DIProm DNB กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

DIProm DNB กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
"สร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบการใหม่ ให้ดีพร้อม"

10/12/2023
10/12/2023
08/12/2023

🩸💉เชิญชวนบริจาคโลหิต🩸💉
🩸เนื่องจากมีผู้ป่วยรอโลหิตเป็นจำนวนมาก🩸

🎪กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี หรือ งานกาชาดประจำปี 2566 ❤️ ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการ...
08/12/2023

🎪กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี หรือ งานกาชาดประจำปี 2566 ❤️ ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" เชิญชวนผู้ที่มาร่วมงานนุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานกาชาด 📍 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. บริเวณสวมลุมพินี
🌐 รวม 11 วัน 11 คืน

🔰สำหรับร้านค้ากระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ส่งรอยยิ้มสร้างอุตสาหกรรมไทย ใส่ใจชุมชน“

🤹🏻‍♀️กิจกรรมไฮไลท์สำหรับร้านค้ากระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่

🪇เกมส์จับฉลากแทงหลอด ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมพบกับศิลปิน ดารา นักร้อง และอินฟลูเอนเซอร์ ให้ความบันเทิงทุกวัน แล้วพบกันที่โซน 3 บูธ 3.4

✅ เดินตามโลเคชั่นนี้ได้เลย
https://maps.app.goo.gl/igEew97e4ZFxPPQz9?g_st=ic

#งานกาชาด #งานกาชาด2566 #งานกาชาด100ปี
#งานกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣  . ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และพัฒนาผลิตภาพ (Productiv...
07/12/2023

📣 . ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และพัฒนาผลิตภาพ (Productivity)” ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถานประกอบการ

🔔 คณะทำงาน SHAP Agents กม.กสอ. ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และผลิตภาพ (Productivity)” โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว

🏆 การอบรมให้ความรู้แนวคิด Happy Workplace คนสำราญงานสำเร็จ” พร้อมการทำ Workshop การออกแบบองค์กรแห่งความสุข การเขียนโครงการสร้างสุข บรรยาย HAPPY-METER พร้อมผลการสำรวจค่าความสุขขององค์กร ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมคนในองค์กร พร้อมแนะนำการทำแผนสร้างสุของค์กร ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

🏫 ส่งเสริมสร้างสุขโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

07/12/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
หรือ
https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

07/12/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

🔔  #เชียงใหม่ #ลำพูน #ลำปาง #แม่ฮ่องสอน #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย📣 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสร...
06/12/2023

🔔 #เชียงใหม่ #ลำพูน #ลำปาง #แม่ฮ่องสอน #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย
📣 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ / SMEs ทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย #มีความต้องการพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 🏘️🌳

💻 #สมัครเข้าร่วม #กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม 💪🏻 (DIPROM Heroes) ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

🔥 #สิ่งที่จะได้รับ 🔥
🌱 #เสริมองค์ความรู้ ด้านการบริการจัดการธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาระหว่างธุรกิจกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
🌱 #กระตุ้นให้เกิดแผน การดำเนินธุรกิจด้วย “กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม” บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและทรัพยากรขององค์กรมาใช้ประโยชน์สูงสุด
🌱 #เกิดการต่อยอด/ลงทุนทางธุรกิจ ที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการจับคู่เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันขององค์กร สังคม/ชุมชน
🌱 #สร้างการรับรู้ด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ โดยนำผลลัพธ์จากกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม มาเผยแพร่
🌱 #เชื่อมโยงเครือข่าย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจคู่สังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

📌 #สมัครด่วน วันนี้ - 8 ธันวาคม 2566
คลิก👉 https://forms.gle/c6YRyVdtdZaJooaa8

✅ #รับจำนวนจำกัด #เพียง5กิจการ ที่ผ่านการคัดเลือก เท่านั้น!!!!

📱 #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
- โทร. 083-760-1306 คุณแนน
- โทร. 080-124-7099 คุณเก่ง
- โทร. 095-631-3331 คุณน้อท

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1
#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

05/12/2023

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

📣 #เปิดรับสมัครแล้ว!!!  #มุกดาหาร 🔔 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SMEs/...
01/12/2023

📣 #เปิดรับสมัครแล้ว!!! #มุกดาหาร
🔔 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SMEs/ วิสาหกิจชุมชน/ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ #สร้างจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการอย่างดีพร้อม” (Entrepreneurship Spirit DIProm) #วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ SME จัดตั้งหรือขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและอยู่รอดในสังคมอย่างยั่งยืน

💻 #เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ธันวาคม 2666
🧑‍💻 สัมมนาแนะนำโครงการ/คัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
🗓️ #ช่วงอบรมระหว่างวันที่ 18- 26 ธ.ค.66
🏆 รับจำนวนจำกัดเพียง 35 คนเท่านั้น
🔥 #ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย

🎯 #กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้ประกอบการ SME/วิสาหกิจมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร และไม่เกิน 60ปีในวันรับสมัคร
2) ผู้ประกอบการอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่นข้าราชการ พนักงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ทายาทธุรกิจ
3) ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีทียังไม่เข้มแข็งจำเป็นต้องได้รับความรู้ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
4) นักศึกษาจบใหม่ซึ่งมีแนวความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
5) ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ

📚 #เนื้อหาหลักสูตร
(การฝึกอบรม 36 ชม. / ศึกษาดูงาน 1 วัน รวม 8 วัน)
1) Module 1 สร้างจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการดีพร้อม AMT (6 ชม.)
2) Module 2 พัฒนาผู้ประกอบการใหม่สร้างธุรกิจเชิงนวัตกรรม และ (BMC) จำนวน 18 ชม.
3) Module 3 ส่งเสริมการตลาด/กลยุทธ์ด้านการตลาดบนแพลตฟอร์มโซเชียล จำนวน 12 ชม.
4) Module 4 เข้าถึงแหล่งเงินทุน และนำเสนอแผนธุรกิจ
5) ศึกษาดูงาน 1 วัน

🔥 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🏆 #รับจำนวนจำกัด #เพียง35คนเท่านั้น
💻 #สนใจสมัครออนไลน์ คลิ๊ก 👉👉👉 https://forms.gle/62WzN2de73yAqNF86

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- โทร. 087-373-9887 คุณธีรพงษ์
- โทร. 099-468-2333 คุณแหวนเพชร
- LiNE id: ap0803184282

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5
#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣 #เปิดรับสมัครแล้ว  #อุบลราชธานี #หากท่านมีความสนใจ #ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง #อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่ท่านจะได้รับ🔔 ...
30/11/2023

📣 #เปิดรับสมัครแล้ว #อุบลราชธานี #หากท่านมีความสนใจ #ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง #อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่ท่านจะได้รับ

🔔 #โอกาสดีมาแล้ว !!! ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมสร้างจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ NEC DIPROM ในโครงการเร่งจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ
#ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย

🏆 อบรมระหว่างวันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

💻 #เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
🎯 #รับจำนวนจำกัด #เพียง35ท่านเท่านั้น !!
📝 รับสมัครแล้ววันนี้ – 15 ธันวาคม 2566

📝 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก👉👉👉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWXzZki3rgYbsaUG-87uD1WY7r3X99Ap98iv5S2y8mB_R7pg/viewform

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
โทรศัพท์ : 086-246-1388 คุณสมเกียรติ

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7
#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

29/11/2023

📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงาน "อุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช"

☺️ โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

🔴 สามารถรับชมได้ที่
https://fb.watch/oCrQhYW7l0/?mibextid=Nif5oz

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 3 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

29/11/2023

📢 ขอเชิญร่วมงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช ‼️

❤️ "ช้อป ชิม เที่ยวเพลิน เดินหลาด" ❤️ พบกับ👉

🟢 โปรโมชั่นพิเศษ!! ถ่ายน้ำมันเครื่องรถเครื่อง วันละ 150 คัน ฟรี!!!!
🔵 ชมผลิตภัณฑ์สุดล้ำ และช้อปสินค้าราคาพิเศษกว่า 300 ร้านค้า
🟣 งานนิทรรศการและการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ
🟤 บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
และบริการจัดหางาน ฟรี!!
🟡 ร่วมสนุกไปกับศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน

😄 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2566
🕙 เวลา 10.00 – 21.00 น.

📍 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์ - อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

📣 #หากท่านมีความสนใจ  #ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง  #อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่ท่านจะได้รับ  #นครศรีธรรมราช🔔 ศูนย์ส่งเสริมอุ...
28/11/2023

📣 #หากท่านมีความสนใจ #ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง #อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่ท่านจะได้รับ #นครศรีธรรมราช

🔔 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ NEC DIPROM จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 #รับจำนวนจำกัด

💻 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 พฤศจิกายน 2566
📝 สนใจสมัคร 👉👉👉
https://forms.gle/ecsRViVGRizxBtw1A
#รับจำนวนจำกัด #เพียง35ที่เท่านั้น

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- คุณเรณุมาศ (กวาง)
โทร 082-493-5563
- คุณกนกวรรณ (ปู)
โทร 094-466--3992

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10
#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

27/11/2023

🎉มาแล้ววววววจ้าาา โอกาสของคุณมาถึงแล้ว🎉

🔺หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา และยกระดับธุรกิจให้เติบโต หรือคุณกำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจอยู่นั้น

💢NEC DIPROM ขอนำเสนอหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ดังนี้
▪️Creative & Innovation (ช่วงเดือน ม.ค. 2567)
▪️Food & Street Food (ช่วงเดือน ก.พ. 2567)
▪️Beauty & Wellness (ช่วงเดือน มี.ค. 2567)

‼️สามารถเลือกความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น‼️

📍โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เป็นผู้ที่มีอายุ 20-60 ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการพัฒนาแนวความคิดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ทายาทธุรกิจ
- ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

🔰โปรดคลิกลิ้งด้านล่าง เพื่อทำแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ
https://forms.gle/aLDZR2EsJW954LaN6

✅ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ จะมีการติดต่อกลับไปตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ค่ะ

📌ดำเนินงานโดย
กลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPROM

*** หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entreprenueurs Creation - NEC)

27/11/2023

✨ลอยกระทงวิถีใหม่✨ กระทรวงอุตสาหกรรม สืบสานประเพณีไทย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชน

#วันลอยกระทง
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣   กม.กสอ. หารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ กับ กลุ่มเครือข่าย DIPROM SMEs Network พร้อมศึกษาดูงานบริษัท ไทยวาพลาสติก จำ...
24/11/2023

📣 กม.กสอ. หารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ กับ กลุ่มเครือข่าย DIPROM SMEs Network พร้อมศึกษาดูงานบริษัท ไทยวาพลาสติก จำกัด

🔔 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 - นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผกพ.กม.กสอ. นำทีมเจ้าหน้าที่ดีพร้อม หารือรูปแบบหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมหลักสูตร DIPROM Creative & Innovation ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับผู้ประกอบการทายาทธุรกิจใหม่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย DIPROM SMEs Network โดยได้รับเกียรติจากนายกัสกร วัฒนาประสาทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาพลาสติก จำกัด และทีมงาน ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้าศึกษาดูงานยังสถานประกอบการดังกล่าว

🏆 บริษัท ไทยวาพลาสติก จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2526เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต PVC SHEET, PVC หนังเทียม, PVC ยางปูพื้น, ผ้าใบคลุมรถ, ผ้าใบโฆษณา, ท่อส่งน้ำยาทางการเกษตร, ท่อน้ำ PVC มีการใช้ Solar Rooftop ส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดภายในสถานประกอบการ ลดการก่อมลพิษ ลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ ช่วยลด ความร้อน ลดอุณหภูมิ มีการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้ขนาดเล็ก มาผ่านกระบวนการการผลิตเป็นชิ้นงานใหญ่ กำหนด สี ความหนา ความกว้าง ลายนูน ลายพิมพ์ ความนิ่ม-แข็ง ความเงา-ด้าน ของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน ทนรังสี UV ป้องกันเชื้อรา กันลามไฟ ใส่กลิ่น สีสะท้อนแสงได้อีกด้วย

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣 DIPROM SHAP กม.กสอ. ลงพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบสื่อสร้างสุข ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน...
24/11/2023

📣 DIPROM SHAP กม.กสอ. ลงพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบสื่อสร้างสุข ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถานประกอบการ คุณเก๋ขนมหวาน

🔔 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ นายสิงห์คำ อายะชู นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายณัฐพล ชุณหกาญจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายสุเมธ พิมพ์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะทำงาน SHAP Agents กม.กสอ.

🏆 ลงพื้นที่เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กับบริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด นางสาวมนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล กรรมการผู้จัดการ และมอบสื่อสร้างสุข และป้ายเข้าร่วมโครงการฯ

🧧 โดยมีคุณศิริรัตน์ ศรัณย์เวชกุล ประธานบริษัท คุณศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล ที่ปรึกษา คุณมนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล กรรมการผู้จัดการ คุณรัตตินาถ ศรัณย์เวชกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ คุณสมโภชน์ พลอยประดับ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฝ่ายสนับสนุน คุณจินดาหรา พิมพ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฝ่ายสำนักงาน คุณพงษ์ศักดิ์ จำปาจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และคณะทำงานสร้างสุข เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ ณ บริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด จังหวัดปทุมธานี

🏫 ส่งเสริมสร้างสุขโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣  ร่วมกับ #สสส. มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Hap...
23/11/2023

📣 ร่วมกับ #สสส. มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปี 2565 VSC we make good food

🔔 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ นายสิงห์คำ อายะชู นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายณัฐพล ชุณหกาญจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายสุเมธ พิมพ์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะทำงาน SHAP Agents กม.กสอ. มอบเกียรติบัตรให้กับบริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2565

🏆 โดยมีนายชณา วสุวัต กรรมการผู้อำนวยการ และคณะทำงานสร้างสุข เข้ารับเกียรติบัตรและให้การต้อนรับ ณ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด จังหวัดปทุมธานี

🏫 ส่งเสริมสร้างสุขโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣  . เปิดห้องชั่งน้ำหนัก วัดมวลร่างกาย ผ่านกิจกรรม Happy Body “ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่?”🔔 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 - ดร.วรวิทย...
21/11/2023

📣 . เปิดห้องชั่งน้ำหนัก วัดมวลร่างกาย ผ่านกิจกรรม Happy Body “ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่?”

🔔 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผอ.กม.กสอ. นำทีมคณะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ กม.กสอ. Kick Off กิจกรรม Happy Body “ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่?” ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีด้วยการลดน้ำหนักและออกกำลังกาย โดยมีรอบการเก็บผล แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ รอบที่ 1 ตุลาคม 2566 – มกราคม 2567 และรอบ Final ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567- เมษายน 2567 ซึ่ง ผู้ที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด รวมถึงมีสภาวะร่างกายที่ดีขึ้น จะได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

🏫 ส่งเสริมสร้างสุขโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣  . Happy Diprom “ #องค์กรแห่งความสุข” กม.กสอ. ร่วมเติมสุขให้กันผ่านกิจกรรม Happy Heart “เติมสุขให้กัน” ผ่านตู้ปันสุ...
21/11/2023

📣 . Happy Diprom “ #องค์กรแห่งความสุข” กม.กสอ. ร่วมเติมสุขให้กันผ่านกิจกรรม Happy Heart “เติมสุขให้กัน” ผ่านตู้ปันสุข

🔔 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (ผอ.กม.กสอ.) นำทีมคณะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ กม.กสอ. Kick Off กิจกรรม Happy Heart “เติมสุขให้กัน” ผ่านตู้ปันสุข ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โดยมีการตั้งตู้ปันสุข ณ กม.กสอ. ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม หรืออื่นๆ มาปันให้กับเพื่อนร่วมงานได้

🏫 ส่งเสริมสร้างสุขโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣   . Happy Diprom “ #องค์กรแห่งความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด...
21/11/2023

📣 . Happy Diprom “ #องค์กรแห่งความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

🔔 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - กม.กสอ. ประกาศนโยบายกิจกรรม Happy Diprom ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (ผอ.กม.กสอ.) ประกาศนโยบาย Happy Diprom “องค์กรแห่งความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) และนำทีมเจ้าหน้าที่ กม.กสอ. Kick off กิจกรรม Happy 8 ดังนี้
1.Happy Body ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่
2.Happy Money สุขจังมีตังเก็บ
3+4. Happy Soul + Happy Society ยิ่งให้ ยิ่งได้สุข
5.Happy Heart เติมสุขให้กัน
6.Happy Brain เสริมความรู้สู่ความสุข
7.Happy Relax สุขสันต์วันสุข
8.Happy Family ส่งรักผ่านการ์ด

โดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสุขและคุณภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ผ่านการพัฒนาความรู้ และทักษะ การทำงานเป็นทีม ด้วยทัศนคติเชิงบวก และความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบครัว และองค์กรอย่างสุขกายและใจ

🏫 ส่งเสริมสร้างสุขโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣  . ลงพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบสื่อสร้างสุข ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลา...
16/11/2023

📣 . ลงพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบสื่อสร้างสุข ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถานประกอบการ

🔔 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นายสิงห์คำ อายะชู นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายณัฐพล ชุณหกาญจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน SHAP Agents กม.กสอ.

🏆 ลงพื้นที่เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กับ บริษัท โชว์จุ่งลูกหมาก จำกัด นางสาวเพ็ญทิพย์ อุพันวัน กรรมการผู้จัดการ และมอบสื่อสร้างสุข และป้ายเข้าร่วมโครงการฯ

ส่งเสริมสร้างสุขโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣   . ลงพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบสื่อสร้างสุข ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกล...
10/11/2023

📣 . ลงพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบสื่อสร้างสุข ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถานประกอบการ

🔔 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ นายสิงห์คำ อายะชู นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายณัฐพล ชุณหกาญจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน SHAP Agents กม.กสอ.

🏆 ลงพื้นที่เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กับบริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด นายทาคุยะ คาทาโอกะ กรรมการผู้จัดการ และมอบสื่อสร้างสุข และป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ณ บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

🙂 ส่งเสริมสร้างสุขโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣  ร่วมกับ #สสส. มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Hap...
10/11/2023

📣 ร่วมกับ #สสส. มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปี 2565

🔔 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 - ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ นายสิงห์คำ อายะชู นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน SHAP Agents กม.กสอ. มอบเกียรติบัตรให้กับบริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2565

🏆 โดยมีนายเมธา ศิลป์ศิริวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ นางสาววนัชพร พูดขุนทด ที่ปรึกษา และคณะทำงานสร้างสุข เข้ารับเกียรติบัตรและให้การต้อนรับ ณ บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

🙂 ส่งเสริมสร้างสุขโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣 กลับมาอีกครั้งกับงานฟอรั่มที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2023 MIND : Set...
08/11/2023

📣 กลับมาอีกครั้งกับงานฟอรั่มที่ยิ่งใหญ่แห่งปี
ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
งานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2023
MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
---------------------------------
📌วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป #ฟรี !!! #ไม่มีค่าใช้จ่าย
ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Live Steaming
* รับชมได้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
🎁พร้อมร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของที่ระลึก🎁
---------------------------------
⭐️ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่เศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน” โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
⭐️ กล่าวรายงานโดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
⭐️ รับฟังมุมมองข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจากภาคธุรกิจของไทย
⭐️ แลกเปลี่ยนมุมมองในการเสวนาหัวข้อ “MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของไทย
⭐️ รับชมนิทรรศการตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ โดย สศอ. และสถาบันเครือข่าย อก.
---------------------------------
🌟 พิเศษช่วงบ่าย รับชม 3 รายการเสวนาแห่งปี ผ่านระบบออนไลน์กับวิทยากรมากความสามารถ
⏰13:30 น. หัวข้อ Manpower : ยกระดับแรงงานยุคใหม่ พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
⏰14:30 น. หัวข้อ Empowering Innovation & Digital Transformation : เสริมพลัง สร้างอนาคตอุตสาหกรรมไทย
⏰15.30 น. หัวข้อ Next Moves to Net Zero: อุตสาหกรรมไทย ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายโลก
---------------------------------
✍️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้ง 2 รูปแบบ ได้ที่ 👇
https://oieforum.oie.go.th/ หรือ สแกน QR Code

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2430-6800 กด 0

🏫 จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


#สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
#กระทรวงอุตสาหกรรม

🇯🇵🇹🇭 Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างเครือข่าย Tokyo-Thailand the Business Con...
01/11/2023

🇯🇵🇹🇭 Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างเครือข่าย Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023
🌱ร่วมรับฟังแนวความคิดและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น-ไทย สู่สังคมไร้คาร์บอน

📍วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 
เวลา : 13.00-19.30 (เปิดลงทะเบียน 12.30)
ณ โรงแรม CARLTON Hotel Bangkok Sukhumvit
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น (มีล่ามแปลภาษา)

📲ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
www.zipeventapp.com/e/Tokyo-Thailand-the-Business-Connecting-2023-Carbon-Neutrality

❇️ นอกจากนี้ ภายในงานมีนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรมจากบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น 5 รายที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน เปิดโอกาสให้เป็นสถานที่สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
ขยายธุรกิจในท้องถิ่นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทย

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิรินทร์ฯ โทร. 095-253-0916

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

📣 รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เตรียมแพค “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอ...
27/10/2023

📣 รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เตรียมแพค “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

🔔 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 - นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม นายวาที พีระวรานุพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเตรียมแพคเป็น “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นถุงยังชีพจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ที่รวมใจส่งมอบรอยยิ้ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบาก ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย”

🏆 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร/ ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม/ ยาอมแก้ไอผสมมะขามป้อม/ สเปรย์กันยุง ฟ้าทะลายยุง และยา Whitfield’s ointment (ยาทาน้ำกัดเท้า) จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำโดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วมมอบสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยเร่งด่วนต่อไป ณ ห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

💻 ขอขอบคุณ # # # PR.DIPROM (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ข้อมูลเนื้อหาข่าว/ภาพข่าว

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม...
26/10/2023

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) (SMEs Happy And Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 กิจการ ได้แก่

1. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
2. บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
3. บริษัท ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ส่งเสริมสร้างสุขโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

   ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ SHAP และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมสถานประกอบการ 8 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการ ...
26/10/2023

ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ SHAP และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมสถานประกอบการ 8 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2567

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 - นายสิงห์คำ อายะชู ประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน SHAP Agent กม. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อประเมินความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 67 โดยมีนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน / การสำรวจ Happymeter / การวินิจฉัยด้านผลิตภาพ / องค์กรต้นแบบและการประกวด / โครงสร้างรายงานและตัวชี้วัด

โดยมีบริษัทเข้าร่วมประเมินความพร้อม 8 กิจการ ได้แก่
1. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
2. คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
3. บริษัท โชว์ จุ่งลูกหมาก จำกัด
4. บริษัท ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด
6. บริษัท อยู่เจริญ เอสเตทส จำกัด
7. บริษัท พีค อินโนวาเทค จำกัด
8. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

🏫 ดำเนินกิจกรรมโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#ดีพร้อม #ดีพร้อม2566
#กระทรวงอุตสาหกรรม

24/10/2023

📣🏭 โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ๊อยบ่อย ☺️😊
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอเชิญชวน #ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรม
ในหัวข้อ "ระบบบริหารจัดการ #กากอุตสาหกรรม (กอ.1)"
🗓️ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
🕐 เวลา 13.00-16.00 น.
✅ #ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย
สะดวก ไม่ต้องเดินทาง
และไม่ต้องลงทะเบียน
เพราะเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
🔴 [Live] YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรม
👉🏻 หรือคลิ๊ก https://youtube.com/?feature=shared
กดติดตามช่อง YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไว้เลยนะคะ เพื่อให้ไม่พลาดการรับชม
————————————————————-
📝 เอกสารประกอบการอบรม
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1IchbCYu9AF51dQ5_VYpMX7d-GFy8KGFP?usp=drive_link
————————————————————-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.)
📞 โทร. 0 2430 6307 ต่อ 1602-1609
📞 โทร. 093 059 7949
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #การจัดการสิ่งปฏิกูล #อบรมฟรี

23/10/2023

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่

ชั้น5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 16:30
อังคาร 10:00 - 16:30
พุธ 10:00 - 16:30
พฤหัสบดี 10:00 - 16:30
ศุกร์ 10:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DIProm DNB กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด