ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพรหมวงศาราม (ศพอ.พว.)

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพรหมวงศาราม (ศพอ.พว.) เพจศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดพรหมวงศาราม (ศพอ.พอ.)
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ เริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองนักเรียน แล้วลงทะเบียนตามระดับชั้น    ช่วงเช้าเริ่มต้นด้ว...
01/11/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ เริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองนักเรียน แล้วลงทะเบียนตามระดับชั้น
ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา
ฟังนิทานธรรม เรื่อง วันลอยกระทง โดยคุณครูพี่อุ้ม (น.ส.ธนัชฌา พันธ์โกศล) แจกด้ายความดีแล้วเข้าเรียนในวิชาเลือกตามระดับชั้นต่าง ๆ
ช่วงเที่ยงกิจกรรมสันทนาการโดย ชมรมเพลงพื้นบ้าน จัดจ้านวัดพรหมฯ และเข้าเรียนวิชาธรรมศึกษาตามระดับชั้น
ขออนุโมทนาบุญต่อผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้
1. คุณภคภรณ์ เจริญมงคลการ ร่วมทำบุญ 100 บาท
2. คุณปิตินันท์ ชุติบุตร ร่วมทำบุญ 100 บาท
3. คุณครูสามารถ ประสงค์สุข พร้อมมารดา และคณะทีมจัดจ้านร่วมถวายภัตตาหารเพล
4. ทีมปันบุญ โดยคุณสุภาพสิทธิ์ ขวัญเกรียงไกร เจ้าภาพเครื่องดื่ม
5. ครอบครัว สามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
6. คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพรหมวงศาราม ร่วมสนับสนุนขนม นมกล่อง..ฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงามที่ร่วมบำเพ็ญด้วยกัน จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ อำนวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ เริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองนักเรียน แล้วลงทะเบียนตามระดับชั้น    ช่วงเช้าเริ่มต้นด้ว...
01/11/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ เริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองนักเรียน แล้วลงทะเบียนตามระดับชั้น
ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา
ฟังนิทานธรรม เรื่อง วันลอยกระทง โดยคุณครูพี่อุ้ม (น.ส.ธนัชฌา พันธ์โกศล) แจกด้ายความดีแล้วเข้าเรียนในวิชาเลือกตามระดับชั้นต่าง ๆ
ช่วงเที่ยงกิจกรรมสันทนาการโดย ชมรมเพลงพื้นบ้าน จัดจ้านวัดพรหมฯ และเข้าเรียนวิชาธรรมศึกษาตามระดับชั้น
ขออนุโมทนาบุญต่อผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้
1. คุณภคภรณ์ เจริญมงคลการ ร่วมทำบุญ 100 บาท
2. คุณปิตินันท์ ชุติบุตร ร่วมทำบุญ 100 บาท
3. คุณครูสามารถ ประสงค์สุข พร้อมมารดา และคณะทีมจัดจ้านร่วมถวายภัตตาหารเพล
4. ทีมปันบุญ โดยคุณสุภาพสิทธิ์ ขวัญเกรียงไกร เจ้าภาพเครื่องดื่ม
5. ครอบครัว สามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
6. คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพรหมวงศาราม ร่วมสนับสนุนขนม นมกล่อง..ฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงามที่ร่วมบำเพ็ญด้วยกัน จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ อำนวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ ช่วงเช้ามีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และฟังนิทานธรรมะ ฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหวภ...
26/10/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ ช่วงเช้ามีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และฟังนิทานธรรมะ ฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว
ภาคเช้ามีกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเลือก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง นาฏศิลป์ และเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางวันมีกิจกรรมเสริมพิเศษ คือ คณะครู นักเรียน ร่วมจัดงานสุขสันต์วันเกิด ให้แก่คุณครูรัตนา มงคลไพบูลย์ ครูอาวุโส และคุณโยมเก่ง ตัวแทนทีมปันบุญ เจ้าภาพน้ำปานะ
ภาคบ่ายมีกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ตามปกติ
ขออนุโมทนาต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรหมวงศารามในวันนี้
1. คุณโยมอนงค์ - คุณโยมอรพิน เพชรทัต ร่วมเป็นเจ้าภาพก๊วยเตี๋ยว และไอศครีม
2. คุณดิเรก กล่าวแล้ว - คุณฤานิลนาท สุพิทยาภรณ์พงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
3. ทีมปันบุญ เจ้าภาพเครื่องดื่ม
4. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
5. คณะพระภิกษุ สามเณร ร่วมทำบุญมอบนม ขนม ฯ
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงาม อำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วม จงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้  ภาคเช้า เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และร่วมกันแส...
18/10/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้
ภาคเช้า เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และร่วมกันแสดงความยินดีต่อคุณครูอรวรรณ ขุนทอง (ครูอาย) ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ...แล้วเข้าเรียนในวิชาเลือก มีภาษาอังกฤษ จีนกลาง นาฏศิลป์ เพลงพื้นบ้าน
ภาคบ่าย สนุกสนานกับชมรมเพลงพื้นบ้านจัดจ้านวัดพรหมฯ แล้วเข้าเรียนธรรมะตามระดับชั้นต่าง ๆ
ขออนุโมทนาบุญต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ศพอ.พว. วันนี้
1. คุณโยม คิน เมียะ มู ร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรม โครงการอาหารกลางวัน 200 บาท
2. ทีมปันบุญ เจ้าภาพเครื่องดื่ม
3. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
4. คณะพระภิกษุ สามเณร ร่วมสนับสนุน ขนม นมกล่อง ..ฯ
5. พระอาจารย์ชัยรัตน์ เจ้าภาพไอศครีม
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงามทั้งหลาย อำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า..

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ ช่วงเช้ามีกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา เข้าเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ...
12/10/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ ช่วงเช้ามีกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา เข้าเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ จีนกลาง นาฏศิลป์ เพลงพื้นบ้าน
ช่วงพักเที่ยงคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยความร่วมมือขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน..
กิจกรรมพิเศษวันนี้ คณะครู นักเรียน ร่วมกันมุทิตาสักการะแด่ พระอาจารย์มหาวุฒิ ญาณิสฺสโร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แล้วเข้าเรียนในวิชาธรรมศึกษาตามระดับชั้นต่าง ๆ
ขออนุโมทนาบุญต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้
1. อาจารย์สมบัติ ไชยยศ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การศึกษา
2. โยมแม่จอย แม่แพรว คุณย่าน้องไอช่า ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยแด่พระพิธีสงฆ์
3. โยมโบ๊ต และคณะร่วมทำบุญมอบขนมบราวนี่ ชานม 40 ชุด
4. คุณครูธีรศักดิ์ เรืองสา รับภาระคอยประสานงาน จัดพิธี
5. ทีมปันบุญ เจ้าภาพเครื่องดื่มตลอดงาน
6. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง ฯ
7. คณะนักเรียนจิตอาสา คณะพระสงฆ์มอบขนม นมกล่อง และอุปกรณ์การศึกษา...
ขออนุโมทนาบุญต่อคณะเจ้าภาพ ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.พว. วันนี้      ภาคเช้ามีกิจกรรม เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และฟังนิทานธรรมะ จากคุณครูพี...
04/10/2020

กิจกรรม ศพอ.พว. วันนี้
ภาคเช้ามีกิจกรรม เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และฟังนิทานธรรมะ จากคุณครูพี่อุ้ม (น.ส. ธนัชฌา พันธ์โกศล) มอบด้ายความดี แล้วเข้าเรียนในวิชาเลือก มีภาษาอังกฤษ จีนกลาง นาฏศิลป์ เพลงพื้นบ้านตามปกติ
ช่วงพักเบรกก่อนรับประทานอาหาร มีกิจกรรมสนุกสนาน สันทนาการจากชมรมเพลงพื้นบ้าน จัดจ้านวัดพรหมฯ และพี่ ๆ จิตอาสาจาก มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ช่วงบ่ายเรียนธรรมศึกษา ตามระดับชั้นต่าง ๆ มีธรรมศึกษาชั้นเตรียม ชั้นตรี โท เอก
ขออนุโมทนาบุญต่อผู้ใหญ่ใจดี ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรม ของ ศพอ.วัดพรหมวงศาราม ในวันนี้
1. ผู้ปกครองของเด็กหญิงไอช่า ร่วมทำบุญถวายปัจจัย จำนวน 1,000 บาท
2. คุณสิทธิโชค สุวรรณศุภวงศ์ เจ้าภาพอาหารเลี้ยงไข่พะโล้
3. คุณปรีณาภา แซ่ตั้ง และ น.ส.เกศนรินทร์ พิมจินดา ร่วมทำบุญสนับสนุนลูกชิ้นทอด
4. ทีมปันบุญ เจ้าภาพเครื่องดื่ม
5. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
6. นักศึกษาจิตอาสา จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ นักศึกษาวิชาการทหาร กำลังสำรอง มอบอุปกรณ์การศึกษาและขนม นมกล่อง
7. คณะพระภิกษุ สามเณรวัดพรหมวงศาราม ร่วมมอบขนม นมกล่อง ฯลฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้     ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังนิทานธ...
27/09/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้
ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังนิทานธรรมะ สาระดีดี จากคุณครูพี่อุ้ม และรับการแจกเสื้อ ศูนย์ฯ แล้วเข้าเรียนในวิชาเลือกตามปกติ
กิจกรรมพิเศษ ช่วงพักเที่ยงวันนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสนพิธีด้วยการปฏิบัติจริงกับผู้ใหญ่ใจดี คุณแม่กอบเพชร พร้อมคณะทีมปันบุญ ด้วยการถวายสังฆทานภัตตาหารเพลเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
ช่วงบ่ายก่อนเข้าเรียน มีกิจกรรมกีฬาสี และนันทนาการโดยทีมเพลงพื้นบ้าน จัดจ้านวัดพรหมฯ
ภาคบ่ายมีกิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาในระดับชั้นตามปกติ
ขออนุโมทนาต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้
1. คุณแม่กอบเพชร พร้อมคณะ ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระอาจารย์
2. ผู้ปกครองเด็กหญิงไอช่า ร่วมทำบุญโครงการอาหารกลางวัน 500 บาท
3.คุณนันท์นภัส รัศมีฤปกรณ์ 100 บาท
4. ทีมปันบุญ โดยคุณเจริญขวัญ ขวัญเกรียงไกร เจ้าภาพเครื่องดื่ม
5. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
6. คณะพระภิกษุ สามเณร ร่วมบริจาคขนม นม ฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงามอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้
ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังนิทานธรรมะ สาระดีดี จากคุณครูพี่อุ้ม และรับการแจกเสื้อ ศูนย์ฯ แล้วเข้าเรียนในวิชาเลือกตามปกติ
กิจกรรมพิเศษ ช่วงพักเที่ยงวันนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสนพิธีด้วยการปฏิบัติจริงกับผู้ใหญ่ใจดี คุณแม่กอบเพชร พร้อมคณะทีมปันบุญ ด้วยการถวายสังฆทานภัตตาหารเพลเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
ช่วงบ่ายก่อนเข้าเรียน มีกิจกรรมกีฬาสี และนันทนาการโดยทีมเพลงพื้นบ้าน จัดจ้านวัดพรหมฯ
ภาคบ่ายมีกิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาในระดับชั้นตามปกติ
ขออนุโมทนาต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้
1. คุณแม่กอบเพชร พร้อมคณะ ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระอาจารย์
2. ผู้ปกครองเด็กหญิงไอช่า ร่วมทำบุญโครงการอาหารกลางวัน 500 บาท
3.คุณนันท์นภัส รัศมีฤปกรณ์ 100 บาท
4. ทีมปันบุญ โดยคุณเจริญขวัญ ขวัญเกรียงไกร เจ้าภาพเครื่องดื่ม
5. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
6. คณะพระภิกษุ สามเณร ร่วมบริจาคขนม นม ฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงามอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบง่าย โดยช่วงเช้า มีกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวน...
20/09/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบง่าย โดยช่วงเช้า มีกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา
ภาคเช้าเข้าเรียนในวิชาเลือก มีภาษาอังกฤษ จีนกลาง นาฏศิลป์ และเพลงพื้นบ้าน
ภาคบ่ายกิจกรรมนันทนาการจากชมรมเพลงพื้นบ้านจัดจ้านวัดพรหมฯ แล้วเข้าเรียนธรรมศึกษาตามระดับชั้นต่าง ๆ
ขออนุโมทนาบุญต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้
1. คุณสรชา สังข์ขำ ร้านสรชาการแว่น ร่วมทำบุญอาหารกลางวัน 500 บาท
2. ทีมปันบุญ โดยคุณโยมเจริญขวัญ ขวัญเกรียงไกร ตัวแทน เจ้าภาพเครื่องดื่ม
3. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
4. คณะสภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร มอบกระเป๋า ขนม..
5. คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพรหมวงศาราม มอบขนม นมกล่อง ฯ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ ช่วงเช้ามีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และฟังนิทานธรรมะจากคุณครูพี่อุ้ม (น.ส.ธ...
13/09/2020

กิจกรรม ศพอ.วัดพรหมวงศาราม วันนี้ ช่วงเช้ามีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และฟังนิทานธรรมะจากคุณครูพี่อุ้ม (น.ส.ธนัชชา พันธ์โกศล) ซึ่งได้แวะมาเล่านิทานให้กับเด็ก ๆ ได้ฟังกัน
ภาคเช้ามีกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเลือก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง นาฏศิลป์ และเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางวันมีกิจกรรมเสริมพิเศษในวันนี้ คือ การศึกษาศาสนพิธีด้วยการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมถวายโต๊ะญี่ปุ่น หนังสือพระไตรปิฏก - นิทานชาดก และได้ร่วมกันทำกิจกรรม ศพอ.พว.วัยใส หัวใจพัฒนา รักษ์โลก ด้วยการร่วมกับปลูกพืชผักสวนครัวลงในกระถาง....
ภาคบ่ายมีกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ตามปกติ
ขออนุโมทนาต่อคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรหมวงศารามในวันนี้
1. พล.อ.ต.หญิงนภาวดี อิ่มพูลทรัพย์ - อ.จิรดา พร้อมคณะร่วมทำบุญถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท
2. คุณโยมมณีวรรณ เทศถมยา ร่วมทำบุญอาหารกลางวัน 1,000 บาท
3. คุณโยมวาสนา สุดมี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
4. คุณดิเรก กล่าวแล้ว - คุณฤานิลนาท สุพิทยาภรณ์พงศ์ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญถวายโต๊ะญี่ปุ่น 30 ตัว พร้อมหนังสือพระไตรปิฏก - นิทานชาดก และปัจจัยจำนวน 2,200 บาท
5. ทีมปันบุญ เจ้าภาพเครื่องดื่ม
6. ครอบครัวสามพี่น้อง เจ้าภาพน้ำแข็ง
7. ผู้ปกครองเด็กหญิงรัมภา สุขรุ่งเรือง เจ้าภาพไอศครีม
8. คณะนักเรียนจิตอาสา มอบเมล็ดพันธ์ุพืช กระถางและดิน
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงาม อำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วม จงประสพแต่ความสุข โชคดี เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่อยู่

เลขที่ 41 ซ.ประชาสงเคราะห์ 27 ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

อาทิตย์ 08:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

0861062448

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพรหมวงศาราม (ศพอ.พว.)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ ปีนี้ ศพอ.พว. เปิดปฐมนิเทศศูนย์ฯ วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. ให้นักเรียนที่สมัครเรียนให้มารายงานตัวและเลือกวิชาเรียนในวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศ ปีนี้ ศพอ.พว. เปิดปฐมนิเทศศูนย์ฯ วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. ให้นักเรียนที่สมัครเรียนให้มารายงานตัวและเลือกวิชาเรียนในวันและเวลาดังกล่าว