Clicky

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ สู่สังคมการประกอบการ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 7 สมัครทางออนไลน์ และ MOU  ภายในวัน...
22/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 7 สมัครทางออนไลน์ และ MOU ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

รายชื่อผู้ผ่าน

https://zhort.link/JvA

รายละเอียดในการรายงานตัว

https://zhort.link/JuZ

ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง

https://zhort.link/mHf

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

หากสงสัยต้องการรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่

IN BOX FB: ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ หรือพิมพ์

https://www.facebook.com/BUABPC/

#ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พ.ศ. 2565
21/04/2022

#ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พ.ศ. 2565

บริษัทโรเด้นสต๊อก เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถส่...
21/04/2022

บริษัทโรเด้นสต๊อก เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถส่งประวัติหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง E-Mail : [email protected] หรือ โทรศัพท์ 0-2326-1420 ต่อ 5500 หรือ 09-8831-9190 ในเวลา 08.30-17.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบ...
21/04/2022

ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมีพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และ อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้น รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไขยสกุลเกียรติ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นอาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบช่อดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีแก่ท่านอธิการบดี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://bua.rmutr.ac.th/?p=2732

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน RMUTR + CTBU พื้นท...
20/04/2022

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน RMUTR + CTBU พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย อาจารย์รพีพร เพ็ญเจริญกิจ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน RMUTR + CTBU พร้อมด้วย คณาจารย์ ได้จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นทักษะภาษาจีน ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยการค้าฉงชิ่ง (CTBU) ทั้งแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลดังนี้ นางสาวกัญญาภัค พรหมเชื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาวณัฐรุจา สวัสดิ์รักษ์กุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยมีอาจารย์ ดร.ชัชชุดา จิระนันทิพร และ Mr.wang Peng เป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://bua.rmutr.ac.th/?p=2766

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM...
20/04/2022

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และในช่วงสถานการณ์ COVID-19” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://bua.rmutr.ac.th/?p=2814

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (เน้นเนื้อหาด้าน TOEIC) ให้แก...
20/04/2022

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (เน้นเนื้อหาด้าน TOEIC) ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ระหว่างวันที่25-29 เมษายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมโครงการได้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/jcumevtKEe2xVn9ZA

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชม.กิจกรรมตามจำนวนจริงที่เข้าอบรม (สูงสุด 15 ชม.)

📍📍ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (เน้นเ...
20/04/2022
แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤ

📍📍ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (เน้นเนื้อหาด้าน TOEIC) ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่25-29 เมษายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชม.กิจกรรมตามจำนวนจริงที่เข้าอบรม (สูงสุด 15 ชม.) โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมโครงการได้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/jcumevtKEe2xVn9ZA

สำหรับวันแรกผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมผ่าน Meeting ID: 875 648 0145 Passcode: 98765

วันจันทร์ที่ 25 - 29 เมษายน 2565 เวลา 9:00 - 12:00 น. สถานที่จัดงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพ.....

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ...
19/04/2022

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 8"
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2565
สนใจสามารถสมัครทางแบบฟอร์ม
https://zhort.link/EpD
รายละเอียด
https://bua.rmutr.ac.th/?page_id=1547

📣📣📣ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 พ...
18/04/2022

📣📣📣ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 พื้นที่

📌วิทยาลัยเพาะช่าง
นางสาวขวัญใจ ชูเสือหึง (พี่ขวัญ)
เพจ : งาน กยศ. และทุนต่างๆ ของวพช. https://shorturl.asia/VEDJ3
เบอร์โทร. 08 9881 8762 (ติดต่อวันเวลาราชการ)

📌วิทยาเขตวังไกลกังวล
นางสาวฉวีวรรณ เยาวหลี (พี่วรรณ)
เพจ : กยศ.วิทยาเขตวังไกลกังวล https://shorturl.asia/lonfv
เบอร์โทร 06 3565 9242 (ติดต่อวันเวลาราชการ)

