หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห

หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห เปิดบริการ 8.30 น - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการด้านเสียง ภาพ หนังสือ ในด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะ
(9)

เปิดเหมือนปกติ

15/04/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 85 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะพาทยโกศล
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2543
เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น
ขับร้องโดย อาจารย์อุทัย พาทยโกศล

13/04/2021

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2564) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ครั้งนี้นำเสนอเพลง
ตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย (ตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องนำ
และเพลงต้นวรเชษฐ์

หนังสือใหม่ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไว้ ณ โอกาสนี้
09/04/2021

หนังสือใหม่
ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไว้ ณ โอกาสนี้

ปิดทำการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 11 - 25 เมษายนhttps://www.facebook.com/140237542789043/posts/2502584169887690/?d=n
09/04/2021

ปิดทำการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 11 - 25 เมษายน
https://www.facebook.com/140237542789043/posts/2502584169887690/?d=n

(English Below) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวฯ ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมปิดที่ทำการและหน่วยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2564 อันประกอบด้วย
⦁ อาคารศิลปวัฒนธรรม (สำนักงาน หอสมุดดนตรีไทย นิทรรศสถาน)
⦁ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
⦁ อาคารจักรพงษ์ (หอประวัติจุฬาฯ)
⦁ อาคารเรือนไทย
⦁ หอศิลป์จามจุรี อาคารจามจุรี 8
⦁ สำนักงานและห้องฝึกซ้อมวงซิมโฟนีออร์เคสตรา อาคารจามจุรี 9
⦁ อาคารธรรมสถาน

ทั้งนี้ สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ และนิทรรศการออนไลน์ ได้ในช่องทางดังนี้
LINE: @cuartculture
Facebook: CU Art Culture
Youtube: www.youtube.com/c/cuartculture
Website: www.cuartculture.chula.ac.th

ติดต่อสอบถาม อีเมล [email protected]
-----------------------------------

In accordance with Chulalongkorn University Announcement Temporary Closure of Offices Due to COVID-19 Outbreak, dated April 8, 2021. The Office of Art and Culture will suspend all services in Bangkok during April 11-25, 2021.
These services are:
⦁ Art and Culture Bldg. (Office, Thai Music Library, Nitas-Sthan Exhibition Hall)
⦁ Chula Museum
⦁ Chula Memorial Hall (Chakrabongse Bldg.)
⦁ Thai House
⦁ Chamchuri Art Gallery
⦁ CU Symphony Orchestra Office and Rehearsal Rooms at Chamchuri 9 Bldg.
⦁ Chula Dharma Center

Please follow our online activities through the following channels:
LINE: @cuartculture
Facebook: CU Art Culture
Youtube: www.youtube.com/c/cuartculture
Website: www.cuartculture.chula.ac.th

Contact us via [email protected]

#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ #CUArtCulture

07/04/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 84 วงดนตรีไทย คณะเพื่อนรัก
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2543
เพลงแมลงภู่ทอง

06/04/2021

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2564) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ครั้งนี้นำเสนอ
เพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องนำ
เพลงตับลมพัดชายเขา
เพลงบุหลันลอยเลื่อน

02/04/2021

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

31/03/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 83 วงโยธวาทิต คณะเอนก คงเฟื่อง
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2542
เพลงแขกสาย เถา

31/03/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 83 วงโยธวาทิต คณะเอนก คงเฟื่อง
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2542
เพลงแขกสาย เถา

30/03/2021

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ครบ 31 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชม Virtual Tour หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.cuartculture.chula.ac.th/virtual/thai-music-libra...
28/03/2021
หอสมุดดนตรีไทย | VR Tour”

ขอเชิญชม Virtual Tour หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.cuartculture.chula.ac.th/virtual/thai-music-library/

สามารถสืบค้นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3
โทร. 02-218-3633
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

มรดกแห่งวัฒนธรรม

26/03/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ร้อยกรองขึ้นเป็นการเฉพาะ พระราชทานให้เป็นบทขับร้องบรรเลงในรายการ ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2532 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง 32 ปีแล้ว เมื่อได้ฟังครั้งใด ยังคงไพเราะ ประทับใจทุกคราว
น้อมนำชวนรำลึก เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 104 ปี

25/03/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 82 วงอังกะลุง คณะศิษย์พ่อปลั่ง เปรมใจ
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2542
เพลงยะวา

23/03/2021

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2563) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

นำเสนอเพลง ถวายชัยมงคล หกสิบพรรษาราชสุดาภิวันทน์ และเพลงชุด ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส บทขับร้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18/03/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 81 ปี่พาทย์ไม้แข็ง กำนันแสวง เมืองสุพรรณ
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2542
เพลงเรื่องแขกไทร

16/03/2021

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2563) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

เนื่องในวาระช่วงเดือนแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงกระจอกทอง น้ำลอดใต้ทราย กระบองกัน (บทขับร้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เป็นการเฉพาะในโอกาสครบ 72 ปี สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพลงเขมรไทรโยค ระบำดาวดึงส์

11/03/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 80 วงเครืองสายไทย คณะธรรพ์วาทิต
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2542

ผู้บรรเลง เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา

จะเข้ อาจารย์ขำคม พรประสิทธิ์
ซอด้วง นายภูธร เชี่ยววิริยะกุล
ซออู้ นางสาววงศ์วรรณ คมสราวุธ
ขลุ่ยเพียงออ นายชิงชัย วิชิตกุล
โทน รำมะนา นางสาววิไลวรรณ นิ่มคุ้ม
ฉิ่ง นายสุริยา พรหมมา
กรับ นางสาวปรัศนียา ไชยศักดา
ขับร้อง นายจตุพร สีม่วง

09/03/2021

จุฬาวาทิต
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
เสนอเพลง โหมโรงไอยเรศ มโหรีตับเขนง

น้องมา พี่ดีใจ
05/03/2021

น้องมา พี่ดีใจ

04/03/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 79 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะ ส.ลัดดาอ่อน
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542

ผู้บรรเลง เพลงเต่ากินผักบุ้ง

ปี อาจารย์พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง
ระนาดเอก ไม่ทราบนามนักดนตรี
ระนาดทุ้ม อาจารย์วีระชาติ สังขมาน
ฆ้องวงใหญ่ ไม่ทราบนามนักดนตรี
ฆ้องวงเล็ก ไม่ทราบนามนักดนตรี
กลองสองหน้า ไม่ทราบนามนักดนตรี
ฉิ่ง ไม่ทราบนามนักดนตรี
ขับร้อง อาจารย์นิษา ลัดดาอ่อน

02/03/2021

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2564) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

27/02/2021
curadio.chula.ac.th

เชิญชวนรับฟัง ตับนางลอย ทางฝั่งธน ออกอากาศ ขณะนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องนำ

https://curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php

25/02/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 78 เครื่องสายผสมออร์แกน คณะบางขุนพรหมใต้
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2542

ผู้บรรเลง เพลงแขกขาว เถา

ซอด้วง อาจารย์เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ
ซออู้ อาจารย์สมบูรณ์ บุญวงษ์
ออร์แกน อาจารย์ศิลปี ตราโมท
ขลุ่ย อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง
ขิม อาจารย์ประกิต สะเพียรชัย
โทน รำมะนา อาจารย์วิทยา หนูจ้อย
ฉิ่ง อาจารย์วราเดช กัลยาณมิตร
กรับพวง ไม่ทราบนามนักดนตรี
ขับร้อง อาจารย์อัมพร โสวัตร

23/02/2021

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ครบ 31 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งนี้ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
นำเสนอเพลง บุหลันลอยเลื่อน จินตะหราวาตี เถา เพลงเรื่องจีนแส พระทอง

ภารกิจช่วงโควิดยังเดินหน้าต่อไปวันนี้ได้มีโอกาสพบครูสมพร กรวาทิน กับรางระนาดฝีมือเจ็กฝน🔍🔍สมบัติล้ำค่าอายุร่วมร้อยปี🎬🎬ยัง...
18/02/2021

ภารกิจช่วงโควิดยังเดินหน้าต่อไป

วันนี้ได้มีโอกาสพบครูสมพร กรวาทิน
กับรางระนาดฝีมือเจ็กฝน🔍🔍สมบัติล้ำค่าอายุร่วมร้อยปี🎬🎬ยังมี หลักฐานนามสกุลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “กรวาทิน” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2456 อีกด้วย✍️✍️

18/02/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 77 หุ่นกระบอก คณะชูเชิดชำนาญศิลป์
เรื่องพระอภัยมณี ตอนสามพราหมณ์
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2541

ที่อยู่

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622183633

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับแอดมินเพจ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดหรือ ท่านมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อ สมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม สำหรับเครื่อง JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro ราคา จำหน่ายอยู่ที่ 13,000 บาท มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ http://n2n.co.th/?p=10615 . #n2nsp #overhead #bookscanner #easytouse #JoyUsing #JoyBookScan #V160Pro #เครื่องสแกนหนังสือ #เอ็นทูเอ็นโซลูชั่นโพรไวเดอร์ #เชี่ยวชาญ #โซลูชั่นเพื่องานสแกน . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
เผยโฉมครูดนตรี ร้อยคนดนตรี 100 ปี จุฬาฯ ลำดับที่ 62 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน บ้านเกิด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับจากปีเกิด พ.ศ.2494 ถึงวันไปบันทึกข้อมูล วันที่ 16 มกราคม 2560 ท่านมีอายุ 67 ปี ภาพโดย รัชดา ขัตติสะ
ขอบคุณ​มาก​ครับ​ที่​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ครั้งนี้​
สวัสดีครับแอดมินเพจ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางหอสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
น้องๆ ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาก ถ้าว่างก็มาเป็นกำลังใจกันนะคะ