เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ ศิริราช

สำหรับ "โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน เพื่อสร้างสังคมเป็นมิต...
21/07/2023

สำหรับ "โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน เพื่อสร้างสังคมเป็นมิตรต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม” บัดนี้การได้จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนผู้สนใจ และผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม การป้องกัน ตลอดจนการร่วมสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ
ไว้พบกับกิจกรรมดีๆ สนุก และได้รับความรู้ในครั้งหน้าค่ะ

เวลาผ่านไปไวมาก พรุ่งนี้จัดอบรมรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะ เวลา 13.00-16.00น.ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น G ค่ะ 😊แ...
20/07/2023

เวลาผ่านไปไวมาก พรุ่งนี้จัดอบรมรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะ

เวลา 13.00-16.00น.
ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น G ค่ะ 😊

แล้วพบกันนะคะ

เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมมีความซับซ้อนของโรคและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ดูแลต้องคอยดูแลช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง...
17/07/2023

เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมมีความซับซ้อนของโรคและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ดูแลต้องคอยดูแลช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่เกิดอาการเจ็บป่วยเพิ่มเติม และระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ส่วนใหญ่มักจะลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเอง รวมถึงปัญหาความเครียดจากพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว ฉะนั้นนอกจากจะให้ความสำคัญในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้ว การส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้ดูแลก็สำคัญเช่นกัน เพื่อเป็นแนวทางลดภาวะความเครียดในผู้ดูแลในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วันนี้ทางคลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสัมคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ การดูแลสุขภาพจิตสำหรับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมาฝากกันค่ะ
แบบประเมินความพึงพอใจ การเผยแพร่ข่าวสารครั้งที่ 3 https://forms.gle/3zgu58zBRX2DoB4k9

05/07/2023
05/07/2023

เชิญรับชมกิจกรรมที่ศิริราชวันนี้ค่ะ บ่ายวันนี้เรื่อง หกล้ม หลงลืม และฝึกสมอง

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์https://m.youtube.com/watch?v=JLs86FAqdvE&t=31s&fbclid=IwAR0HMmBoGKrWBlWUA...
02/07/2023

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์

https://m.youtube.com/watch?v=JLs86FAqdvE&t=31s&fbclid=IwAR0HMmBoGKrWBlWUAJZ6x8qyhb9WF6D_j8p5rdcqXdeCOPiDQY02zzkHviI

[สุขกำลังดี Podcast]จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนในครอบครัวเป็นโรค “อัลไซเมอร์” ?.“วันหนึ่งพี่สาวตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบว....

30/06/2023

ประกาศผลการประกวดงาน Siriraj Selfcare Day 5-6 ก.ค. 66 โดยนับจากคะแนนคณะกรรมการและยอดไลค์ ยอดแชร์ (จนถึงสิ้นสุดวันที่ 23 มิ.ย. 66) มีผู้ส่งคลิป 27 ชิ้นงานและภาพถ่าย 37 ชิ้นงาน ขอขอบพระคุณในการแสดงความสนใจอย่างมากมายครับ

ประเภทคลิปสั้น
คลิปสั้น
ชนะเลิศ นายเจษฎา ทองพิสิฐสมบัติ
รองชนะเลิศลำดับ 1 คุณดลนภา ทรงเคารพ
รองชนะเลิศลำดับ 2 นายเอกรินทร์ หมูสี

30/06/2023

ประกาศผลการประกวดงาน Siriraj Selfcare Day 5-6 ก.ค. 66 โดยนับจากคะแนนคณะกรรมการและยอดไลค์ ยอดแชร์ (จนถึงสิ้นสุดวันที่ 23 มิ.ย. 66) มีผู้ส่งคลิป 27 ชิ้นงานและภาพถ่าย 37 ชิ้นงาน ขอขอบพระคุณในการแสดงความสนใจอย่างมากมายครับ

ประเภทคลิปสั้น
ชนะเลิศ นายเจษฎา ทองพิสิฐสมบัติ
รองชนะเลิศลำดับ 1 คุณดลนภา ทรงเคารพ
รองชนะเลิศลำดับ 2 นายเอกรินทร์ หมูสี

ประกาศผลการประกวดงาน Siriraj Selfcare Day 5-6 ก.ค. 66 โดยนับจากคะแนนคณะกรรมการและยอดไลค์ ยอดแชร์ (จนถึงสิ้นสุดวันที่ 23 ...
30/06/2023

ประกาศผลการประกวดงาน Siriraj Selfcare Day 5-6 ก.ค. 66 โดยนับจากคะแนนคณะกรรมการและยอดไลค์ ยอดแชร์ (จนถึงสิ้นสุดวันที่ 23 มิ.ย. 66) มีผู้ส่งคลิป 27 ชิ้นงานและภาพถ่าย 37 ชิ้นงาน ขอขอบพระคุณในการแสดงความสนใจอย่างมากมายครับ

ประเภทภาพถ่าย
ชนะเลิศ คุณสุพัตรา สังวรณ์
รองชนะเลิศลำดับ 1 คุณสรรเพชร จินดาทอง
รองชนะเลิศลำดับ 2 คุณลดาวัลย์ ศรีวิเศษ

วันนี้อบรมรุ่นแรก แล้วพบกันนะคะ
30/06/2023

วันนี้อบรมรุ่นแรก แล้วพบกันนะคะ

28/06/2023

เนื่องจากผลงานภาพถ่ายและคลิปที่ส่งเข้ามาประกวดงาน Siriraj Selfcare Day ได้รับความสนใจและส่งเข้ามาจำนวนมาก ทางกรรมการกำลังเร่งการพิจารณาให้คะแนนและจะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

หากผู้สูงอายุท่านใดมีคุณลักษณะตามประกาศ (แต่การศึกษานี้ไม่รับผู้ที่มีสมองเสื่อมหรือเป็นโรคเบาหวาน) สนใจเข้าร่วมการวิจัยด...
19/06/2023

หากผู้สูงอายุท่านใดมีคุณลักษณะตามประกาศ (แต่การศึกษานี้ไม่รับผู้ที่มีสมองเสื่อมหรือเป็นโรคเบาหวาน) สนใจเข้าร่วมการวิจัยด้านโภชนาการ ที่คลินิกผู้สูงอายุ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 รพ.ศิริราช เชิญติดต่อได้ตามรายละเอียดในประกาศค่ะ

ขอเชิญชวนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถาม สำหรับโครงการวิจัย ปริญญาเอกของคุณปวีณา มีขนอน ขณ...
09/06/2023

ขอเชิญชวนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถาม สำหรับโครงการวิจัย ปริญญาเอกของคุณปวีณา มีขนอน
ขณะนี้ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ (กทม) และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Saint Louis University Trudy Busch Valentine School of Nursing สหรัฐอเมริกา

ในหัวข้อ “Resilience and Social Support as Mediators of Stress and Its Impact on the Quality of Life in Thai Caregivers”

กดที่ link นี้ เพื่อเข้าทำแบบสอบถามได้เลยค่ะ 👉 https://slu.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vtSLzlblhCG7CS

ขอบพระคุณนะคะ

สวัสดีค่า วันนี้ แอดมินมีเรื่องมาขอความร่วมมือสมาชิก ผู้ดูแล ทุกท่านค่ะ.... แน่นอนงานเพื่อนการศึกษา เพื่อเป็นกระบอกเสียง ให้บุคลากรทางการแพทย์ เขาใจหัวอก คนที่ต้อง ดูแล ต้องใช้ชีวิตกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบพวกเราค่ะ

แอดมินได้รับการติดต่อจาก คุณพยาบาล ปวีณา มีขนอน ตอนอยู่เมืองไทย คุณปวีณาเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ, กรุงเทพฯ ค่ะ แต่ตอนนี้ เธอเรียน ปริญญาเอก อยู่ที่ Saint Louis University Trudy Busch Valentine School of Nursing สหรัฐอเมริกาค่ะ

คุณปวีณา ติดต่อมาที่สมาคมเพื่ออยากขอความร่วมมือ จากผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ช่วยตอบแบบสอบถาม สำหรับโครงการวิจัย ปริญญาเอกของ เธอ ในหัวข้อ “Resilience and Social Support as Mediators of Stress and Its Impact on the Quality of Life in Thai Caregivers” ค่ะ

หลังจาก แอดมิน ได้นำเรื่องเสนอทีมงาน รีวิวคำถาม และเอกสารจริยธรรมวิจัยเป็นที่เรียบร้อย รับรองว่าปลอดภัยไม่มี เรื่องส่วนตัวหรืออะไรที่จะอันตรายกับพวกเรา ก็เลยอยากชวนเพื่อนๆ มาช่วยกัน ทำแบบสอบถามให้คุณปวีณากัน ค่ะ เพราะ เสียงของพวกเรา นอกจากจะใช้เป็นงานปริญญาเอกแล้ว ยังจะทำให้ ทีมวิจัย ที่เกียวข้องเข้าใจ สิ่งที่พวกเรา เผชิญ เพื่อวันที่คุณปวีณากลับมาทำงานที่ไทย ก็จะได้พัฒนาบริการดีๆ มาช่วยพวกเรากันคะ

กดที่ link นี้ เพื่อเข้าทำแบบสอบถามได้เลยค่ะ 👉 https://slu.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vtSLzlblhCG7CS

หากผู้แลท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพิ่มเติม สามารถสอบถาม คุณปวีณาได้ที่ email นี้ค่ะ [email protected]

ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยจ้า 🙏🙏🙏

09/06/2023
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภาพถ่ายหรือคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "ศิริราชใส่ใจ สูงวัยด...
08/06/2023

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภาพถ่ายหรือคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "ศิริราชใส่ใจ สูงวัยดูแลตัวเอง"

และเข้าร่วมงาน" ศิริราชใส่ใจ...สูงวัยดูแลตนเอง" (Siriraj Self-care Day) 5-6 ก.ค. 66 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ตึก 72 ปี ชั้น 1 กันนะคะ

มาแล้วคร่าสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด!! นะคะ กับ"กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สร้า...
11/05/2023

มาแล้วคร่าสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกท่าน
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด!! นะคะ กับ
"กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน ณ โรงพยาบาลศิริราช"
จัดทั้งหมด 4 รุ่นรุ่นละ 75 คน เริ่ม
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 66 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น G

รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 66 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมอทิตยาธรกิลติคุณ ตึกสยามินทร์ชั้น 7

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 66 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุม 202 อารารศรีสวรินทิราชั้น 2

รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 66 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น G

แล้วพบกันนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 🙏🙏🙏

การจัดสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีผลต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและอ...
08/05/2023

การจัดสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีผลต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ หากมีการจัดสิ่งล้อมที่เอื้อต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มแรก จะสะดวกต่อผู้ดูแลและป้องกันการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ ด้วยข้อจำบางอย่างทำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือเดินทางไปที่ต่าง ๆ ทำให้อยู่ภายในบ้านมากขึ้น ฉะนั้นนอกจากจะให้ความสำคัญในด้านการดูแลแล้ว จึงจำเป็นต้อง จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นพิเศษ วันนี้ทางคลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสัมคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ ารจัดสภาพแวดล้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มาฝากกันค่ะ
แบบประเมินความพึงพอใจ การเผยแพร่ข่าวสารครั้งที่ 2 https://forms.gle/H3a9MxsjwyjtPP5Y7

หากผู้สูงอายุที่ผ่านเกิดพูดจาสับสน จากเดิมไม่เคยเป็น
19/04/2023

หากผู้สูงอายุที่ผ่านเกิดพูดจาสับสน จากเดิมไม่เคยเป็น

ดูผ่านYoutube คลิก>>https://youtu.be/QewtThEoqNI
รายการพบหมอศิริราช เรื่อง ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ
โดย ศาสตราจารย์ นายเเพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นหาความรู้สุขภาพคลิก>>www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/
ดูรายการย้อนหลัง คลิก>>https://www.si.mahidol.ac.th/th/tv.asp
#ศิริราช #พบหมอศิริราช #ภาวะสับสนเฉียบพลัน #ผู้สูงอายุ

"เข้าใจอาการ หาทางฟื้นฟู เรียนรู้วิธีการ" กับหลักสูตร การบริบาลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม (สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถา...
26/03/2023

"เข้าใจอาการ หาทางฟื้นฟู เรียนรู้วิธีการ" กับหลักสูตร การบริบาลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม (สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น ระยะสั้น)
วันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

บรรยายโดย : แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในหลักสูตรท่านจะได้รับ
1.กระเป๋า Dementia
2.ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
3.คู่มือดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม
4.ปรึกษาแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายในหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
(จำนวนจำกัด 100 ท่าน)

สนใจลงทะเบียน website :

https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3126/TH/

ติดต่อสอบถาม : 024194594
ณัฏฐณิชา (ผู้ประสานงาน)

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ปัองกันโรคที่พบบ่อย 7 หัวข้อ จัดที่รพ.ศิริราช รับจำนวนจำกัดสแกน...
05/03/2023

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ปัองกันโรคที่พบบ่อย 7 หัวข้อ จัดที่รพ.ศิริราช รับจำนวนจำกัด
สแกน qrcode เพื่อดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมค่ะ

สวัสดีท่านสมาชิกเครือข่ายและผู้ที่สนใจทุกท่านเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กลุ่มอาการผู้สูงอายุที่สำคัญอีกอาการหนึ่งคือ  อาก...
20/02/2023

สวัสดีท่านสมาชิกเครือข่ายและผู้ที่สนใจทุกท่าน
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กลุ่มอาการผู้สูงอายุที่สำคัญอีกอาการหนึ่งคือ อาการสับสนเฉียบพลัน มักพบในผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่น ๆ ยิ่งอายุยิ่งมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงสูง ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ผู้ดูแลควรสังเกต เพื่อพบแพทย์ เพราะมักเกิดจากความผิดปกติบางอย่างของร่างกายที่ซ่อนอยู่ วันนี้ทางคลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สนใจ กลุ่มอาการผู้สูงอายุ อาการสับสนเฉียบพลัน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะ
#สูงอายุ #ภาวะสับสนเฉียบพลััน

รบกวนตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจหรือแนะนำได้ที่ :https://forms.gle/qqGQ6WjkMDsqysWM6

18/02/2023

มาฟังกิจกรรมกระตุ้นสมองกันครับ

แว่นตาที่พยายามหาจนหงุดหงิด แล้วพบคาดอยู่เหนือศีรษะ เดินไปมาเพราะจำไม่ได้ว่าจะมาทำอะไร 😱 ใช่สมองเสื่อมแล้วหรือยังน่ะ ???...
17/01/2023

แว่นตาที่พยายามหาจนหงุดหงิด แล้วพบคาดอยู่เหนือศีรษะ
เดินไปมาเพราะจำไม่ได้ว่าจะมาทำอะไร

😱 ใช่สมองเสื่อมแล้วหรือยังน่ะ ???

การมีสติและทำอะไรช้าลง เหมือนกดปุ่ม save ข้อมูล ก่อนปิดโปรแกรม นั่นเองค่ะ 😉

โดย พว.ปิติพร สิริทิพากร พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบ.....

