สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรมระดับชาติที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทันตกรรมทางไกล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพ...
25/08/2023

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทันตกรรมทางไกล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพ ในผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบางอย่างครบวงจรผ่านทันตกรรมทางไกล และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม โดยมีทันตบุคลากรจากหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

📣 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2566  เป็น   เต็มรูปแบบ โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม 🔥 ลงทะเบ...
25/08/2023

📣 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เป็น เต็มรูปแบบ โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม

🔥 ลงทะเบียนงานเดียว แถมได้รับ 7 CE CREDITS อีกน้าา

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม จัดหนัก จัดเต็ม กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ยกขบวนมาบรรยายความรู้ดีๆและถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวจริงเสียงจริง 😊

เป็นการประชุม Online เต็มรูปแบบ ที่สามารถฟังจากที่ไหนก็ได้ จาก Smart phone , แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ได้หมด ด้วย Production แบบจัดเต็ม 📱🖥

และสามารถ Log-in เข้าระบบฟังย้อนหลังได้อีก 1 เดือน

💥💥💥 หมดเขต ลงทะเบียน วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นี่แล้วนะครับ

📌 สำหรับผู้ที่สนใจ กดสมัครได้เลยจ้าาา
https://rcds2023.app-mice.com

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ด้านเทคโนโลยีปั...
22/08/2023

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ArtificialIntelligence)ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของสถาบันทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งเข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอ...
18/08/2023

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งเข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน การบริหารหลักสูตร การจัดตารางปฏิบัติงาน แผนการสอน ระบบเวชระเบียน การจัดพื้นที่บริการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบการดูแลผู้ป่วย การดูแลและติดตามงานวิจัยของทันตแพทย์ประจำบ้าน การรับการประเมินหลักสูตรจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ รวมถึงการจัดระบบผู้ช่วยทันตแพทย์ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ประจำบ้านในคลินิก ระบบการจ่ายวัสดุและเครื่องมือในคลินิก comprehensive ระบบการควบคุมการติดเชื้อ และการจัดระบบงานธุรการของหลักสูตร โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา...
17/08/2023

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายบุคลากรด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนังงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราดูรายละเอียดเพิ่มเต...
15/08/2023

สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนังงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dentistry.go.th/Relation/Relation_Job

12/08/2023

“เบาหวาน กับเหงือกอักเสบ ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม”

พูดคุยกับ ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

ช่วง #สุขภาพดี4ทุ่ม เวลา 22.05-23.00 น. โดย ทีมกองบรรณาธิการข่าวสังคม สำนักข่าวไทย ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน (โลวะกิจ) / ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12/08/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ร่วมเสวนา International Seminar : Geriatric Den...
07/08/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
ร่วมเสวนา International Seminar : Geriatric Dentistry 🦷🧓🏻👵🏻 “Oral health care for the elderly current and future direction" ในการประชุมวิชาการ เวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการทางทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และจากต่างประเทศ โดยมีทันตแพทย์หญิงศศิวรรณ เวสยาสถิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันทันตกรรม เป็นพิธีกรดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์และวิ...
07/08/2023

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์และวิทยาการผู้สูงวัย มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023) ภายใต้หัวข้อ “Aging in Place” ความหมายในความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน และมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมพิธี ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ทันตแพทย์ชี้โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม  อ่านต่อที่ https://shorturl.asia/hsFjn
04/08/2023

ทันตแพทย์ชี้โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม อ่านต่อที่ https://shorturl.asia/hsFjn

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้...
03/08/2023

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม (หลักสูตร 1 ปี) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) และพิธีเปิดการอบรมประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

[ข่าวปลอม]หมอแนะนำให้เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้แปรงสีฟันรูปตัวยูเพื่อลดปัญหาทางช่องปากจากเรื่องดังกล่าว ทางสถาบันทันตกรรม กรมก...
01/08/2023

[ข่าวปลอม]
หมอแนะนำให้เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้แปรงสีฟันรูปตัวยูเพื่อลดปัญหาทางช่องปาก

จากเรื่องดังกล่าว ทางสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า รูปร่างของแปรงสีฟันรูปตัวยูไม่สามารถแปรงได้สะอาดทั่วจนถึงซี่ในสุด รวมถึงขนาดที่ไม่เหมาะกับช่องปากเด็ก แปรงที่ขนนิ่มไม่สามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ได้หมด

อ่านเพิ่มเติมที่ https://1th.me/xLwxV

AFNC Thailand
31 ก.ค. 66

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ...
27/07/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน🙏🏼
26/07/2023

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน🙏🏼

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมสักการะสิ่ง...
21/07/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันทันตกรรม และภายในกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันทันตกรรมซึ่งในกิจกรรมมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สังกัดกรมการแพทย...
14/07/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สังกัดกรมการแพทย์ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานทันตกรรมร่วมกันในภาพรวมของกรมการแพทย์ โดยมีทันตแพทย์จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 707 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม และผ่านระบบ Online เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบก...
03/07/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษา ในการดูแลผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบางผ่านระบบทันตกรรมทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความสามารถ เกิดทักษะการใช้ระบบทันตกรรมทางไกล และนำความรู้ไปใช้ประเมินและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ทักษะมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากสถาบันทันตกรรม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์เข้าอบรม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมและผู...
30/06/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมและผู้รับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเกิดร่วมเดือนเดียวกันประจำเดือนมิถุนายน ณ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ทันตกรรมประจำปี 2566 กรมการแพทย์ IOD Open...
26/06/2023

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ทันตกรรมประจำปี 2566 กรมการแพทย์ IOD Open House 2023
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัยของสถาบันทันตกรรม
และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าประชุม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมประกอบวิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน อันจะส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมกล่าวรายงานพร้อมด้วยวิทยากรและทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาล...
21/06/2023

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ซึ่งมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ในสาขาบริการทันตกรรม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ นำโดยทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรในพื้นที่ ให้สามารถดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

21/06/2023

🟢 Update เวลา 16.40 น. ระบบโทรศัพท์สถาบันทันตกรรม สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับ

ขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก 🙏🏼

………………………

❌ ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง❗️

เนื่องด้วยขณะนี้ระบบโทรศัพท์สถาบันทันตกรรม
หมายเลข 02 150 5787 เกิดขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขระบบ

หากต้องการติดต่อนัดหมาย สอบถามขั้นตอนรับบริการ

สามารถติดต่อได้ที่
line:
Inbox facebook : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การทำโครงการวิจัยด้าน Techno...
16/06/2023

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การทำโครงการวิจัยด้าน Technology assessment หัวข้อ “Health technology assessment to policy advocacy” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การวิจัยประยุกต์ที่เน้นการนำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรโดยตรงและต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พญ. ชลศณีย์ ช้างมณี นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ. มหาวชิราลงกรณธัญบุรี รศ.(พิเศษ) นพ. สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ นางอรุณี ไทยะกุล ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 8 สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

16/06/2023

IOD OPEN HOUSE 2023
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม Open House ในวันที่ 26 มิ.ย. 2566

เตรียมพบกับ “Operative Simulation Lab” หรือ “ชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น“ 🦷🔦🎈

📌 ใน session นี้ เป็นการเรียนการสอนเสมือนจริง จำลองการเตรียมโพรงฟันในช่องปากผู้ป่วย

📌 โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองกรอเตรียมโพรงฟัน (Tooth preparation) สำหรับงาน Indirect Restoration เช่น Inlay Onlay ✨ ในหุ่นแบบจำลอง

📌 ซึ่งมีการตรวจสอบความแม่นยำของการกรอโพรงฟัน โดยระบบคอมพิวเตอร์ 💻

ทำให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาทักษะการเตรียมโพรงฟัน ได้อย่างแม่นยำ และมีมาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น

🖥️ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAeq815qcl6Us_oLRNFM1mrfsVXtKFVKlezK321IWYuBTYqg/viewform

📄หนังสือราชการ/กำหนดการ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Is7AkEHpFdWmmdiZU4YYmRdSpKI3ZHuJ?usp=share_link

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11931-33 (ในวันและเวลาราชการ)

15/06/2023

IOD OPEN HOUSE🌈

📍หัวข้อ All about comprehensive dental care

" Comprehensive dental care "
คืออะไร มาค้นหาคำตอบกับเรานะคะ😃

📝 พบกับรูปแบบ การวางแผนการรักษา และการให้การรักษาผู้ป่วยแบบ comprehensive รวมถึงการคงสภาพทันตสุขภาพที่ดีในช่องปากแบบยั่งยืน
🔎 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการปฏิบัติงานในคลินิก/โรงพยาบาล
💚 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับพี่ๆสาขาทันตกรรมทั่วไป

🖥️ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAeq815qcl6Us_oLRNFM1mrfsVXtKFVKlezK321IWYuBTYqg/viewform

📄หนังสือราชการ/กำหนดการ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Is7AkEHpFdWmmdiZU4YYmRdSpKI3ZHuJ?usp=share_link

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11931-33 (ในวันและเวลาราชการ

IOD OPEN HOUSE 2023 🎉🔬🦷 Dental operating microscope in Endodontic station สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้มีการนำเทคโนโลยี...
14/06/2023

IOD OPEN HOUSE 2023 🎉

🔬🦷 Dental operating microscope in Endodontic station

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้มีการนำเทคโนโลยีการส่องกล้องเพื่อรักษาคลองรากฟัน หรือ Dental Operating Microscope (DOM) มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยกล้องที่มีกำลังขยายสูง และมีไฟส่องไปถึงตำแหน่งที่ทำงานทำให้การมองเห็นชัดเจนกว่าเดิม โดยประโยชน์ของการใช้ dental operating microscope ในงานรักษาคลองรากฟัน มีประโยชน์ ดังนี้
📍 ช่วยหาตำแหน่งคลองรากฟันได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่โพรงประสาทฟันตีบแคบหรืออุดตัน
📍 ช่วยในการส่องหารอยร้าว
📍 ช่วยในการซ่อมรอยทะลุในตัวฟัน (perforation) หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
📍 ช่วยในการรักษาคลองรากฟันซ้ำ และช่วยในการนำเดือยฟันหรือเครื่องมือหักออกจากคลองรากฟัน
📍 ช่วยในงานศัลยกรรมปลายรากฟัน
📌ใน session นี้จะมีการบรรยายการใช้ dental operating microscope ในงานรักษาคลองรากฟันอย่างละเอียด พร้อมให้ลงมือลองใช้งานจริง ❤️❤️❤️

🖥️ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAeq815qcl6Us_oLRNFM1mrfsVXtKFVKlezK321IWYuBTYqg/viewform

📄หนังสือราชการ/กำหนดการ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Is7AkEHpFdWmmdiZU4YYmRdSpKI3ZHuJ?usp=share_link

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11931-33 (ในวันและเวลาราชการ

IOD OPEN HOUSE 2023 🎉 กิจกรรมที่น่าสนใจ  👉 Guided Biofilm Therapy (GBT) คือ การทำความสะอาดช่องปากในรูปแบบใหม่ มีวัตถุประ...
12/06/2023

IOD OPEN HOUSE 2023 🎉

กิจกรรมที่น่าสนใจ

👉 Guided Biofilm Therapy (GBT) คือ การทำความสะอาดช่องปากในรูปแบบใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดคราบจุลินทรีย์ (dental plaque) และคราบหินน้ำลาย (calculus) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์

📑 GBT เป็นการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการรักษาแบบ proactive approach โดยการทำงานร่วมกันระหว่างแรงดันลม น้ำ และผงขัด ทำให้สามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ได้อย่างนุ่มนวลและทั่วถึงมากกว่าการขูดหินปูนทั่วไป ในปัจจุบันมีหลายการศึกษารองรับประสิทธิภาพของ GBT เทคนิคนี้จึงแพร่หลายในทันตกรรมหลายแขนง เช่น ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นต้น ในหลายพื้นที่ทั่วโลกได้กำหนด GBT เป็น standard procedure สำหรับ comprehensive care

📌ใน session นี้จะมีการบรรยายขั้นตอนในการทำงานของ GBT 8 ขั้นตอนตามลำดับ ตั้งแต่การตรวจ การรักษา จนถึงขั้นตอนการ recall
📌การเลือกใช้ handpiece และ ผงขัดได้อย่างเหมาะสม
📌ฝึกปฏิบัติการย้อมสีฟันและใช้ air-polishing

🖥️ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAeq815qcl6Us_oLRNFM1mrfsVXtKFVKlezK321IWYuBTYqg/viewform

📄หนังสือราชการ/กำหนดการ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Is7AkEHpFdWmmdiZU4YYmRdSpKI3ZHuJ?usp=share_link

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11931-33 (ในวันและเวลาราชการ

ลงทะเบียนฟรี ! มีกิจกรรมน่าสนใจเยอะเลยค่ะ🌈🫰🏻 IOD Open House 2023 😃🪟 (26 มิถุนายน 2566 นี้- Open House- แนะนำหลักสูตรระยะ...
12/06/2023

ลงทะเบียนฟรี ! มีกิจกรรมน่าสนใจเยอะเลยค่ะ

🌈🫰🏻 IOD Open House 2023 😃🪟
(26 มิถุนายน 2566 นี้

- Open House
- แนะนำหลักสูตรระยะยาวของสถาบันทันตกรรม
- การบรรยาย “การใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำทางสามมิติ ในการผ่าตัดฝังรากเทียมอย่างแม่นยำ”
- กิจกรรมการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
*มีคะแนน CE*

จัดโดยสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

🖥️ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAeq815qcl6Us_oLRNFM1mrfsVXtKFVKlezK321IWYuBTYqg/viewform

📄หนังสือราชการ/กำหนดการ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Is7AkEHpFdWmmdiZU4YYmRdSpKI3ZHuJ?usp=share_link

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11931-33 (ในวันและเวลาราชการ)

[ข่าวปลอม]วิธีกำจัดหินปูนง่าย แค่แปรงฟัน อมเกลือ และอมน้ำมันมะพร้าวตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูล ทางสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย...
09/06/2023

[ข่าวปลอม]
วิธีกำจัดหินปูนง่าย แค่แปรงฟัน อมเกลือ และอมน้ำมันมะพร้าว

ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูล ทางสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า หินปูนไม่สามารถกำจัดออกเองได้โดยการแปรงฟัน การบ้วนปากด้วยเกลือ น้ำมันมะพร้าว การรักษาที่เหมาะสมต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนโดยใช้เครื่องมือกะเทาะหินปูนเหล่านั้นออก

อ่านเพิ่มเติมที่ https://1th.me/qwlQf

AFNC Thailand
3 มิ.ย. 66

ทรงพระเจริญ
02/06/2023

ทรงพระเจริญ

🙄🦷 ผู้ที่มีโรคประจำตัว เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการรักษาทางทันตกรรม?     สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีคำแนะนำ สำหรับผู้ที่ม...
02/06/2023

🙄🦷 ผู้ที่มีโรคประจำตัว เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการรักษาทางทันตกรรม?

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีคำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เมื่อต้องเข้ารับบริการทางทันตกรรม

ปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนมากมักมีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต หอบหืด ลมชัก โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

👉ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรต้องแจ้งทันตแพทย์ที่ให้การรักษาทราบ รวมทั้งนำยาประจำตัวที่จำเป็นต้องรับประทานหรือใช้ฉีด พ่น มาด้วย เพื่อแสดงต่อทันตแพทย์ ก่อนการวางแผนทำหัตถการ

- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : มักจะมียาที่แพทย์สั่งให้รับประทานในช่วงเช้า ควรรับประทานอาหารและยามาให้เรียบร้อยก่อนมาทำฟัน เพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เนื่องจากการทำหัตถการทางทันตกรรมบางอย่างอาจจะทำให้เกิดความกังวลและทำให้ความดันสูงขึ้น หรือทำให้การผ่าตัดมีเลือดออกมากผิดปกติ

- ผู้ป่วยเบาหวาน : ในช่วงเช้าควรรับประทานอาหารและยามาก่อนเช่นกัน เนื่องจากป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ

- ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องล้างไต : ควรแจ้งวันที่ล้างไตให้ทันตแพทย์ทราบ เพื่อวางแผนการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้เหมาะสม

- 🩸ผู้ป่วยที่รับประทานยาที่มีผลต่อเกร็ดเลือด หรือการแข็งตัวของเลือด : ต้องแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องทำหัตถการที่ทำให้เกิดมีภาวะเลือดออก เช่น การขูดหินปูน การถอนฟัน การฝังรากฟันเทียมหรือการผ่าตัดอื่น ๆ เป็นต้น เนื่องจากทันตแพทย์จะได้ส่งปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อเตรียมผู้ป่วย หรือเตรียมวัสดุที่ใช้ในการห้ามเลือดไว้ล่วงหน้า

- ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน : อาจจะมียารับประทานหรือได้รับเป็นยาฉีด ก็ควรแจ้งทันตแพทย์เนื่องจากยาที่ได้รับอาจส่งผลต่อการเกิดภาวะกระดูกตายได้

​💊ยาบางชนิดที่ผู้ป่วยได้รับอาจส่งผลข้างเคียง เช่น ปากแห้ง น้ำลายน้อย ผู้ป่วยเกิดฟันผุได้ง่าย หรือการรักษาในบางครั้งทันตแพทย์อาจมีการจ่ายยาบางชนิด ซึ่งหากไม่มีข้อมูลที่ผู้ป่วยได้รับยาใดบ้าง ยาที่จ่ายให้อาจไปส่งเสริมหรือลดประสิทธิภาพของยาที่ผู้ป่วยรับประทาน ทำให้มีผลกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยได้

🚩ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ผู้ป่วยควรให้ข้อมูลโรคประจำตัวและยาต่างๆ ที่ได้รับ อย่างละเอียดกับทันตแพทย์

😊ด้วยความห่วงใย จากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

#เตรียมตัวก่อนทำฟัน #มีโรคประจำตัวทำอย่างไรก่อนทำทันตกรรม #สถาบันทันตกรรม #กรมการแพทย์

IOD Open House 2023 😃🪟 (26 มิถุนายน 2566 นี้)🎉พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ- Open House- แนะนำหลักสูตรระยะยาวของสถาบันทันตกรรม-...
31/05/2023

IOD Open House 2023 😃🪟 (26 มิถุนายน 2566 นี้)🎉

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ
- Open House
- แนะนำหลักสูตรระยะยาวของสถาบันทันตกรรม
- การบรรยาย “การใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำทางสามมิติ ในการผ่าตัดฝังรากเทียมอย่างแม่นยำ”
- กิจกรรมการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ

ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

🖥️ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAeq815qcl6Us_oLRNFM1mrfsVXtKFVKlezK321IWYuBTYqg/viewform

📄หนังสือราชการ/กำหนดการ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Is7AkEHpFdWmmdiZU4YYmRdSpKI3ZHuJ?usp=share_link

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11931-33 (ในวันและเวลาราชการ)

🚬 สูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากอย่างไร ?     วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันทันตกรรมจึงมีคำแนะนำและ...
31/05/2023

🚬 สูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากอย่างไร ?

วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันทันตกรรมจึงมีคำแนะนำและความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากบุหรี่ต่อสุขภาพช่องปาก และความเสี่ยงของการเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุ เหงือกอักเสบ โอกาสการเกิดรอยโรค หรือมะเร็งในช่องปาก เป็นต้น

🚬🦷การสูบบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพช่องปาก ซึ่งผลกระทบที่อาจพบได้ในผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เช่น มีกลิ่นปาก เหงือกอักเสบ เหงือกร่น น้ำลายแห้ง วัสดุบูรณะล้มเหลว ฟันผุ ฟันโยก สูญเสียฟัน สูญเสียการรับรสและมีรอยโรคหรือแผลต่างๆ การหายของแผลในช่องปากเกิดได้ช้าลงหรือไม่สมบูรณ์ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปากมากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้สูบบุหรี่เองและบุคคลรอบข้าง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายอีกด้วย

🌈ดังนั้น จึงควรลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเป็นกิจวัตร โดยการแปรงฟันและทำความสะอาดให้ถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ หลีกเลี่ยงการทานจุบจิบระหว่างมื้ออาหาร และพบทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน

😊ด้วยความห่วงใยจาก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

https://www.youtube.com/watch?v=gzgjZbYdSV8
*******************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #ฟันผุ #วันงดสูบบุหรี่โลก #ผลเสียของบุหรี่กับช่องปาก

31 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่

Soi Bumrajnaradule, Tiwanon Road
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
21:00 - 22:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
17:00 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:00
อาทิตย์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621505787

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากขอบคุณไปยังคุณหมอ Opd ห้อง1 เมื่อวานด้วยครับ ที่นัดคุณแม่ผมมาถอนฟันจนเสร็จ
วันนี้ 4 มีนาคม 2563 มาลงทะเบียนเพื่อรับบริการตั้งแต่เวลา 6.00 น.เพราะเห็นว่าใกล้บ้านผมเลยเลือกมาทำที่สถาบันทันตกรรมนี้ เพื่อขอรับบริการถอนฟันเนื่องจากฟันแตก หวังทำให้เสร็จในเวลาราชการหวังให้เสร็จในวันเดียว ก่อนเข้ามีการคัดกรองผู้มารับบริการป้องกันจากCovic-19 ดีมาก เริ่มเรียกคิวตอน7.40 น.
พนักงานชั้น2 บริการดีมากถามว่า : "มีประกันสังคมไหมคะ"
ผมตอบว่า"ประกันสังคมผมเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฏ์ใช้ที่นี่ได้หรอ"
พนักงานตอบว่า : "ใช้ได้คะ"
ผมเลยตอบพนักงานว่า : "งั้นก็ใช้ประกันสังคมละกันเพราะตั้งแต่ทำงานและส่งประกันสังคมมาหลายปีไม่เคยใช้เลย"
เรียกคิวได้เข้าตรวจพบเวลาประมา9.20 น. กับหมอฟันผู้ชายห้องเบอร์2 หมอให้ไปX-ray แล้วกลับมาห้องตรวจ(แต่ไม่ได้ทำการถอนฟันให้)
หมอพูดผลักใสให้ไปทำข้างนอกหรือผลักใสไปทำนอกเวลาราชการแทน หรือถ้าจะครอบฟันก็ให้รอคิว1ปีหรือถ้าอยากได้เร็วหมอพูดว่า "ทำข้างนอกจะไวกว่า"
อยากถามว่า
1.หรือเพราะผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมถึงได้การรับบริการแบบผลักใสกันแบบนี้?
2.หมอผลักใสผู้มารับบริการแบบนี้เหมาะสมแล้วหรอ?
#หมอผลักใสผู้มารับบริการให้ไปทำข้างนอกแทน
วันหยุด ลงลิฟท์มาชั้นล่าง จะเดินออก ปรากฏว่าประตูล็อกทุกบาน
รปภ.อยู่ข้างนอก ชี้นิ้วไล่ให้ไปออกชั้น2
คือถ้าจะให้ออกชั้น2 ควรติดป้ายบอกนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าลงลิฟท์มาชั้นล่าง
แล้วประตูก็ล็อกทุกบาน จะมีรปภ.เฝ้าทำไมตั้ง2คน

