ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ Official Fanpage ของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Department of Accountancy) อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (B.Acc.) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D.(Accounting)) ตลอดจนกิจกรรม และโครงการอบรมดีๆ ของภาควิชาฯ
(10)

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร (ผ่านโปรแกรม Zoom) ดังนี้.1. ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 (พร้อมอัพเดต ก.ม....
22/06/2021
บัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร "ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51" และ "มาตรฐานการรายงานทางการเง

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร (ผ่านโปรแกรม Zoom) ดังนี้
.
1. ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 (พร้อมอัพเดต ก.ม. ภาษีใหม่ และ deferred tax)
ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30-16.30 น.
.
2. เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก
ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30-16.30 น.
.
*** การนับชั่วโมง CPD ***
CPD ผู้สอบบัญชี แบบไม่เป็นทางการ ตามที่อบรมจริง

CPD ผู้ทำบัญชี จำนวน 4.30 ชั่วโมง
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชีฯ)

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดอบร […]

21/06/2021
careers.chula.ac.th

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาฯ รวม 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ใน Link ด้านล่างนี้

https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10041

📌📌📌*** การนับชั่วโมง CPD ***CPD ผู้สอบบัญชี นับได้ แบบไม่เป็นทางการ ตามที่อบรมจริงCPD ผู้ทำบัญชี จำนวน 4.30 ชั่วโมง (ต้อ...
14/06/2021

📌📌📌
*** การนับชั่วโมง CPD ***
CPD ผู้สอบบัญชี นับได้ แบบไม่เป็นทางการ ตามที่อบรมจริง

CPD ผู้ทำบัญชี จำนวน 4.30 ชั่วโมง
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชีฯ)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพ...
08/06/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
----------
อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/47612/

แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Photos from CBSChula's post
27/05/2021

Photos from CBSChula's post

18/05/2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการ การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

จุฬาฯ ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไป จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕...
17/05/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

จุฬาฯ ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไป จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

https://www.chula.ac.th/news/47016/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

05/05/2021

ที่ทำการคณะฯ ปิดบริการ...แต่ทุกคนยังพร้อมให้บริการ
CBS Hotline คลายกังวลโควิด
รวมเบอร์สายด่วนควรรู้ของคณะฯ
#cbschula #cbshotline

05/05/2021

ตามที่ได้มีบุคคลที่อ้างอิงภาพประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของชุมนุมบัญชี สังกัดภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุว่า ตนชื่อ ศ.ดร.พลอยตะวัน อดิศักดิ์โสภณ และเคยเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมของชุมนุมบัญชี สังกัดภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทราบว่า ภาควิชาฯ ไม่รู้จักและไม่เคยเชิญบุคคลที่มีชื่อสกุลดังกล่าวมาเป็นวิทยากรของภาควิชาฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ
5 พฤษภาคม 2564

ทรงพระเจริญวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564วันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระม...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรงพระเจริญ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 📌📌📌 📌กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่) ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่...
30/04/2021

📌 📌📌📌 📌
กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่)
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
***บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563***
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การจำหน่ายหนี้สูญ: ปรับแก้จำนวนเงิน 3 ระดับ เป็นดังนี้
1. ยอดเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. ยอดเกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ยอดไม่เกิน 200,000 บาท
Reference:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/029/T_0004.PDF
.
Q&A ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
>> กิจการที่ปิดงบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ต้องทำอย่างไร??
>> กิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ต้องทำอย่างไร??
.
ท่านสามารถหาคำตอบได้ จากคอร์สอบรมออนไลน์ "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล"

📌 📌📌📌 📌
กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่)
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
***บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563***
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การจำหน่ายหนี้สูญ: ปรับแก้จำนวนเงิน 3 ระดับ เป็นดังนี้
1. ยอดเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. ยอดเกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ยอดไม่เกิน 200,000 บาท
Reference:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/029/T_0004.PDF
.
Q&A ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
>> กิจการที่ปิดงบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ต้องทำอย่างไร??
>> กิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ต้องทำอย่างไร??
.
ท่านสามารถหาคำตอบได้ จากคอร์สอบรมออนไลน์ "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล"
.
📌 📌📌
โครงการอบรม ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
.
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30-16.45 น (ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง)
.
อัตราค่าอบรม 900 บาท
สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
.
สมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3gklgPV
.
จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล #OnlineTraining #CIT #ตัดหนี้สูญ #CorporateIncomeTax #ภงด50
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

ทรงพระเจริญ 29 เมษายน 2564วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราช...
28/04/2021