Happy New Year ค่ะทุกคนแอดมินอ่านเจอแล้วชอบมากนำมาฝากรับปีใหม่นะคะไม่ขอให้มีความสุขตลอดไป เพราะเป็นไปไม่ได้ แต่ขอให้ยามท...
02/01/2023

Happy New Year ค่ะทุกคน
แอดมินอ่านเจอแล้วชอบมาก
นำมาฝากรับปีใหม่นะคะ

ไม่ขอให้มีความสุขตลอดไป
เพราะเป็นไปไม่ได้
แต่ขอให้ยามที่เจอความทุกข์
ก็ขอให้มีสติ สมาธิและปัญญา
สามารถเข้าใจและก้าวข้ามทุกข์นั้นได้ด้วยสมบูรณ์

+++++++

ไม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
เพราะความเป็นจริง..
สังขารนั้นไม่เที่ยง
แต่เมื่อต้องพบเจอกับความเจ็บป่วย
ก็ขอให้ใจนั้นไม่ป่วยตาม
ขอให้เจอทางรักษาที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
ให้คุณมีความสุขจากการไม่เจ็บป่วย เพราะเราอยู่เคียงข้างคุณ

++++++++

ไม่ขอให้ร่ำรวย
เพราะความร่ำรวยแต่ละคนไม่เท่ากัน
แต่ขอให้มีใช้เมื่ออยากใช้
มีเก็บเมื่ออยากเก็บ
มีกินเมื่ออยากกิน
มีความสมบูรณ์กับสิ่งที่มี จนไม่พบกับคำว่า ไม่มี

+++++++

ไม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดี
เพราะสิ่งดีดีไม่เคยอยู่ถาวรและสิ่งดีดี ไม่เคยทำให้เราพัฒนา
แต่ขอให้เข้าใจ และมองเห็นว่าในสิ่งไม่ดี มีดีเสมอ

ที่มา
Aur’s diray 2022

เมื่อมีคนในครอบครัวของเราเริ่มมีภาวะสมองเสื่อม เราจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และระวังอะไรกันบ้าง มารับฟังกันเลยค่ะ
02/11/2022

เมื่อมีคนในครอบครัวของเราเริ่มมีภาวะสมองเสื่อม เราจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และระวังอะไรกันบ้าง มารับฟังกันเลยค่ะ

Club Oldie EP.7 เคล็ดลับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมโดย โดย พว.ปิติพร สิริทิพากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี !!! ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้สนใจทุกท่าน เปิดตัวอย่างเป็นทานการแล้วนะคะ website Caregiv...
01/11/2022

ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี !!! ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้สนใจทุกท่าน เปิดตัวอย่างเป็นทานการแล้วนะคะ website Caregiver Thai "พลังใจสู้สมองเสื่อม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบทสังคมไทย หรือ ICOP_D-Ta ค่ะ website นี้ เกิดจากความร่วมมือของทีมงานจำนวนมาก
- ทั้งบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ลูกๆ ผู้ดูแลเครือข่ายสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
- อาจารย์แพทย์ และ พยาบาลทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวนมาก

จนเกิดเป็น website ที่รวมข้อมูลเรื่องการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร ที่เชื่อถือได้ตามหลักฐานทางวิชาการและประสบการณ์ตรงจากผู้ดูแล เพื่อเป็นที่พึ่ง ที่พักพิงใจให้ ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ

www.caregiverthai.com

คลิกลิงค์ด้านบน หรือ สแกน qr code ได้เลยค่ะ

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดใช้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์
15/10/2022

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดใช้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ม.มหิดลค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดความหวังใหม่ในการต้านสมองเสื่อม สามารถต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาทที่ช่วยเรื่องความจำในหลอดทดลอง ไม่เกิดพิษต่อร่างกาย ทำให้สามารถพัฒนาเป็นยาได้
มังคุด ถือเป็นราชินีแห่งผลไม้ไทยที่มีรสชาติดีถูกปากถูกใจใครหลายๆคน นอกจากนี้เปลือกมังคุดเองมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง ปัจจุบันมีการนำมาแปรรูปที่หลากหลาย ล่าสุดมีความพยายามเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านงานวิจัยเพื่อการแปรรูปสู่อุตสาหกรรมโลกให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อาจารย์แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการค้นพบในห้องปฏิบัติการถึงคุณค่าของสารสกัด "แซนโทน" (xanthone derivatives) จากเปลือกมังคุด โดยวิธีมาตรฐานของการสกัดและผลิต พบว่ามีฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์สมองจากสารชักนำ สามารถต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส(Acetylcholinesterase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาทที่ช่วยเรื่องความจำในหลอดทดลอง และทำให้สัตว์ทดลองมีความจำ และอารมณ์ที่ดีขึ้น และไม่เกิดพิษต่อร่างกาย ทำให้สามารถพัฒนาเป็นยา
โดยวิจัยในผู้ที่แข็งแรงดี และวิจัยต่อยอดเพื่อการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดยวิธีวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง (double-blinded randomized controlled trial) ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จำนวน 108 ราย พบว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยและมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีความจำดีขึ้น เมื่อเทียบกับยาหลอก
งานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และตีพิมพ์ผลงานวิจัยแล้วในวารสารระดับนานาชาติ
ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายอันดีต่ออนาคตของผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงวัยที่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโลกในยุคปัจจุบัน ที่อุบัติการณ์ภาวะสมองเสื่อมนับเป็นปัจจัยหลักจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยที่พ้นผ่าน
ที่ผ่านมา มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ราชินีแห่งผลไม้ไทย" ด้วยรสชาติหอมหวานอมเปรี้ยวที่ครองใจคนทั่วโลก อีกทั้งเปลือกมังคุดที่เคยเป็นเพียงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไร้ค่า ต่อมาได้รับการค้นพบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคช่วยสมานแผล และต้านอนุมูลอิสระ สามารถนำเอาไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสำอาง และยาได้มากมายหลายขนานตั้งแต่เจลป้ายปาก ไปจนถึงวิจัยในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งยังมีข้อมูลจำกัดในสัตว์ทดลอง
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หากจะผลักดันงานวิจัยสารสกัดจากเปลือกมังคุดต้านสมองเสื่อมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง จำเป็นจะต้องผ่านการวิจัยในมนุษย์ ในจำนวนตัวอย่างที่มากพอจนสามารถรับรองถึงประสิทธิภาพของผลการวิจัยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกมากมายมหาศาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษยชาติ โดยหวังให้การค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดต้านสมองเสื่อมนี้ สามารถจุดประกายสู่การบูรณาการต่อยอดให้ประชากรโลกในกลุ่มสูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกับสุขภาพสมองที่สมบูรณ์ พร้อมเก็บความทรงจำดีๆ ที่มีต่อครอบครัว คนรอบข้าง และโลกใบนี้ได้ต่อไปอีกตราบนานเท่านาน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

"สูงวัย ไม่ล้ม"
01/10/2022

"สูงวัย ไม่ล้ม"

Club Oldie EP.6 สูงวัย ไม่ล้มโดย นพ.กวิน พรหมสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีท่านสมาชิกเครือข่ายและผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะ             เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ...
17/09/2022

สวัสดีท่านสมาชิกเครือข่ายและผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะ
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี เป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย มีความชุกของภาวะขาดสารอาหารร้อยละ 5-10 และมีภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารถึงร้อยละ 42.6 ปัญหาเหล่านี้เกิดจากปัจจัยทางสรีรวิทยา จิตวิทยา เศรษฐกิจและสังคม เช่น การเคี้ยวกลืนที่ลำบาก การเบื่ออาหาร ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง การมีโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากหากมีพฤติกรรมที่รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อภาวะขาดสารอาหารหรือการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา

​วันนี้ทางคลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สนใจ อาการเบื่ออาหารเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ความรู้ด้านอาหารเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง มาฝากกันค่ะ

04/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2565  จำนวน 10 ...
02/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2565 จำนวน 10 รางวัล

ทุกเสียงของท่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนาของเรา ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

โดยผู้โชคดีต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัล มาใน Message Facebook: เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ ศิริราช ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

หากไม่มีการติดต่อจากผู้โชคดีจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะ

ที่อยู่

Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ ศิริราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ ศิริราช:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}