คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ สู่สังคมการประกอบการ
(66)

เปิดเหมือนปกติ

*กำหนดรอบเข้าระบบปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 63 ออนไลน์*สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะจบในปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ ทุกพื้นที่**...
24/02/2021

*กำหนดรอบเข้าระบบปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 63 ออนไลน์*
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะจบในปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ ทุกพื้นที่
**ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ**

*กำหนดรอบเข้าระบบปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 63 ออนไลน์*
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะจบในปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ ทุกพื้นที่
**ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ**

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ...
23/02/2021

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาพิเศษสมัครทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มีนาคม 2564

https://forms.gle/xKbfL4eEyrvZVRSY9

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

https://is.gd/pArW82

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา

https://is.gd/b7YF7L

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bua.rmutr.ac.th/?page_id=1547

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์'s cover photo
23/02/2021

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์'s cover photo

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 34) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6...
23/02/2021

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 34)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่ง จากเดิมวันที่ 5, 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 #เป็นช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565
และผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 35) #กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นช่วงระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 34)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่ง จากเดิมวันที่ 5, 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 #เป็นช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565
และผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 35) #กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นช่วงระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะบริหารธรกิจขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตร RMUTR Exit Course การสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปี 2560) และนักศึกษาตกค้...
22/02/2021

คณะบริหารธรกิจขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตร RMUTR Exit Course การสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปี 2560) และนักศึกษาตกค้างที่ลงทะเบียน(2559) เข้าสอบ Post-test ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 มีนาคม 2564 โดยสอบแบบระบบออนไลน์ในระบบโปรแกรม English Discoveries ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ไอแพด และช่องทางอื่นๆ ได้ และขอให้ถ่ายรูป หรือแคปภาพกราฟหลังทดสอบเสร็จสิ้นเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าไปใช้ในโปรแกรม

1. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน RMUTR Exit Course

https://is.gd/22ct75

2. กำหนดการและขั้นตอนการเข้าเรียนหลักสูตร RMUTR Exit Course
https://is.gd/UhjZxF


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://is.gd/2PlpY4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู...
22/02/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 (Portfolio) (วุฒิ ม.6)

https://tcas.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/reg_rmutr_tcas_64_1_p_03.pdf

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน

https://tcas.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/reg_rmutr_tcas_64_1_n_03.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=1965

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 (โควตา) (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)
https://tcas.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/reg_rmutr_tcas_64_1_n_s03.pdf

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน

https://tcas.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/reg_rmutr_tcas_64_1-1_n_s03.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=1979

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัว และปฏิบัติตามกำหนดการตามที่มหาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ
.
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครด้วยวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 ผ่าน https://student.mytcas.com เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา #ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาก่อนให้กดลงทะเบียนได้เลย สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถเข้าระบบด้วย username & password เดิมได้เลย หากลืม password ให้กดลืมรหัสผ่านแล้วทำการขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ
.
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 >>>https://tcas.rmutr.ac.th/.../02/TCAS64-user-manual-v1.pdf
.
คู่มือ tcas สำหรับผู้สมัคร >>> https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64...
.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน tcas >>> https://tcas.sgp1.digitaloceanspaces.com/TCAS64-user...
.
#ปล.1 หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนด้วยอีเมลของโรงเรียนเนื่องจากระบบอีเมลของโรงเรียนมักจะตั้งค่าไม่รับอีเมลที่อาจเป็น Junk/Spam ซึ่งการส่งอีเมลของระบบ tcas จะส่งในเวลาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ดูเหมือนเป็น Junk/Spam ทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลจากระบบ และไม่สามารถยืนยันอีเมลได้ แนะนำให้ใช้ฟรีอีเมล เช่น gmail หรือ outlook เป็นต้น
.
#ปล.2 ควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันยืนยันสิทธิ์เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทาง ทปอ. อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนวันยืนยันสิทธิ์อาจทำให้ผู้สมัครกดยืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามกำหนดการ
.
#สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัว และปฏิบัติตามกำหนดการตามที่มหาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ
.
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครด้วยวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 ผ่าน https://student.mytcas.com เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา #ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาก่อนให้กดลงทะเบียนได้เลย สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถเข้าระบบด้วย username & password เดิมได้เลย หากลืม password ให้กดลืมรหัสผ่านแล้วทำการขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ
.
คู่มือ tcas สำหรับผู้สมัคร >>>https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64-student-v1.pdf
.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน tcas >>>https://tcas.sgp1.digitaloceanspaces.com/TCAS64-user-manual-v1.pdf
.
#ปล.1 หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนด้วยอีเมลของโรงเรียนเนื่องจากระบบอีเมลของโรงเรียนมักจะตั้งค่าไม่รับอีเมลที่อาจเป็น Junk/Spam ซึ่งการส่งอีเมลของระบบ tcas จะส่งในเวลาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ดูเหมือนเป็น Junk/Spam ทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลจากระบบ และไม่สามารถยืนยันอีเมลได้ แนะนำให้ใช้ฟรีอีเมล เช่น gmail หรือ outlook เป็นต้น
.
#ปล.2 ควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันยืนยันสิทธิ์เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทาง ทปอ. อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนวันยืนยันสิทธิ์อาจทำให้ผู้สมัครกดยืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามกำหนดการ
.
#สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1  การรับด้วย Portfolio (สำหรับผ...
20/02/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัว และปฏิบัติตามกำหนดการตามที่มหาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ
.
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครด้วยวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 ผ่าน https://student.mytcas.com เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา #ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาก่อนให้กดลงทะเบียนได้เลย สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถเข้าระบบด้วย username & password เดิมได้เลย หากลืม password ให้กดลืมรหัสผ่านแล้วทำการขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ
.
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 >>>https://tcas.rmutr.ac.th/.../02/TCAS64-user-manual-v1.pdf
.
คู่มือ tcas สำหรับผู้สมัคร >>> https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64...
.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน tcas >>> https://tcas.sgp1.digitaloceanspaces.com/TCAS64-user...
.
#ปล.1 หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนด้วยอีเมลของโรงเรียนเนื่องจากระบบอีเมลของโรงเรียนมักจะตั้งค่าไม่รับอีเมลที่อาจเป็น Junk/Spam ซึ่งการส่งอีเมลของระบบ tcas จะส่งในเวลาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ดูเหมือนเป็น Junk/Spam ทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลจากระบบ และไม่สามารถยืนยันอีเมลได้ แนะนำให้ใช้ฟรีอีเมล เช่น gmail หรือ outlook เป็นต้น
.
#ปล.2 ควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันยืนยันสิทธิ์เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทาง ทปอ. อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนวันยืนยันสิทธิ์อาจทำให้ผู้สมัครกดยืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามกำหนดการ
.
#สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัว และปฏิบัติตามกำหนดการตามที่มหาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ
.
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครด้วยวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 ผ่าน https://student.mytcas.com เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา #ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาก่อนให้กดลงทะเบียนได้เลย สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถเข้าระบบด้วย username & password เดิมได้เลย หากลืม password ให้กดลืมรหัสผ่านแล้วทำการขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ
.
คู่มือ tcas สำหรับผู้สมัคร >>>https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64-student-v1.pdf
.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน tcas >>>https://tcas.sgp1.digitaloceanspaces.com/TCAS64-user-manual-v1.pdf
.
#ปล.1 หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนด้วยอีเมลของโรงเรียนเนื่องจากระบบอีเมลของโรงเรียนมักจะตั้งค่าไม่รับอีเมลที่อาจเป็น Junk/Spam ซึ่งการส่งอีเมลของระบบ tcas จะส่งในเวลาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ดูเหมือนเป็น Junk/Spam ทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลจากระบบ และไม่สามารถยืนยันอีเมลได้ แนะนำให้ใช้ฟรีอีเมล เช่น gmail หรือ outlook เป็นต้น
.
#ปล.2 ควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันยืนยันสิทธิ์เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทาง ทปอ. อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนวันยืนยันสิทธิ์อาจทำให้ผู้สมัครกดยืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามกำหนดการ
.
#สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย

ประกาศตารางสอบเทียบโอนผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ภาคสมทบ พื้นที่ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุ...
19/02/2021

ประกาศตารางสอบเทียบโอนผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ภาคสมทบ พื้นที่ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมีกำหนดการสอบรหว่างวันที่ 20 ก.พ. ถึง 3 เม.ย. 2564 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายวิชา วันเวลาสอบได้ที่ >>>https://grade.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/reg_rmutr_tf63_r2_carlender_covid_e02.pdf
.
พรุ่งนี้ (20 ก.พ. 64) จะเปิดทำการสอบในรายวิชา HUM 1013 การเขียนรายงานและสารสนเทศ HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป และ HUM 1015 จิตวิทยาองค์การ
.
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้โดย User : (รหัสนักศึกษา 13 หลัก) Password : password (พิมพ์ password)
.
ระบบสอบออนไลน์ >>> https://e-testing.rmutr.ac.th/
คู่มือการทำข้อสอบออนไลน์ >>> https://drive.google.com/.../1JdoE7wqNUAiESkRV9c8.../view...
.
หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือติดขัดเรื่องการทำแบบทดสอบในส่วนใดสามารถสอบถามได้ที่ 0-2441-6000 ต่อ 2300, 2301

ประกาศตารางสอบเทียบโอนผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ และภาคสมทบ พื้นที่ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมีกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 20 ก.พ. ถึง 3 เม.ย. 2564 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายวิชา วันเวลาสอบได้ที่ >>>https://grade.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/reg_rmutr_tf63_r2_carlender_covid_e02.pdf
.
พรุ่งนี้ (20 ก.พ. 64) จะเปิดทำการสอบในรายวิชา HUM 1013 การเขียนรายงานและสารสนเทศ HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป และ HUM 1015 จิตวิทยาองค์การ
.
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้โดย User : (รหัสนักศึกษา 13 หลัก) Password : password (พิมพ์ password)
.
ระบบสอบออนไลน์ >>> https://e-testing.rmutr.ac.th/
คู่มือการทำข้อสอบออนไลน์ >>> https://drive.google.com/.../1JdoE7wqNUAiESkRV9c8.../view...
.
หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือติดขัดเรื่องการทำแบบทดสอบในส่วนใดสามารถสอบถามได้ที่ 0-2441-6000 ต่อ 2300, 2301

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคกลา...
18/02/2021

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคกลาง)
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
นำโดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ข้าราชการเกษียณ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี
รศ. ว่าที่ร้อยโท ชัยชาญ จันทศรี
รศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์
รศ. นพดล เนตรดี
รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน
ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล
ผศ.จันทนี รุ่งเรืองธนาผล
#ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
#คณะบริหารธุรกิจ_มทร_ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคกลาง)

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
นำโดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ข้าราชการเกษียณ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี
รศ. ว่าที่ร้อยโท ชัยชาญ จันทศรี
รศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์
รศ. นพดล เนตรดี
รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน
ผศ.ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล
ผศ.จันทนี รุ่งเรืองธนาผล

#ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการส...
17/02/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่
ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงมีมติอนุมัติ
จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ต่อเนื่องให้บุคลากรอีก 1 ปี
(โปรดติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต้นสังกัดและทางเพจ​มหาวิทยาลัย)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่
ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงมีมติอนุมัติ
จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ต่อเนื่องให้บุคลากรอีก 1 ปี
(โปรดติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต้นสังกัดและทางเพจ​มหาวิทยาลัย)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาสถา...
17/02/2021
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุข

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ
1. นักศึกษา จัดตั้งทีม จำนวน 3 คน + อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
2. เลือกประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำโครงการฯ
3. ส่งใบสมัคร +สำเนาบัตรประชาชน
มาทาง E-mail: [email protected]

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1-hu0laaRrHfLfsZ_30sBXSi5e7oPRc83/view?usp=sharing

หมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจบริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สาม...
17/02/2021

ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สามารถสมัครดัวยตนเอง ตามช่องทางต่างๆได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 0-2263-5656 ต่อ 2514 , 2515 0-2253-4430 FAX 0-2255-8694

ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาข...
17/02/2021

ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ระยะเวลาที่ออกสหกิจประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 5 อัตรา

สนใจติดต่อ
คุณธัญชนก พิชัยรัคน์ โทร. 02-884-5999 หรือ 099-702-5000

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ...เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 34) จากมหา...
16/02/2021

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ...เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 34)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่ง จากเดิมวันที่ 5, 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 #เป็นช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ...เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 34)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่ง จากเดิมวันที่ 5, 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 #เป็นช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้ผ่าน https:...
16/02/2021

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่สมัครด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้ผ่าน https://is.gd/QAFZNf

รายละเอียดในการรายงานตัว https://is.gd/eeTf40

แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาใหม่ https://is.gd/JcXyJZ

ขอให้ส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านทาง E-mail : [email protected]

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ที่อยู่

264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
Bangkok
10100

ข้อมูลทั่วไป

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622222814

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานขายค่ะ ยินดีรับทั้งจบใหม่และที่มีประสบการณ์การทำงาน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.jobbkk.com/jobs/detail/55880/722212/th ค่ะ
เจอภาพเก่ามาก บพ.101
ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ #อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปริญญาเอก
งานอบรม/สัมมนาดีๆสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดครับ https://www.facebook.com/events/383085972444971/?ti=as
รับติว/สอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชีโดยพี่จุฬาฯ ประสบการณ์ 20 ปี น้องคนใดสนใจ รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295 ขอบคุณคับ
สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมายต้องการนักศึกษาเรียนการบัญชีทำงานพาร์ทไทม์ที่กำลังเรียนปี3-4 ติดต่อคุณรัชดาวัลย์ เบอร์โทร 02-8614611
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ด้านธนาคาร #ไม่ใช่งานขายสินเชื่อนะคะ #ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (พระราม3) #รายได้ดี #ไม่ต้องมีประสบการณ์ #ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สอบถามการสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ tel:02-858-5082,79,68,5294,082-9939540 หรือทัก inbox page : truetouchHR
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) ประจำปี 2561
นักศึกษาใหม่ ดูตารางและรายชื่อปรับพื้นฐานได้แล้งนะคะ
เผื่อมีใครสนใจครับผม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานให้น้องๆครับ " เป็นที่ 1 ไปกับเรา ก้าวที่มั่นคงสำหรับคน No.1 บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานมากกว่า 100 อัตรา!!! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ประจำพื้นที่สมุทรปราการและกรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี) " ตำแหน่งที่เปิดรับ : 1. Sale True Super Speed Fiber(พนักงานขายทรูอินเตอร์เน็ต)รายได้เฉลี่ย 25,000 ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป 2. Area Owner Professional (พนักงานบริหารงานขายและดูแลลูกค้าประจำพื้นที่) รายได้เฉลี่ย 30,000 ขึ้นไปบรรจุเป็นพนักงานประจำทันทีวุฒิระดับปวส.-ปริญญาตรี #สามารถเลือกเขตในการปฏิบัติงานใกล้บ้านดังนี้ : 1.ประจำพื้นที่กรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี)เขต บางพลัด, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่, ภาษีเจริญ, บางแค, ทวีวัฒนา, ตลิ่งชัน, หนองแขม, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ,ธนบุรี, คลองสาน, จอมทอง, บางบอน, บางขุนเทียน 2. ประจำพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เขต บางพลี, เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่, บางโปรง, บางด้วน, ปากน้ำ, สำโรงเหนือ, บางปู, บางปูใหม่, แพรกษา, แพรกษาใหม่, ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่ วันที่รับสมัครงาน : วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา : 11.00-16.00 น. สถานที่รับสมัครงาน : ร้าน True Coffee สาขาซีคอนบางแค ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม เพื่อความรวดเร็วในวันที่มาสมัคร กรุณากรอกประวัติส่วนตัวมาก่อน ได้ที่ : http://hr.truecorp.co.th/home/cvweb/th/login และเตรียมเอกสารเพิ่มเติมมาในวันดังกล่าว ดังนี้ 1. รูปถ่าย 1 หรือ 1นิ้ว 1รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 5. สำเนาการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 1 ชุด 6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณณัฏฐณิชชาโทร. 090-9036361,085-6600904, Facebook : สมัครงานหางานกับครอบครัวtrue Email :[email protected]