ทรงพระเจริญ

29 เมษายน 2564

วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรงพระเจริญ

29 เมษายน 2564

วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

❗️ข่าวดี❗️สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) ประจำปีการศึกษา 2564 📍ที่ยังไม่มีคะแนน CU-B...
26/04/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

❗️ข่าวดี❗️
สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) ประจำปีการศึกษา 2564

📍ที่ยังไม่มีคะแนน CU-BEST 📍

เนื่องจากสถานการณ์ COVID ในปีนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และผ่านการประเมินผลภาคปฏิบัติแทนได้แล้ว 🎉🎉🎉

✔️อบรมผ่าน online platform
✔️วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. (รุ่นที่ 2)
✔️ค่าใช้จ่ายในการอบรม 700 บาท
✔️รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น

📣 ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใน google form
➡️ https://forms.gle/WBbtpdy4QJ3mojJ28

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

22/04/2021

#ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์
ร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ
เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
.
สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อบริจาคเงิน
.
*การบริจาคเงินสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยอัตโนมัติ (ผ่านระบบ e-Donation) เมื่อท่านโอนด้วยบัญชีออมทรัพย์ภายใต้ชื่อท่าน
.
นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคเงินที่เวบไซต์ https://www.chula.ac.th/about/giving/giving-application-form/
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2218-1299 และ 0-2218-3359
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #InnovationforSociety #Chula

21/04/2021

ที่ทำการคณะฯ ปิดบริการ...แต่ทุกคนยังพร้อมให้บริการ
CBS Hotline คลายกังวลโควิด
รวมเบอร์สายด่วนควรรู้ของคณะฯ
#cbschula #cbshotline

19/04/2021

📌 📌📌📌 📌
กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่)
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
***บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563***
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การจำหน่ายหนี้สูญ: ปรับแก้จำนวนเงิน 3 ระดับ เป็นดังนี้
1. ยอดเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. ยอดเกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ยอดไม่เกิน 200,000 บาท
Reference:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/029/T_0004.PDF
.
Q&A ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
>> กิจการที่ปิดงบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ต้องทำอย่างไร??
>> กิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ต้องทำอย่างไร??
.
ท่านสามารถหาคำตอบได้ จากคอร์สอบรมออนไลน์ "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล"
.
📌 📌📌
โครงการอบรม ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
.
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30-16.45 น (ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง)
.
อัตราค่าอบรม 900 บาท
สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
.
สมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3gklgPV
.
จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล #OnlineTraining #CIT #ตัดหนี้สูญ #CorporateIncomeTax #ภงด50
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

จุฬาฯ ขยายเวลาปิดที่ทำการ ถึง 23 พ.ค. 2564https://www.chula.ac.th/news/45638/
18/04/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

จุฬาฯ ขยายเวลาปิดที่ทำการ ถึง 23 พ.ค. 2564

https://www.chula.ac.th/news/45638/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายแ...
16/04/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเม

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)

Chulalongkorn University Announcement
Guidelines for Instructions, Course Measurement, Measurement, and Evaluation for the Second Semester and Summer Session, Academic Year 2020 (No.3)

ไทย — https://www.chula.ac.th/news/45586/?fbclid=IwAR1EcqMf7JdcZvuu-0layIvaGYZhI4WA5joI4YT8fVskRMBAmxQuSwJQCco

English — https://www.chula.ac.th/en/news/45592/

, Given on April 16, 2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการ […]

16/04/2021

ข่าวดีสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ข่าวดีสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 29) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่มีคะแนน CU-BEST

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปีนี้ผู้สมัครสามารถเข้าอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) แทนได้

โดยหลักสูตรฯ จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) รุ่น 2 ในเดือนพฤษภาคม 2564

โดยอบรมผ่าน online platform

เวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 700 บาท
รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

**ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ**

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ [email protected]

14/04/2021
13/04/2021

...ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับบริจาค 02-256-4497 ทั้งในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น...

09/04/2021
การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ในช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-25 เมษายน 2...
09/04/2021
การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ในช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โ

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ในช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-25 เมษายน 2564

https://www.chula.ac.th/news/45463/?fbclid=IwAR1268SnByO0dgMrRJDmeH1iA72g5qMMek7R9fCZ7Nd3X7Pe93zltacQQpU

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่ว […]

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดขอ...
08/04/2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
https://www.chula.ac.th/news/45452/

08/04/2021
ขอประชาสัมพันธ์วันจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2564 สำหรับผู้สนใจเรียนต่อหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
08/04/2021

ขอประชาสัมพันธ์วันจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2564 สำหรับผู้สนใจเรียนต่อหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ขอประชาสัมพันธ์วันจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2564 สำหรับผู้สนใจเรียนต่อหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รศ.ดวงสมร อรพินท์ คณาจารย์ผู้ใหญ่ของภาคและที่ปรึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และผศ.ดร.วิลาสีนี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี...
07/04/2021

รศ.ดวงสมร อรพินท์ คณาจารย์ผู้ใหญ่ของภาคและที่ปรึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และผศ.ดร.วิลาสีนี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี นำตัวแทนคณาจารย์ภาคมากราบสวัสดีปีใหมไทย ท่านอาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ บัญชีดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ท่านที่ 3 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบร้อยปี และคณะผู้บริหารของสำนัก งาน เอินสท์ แอนด์ ยัง ประเทศไทย

พร้อมกับวางแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนานักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งอนาคต

03/04/2021

⚠️⚠️ 2วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร⚠️⚠️

📢 ประกาศ
ขยายเวลารับสมัครจนถึง 4 เม.ย. 2564 สำหรับกิจกรรม Chula’s Accounting Open House 2021❗❗

💥ร่วมค้นหาประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะทำให้น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ มากยิ่งขึ้น
✨ในงานนี้ น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น
📌กิจกรรม Auditor Simulation ที่จะทำให้น้องๆได้จำลองการเป็นออดิทแบบกรุบกริบ
📌กิจกรรมให้น้อง ๆ ได้จำลองการทำธุรกิจแบบเล็ก ๆ
📌Session แนะแนวสุด Exclusive จากพี่ ๆ ในภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้า การเรียนในภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำงานในอนาคต
📌 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ และพี่ ๆ ในภาควิชามากขึ้น🌝

📆วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
🕖เวลา 8.45 - 12.15 น. โดยที่น้อง ๆ สามารถเลือกวันที่สะดวก 1 วันในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยย
💻 รูปแบบการจัดกิจกรรม : Online ผ่านทาง Zoom (เป็นลักษณะ Private Session ไม่ใช่การ Live ผ่าน Social Media)

💰กิจกรรมนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย☺️

🌟คุณสมบัติของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
📌ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2563
📌มีความสนใจ หรือ อยากที่จะศึกษาต่อในภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ในวันที่ 10 หรือ 11 เมษายน

🎈พี่ ๆ ขอรับรองเลยว่าแม้จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ แต่น้อง ๆ ก็จะได้ทั้งความสนุก ความรู้ และประสบการณ์มากมาย เหมือนได้มาทัวร์คณะที่สามย่านอย่างแน่นอน🤩

💙มาร่วมกันเปิดบ้านภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ กันนน💙

🔍กรอกใบสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1MqnlDgaK3weo0_wcfve6rm1BU79JsSWDidQRSJLCngo/edit
หรือสแกน qr code ในรูปได้เลยย
❗️รับจำนวนจำกัด ห้ามพลาด❗️

💬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Acctg Club Chula
Instagram : acctg.club

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน...
01/04/2021
MV บทเพลง "หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม" (Official Version)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจน....

📢 ประกาศขยายเวลารับสมัครจนถึง 4 เม.ย. 2564 สำหรับกิจกรรม Chula’s Accounting Open House 2021❗❗💥ร่วมค้นหาประสบการณ์อันน่าป...
01/04/2021

📢 ประกาศ
ขยายเวลารับสมัครจนถึง 4 เม.ย. 2564 สำหรับกิจกรรม Chula’s Accounting Open House 2021❗❗
💥ร่วมค้นหาประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะทำให้น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ มากยิ่งขึ้น
✨ในงานนี้ น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น
📌กิจกรรม Auditor Simulation ที่จะทำให้น้องๆได้จำลองการเป็นออดิทแบบกรุบกริบ
📌กิจกรรมให้น้อง ๆ ได้จำลองการทำธุรกิจแบบเล็ก ๆ
📌Session แนะแนวสุด Exclusive จากพี่ ๆ ในภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้า การเรียนในภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำงานในอนาคต
📌 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ และพี่ ๆ ในภาควิชามากขึ้น🌝
📆วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
🕖เวลา 8.45 - 12.15 น. โดยที่น้อง ๆ สามารถเลือกวันที่สะดวก 1 วันในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยย
💻 รูปแบบการจัดกิจกรรม : Online ผ่านทาง Zoom (เป็นลักษณะ Private Session ไม่ใช่การ Live ผ่าน Social Media)
💰กิจกรรมนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย☺️
🌟คุณสมบัติของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
📌ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2563
📌มีความสนใจ หรือ อยากที่จะศึกษาต่อในภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ในวันที่ 10 หรือ 11 เมษายน
🎈พี่ ๆ ขอรับรองเลยว่าแม้จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ แต่น้อง ๆ ก็จะได้ทั้งความสนุก ความรู้ และประสบการณ์มากมาย เหมือนได้มาทัวร์คณะที่สามย่านอย่างแน่นอน🤩
💙มาร่วมกันเปิดบ้านภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ กันนน💙
🔍กรอกใบสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/.../1MqnlDgaK3weo0.../edit
หรือสแกน qr code ในรูปได้เลยย
❗️รับจำนวนจำกัด ห้ามพลาด❗️
💬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Acctg Club Chula
Instagram : acctg.club

🎉🎉เปิดรับสมัครแล้ววว กิจกรรม Chula’s Accounting Open House 2021🎉🎉
💥ร่วมค้นหาประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะทำให้น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ มากยิ่งขึ้น
✨ในงานนี้ น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น
📌กิจกรรม Auditor Simulation ที่จะทำให้น้องๆได้จำลองการเป็นออดิทแบบกรุบกริบ
📌กิจกรรมให้น้อง ๆ ได้จำลองการทำธุรกิจแบบเล็ก ๆ
📌Session แนะแนวสุด Exclusive จากพี่ ๆ ในภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้า การเรียนในภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำงานในอนาคต
📌 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ และพี่ ๆ ในภาควิชามากขึ้น🌝

📆วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
🕖เวลา 8.45 - 12.15 น. โดยที่น้อง ๆ สามารถเลือกวันที่สะดวก 1 วันในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยย
💻 รูปแบบการจัดกิจกรรม : Online ผ่านทาง Zoom (เป็นลักษณะ Private Session ไม่ใช่การ Live ผ่าน Social Media)

💰กิจกรรมนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย☺️

🌟คุณสมบัติของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
📌ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2563
📌มีความสนใจ หรือ อยากที่จะศึกษาต่อในภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ในวันที่ 10 หรือ 11 เมษายน

🎈พี่ ๆ ขอรับรองเลยว่าแม้จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ แต่น้อง ๆ ก็จะได้ทั้งความสนุก ความรู้ และประสบการณ์มากมาย เหมือนได้มาทัวร์คณะที่สามย่านอย่างแน่นอน🤩

💙มาร่วมกันเปิดบ้านภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ กันนน💙

🔍กรอกใบสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1MqnlDgaK3weo0_wcfve6rm1BU79JsSWDidQRSJLCngo/edit
หรือสแกน qr code ในรูปได้เลยย
❗️รับจำนวนจำกัด ห้ามพลาด❗️

💬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Acctg Club Chula
Instagram : acctg.club

ที่อยู่

ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ถ.พญาไท
Bangkok
10330

MRT: สามย่าน

ข้อมูลทั่วไป

twitter: @AcctgChula

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 15:00
อังคาร 08:00 - 15:00
พุธ 08:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00
ศุกร์ 08:00 - 15:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager ) สถานที่ทำงาน : พระราม 4 (ใกล้ๆ กรมศุลกากร คลองเตย) -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี -ดูแลงานและพนักงานบัญชี -ทำงาน จ-ศ (ส เว้น ส) -เงินเดือน 40,000 บาท สนใจงานหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Line ID : kn.na
รับสมัครพนักงานบัญชีและการเงิน 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี สถานที่ทำงาน : พระราม 4 (คลองเตย) -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี -ดูแลงานและพนักงานบัญชี -ทำงาน จ-ศ (ส เว้น ส) -เงินเดือน 40,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่บัญชี สถานที่ทำงาน : พระราม 4 (คลองเตย) -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์ 1 ปี -เน้น key เอกสารบัญชี -ทำงาน จ-ศ (ส เว้น ส) -เงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท 3. เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ทำงาน : สี่แยกอโศก-สุขุมวิท -จบปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี -เน้นช่วยงานการเงิน -ทำงาน จ-ศ -เงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท สนใจติดต่อ Line ID : kn.na
ต้องการ accountant เงินเดือน 40,000-50,000 บาท ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ วันเสาร์ ทำครึ่งวันเช้า ทำงาน นนทบุรี 099-2522245
ขอรบกวนประชามสัมพันธ์ตำแหน่งงานคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงานครับ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้น้องๆ สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานอันแสนอบอุ่น ได้เรียนรู้การทำงานจริง ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อม!!! เข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต มาฝึกงานกับกรุงเทพประกันชีวิตกันนะครับ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Career/Get/11
ได้รับเอกสารขอข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ แต่นามสกุลผมสกดผิดครับ
ขอบคุณ PwC Thailand ที่จัดงาน PwC Thailand Symposium เพื่อจุดประกายความท้าทายของมาตรฐานรายงานทางการเงินและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อนักบัญชี ‘Forward looking information’