พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum พิพิธภัณฑ์แห่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจของผู้ใช้แรงงานไทย : THE DIGNITY AND PRIDE OF THAI LABOUR
(8)

เปิดเหมือนปกติ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum's cover photo
22/10/2020

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum's cover photo

ด้วยความขอบคุณ
22/10/2020

ด้วยความขอบคุณ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมงานรำลึกและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภ...
22/10/2020

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมงานรำลึกและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสามารถดำรงอยู่เพื่อประโยชน์แห่งมวลผู้ใช้แรงงานและสังคมโดยรวมได้สืบไป

ด้วยจิตคารวะ
คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

วันนี้ สหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทยได้จัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน และประชุม ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยช่วงเช้า บรรยายป...
21/10/2020

วันนี้ สหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทยได้จัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน และประชุม ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยช่วงเช้า บรรยายประวัติศาสตร์แรงงานโดย คุณวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ฯ ช่วงบ่ายเป็นการประชุมกรรมการสหภาพแรงงาน

18/10/2020

เสวนาวิสาสะบทบาทแรงงานกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย บทบาทและภารกิจเพื่อความอยู่รอด

18/10/2020
18/10/2020

ถ่ายทอดสดพิธี...เช้าวันที่ 18 ตุลาคม นี้ เริ่มคึกคักแล้ว ด้วยทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดงานสืบสานประวัติศาสตร์ จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทน เพื่อรำลึก และทำบถญอุทิศส่วนกุศล อดีตผู้นำ และปูชนียบุคคลด้านแรงงานผู้วายชน พร้อมมีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม นี้ เริ่มคึกคักแล้ว ด้วยทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดงานสืบสานประวัติศาสตร์ จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไ...
18/10/2020

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม นี้ เริ่มคึกคักแล้ว ด้วยทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดงานสืบสานประวัติศาสตร์ จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทน เพื่อรำลึก และทำบถญอุทิศส่วนกุศล อดีตผู้นำ และปูชนียบุคคลด้านแรงงานผู้วายชน พร้อมมีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ทั้งนี้มีทั้งสหภาพแรงงาน สหกรณ์แรงงาน กลุ่มสหภาพ ผู้นำแรงงาน นักวิชาการ และยังมีอดีตผู้นำสหภาพแรงงานธนาคารที่รวบรวมสิ่งของทางประวัติศาสตร์มามอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไมนด้วย

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ขอเชิญชวนพี่น้องแรงงานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสืบสานประวัติศาสตร์แรงงาน จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงาน เร...
16/10/2020

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ขอเชิญชวนพี่น้องแรงงานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสืบสานประวัติศาสตร์แรงงาน จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงาน เริ่มเวลา 08.00น.เป็นต้นไป

ชวนกันมาคนละไม้คนละมือ ระดมเพื่อนพ้องน้องพี่ หากไม่สามารถมาร่วมได้มีจิตศัทธาทอดผ้าป่าได้ทางบัญชี มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-5-645029 แล้วส่งหลักฐานมา เพื่อการออกใบโมทนาบัตร หรือใบเสร็จให้ให้ตามที่อยู่
ประวัติศาสตร์แรงงานมีไว้ให้ศึกษา ยินดีต้อนรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เสมอ เรียนรู้รากเพื่อการเติบใหญ่ในอนาคตอย่างแข็งแกร่ง "วีรชนแห่งยุคสมัย" จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประวัติศาสตร์แห่งชนชั้นล่าง ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย จัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์แรงงานโดย นักวิชาการ ผู้นำแรงงาน เพื่อบอกเล่าคุณค่าของผู้ใช้แรงงานให้สังคมได้รับรู้ ดั่งคำที่ว่า "แรงงานคือผู้สร้างโลก"
" #วีรบุรุษแรงงาน2475"
" #ยุคสหอาชีวะแรงงาน"
" #ยุคกบฎมักกะสัน"
" #ก่อเกิดกฎหมายแรงงาน"
" #3ประสานต้านเผด็จการ"

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum's cover photo
14/10/2020

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum's cover photo

เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าฯและกิจกรรมรำลึกฯกำหนดการงานรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและปูชนียบุคคลด...
14/10/2020

เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าฯและกิจกรรมรำลึกฯ
กำหนดการ
งานรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและปูชนียบุคคลด้านแรงงานผู้วายชนม์
การทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
และ การเสวนาวิสาสะเรื่อง “พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : บทบาทและภารกิจเพื่อความอยู่รอด”
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนน นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
.....................................................................
08.00 ลงทะเบียน / รวบรวมซองผ้าป่า
09.00 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
09.15 พิธีกล่าวรำลึกและวางดอกไม้เชิดชูเกียรติอดีตผู้นำแรงงาน และปูชนียบุคคลด้านแรงงาน
ผู้วายชนม์
10.30 พิธีสงฆ์ / ถวายสังฆทาน / ถวายอาหารเพลพระสงฆ์ 5 รูป
11.30 ถวายกองผ้าป่าสามัคคี / พระสงฆ์เจริญพรและอนุโมทนาทาน / ร่วมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
12.00 รับประทานอาหาร / ชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
13.00 การเสวนาวิสาสะเรื่อง “พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : บทบาทและภารกิจเพื่อความอยู่รอด”
- โดยเพื่อนพ้องน้องพี่ตัวแทนองค์กรแรงงานและองค์กรอื่นๆ
15.00 จบงาน
........................................................................

เรียนเชิญทุกท่านนะคะ

วีรชนแห่งยุคสมัย "วีรบุรุษแรงงานยุค 3 ประสานต้านเผด็จการ"
12/10/2020

วีรชนแห่งยุคสมัย "วีรบุรุษแรงงานยุค 3 ประสานต้านเผด็จการ"

วีรชนแห่งยุคสมัย " วีรบุรุษแรงงานยุคก่อเกิดกฎหมายแรงงาน"
11/10/2020

วีรชนแห่งยุคสมัย " วีรบุรุษแรงงานยุคก่อเกิดกฎหมายแรงงาน"

วีนชนแห่งยุคสมัย "วีรบุรุษแรงงานยุคกบฎมักกะสัน"
09/10/2020

วีนชนแห่งยุคสมัย "วีรบุรุษแรงงานยุคกบฎมักกะสัน"

วีรบุรุษแห่งยุคสมัย " วีรบุรุษแรงงานยุคสหอาชีวะแรงงาน
08/10/2020

วีรบุรุษแห่งยุคสมัย " วีรบุรุษแรงงานยุคสหอาชีวะแรงงาน

วีรชนแห่งยุคสมัย "วีรบุรุษแรงงานยุค 2475"
08/10/2020

วีรชนแห่งยุคสมัย "วีรบุรุษแรงงานยุค 2475"

03/10/2020
Voicelabour

Voicelabour

เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด ในโครงการสัมมนา ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤตโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก "ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อเป็นกรอบการเจรจาแบบยั่งยืน" 3-4 ต.ค.63 ณ.. โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

บรรยายเรื่อง "สถาบันแรงงานเบ้าหลอมอุดมการณ์แรงงาน สังคม และการเมือง

โดย นายวิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

03/10/2020
Voicelabour

เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด ในโครงการสัมมนา ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤตโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก "ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อเป็นกรอบการเจรจาแบบยั่งยืน" 3-4 ต.ค.63 ณ.. โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

บรรยายเรื่อง "สถาบันแรงงานเบ้าหลอมอุดมการณ์แรงงาน สังคม และการเมือง

โดย นายวิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด ในโครงการสัมมนา ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤตโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก "ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อเป็นกรอบการเจรจาแบบยั่งยืน" 3-4 ต.ค.63 ณ.. โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

บรรยายเรื่อง "สถาบันแรงงานเบ้าหลอมอุดมการณ์แรงงาน สังคม และการเมือง

โดย นายวิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

03/10/2020
Voicelabour

Voicelabour

การถ่ายทอดสด ในโครงการสัมมนา ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤตโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก "ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อเป็นกรอบการเจรจาแบบยั่งยืน" 3-4 ต.ค.63 ณ.. โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

ช่วงบ่าย
บรรยาย 2 ช่วง
ช่วงแรก เรื่อง รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสหวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงที่ 2
บรรยายเรื่อง "สถาบันแรงงานเบ้าหลอมอุดมการณ์แรงงาน สังคม และการเมือง

โดย นายวิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

03/10/2020
Voicelabour

การถ่ายทอดสด ในโครงการสัมมนา ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤตโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก "ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อเป็นกรอบการเจรจาแบบยั่งยืน" 3-4 ต.ค.63 ณ.. โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

ช่วงบ่าย
บรรยาย 2 ช่วง
ช่วงแรก เรื่อง รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสหวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงที่ 2
บรรยายเรื่อง "สถาบันแรงงานเบ้าหลอมอุดมการณ์แรงงาน สังคม และการเมือง

โดย นายวิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

การถ่ายทอดสด ในโครงการสัมมนา ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤตโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก "ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อเป็นกรอบการเจรจาแบบยั่งยืน" 3-4 ต.ค.63 ณ.. โชติกาธารารีสอร์ท จ.นครนายก

ช่วงบ่าย
บรรยาย 2 ช่วง
ช่วงแรก เรื่อง รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสหวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงที่ 2
บรรยายเรื่อง "สถาบันแรงงานเบ้าหลอมอุดมการณ์แรงงาน สังคม และการเมือง

โดย นายวิชัย นราไพบูลย์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ผู้ใช้แรงงานร่วมชี้ชะตาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในสถานะสถาบันด้านแรงงานสรุปโดย กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์เมื่อวันที่ 29-3...
27/09/2020
ผู้ใช้แรงงานร่วมชี้ชะตาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในสถานะสถาบันด้านแรงงาน – voicelabour.o

ผู้ใช้แรงงานร่วมชี้ชะตาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในสถานะสถาบันด้านแรงงาน

สรุปโดย กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริดเอแบรท์ (FES) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในสถานะสถาบันด้านแรงงาน : บทบาทและการสนับสนุน” โดยสรุปเนื้อหาภาพรวมของวิทยากรในแต่ละช่วงของกิจกรรมไว้ดังนี้

ผู้ใช้แรงงานร่วมชี้ชะตาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในสถานะสถาบันด้านแรงงาน

คึกคักตั้งแต่เช้า... แขกมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นักศึกษาคณะนวัตกรรมและสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นักท่องเที่ยวจากจังห...
27/09/2020

คึกคักตั้งแต่เช้า... แขกมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นักศึกษาคณะนวัตกรรมและสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุดร NOIR ROW ART SPACE แน่นอนว่าการพูดคุยย่อมเข้มข้นมากขึ้นเมื่อพบคนรุ่นใหม่ที่สนใจประวัติศาสตร์ และมองรากเหง้าของอดีต เพื่อก้าวสู่อนาคต ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศมีคนอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครเห็น ไม่รู้ว่าเราคือใคร งานศิลป์งานวัฒนธรรม ในมุมของ ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน งานศิลปะต้องบอกเล่าความทุกข์ยากของผู้คนด้วย สิ่งที่พบเจอจึงตื่นเต้นได้ทุกเวลาจริงๆนะ.. เล่นเอาเราขอบคุณต่อการที่น้องๆสนใจประวัติศาสตร์แรงงานกันมากมาย ยังมีนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกา ที่มาพักอาศัยอยู่ดอนเมือง มากับเพื่อนสาวชาวไทย เดินชมและเล่าถึงสิ่งรอบกาย พร้อมสุดท้ายเขียนไว้ในสมุดเซ็นต์ชื่อว่า Solidarity Forever ...ในฐานะกรรมกรพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ก็รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อมีผู้มาเยือน พร้อมบริจาคเงินสมทบเพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ฯในการบริการด้วย

ร่วมด้วยช่วยกัน 18 ต.ค.นี้ ชวนมาร่วมสืบสานประวัติศาสตร์แรงงาน ลงขันผ้าป่าสามัคคีพี่น้อง จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานของพวกเรา ...
26/09/2020

ร่วมด้วยช่วยกัน 18 ต.ค.นี้ ชวนมาร่วมสืบสานประวัติศาสตร์แรงงาน ลงขันผ้าป่าสามัคคีพี่น้อง จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานของพวกเรา หากมาร่วมได้ชวนกันมานะคะ แต่หากมาร่วมไม่ได้ ขอคนละไม้คนละมือระดมเพื่อนพ้องน้องพี่ ทอดผ้าป่าสามัคคีพี่น้องได้ทางบัญชี มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-5-645029 แล้วส่งหลักฐานมา เพื่อการออกใบโมทนาบัตร หรือใบเสร็จให้นะคะ 🛠⚒👩‍🌾👨‍🌾👩‍🌾👩‍🌾👷‍♀️👷‍♀️👷👷👩‍🍳👨‍🚒👨‍🎨👩‍🔧

26/09/2020
เสียงแรงงาน

การศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน ในความคิดผู้นำแรงงาน

ร่วมระลึกถึงผู้กล้าจิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนนักปฏิวัติ ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยวันที่ 25 กันยายน 2473วันเกิดจิตร ภูมิศักดิ์ ...
26/09/2020

ร่วมระลึกถึงผู้กล้าจิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนนักปฏิวัติ ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

วันที่ 25 กันยายน 2473
วันเกิดจิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนนักปฏิวัติ (2473-2509)
ค น ยั ง ค ง ยื น เ ด่ น โ ด ย ท้ า ท า ย

“เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฎร์
สักพันชาติจักสู้ม้วยด้วยหฤหรรษ์
แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน
จักน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน”

จิตรเกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2473/1930 ด้วยชื่อ สมจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายศิริกับนางแสงเงิน มีพี่สาวชื่อ ภิรมย์ บิดาทำงานสรรพสามิตซึ่งจำเป็นต้องย้ายที่ทำงานบ่อย ๆ ปี 2484-2489/1941-1946 จิตรย้ายตามบิดาไปเข้าเรียนชั้นมัธยมที่ จ.พระตะบอง ที่นั่นจิตรศึกษาภาษาฝรั่งเศสและเขมรจนสามารถพูดเขียนและอ่านศิลาจารึกได้ดี

ปี2493/1950 จิตรเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2496/1953 เขาถูกนิสิตบางกลุ่มสอบสวนและจับ “โยนบก” ขณะเป็นสาราณียากรผู้จัดทำหนังสือมหาวิทยาลัยฉบับ 23 ตุลา ด้วยข้อหาแหกคอกและละเมิดจารีตประเพณีเก่าแก่ของสถาบัน

เขาถูกสั่งพักการเรียน 12 เดือนในปี 2497/1954 ระหว่างนี้เขาเข้าร่วมทำหนังสือพิมพ์ “ไทยใหม่” กับสุภา ศิริมานนท์ ต่อมาในระหว่างปี 2498-2500/1955-1957 จิตรใช้นามปากกา “ทีปกร” เขียนหนังสือที่มีอิทธิพลยิ่งสองเล่มคือ “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” และ “โฉมหน้าศักดินาไทย” รวมทั้งบทความอีกหลายเรื่อง

ต่อมาในปี 2500/1957 จิตรเข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันค้นคว้าเรื่องเด็กของยูเนสโก หลังจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี 2501/1958 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ทำรัฐประหาร จิตรถูกจับคุกลาดยาวเป็นเวลา 6 ปีเศษ (2501-2507/1958-1964) ในข้อหา “สมคบกันกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในและภายนอกราชอาณาจักร” พร้อมกับบุคคลอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ระหว่างนี้จิตรได้ทุ่มเทเวลาให้กับการเขียนและแปลหนังสือหลายเล่ม ได้แก่ แปลนิยายเรื่องแม่ของแมกซิมกอร์กี้, โคทานของเปรมจันทร์, และเขียนงานวิชาการที่ยิ่งใหญ่เรื่อง “ความเป็นมาของคำสยามไทยลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ”

หลังจากได้รับการปล่อยตีว ในปี 2507/1964 จิตรได้เดินทางเข้าสู่ชนบทภาคอีสานเพื่อเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.) ในปี 2508/1965 และถูกล้อมยิงเสียชีวิตที่ชายป่าบ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2509/1966 รวมอายุ 36 ปี
#คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
#จิตร #พรรคคอมมิวนิสต์
ขอบคุณข้อมูล #ปฏิทินประวัติศาสตร์สามัญชน

สหภาพแรงงานเอนไกไทย บางพลี สมุทรปราการ ได้จัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยมีคุณวิชัย นราไพบูลย์...
25/09/2020

สหภาพแรงงานเอนไกไทย บางพลี สมุทรปราการ ได้จัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยมีคุณวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คุณค่าของผู่ใช้แรงงานในประวัติศาสตร์แรงงานแต่ละยุคแต่ละสมัย พร้อมใหมีการเดินมเยี่ยมชมก่อนที่สหภาพแรงงานจะประชุมกรรมการต่อ ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ

“ประวัติศาสตร์ไม่อาจลืมเลือนได้” อยากชวนท่านผู้รักในประวัติศาสตร์มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อดูหมุดคณะราษฎร (จ...
25/09/2020
“ประวัติศาสตร์ไม่อาจลืมเลือนได้”

“ประวัติศาสตร์ไม่อาจลืมเลือนได้” อยากชวนท่านผู้รักในประวัติศาสตร์มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อดูหมุดคณะราษฎร (จำลอง) ที่จัดแสดงไว้ในห้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เพื่อทบทวนความทรงจำที่ไม่อาจเลือนหายจากคนทุกยุคทุกสมัยถึงแนวคิดในการเปลี่ยนจากระบบการปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยได้ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันพุธ ถึงวันอาทิตย์

“หมุดคณะราษฎร” ซึ่งเป็นหมุดกลมสีทองเหลือง ฝังลงบนพื้น กลางถนน ระหว่างฐานของพระบรมรูปทรงม้าและประตูทางเ.....

วันนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาคณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย อาจารย์สุนี ไชยรส ซึ่งมีคุณธ...
22/09/2020

วันนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาคณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย อาจารย์สุนี ไชยรส ซึ่งมีคุณธนัสถา คำมาวงษ์ เลขานุการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มากล่าวต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และคุณวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย บรรยายเรื่องปนะวัติศาสตร์แรงงาน นำชมพิพิธภัณฑ์ฯอีกด้วย

20/09/2020
Voicelabour

ถ่ายทอดสดการเสวนา เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด"

ช่วงบ่าย 13.30 น.เลิกจ้างที่(ไม่)เป็นธรรม -กลไกคุ้มครองแรงงานในช่วงวิกฤต
ผู้ร่วมอภิปราย
- คุณอนรรฆวรรณ ศรีจันทร์ ผู้นำแรงงานโรงงานผลิตชุดชั้นใน จ.นครสวรรค์
- คุณอินธุอร อินบุญ แรงงานหญิงตกงาน
- คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ นักกฎหมายแรงงาน
- คุณสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานสภาองค์การนายจ้างบริการไทย
- ส.ส. สุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
- คุณอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

14.45น. ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป
16.00น. ปิดการเสวนา

ถ่ายทอดสดการเสวนา เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด"

ช่วงบ่าย 13.30 น.เลิกจ้างที่(ไม่)เป็นธรรม -กลไกคุ้มครองแรงงานในช่วงวิกฤต
ผู้ร่วมอภิปราย
- คุณอนรรฆวรรณ ศรีจันทร์ ผู้นำแรงงานโรงงานผลิตชุดชั้นใน จ.นครสวรรค์
- คุณอินธุอร อินบุญ แรงงานหญิงตกงาน
- คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ นักกฎหมายแรงงาน
- คุณสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานสภาองค์การนายจ้างบริการไทย
- ส.ส. สุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
- คุณอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

14.45น. ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป
16.00น. ปิดการเสวนา

20/09/2020
Voicelabour

เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนา เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด"

10.00น. การรักษาการจ้างงาน - ตัวอย่างที่ดี
ผู้อภิปราย
- รศ. ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตรการการทำงานในเวลาที่สั้นลง (short time work)และตัวอย่างอื่นๆ
- คุณธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- คุณธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
- คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้งและ CEO Class Café
- คุณอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ไทยพีบีเอส
11.30น. ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป

เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนา เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด"

10.00น. การรักษาการจ้างงาน - ตัวอย่างที่ดี
ผู้อภิปราย
- รศ. ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตรการการทำงานในเวลาที่สั้นลง (short time work)และตัวอย่างอื่นๆ
- คุณธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- คุณธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
- คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้งและ CEO Class Café
- คุณอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ไทยพีบีเอส
11.30น. ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป

วันที่ 20 ก.ย. พบกันที่นี่ กับการถ่ายทอดสด การเสวนา  เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด" ตั้งแต่เวลา 09.0...
18/09/2020

วันที่ 20 ก.ย. พบกันที่นี่ กับการถ่ายทอดสด การเสวนา เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด" ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วันที่ 20 ก.ย. พบกันที่นี่ กับการถ่ายทอดสด การเสวนา เรื่อง "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด" ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
เวลา 09.00 ชี้แจงวัตถุประสงค์
คุณเวสน่า โรดิช ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
คุณมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

09.30น. กล่าวเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด”
คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

10.00น. การรักษาการจ้างงาน - ตัวอย่างที่ดี
ผู้อภิปราย
- รศ. ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตรการการทำงานในเวลาที่สั้นลง (short time work)และตัวอย่างอื่นๆ
- คุณธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- คุณธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
- คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้งและ CEO Class Café
- คุณอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ไทยพีบีเอส
11.30น. ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป

ช่วงบ่าย 13.30 น.เลิกจ้างที่(ไม่)เป็นธรรม -กลไกคุ้มครองแรงงานในช่วงวิกฤต
ผู้ร่วมอภิปราย
- คุณอนรรฆวรรณ ศรีจันทร์ ผู้นำแรงงานโรงงานผลิตชุดชั้นใน จ.นครสวรรค์
- คุณอินธุอร อินบุญ แรงงานหญิงตกงาน
- คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ นักกฎหมายแรงงาน
- คุณสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานสภาองค์การนายจ้างบริการไทย
- ส.ส. สุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
- คุณอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

14.45น. ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป
16.00น. ปิดการเสวนา

14/09/2020
วันที่ 7 กันยายน 2563 สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุ แห่งประเทศไทย ได้จัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน ที่พิพิธภัณฑ์แรง...
07/09/2020

วันที่ 7 กันยายน 2563 สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุ แห่งประเทศไทย ได้จัดการศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งคุณวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นผู้บรรยายประวัติศาสตร์แรงงานในประเทศไทย -สากล การก่อกำเนิดสิทธิแรงงาน การรวมตัว โดยสรุปได้ดังนี้ ประวัติศาสตร์แรงงาน อดีตจากเกษตรกรรม ผู้ทำงานในไร่นา เป็นทาส เป็นไพร่ ถูกกดขี่จากกระฎุมพี ระบบเจ้าขุนมูลนาย การต่อสู้กับผู้กดขี่ ต้องใช้การรวมตัว แน่นอนระบบทุนเองมีการปรับตัวมีการผ่อนคลายการกดขี่แบบดุดัน แต่อย่างไรในความเป็นจริง ยังคงกดขี่เอาเปรียบจากแรงงานแบบไพร่ แบบทาส เป็นกรรมกรโรงงานในยุคอุตสาหกรรม เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแน่นอนแรงงาน การกดขี่แบบหนักหน่วงยังคงตอกย้ำในระบบทุน การรวมตัวในนามสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรมเดียวกันในการต่อสู้ ในระดับอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งประเทศอังกฤษ มีการต่อสู้ทั้งแนวคิด นำมาซึ่งการต่อสู้ทางการเมือง มีการตั้งพรรคการเมือง เป็นพรรคของแรงงาน เพื่อต่อสู้ทางนโยบาย เพื่อชนชั้น การที่แรงงานอยู่ภายใต้นโยบายแรงงานก็จะถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆ

เมื่อสหภาพแรงงานเกิดขึ้น มีการรวมตัว และมึการเผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งสหภาพแรงงานจากยุโรปสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม และมีการต่อสู้ทางชนชั้น เพื่อสังคม เป็นการรวมตัวแบบเปิดกว้างรับแรงงานทุกกลุ่มทุกประเภทอุตสาหกรรมเป็นสมาชิก และมาที่อเมริกา มีสหภาพแรงงานแบบเน้นปัจเจกมากกว่าการเน้นการเมือง มีพรรคก้าวหน้า พรรคประชาธิปไตย เน้นเศรษฐกิจไม่มีระบบรัฐสวัสดิการ พอมาถึงเอเชีย จากโครงสร้างสังคมเดิมการรวมตัวยังคงอยู่ในระบบอุปถัมภ์ จีนมีสหภาพสูงมากด้วยสหภาพรัฐตั้งให้ ญี่ปุ่นก็เป็นสหภาพเดี่ยวประเภทกิจการและรัฐสนับสนุน ประเทศไทยก็เป็นปัญหาการตั้งสหภาพได้น้อยมากตัวเลขน้อยการตั้งพรรคแรงงาน การไม่เติบโตของขบวนการแรงงานด้วยยังมีระบบอุปถัมภ์ อเมริกาก็มีตัวเลขสมาชิกน้อย สวัสดิการต้องจ่ายเงินเอง ต่างยุโรป สแกนดิเนเวีย ที่สหภาพเข้มแข็งตัวเลขสมาชิกสหภาพรวมตัวกันสูง การต่อสู้ทางชนชั้นจึงสู้เรื่องรัฐสวัสดิการ

มาลงลึกสังคมไทย คือมีระบบศักดินา เจ้าขุน มูลนาย ไพร่ ทาส นายกับบ่าว นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งอังกฤษภาษาและเป็นผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้าง ซึ่งสำนึกของลูกจ้าง นายจ้าง มันคือนายกับบ่าว อยู่เช่นนั้นจนวันนี้ ระบบการจ้างงานแรงงานรับจ้างรุ่นแรกเป็นแรงงานจีนเป็นแรงงานข้ามชาติ เมื่อกฎหมายเกิดขึ้นก็ต้องการควบคุมแรงงานด้วยการต่อผู้รวมกลุ่มของแรงงานจีน อย่างสมาคมอั่งยี่ ซึ่งมีกฎหมายมาควบคุมปราบปราม ไม่ต่างกับยุคไพร่ ทาส ที่มีกฎหมายควบคุมแรงงานกลุ่มไพร่ ทาส จนวันนี้เราเรียกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่เป็นกฎหมายควบคุมแรงงาน อย่างตั้งสหภาพแรงงานต้องจดทะเบียน จดเพื่ออะไร…

คือ คำถาม การที่แรงงานบางกลุ่มต่อต้านแรงงานข้ามชาติ แต่นายทุนเรียกร้องให้มี หากมามองดูแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงาน คืองานเสี่ยง งานสกปรก งานที่คนไทยไม่ทำ การที่แรงงานข้ามชาติมาทำงานไม่ว่าจะมาแบบช่องทางธรรมชาติหรือแบบไหน แต่หากนายทุนต้นสังกัดไม่มี หรือรัฐไม่หลับตาข้างหนึ่งให้เขาเข้ามา และเข้าไปทำงานในสถานประกอบการแรงงานข้ามชาติก็เข้ามาไม่ได้ เช่นเดียวกับคนไทยที่หลบเข้าไปทำงานในเกาหลีหรืออีกหลายประเทศที่ต้องการแรงงานค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานในประเทศตนเอง และไร้สวัสดิการ
ในแบบเดียวกัน สหภาพแรงงาน จึงควรเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการมีเท่าเทียมกัน หากหันมาดูสมาชิกสหภาพแรงงานทั่วโลกลดลง ไม่เพิ่มด้วยทั้งกระบวนการผลิตที่ปรับเปลี่ยน การจ้างงานลดลง และการจ้างงานที่สร้างความแบ่งแยก อย่างการจ้างงานเหมาค่าแรง การจ้างงานเหมาช่วง การจ้างงานแรงงานข้ามชาติ หากสหภาพมองแบบแบ่งแยกสหภาพก็จะอ่อนแอ หากมองเขาคือศัตรูที่ต้องแข่งขันสหภาพก็จะแพ้ การที่สหภาพเรียกร้องให้มีการบรรจุลูกจ้าง หรือให้สวัสดิการเท่ากันนั้นหมายถึงเราคือพวกเดียวกันดูแลกัน ก็จะมีมิตร การต่อสู้ใดๆก็มีเพื่อนมีมิตร เปิดข้อบังคับก็มีสมาชิกเพิ่ม

ทำไมสหภาพแรงงานต้องทำงานเชิงสังคม การทำงานในอดีตของแรงงานมาการรวมตัวของแรงงานทุกกลุ่มไม่ได้แบ่งแยกอย่างสหอาชีวกรรมกร หลังถูกคุกคามยุบ มีการต่อสู้ตั้งพรรคการเมือง ปี 2499 คือ พรรคกรรมกร และพรรคสังคมนิยม ซึ่งการรวมตัวต้องไม่กลัวรัฐประหาร สหภาพแรงงานมีการรวมตัวกัน ต่อสู้กับรัฐประหารตลอด การต่อสู้จนได้กฎหมายมาดูแลแรงงาน อีก 10 กว่าปี มีการรัฐประหาร 2501 ซึ่งขบวนการแรงงานถูกทำลาย ถือเป็นยุคมืดของแผ่นดิน จับผู้นำแรงงานเข้าคุก การจัดตั้งสหภาพเป็นสมาคมและต้องจดทะเบียนรัฐเข้ามาควบคุม การต่อสู้ที่ยาวนาน เพื่อให้มีความประชาธิปไตยในประเทศ การต่อสู้จนเกิดเหตุการมากมายทางการเมืองมายาวนานจนวันนี้ ประเด็น การรวมตัวของแรงงานถูกทำลายแบ่งแยกกัน ระหว่างแรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ แรงงานข้ามชาติ แรงงานรัฐวิสาหกิจ การแบ่งแยก สร้างความอ่อนแอให้กับขบวนการแรงงาน

การเข้าสู่เวทีทางการเมือง ของผู้นำแรงงานมีทั้งไปแบบลากตั้งและแบบเลือกตั้ง แต่การไปแบบไม่มีขบในหนุนหรือขบวนยังไม่เติมโตทางความคิดทางการเมืองก็ทำให้การแก้ไขปัญหาแรงงานไม่ได้จริง เพราะว่าพรรคนายทุนเขาไม่ได้ ต้องการแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานเข้มแข็ง เป็นต้น

วิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้แรงงานอ่อนแอลง มีการแบ่งแยกกันเอง ขาดพลังต่อรองทางการเมือง การค้าเสรี สร้างการแข่งขันการค้าเสรีทุนก็แข่งขันลดต้นทุน ลดอุปกรณ์ ลดขบวนการผลิตยาก ลดต้นทุนแรงงานง่ายสุด เช่นลดค่าจ้าง ลดการจ้างงาน จึงมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำงาน ใช้ในกระบวนการผลิต และการจ้างงานราคาถูกลดสวัสดิการ การจ้างงานที่ลดลง ซึ่งแนวคิดจ้างงานเป็นรายชั่วโมง ทำให้แรงงานมีรายได้ต่ำไร้สวัสดิการก็มาจากแนวคิดนี้ การรวมตัวระดับสากล แบบทุกอุตสาหกรรมก็เพื่อต้องการสร้างพลังอำนาจต่อรอง ระดับโลกไม่ใช่เพียงระดับประเทศแล้ว และในฐานะแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สหภาพแรงงานต้องทำงานทางสังคมด้วย ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมอาจทำให้เกิดผลกระทบทางชุมชนสังคม เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม ทางการเมืองก็เช่นกันต้องหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการเมืองด้วย สิมธิชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้หญิง เด็ก ฯลฯ

การต่อสู้ของขบวนการแรงงานต้องยกระดับการต่อสู้ร่วมกับภาคประชาสังคมด้วย

การตั้งสหภาพแรงงาน มาจากความเดือดร้อน ไม่ได้เกิดแนวคิดอุดมการณ์จริง ทำให้สหภาพแรงงานมีแนวคิดการต่อรองเพื่อสวัสดิการในสถานประกอบการ มุ่งเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บทบาทสหภาพแรงงานมีค่อนข้างจำกัดและอำนาจการต่อรองที่ทำให้เข้าสู่กระบวนการทางศาลซึ่งเมื่อผลักไปตรงนั่นแล้ว เพื่อลดอำนาจการต่อสู้ต่อรองในพื้นที่แรงงานถนัด...

ช่วงบ่ายสหภาพภาพแรงงานได้เดินเยี่ยมชมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์แรงงานในประเทศไทย โดยมีคุณวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ฯพาชม และบอกเล่าประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนอีกด้วย

ที่อยู่

ถนน นิคมมักกะสัน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

พุธ 10:00 - 16:00
พฤหัสบดี 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 16:00
เสาร์ 10:00 - 16:00
อาทิตย์ 10:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022513173

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museumผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พบกับ Live สด เวทีประชุมนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม :การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแรงงานในประเทศไทย จัดโดยศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