งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจา

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจา สุขภาพกายแข็แรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เปิดเหมือนปกติ

มีงานมาแจก ผมขอเผยแพร่ผลงาน/เอกสาร/สื่อการสอน/นวัตกรรมชุดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ชุดวงกลมไม้หนีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา...
03/07/2021
1.แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน/เอกสาร/สื่อการสอน/นวัตกรรม

มีงานมาแจก ผมขอเผยแพร่ผลงาน/เอกสาร/สื่อการสอน/นวัตกรรม
ชุดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ชุดวงกลมไม้หนีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 *ฝากกดไลน์ กดแชร์ต่อ ด้วยก็ดีนะครับ
https://docs.google.com/forms/d/1vce-ouM6Fc7I-1PF0oLQxPCvpNgcr0ofqurIiJRYPqg/edit?usp=sharing

ชุดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ชุดวงกลมไม้หนีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พอดีมีคุณครูหลายท่าน ได้สอบถามมาถึง "แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา" ผมได้ทำไว้ 2 แบบ ลองเอาไ...
31/05/2021
แบบตอบรับการเผยแพร่เอกสาร แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา

พอดีมีคุณครูหลายท่าน ได้สอบถามมาถึง "แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา" ผมได้ทำไว้ 2 แบบ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ https://forms.gle/E6v7GSYRMDbXtV9n7

กรอกข้อมูลตามแบบตอบรับและรับลิงก์สำหรับดาว์นโหลดครับ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ให้สุขศ...
08/04/2021

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ให้สุขศึกษาก่อนได้รับวัคซีน/สุขวิทยาส่วนบุคคล
2.ฉีดวัคซีนป้องกันมัเร็งปากมดลูก (HPV)ในนักเรัยนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1

ฝากเตือน
27/03/2021
แม่เด็กที่ถูกซีม่าราดตัว ลั่น! เอาเรื่องทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด l EP.910l25 มี.ค.64l#โหนกระ

ฝากเตือน

มาร่วมตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับรายการโหนกระแส เวลา จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง3HD กดเลข33กดติดตามไ....

💠 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจั...
23/12/2020
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โรงเรียนบ้านบางจาก 2563 ฉบับที่ 2.pdf

💠 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
💠 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยยังมีการระบาดของโรคนี้ อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพบยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาการจึงมีหนังสือสั่งการยังสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยง ต่อการติดต่อของโรคดังกล่าว โดยให้สอดรับกับมาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ภาวะดังกล่าวไม่กระทบต่อสุขภาพและการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
💠 โรงเรียนบ้านบางจาก จึงจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา
💠 โดยแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่
💡 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 💡 ส่วนที่ 2 แนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน
💡 ส่วนที่ 3 มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ติดเชื้อโคโรนา (COMID-19)
💡 ส่วนที่ 4 การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก และ
💡 ส่วนที่ 5 การคัดกรองบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงการเดินทางต่างพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยง
💠 ท่านสามารถกดศึกษา ได้ตามลิงค์นี้นะครับ 🔦 https://drive.google.com/file/d/1-3yWgrSUxdu5Gx8GJFB8d4emYzULHEsm/view?usp=sharing

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการเจาะเลือดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท...
20/12/2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการเจาะเลือดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อตรวจหาภาวะซีดในเลือด *หมายเหตุ ซึ่งได้รับการขออนุญาตจากผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ให้สุขศึกษา...
19/12/2020

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ให้สุขศึกษาก่อนได้รับวัคซีน/สขวิทยาส่วนบุคคล
2.หยอดวัคซีนโปลิโอ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.ฉีดวัคซีน Dt ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ให้สุขศึก...
19/12/2020

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการและดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ให้สุขศึกษาก่อนได้รับวัคซีน
2.ฉีดวัคซีนป้องกันหัด,หัดเยอรมัน,คางทูม สำหรับนักเรียนชั้นปีะถมศึกษาปีที่ 1
3.ตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาล 1-3

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทางงานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทัตสาธารณสุข จากโรงเรียนพยาบาลบางจ...
18/12/2020

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทางงานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทัตสาธารณสุข จากโรงเรียนพยาบาลบางจาก ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเ...
09/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - 3 พร้อมทั้งตรวจสุขภาพช่องปากและหันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ป.6 อีกด้วย #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอ...
09/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับ 6 และการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด (OPV)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

แจกไฟล์งานสำหรับงานอนามัยโรงเรียนครับ คือ 1. แบบบันทึกการดื่มนม ของนักเรียนชั้น ปีการศึกษา 2563 2. แบบบันทึกการชั่งน้ำหน...
14/07/2020

แจกไฟล์งานสำหรับงานอนามัยโรงเรียนครับ คือ
1. แบบบันทึกการดื่มนม ของนักเรียนชั้น ปีการศึกษา 2563
2. แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ปีการศึกษา 2563
3. แบบสำรวจภาวะสายตาและการได้ยิน ป.1 ปีการศึกษา 2563
4. แบบบันทึกความสะอาดหลังการแปรงฟัน ปีการศึกษา 2563
5. แบบบันทึกการกินยาเม็ดธาตุเหล็ก ปีการศึกษา 2563
6. แบบสำรวจนักเรียนหญิงที่เป็นเหา ปีการศึกษา 2563
7. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียน-ครู ปีการศึกษา 2563
8. สมุดบันทึกการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ซึ่งจะต้องจัดทำทุกปีการศึกษา ท่านสามารถนำไปปรับใช้
ตามความเหมาะของโรงเรียน ข้อแนะนำ ถ้าท่านไม่อยากให้ตัวหนังสือ
เปลี่ยนไป โดยให้เหมือนกับต้นฉบับ ผมขอแนะนำให้ท่านโหลดฟอร์น
อักษร ดังนี้มาลงเครื่องสะก่อน (1.Layiji MaHaNiYom BAO 1.2
และ 2.TH SarabunPSK) รับรองว่าตัวหนังสือจะไม่เปลี่ยน โหลดได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://forms.gle/oxZTBGzL5Mkmtfni6

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ขอประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง     💠  มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
17/06/2020

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ขอประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง
💠 มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
💠 NEW NORMAL 8 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก

โรงเรียนบ้านบางจาก ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ให้เป็นสถาบันการศึกษา สะอาด ปลอดภัย COV...
17/06/2020

โรงเรียนบ้านบางจาก ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ให้เป็นสถาบันการศึกษา สะอาด ปลอดภัย COVID-19

📌 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจั...
17/06/2020
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โรงเรียนบ้านบางจาก 2563.pdf

📌 ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางจากได้จัดแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
📌 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยยังมีการระบาดของโรคนี้ อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพบยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาการจึงมีหนังสือสั่งการยังสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยง ต่อการติดต่อของโรคดังกล่าว โดยให้สอดรับกับมาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ภาวะดังกล่าวไม่กระทบต่อสุขภาพและการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านบางจาก จึงจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา โดยแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 แนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ส่วนที่ 3 มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ติดเชื้อโคโรนา (COMID-19) ส่วนที่ 4 การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก และส่วนที่ 5 การคัดกรองบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงการเดินทางต่างพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยง ท่านสามารถกดดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์นี้นะครับ 💡https://drive.google.com/file/d/1llMjrCHDWvsrHZ0UlKpAoMbX5wm2O1N7/view?usp=sharing

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมงานจากโรงพยาบาลบางจาก โดยงานควบคุมโรคร่วมกับกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน (งานปฐมภูมิและอ...
16/06/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมงานจากโรงพยาบาลบางจาก โดยงานควบคุมโรคร่วมกับกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน (งานปฐมภูมิและองค์รวม) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก (สสจ.) ให้เข้าเตรียมประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ได้ทำการแนะนำหลักเกณฑ์การประเมินและตรวจเอกสาร สถานที่ แผนการปฏิบัติ ตลอดจนกรอบแนวนโยบายต่างๆ โดยมีครูอนามัยโรงเรียนและคณะทำงาน รับการประเมินจากแบบประเมิน พร้อมทั้งได้รับการใส่ทรายอะเบท และคัดกรองจุดเสี่ยงกำจัดลูกน้ำยุงลาย

พอได้เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟลาเรด ที่ทางงานอนามัยโรงเรียนได้ไปจัดซื้อมา คุณครูก็ต่อแถว วัดไข้กันใหญ่
22/03/2020

พอได้เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟลาเรด ที่ทางงานอนามัยโรงเรียนได้ไปจัดซื้อมา คุณครูก็ต่อแถว วัดไข้กันใหญ่

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 (Caronavirus Diseases 2019 – COVID ...
22/03/2020

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 (Caronavirus Diseases 2019 – COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019
22/03/2020

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเร...
20/02/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการทาฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - 3 พร้อมทั้งสอนวิธีการแปรงแห้ง แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 และ ป.1 - ป.6 อีกด้วย #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอต...
12/09/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) และการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด (OPV)
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
3.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) และการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด (OPV)
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
3.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก
05/08/2019

งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด...
02/08/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
3.ตรวจสุขาภิบาลอาหารและโรงอาหาร ในโรงเรียน
4.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

ผมได้ให้นักเรียนทดลองการแปรงแห้ง สรุปว่า นักเรียน สามารถทำได้ดี โดยครูยังต้องคอยยืนดู เพื่อไม่ให้นักเรียนแอบใช้น้ำบ้วนปา...
27/06/2019

ผมได้ให้นักเรียนทดลองการแปรงแห้ง สรุปว่า นักเรียน สามารถทำได้ดี โดยครูยังต้องคอยยืนดู เพื่อไม่ให้นักเรียนแอบใช้น้ำบ้วนปาก แต่ครูจะแจกกระดาษทิชชู ให้นักเรียน สำหรับเช็ดปาก เมื่อถุยฟองออกหมดแล้ว
ขั้นตอนการแปรงฟันแบบแห้งนั้นไม่ยากเลย ลองมาดูกันตามนี้…
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เพียงแค่บีบยาสีฟัน (ผสมฟลูออไรด์) ลงบนแปรงสีฟันที่สะอาดโดยไม่ชุบหรือจุ่มน้ำ แล้วแปรงฟันตามปกติราว 2 นาที
ขั้นตอนที่สอง: บ้วนหรือถ่มยาสีฟันและฟองทิ้งให้หมด “โดยไม่ใช้น้ำบ้วนปาก” หรือถ้าใครทนไม่ไหวจริงๆ ก็สามารถบ้วนด้วยน้ำได้ แต่แค่จิบเดียวเท่านั้น (ประมาณ 1 ช้อนชา)
ขั้นตอนที่สาม: เมื่อบ้วนออกหมดแล้ว ให้เว้นทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร

แปรงฟันแห้ง คืออะไร ทำไมถึงช่วยป้องกันฟันผุได้      แปรงฟันแห้ง คืออะไร ?      แปรงฟันแห้ง นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 2 อย่าง...
27/06/2019

แปรงฟันแห้ง คืออะไร ทำไมถึงช่วยป้องกันฟันผุได้
แปรงฟันแห้ง คืออะไร ?
แปรงฟันแห้ง นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 2 อย่างคือ แห้งก่อนที่จะแปรง และแห้งหลังแปรง นั่นหมายถึง เราไม่จำเป็นต้องจุ่มน้ำก่อนแปรงนั่นเอง เพราะการจุ่มน้ำก่อนแปรงฟันนั้น น้ำจะไปผสมกับยาสีฟันทำให้เกิดฟองส่งผลทำให้ฟลูออไรด์นั้นถูกเจือจาง ดังนั้น วิธีการแปรงที่ถูกต้องคือ ไม่จำเป็นต้องจุ่มน้ำก่อนแปรง พอเราไปแล้วสักประมาณ 2 นาทีก็ให้ถุยเอาฟองออก โดยไม่ต้องบ้วนน้ำ ทำให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันอยู่รอบๆ ฟันเรา ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้ฟันของเราแข็งแรงนั่นเอง
ไม่บ้วนน้ำออกแล้วไม่อันตรายหรือ?
ทพ. ดร. ธงชัย ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จริงอยู่ที่ยาสีฟันนั้นมีสารที่ทำให้เกิดฟอง แล้วการที่เราแปรงฟันแล้วไม่บ้วนน้ำทิ้งนั้นไม่อันตรายหรือ … จากการวิจัยพบว่า สารที่ทำให้เกิดฟองนั้นไม่ได้ส่งผลอันตรายใด ๆ แต่อยากให้จำไว้ว่า การบ้วนน้ำ 1 ครั้งนั้น ก็ส่งผลทำให้ฟลูออไรด์ลดลงไปด้วยเช่นกัน และนั่นก็ไม่ได้ทำให้เราได้รับประโยชน์ของการป้องกันฟันผุจากฟลูออไรด์เลย แต่สำหรับใครที่ไม่ชินละก็ สามารถบ้วนน้ำในปริมาณน้อยๆ ได้ 1 ครั้ง
สรุปวิธีการแปรงฟันแห้งต้องทำอย่างไร?
¥ให้ป้ายยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ยี่ห้อใดก็ได้เพียงเล็กน้องลงบนยาสีฟันที่แห้ง
¥หลังจากนั้นให้แปรงฟันทันทีโดยไม่ต้องบ้วนปากก่อน และพยายามแปรงฟันให้ทั่วนานอย่างน้อย 2 นาที
¥เมื่อมั่นใจว่าแปรงฟันจนทั่วช่องปากแล้ว ก็ให้บ้วนยาสีฟันทิ้งโดยไม่ต้องบ้วนน้ำตาม
¥เมื่อบ้วนออกหมดแล้ว ให้เว้นทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร

การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษ...
26/06/2019

การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา (สมารถนำไฟล์ภาพนี้ไปทำเป็นไวนิลได้นะครับ ไฟล์ไม่แตก ที่โรงเรียนก็ทำ)

การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา (สมารถนำไฟล์ภาพนี้ไปทำเป็นไวนิลได้นะครับ ไฟล์ไม่แตก ที่โรงเรียนก็ทำ)

แจกไฟล์งานครับ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน คือ แบบบันทึกการดื่มนม ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะต้องจัดทำทุกปีการศึกษา ท่านสามารถนำไ...
24/06/2019

แจกไฟล์งานครับ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน คือ แบบบันทึกการดื่มนม ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะต้องจัดทำทุกปีการศึกษา ท่านสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะของโรงเรียน ข้อแนะนำ ถ้าท่านไม่อยากให้ตัวหนังสือเปลี่ยนไป โดยให้เหมือนกับต้นฉบับ ผมขอแนะนำให้ท่านโหลดฟอร์นอักษร ดังนี้มาลงเครื่องสะก่อน (1.Layiji MaHaNiYom BAO 1.2 และ 2.TH SarabunPSK) รับรองว่าตัวหนังสือจะไม่เปลี่ยน โหลดได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://docs.google.com/document/d/1g44UM7UVIA2yO62dKeevg4sT8qv6xMilrO_eEMkyNbs/edit?usp=sharing

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2562” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและ...
23/06/2019

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2562” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาอำเภอพระประแดง ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2562” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาอำเภอพระประแดง ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคค...
14/06/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับ ป.6
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6
3.หยอดโบลีโอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปา...
08/06/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนชั้น อนุบาล นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 พร้อมทั้งให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอีกด้วย #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)เข็มที่ 1...
28/02/2019

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)เข็มที่ 1ให้กับนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลบางจาก ได้มาติดตามการเคลือบหลุมร่องฟันของนักเรียน...
06/02/2019

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลบางจาก ได้มาติดตามการเคลือบหลุมร่องฟันของนักเรียนชั้น ป.2 #งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (PCU) โรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดัง...
15/12/2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (PCU) โรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (PCU) โรงพยาบาลบางจาก ได้เข้ามาให้บริการดังนี้
1.ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน

24/11/2018
ฟันสวยฟ้าผ่า

เอาไปสอนนักเรียนได้นะครับ

ฟัน... ฟันผุนั้น เป็นได้ไง เราควรรู้...
น่าร้ากกกกๆๆๆ มาชวนเด็กๆร้องเพลงกันน้าาาาา

24/11/2018
ฟันสวยฟ้าผ่า

เพลงฟลูออไรด์ เอาไปสอนนักเรียนได้นะครับ

มาร้องเพลง ชวนเด็กๆแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์กันน้าาา น่าร้ากกกก
\^0^/ เย้~~

ที่อยู่

หมู่8 ตำบลบางจาก
Bangkok
10130

เบอร์โทรศัพท์

0906538477

เว็บไซต์

http://www.banbangchakschool.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับฟรีเครดิต
🔥 UFA79 จ่ายตsง โอuไว🔥 ⚽️บoล ♠️คๅสิโu 🎲เกมส์ 🥊มวย 🎯สล็อตแทงขั้นต่ำ 0.5 บาท 🎯กีฬาแnงขั้uต่ำ 10 บาn 🎯มั่นคงไม่มีโกง 🎯ฝาก-ถอu ไว ดูแล 24 ชม.⏰ ✅สมัครคลิ๊ก : https://lin.ee/tETt5gE 🆔𝙇𝙄𝙉𝙀 𝙄𝘿 : @755ovgul ( อย่าลืม @ )