หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห

หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห เปิดบริการ 8.30 น - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการด้านเสียง ภาพ หนังสือ ในด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะ

เปิดเหมือนปกติ

28/10/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 122 วงเครื่องสายผสม คณะเอกศิลป์
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2548 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงสาวสอดแหวน เถา
ผู้บรรเลง
ซอด้วง นายวิเชียร จันทร์เกษม
ซออู้ นาวาโทสงคราม รุ่งรังศรี
ออร์แกน นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์
ขิมสาย นายอิทธิพล แสงสว่าง
ขิมแผ่น นางสาวสุภาวดี หรั่งเทศ
ขลุ่ยเพียงออ พลเรือตรี บุญเลิศ ธรรมเจริญ
โทน รำมะนา นายอานันท์ นาคคง
ขับร้อง นางนิตยา แดงกูร
ควบคุมการบรรเลงโดย นายเสถียร เอกศิลป์

26/10/2021

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
เสนอเพลง โหมโรงขวัญเมือง, เขมรโพธิสัตว์ สองชั้น, ชมดง นกจาก, สมิงทอง วิลันดาโอด, บุหลัน และสร้อยสนตัด

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) กำลังย่างเข้าสู่ 32 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22/10/2021

เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวดนตรีไทยสูญเสียครูผู้เป็นที่รักไปอีกท่านหนึ่ง

คุณครูพีรศิษย์ บัวทั่ง
กราบแสดงความอาลัยอย่างยิ่ง

ขอนำการสัมภาษณ์ข้อมูล ร้อยคนดนตรี 100 ปี จุฬาฯ คำถามสุดท้ายที่ครูฝากไว้ เป็นข้อเตือนใจสำหรับเยาวชนดนตรีไทย
ขอให้กุศลจากข้อมูลที่คุณครูฝากไว้ภายในหอสมุดดนตรีไทยนี้ ยังผลให้ครูมีความสุข และดนตรีของไทยคงอยู่สืบเนื่องต่อไปตลอดกาลด้วยเทอญ

#ผู้สัมภาษณ์:

นักดนตรีไทยควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยครับ

#ครูพีรศิษย์:

"....การใช้ชีวิตเป็นนักดนตรี ต้องทำให้เก่งนะ ....ถ้าไม่เก่งนี่ คือเป็นรองเขา...."

ไม่ได้ ๆ ยุให้แข่งกับเขา ...ไม่ใช่//
ไม่ใช่ให้ทะนงตน ..นั่นไม่ใช่ //
ไม่ได้ยุให้องอาจผึ่งผายแบบไร้สติปัญญา ...//

คือเราเป็นนักดนตรี .ต้องรู้ประมาณฝีมือตนเอง. รู้ประมาณฝีมือคู่ที่เราไปเจอะไปเจอ. อย่าได้รังแกกัน อย่าได้ข่มเหงกัน อย่าได้เมาสุรานี่สำคัญ อย่าได้ไปเมาสุรา อย่าได้ติดยาเสพติด ยาบ้า อันนี้ไม่สมควรเลย คิดได้ทุกอย่างไม่เฉพาะนักดนตรีนะ

นักดนตรีที่เขาบอกว่าไอ้คนนี้มันเก่งนะ
ดูแล้วเก่งทำไมไม่หา ...มันขี้ขโมย อย่างนี้มั้ยมันขี้ขโมย..ใครเขาจะหา //

ไอ้คนนี้เก่งทำไม่ไม่หา ชอบกินเหล้ากินยา มันเก่งนะ เพราะว่ามันเก่งน่ะสิถึงไม่หา // ..เข้าบ้านไหนไม่ได้เลย มันเข้าหาลูกสาวเขา ..เมียเขาบ้างอย่างนี้ ..
นี่คือการประพฤตินอกรีตนอกรอย

"เป็นนักดนตรีต้องรักตัวสงวนตัวเหมือนกัน อย่าได้เอาความเป็นนักดนตรีนั้นมาเผยแพร่ในสิ่งที่ชั่วร้าย". ...มันทำให้เราเสียหาย"

ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าผมจะดีวิเศษไปกว่าคนอื่นนะ ..

มันก็ยังมีกิเลสเหมือนกัน แต่เผอิญผมเข้าใจตรงนี้ เข้าใจที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาว่า

...เราเก่ง แต่อย่าเก่งเกิน ....เราเก่งก็อย่าประพฤติผิดไปนอกรีตนอกรอย รักษาความเก่ง ....รักษาวิชาความรู้ที่เราได้มาอย่างยากลำบาก

กว่าจะได้แต่ละเพลงๆ เสร็จแล้วเราก็มาทำลายตัวเราเอง เป็นเรื่องน่าเสียดาย

"..ศึกษาของคนอื่นได้ อย่าเพียงแค่ของเราต้องดีอย่างเดียว ..เก่งอย่างเดียว ของคนอื่นไม่ดี ไม่เก่ง ครับ"

ฝากไว้แค่นี้ก็พอแล้ว🎤🎬

21/10/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 121 วงดนตรีไทย และวงดนตรีพื้นเมือง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงโหมโรงนเรศวร

พบครูบรูซ แกสตัน ครั้งนั้นครูให้ความเมตตามากๆ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักพวกเรามาก่อน วันนี้มากราบลาท่านด้วยความอาลัยยิ่งขอขอบพร...
19/10/2021

พบครูบรูซ แกสตัน ครั้งนั้นครูให้ความเมตตามากๆ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักพวกเรามาก่อน วันนี้มากราบลาท่านด้วยความอาลัยยิ่ง
ขอขอบพระคุณพี่สาร Prasarn Wongwirojruk ที่ถ่ายภาพให้ในวันนี้ค่ะ
ภาพเก่าถ่ายโดย สลิลทิพย์ ธรรมิกบวร

19/10/2021

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
เสนอเพลง อรุณไขแสง, เขมรไทรโยค สามชั้น, สารถี เถา และเพลงจีนหลวงออกจีนสโมสร

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) กำลังย่างเข้าสู่ 32 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17/10/2021

ในปี 2560 - 2561 หอสมุดดนตรีไทยได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ทำการเก็บข้อมูลนักดนตรีไทย ชื่อโครงการ ร้อยคนดนตรี 100 ปี จุฬาฯ

ครูบรูซ แกสตัน เป็นครูดนตรีไทยท่านหนึ่งที่กรุณาอนุญาตให้เข้าพบและเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ แม้ว่าวันนี้ท่านได้จากไปแล้ว แต่ท่านได้ฝากผลงานไว้มาก รวมถึงที่มาแสดงในกิจกรรมดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่สำคัญ อยากให้คนไทยตระหนักรู้ในคุณค่าดนตรีไทย จากคำที่ท่านพูดไว้ ในวีดีโอสัมภาษณ์
หอสมุดดนตรีไทยขอกราบแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่าน ณ โอกาสนี้

ผู้สัมภาษณ์: ข้อคิดที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่
ครูบรูซ: ครับถ้าหากว่าเรา พูดถึงดนตรีในสมัยปัจจุบันสำหรับคนไทยใหม่ หมายความว่าคนไทยที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นยุคสมัยใหม่ อยากจะสนับสนุนให้ศึกษาดนตรีไทยแล้วก็เชื่อ แล้วก็เข้าใจว่าดนตรีไทยเป็นดนตรีของจิตใจ มันเป็นอะไรที่คลื่นต่างๆของดนตรีไทยนี่เข้าไปในจิตใจของเรา แล้วก็เป็นมงคลน่ะทำให้เรามีพลังจิตพลังใจ ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างกว่าเดิม ดนตรีไทยเดิมนะแล้วก็มันทำให้เราเงียบ แปลกดนตรีเพื่อสมาธิ ดนตรีไทยทำให้เรารู้จักความเงียบ ก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนน่ะเข้าใจแล้วระลึกถึงคุณค่าของดนตรีไทย แล้วก็มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรา นี่คือดนตรีไทยของเรา

หนังสือใหม่
15/10/2021

หนังสือใหม่

หนังสือใหม่

14/10/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 120 วงดนตรีไทย คณะเพื่อนรัก
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2548 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไหว้ครูสักรวาและมโหรี
ผู้บรรเลง
ซอสามสาย มาณพ อิศรเดช
ซอด้วง สุรพล ลิ้มพานิช, อรรณพ หอมจันทร์
ซออู้ มารุธ วิจิตรโชติ, วิรัช สงเคราะห์
จะเข้ ศักรินทร์ สู่บุญ, สุริยะ ขนขจี
ขลุ่ยเพียงออ พล. รต. บุญเลิศ ธรรมเจริญ
ระนาดเอก ธานินทร์ โชติช่วง
ระนาดทุ้ม ชัชชัย บัวปั้น
ฆ้องวงใหญ่ อภิชาต ภู่ระหงษ์
ฆ้องวงเล็ก สังเวียน บุญรักษา
โทน รำมะนา ศานิต ลัดพลี
กลอง จีรวัฒน์ บุญล้ำ
ฉิ่ง วิทยา เรืองสุทธิพงศ์
ฉาบ ณัฐพงศ์ ปันดองตอง
กรับพวง อนุรักษ์ ก้านจันทร์
โหม่ง เชาว์มนัส ประภักดี
ขับร้อง อภิญญา มูลธรรมเกณฑ์

13/10/2021

บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อ่านทำนองเสนาะ โดย อาจารย์ ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์
อาจารย์สุกัญญา กุลวราภรณ์

13 ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

13/10/2021
12/10/2021

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

เสนอวงมโหรี และเดี่ยวเครื่องดนตรี

เพลง โหมโรงมหาราช, ถวายพระพร (ครอบจักรวาล น้ำลอดใต้ทราย กล่อมพญา), แขกมอญบางช้าง เถา เดี่ยวฆ้องวงเล็กเพลงนกขมิ้น และเดี่ยวซออู้เพลงหกบท

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2564) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

หนังสือใหม่
11/10/2021

หนังสือใหม่

หนังสือใหม่

07/10/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 119 ปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะดูรยาชีวะ
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2547 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดี่ยวระนาดเอก เพลงนกขมิ้น เถา
ผู้บรรเลงเดี่ยว นายสกล บุญศิริ

05/10/2021

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เสนอเพลง ชุดบุษบาชมศาล, คลื่นกระทบฝั่ง, มอญรำดาบ สองชั้น, เขมรพายเรือ เถา, เขมรเอวบาง และเพลงมอญดูดาว

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2564) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ฉลองวันครบรอบ 104 ปี คุณครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติภาพถ่ายจากหนังสือ ร้อยเพลงดนตรี ร้อยปีครูเบ็ญจรงค์ ชมรมดนตรีไ...
05/10/2021

ฉลองวันครบรอบ 104 ปี
คุณครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ
ภาพถ่ายจากหนังสือ ร้อยเพลงดนตรี ร้อยปีครูเบ็ญจรงค์
ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ในการฉลองอายุ 100 ปี ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ

ฉลองวันครบรอบ 104 ปี
คุณครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ
ภาพถ่ายจากหนังสือ ร้อยเพลงดนตรี ร้อยปีครูเบ็ญจรงค์
ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ในการฉลองอายุ 100 ปี ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ

หนังสือใหม่
01/10/2021

หนังสือใหม่

หนังสือใหม่

30/09/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 118 ดนตรีไทย และนาฏศิลป์
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบำเทวีศรีสัชนาลัย
ระบำเทวีศรีสัชนาลัย เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัย อันเป็นเมืองแห่งความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง โดยมีนางอัปสรพร้อมใจกันร่ายรำเพื่อบูชาเทวะศุระอัปสร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระนคร เพื่อให้อำนวยพรซึ่งความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลในกิจการทั้งปวง

28/09/2021

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
เสนอเพลง โหมโรงมหาราช, มหาราชาอาศิรวาท, ตีตมหาราชา, แขกไทร เถา และเดี่ยวปี่เพลงเชิดนอก

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) กำลังย่างเข้าสู่ 32 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24/09/2021

กราบรำลึกเนื่องในวาระครบรอบ 114 ปิชาตกาล
คุณครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา กีระนันทน์ กล่าวไว้ว่า

คุณครูเทวา ฯ มีลูกศิษย์ไม่น้อย แต่ละคนได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ไม่รู้จักหมด ไม่ว่าจะเป็นทางปี่พาทย์ หรือทางเครื่องสาย ครูเทวา ฯ ไม่เคย “จนทาง” และมีกลอนเพลงที่ไพเราะแปลกกว่าคนอื่น ศิษย์คนสำคัญ เช่น นายทองใบ คล่องฝีมือ นายบุญรอด ทองวิวัฒน์ นายสละ จอนแจ้งจันทร์ นายมาสก อนันตศักดิ์ นายกิ่ง คชาไพร นายช้อย เพิ่มผล นางชลอรัตน์ อ่วมหร่าย ฯลฯ
นอกจากฝีมือในการบรรเลงดนตรีแล้วครูเทวา ฯ ยังมีฝีมือในการแต่งเพลงอยู่มิใช้น้อยแต่ท่านไม่ค่อยนิยมแต่งเพลงใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเพลงเก่า ๆ ของไทยนั้นมีมากจนเล่นไม่หมด จำไม่ไหว ทำให้ลืมเลือนกันไปเสียมากต่อมาก อีกประการหนึ่ง ท่านเกรงว่าจะเป็นการทำเทียมเจ้านายของท่าน คือ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต จนกระทั่งในระยะหลังด้วยความจำเป็นบางประการ ทำให้ท่านเริ่ม แต่งเพลงไว้บ้าง เช่น เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ ทำเป็นทางโหมโรงและทางธรรมดา (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โปรดเกล้า ฯ พระราชทานโน้ตสากลของเพลงพระราชนิพนธ์นี้มาให้ครูเทวาประสิทธิ์แต่งเป็นทางไทย) โหมโรงเพลงอาทิตย์อุทัย (เดิมชื่อโหมโรงเต่าทอง) เพลงเต่าเห่ เพลงนาคบริพัตรเถา เพลงช้างประสานงาเถา เพลงมุล่งเถา เพลงนั่งช้างชั้นเดียว เพลงขึ้นพลับพลาและเพลงเทวาประสิทธิ์เถา
การสูญเสียครูเทวาประสิทธิ์ มิใช่แต่เพียงจะยังความอาลัยรักแก่บรรดาญาติมิตรและลูกศิษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของวงการดนตรีไทยอีกด้วย

ที่มาไฟล์เสียงเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์
จากบันทึกการแสดงสดรายการ ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เมื่อ 26 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23/09/2021

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 115 ลำตัด คณะหวังเต๊ะ

แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2547 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้แสดง
ฝ่ายชาย คุณหวังดี นิมา (หวังเต๊ะ) ศิลปินแห่งชาติ, คุณปรีชา เอี่ยมสักขี, คุณประพาศ นิมา, คุณภานุพงศ์
ฝ่ายหญิง คุณศรีนวล ขำอาจ, คุณสมบัตร รามแสง, คุณนิรมัย นิมา

เชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
22/09/2021

เชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ

แจ้งกิจกรรมเพจครูสอน วงฆ้อง
"สืบสานทำนองฆ้องวง"
รายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้..

**กลุ่มที่ ๑**
*อายุไม่เกิน ๑๕ ปี*
วิธีเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
ถ่ายคลิปวีดีโอการตีฆ้องวงใหญ่ของตนเองในเพลงเร็วแขกมัดตีนหมู
โดยสามารถดูมือฆ้องได้จากลิ้ง
https://youtu.be/dkFVrHsCcaQ

**กลุ่มที่ ๒**
*ไม่จำกัดอายุ*
วิธีเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
ถ่ายคลิปวีดีโอการตีฆ้องวงใหญ่ของตนเองในเพลงเชิด(มือเล่น)
โดยสามารถดูมือฆ้องได้จากลิ้ง
https://youtu.be/rFP9nWpWdsM

***หากท่านใดไม่สะดวกใช้ฆ้องวงใหญ่ สามารถใช้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นในการบรรเลงทำนองฆ้องที่กำหนดแทนได้***

ส่งคลิปผลงานของท่านผ่านทางemailเพจครูสอนวงฆ้อง
[email protected]

โปรดอย่าลืมแจ้งชื่อfacebookของท่านแนบในการส่งคลิปด้วยนะครับ🥰

สิ้นสุดการส่งผลงาน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(หน้าเพจครูสอน วงฆ้อง)

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดเพจครูสอน วงฆ้อง และ USB ไดรฟ์ (บันทึกผลงาน)
จำนวน ๑๐ รางวัล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับรูป
ครูสอน วงฆ้อง ขนาดบูชา

ปล.การตัดสินของคณะแอดมินเพจและกรรมการที่ปรึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด

#ครูสอนวงฆ้อง #วงฆ้อง
#กิจกรรมสืบสานทำนองฆ้องวง

ที่อยู่

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622183633

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับแอดมินเพจ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดหรือ ท่านมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อ สมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม สำหรับเครื่อง JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro ราคา จำหน่ายอยู่ที่ 13,000 บาท มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ http://n2n.co.th/?p=10615 . #n2nsp #overhead #bookscanner #easytouse #JoyUsing #JoyBookScan #V160Pro #เครื่องสแกนหนังสือ #เอ็นทูเอ็นโซลูชั่นโพรไวเดอร์ #เชี่ยวชาญ #โซลูชั่นเพื่องานสแกน . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
เผยโฉมครูดนตรี ร้อยคนดนตรี 100 ปี จุฬาฯ ลำดับที่ 62 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน บ้านเกิด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับจากปีเกิด พ.ศ.2494 ถึงวันไปบันทึกข้อมูล วันที่ 16 มกราคม 2560 ท่านมีอายุ 67 ปี ภาพโดย รัชดา ขัตติสะ
ขอบคุณ​มาก​ครับ​ที่​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ครั้งนี้​
สวัสดีครับแอดมินเพจ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางหอสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
น้องๆ ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาก ถ้าว่างก็มาเป็นกำลังใจกันนะคะ