มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง Sataban Saengsaw

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง Sataban Saengsaw ดูแลและให้การศึกษาเด็กพิเศษเช่นกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมและออทิสติก มูลนิธิสถาบันแสงสว่างจัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจอย่างเช่น กลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมและออทิสติก

เปิดเหมือนปกติ

การฝึกงานของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสร็จสิ้นเรียบร้อย ส่งงาน เรียบร้อยมาฝึกงานช่วง...
30/04/2021

การฝึกงานของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสร็จสิ้นเรียบร้อย ส่งงาน เรียบร้อย
มาฝึกงานช่วงเดือนมกราคม ช่วงโควิทซาๆ จบไปช่วงก่อนสงกรานต์ เรียกว่ามาด้วยcovit และไปกับcovit
กลางปีนี้ก็จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ขอให้ทั้ง2 คนประสบความสำเร็จในชีวิตนะค่ะ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน  งานสงกรานต์ประจำปี 2564 แบบ"วิถีใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม" Covid go away... บรรยากาศงานเป็นได้ด้วยความเร...
09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน งานสงกรานต์ประจำปี 2564 แบบ"วิถีใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม" Covid go away... บรรยากาศงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยครับ

เตรียมความพร้อมกับการเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 ด้วยการทำความสะอาด อุปกรณ์ของใช้ และต้อนรับนิสิตฝึกงานจาก...
28/01/2021

เตรียมความพร้อมกับการเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 ด้วยการทำความสะอาด อุปกรณ์ของใช้ และต้อนรับนิสิตฝึกงานจากคณะจิตวิทยา มศว.

วันนี้ผู้แทนมูลนิธิฯนำโดยท่านประธาน ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รองประธานกรรมการ ดร.คุณหญิงเ...
14/01/2021

วันนี้ผู้แทนมูลนิธิฯนำโดยท่านประธาน ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รองประธานกรรมการ ดร.คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ กรรมการ ครูตุ้ยและครูวุ้น ได้อัญเชิญแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร #ในนามมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

นายสมชาย พรภาพงามเป็นตัวแทนมูลนิธิฯรับมอบเช็ค5,000,000บาทกับคุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย(TMB) โ...
20/11/2020

นายสมชาย พรภาพงามเป็นตัวแทนมูลนิธิฯรับมอบเช็ค5,000,000บาทกับคุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย(TMB) โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมส่งมอบด้วย..(เป็นทุนสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของมูลนิธิณ) คณะผู้บริหารมูลนิธิณฯ /ครู /เจ้าหน้าที่ /ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ....#รักTMB

ทางธนาคารTMB/ธนชาต ได้จัดงานบุญงานกฐินพระราชทาน ร.10ประจำปีของธนาคารขึ้นโดยในปีนี้ได้เลือกวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.น...
30/10/2020

ทางธนาคารTMB/ธนชาต ได้จัดงานบุญงานกฐินพระราชทาน ร.10ประจำปีของธนาคารขึ้นโดยในปีนี้ได้เลือกวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์เป็นวัดที่จะนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดที่วัดนี้ในการนี้ทางวัดได้มอบเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานจำนวนเงิน 5,000,000 บาทให้กับทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีท่านศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประทานมูลนิธิ ฯ เป็นผู้รับมอบ ขอบพระคุณ #ท่านผู้บริหารธนาครตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและให้ความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการก่อสร้างอาคารมาโดยตลอด ขอบพระคุณมากครับ #รักTMBธนชาต

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ ได้กรุณานำเ...
30/10/2020

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ ได้กรุณานำเช็คเงินสดจำเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินของครอบครัวท่าน มอบให้กับมูลนิธิฯเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีรศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รองประทานกรรมการมูลนิธิฯ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ และกรรมการท่านอื่นๆหลายท่านรับมอบครั้งนี้ครับ #ขอบพระคุณอย่างสูงครับ #ตึกใหม่ใกล้เสร็จ

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่4 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพิธี...
13/10/2020

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่4 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่9 ตุลาคม 63
บรรยากาศในวันนั้น ผู้ปกครองได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้เด็กๆได้ใส่บาตรด้วยตนเองมีฝนตกพรำๆ เกือบทั้งวัน

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ปี2563เพื่อหารายได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จัดไปเมื่อ25 กันยายน(เมื่อวานนี้ )ขออนุโมทนาบุญร่วมกั...
25/09/2020

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ปี2563
เพื่อหารายได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จัดไปเมื่อ25 กันยายน(เมื่อวานนี้ )
ขออนุโมทนาบุญร่วมกันและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มั่งเงินทองค่ะ

วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ดร.สายฤดี วรกิจโภทร และคณะจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สบท...
18/09/2020

วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ดร.สายฤดี วรกิจโภทร และคณะจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สบทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในการนี้มีคณะกรรมการบางท่านเป็นตัวแทนรับมอบได้แก่ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานฝ่ายหาทุน นางนิรมลชยุตสาหกิจ เลขาธิการมูลนิธิฯ และรศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล กรรมการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ทางมูลนิธิฯ และเด็กนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่มาณ ที่นี้ด้วยครับ #น้ำใจงาม #ให้ความรักความเมตตา #ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสว...
11/08/2020

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563
มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ที่มีต่อราษฎร์ ตลอดมา
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาล อภิบาล และประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษของมูลนิธิฯ กันครับ..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเ...
05/08/2020

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษของมูลนิธิฯ กันครับ..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ครูตุ้ย โทร:081-831-3017 ได้ตลอดเวลาครับ

วันนี้มีการ ตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี2563 เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครูและเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนัก...
24/07/2020

วันนี้มีการ ตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี2563
เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครูและเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการช้าและสมาธิสั้น

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของกับตัน Hans Einar Fugl-Svendsen ผู้เคยประสานงานQueen Magrethe แห่งเดนมาร์ก เสด็จเยือนมูลนิ...
22/07/2020

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของกับตัน Hans Einar Fugl-Svendsen ผู้เคยประสานงานQueen Magrethe แห่งเดนมาร์ก เสด็จเยือนมูลนิธิสถาบันแสงสว่างเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาและเป็นผู้ที่ให้แรงบันดาลใจและประสานงานให้เกิดโครงการธาราบำบัดที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง กับตันจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคมพ.ศ.2563ขอพระองค์ทรงพร...
13/07/2020

เนื่องในวโรกาสวันคล้าย
วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
13 กรกฎาคมพ.ศ.2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ คณะครู
ผู้ปกครองและนักเรียน มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอขอบพระคุณห้างแว่นท๊อปเจริญ ได้นำแว่น Face Shield จำนวน 80 ชุดเข้ามามอบให้กับมูลนิธิฯ ไว้ป้องกันโควิด 19 ได้รับไว้เรีย...
03/07/2020

ขอขอบพระคุณห้างแว่นท๊อปเจริญ ได้นำแว่น Face Shield จำนวน 80 ชุดเข้ามามอบให้กับมูลนิธิฯ ไว้ป้องกันโควิด 19 ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ....🙏🙏🙏😍

New Normal😀🤗😛
01/07/2020

New Normal😀🤗😛

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกรมควบคุมโรคและพี่พยาบาลจากโรงพยาบาลบำราศนราดูร ที่กรุณามาฉีดวัคซีนให้กับน้องคนพิเศษด้วย
26/06/2020

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกรมควบคุมโรคและพี่พยาบาลจากโรงพยาบาลบำราศนราดูร ที่กรุณามาฉีดวัคซีนให้กับน้องคนพิเศษด้วย

22/06/2020

วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2563 นี้ ทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนคนพิเศษและคณะครู
อย่าลืมนัดสำคัญนี้นะค่ะ

นายสมชาย พรภาพงาม รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯเชิญคณะครูประชุมเพื่อชักซ้อมความเข้าใจในการวางมาตรการป้องกันCovit-19 และให้คุณคร...
16/06/2020

นายสมชาย พรภาพงาม รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
เชิญคณะครูประชุมเพื่อชักซ้อมความเข้าใจในการวางมาตรการป้องกันCovit-19 และให้คุณครูเข้ามาจัดเตรียมพื้นที่ และทำความสะอาดของใช้และอุปกรณ์เพื่อต้อนรับการเปิดเรียน

21/03/2020

ด่วน...///ขยายเวลาเปิดเรียนของมูลนิธิฯจากเดิมวันที่ 1 เมษายน 63. ไปเป็นวันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 63 ตามประกาศของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ให้หยุดต่อตั้งแต่วันที่ 22 มีนา ถึง 12 เมษายน 2563 เพื่อยับยังการระบาดของ Covid 19 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน มีข้อสงสัยสอบถามสายตรงที่เบอร์ 081-831-3017 ครูตุ้ย ขอบคุณครับ

15/02/2020

ภาคบ่ายย่อยอาหารก่อนIEP...ขอบคุณทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางครับ..

15/02/2020

ออกกำลังกายกันหน่อยก่อนIEP...

ท่านเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมต้อนรับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในโรงเรียนจากจังหวัด นาโกย่า    นักจิตวิทยาที่ให้คำป...
04/02/2020

ท่านเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมต้อนรับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในโรงเรียน
จากจังหวัด นาโกย่า
นักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว จาก สนง.เขตอำเภอโอซาก้า
และทีมเมล็ดฝัน เมื่อวันที่3 ก.พ.63
ขอบคุณที่แวะมาเยือนพวกเราค่ะ

เมื่อมีพบก็มีจาก งานเลี้ยงเล็กๆเลี้ยงส่งน้องคาร์ล ไปเรียนต่อ และอยู่กับครอบครัวที่ออสเตรเลีย จากโครงการ Development Lear...
31/01/2020

เมื่อมีพบก็มีจาก
งานเลี้ยงเล็กๆเลี้ยงส่งน้องคาร์ล ไปเรียนต่อ และอยู่กับครอบครัวที่ออสเตรเลีย
จากโครงการ Development Learning skills Program.

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่กรุณาส่งหนังสือเข้ามาที่มูลนิธิฯ  วันก่อนได้นำน้องไปเลือกหนังสือที่ตนเองชอบปรากฏว่าทุกค...
31/01/2020

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่กรุณาส่งหนังสือเข้ามาที่มูลนิธิฯ
วันก่อนได้นำน้องไปเลือกหนังสือที่ตนเองชอบ
ปรากฏว่าทุกคนได้เลือกหนังสือคนละ3 เล่ม
มาพูดคุยและเล่าเรื่องราวกันในชั่วโมงเรียน
น้องสนุกและมีความสุขมาก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะค่ะ

SAENGSAWANG RUN # 2
23/01/2020

SAENGSAWANG RUN # 2

22/01/2020

เตรียมตัว warm up กันนิดหน่อยก่อนวิ่ง ขอบคุณครูอ้อม ครูยุ ค่ะ

22/01/2020

มาดูนักวิ่ง10กิโลเมตรกันค่ะ

ภาพการจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลจะตามมาเป็นระยะนะค่ะเอาละ! เตรียมตัวให้พร้อมนะ นับ......
21/01/2020

ภาพการจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลจะตามมาเป็นระยะนะค่ะ
เอาละ! เตรียมตัวให้พร้อมนะ นับ......

21/01/2020

จัดไปแล้วกับกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสร้างอาคารเรียนให้น้องๆคนพิเศษ เมื่อวันที่19 มกราคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9
ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนจากทุกหน่วยงาน
นักวิ่งตัวจริง นักวิ่งสมัครเล่น ผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ ท่านประธาน และคณะกรรมการ
มูลนิธิฯทุกท่านค่ะ

สีสันสดใส กับการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ จัดในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ...
08/01/2020

สีสันสดใส กับการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ จัดในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ สวนหลวงร.๙ ยามเช้าอากาศสดชื่น มาเป็นกำลังใจกันและกันนะค่ะ

25/12/2019

ร้องเพลงได้เก่งจริงๆ

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้สนับสนุนกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในสไตล์Bollywood partyทุกท่าน ขอบคุณคณะทำงานทุกค...
25/12/2019

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้สนับสนุนกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในสไตล์Bollywood partyทุกท่าน ขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสีสันในงานเหมือนดินแดนภารตะจริงๆ

22/12/2019

เชิญชมการแสดงครับ...#ปีละครั้ง

ที่อยู่

850/34 Soi Pridi 36, Sukhumvit 71
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023815362

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง Sataban Saengsawผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การกล่าวความเท็จโดยปราศจากหลักฐานข้อเท็จจริง เรียน ผู้บริหารมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ดิฉันนางนนทรีย์ สาริพันธุ์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่างได้จัดกิจกรรมประชุมครู และเลี้ยงอาหารกลางวัน ดิฉันจึงได้เดินทางไปยังมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.ของวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้มีหนึ่งในผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้เชิญให้กลับบ้านเนื่องจากมาจากพื้นที่เสี่ยงคือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งดิฉันเข้าใจในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงในปัจจุบันเป็นอย่างดี และได้เดินทางกลับบ้านทันที แต่ระหว่างทางบุตรชายได้โทรมาสอบถามว่าได้ไปพูดคุยอะไรกับผู้บริหารมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง เนื่องจากบุตรสาวคนหนึ่งของผู้บริหารมูลนิธิสถาบันแสงสว่างทำงานที่เดียวกันกับบุตรชายดิฉัน ได้แจ้งว่าบุตรชายดิฉันติดเชื้อโควิดให้ระวังตัวด้วย ทำให้ดิฉันตกใจกับข้อกล่าวหาที่รุนแรง ซึ่งดิฉันไม่มีโอกาสได้ชี้แจงใด ๆ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ของผู้บริหารมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง คงให้ความเป็นธรรมกับดิฉันจากการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงที่รุนแรงในสถานการณ์เช่นนี้ได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความนับถือ นางนนทรีย์ สาริพันธุ์ โทร 089-7968064
เด็กๆร่วมกิจกรรมศิลปะกับศิลปิน19 ท่านที่ใจบุญ มอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายผลงานให้กับมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ ร้าน Medium and More ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 17/1/2563 ขอบคุณค่ะ
ร่วมบริจาคด้วยครับ
นางสาววิไล อินทร์มา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิฯในวันที่ 7 สิงหาคม2562
เบอร์ เบอร์โทร 02-3815362 โทมมาสามวันแล้วไม่มีผู้รับสายเลยค่ะไม่ทราบว่าจะติดต่อได้อย่างไรคะ
ขอขอบพระคุณสถาบันแสงสว่างที่ให้ความกรุณาในด้านการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมากนะคะ