Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช พิพิธภัณฑ์ศิริราช...มีมากกว่าที่คุณคิด พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและ จัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในปีพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่งที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส 2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน 3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา 4. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน 5. พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร ทั้งหมด เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในลักษณะ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ (Medical Museum) กระทั่ง พ.ศ. 2547 เมื่อคณะแพทยศาสตร์ฯ เข้าใช้พื้นที่ 33 ไร่ ที่ได้รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์สยามินทราธิราช และอาคารประกอบอื่นๆ ส่วนกลุ่มอาคารอนุรักษ์สถานีรถไฟ บางกอกน้อย จำนวน 4 หลัง ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม แล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์ “ศิริราชพิมุขสถาน” เพื่อจัดแสดงงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ ลำดับที่ 6 ของศิริราช พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแห่งนี้ ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมทั้งสื่อนำเสนอและระบบการเข้าชม สามารถรองรับการเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบ หมู่คณะคราวละหลายร้อยคน หรือผู้สนใจที่มาตามลำพัง ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมที่จะเปิดให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมแล้ว
(46)

เปิดเหมือนปกติ

"...Absolutely the Poorest Medical School..."ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงเรียนแพทย์ที่เคยได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “Absolutely ...
25/11/2020

"...Absolutely the Poorest Medical School..."

ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงเรียนแพทย์ที่เคยได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “Absolutely the Poorest Medical School” แห่งนี้อยู่ที่ “ประเทศไทย” แต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่า คือ ปัจจุบันประเทศนี้ ได้รับการจัดอันดับจาก Global COVID-19 Index ว่า มีการบริหารจัดการ โควิด-19 ได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รวมถึงได้รับการยกย่องว่ามีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพได้ดีเยี่ยม... เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

ราว พ.ศ. 2456 การระบาดของ “พยาธิปากขอ” เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก มูลนิธิร็อคกิเฟลเลอร์ ได้มอบหมายให้ ดร. วิคเตอร์ ไฮเซอร์ เป็นผู้แทนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรณรงค์ต่อต้านพยาธิปากขอ ณ เวลานั้น ในสยาม มีโรงเรียนแพทย์แห่งเดียว คือ “ราชแพทยาลัย” (ศิริราชปัจจุบัน) เมื่อ ดร.ไฮเซอร์ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านมีความเห็นอย่างไรกับโรงเรียนของฉัน” ดร.ไฮเซอร์ ตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามีความเสียใจมากที่จะกราบบังคมทูลว่า โรงเรียนแพทย์ของใต้ฝ่าพระบาทนั้น เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีฐานะต่ำที่สุด (Poorest) เท่าที่เคยเห็นมา” ...จากข้อความนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโรงเรียนแพทย์แห่งนี้

เริ่มจากการที่ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เสด็จฯ ไปดูงานที่สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปินส์ แต่กุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญยิ่ง คือ การเชิญ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ มาเยี่ยมราชแพทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สร้างครูแพทย์ โรงเรียนแพทย์ และวางรากฐานงานด้านสาธารณสุข โดยผู้สานต่อ คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส (หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์)

สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น คือ การพัฒนา การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และ วินิจฉัยโรค ศ. นพ. เอ จี เอลลิส มาริเริ่มงานพยาธิวิทยาให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นพื้นฐานของงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory Medicine) พัฒนาต่อมาเป็น พยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน ต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 หรือไม่

การพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ แนวคิดเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะรณรงค์ด้าน Health for All by the Year 2000 ประเทศไทยจึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) เสมือนโครงข่ายใยแมงมุมที่เข้าถึงประชาชนทุกท้องที่อย่างมีประสิทธิภาพ

...ทุกย่างก้าวของการพัฒนา ช่วยผลักดันให้ระบบสาธารณสุขประเทศไทย ก้าวผ่านจุดที่เคยถูกกล่าวถึงว่าเป็น “Absolutely the Poorest Medical School” และจะยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับในปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิด-19 ความร่วมมือของหลายฝ่ายจึงเกิดขึ้น และที่สำคัญ คือ การสื่อสารกับประชาชน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในช่วงแรกของการระบาด ทุกวัน เวลา 11.30 น. พวกเราจะเฝ้ารอ นายแพทย์ทวีสิน วิษณุโยธิน มารายงานข้อมูล พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนตั้งการ์ดไว้ให้เข้มแข็ง จนประเทศไทย ขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจาก COVID-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI)

ก้าวต่อไปคือการผลิตวัคซีนโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หากมีผู้ถามว่า โควิดจะระบาดรอบสองในบ้านเราหรือไม่ ก็อยากให้กลับมาทบทวน ถามตัวเองก่อนว่า เรายังใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง และสแกนไทยชนะอยู่หรือไม่ นั่นคงจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคำถามนี้

อ้างอิง
- หนังสือ “ดร. ไฮเซอร์ กับความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ต่อรัฐบาลไทย” โดย ศ. นพ.สุด แสงวิเชียร
- บทความ “THAILAND RANKS FIRST IN THE GLOBAL COVID-19 RECOVERY INDEX” จาก Thaihealth.or.th
- บทความ “กว่า 3 ทศวรรษ การสาธารณสุขมูลฐานไทย” จาก Hfocus.org
- บทความ “คนไทยเฮ ของขวัญจาก ร.9 วัคซีนโควิด ได้ฉีดกลางปีหน้า ไทยเป็นฐานการผลิต” จาก Siamrath.co.th

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ThePoorestMedicalSchool #โรงเรียนแพทย์ #Siriraj #ศิริราช

จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ปลูกผักกลับหัวกลับหาง”กิจกรรมครั้งนี้ได...
24/11/2020

จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ปลูกผักกลับหัวกลับหาง”

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท อีส เวสท์ ซีต จำกัด (ศรแดง) ที่ได้อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ผัก อุปกรณ์การปลูก และวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมปลูกผักในกระถางแบบกลับหัวกลับหาง สามารถปลูกผักได้ถึง 3 ชนิดในกระถางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับกระถางและเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากการ Workshop อีกทั้งยังได้รับผักปลอดสารพิษจากสวนฐานป้อมฯ ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และที่พิเศษสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เราจะมีการจัดประกวดผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักกลับหัวกลับหางในครั้งนี้ค่ะ โดยรายละเอียดและกติกาจะประกาศในกลุ่มไลน์ของกิจกรรมอีกครั้งนะคะ

สำหรับท่านใดที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เราจัดกิจกรรมอบรมต่อเนื่องทุก ๆ เดือน สำหรับเดือนหน้าคือหัวข้อ "ผักโตเพราะดิน ดินดีเพราะพ่อ" ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebbook พิพิธภัณฑ์ศิริราช หรือกดติดตาม Instagram > https://www.instagram.com/sirirajmuseum/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-419-2617

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ผักสวนครัวรั้วกินได้สมุนไพรกินดี #ปลูกผักกลับหัวกลับหาง

24/11/2020

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 3 : ปลูกผักกลับหัวกลับหาง

พิพิธภัณฑ์ศิริราช เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 10.00-16.30 น. เนื่องในวันแพทย์ไทย Siriraj Mu...
23/11/2020

พิพิธภัณฑ์ศิริราช เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ 10.00-16.30 น. เนื่องในวันแพทย์ไทย

Siriraj Museum provides free admission on November 27th, 2020
from 10.00 am – 4.30 pm. due to Thai’s National Medicine Day.

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #วันหยุด #วันแพทย์ไทย #27พฤศจิกายน

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉ...
19/11/2020

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในนิทรรศการนำเสนอแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดิน ตัวอย่างแท่งหน้าตัดดิน และขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยคุณนภันต์ เสวิกุล ที่ปรึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช พร้อมรับฟังเรื่องราวความประทับใจของชาวอาข่าต่อพ่อหลวง ซึ่งได้ปลูกกาแฟเพื่อเลี้ยงชีพตามแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

📌 รอบเช้า
10.15 น. เชิญชมภาพยนตร์ “วันดินโลก” ณ ห้องคมนาคมบรรหาร
10.40 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภันต์ เสวิกุล ณ ห้องศิริสารประพาส
11.20 น. รับฟังเรื่องราวความประทับใจผ่านการบอกเล่าจากชาวอาข่า ณ ห้องศิริสารประพาส
11.40 น. ชมและชิมกาแฟดริปของชาวอาข่า ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันดินโลก รอบเช้า

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ftDKPQEZyS8ZJCTy7

📌 รอบบ่าย
13.00 น. ลงทะเบียนและเข้าชมนิทรรศการวันดินโลก “ดินเพื่อมนุษยธรรม”
13.15 น. เชิญชมภาพยนตร์ “วันดินโลก” ณ ห้องคมนาคมบรรหาร
13.40 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภันต์ เสวิกุล ณ ห้องศิริสารประพาส
14.20 น. รับฟังเรื่องราวความประทับใจผ่านการบอกเล่าจากชาวอาข่า ณ ห้องศิริสารประพาส
14.40 น. ชมและชิมกาแฟดริปของชาวอาข่า ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
15.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันดินโลก รอบบ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/AhyW8fRetDKaR3bBA

*หมายเหตุ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ จำนวนรอบละ 50 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-2618-9, 02-419-2601

พิพิธภัณฑ์ศิริราชจะปิดทำการในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563เนื่องในวันหยุดพิเศษขออภัยในความไม่สะดวกSiriraj Museum will be c...
17/11/2020

พิพิธภัณฑ์ศิริราชจะปิดทำการในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563
เนื่องในวันหยุดพิเศษ
ขออภัยในความไม่สะดวก

Siriraj Museum will be closed on Nov 19th-20th, 2020
due to public holidays.
Sorry for any inconvenience.

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #วันหยุด

โรงเรียนแพทย์ได้เด่นขึ้น เพราะ "เสือป่า" “...เรื่องเสือป่าที่คนโดยมากหัวเราะเยาะและเห็นเป็นเล่นเสียเวลาเปล่านั้น สำหรับแ...
12/11/2020

โรงเรียนแพทย์ได้เด่นขึ้น เพราะ "เสือป่า"

“...เรื่องเสือป่าที่คนโดยมากหัวเราะเยาะและเห็นเป็นเล่นเสียเวลาเปล่านั้น สำหรับแพทย์หาเป็นเช่นนั้นไม่ โรงเรียนแพทย์ได้เด่นขึ้นเพราะเสือป่านี้เป็นอันมาก...”

พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

เนื่องใน 12 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พิพิธภัณฑ์ศิริราช จึงขอหยิบยกเรื่อง “นักเรียนแพทย์เสือป่า” จุดเริ่มต้นของการสร้างความนิยมด้านการศึกษาแพทย์ในไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

เมื่อ พ.ศ. 2458 กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงรับราชการเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย แต่ในอดีตนั้น คนส่วนมากไม่นิยมเรียนวิชาแพทย์ การจะส่งเสริมการแพทย์ให้ดีขึ้นได้นั้น จะต้องให้แพทย์มีโอกาสแสดงความสามารถสู่สายตาผู้คน เพื่อสร้างความนิยมในการเข้าโรงเรียนแพทย์ให้มากขึ้น

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงตระหนักถึงโอกาสอันดี... ในช่วงนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งกองกำลังกึ่งทหารที่เรียกว่า "กองเสือป่า" ขึ้น ตามแบบอังกฤษ โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็น “ลูกเสือ” นักเรียนอุดมศึกษาให้เป็น “เสือป่า” กันทั่วราชอาณาจักร เมื่อท่านมานึกถึง “นักเรียนแพทย์” แล้ว หากให้ไปเป็นเสือป่า ฝึกอย่างคนอื่น ๆ คงจะเสียเวลาเปล่า แต่หากไม่ให้เป็นเสือป่า ก็คงเป็นการไม่สนองพระราชนิยม ท่านจึงกราบบังคมทูลว่า นักเรียนแพทย์ ควรจะเป็นเสือป่า แต่ให้ฝึกทำงานในโรงพยาบาลสนาม ในสงครามจะได้สมทบกองพยาบาลสนามทางทัพบกได้จริง ความคิดนี้เป็นที่พอพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 อย่างยิ่ง จึงมีประกาศให้จัดตั้ง
“กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าในพระบรมราชูปถัมภ์” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458

นับตั้งแต่นั้น “นักเรียนแพทย์” พร้อมทั้งแพทย์ผู้ปกครองได้รับการฝึกอบรมพยาบาลสนาม แพทย์และนักเรียนแพทย์ได้แบ่งกันไปประจำกรมกองเสือป่าต่าง ๆ เวลาซ้อมรบ “เสือป่า” ทั้งหลายซ้อมแบบสมมุติทั้งนั้น เว้นแต่นักเรียนแพทย์เสือป่าที่ได้ลงมือทำจริง ทั้งการหามคนไข้ที่สลบ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนแพทย์มาก เพราะนอกจากนักเรียนจะได้ฝึกการพยาบาลแล้ว ยังได้แสดงถึงจรรยาบรรณ และนิสัยที่โรงเรียนราชแพทยาลัยได้อบรมบ่มเพาะอยู่เสมอ นั่นคือ “เข้าใครเข้าได้” เสมือนการรู้จักกาลเทศะ ไม่มีการถือตัว ปรับอิริยาบทให้เข้ากับผู้อื่น และทำงานได้อย่างสามัคคี เวลาไปซ้อมรบ นักเรียนแพทย์ทำงานหนัก ขนของ ยกของเอง ทำอาหารให้คนไข้เอง โดยไม่บ่นเวลาออกสนาม ด้วยเหตุนี้ นักเรียนแพทย์เสือป่าจึงเข้ากับเหล่าทหารได้ดีและได้รับการชื่นชม

การได้รับความพอใจหลายประการนี้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สนพระทัยในความก้าวหน้าของโรงเรียนแพทย์ เมื่อทรงโปรดแล้ว เหล่าชนชั้นสูง ท่านขุนคุณนาย ต่างก็พากันให้ความสนใจ จากที่ไม่ค่อยมีผู้ใดหันมาเหลียวมองวิชาแพทย์ ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น

จาก “เสือป่า” ที่ผู้คนล้วนพากันหัวเราะเยาะ มองว่าเสียเวลาเปล่า กลับกลายมาเป็น จุดเริ่มต้นของการพัฒนา ยังผลเจริญมาสู่นักเรียนแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ไม่ใช่น้อย นับว่าได้เป็นประโยชน์ในทางอาชีพสำหรับผู้เรียนโดยแท้จริง

อ้างอิง
- หนังสือ “ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์” โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- หนังสือ “เกิดวังไม้ เรื่อง วังสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร” โดย หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
- หนังสือ “เจ้าชายนักสู้ (เจ้าฟ้านักสู้) สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร” โดย แสงเทียน ศรัทธาไทย
#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #นักเรียนแพทย์เสือป่า #เสือป่า #กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

11/11/2020

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชม นิทรรศการภาพวาดจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ในโครงการ “ศิริราชร่วมกับ ม.น.ข. สร้างเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-18.00 น. ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

รายได้จากการจำหน่ายภาพ จะนำเข้าศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปสนันสนุน เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตเป็นคนดีของสังคม และร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป...

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ศิริราชร่วมกับมนขสร้างเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน

เปิดลงทะเบียนแล้ว! กิจกรรมปลูกผักครั้งที่ 3หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับบริษัท อีส เวสต์ ซีต...
09/11/2020

เปิดลงทะเบียนแล้ว! กิจกรรมปลูกผักครั้งที่ 3

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับบริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง) จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัวให้กับบุคลากรศิริราชและบุคคลทั่วไป

กิจกรรมครั้งที่ 3 นี้ อบรมในหัวข้อ "ปลูกผักกลับหัว กลับหาง" โดยวิทยากรจากศรแดง ร่วมทำกิจกรรม Workshop ประดิษฐ์กระถางให้เหมาะกับการปลูกผักกลับหัว พร้อมเรียนรู้การปลูกผักกลับหัวกลับหางในกระถางด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากศรแดง ได้แก่ พริกขี้หนู ไมโครฮอท มะเขือยาว ท็อปกัน มะเขือเทศเชอร์รี่ เรดดี้ คะน้าบางบัวทอง พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

พบกันวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30-17.00 น. ณ แปลงผักสวนฐานป้อมฯ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/s6U9z4gpmz4V88ur6 หรือ QR Code ในโปสเตอร์ ตั้งแต่ 9-17 พ.ย. 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ 50 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 02-419-2617

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด
#ผักสวนครัวรั้วกินได้สมุนไพรกินดี

ชะเอม...สาวน้อยยิ้มเก่งกับตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช"“...ตอนอยู่ปี 2 หนูได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเ...
04/11/2020

ชะเอม...สาวน้อยยิ้มเก่งกับตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช"

“...ตอนอยู่ปี 2 หนูได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ของทางสโมสรฯ ร่วมกับพี่ ๆ ทุกชั้นปี เป็นครั้งแรกที่ประทับใจมาก และเป็นแรงบันดาลใจให้หนูก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนักศึกษาแพทย์ เพื่อจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับนักศึกษาแพทย์ค่ะ...”

แอดมินได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นางสาวณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล หรือ น้องชะเอม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ในปีการศึกษาปัจจุบัน น้องชะเอมได้กล่าวถึงความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรม เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง การได้เห็นรุ่นพี่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้สัมผัสถึงบรรยากาศที่สนุกสนาน และความตั้งใจจริงที่จะให้สโมสรนักศึกษามีกิจกรรมเพื่อจะเสริมสร้างทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์ ตามพันธกิจของสโมสรฯ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจหลักที่อยากจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา จึงได้ตัดสินใจลงสมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ปีการศึกษา 2563 นี้

“การที่ได้มาเป็นนายกสโมสรฯ ทำให้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นค่ะ” น้องชะเอมเล่าว่า ก่อนและหลังการมาเป็นนายกสโมสรฯ เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่ก่อนนั้น ก็ได้ช่วยเหลืองานพี่ ๆ เพียงบางส่วน แต่พอได้รับตำแหน่งเต็มตัวแล้ว ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ จะสำเร็จได้ ไม่ได้เกิดจากคน ๆ เดียว การมาทำงานตรงนี้ มีทั้งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น น้องชะเอมมองว่า เป็นสิ่งที่เราและทีมจะเรียนรู้และภาคภูมิใจไปพร้อม ๆ กัน

ถ้าถามถึงสิ่งที่ยากที่สุดของการมาเป็นนายกสโมสรฯ สำหรับน้องชะเอมนั้นมองว่า เป็นการจัดการทีม การมอบหมายงาน รวมถึงการติดตามผลการทำงานในทีมย่อย ๆ ที่อาจทำได้ไม่ค่อยทั่วถึง แต่ทุกคนในทีมต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับการแบ่งเวลาให้กับการเรียนและกิจกรรมนั้น ยังรับมือได้ เพราะถ้าได้กำหนดกรอบเวลาของแต่ละงาน ก็จะจัดการง่ายขึ้น

สิ่งสุดท้ายก่อนการจบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ น้องชะเอม อยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาแพทย์ที่สนใจ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันพัฒนา เพราะที่นี่เป็นพื้นที่ของคนมีความฝัน ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยคิดเสมอว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้” เราจะมาร่วมกันพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รับรองว่าจะได้ประสบการณ์อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนแน่นอน

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คิด #สพศ #สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช #นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

เรียนดี เล่นดี ส.พ.ศ. (สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช)“พวกเธอทั้งหลาย การเล่นนั้นเป็นของดี การเรียนนั้นเป็นของดีและสำคัญ แต่ก...
03/11/2020

เรียนดี เล่นดี ส.พ.ศ. (สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช)

“พวกเธอทั้งหลาย การเล่นนั้นเป็นของดี การเรียนนั้นเป็นของดีและสำคัญ แต่การที่จะให้ดีกว่านั้น คือ คนที่เรียนดี และเล่นก็ดีด้วย”

พระโอวาทในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เมื่อได้ยินคำว่า “นักศึกษาแพทย์” หลายท่านคงนึกถึงการเรียนที่หนักหน่วง มีแต่ความคร่ำเครียด แต่นอกเหนือไปจาก “การเรียน” แล้ว ชีวิตนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชยังมี “การเล่น” ที่ช่วยผ่อนคลาย และสร้างความสนุกสนาน สามัคคี ตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นนักศึกษากับประเพณี “รับน้องข้ามฟาก” เป็นการต้อนรับน้องใหม่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้, งานวันไหว้ครู, กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอก หรือจะเป็นงาน “แฟมิลี่คอนเสิร์ต” ที่ผู้ร่วมงานทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ ต่างมาร่วมแสดงกันอย่างสนุกสนาน... เมื่อเล่นดีแล้วก็ต้องเรียนดีด้วย ที่แห่งนี้มีกิจกรรมเชิงวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ “SIMPIC” กิจกรรมเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือ แรงกาย แรงใจ จากหลายฝ่ายทั้งนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ รวมถึงกำลังสำคัญอย่าง “สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช”

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2493 โดยมี นายบุญเริ่ม สิงหเนตร (แพทย์ศิริราชรุ่น 56) เป็นนายกสโมสรฯ คนแรก วัตถุประสงค์การจัดตั้ง คือ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและความรู้รอบตัว อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ส่งเสริมด้านกีฬา จัดงานรื่นเริงเป็นครั้งคราว เรียกได้ว่า สโมสรแห่งนี้ เป็นเสมือนกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์เรียนดี เล่นดี นับเป็นสีสันหนึ่งของชีวิตนักศึกษาแพทย์

ดำเนินงานเคียงคู่นักศึกษาแพทย์ศิริราชมากว่า 70 ปีแล้ว และได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม แต่ทีมงานสโมสรฯ ก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นำสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การรับสมัครสมาชิก ประชาสัมพันธ์ อบรม หรือเน้นกิจกรรมออนไลน์มากขึ้น เพื่อสืบสานสิ่งที่สมาชิกรุ่นก่อนได้สั่งสมไว้ ปฏิบัติสืบทอดต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และเป็นช่องทางสำหรับการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาแพทย์ซึ่งสอดคล้องกับพระโอวาทสมเด็จพระบรมราชชนก ด้านการพัฒนานักศึกษาแพทย์ให้เป็นคนที่เรียนดี และเล่นดีด้วยอย่างแท้จริง

อ้างอิง
- พระโอวาทและคติธรรมสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช จากเวชนิสิตศิริราช 100 ปี ฉบับ 2530-2533
- หนังสือ “เวชนิสิตศิริราช” ปี 2432-2482 และ ฉบับ 2506-25
- เอกสาร “แรกจัดตั้งสโมสรนักศึกษาแพทย์ (ส.พ.ศ.)” โดย ศ. พิเศษ ดร. นพ.สรรใจ แสงวิเชียร
- สัมภาษณ์ นางสาวณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คิด #สพศ #สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช #เรียนดีเล่นดี

พิพิธภัณฑ์ศิริราช กำลังปรับปรุงระบบสายโทรศัพท์ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่โทร. 0 2411 0167 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17...
30/10/2020

พิพิธภัณฑ์ศิริราช กำลังปรับปรุงระบบสายโทรศัพท์
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่
โทร. 0 2411 0167 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)
และ 0 2419 6363 (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.30 น.)
ขออภัยในความไม่สะดวก

Siriraj Museum is repairing telephone wire system.
During this period, you can contact us via
Tel. 0 2411 0167 (Mon-Fri from 8.30 am-5.30 pm)
and 0 2419 6363 (Sat-Sun from 10.00 am-4.30 pm).
Sorry for any inconvenience.

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #เบอร์โทรศัพท์

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จะเข้าร่วมการซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.ทั้...
28/10/2020

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จะเข้าร่วมการซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เปิดให้เข้าชมตามปกติ
อาจมีเสียงรบกวนและขอความร่วมมือในการซ้อมอพยพ
ขออภัยในความไม่สะดวก

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ซ้อมอพยพอัคคีภัย

ที่อยู่

2 Wanglung Road, Bangkoknoi
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 16:30
พุธ 10:00 - 16:30
พฤหัสบดี 10:00 - 16:30
ศุกร์ 10:00 - 16:30
เสาร์ 10:00 - 16:30
อาทิตย์ 10:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024192601

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและจัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่ง ที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย

1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส

2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ
ศุภวิชญ์ ศิวะนันต์วงษ์ 0819099598
มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ศิริราชสนุกมากมายและได้ความรู้ด้วย
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงได้น่าสนใจมาก มีลูกเล่นหลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ได้ทั้งความรู้และความสนุกเลย❤️❤️❤️
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯของทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล สามารถเข้าชมได้แล้ว ณ วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าชมได้ที่ 0-2419-7466 ต่อ 1401, 1402 ในวันและเวลาราชการค่ะ **ไม่จำเป็นต้องเฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้นนะคะ เรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ** ขอบคุณค่ะ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พบกับ เทศกาล “ดนตรีในอุทยาน” หลากหลายอารมณ์เพลงของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงในยุค 70 ถ่ายทอดออกมาโดยการขับร้องเป็นบทเพลงและเสียงดนตรี ขับกล่อมบรรเลงให้ผู้ที่เข้ามารับชมได้ฟังกันอย่างไพเราะ ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน บรรเลงโดยวง RBSO Light Orchestra เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เข้าชม ฟรี!
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เที่ยวใกล้ๆสไตล์คนเมืองที่อยากสัมผัสบรรยากาศประวัติศาสตร์วิถีชุมชน ย่านฝั่งธนบุรี กับกิจกรรม “เดินเท้าท่องเที่ยว ตามรอยบ้านเดิมสมเด็จย่า” ในวันเสาร์ ที่ 3 พ.ย. 61 ที่คุณจะไม่พลาด... ยล สถาปัตยกรรมภาพหินแกะสลัก “สามก๊ก” ชื่นชม “ศิลปะจีนในวัดไทย สมัยรัชกาลที่ 3” และสักการะขอพร “พระแก้วขาว” วัดอนงคาราม และ “หลวงพ่อสมปรารถนา” วัดพิชัยยาติการาม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวส่งท้ายปี สมัครด่วน!! ตั้งแต่บัดนี้ เพียงท่านละ 350 บาท (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” ครั้งที่ 20 เนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมน้อมรำลึกถึงความรัก ความผูกพัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพระราชชนนี ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ,สัมผัสเสน่ห์ “ตลาดบ้านเดิมสมเด็จย่า” พร้อมการแสดงมากมายตลอดทั้งวัน โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 20 และ วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561
ขอบคุณพิพิธภัณฑ์ดีๆ ที่มีให้เรียนรู้ น้องชอบมากค่ะโดยเฉพาะ ห้องคมนาคมบรรหาร และ ห้องแรก สะกดจิตเด็กน้อยได้เลยค่ะ
วันนี้วันที่ 9 เดือน 9 ชวนกันไปดูนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะ #นิทรรศการศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ #ร.9
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 30 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/activity/activity_Chommum/Front-Proj-PhatanaJidBanRaiva.html
🌞วันนี้มีเพื่อนๆท่านใดไปรับชุดปลูกดอกดาวเรือง บ้างคะ อยากทราบว่ามีขนาดหรือปริมาณเท่าไรจะได้เตรียมถุง ไปใส่ได้ถูกนะคะ. ขอบคุณค่ะ 🙏