Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช พิพิธภัณฑ์ศิริราช...มีมากกว่าที่คุณคิด พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและ จัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในปีพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่งที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน
3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
4. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน
5. พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร
ทั้งหมด เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในลักษณะ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ (Medical Museum)

กระทั่ง พ.ศ. 2547 เมื่อคณะแพทยศาสตร์ฯ เข้าใช้พื้นที่ 33 ไร่ ที่ได้รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์สยามินทราธิราช และอาคารประกอบอื่นๆ ส่วนกลุ่มอาคารอนุรักษ์สถานีรถไฟ บางกอกน้อย จำนวน 4 หลัง ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม แล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์ “ศิริราชพิมุขสถาน” เพื่อจัดแสดงงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ ลำดับที่ 6 ของศิริราช

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแห่งนี้ ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมทั้งสื่อนำเสนอและระบบการเข้าชม สามารถรองรับการเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบ หมู่คณะคราวละหลายร้อยคน หรือผู้สนใจที่มาตามลำพัง

ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมที่จะเปิดให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมแล้ว
(155)

ปิดชั่วคราว

“...ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรอด…”คุณนภามาศ รอดภัยปวง บุคลากรทางการแพทย์ผู้มารับการฉีดวัคซีนคำถาม และข้อสงสัยต่าง ๆ เกิดขึ้นม...
18/06/2021

“...ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรอด…”
คุณนภามาศ รอดภัยปวง บุคลากรทางการแพทย์ผู้มารับการฉีดวัคซีน

คำถาม และข้อสงสัยต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายคนกลัว กังวล ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของ “วัคซีนโควิด” ... ฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่ จะมีผลข้างเคียงอะไร หลังฉีดแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่? เด็กควรฉีดวัคซีนเมื่อใด? หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนได้หรือไม่? หลังฉีดวัคซีนต้องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ ? ส่วนใหญ่รู้สึก “สับสน” กับข้อมูลที่เปลี่ยนรายวัน กระแสข่าวข้อมูลอาการผลข้างเคียง และอันตรายจากอาการแพ้ ลิ่มเลือดอุดตัน เกิดอาการคล้ายอัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้กลัวการฉีดวัคซีน “ไม่มั่นใจ” “ไม่เชื่อมั่น” ทั้งที่จริงแล้ว กรณีที่พบมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการฉีด

เชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อกันได้ง่าย แพร่กระจายรวดเร็วแม้กระทั่งในเด็กเล็ก เป็นโรคที่อันตราย น่ากลัว ไม่สามารถมองเห็นได้ คุณนภามาศ รอดภัยปวง จากงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ถึงกับเคยคิดว่า “...ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรอด คิดว่าต้องเป็นแน่นอน... ด้วยงานที่ต้องดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อเวชภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน คัดแยกเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทุกชิ้นต้องสะอาด ปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย พร้อมส่งจ่ายไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วโรงพยาบาล... พอต้องกลับไปดูแลครอบครัว รู้สึกว่าส่วนนี้เราจะต้องลดการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น และครอบครัว ถ้าไม่ฉีดจะดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างไร ครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบ ไม่สามารถสัมผัส กอดจูบลูกได้...”

คุณนภามาศ จึงไม่ลังเล ตัดสินใจฉีดวัคซีนทันที มีความมั่นใจในบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งคุณหมอ พยาบาล และวัคซีนที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะอย่างน้อย ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายสู่ครอบครัวและคนที่รัก

หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มั่นใจมากขึ้น อุ่นใจและภูมิใจมาก อยากชวนชาวไทยทุกคนที่ยังลังเล ไม่มั่นใจว่า ทุกคนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยหยุดเชื้อโควิค-19 เป็นอาวุธที่จะหยุดยั้งการระบาด ป้องกันการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ และการฉีดวัคซีน ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย มั่นใจว่าโรคนี้จะต้องหมดไป

ความหวังในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทั่วโลก คือ “ทุกคนต้องเสริมภูมิคุ้มกัน” ดังนั้น อย่าลังเลในการฉีดวัคซีน ควรฉีดโดยเร็วที่สุด ก่อนไวรัสนี้จะกลายพันธุ์ต่อไป ต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อทุกคนจะรอดจากวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

อ้างอิง
- สัมภาษณ์ คุณนภามาศ รอดภัยปวง งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #โควิด19 #เราคนไทยชนะภัยโควิด #ศิริราชสู้ภัยโควิด

“...ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรอด…”
คุณนภามาศ รอดภัยปวง บุคลากรทางการแพทย์ผู้มารับการฉีดวัคซีน

คำถาม และข้อสงสัยต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายคนกลัว กังวล ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของ “วัคซีนโควิด” ... ฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่ จะมีผลข้างเคียงอะไร หลังฉีดแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่? เด็กควรฉีดวัคซีนเมื่อใด? หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนได้หรือไม่? หลังฉีดวัคซีนต้องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ ? ส่วนใหญ่รู้สึก “สับสน” กับข้อมูลที่เปลี่ยนรายวัน กระแสข่าวข้อมูลอาการผลข้างเคียง และอันตรายจากอาการแพ้ ลิ่มเลือดอุดตัน เกิดอาการคล้ายอัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้กลัวการฉีดวัคซีน “ไม่มั่นใจ” “ไม่เชื่อมั่น” ทั้งที่จริงแล้ว กรณีที่พบมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการฉีด

เชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อกันได้ง่าย แพร่กระจายรวดเร็วแม้กระทั่งในเด็กเล็ก เป็นโรคที่อันตราย น่ากลัว ไม่สามารถมองเห็นได้ คุณนภามาศ รอดภัยปวง จากงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ถึงกับเคยคิดว่า “...ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรอด คิดว่าต้องเป็นแน่นอน... ด้วยงานที่ต้องดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อเวชภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน คัดแยกเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทุกชิ้นต้องสะอาด ปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย พร้อมส่งจ่ายไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วโรงพยาบาล... พอต้องกลับไปดูแลครอบครัว รู้สึกว่าส่วนนี้เราจะต้องลดการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น และครอบครัว ถ้าไม่ฉีดจะดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างไร ครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบ ไม่สามารถสัมผัส กอดจูบลูกได้...”

คุณนภามาศ จึงไม่ลังเล ตัดสินใจฉีดวัคซีนทันที มีความมั่นใจในบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งคุณหมอ พยาบาล และวัคซีนที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะอย่างน้อย ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายสู่ครอบครัวและคนที่รัก

หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มั่นใจมากขึ้น อุ่นใจและภูมิใจมาก อยากชวนชาวไทยทุกคนที่ยังลังเล ไม่มั่นใจว่า ทุกคนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยหยุดเชื้อโควิค-19 เป็นอาวุธที่จะหยุดยั้งการระบาด ป้องกันการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ และการฉีดวัคซีน ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย มั่นใจว่าโรคนี้จะต้องหมดไป

ความหวังในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทั่วโลก คือ “ทุกคนต้องเสริมภูมิคุ้มกัน” ดังนั้น อย่าลังเลในการฉีดวัคซีน ควรฉีดโดยเร็วที่สุด ก่อนไวรัสนี้จะกลายพันธุ์ต่อไป ต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อทุกคนจะรอดจากวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

อ้างอิง
- สัมภาษณ์ คุณนภามาศ รอดภัยปวง งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #โควิด19 #เราคนไทยชนะภัยโควิด #ศิริราชสู้ภัยโควิด

🌱ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8 🌱✨หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริร...
17/06/2021

🌱ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8 🌱

✨หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง) จัดกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8 โดยการ Live ผ่าน Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช

✨ครั้งนี้เราจะมาอบรมในธีม "นักสืบ" หัวข้อ “ไขปริศนาเมล็ดพันธุ์ สู่การเติบโตของผักสวนครัว” พบกันวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.00 น. โดยมีวิทยากรจากบริษัทศรแดงที่มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และไขปริศนาเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เช่น อายุของเมล็ดพันธุ์ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ผักสวนครัวของท่านเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

📌เรามีกิจกรรมให้ท่านที่สนใจได้ร่วมสนุก ได้แก่ กิจกรรม Like & Share รับของรางวัล และร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัล อีกเช่นเคย

📌โปรดติดตามกฎกติกาเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของพิพิธภัณฑ์ศิริราชได้ในเร็วๆนี้ อย่าลืมมาเรียนรู้และร่วมสนุกไปกับกิจกรรม พร้อมทั้งมาเป็นนักสืบเพื่อไขปริศนาเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวด้วยกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ผักสวนครัวรั้วกินได้สมุนไพรกินดี #ไขปริศนาเมล็ดพันธุ์สู่การเติบโตของผักสวนครัว

🌱ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8 🌱

✨หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง) จัดกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8 โดยการ Live ผ่าน Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช

✨ครั้งนี้เราจะมาอบรมในธีม "นักสืบ" หัวข้อ “ไขปริศนาเมล็ดพันธุ์ สู่การเติบโตของผักสวนครัว” พบกันวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.00 น. โดยมีวิทยากรจากบริษัทศรแดงที่มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และไขปริศนาเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เช่น อายุของเมล็ดพันธุ์ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ผักสวนครัวของท่านเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

📌เรามีกิจกรรมให้ท่านที่สนใจได้ร่วมสนุก ได้แก่ กิจกรรม Like & Share รับของรางวัล และร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัล อีกเช่นเคย

📌โปรดติดตามกฎกติกาเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของพิพิธภัณฑ์ศิริราชได้ในเร็วๆนี้ อย่าลืมมาเรียนรู้และร่วมสนุกไปกับกิจกรรม พร้อมทั้งมาเป็นนักสืบเพื่อไขปริศนาเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวด้วยกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ผักสวนครัวรั้วกินได้สมุนไพรกินดี #ไขปริศนาเมล็ดพันธุ์สู่การเติบโตของผักสวนครัว

เมื่อต้องมาฉีดวัคซีนที่ศิริราชท่านใดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วบ้าง แสดงตนหน่อยค่ะ! …สำหรับท่านที่เลือก...
16/06/2021

เมื่อต้องมาฉีดวัคซีนที่ศิริราช

ท่านใดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วบ้าง แสดงตนหน่อยค่ะ! …
สำหรับท่านที่เลือกสถานพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่ฉีดวัคซีน แอดมินมีข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ มาบอกกัน

โรงพยาบาลศิริราช จัดพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ณ อาคารหอประชุมราชแพทยาลัย และลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก

การเดินทางมารับวัคซีนที่ศิริราช แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะจะดีที่สุด เพราะช่วยลดการติดขัดจราจร และไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่จอดรถ

- หากมาทางแท็กซี่ เมื่อวิ่งมายังสะพานอรุณอมรินทร์ให้เลี้ยวซ้าย เพื่อลงสะพานและเข้าศิริราชที่ประตู 7 ตรงไปประมาณ 200 เมตร จะพบหอประชุมฯ อยู่ติดกับหอสมุดศิริราช ถัดไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช

- หากเดินทางทางเรือ สามารถลงที่ท่าเรือวังหลัง แล้วเดินเข้าประตู 8 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประตูที่ใกล้ท่าน้ำที่สุด จากนั้นเดินเลียบขวาไปประมาณ 100 เมตร จะพบคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชก่อน หากหาอาคารดังกล่าวไม่เจอ สามารถสอบถามรปภ.ของโรงพยาบาลที่ใส่ชุดสีกรมท่าได้ ทุกคนยินดีแนะนำเส้นทางค่ะ

วันที่ท่านจะมารับวัคซีน ควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายสัก 15 นาที เพื่อนั่งพักให้หายเหนื่อย ณ จุดบริการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้คำแนะนำตามขั้นตอนง่าย ๆ ได้แก่

- ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนไข้โรงพยาบาลศิริราช และแสดงหลักฐานการจองวัคซีนจากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือสลิปที่เคยลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลศิริราชล่วงหน้า

- รับแบบฟอร์ม “แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด-19” เพื่อกรอกชื่อ-นามสกุล เลขที่เวชระเบียนคนไข้โรงพยาบาลศิริราช (HN) ตอบแบบสอบถามประวัติสุขภาพ วัดไข้ วัดชีพจร ส่วนสูง น้ำหนัก จากนั้นนำใบนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน

- รอเจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขสถานีวัคซีน และเข้ารับวัคซีน ตามสถานีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

- หลังรับวัคซีนแล้ว พยาบาลจะให้ท่านนั่งสังเกตอาการ เป็นเวลา 30 นาที ในสถานที่ที่กำหนด หากมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

- เมื่อครบเวลาสังเกตอาการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะใกล้ทางออก เพื่อบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน สำหรับคนที่ฉีดเข็มแรก พยาบาลจะออกใบนัดฉีดเข็มที่ 2 ให้ท่านเก็บไว้

เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว ประวัติการฉีดวัคซีนรวมทั้งเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Covid-19 Certificate) ของท่านจะแสดงอยู่ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หากท่านต้องการรับเอกสารรับรองแบบกระดาษ ให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card เพื่อพิมพ์เอกสารฯ ที่หอประชุมราชแพทยาลัย โดยต้องใช้เวลาจัดพิมพ์ และรอรับ

หากท่านต้องการกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างทุกวันนี้ เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนมากและเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะการติดเชื้อรุนแรง เราสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์ของเชื้อได้ หลังจากนี้ เรายังต้องเร่งฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง และการทำมาหากิน ดังนั้น มาร่วมดูแลคนที่เรารัก และสังคมให้ปลอดภัยด้วยการฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะ

อ้างอิง
- เอกสารแนะนำ “หลังได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19” โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
- สื่อ “ศิริราชชวนคนไทยเข้ารับวัคซีนโควิด-19” โดย งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- บทความ "วัคซีนพาสปอร์ต ขั้นตอนการขอต้องทำอย่างไร-เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?" จาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ฉีดวัคซีน #ฉีดวัคซีนที่ศิริราช

เมื่อต้องมาฉีดวัคซีนที่ศิริราช

ท่านใดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วบ้าง แสดงตนหน่อยค่ะ! …
สำหรับท่านที่เลือกสถานพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่ฉีดวัคซีน แอดมินมีข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ มาบอกกัน

โรงพยาบาลศิริราช จัดพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ณ อาคารหอประชุมราชแพทยาลัย และลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก

การเดินทางมารับวัคซีนที่ศิริราช แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะจะดีที่สุด เพราะช่วยลดการติดขัดจราจร และไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่จอดรถ

- หากมาทางแท็กซี่ เมื่อวิ่งมายังสะพานอรุณอมรินทร์ให้เลี้ยวซ้าย เพื่อลงสะพานและเข้าศิริราชที่ประตู 7 ตรงไปประมาณ 200 เมตร จะพบหอประชุมฯ อยู่ติดกับหอสมุดศิริราช ถัดไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช

- หากเดินทางทางเรือ สามารถลงที่ท่าเรือวังหลัง แล้วเดินเข้าประตู 8 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประตูที่ใกล้ท่าน้ำที่สุด จากนั้นเดินเลียบขวาไปประมาณ 100 เมตร จะพบคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชก่อน หากหาอาคารดังกล่าวไม่เจอ สามารถสอบถามรปภ.ของโรงพยาบาลที่ใส่ชุดสีกรมท่าได้ ทุกคนยินดีแนะนำเส้นทางค่ะ

วันที่ท่านจะมารับวัคซีน ควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายสัก 15 นาที เพื่อนั่งพักให้หายเหนื่อย ณ จุดบริการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้คำแนะนำตามขั้นตอนง่าย ๆ ได้แก่

- ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนไข้โรงพยาบาลศิริราช และแสดงหลักฐานการจองวัคซีนจากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือสลิปที่เคยลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลศิริราชล่วงหน้า

- รับแบบฟอร์ม “แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด-19” เพื่อกรอกชื่อ-นามสกุล เลขที่เวชระเบียนคนไข้โรงพยาบาลศิริราช (HN) ตอบแบบสอบถามประวัติสุขภาพ วัดไข้ วัดชีพจร ส่วนสูง น้ำหนัก จากนั้นนำใบนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน

- รอเจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขสถานีวัคซีน และเข้ารับวัคซีน ตามสถานีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

- หลังรับวัคซีนแล้ว พยาบาลจะให้ท่านนั่งสังเกตอาการ เป็นเวลา 30 นาที ในสถานที่ที่กำหนด หากมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

- เมื่อครบเวลาสังเกตอาการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะใกล้ทางออก เพื่อบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน สำหรับคนที่ฉีดเข็มแรก พยาบาลจะออกใบนัดฉีดเข็มที่ 2 ให้ท่านเก็บไว้

เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว ประวัติการฉีดวัคซีนรวมทั้งเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Covid-19 Certificate) ของท่านจะแสดงอยู่ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หากท่านต้องการรับเอกสารรับรองแบบกระดาษ ให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card เพื่อพิมพ์เอกสารฯ ที่หอประชุมราชแพทยาลัย โดยต้องใช้เวลาจัดพิมพ์ และรอรับ

หากท่านต้องการกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างทุกวันนี้ เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนมากและเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะการติดเชื้อรุนแรง เราสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์ของเชื้อได้ หลังจากนี้ เรายังต้องเร่งฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง และการทำมาหากิน ดังนั้น มาร่วมดูแลคนที่เรารัก และสังคมให้ปลอดภัยด้วยการฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะ

อ้างอิง
- เอกสารแนะนำ “หลังได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19” โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
- สื่อ “ศิริราชชวนคนไทยเข้ารับวัคซีนโควิด-19” โดย งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- บทความ "วัคซีนพาสปอร์ต ขั้นตอนการขอต้องทำอย่างไร-เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?" จาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ฉีดวัคซีน #ฉีดวัคซีนที่ศิริราช

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน“ขณะนี้มีบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70-80%  และคาดว่าภายในเดือน มิ.ย. บุ...
15/06/2021

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน

“ขณะนี้มีบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70-80% และคาดว่าภายในเดือน มิ.ย. บุคลากรทุกท่านจะได้รับวัคซีนครบทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการให้บริการประชาชนต่อไป”
รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เชื่อว่าหลายท่าน ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันบ้างแล้ว ยิ่งใกล้กำหนดวันฉีด ยิ่งกังวลไปต่าง ๆ นานา บางท่านยังสับสน ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้แอดมินที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว จะมาขอร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้อ่านว่า ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

1. ประเมินสุขภาพตนเองก่อน ว่ามีอาการป่วย มีไข้ หรือไม่ หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน แต่หากมีไข้ต่ำ มีโรคประจำตัว มีประวัติภูมิแพ้ หรือมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรแจ้งแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม หากตั้งครรภ์ ควรมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง งดออกกำลังกายหนัก ทั้ง 1 วันก่อนฉีดวัคซีน และ1 วันหลังฉีดวัคซีน

3. ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณมาก อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ทั้งช่วง 1 วันก่อนการฉีด และในวันที่ฉีด รวมถึงงดดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4. เตรียมเอกสาร ข้อมูลการลงทะเบียนให้พร้อม เช่น ใบจองคิวฉีดวัคซีน ทั้งบนแอปพลิเคชันที่จองไว้ หรือเอกสารจองคิวอื่น ๆ บัตรประชาชน เลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย (HN)

5. สวมเสื้อแขนสั้น เพื่อความสะดวกแก่การฉีดวัคซีน และควรฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด

6. สำหรับผู้กินยาละลายลิ่มเลือด ยังสามารถกินยาได้ตามปกติ เมื่อฉีดวัคซีนให้กดบริเวณที่ฉีด 1 นาที และสังเกตอาการว่าเลือดหยุดไหลหรือไม่

7. ไม่วิตกกังวล หรือเครียดจนเกินไป เพราะความเครียดนั้น ส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายได้ทั้งหมด หากเครียดมาก ให้ลองหลับตาลง แล้วหายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ ให้ผ่อนคลาย

เพียงท่านเตรียมพร้อมตามคำแนะนำด้านบน จะพบว่า “การฉีดวัคซีน” ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด การฉีดวัคซีนครั้งนี้ ไม่ต่างจากการฉีดยาทั่วไป อาจปวดเล็กน้อยขณะที่ตัวยาเข้าสู่ร่างกาย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภูมิคุ้มกัน มาช่วยกันลดความเสี่ยงของการระบาดในสังคม ด้วยการร่วมเป็นอีกหนึ่งคนที่รับวัคซีนอย่างมั่นใจ ให้ตัวเราและคนที่เรารักสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมกัน “ฉีดวัคซีน” เป็นเกราะป้องกัน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ให้ทุกท่านปลอดภัย และเราจะร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ้างอิง
- บทความ “ฉีดวัคซีน Covid-19 ควรเตรียมตัวอย่างไร” โดย โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ฉีดวัคซีน #เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีน

“ขณะนี้มีบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70-80% และคาดว่าภายในเดือน มิ.ย. บุคลากรทุกท่านจะได้รับวัคซีนครบทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการให้บริการประชาชนต่อไป”
รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เชื่อว่าหลายท่าน ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันบ้างแล้ว ยิ่งใกล้กำหนดวันฉีด ยิ่งกังวลไปต่าง ๆ นานา บางท่านยังสับสน ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้แอดมินที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว จะมาขอร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้อ่านว่า ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

1. ประเมินสุขภาพตนเองก่อน ว่ามีอาการป่วย มีไข้ หรือไม่ หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน แต่หากมีไข้ต่ำ มีโรคประจำตัว มีประวัติภูมิแพ้ หรือมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรแจ้งแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม หากตั้งครรภ์ ควรมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง งดออกกำลังกายหนัก ทั้ง 1 วันก่อนฉีดวัคซีน และ1 วันหลังฉีดวัคซีน

3. ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณมาก อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ทั้งช่วง 1 วันก่อนการฉีด และในวันที่ฉีด รวมถึงงดดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4. เตรียมเอกสาร ข้อมูลการลงทะเบียนให้พร้อม เช่น ใบจองคิวฉีดวัคซีน ทั้งบนแอปพลิเคชันที่จองไว้ หรือเอกสารจองคิวอื่น ๆ บัตรประชาชน เลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย (HN)

5. สวมเสื้อแขนสั้น เพื่อความสะดวกแก่การฉีดวัคซีน และควรฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด

6. สำหรับผู้กินยาละลายลิ่มเลือด ยังสามารถกินยาได้ตามปกติ เมื่อฉีดวัคซีนให้กดบริเวณที่ฉีด 1 นาที และสังเกตอาการว่าเลือดหยุดไหลหรือไม่

7. ไม่วิตกกังวล หรือเครียดจนเกินไป เพราะความเครียดนั้น ส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายได้ทั้งหมด หากเครียดมาก ให้ลองหลับตาลง แล้วหายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ ให้ผ่อนคลาย

เพียงท่านเตรียมพร้อมตามคำแนะนำด้านบน จะพบว่า “การฉีดวัคซีน” ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด การฉีดวัคซีนครั้งนี้ ไม่ต่างจากการฉีดยาทั่วไป อาจปวดเล็กน้อยขณะที่ตัวยาเข้าสู่ร่างกาย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภูมิคุ้มกัน มาช่วยกันลดความเสี่ยงของการระบาดในสังคม ด้วยการร่วมเป็นอีกหนึ่งคนที่รับวัคซีนอย่างมั่นใจ ให้ตัวเราและคนที่เรารักสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมกัน “ฉีดวัคซีน” เป็นเกราะป้องกัน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ให้ทุกท่านปลอดภัย และเราจะร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ้างอิง
- บทความ “ฉีดวัคซีน Covid-19 ควรเตรียมตัวอย่างไร” โดย โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ฉีดวัคซีน #เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

ที่อยู่

2 Wanglung Road, Bangkoknoi
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 16:30
พุธ 10:00 - 04:30
พฤหัสบดี 10:00 - 16:30
ศุกร์ 10:00 - 16:30
เสาร์ 10:00 - 16:30
อาทิตย์ 10:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624192618

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและจัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่ง ที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย

1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส

2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รว่มดว้ยช่วยกัน
มารหัวใจของคนปลูกผัก
คณะนักเรียนแพทย์ (ศิริราช) ถ่ายภาพหมู่ หน้าวอร์ด “เรือนเจ้าจอมมารดาแสง ร.ศ.๑๑๘” (Sang Ward) ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอบคุณครับ
ศุภวิชญ์ ศิวะนันต์วงษ์ 0819099598
มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ศิริราชสนุกมากมายและได้ความรู้ด้วย
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงได้น่าสนใจมาก มีลูกเล่นหลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ได้ทั้งความรู้และความสนุกเลย❤️❤️❤️
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯของทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล สามารถเข้าชมได้แล้ว ณ วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าชมได้ที่ 0-2419-7466 ต่อ 1401, 1402 ในวันและเวลาราชการค่ะ **ไม่จำเป็นต้องเฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้นนะคะ เรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ** ขอบคุณค่ะ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พบกับ เทศกาล “ดนตรีในอุทยาน” หลากหลายอารมณ์เพลงของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงในยุค 70 ถ่ายทอดออกมาโดยการขับร้องเป็นบทเพลงและเสียงดนตรี ขับกล่อมบรรเลงให้ผู้ที่เข้ามารับชมได้ฟังกันอย่างไพเราะ ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน บรรเลงโดยวง RBSO Light Orchestra เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เข้าชม ฟรี!
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เที่ยวใกล้ๆสไตล์คนเมืองที่อยากสัมผัสบรรยากาศประวัติศาสตร์วิถีชุมชน ย่านฝั่งธนบุรี กับกิจกรรม “เดินเท้าท่องเที่ยว ตามรอยบ้านเดิมสมเด็จย่า” ในวันเสาร์ ที่ 3 พ.ย. 61 ที่คุณจะไม่พลาด... ยล สถาปัตยกรรมภาพหินแกะสลัก “สามก๊ก” ชื่นชม “ศิลปะจีนในวัดไทย สมัยรัชกาลที่ 3” และสักการะขอพร “พระแก้วขาว” วัดอนงคาราม และ “หลวงพ่อสมปรารถนา” วัดพิชัยยาติการาม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวส่งท้ายปี สมัครด่วน!! ตั้งแต่บัดนี้ เพียงท่านละ 350 บาท (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” ครั้งที่ 20 เนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมน้อมรำลึกถึงความรัก ความผูกพัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพระราชชนนี ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ,สัมผัสเสน่ห์ “ตลาดบ้านเดิมสมเด็จย่า” พร้อมการแสดงมากมายตลอดทั้งวัน โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 20 และ วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561
ขอบคุณพิพิธภัณฑ์ดีๆ ที่มีให้เรียนรู้ น้องชอบมากค่ะโดยเฉพาะ ห้องคมนาคมบรรหาร และ ห้องแรก สะกดจิตเด็กน้อยได้เลยค่ะ