Clicky

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจา

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจา สุขภาพกายแข็แรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เปิดเหมือนปกติ

มีงานมาแจก ผมขอเผยแพร่ผลงาน/เอกสาร/สื่อการสอน/นวัตกรรมชุดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ชุดวงกลมไม้หนีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา...
03/07/2021
1.แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน/เอกสาร/สื่อการสอน/นวัตกรรม

มีงานมาแจก ผมขอเผยแพร่ผลงาน/เอกสาร/สื่อการสอน/นวัตกรรม
ชุดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ชุดวงกลมไม้หนีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 *ฝากกดไลน์ กดแชร์ต่อ ด้วยก็ดีนะครับ
https://docs.google.com/forms/d/1vce-ouM6Fc7I-1PF0oLQxPCvpNgcr0ofqurIiJRYPqg/edit?usp=sharing

ชุดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ชุดวงกลมไม้หนีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พอดีมีคุณครูหลายท่าน ได้สอบถามมาถึง "แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา" ผมได้ทำไว้ 2 แบบ ลองเอาไ...
31/05/2021
แบบตอบรับการเผยแพร่เอกสาร แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา

พอดีมีคุณครูหลายท่าน ได้สอบถามมาถึง "แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา" ผมได้ทำไว้ 2 แบบ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ https://forms.gle/E6v7GSYRMDbXtV9n7

กรอกข้อมูลตามแบบตอบรับและรับลิงก์สำหรับดาว์นโหลดครับ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ให้สุขศ...
08/04/2021

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ให้สุขศึกษาก่อนได้รับวัคซีน/สุขวิทยาส่วนบุคคล
2.ฉีดวัคซีนป้องกันมัเร็งปากมดลูก (HPV)ในนักเรัยนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1

ฝากเตือน
27/03/2021
แม่เด็กที่ถูกซีม่าราดตัว ลั่น! เอาเรื่องทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด l EP.910l25 มี.ค.64l#โหนกระ

ฝากเตือน

มาร่วมตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับรายการโหนกระแส เวลา จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง3HD กดเลข33กดติดตามไ....

💠 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจั...
23/12/2020
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โรงเรียนบ้านบางจาก 2563 ฉบับที่ 2.pdf

💠 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
💠 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยยังมีการระบาดของโรคนี้ อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพบยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาการจึงมีหนังสือสั่งการยังสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยง ต่อการติดต่อของโรคดังกล่าว โดยให้สอดรับกับมาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ภาวะดังกล่าวไม่กระทบต่อสุขภาพและการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
💠 โรงเรียนบ้านบางจาก จึงจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา
💠 โดยแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่
💡 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 💡 ส่วนที่ 2 แนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน
💡 ส่วนที่ 3 มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ติดเชื้อโคโรนา (COMID-19)
💡 ส่วนที่ 4 การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก และ
💡 ส่วนที่ 5 การคัดกรองบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงการเดินทางต่างพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยง
💠 ท่านสามารถกดศึกษา ได้ตามลิงค์นี้นะครับ 🔦 https://drive.google.com/file/d/1-3yWgrSUxdu5Gx8GJFB8d4emYzULHEsm/view?usp=sharing

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการเจาะเลือดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท...
20/12/2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการเจาะเลือดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อตรวจหาภาวะซีดในเลือด *หมายเหตุ ซึ่งได้รับการขออนุญาตจากผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ให้สุขศึกษา...
19/12/2020

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ให้สุขศึกษาก่อนได้รับวัคซีน/สขวิทยาส่วนบุคคล
2.หยอดวัคซีนโปลิโอ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.ฉีดวัคซีน Dt ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ให้สุขศึก...
19/12/2020

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ให้สุขศึกษาก่อนได้รับวัคซีน
2.ฉีดวัคซีนป้องกันหัด,หัดเยอรมัน,คางทูม สำหรับนักเรียนชั้นปีะถมศึกษาปีที่ 1
3.ตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาล 1-3

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทางงานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทัตสาธารณสุข จากโรงเรียนพยาบาลบางจ...
18/12/2020

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทางงานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทัตสาธารณสุข จากโรงเรียนพยาบาลบางจาก ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเ...
09/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - 3 พร้อมทั้งตรวจสุขภาพช่องปากและหันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ป.6 อีกด้วย #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอ...
09/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับ 6 และการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด (OPV)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

แจกไฟล์งานสำหรับงานอนามัยโรงเรียนครับ คือ 1. แบบบันทึกการดื่มนม ของนักเรียนชั้น ปีการศึกษา 2563 2. แบบบันทึกการชั่งน้ำหน...
14/07/2020

แจกไฟล์งานสำหรับงานอนามัยโรงเรียนครับ คือ
1. แบบบันทึกการดื่มนม ของนักเรียนชั้น ปีการศึกษา 2563
2. แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ปีการศึกษา 2563
3. แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน ป.1 ปีการศึกษา 2563
4. แบบบันทึกความสะอาดหลังการแปรงฟัน ปีการศึกษา 2563
5. แบบบันทึกการกินยาเม็ดธาตุเหล็ก ปีการศึกษา 2563
6. แบบสำรวจนักเรียนหญิงที่เป็นเหา ปีการศึกษา 2563
7. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียน-ครู ปีการศึกษา 2563
8. สมุดบันทึกการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ซึ่งจะต้องจัดทำทุกปีการศึกษา ท่านสามารถนำไปปรับใช้
ตามความเหมาะของโรงเรียน ข้อแนะนำ ถ้าท่านไม่อยากให้ตัวหนังสือ
เปลี่ยนไป โดยให้เหมือนกับต้นฉบับ ผมขอแนะนำให้ท่านโหลดฟอร์น
อักษร ดังนี้มาลงเครื่องสะก่อน (1.Layiji MaHaNiYom BAO 1.2
และ 2.TH SarabunPSK) รับรองว่าตัวหนังสือจะไม่เปลี่ยน โหลดได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://forms.gle/oxZTBGzL5Mkmtfni6

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ขอประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง     💠  มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
17/06/2020

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ขอประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง
💠 มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
💠 NEW NORMAL 8 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก

โรงเรียนบ้านบางจาก ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ให้เป็นสถาบันการศึกษา สะอาด ปลอดภัย COV...
17/06/2020

โรงเรียนบ้านบางจาก ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ให้เป็นสถาบันการศึกษา สะอาด ปลอดภัย COVID-19

📌 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจั...
17/06/2020
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โรงเรียนบ้านบางจาก 2563.pdf

📌 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
📌 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยยังมีการระบาดของโรคนี้ อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพบยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาการจึงมีหนังสือสั่งการยังสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยง ต่อการติดต่อของโรคดังกล่าว โดยให้สอดรับกับมาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ภาวะดังกล่าวไม่กระทบต่อสุขภาพและการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านบางจาก จึงจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา โดยแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 แนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ส่วนที่ 3 มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ติดเชื้อโคโรนา (COMID-19) ส่วนที่ 4 การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก และส่วนที่ 5 การคัดกรองบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงการเดินทางต่างพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยง ท่านสามารถกดดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์นี้นะครับ 💡https://drive.google.com/file/d/1llMjrCHDWvsrHZ0UlKpAoMbX5wm2O1N7/view?usp=sharing

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมงานจากโรงพยาบาลบางจาก โดยงานควบคุมโรคร่วมกับกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน (งานปฐมภูมิและอ...
16/06/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมงานจากโรงพยาบาลบางจาก โดยงานควบคุมโรคร่วมกับกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน (งานปฐมภูมิและองค์รวม) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก (สสจ.) ให้เข้าเตรียมประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ได้ทำการแนะนำหลักเกณฑ์การประเมินและตรวจเอกสาร สถานที่ แผนการปฏิบัติ ตลอดจนกรอบแนวนโยบายต่างๆ โดยมีครูอนามัยโรงเรียนและคณะทำงาน รับการประเมินจากแบบประเมิน พร้อมทั้งได้รับการใส่ทรายอะเบท และคัดกรองจุดเสี่ยงกำจัดลูกน้ำยุงลาย

พอได้เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟลาเรด ที่ทางงานอนามัยโรงเรียนได้ไปจัดซื้อมา คุณครูก็ต่อแถว วัดไข้กันใหญ่
22/03/2020

พอได้เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟลาเรด ที่ทางงานอนามัยโรงเรียนได้ไปจัดซื้อมา คุณครูก็ต่อแถว วัดไข้กันใหญ่

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 (Caronavirus Diseases 2019 – COVID ...
22/03/2020

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 (Caronavirus Diseases 2019 – COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019
22/03/2020

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเร...
20/02/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - 3 พร้อมทั้งสอนวิธีการแปรงแห้ง แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 และ ป.1 - ป.6 อีกด้วย #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอต...
12/09/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) และการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด (OPV)
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
3.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก
05/08/2019

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด...
02/08/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
3.ตรวจสุขาภิบาลอาหารและโรงอาหาร ในโรงเรียน
4.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

ผมได้ให้นักเรียนทดลองการแปรงแห้ง สรุปว่า นักเรียน สามารถทำได้ดี โดยครูยังต้องคอยยืนดู เพื่อไม่ให้นักเรียนแอบใช้น้ำบ้วนปา...
27/06/2019

ผมได้ให้นักเรียนทดลองการแปรงแห้ง สรุปว่า นักเรียน สามารถทำได้ดี โดยครูยังต้องคอยยืนดู เพื่อไม่ให้นักเรียนแอบใช้น้ำบ้วนปาก แต่ครูจะแจกกระดาษทิชชู ให้นักเรียน สำหรับเช็ดปาก เมื่อถุยฟองออกหมดแล้ว
ขั้นตอนการแปรงฟันแบบแห้งนั้นไม่ยากเลย ลองมาดูกันตามนี้…
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เพียงแค่บีบยาสีฟัน (ผสมฟลูออไรด์) ลงบนแปรงสีฟันที่สะอาดโดยไม่ชุบหรือจุ่มน้ำ แล้วแปรงฟันตามปกติราว 2 นาที
ขั้นตอนที่สอง: บ้วนหรือถ่มยาสีฟันและฟองทิ้งให้หมด “โดยไม่ใช้น้ำบ้วนปาก” หรือถ้าใครทนไม่ไหวจริงๆ ก็สามารถบ้วนด้วยน้ำได้ แต่แค่จิบเดียวเท่านั้น (ประมาณ 1 ช้อนชา)
ขั้นตอนที่สาม: เมื่อบ้วนออกหมดแล้ว ให้เว้นทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร

แปรงฟันแห้ง คืออะไร ทำไมถึงช่วยป้องกันฟันผุได้      แปรงฟันแห้ง คืออะไร ?      แปรงฟันแห้ง นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 2 อย่าง...
27/06/2019

แปรงฟันแห้ง คืออะไร ทำไมถึงช่วยป้องกันฟันผุได้
แปรงฟันแห้ง คืออะไร ?
แปรงฟันแห้ง นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 2 อย่างคือ แห้งก่อนที่จะแปรง และแห้งหลังแปรง นั่นหมายถึง เราไม่จำเป็นต้องจุ่มน้ำก่อนแปรงนั่นเอง เพราะการจุ่มน้ำก่อนแปรงฟันนั้น น้ำจะไปผสมกับยาสีฟันทำให้เกิดฟองส่งผลทำให้ฟลูออไรด์นั้นถูกเจือจาง ดังนั้น วิธีการแปรงที่ถูกต้องคือ ไม่จำเป็นต้องจุ่มน้ำก่อนแปรง พอเราไปแล้วสักประมาณ 2 นาทีก็ให้ถุยเอาฟองออก โดยไม่ต้องบ้วนน้ำ ทำให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันอยู่รอบๆ ฟันเรา ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้ฟันของเราแข็งแรงนั่นเอง
ไม่บ้วนน้ำออกแล้วไม่อันตรายหรือ?
ทพ. ดร. ธงชัย ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จริงอยู่ที่ยาสีฟันนั้นมีสารที่ทำให้เกิดฟอง แล้วการที่เราแปรงฟันแล้วไม่บ้วนน้ำทิ้งนั้นไม่อันตรายหรือ … จากการวิจัยพบว่า สารที่ทำให้เกิดฟองนั้นไม่ได้ส่งผลอันตรายใด ๆ แต่อยากให้จำไว้ว่า การบ้วนน้ำ 1 ครั้งนั้น ก็ส่งผลทำให้ฟลูออไรด์ลดลงไปด้วยเช่นกัน และนั่นก็ไม่ได้ทำให้เราได้รับประโยชน์ของการป้องกันฟันผุจากฟลูออไรด์เลย แต่สำหรับใครที่ไม่ชินละก็ สามารถบ้วนน้ำในปริมาณน้อยๆ ได้ 1 ครั้ง
สรุปวิธีการแปรงฟันแห้งต้องทำอย่างไร?
¥ให้ป้ายยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ยี่ห้อใดก็ได้เพียงเล็กน้องลงบนยาสีฟันที่แห้ง
¥หลังจากนั้นให้แปรงฟันทันทีโดยไม่ต้องบ้วนปากก่อน และพยายามแปรงฟันให้ทั่วนานอย่างน้อย 2 นาที
¥เมื่อมั่นใจว่าแปรงฟันจนทั่วช่องปากแล้ว ก็ให้บ้วนยาสีฟันทิ้งโดยไม่ต้องบ้วนน้ำตาม
¥เมื่อบ้วนออกหมดแล้ว ให้เว้นทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร

การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษ...
26/06/2019

การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา (สมารถนำไฟล์ภาพนี้ไปทำเป็นไวนิลได้นะครับ ไฟล์ไม่แตก ที่โรงเรียนก็ทำ)

แจกไฟล์งานครับ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน คือ แบบบันทึกการดื่มนม ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะต้องจัดทำทุกปีการศึกษา ท่านสามารถนำไ...
24/06/2019

แจกไฟล์งานครับ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน คือ แบบบันทึกการดื่มนม ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะต้องจัดทำทุกปีการศึกษา ท่านสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะของโรงเรียน ข้อแนะนำ ถ้าท่านไม่อยากให้ตัวหนังสือเปลี่ยนไป โดยให้เหมือนกับต้นฉบับ ผมขอแนะนำให้ท่านโหลดฟอร์นอักษร ดังนี้มาลงเครื่องสะก่อน (1.Layiji MaHaNiYom BAO 1.2 และ 2.TH SarabunPSK) รับรองว่าตัวหนังสือจะไม่เปลี่ยน โหลดได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://docs.google.com/document/d/1g44UM7UVIA2yO62dKeevg4sT8qv6xMilrO_eEMkyNbs/edit?usp=sharing

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2562” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและ...
23/06/2019

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2562” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาอำเภอพระประแดง ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคค...
14/06/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับ ป.6
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6
3.หยอดโบลีโอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปา...
08/06/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนชั้น อนุบาล นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 พร้อมทั้งให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอีกด้วย #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)เข็มที่ 1...
28/02/2019

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)เข็มที่ 1ให้กับนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลบางจาก ได้มาติดตามการเคลือบหลุมร่องฟันของนักเรียน...
06/02/2019

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลบางจาก ได้มาติดตามการเคลือบหลุมร่องฟันของนักเรียนชั้น ป.2 #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (PCU) โรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดัง...
15/12/2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (PCU) โรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

24/11/2018
ฟันสวยฟ้าผ่า

เอาไปสอนนักเรียนได้นะครับ

ฟัน... ฟันผุนั้น เป็นได้ไง เราควรรู้...
น่าร้ากกกกๆๆๆ มาชวนเด็กๆร้องเพลงกันน้าาาาา

24/11/2018
ฟันสวยฟ้าผ่า

เพลงฟลูออไรด์ เอาไปสอนนักเรียนได้นะครับ

มาร้องเพลง ชวนเด็กๆแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์กันน้าาา น่าร้ากกกก
\^0^/ เย้~~

ที่อยู่

หมู่8 ตำบลบางจาก
Bangkok
10130

เบอร์โทรศัพท์

0906538477

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับฟรีเครดิต
🔥 UFA79 จ่ายตsง โอuไว🔥
⚽️บoล ♠️คๅสิโu 🎲เกมส์ 🥊มวย
🎯สล็อตแทงขั้นต่ำ 0.5 บาท
🎯กีฬาแnงขั้uต่ำ 10 บาn
🎯มั่นคงไม่มีโกง
🎯ฝาก-ถอu ไว ดูแล 24 ชม.⏰
✅สมัครคลิ๊ก : https://lin.ee/tETt5gE
🆔𝙇𝙄𝙉𝙀 𝙄𝘿 : ( อย่าลืม @ )
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี มูฮำมดียะห์อนุสรณ์ สะและน้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ ศูนย์ถ่ายเอกสารพระประแดง คุยกฎหมาย กับทนายซุปตา CEC KMUTT Biological Engineering (KMUTT) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. Electric Faculty of Science, KMUTT สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร Jobs Worker Services CO.,LTD ผู้นำการนำเข้า MOU เลิศวรา ค้ากล่องกระดาษลูกฟู ช่างกุญแจเจริญนคร 087 488 4333 ช่างกุญแจเจริญนคร 082 473 1555