📌พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
นางสาวพรพัชร์ชา พิทักษ์คุณาวงษ์ (พี่ก๊อบ)
เพจ : งานกองทุนฯ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ https://shorturl.asia/6oReg
เบอร์ติดต่อ 06 2565 9416 (ติดต่อวันเวลาราชการ)

📌พื้นที่ศาลายา
นางสาวปวีณ์ริศา มีมุข (พี่ออย)
เพจ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พื้นที่ศาลายา https://shorturl.asia/WkEaq
เบอร์ติดต่อ 0 2441 6044 (ติดต่อวันเวลาราชการ)

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ...
18/04/2022

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 7"
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2565
สนใจสามารถสมัครทางแบบฟอร์ม
https://zhort.link/EpD
รายละเอียด
https://bua.rmutr.ac.th/?page_id=1547

Photos from ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์'s post
12/04/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์'s post

ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นำโดย อาจารย...
11/04/2022

ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสักการะพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณพุทธสถานด้านหน้า มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://bua.rmutr.ac.th/?p=2662

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้บริหาร...
08/04/2022

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://bua.rmutr.ac.th/?p=2640

#ประกาศขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022 วันที่ 25-28 เมษายน 2565#วิธีการเข้าร่วม1.ผู้สนใจเข้าร่วม...
08/04/2022
FROM Gen Z to be CEO 2022

#ประกาศขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022 วันที่ 25-28 เมษายน 2565
#วิธีการเข้าร่วม
1.ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทำการลงทะเบียนผ่าน Google Form
2.กรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กดที่ปุ่มลงทะเบียน
3.ผู้สมัครจะได้รับอีเมลเพื่อยื่นยันการสมัคร และกด link ที่ได้รับเพื่อยื่นยันการสมัคร
4.ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเรียบร้อยและรอรับ link ช่องทางและกำหนดการเข้าร่วมอบรมสัมมนาผ่านอีเมล
#นักศึกษาที่เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมครบทุกหลักสูตรและทำแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้หากได้คะแนนสอบ 50% จะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมและได้ชั่วโมงกิจกรรม 32 ชั่วโมง หลังเสร็จโครงการ
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูล ได้ที่
ระบบสมัครของนักศึกษาโครงการ From Gen Z to Be CEO 2022⤵️⤵️
https://nea-genztobeceo2022.com/

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี ส่งประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ชิ...
08/04/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี

ส่งประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ชิงเงินรางวัล
ในกิจกรรม "BPC Tiktok Smart Biz Challenge 2022"

Content เกี่ยวกับสาขาวิชาของตนเอง และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ทีมละไม่เกิน 3 คน
จำกัดสาขาวิชาละ 3 ทีมเท่านั้น
(เรียงตามลำดับการสมัคร)

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/oqeftiyHXKGHcqDT9
ตั้งแต่วันนี้ - 17 เม ย. 65

ประกาศรายชื่อทีม 19 เม.ย. 65
ประชุมกติกา 20 เม.ย. 65


#เรียนบริหารฯต้องเรียนที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัค...
07/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ขอให้เข้ากลุ่ม Line ตามคณะและสาขาวิชาที่ตนเองสมัครเพื่อรอสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2565 หากผู้สมัครท่านใดขาดการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่า "สละสิทธิ์" ในรอบการสมัครนั้น ๆ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2304, 2305
.
#รับสมัคร #นักศึกษาใหม่ #ปี2565 #รัตนโกสินทร์ #ทปอ

06/04/2022

วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑ ) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และนับเป็นวันที่สถาปนาราชวงศ์จักรี วันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรอบ TCAS 2 ทั้งคุณวุฒิ ม.6 และ ปวช./ปวส. ที่ส่ง Portfolio และเอกสารการสมัครแล้ว สามารถเข้าไปต...
05/04/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรอบ TCAS 2 ทั้งคุณวุฒิ ม.6 และ ปวช./ปวส. ที่ส่ง Portfolio และเอกสารการสมัครแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3nwUGpE สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ตรวจสอบแล้วช่องหมายเหตุขึ้นว่า "ติดต่อเจ้าหน้าที่" ให้ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 024416000 ต่อ 2304, 2305 (การค้นหาให้พิมพ์แค่ชื่อหรือนามสกุลเท่านั้น เช่น นางสาวฉัตรจุฬา ลอยแก้ว ให้พิมพ์แค่ ฉัตรจุฬา แล้วกด Enter)
.
รอบ TCAS 2 จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2304, 2305

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 6สมัครทางออนไลน์ และ MOU  ภายในวันท...
05/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 6สมัครทางออนไลน์ และ MOU ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 6 ที่สมัครด้วยตนเอง ทางออนไลน์ และ MOU ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่าน

https://zhort.link/HMH

รายละเอียดในการรายงานตัว

https://zhort.link/HFF

ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2565 ผ่านทาง
https://zhort.link/mHf

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
หากสงสัยต้องการรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่
IN BOX FB: ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ หรือพิมพ์

https://www.facebook.com/BUABPC/

ที่อยู่

264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
Bangkok
10100

ข้อมูลทั่วไป

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622222814

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เร็วๆ ค่ะ แจก Tablet เลยน๊าาาา มีน้องบอกน้อง มีหลานบอกหลาน มาร่วมกิจกรรมกันเถอะ
ทางโรงงานต้องการผู้ที่จบปวช.-ปริญญาตรีด้านบัญชีหรือการเงิน

เพื่อทำหน้าที่ด้าน

หน้าที่ด้านเอกสารต้นทุน
เป็นขั้นต่ำProgram Microsolf word, Excel.

หน้าที่ด้านตรวจนับสินค้าในStock, Store.

หน้าที่ด้านRecheck packaging.

ส่งProfile.มาทางInbox.ได้เลยครับ

ติดต่อ0925474799
รับนักศึกษาฝึกงานการตลาด 2 ตำแหน่ง สนใจส่ง Portfolio/Resume มาได้ทาง [email protected] หรือโทรสอบถามได้ที่ 0942549696
ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานขายค่ะ
ยินดีรับทั้งจบใหม่และที่มีประสบการณ์การทำงาน
ศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.jobbkk.com/jobs/detail/55880/722212/th ค่ะ
เจอภาพเก่ามาก บพ.101
ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ
#อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#ปริญญาเอก
งานอบรม/สัมมนาดีๆสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดครับ https://www.facebook.com/events/383085972444971/?ti=as
รับติว/สอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชีโดยพี่จุฬาฯ ประสบการณ์ 20 ปี น้องคนใดสนใจ รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295
ขอบคุณคับ
สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมายต้องการนักศึกษาเรียนการบัญชีทำงานพาร์ทไทม์ที่กำลังเรียนปี3-4 ติดต่อคุณรัชดาวัลย์ เบอร์โทร 02-8614611
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ด้านธนาคาร
#ไม่ใช่งานขายสินเชื่อนะคะ
#ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (พระราม3)
#รายได้ดี #ไม่ต้องมีประสบการณ์ #ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สอบถามการสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ
tel:02-858-5082,79,68,5294,082-9939540
หรือทัก inbox page : truetouchHR
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) ประจำปี 2561

นักศึกษาใหม่ ดูตารางและรายชื่อปรับพื้นฐานได้แล้งนะคะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สหัสวรรษไล้ท์ติ้ง คลองถม The Old Siam Shopping Plaza Naphakorn Fire Arms การออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Desig กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก. ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง ร้านปืนอำนาจ ช่างกุญแจเจริญกรุง 087 488 4333 โซลาร์เซลล์บ้านหม้อ พลังงาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์อัสสัมชัญ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ มหาดไทย Knowledge management พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน