Clicky

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ การปฏิบัติ​การทุ่นระเบิดเพื่อมนุษ?

เปิดเหมือนปกติ

ฝากกดติดตาม​ และเข้าเยี่ยมชม​ เพจ ของศูน​ย์ปฏิบัติการ​ทุ่นระเบิด​แห่งชาติ​ อันใหม่ด้วยนะครับ​ เนื่องจากเพจอันเก่ามีปัญหา...
27/10/2022

ฝากกดติดตาม​ และเข้าเยี่ยมชม​ เพจ ของศูน​ย์ปฏิบัติการ​ทุ่นระเบิด​แห่งชาติ​ อันใหม่ด้วยนะครับ​ เนื่องจากเพจอันเก่ามีปัญหา​ครับ​ ฝากกดไลค์​กดแชร์​ด้วยนะครับ​ ขอบคุณ​ครับ​
https://web.facebook.com/profile.php?id=100086548269480

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ's post
10/10/2022

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ's post

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พล.อ. ศุภธัช นรินทรภักดี ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานในการประชุมพบปะกำลังพล ศทช.ศบท. ในโอกาสเ...
07/10/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พล.อ. ศุภธัช นรินทรภักดี ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานในการประชุมพบปะกำลังพล ศทช.ศบท. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่รวมทั้งแนะนำผู้บังคับบัญชา และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ๒๐๒๐ และ ผอ.ศทช.ศบท. ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการที่มาช่วยราชการใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ ศทช.ศบท.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ต.ค.๖๕ พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
06/10/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ต.ค.๖๕ พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมโกลเด้นเวสต์ ประเทศไทย (GWHF) องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) และสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือแนวทางการประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของ ศทช.ศบท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ๒๐๒๐ บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
06/10/2022

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการประชุมรับทราบแผนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 2020 กองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 พลเอก กนิษฐ ชมะนันทน์ และ พลเอก​ ศุภธัช นรินทรภักดี ร่วมกระทำพิธีลงนาม รับ–ส่ง หน้าที่...
05/10/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 พลเอก กนิษฐ ชมะนันทน์ และ พลเอก​ ศุภธัช นรินทรภักดี ร่วมกระทำพิธีลงนาม รับ–ส่ง หน้าที่และ รับมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพิธีการที่สำคัญได้แก่ สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การลงนามในเอกสาร รับ–ส่ง หน้าที่ และส่งมอบธงประจำหน่วย ณ​ กองบังคับการ​ศูนย์ปฏิบัติการ​ทุ่นระเบิด​แห่งชาติ​ ฯ ถ.สรงประภา แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
30/09/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ เรืออากาศตรี อนุวัฒน์ สัธทานนท์ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เป็น เรืออากาศโท โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วนราชการ บก.ศทช.ศบท. เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงาน ผอ.ศทช.ศบท.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
30/09/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กรุณาปลูกต้นพยุง เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น และจบภารกิจจาก ศทช.ศบท. โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพล บก.ศทช.ศบท. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก สิทธิพล นิ่มนวล ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันเอกหญิง ปรียา ชม...
30/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก สิทธิพล นิ่มนวล ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันเอกหญิง ปรียา ชมะนันทน์ มารดาของ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ร่วมพิธี ณ อาคารสุคติสถาน ชั้นที่ ๑ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ พันเอกห...
30/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ พันเอกหญิง ปรียา ชมะนันทน์ มารดาของ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติฯ ร่วมพิธี ณ อาคารสุคติสถาน ชั้นที่ ๑ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ พล.ท.กนิษฐ​ ช​มะ​นันทน์​ ผอ.ศทช.ศบท.​ ให้การต้อนรับ​ นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัด...
22/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ พล.ท.กนิษฐ​ ช​มะ​นันทน์​ ผอ.ศทช.ศบท.​ ให้การต้อนรับ​ นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ​ และคณะฯ​ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ​ หารือข้อราชการเกี่ยวกับการเก็บกู้​ทุ่นระเบิด​ตามแนวชายแดน​ไทย​-กัมพูชา​ และแผนการปฏิบัติงานของ ศทช.ศบท.​ในอนาคต การปฏิบัติ​เป็น​ไปด้​วยความ​เรียบ ณ​ ห้องรับรอง บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหา...
21/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/65 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และแผนการดำเนินงานที่จะปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 2020 บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหา...
21/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/65 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และแผนการดำเนินงานที่จะปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 2020 บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญช...
16/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยผู้แทน ฉก.2 ผู้แทน ร้อย ฉก.ทพ.26 และ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ร่วมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ นปท.ศทช.ศบท. และเดินทางเข้าตรวจสอบทางกายภาพ พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวน 1 พื้นที่ CHA 393-02/01A ขนาดพื้นที่ 145,135 ตร.ม. บ้านด่านพัฒนา ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. โดย นปท.ศทช.ฯ ได้เข้าสำรวจด้วยวิธีการสำรวจทางเทคนิค และ การกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 1,618 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 3 รายการ ทุ่นระเบิด/UXO ที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ EOD ของ นปท.ศทช.ฯ ได้ทำการนิรภัย เก็บกู้รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯได้ทำการสุ่มตรวจ ไม่พบทุ่นระเบิด/UXO ในพื้นที่รับการตรวจสอบ สามารถปลดปล่อยพื้นที่อัตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ ขนาด 145,135 ตร.ม.

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการท...
15/09/2022

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ เดินทางเข้าตรวจสอบทางกายภาพ พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวน 4 พื้นที่ ดังนี้
1) CHA 478-03/02 ขนาดพื้นที่ 170,635 ตร.ม.
2) CHA 478-04/03 ขนาดพื้นที่ 142,249 ตร.ม.
3) CHA 478-04/04 ขนาดพื้นที่ 34,668 ตร.ม.
4) CHA 478-04/05 ขนาดพื้นที่ 37,926 ตร.ม
บ้านแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จว.อ.บ.
โดย นปท.3 ได้เข้าสำรวจด้วยวิธีการสำรวจทางเทคนิค และ การกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 426 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด(UXO) จำนวน 99 รายการ
ทุ่นระเบิด/UXO ที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ EOD ของ นปท.3 ได้ทำการนิรภัย เก็บกู้รื้อถอน และได้ทำลายเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯได้ทำการสุ่มตรวจ ไม่พบทุ่นระเบิด/UXO ในพื้นที่รับการตรวจสอบ สามารถปลดปล่อยพื้นที่อัตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้รวมขนาด 385,478 ตร.ม.
สรุปผลการ QC จำนวน 9 พื้นที่(CHA) สามารถปลดปล่อยพื้นที่อันตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 645,387 ตร.ม.

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชากา...
14/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ทพ.2308 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และผู้แทน อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จว.อ.บ. ร่วมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ นปท.3 และเดินทางเข้าตรวจสอบทางกายภาพ พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวน 5 พื้นที่ ดังนี้
1) CHA 478-02/03 ขนาดพื้นที่ 27,884 ตร.ม.
2) CHA 478-03/03 ขนาดพื้นที่ 50,414 ตร.ม.
3) CHA 478-03/04 ขนาดพื้นที่ 39,218 ตร.ม.
4) CHA 478-04/01 ขนาดพื้นที่ 24,782 ตร.ม
5)CHA 478-04/02 ขนาดพื้นที่ 117,611 ตร.ม.
บ้านแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จว.อ.บ.
โดย นปท.3 ได้เข้าสำรวจด้วยวิธีการสำรวจทางเทคนิค และ การกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 787 ทุ่น ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ EOD ของ นปท.3 ได้ทำการนิรภัย เก็บกู้รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯได้ทำการสุ่มตรวจ ไม่พบทุ่นระเบิด/UXO ในพื้นที่รับการตรวจสอบ สามารถปลดปล่อยพื้นที่อัตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้รวมขนาด 259,909 ตร.ม.

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ พันเอก สุกิตย์ เข็มทิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญช...
13/09/2022

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ พันเอก สุกิตย์ เข็มทิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ นาวาเอก ประโยชน์ ผาสุข รองหัวหน้าส่วนนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านทางเทคนิค ครั้งที่ ๒ เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค และความสามารถในการระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการทุ่นระเบิด และ ERW ของอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "การทำงานร่วมกัน ความร่วมมือและนวัตกรรมในการปฏิบัติการทุ่นระเบิด" ณ โรงแรม Sunway กรุงพนมเปญ กัมพูชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 พลโท​ กนิษฐ​ ช​มะ​นันทน์​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางท...
09/09/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 พลโท​ กนิษฐ​ ช​มะ​นันทน์​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ​(TMAC)​ และ H.E.​ HENG​ RATANA​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC)​ ร่วมประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศโครงการด้านความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา​ โดยมี​ กกล.บูรพา​ หน่วยงานทหาร​-ตำรวจ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ของฝ่ายกัมพูชาที่เกี่ยวข้อง​ รวมทั้งองค์กรให้ความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการประสานความร่วมมือ สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ในการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ของทั้งสองประเทศ ณ​ ศาลาว่าการอำเภอปอยเปต​ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศ​กัมพูชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทห...
09/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (TMAC) และ H.E. OUM PHUMRO รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ได้ร่วมลงตรวจภูมิประเทศพื้นที่ฝั่งไทย SHA 113-01/AD บ.ป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ SHA 27-01/AD บ.หนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภายใต้โครงการด้านความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยงานราชอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรให้ความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) เข้าร่วมตรวจพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กอ...
08/09/2022

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ เดินทางเข้าตรวจสอบทางกายภาพ พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้
1) CHA 268-01/01 ขนาดพื้นที่ 10,000 ตร.ม.
2) CHA 268-02/11/01 ขนาดพื้นที่ 14,700 ตร.ม.
3) CHA 268-02/11/02 ขนาดพื้นที่ 6,300 ตร.ม.
บ้านสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ต.ร.
โดย นปท.2 ได้เข้าสำรวจด้วยวิธีการสำรวจทางเทคนิค และ การกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด(UXO) จำนวน 24 รายการ
สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ EOD ของ นปท.2 ได้ดำเนินการเคลื่อนย้าย ไปรวบรวมไว้ ตำบลรวบรวมทุ่นระเบิด/UXO เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการฯได้ทำการสุ่มตรวจ ไม่พบทุ่นระเบิด/UXO ในพื้นที่รับการตรวจสอบ สามารถปลดปล่อยพื้นที่อัตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ขนาด 31,000 ตร.ม.
สรุปผลการ QC จำนวน 5 พื้นที่(CHA) สามารถปลดปล่อยพื้นที่อันตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 1,453,402 ตร.ม.

เมื่อ​วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 พล.ท.​ กนิษฐ​ ช​มะ​นันทน์​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทาง...
08/09/2022

เมื่อ​วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 พล.ท.​ กนิษฐ​ ช​มะ​นันทน์​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ​(TMAC)​ และ H.E. OUM​ PHUMRO รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC)​ ได้ร่วมประชุมหารือโครงการด้านความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา​ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด​สระแก้ว​ หน่วยทหาร​ในพื้นที่ หน่วยงานราชที่เกี่ยวข้อง​ และ​ NPA​ ได้เข้าร่วมประชุมหารือด้วย ณ​ ห้องประชุมด่านศุลกากร ด่านพรมแดนคลองลึก​ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
07/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ เดินทางเข้าตรวจสอบทางกายภาพ พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้
1. CHA 268-03/04 ขนาดพื้นที่ 1,086,463 ตร.ม.
2. CHA 268-03/05 ขนาดพื้นที่ 335,939 ตร.ม.
บ้านสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ต.ร. โดย นปท.2 ได้เข้าสำรวจด้วยวิธีการสำรวจทางเทคนิค และ การกวาดล้างทุ่นระเบิด ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 58 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด(UXO) จำนวน 5 รายการ ทุ่นระเบิด/UXO ที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ EOD ของ นปท.2 ได้ดำเนินการนิรภัยและเก็บกู้รื้อถอน เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯได้ทำการสุ่มตรวจ ไม่พบทุ่นระเบิด/UXO ในพื้นที่รับการตรวจสอบ สามารถปลดปล่อยพื้นที่อัตรายฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ ขนาด 1,422,402 ตร.ม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
06/09/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ ร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ ที่ 2 จำนวน 5 พื้นที่ ดังนี้
1. CHA 268-01/01 ขนาดพื้นที่ 10,000 ตร.ม.
2. CHA 268-02/11/01 ขนาดพื้นที่ 14,700 ตร.ม.
3. CHA 268-02/11/02 ขนาดพื้นที่ 6,300 ตร.ม.
4. CHA 268-03/04 ขนาดพื้นที่ 1,086,463 ตร.ม.
5. CHA 268-03/05 ขนาดพื้นที่ 335,939 ตร.ม.
บ้านสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ต.ร.
สถานที่ฟังบรรยายสรุป รร.บ้านนาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ต.ร.
การปฏิบัติในวันที่ 6-7 ก.ย. 65 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจสอบฯ พื้นที่ทางกายภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทห...
01/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ ที ๑-๔, , หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ, ศูนย์ฝึกตรวค้นและทำลายทุ่นระเบิด ฯ, ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ฯ, ศูนย์แจ้งเตือนและให้ความรู้ ฯ, NPA, TDA, GWHF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรม เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ...
26/08/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ พลทหาร สุริยา จงอุ่นกลาง ในโอกาสที่ปลดประจำการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยปฏิบัติราชการ ศทช.ศบท. ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมา ณ บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ...
26/08/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑/๖๕ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง ข้อแก้ไข ข้อเสนอแนะ และเตรียมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ๒๐๒๐ บก.ศทช.ศบท.

ภารกิจการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่เสี่ยงภัยของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
19/08/2022

ภารกิจการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่เสี่ยงภัยของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ น.อ. มานะ พิกุล ร.น. หน.สปป.ศทช.ศบท. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณ...
19/08/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ น.อ. มานะ พิกุล ร.น. หน.สปป.ศทช.ศบท. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทน ร้อย ตชด.315 ร้อย ทพ.2101 หน.อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ นปท.4 และเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด SHA 636-01/08 บ.ร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขนาดพื้นที่ 2,971,911 ตร.ม. โดย นปท.4 ได้เข้าดำเนินการสำรวจทางเทคนิคขนาดพื้นที่ 65,191 ตร.ม. ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 1 ทุ่น และ UXO จำนวน 12 รายการ ทุ่นระเบิด/UXO ที่ตรวจพบ จนท.EOD ของ นปท.4 ได้ทำการนิรภัย เก็บกู้ รื้อถอน และได้นำไปรวบรวมไว้ตำบลรวบรวมทุ่นระเบิด เพื่อรอการทำลายต่อไป และวิธีการสำรวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขนาดพื้นที่ 2,906,720 ตร.ม. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการสุ่มตรวจในพื้นที่ ผลการสุ่มตรวจไม่พบทุ่นระเบิด/UXO ในพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจสอบ สามารถยกเลิกพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่ระดับความลึกไม่เกิน 13 ซม. อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานการปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และสามารถปลดปล่อยพื้นที่อันตรายฯให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ขนาดพื้นที่ 2,971,911 ตร.ม.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหา...
16/08/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในการนี้ได้เชิญคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ๒๐๒๐ บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาก...
15/08/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางร่วมคณะของ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เพื่อนำเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ พร้อมคณะ หารือข้อราชการ และศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ตามโครงการความร่วมมือและประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้เข้าพบ แม่ทัพภาคที่ ๒ /ประธาน RBC ไทย-กัมพูชา เพื่อหารือข้อราชการก่อนเดินทางเยี่ยมชมหน่วยงานชายแดนทีเกี่ยวข้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญช...
11/08/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลตรี รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์/สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ก...
10/08/2022

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ได้นำกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดสายอำพันธ์เอมสาร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
02/08/2022

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ให้การต้อนรับ MR John E. Kelsch ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรม Golden West ประจำประเทศไทย (Golden West Humanitarian Foundation) ในโอกาสเข้าร่วมหารือเตรียมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2023 (COBRA GOLD 2023 Bi-Lateval Explosive Ordnance Reduction Event) ณ ห้องเอนกประสงค์ ที่บังคับการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
01/08/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับคุณ Kiona Bolt ตำแหน่ง Weapon Contamination Delegate จากกาชาดสากล (ICRC) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.ศทช.ศบท. และร่วมหารือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกร่วมทางการแพทย์กับ ศทช.ศบท. ณ ห้องรับรอง บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 พลตรี อนุชิต นพตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการท...
27/07/2022

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 พลตรี อนุชิต นพตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานปฏิบัติธรรมสวนธัมมโฆสโก ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสายอัมพันธ์เอมสาร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ก...
27/07/2022

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลตรี อนุชิต นพตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชากา...
22/07/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลตรี อนุชิต นพตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมประชุม กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 10/65 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี หัวหน้าส่วนอำนวยการ บก.ศทช.ศบท. เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 2020 บก.ศทช.ศบท.

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร...
22/07/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลโท สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พันเอก สุกิตย์ เข็มทิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาก...
22/07/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 พันเอก สุกิตย์ เข็มทิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เข้าร่วมการประชุม 11th ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus Experts' Working Group on Humanitarian Mine Action Meeting (11th ADMM-Plus EWG on HMA) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM) ณ ห้องพิกุลทอง บก.ศทช.ศบท.

ที่อยู่

183 สีกัน ดอนเมือง
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

029292002

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พล.ท. กนิษฐ ชมะนันทน์ ผอ.ศทช.ศบท. ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ บก.ทท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน
We are proud to announce the Golden West Humanitarian Foundation's Thailand team are co-sponsors of this year's Veterans of Foreign Wars' Post 12146 Banchang Utapao VFW Post 12146 Annual Charity Golf Tournament. Golden West U.S. Marine Veterans John Kelsch, and Jim Shelstad, supported this event as a subset of their primary efforts in technical advisory in support of the Pacific Marines Pacific Marines HMA program and the Thailand Mine Action Center ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ. We proudly support the VFW and its mission to veterans around the world.
นาวิกโยธินสหรัฐฯ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของไทย โดยเมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่จำนวน 28 นายจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ได้สำเร็จการฝึกอบรมระยะเวลา 3 สัปดาห์ในหลักสูตรการสำรวจทางเทคนิคและการสำรวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Technical/Non-Technical Survey) ซึ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ด้านการดำเนินงานเพื่อให้ไทยกลายเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิด

U.S. Marines work with the Royal Thai Armed Forces to strengthen Thailand’s Humanitarian Mine Action activities. On Tuesday, Feb. 9, 2021, 28 personnel with Thailand Mine Action Center (TMAC) completed the three-week Technical/Non-Technical Survey course at the Panurangsri Military Engineer Camp, Ratchaburi province. The training enhances Thailand Mine Action Center's capabilities to work towards the goal of a landmine free Thailand.
In Thailand mine risk education continues in order to protect people from landmines and other explosive remnants of war. Here the Thai mine action centre ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ at one such session!
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กองพันระวังป้องกัน สำนักกอง สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญช วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม O ทอ. ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยกลุ สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F Rangsit University สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - Don Mueang District Immigration Bureau กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุส กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือ