึ่งเรื่องราวแห่งการฟันฝ่าบททดสอบอันหนักหน่วง ลูกแล้ว ลูกเล่า แบบที่นำมาสะท้อนบทเรียนดี ๆ ให้หลายคนได้มากมาย
.
ดำเนินรายการโดย
คุณดาวุทธ นาวีวงษ์พนิต
รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
Managing Director, Al-Hijrah Centre (ALC)
.
ฟัง EP นี้... แล้วได้อะไร?
- รู้ว่าในทุก “บททดสอบ” อันยิ่งใหญ่ นั้นมี “บทเรียน” และ “รางวัล” อันใหญ่ยิ่งรออยู่
- เรียนรู้วิธีคิดและปฏิบัติของบุคคลต้นแบบผู้สามารถ “พลิกวิกฤติ” ในชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
- รับฟังเรื่องราวบันดาลใจว่า “คุณ” ไม่ใช่ผู้เดียวที่กำลังเผชิญบททดสอบ ยังมีคนอีกมากมายที่กำลังสู้ไปเหมือนกับคุณเช่นกัน
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 18 ก.ย. นี้ เวลา 16.00-18.00 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
เข้าร่วมฟัง ฟรี
(กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”)

เตรียมพบกับ TMTA Academy Online EP 5:
“Turning Point… ทำอย่างไร เมื่อชีวิตถึงจุดต่ำสุด”
.
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ
ไม่มีวันใดหรอกที่ชีวิตจะไม่เผชิญ “บททดสอบ”
ยิ่งคุณเป็นคนทำธุรกิจ เป็นคนค้าขาย ในยุคนี้สมัยนี้
บททดสอบยิ่งหลากหลาย และหนักหน่วง
.
วิกฤติสังคมและเศรษฐกิจจากโรคระบาดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้
กำลังหลักของหลายครอบครัวกำลังตกงาน
นักศึกษาจบใหม่หลายคนไม่มีงานทำ
เจ้าของธุรกิจใหญ่น้อยกำลังถูกบีบจากทุกด้าน
สถานการณ์มันกดดัน... มองไปทางไหนเหมือนแทบไม่เห็นทางออก
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ขอเชิญคุณมาร่วมฟังประสบการณ์จริงของ 2 นักธุรกิจมุสลิมผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวในสังเวียนธุรกิจมาอย่างโชกโชน เคยประสบความสำเร็จในระดับสูง มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และเคยเจอ “จุดเปลี่ยน” ให้ชีวิตผกผันเจอความท้าทายอย่างหนัก อะไรทำให้เขาทั้งสองยังคงมีกำลังใจ “สู้ต่อ” พร้อมความมั่นใจว่าจะกลับมายืนหยัดด้วยขาตนเองได้อีกครั้ง? ประสบการณ์ “ฟันฝ่าวิกฤติ” ของวิทยากรทั้งสองท่
านนั้นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่หลายชีวิตกำลังเผชิญบททดสอบที่หนักหนาเหลือเกิน
.
พบกับการสนทนาสุด Exclusive แบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
.
คุณวสุ เซ็นสม
นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของแบรนด์ชั้นนำมากมายในยุทธจักรค้าปลีก
ผู้ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ทั้งสำเร็จ และล้มเหลว
ผ่านการเรียนรู้และบททดสอบของชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน
.
คุณมานพ มานน้อย
อดีตรองนายกและผู้ก่อตั้งสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
นักธุรกิจหนุ่มใหญ่อารมณ์ดีผู้เป็นที่รักของพี่น้องมากมาย ที่น้อยคนนักจะทราบว่า เบื้องหลังรอยยิ้มของพี่ชายใจดีคนนี้ซ่อนไว้ซึ่งเรื่องราวแห่งการฟันฝ่าบททดสอบอันหนักหน่วง ลูกแล้ว ลูกเล่า แบบที่นำมาสะท้อนบทเรียนดี ๆ ให้หลายคนได้มากมาย
.
ดำเนินรายการโดย
คุณดาวุทธ นาวีวงษ์พนิต
รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)
Managing Director, Al-Hijrah Centre (ALC)
.
ฟัง EP นี้... แล้วได้อะไร?
- รู้ว่าในทุก “บททดสอบ” อันยิ่งใหญ่ นั้นมี “บทเรียน” และ “รางวัล” อันใหญ่ยิ่งรออยู่
- เรียนรู้วิธีคิดและปฏิบัติของบุคคลต้นแบบผู้สามารถ “พลิกวิกฤติ” ในชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
- รับฟังเรื่องราวบันดาลใจว่า “คุณ” ไม่ใช่ผู้เดียวที่กำลังเผชิญบททดสอบ ยังมีคนอีกมากมายที่กำลังสู้ไปเหมือนกับคุณเช่นกัน
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 18 ก.ย. นี้ เวลา 16.00-18.00 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
เข้าร่วมฟัง ฟรี
(กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”)

It is pure coincidence that 2 of the world's most recognised brands were born on the same year.However, it is not coinci...
07/09/2021

It is pure coincidence that 2 of the world's most recognised brands were born on the same year.

However, it is not coincident that MIHAS has become the world's biggest Halal showcase, connecting buyers, sellers and exporters to trade in the growing Halal industry.

Join us on a Halal journey and discover how the Halal industry is shaping the future for businesses and entrepreneurs.

Register TODAY!
http://www.mihasvirtual.com.my/sign_up

#mihas2021 #ThinkHalalThinkMIHAS #TimeToExportIsNow #ChooseMalaysia #MATRADE See Less

07/09/2021
Thai Muslim Trade Association (TMTA)

Thai Muslim Trade Association (TMTA) aspires to become the center of collaboration, cooperation and coordination for Muslims doing businesses in Thailand. Founded in early 2015 by a group of Thai-Muslim businesspeople who are determined to make a difference.
...
╔═══════════╗
How do I join TMTA?
╚═══════════╝
You can become a member by applying online via
www.ThaiMuslimTrade.com or send email to [email protected]

04/09/2021
TMTA Academy: Online Hero เคล็ดลับสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำบนโลกออนไลน์

TMTA Academy Online EP 4: “Online Hero”
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ขอเชิญคุณมาร่วมพัฒนาตัวเอง ปรับวิธีคิด (Mindset) สู่การลงมือสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำ สร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ กับ อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินระดับ 5 ดาว ผู้ชีวิตติดลบเป็นหนี้ระดับหลายล้าน และผันตัวสู่รายได้หลักล้านและการเป็นนายตัวเองอย่างสมบูรณ์
.
ครูไอช่า Branding & Marketing Expert
ช่วยคนธรรมดาสร้าง Personal Branding
และสำเร็จกับการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์มาแล้วมากมาย
.
เรียนคอร์สนี้... แล้วได้อะไร?
- ปรับวิธีคิดสู่การสร้างธุรกิจออนไลน์
- วิธีเปลี่ยนจาก Nobody เป็น Somebody จาก “คนไม่สำคัญ” สู่ “คนน่าสนใจ”
- วิธี “ขายแบบไม่ขาย”
- เทคนิคพูดหน้ากล้องให้สะกดใจคนฟัง
- เทคนิคเพิ่มยอดขายไร้ขีดจำกัดแบบที่คนขายดีไม่ค่อยอยากบอกคุณ
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-12.30 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
ร่วมพัฒนาตัวเองได้ ฟรี
กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”
.
มั่นใจ ว่าคุณจะไม่อยากพลาดครับ

เตรียมพบกับTMTA Academy Online EP 4: “Online Hero”.วันนี้ ถนนธุรกิจเกือบทุกสายมุ่งสู่โลกออนไลน์อย่างก้าวกระโดด จนแม้แต่ ...
31/08/2021

เตรียมพบกับ
TMTA Academy Online EP 4: “Online Hero”
.
วันนี้ ถนนธุรกิจเกือบทุกสายมุ่งสู่โลกออนไลน์อย่างก้าวกระโดด
จนแม้แต่ บิล เกตส์ ยังเคยออกมาพูดว่า
.
“If your business is not on the Internet,
your business will be out of business.”
“หากวันนี้ธุรกิจคุณยังไม่อยู่บนโลกออนไลน์
อีกไม่นานคุณอาจไม่เหลือธุรกิจอีกต่อไป”
.
ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่...
ไม่ว่าคุณจะพร้อมรับมือกับมันหรือเปล่า...
ไม่ว่าธุรกิจคุณจะอยากเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง...
.
โรคระบาดครั้งนี้ได้ “บีบ” ให้หลายธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนหลายล้านชีวิตทั่วโลก “เปลี่ยน” ไปแล้ว และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ “ถาวร” แบบที่อาจไม่มีวันหวนคืนไปแบบเดิมอีกแล้ว
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ขอเชิญคุณมาร่วมพัฒนาตัวเอง ปรับวิธีคิด (Mindset) สู่การลงมือสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำ สร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ กับ อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินระดับ 5 ดาว ผู้ชีวิตติดลบและผันตัวสู่รายได้หลักล้านและการเป็นนายตัวเองอย่างสมบูรณ์
.
ครูไอช่า Branding & Marketing Expert
ช่วยคนธรรมดาสร้าง Personal Branding
และสำเร็จกับการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์มาแล้วมากมาย
.
เรียนคอร์สนี้... แล้วได้อะไร?
- ปรับวิธีคิดสู่การสร้างธุรกิจออนไลน์
- วิธีเปลี่ยนจาก Nobody เป็น Somebody จาก “คนไม่สำคัญ” สู่ “คนน่าสนใจ”
- วิธี “ขายแบบไม่ขาย”
- เทคนิคพูดหน้ากล้องให้สะกดใจคนฟัง
- เทคนิคเพิ่มยอดขายไร้ขีดจำกัดแบบที่คนขายดีไม่ค่อยอยากบอกคุณ
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-12.30 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
ร่วมพัฒนาตัวเองได้ ฟรี
(กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”)
.
#TMTAAcademy
#TogetherWeGoFurther
#ไปด้วยกันไปได้ไกล

เตรียมพบกับ
TMTA Academy Online EP 4: “Online Hero”
.
วันนี้ ถนนธุรกิจเกือบทุกสายมุ่งสู่โลกออนไลน์อย่างก้าวกระโดด
จนแม้แต่ บิล เกตส์ ยังเคยออกมาพูดว่า
.
“If your business is not on the Internet,
your business will be out of business.”
“หากวันนี้ธุรกิจคุณยังไม่อยู่บนโลกออนไลน์
อีกไม่นานคุณอาจไม่เหลือธุรกิจอีกต่อไป”
.
ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่...
ไม่ว่าคุณจะพร้อมรับมือกับมันหรือเปล่า...
ไม่ว่าธุรกิจคุณจะอยากเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง...
.
โรคระบาดครั้งนี้ได้ “บีบ” ให้หลายธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนหลายล้านชีวิตทั่วโลก “เปลี่ยน” ไปแล้ว และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ “ถาวร” แบบที่อาจไม่มีวันหวนคืนไปแบบเดิมอีกแล้ว
.
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ขอเชิญคุณมาร่วมพัฒนาตัวเอง ปรับวิธีคิด (Mindset) สู่การลงมือสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำ สร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ กับ อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินระดับ 5 ดาว ผู้ชีวิตติดลบและผันตัวสู่รายได้หลักล้านและการเป็นนายตัวเองอย่างสมบูรณ์
.
ครูไอช่า Branding & Marketing Expert
ช่วยคนธรรมดาสร้าง Personal Branding
และสำเร็จกับการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์มาแล้วมากมาย
.
เรียนคอร์สนี้... แล้วได้อะไร?
- ปรับวิธีคิดสู่การสร้างธุรกิจออนไลน์
- วิธีเปลี่ยนจาก Nobody เป็น Somebody จาก “คนไม่สำคัญ” สู่ “คนน่าสนใจ”
- วิธี “ขายแบบไม่ขาย”
- เทคนิคพูดหน้ากล้องให้สะกดใจคนฟัง
- เทคนิคเพิ่มยอดขายไร้ขีดจำกัดแบบที่คนขายดีไม่ค่อยอยากบอกคุณ
.
พบกัน
วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-12.30 น. ทาง
FB Page: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
.
ร่วมพัฒนาตัวเองได้ ฟรี
(กิจกรรมเพื่อสังคมโดย “สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม”)
.
#TMTAAcademy
#TogetherWeGoFurther
#ไปด้วยกันไปได้ไกล

ที่อยู่

183 Krungthepkritha Soi 7, Huamark, Bangkapi
Bangkok
10530

ข้อมูลทั่วไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TMTA หรือสมัครสมาชิกสมาคมฯ โปรดติดต่อ: อรุณ เลิศธานนท์ โทร. 089-517-9351 มานพ มานน้อย โทร. 081-685-5967 มารุต เมฆลอย โทร. 085-826-3300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66830913899

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔥 เริ่มแล้ว!! อีกงานฮาลาลยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ห้ามพลาด กลางห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ @ กรุงเทพ 🔥 เริ่มแล้ว!! วันแรกกับงาน Halal Food and Thai Desserts 2020 ที่สุดของความอร่อย กับงานอาหารฮาลาลยิ่งใหญ่แห่งปี ! 💚 ของฮาลาลอร่อยๆ เพียบ เห็นแต่ละเมนูแล้ว ต้องมาเลย ในงานนี้เท่านั้น . 💚 เมนูเด็ดๆ ดังๆ อาทิ ไก่ย่าง ไก่เนื้อทอง มะตะบะ จากร้านไก่ย่างจีระพันธ์, ข้าวซอยเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย จากร้านนายาเดียร์ ฮาลาลฟู้ดส์, เนื้อโคขุนทอดนมสด จากร้านอิสมาแอล ฮาลาลฟู้ดส์, แพะทอด แกงแพะ บาเยีย ซูยี จากร้านนานา ฮาลาฟู้ดส์, ซาโมซ่า ลาซานญ่า ผักโขมอบชีส จากร้าน Shakir Italian halal food, แกงใต้รสเด็ด จากร้านคั่วเป็ดตรัง, ขนมบดินทร์ น้ำพริกกุ้งเสียบ หน่อไม้ต้มใบย่านาง จากร้านน้ำพริกมุสลิมนาเดีย, ลูกชิ้นเนื้อทอด นกกระทาทอด จากร้านบังหวัง, ไก่ทอด จากร้านไก่ทอดอาราดาห์, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ, ขนมตุรกี ขนมbaklava จากร้านขนมตุรกี, พายสับปะรด ชีสเค้กหน้าไหม้ จากร้าน Halal Gateaux, ขนมเค้กจากร้าน Halal dessert, โรตี ชาชัก จากร้าน786โรตี&ชาชัก ฯลฯ พร้อมของหวานจากร้านดังอีกมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศมัสยิดสไตล์ตะวันออกกลาง . . 💚 ซีคอนสแควร์ ร่วมกับสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม จัดงาน “Halal Food and Thai Desserts” ยกสารพัดเมนูฮาลาลพร้อมเสิร์ฟแบบจัดเต็ม . 🔻 ในงาน “Halal Food and Thai Desserts” 🔻 วันที่ 28 ส.ค. – 6 ก.ย. 63 🔻 ลานน้ำพุ ชั้น1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ . 🔥🔥🔥 งานฮาลาลยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ไม่มาไม่ได้แล้ว อยากชวนใครมางานนี้ แท๊กกันได้เลยจ้าา . . ----------------------- ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ก่อนใคร กลุ่ม : ชีวิตติดซีคอนสแควร์
🔥 เริ่มแล้ว!! อีกงานฮาลาลยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ห้ามพลาด กลางห้างซีคอนสแควร์ วันนี้ถึง 6 ก.ย.นี้ 🔥 เริ่มแล้ว!! วันแรกกับงาน Halal Food and Thai Desserts 2020 งานอาหารฮาลาลยิ่งใหญ่แห่งปี ! 💚 ของฮาลาลอร่อยๆ เพียบ เห็นแต่ละเมนูแล้ว พลาดไม่ได้จริงๆ ต้องมาเลย ในงานนี้เท่านั้น . 🔥🔥 อยากชวนใครมางานนี้ แท๊กกันได้เลยจ้าา 🔥🔥 . . 💚 เมนูเด็ดๆ ดังๆ อาทิ ไก่ย่าง ไก่เนื้อทอง มะตะบะ จากร้านไก่ย่างจีระพันธ์, ข้าวซอยเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย จากร้านนายาเดียร์ ฮาลาลฟู้ดส์, เนื้อโคขุนทอดนมสด จากร้านอิสมาแอล ฮาลาลฟู้ดส์, แพะทอด แกงแพะ บาเยีย ซูยี จากร้านนานา ฮาลาฟู้ดส์, ซาโมซ่า ลาซานญ่า ผักโขมอบชีส จากร้าน Shakir Italian halal food, แกงใต้รสเด็ด จากร้านคั่วเป็ดตรัง, ขนมบดินทร์ น้ำพริกกุ้งเสียบ หน่อไม้ต้มใบย่านาง จากร้านน้ำพริกมุสลิมนาเดีย, ลูกชิ้นเนื้อทอด นกกระทาทอด จากร้านบังหวัง, ไก่ทอด จากร้านไก่ทอดอาราดาห์, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ, ขนมตุรกี ขนมbaklava จากร้านขนมตุรกี, พายสับปะรด ชีสเค้กหน้าไหม้ จากร้าน Halal Gateaux, ขนมเค้กจากร้าน Halal dessert, โรตี ชาชัก จากร้าน786โรตี&ชาชัก ฯลฯ พร้อมของหวานจากร้านดังอีกมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศมัสยิดสไตล์ตะวันออกกลาง . . . 💚 ซีคอนสแควร์ ร่วมกับสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม จัดงาน “Halal Food and Thai Desserts” ยกสารพัดเมนูฮาลาลพร้อมเสิร์ฟแบบจัดเต็ม . 🔻 ในงาน “Halal Food and Thai Desserts” 🔻 วันที่ 28 ส.ค. – 6 ก.ย. 63 🔻 ลานน้ำพุ ชั้น1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ . 🔥🔥🔥 งานฮาลาลยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ไม่มาไม่ได้แล้ว อยากชวนใครมางานนี้ แท๊กกันได้เลยจ้าา . . ----------------------- ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ก่อนใคร กลุ่ม : ชีวิตติดซีคอนสแควร์
#Liveที่คุณไม่ควรพลาด COPYWRITING วิชาลับ... “เขียนคำ” ไป “ทำเงิน” . A thought-provoking, career-inspiring talk with มารุต เมฆลอย นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต . นักเขียนโฆษณา (Copywriter) และ นักแปลสร้างสรรค์ความ (Trans-creator) มืออาชีพระดับประเทศหนึ่งเดียวของสังคมมุสลิมไทย ผู้อยู่เบื้องหลังแคมเปญโฆษณาของแบรนด์ดังระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ . โอกาสมีไม่บ่อยที่จะได้พูดคุยแบบเจาะลึกกับ มืออาชีพตัวจริง ที่จะมาเปิดเผย insights ของหนึ่งอาชีพนักเขียนที่ “ทำเงินได้สูงที่สุดในโลก” และการเป็น "นักแปล" ที่ทำเงินได้มากกว่า "หมอ" หรือ "นักบิน" นั้นทำได้อย่างไร . หากคุณสนใจอาชีพด้านภาษา หากคุณรักการเรียนและการทำงานด้านภาษา หากอยากประสบความสำเร็จในระดับสูงด้วยการทำสิ่งที่รัก... #รับรองว่าคุณไม่อยากพลาด Live สดครั้งนี้
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์งานเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะ เปิดจองบูธในงานแล้ว !!! Smart SME EXPO 2020 อวดสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ New Normal 29 ต.ค.-1 พ.ย. 63 เมืองทองธานี เตรียมพบกับสุดยอดงานเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี “Smart SME EXPO 2020” New Normal Together ที่เดียวจบพบทางรวย จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาคราชการและเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินมากมาย ที่คัดสรรบูธธุรกิจแฟรนไชส์มากมายคับคั่งสอดรับกับวิถีชีวิตปรกติใหม่ ชูไฮไลท์โซนธุรกิจแฟรนไชส์เด่นภายในงานที่จะทำให้คุณเห็นโอกาสที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น โซนโมเดลธุรกิจใหม่ โซนมิติใหม่ของโลกการเงิน โซนมหัศจรรย์ใหม่แห่งธุรกิจความงามและสุขภาพ โซนฟังก์ชั่นสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โซนธุรกิจอาหารแห่งอนาคต และโซนธุรกิจทางเลือกของคนรุ่นใหม่ ที่ยกทัพแบบจัดเต็มพร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น พิเศษด้วยกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจน่าลงทุน B2B2C ที่พร้อมให้ธุรกิจคุณได้จับคู่จริง เกิดการขยายธุรกิจจริง กับกลุ่มธุรกิจเครือข่ายค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และนักลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่พาเหรดมาให้คุณเลือกช้อปจากธนาคารและสถาบันการเงินมากมาย ครบเครื่องด้วยกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าระดับประเทศ และการอบรมอาชีพฟรี เต็มอิ่มกับกิจกรรมสร้างสีสันในงานอีกมากมาย อย่าพลาด ! วันที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย. 63 ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็คเมืองทองธานี ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยต้องลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าเท่านั้น !! คลิกลิงค์ลงทะเบียน https://expo.smartsme.co.th/register/dwalkin.php สำหรับผู้ประกอบการที่มีโซลูชั่นเพื่อเอสเอ็มอี ต้องการร่วมออกบูธในงาน Smart SME EXPO 2020 ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-6314-1482, 08-6344-5358, 09-4915-4624
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นปักษ์ใต้ เราอยากเห็นคนไทย "ภูมิใจ" เวลาใช้ของไทย นี่คือ "แบรนด์ไทยและฉันภูมิใจกับมัน" I see Thai people "proud" at the time of use in Thailand. This is a "Thai brand and I'm proud of it." 🇹🇭ปาเต๊ะไทยแลนด์🇹🇭 ปาเต๊ะสยาม งานแฮนเมด💯% 🔸page : ปาเต๊ะไทยแลนด์ Tell. 081-598-6409/ 080-703-4950 เราคือผู้ผลิต 🔸ID Line : 0807034950 🔸Instagram : handmand_thailand 🔸Google Map : ร้านนินาปาเต๊ะ (ปาเต๊ะไทยแลนด์) 🔸Youtube : ปาเต๊ะไทยแลนด์ (ผ้าปาเต๊ะ-สุไหงโกลก) 🔸Twitter : https://twitter.com/BatikThailand 🔸Google+ : https://plus.google.com/u/0/collection/EAV1bB 🔸Blogger : https://handmade-thailand.blogspot.com/ สนับสนุนโดย🇹🇭 1.โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี) 2.อุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) สำนักงานเทศบาลสุไหงโก-ลก 3.ร้านนินาปาเต๊ะ (ปาเต๊ะไทยแลนด์) นางสาวเจ๊ะอัสรีนา บินเจ๊ะอาหลี
ขอเชิญผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่สนใจในการเพิ่มยอดขายร้านค้า รวมทั้งสร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณมีตัวตนผ่าน Google Search และ Google Maps ฟังบรรยายฟรี ในหัวข้อ "เพิ่มยอดขาย...ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณา แค่ปักหมุดร้านบน Google" พร้อมเวิร์กช็อปจัดเต็มสอนปักหมุดร้านค้าบนแผนที่ Google Map สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณสุวรรณา สมณะ หรือครูเจ จากสถาบันไอทีแม่บ้าน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี ลำลูกกา คลอง 5 สอบถามรายละเอียดโทร. 06-3894-5528 ลงทะเบียนคลิก >>
[• HALAL STARTUP DAY 2019] 📣ขอเชิญชวนเหล่า Startup และ Halal Startup ทั่วประเทศ มีความจริงจัง มีไอเดีย มาร่วมต่อยอดให้ Startup ของคุณเกิดขึ้นจริง 💡สิ่งที่จะได้รับ ✅พบปะกลุ่มธุรกิจ Halal Startup ✅พบกับกูรูชี้ช่องทางประสบการณ์ด้านการตลาดฮาลาล ✅กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อการส่งออกสินค้า 🔥สมัครฟรี ! 250 ท่านเท่านั้น นักศึกษา นักธุรกิจ บุคคลทั่วไปผู้สนใจ 📆ตั้งแต่วันนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานจัดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 🏢สถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 👨🏻‍💻https://goo.gl/forms/EBrV4ZbOsheOlH793 ☎️ 085-510-3995 คุณอาณัติ ไม่อยากพลาดข่าวสาร และ กิจกรรมดีๆ คลิกติดตามได้ที่ไลน์ https://line.me/R/ti/p/@HalalCU website http://www.halalscience.org/archives/75707
📣Alhamdulilah บรรยากาศ Workshop สมาชิกผู้ประกอบการ TMTA ที่จะไปร่วมงาน MedFood กาตาร์ 🇧🇭️ุ🧔🇧🇭️ #TMTA #QATAR #ตลาดโลกมุสลิม #เปิดตลาดตะวันออกกลาง #FIFA2022
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนเรียนรู้หลักสูตร Success SMEs รุ่น 3 ค่ะ มาแล้ว !! หลักสูตร Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่น 3 เปิดประสบการณ์เรียนรู้การทำธุรกิจแบบเจาะลึกด้วยคอร์สอบรมเข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฎิบัติ อาทิ เทคนิคการทำการตลาด พัฒนาสินค้า สร้างยอดขาย การวางแผนการเงิน เขียนแผนธุรกิจ ความรู้เรื่องภาษี ฯลฯ โดยเหล่ากูรูผู้มีประสบการณ์ปั้น SMEs ให้ประสบความสำเร็จ ด่วนรับจำนวนจำกัด สนใจสอบถามโทร. 062-8459515
ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการค้าส่งขนาดใหญ่แห่งใหม่ใกล้ๆ นวนคร สนใจบัตรสมาชิก สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย บัตรสมาชิกจะส่งไปให้ตามที่อยู่ครับ ใช้ไลน์ตรง Add Friend สแกนที่ QR Code หรือกดที่ลิงค์ได้โดยตรงครับ https://goo.gl/P8iLMY
รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ - เรียนรู้ระบบการเงินของอิสลามจากนักวิชาการสายตรงในด้่าน Islamic Finance เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจ เสริมสภาพคล่องด้วยตัวเลือกการเงินและวิธีการระดมทุนที่เป็นที่อนุมัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม ... ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Islamic Finance... - ในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด รูปแบบการค้าแบบใหม่ ที่ Size doesn't matter ปลาใหญ่หมดสิทธิ์กินปลาเล็ก ปลาเร็วเท่านั้นที่รอด ถ้าคุณอยากเร็ว คุณต้องเรียนรู้ Internet for Business ... ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211147122690163&set=a.4890748382788.1073741908.1120088295&type=3&theater