ฝากปรับปรุงด้งยนะครับ
แค่ติดป้ายในลิฟท์ คงไม่ยากมั้งครับ
1. รอนานมาก >>> เคสใหม่ออกระบบนัดแล้ว ก็ควรนัดเป็นรอบเวลาเช่นเดียวกันครับ

2. แบบประเมินความพึงพอใจ(google form)​ ไม่สามารถใช้งานได้จริงครับ >>> ควรแก้ไขโดยด่วนครับ ถ้าสถาบันทันตกรรมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้อินบอกซ์มานะครับ
https://forms.gle/FYugG3NHqyaAjREm7
นัดคิวครอบฟันใหม่ ได้วันที่8 กันยายน พอคอมเพลนขอเปลี่ยนหมอ และนัดเวลานอกราชการ บอกไม่มีคิวหมอคนอื่นต้องรอเป็นปี ถ้ามีคิวถึงโทรนัดคนไข้ได้ มีแบบนี้ด้วยหรอคะ แล้วคนไข้ต้องทนรับปากหมอที่จะพูดอะไรก็ได้หรอคะ ถึงเปลี่ยนหมอไม่ได้? แบบนี้เรียกว่าอะไรคะ มาทำฟันได้แต่เสียสุขภาพจิต! #ต้องนัดหมอรักษาสุขภาพจิตต่อเลยไหมคะ
weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบเทียบ
ค่าความชื้นได้..สอบถาม..id line:weifo1
การจะช่วยประหยัดพลังงานเช่นไฟฟ้าในห้องที่ผู้ป่วยรอบริเวณชั้น 5 นั้น ควรจะมีการติดตั้งม่านบังแดดที่ส่องเข้ามาโดยตรงโดยเฉพาะช่วงเช้า จะมีแสงแดดแผ่ความร้อนเข้ามา ทำให้แอร์ทำงานหนักและผู้มารับบริการร้อนไปด้วย
เปิดประสบการณ์มาครั้งแรกเลยค่ะ ขั้นตอนคือ งง. รอนานมากกกกกก
#พอถึงคิวไปหาหมอ หมอกับหมานี่คือ หมานี่หงอไปเลย เพราะหมอดุมาก ลูกชายคืออายุแค่ 6 ขวบ เด็กมันต้องกลัวการถอนฟันมั้ยคะ แล้วยิ่งคุณหมอดุเด็กก็ต้องร้องไห้ป่ะ คุณหมอก็เล่นปิดปากลูกหนูเลยค่ะ คือตลอดชีวิตเด็กคนนี้คงกลัวการถอนฟันไปตลอดชีวิต ก่อนหน้าคือคุณหมอ ก็พยายามบอกให้แม่ไปโยกฟันเอง แต่แม่ไม่อยากโยกเพราะมันจะเน่าก่อน แต่ท่าทางคุณหมอคือโมโหที่แม่ไม่ทำตามเลยลงที่เด็กแบบนี้ หนูคิดว่าสภาวะทางอารมณ์คุณหมอคงผิดปกติ

ช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัด ช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะ
#ส่วนตัวดิฉันคงไม่กลับมาที่นี่อีก
#ขณะที่นั่งพิมพ์ก็รอเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถขวางอยู่มาเลื่อนรถออก แต่ รปภ. บอกว่า พี่ไปรับลูกสาว ซึ่งนี่เวลาราชการ ออกไปนานขนาดนี้ได้ด้วยหรอ คะ
สอบถามค่าบริการ ขูดหินปูนขัดฟัน ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงราคาเท่าไหร่ครับ
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
สอบถาม id line:weifo1
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..
สอบถาม id line:weifo1
#}