ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ การปฏิบัติ​การทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

เปิดเหมือนปกติ

11 พฤศจิกายน 2564 พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกสร รอง ผอ.ศทช.ศบท./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และคณะก...
12/11/2021

11 พฤศจิกายน 2564 พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกสร รอง ผอ.ศทช.ศบท./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการฯ รวม 10 นาย สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลฯ ณ บก.นปท.2 บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

11 พฤศจิกายน 2564 พล.ท.​ กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมษุยธรร...
12/11/2021

11 พฤศจิกายน 2564 พล.ท.​ กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมษุยธรรมที่ 2 โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งได้มอบนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ นปท.2 บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

11 พฤศจิกายน 2564 พล.ท. สมาน ไตรสุธา รอง ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม ด้านการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิ...
11/11/2021

11 พฤศจิกายน 2564 พล.ท. สมาน ไตรสุธา รอง ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม ด้านการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดระดับ 1-2 (EOD Level 1-2) และบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

9 พฤศจิกายน 2564 น.อ.ธนธัช ขาวสุทธิ์ ร.น. รอง หน.สปป.ศทช.ศบท. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพและคณะกรรมก...
11/11/2021

9 พฤศจิกายน 2564 น.อ.ธนธัช ขาวสุทธิ์ ร.น. รอง หน.สปป.ศทช.ศบท. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพและคณะกรรมการฯ รวม 7 นาย ตรวจสภาพความพร้อม กำลังพลยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของ นปท.4 ดังนี้ ตรวจสอบประเมินผลเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นทุ่นระเบิด / ทดสอบทักษะบุคคลการกำจัดพันธุ์พืช การใช้เครื่องตรวจค้นระบุตำแหน่งของทุ่นระเบิด การพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิดและการนิรภัย / ตรวจสอบด้านเอกสาร แบบรายงานต่างๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการ แจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด /ตรวจสอบยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วย พร้อมบัญชีคุมรายการต่างๆ ณ บก. นปท.4 ค่ายพ่อขุนผาเมือง. อ. เมือง จว.เพชรบูรณ์

10 พฤศจิกายน 2564 พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และคณะกรร...
11/11/2021

10 พฤศจิกายน 2564 พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการฯ รวม 10 นาย ร่วมฟังการแถลงแผนงานของหัวหน้า ชป. และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธีการ Land Release รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานชุดสุนัข ณ บก.นปท.2 บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

10 พฤศจิกายน 2564 พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมษุยธรรม...
11/11/2021

10 พฤศจิกายน 2564 พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมษุยธรรมที่ 4 โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป ในการนี้ ผอ.ศทช.ศบท.ได้กรุณามอบนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ให้แก่ นปท.4 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

9 พฤศจิกายน 2564 พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกสร รอง ผอ.ศทช.ศบท./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ พร้อมด้วย...
10/11/2021

9 พฤศจิกายน 2564 พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกสร รอง ผอ.ศทช.ศบท./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบและประเมินผลฯ ด้านเอกสารและแบบฟอร์มการรายงาน/ด้านคุณสมบัติ ขีดความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน และตรวจสอบการสำเร็จหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุ่นระเบิด/แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินการ MRE และแผนด้านการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด/ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ตามบัญชีคุม/การตรวจชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด/ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิด และประเมินเรื่องความรู้และความเข้าใจ ชนิด กลไกการทำงานของทุ่นระเบิด ประเมินความรู้ความเข้าใจในการกวาดล้างทุ่นระเบิด ณ บก.นปท.2 บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. ให้การต้อนรับ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะฯ ในโ...
09/11/2021

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. ให้การต้อนรับ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศทช.ศบท. โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงาน ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของ ศทช.ศบท. ในโอกาสนี้ รองผบ.ทสส.(ทบ.) ได้มอบนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ ศทช.ศบท. ณ บก.ศทช.ศบท. ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และคณะ...
09/11/2021

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการฯ รวม ๑๐ นาย ร่วมฟังบรรยายสรุป แผนการปฏิบัติงาน และตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดของ นปท.๒ บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2564​นปท.3 ได้ดำเนินการปฏิบัติประจำวัน ดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการ...
07/11/2021

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2564​
นปท.3 ได้ดำเนินการปฏิบัติประจำวัน ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ผลการตรวจอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2. ทบทวนหลังการปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ (QA) จากคณะกรรมการ ศทช.ศบท. ณ สนามฝึกชั่วคราว ศูนย์ฝึกฉัตรชัย ร้อย.ตชด.216 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2564​นปท.2 ฯ ได้ดำ​เนิน​การปฏิบัติดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาตรก...
07/11/2021

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2564​
นปท.2 ฯ ได้ดำ​เนิน​การปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
2.1 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ติดต่อประสานงาน นายทัธนา อินทผลึก นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
2.2 ชุดปฏิบัติการที่ 2 เยี่ยมผู้ประสบภัยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายสนาน ไวยกูล อายุ 74 ปี บ.เลขที่ 33 หมู่ 2 บ.นาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด
2.3 ชุดปฏิบัติการที่ 3 เข้าพบปะ นายโกศา ประสงค์รัตน์ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 52/1 ม.5 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด เป็นคนหาของป่าในพื้นที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2564นปท.ศทช.ศบท. ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้     1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลประจำวัน...
07/11/2021

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.ศทช.ศบท. ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผลการตรวจอุณหภูมิปกติ ครับ
2.ปบ.ยุทโปกรณ์และยานพาหนะประจำสัปดาห์
3.ปบ.สุนัขตรวจค้นประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564นปท.2 ฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการ...
06/11/2021

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.2 ฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
-ทำการสำรวจทางกายภาพพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อหาข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะเส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศ เพื่อวางแผนเข้าปฏิบัติงานต่อไป
3.ทำการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะตามวงรอบ

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564นปท.4 ได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้  1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของกำลังพล ตามมาตรการป...
06/11/2021

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.4 ได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของกำลังพล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2. ฝึกทบทวนการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงาน ณ​ บก.นปท.4 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564นปท.3 ได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการ...
06/11/2021

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.3 ได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ผลการตรวจอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2. รับการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ (QA) ณ สนามฝึกชั่วคราว ศูนย์ฝึกฉัตรชัย ร้อย.ตชด.216 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564นปท.ศทช.ศบท. ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้     1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลประจำวัน...
06/11/2021

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.ศทช.ศบท. ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผลการตรวจอุณหภูมิปกติทุกนาย
2. ผลการกวาดล้าง/ปรับลดพื้นที่ CHA 367-01/02 บ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
2.1 ได้พื้นที่ประมาณ 782 ตร.ม. เก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ 7 ทุ่น
2.2 สรุปผลการปฏิบัติ : ได้พื้นที่ปลอดภัยรวมประมาณ 35,234 ตร.ม. เก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้รวม 1,407 ทุ่น ครับ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้...
05/11/2021

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รวม ๘ นาย ตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของ นปท.๓ พร้อมทั้งตรวจสอบประเมินผล เจ้าหน้าตรวจค้นทุ่นระเบิด /สุนัขตรวจค้นทุ่นระบิด ณ บก.นปท.๓ ร้อย ตชด.๒๑๖ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. และ คณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพล นปท.๓ กำลังพล นปท.ศทช.ศบท. และกำลังพล NPA...
05/11/2021

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. และ คณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพล นปท.๓ กำลังพล นปท.ศทช.ศบท. และกำลังพล NPA พร้อมทั้งให้นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรับฟังบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานของ นปท.๓ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ นาย สรุปผล...
04/11/2021

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ นาย สรุปผลฯ และทบทวนการปฏิบัติหลังการตรวจสอบประเมินผล ณ บก.นปท.ศทช.ศบท. บ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกสร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพและคณะกร...
04/11/2021

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกสร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพและคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ นาย ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของ นปท.ศทช. รวมทั้ง ตรวจสอบประเมินผลเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ณ บก.นปท.ศทช. บ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย สอบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมท...
04/11/2021

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย สอบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งสอบถามสิทธิ์ที่ได้รับของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ประเภทพิการขาซ้ายขาดเหนือเข่า นายจวน วาตะรัมย์ นาย ชาติ เสียง และ นายไส ดวงทวี ณ พื้นที่ บ.เนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564นปท.2/นปท.ทร. ได้ดำเนินการปฏิบัติ​ ดังนี้    1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำ...
03/11/2021

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.2/นปท.ทร. ได้ดำเนินการปฏิบัติ​ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 ชป.1 เดินทางเข้าที่พักในพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณ ณ วัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.2. ชป.2 เดินทางเข้าที่พักในพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณ ณ ร.ร.บ้านนาเกลือ ต.ชำราก
อ.เมืองตราด จว.ตราด พ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.3 ชป.3 เดินทางเข้าที่พักในพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณ ณ ร.ร.บ้านนาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564นปท.4 ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้  1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของกำลังพล ตามมาตรการ...
03/11/2021

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.4 ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของกำลังพล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2. ประชุมวางแผน/เตรียมการ ต้อนรับคณะตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QA) จาก ศทช. โดยมี ผบ.นปท.4 เป็นประธานและมอบนโยบาย
3. ปบ. รถจักรยานยนต์
ณ​ บก.นปท.4 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564​นปท.3 ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันก...
03/11/2021

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564​
นปท.3 ได้ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ผลการตรวจอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2 ดำเนินการปรับลดด้วยกรรมวิธี Land Release จำนวน 1 สนาม ดังนี้.-
2.1 พื้นที่ CHA 359-01/03/03 sector 01 ขนาด 2,320 ตร.ม บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 184 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 7 ทุ่น
2.2 พื้นที่ CHA 359-01/03/03 sector 02 ขนาด 1,450 ตร.ม บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 185 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 2 ทุ่น
2.3 พื้นที่ CHA 359-01/03/03 sector 03 ขนาด 180 ตร.ม บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 180 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 8 ทุ่น
2.4 ได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน 549 ตร.ม. ทุ่นระเบิดที่เก็บกู้ได้ จำนวน 17 ทุ่น

การปฏิบัติ​เป็น​ไปด้​วยความ​เรียบร้อย​เจ้าหน้าที่​ปลอดภัย

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564นปท.1 ได้ดำเนินการปฏิบัติ​ดังนี้พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ./ผบ.กกล.บูรพา และ พ.อ.ปัญญ...
03/11/2021

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.1 ได้ดำเนินการปฏิบัติ​ดังนี้
พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ./ผบ.กกล.บูรพา และ พ.อ.ปัญญา ตั้งความเพียร ผบ.นปท.1 ให้การต้อนรับ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการประกันคุณภาพ QA และได้มีการหารือ/ประสาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ นปท.1 ณ บก.กกล.บูรพา

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564นปท.ศทช.ศบท. ได้ดำเนินการปฏิบัติ​ดังนี้     1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลประจำวัน...
03/11/2021

เมื่อวันที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2564
นปท.ศทช.ศบท. ได้ดำเนินการปฏิบัติ​ดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผลการตรวจอุณหภูมิปกติ ครับ
2. รับการตรวจสอบประเมินผลการประกันคุณภาพ จากคณะกรรมการ ศทช.ศบท. รายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านสิ่งอุปกรณ์และยานพาหนะ
2.2 ด้านเอกสารและแบบฟอร์ม
2.3 ด้านการฝึก/คุณสมบัติ/ขีดความสามารถของกำลังพล

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ น.อ. ธนธัช ขาวสุทธิ์ ร.น. รอง หน.สปป.ศทช.ศบท. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานจาก นปท.๑ ณ บ...
02/11/2021

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ น.อ. ธนธัช ขาวสุทธิ์ ร.น. รอง หน.สปป.ศทช.ศบท. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานจาก นปท.๑ ณ บก.นปท.๑ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและมอบถุงยังชีพให้กับ นายยนต์ ล้อมดี ณ บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้...
02/11/2021

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พล.ต. รังพิรัชต์ แย้มเกษร รอง ผอ.ศทช.ศบท. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รวม ๘ นาย ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป แผนการปฏิบัติงานหลังฝึกทบทวนของ นปท.ศทช. รวมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด และประเมินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ บก.นปท.ศทช. บ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.

เมื่อวันที่​ 30 ตุลาคม​ 2564นปท.3​ ได้ดำเนิน​การ​ปฏิบัติดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันกา...
01/11/2021

เมื่อวันที่​ 30 ตุลาคม​ 2564
นปท.3​ ได้ดำเนิน​การ​ปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ผลการตรวจอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2 ดำเนินการปรับลดด้วยกรรมวิธี Land Release จำนวน 1 สนาม ดังนี้.-
2.1 พื้นที่ CHA เพิ่มเติม (2) ขนาด 7,313 ตร.ม. บ.สายโท 1 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 1,604 ตร.ม. ตรวจไม่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
3.ทำการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้.-
3.1 อุทยานแห่งชาติตาพระยา บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. จำนวน 5 ราย
3.2 อุทยานแห่งชาติตาพระยา บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. จำนวน 11 ราย
3.3 รวมทำการแจ้งเตือน จำนวน 16 ราย

เมื่อวันที่​ 29 ตุลาคม​ 2564นปท.2/นปท.ทร.​ ได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาต...
01/11/2021

เมื่อวันที่​ 29 ตุลาคม​ 2564
นปท.2/นปท.ทร.​ ได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของกำลังพลประจำวัน ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. ดำเนินการทางธุรการ ประสานการปฏิบัติหน่วยงานในพื้นที่
2.1เมื่อ 28 ต.ค.64 จนท.สจร.นปท.2ฯ ประสานงาน จนท.ส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมือง จว.ตราด ดังนี้
2.1.1 นายปรีชา ภู่พันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย ณ ศาลากลาง จว.ตราด
2.1.2 นายทรงกรด พึ่งสอนรักษ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองตราด จว.ตราด เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ที่ว่าการ อ.เมืองตราด จว.ตราด
2.1.3 เจ้าอาวาสวัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จว.ตราด เกี่ยวกับการเข้าพักในพื้นที่
2.1.4 ดูพื้นที่พัก โรงเรียนบ้านนาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด
2.1.5 เจ้าอาวาสวัดท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด​ เกี่ยวกับการเข้าพักในพื้นที่
2.1.6 นายนิวัฒน์ หนูจักร กำนันตำบลชำราก เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด
2.1.7 ประสานงานกับ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.3 เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าพื้นที่ การขอกำลังพลจากกองร้อย เพื่อคุ้มกันในระหว่่างการปฏิบัติงาน

2.2 เมื่อ 29 ต.ค.64
- ประสานงานกับนายคุนากร เควิน ฟินเล เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรกล จนท.แจ้งว่าช่างจะมาดำเนินการซ่อมทำตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม​ 2564นปท.3 ได้ดำเนิน​การ​ปฏิบัติดังนี้1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการแ...
01/11/2021

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม​ 2564
นปท.3 ได้ดำเนิน​การ​ปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กพ. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ผลการตรวจอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกนาย
2. ดำเนินการปรับลดด้วยกรรมวิธี Land Release จำนวน 2 สนาม ดังนี้.-
2.1 พื้นที่ CHA เพิ่มเติม (2) ขนาด 7,313 ตร.ม. บ.สายโท 1 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 1,253 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน - ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 1 นัด
2.2 พื้นที่ CHA 359-01/03/03 sector 01 ขนาด 2,320 ตร.ม บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 93 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 8 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน - นัด
2.3 พื้นที่ CHA 359-01/03/03 sector 03 ขนาด 1,550 ตร.ม บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. ได้พื้นที่ 182 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 9 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน - นัด
2.4 ได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน 1,528 ตร.ม. ทุ่นระเบิดที่เก็บกู้ได้ จำนวน 17 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 1 นัด

ที่อยู่

183 สีกัน ดอนเมือง
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

029292002

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ บก.ทท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน