Clicky

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลั

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลั ป.วิชาชีพครู ป.วิชาชีพ บริหารการศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สังกัดวิทยาลัยครุศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

19/03/2022

เสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เช่นเดิม
เสาร์นี้เดินทางมาถึงครั้งสุดท้ายของรายการ
แต่สายธารแห่งความเป็นครู...สายธารสุนทรียธรรมไม่สิ้นสุด
ในครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่ทางรายการ
ได้รับเกียรติจากต้นธารทั้ง ๓ ท่าน
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายการ
ขอเชิญทุกท่านพบกับ
.
๑.ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๒.ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๓.ดร.อุดม วงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนักศึกษาครู
และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
.
พร้อมกับผู้ดำเนินรายการคู่ขวัญ
รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
และ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ
#เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครั้งนี้ห้ามพลาดนะคะ แล้วพบกันค่ะ

Photos from มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU's post
22/02/2022

Photos from มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU's post

🧲 เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DP...
02/02/2022

🧲 เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)"

👉 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2565

👉 ส่งใบสมัคร + เอกสารหลักฐานทางอีเมล ces.dpu.ac.th หรือส่งมาทางไปรษณีย์ ✉️ ที่อยู่..."หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ☎️ 029547300 ต่อ 434"

✏️ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร 📘
1. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวจากคุรุสภา
2. สัญญาจ้างจากสถานศึกษา ระบุทำหน้าที่ครูผู้สอน
3. คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นครูผู้สอน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย *กรณีสถาบันต่างประเทศต้องแปลเป็นฉบับภาษาไทย*
7. สำเนารับรองคุณวุฒิ / สำเนาปริญญาบัตร
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (หากมี)
10. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

✏️ ค่าสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาท สำหรับศิษย์เก่า DPU (ทุกคณะ/สาขาวิชา) 250 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่บัญชี 647-1-01890-0

หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในภาพของโพสต์นี้แล้ว😀

#ปบัณฑิต #ศึกษาศาสตร์ #ครุศาสตร์

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิ
18/01/2022
การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิ

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมิน...

การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2  "ความท้า...
18/01/2022

การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2
"ความท้าทายของการจัดการการศึกษาใหม่หลังวิกฤติ COVID-19”
วันที่ 26–27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit-2022.html

สวัสดีวันครูแห่งชาติ
16/01/2022

สวัสดีวันครูแห่งชาติ

20/12/2021

“การได้ศึกษาและทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรยากาศที่เขียวและร่มรื่น จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้ที่ทำงานมีสุขภาพจิตที่ดี” นี่คือแนวคิดของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้วางรากฐานด้านภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้อย่างสวยงามและลงตัว 🌿💜 💙
.
🎉 #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน #มหาวิทยาลัยสีเขียว ต่อเนื่อง 4 ปี ซ้อน จากผลการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2021
ที่มา : https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021/
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

04/11/2021

📗 เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนไหนกำลังเจอปัญหาการเรียนรู้ถดถอย
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนา

📌 โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

👍 เจาะลึกทุกแง่มุมของ Learning loss หาช่องว่างเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้

👍 ตัวช่วย Checklist ความพร้อมทุกด้านของเด็กๆ

👍 มีเครื่องมือหรือแนวทางอะไรใหม่ๆ ให้คุณครูบ้าง เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยทั้งระบบ

👍 Share & Learn กับ 4 โรงเรียนพัฒนาตนเอง

ร่วมรับชมผ่านทางออนไลน์ FB LIVE

✅ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
✅ I AM KRU. สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน
✅ starfish labz
✅ TEP-Thailand Education Partnership

#กสศ
#ความรู้​ถดถอย
#โรงเรียนเปลี่ยนใหม่

✴️มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ Easy PDPA จัดคอร์สอบรม เตรียมความพร้อม PDPA For DPO  👉พร้อมรับใบ Certificate กับคอร์ส...
24/10/2021
Personal Data Protection for Data Protection Officer (PDPA for DPO) - DPUX Reskill

✴️มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ Easy PDPA จัดคอร์สอบรม เตรียมความพร้อม PDPA For DPO

👉พร้อมรับใบ Certificate กับคอร์ส PDPA for DPO

📍 พิเศษ!!!
✅หลักสูตรนี้ เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยเชิงลึกกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

✅PDPA Action Item และ​ Tools​ การ Workshop ที่นำกลับไปใช้ต่อได้เลยทันที

✅แนวทางการปฏิบัติ (best practice) ของ DPO และกรณีศึกษา (use-case) ในสถานการณ์ต่างๆที่จะมอบความรู้ความเข้าใจและหน้าที่ ที่ต้องปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🔥งานนี้พลาดไม่ได้ รับสมัครจำนวนจำกัด !!!!
📌📌สมัครด่วน หมดเขต 15 พ.ย. 64​ นี้!!🔥พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษและส่วนลด🔥🔥

สมัครได้ที่ 👉 https://dpux-reskill.dpu.ac.th/pdpa-for-dpo/
โทร.029547300 ต่อ 209 หรือ 0834571979

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

27/09/2021
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

28/07/2021
มติคณะกรรมการคุรุสภา ยกเลิกการสอบวิชาเอกการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภาเริ่...
14/07/2021
Ep.710 มติคณะกรรมการคุรุสภา #ยกเลิกการสอบวิชาเอกการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มติคณะกรรมการคุรุสภา ยกเลิกการสอบวิชาเอกการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา
เริ่มต้น​ใช้ในการสอบครั้ง​ที่​2/2564​

Cr.​ https://youtu.be/7rtdu5ESKlc

04/07/2021
นักศึกษา​หลักสูตร​ประกาศ​นีย​บัตร​บัณฑิต​วิชาชีพ​ครู​ ที่​มีความ​ประสงค์​จะฉีดวัคซีนป้องกัน​โควิด​19​ ​แต่ยังไม่มีคิวฉีด...
02/07/2021

นักศึกษา​หลักสูตร​ประกาศ​นีย​บัตร​บัณฑิต​วิชาชีพ​ครู​ ที่​มีความ​ประสงค์​จะฉีดวัคซีนป้องกัน​โควิด​19​ ​แต่ยังไม่มีคิวฉีดวัคซีนและยังไม่เคยแจ้งความ​ประสงค์​ในแบบสำรวจของมหาวิทยาลั​ยมาก่อน​ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล​ เลขทะเบียน​นักศึกษา​ และเบอร์โทร​ติดต่อ​ มาในกล่องข้อความเพจนี้​ ภายใน​วัน​จันทร์​ที่​ 5​กรกฎาคม​ นี้
ทางมหาวิทยาลัย​จะรวบรวมรายชื่อ​เสนอไปยังศูนย์​ฉีดวัคซีน​ของกระทรวง​อุดมศึกษา​ฯ​ ต่อไป

19/06/2021

เด็กกับ “โรคขาดธรรมชาติ” ในยุค New Normal
.
เอ๊ะ! มีด้วยหรอโรคขาดธรรมชาติ? ทำไมชื่อฟังดูแปลกๆ ลองหันไปดูเด็กๆ ในบ้านนะคะว่ากำลังจดจ่ออยู่กับหน้าจอมือถือ แท็บเลต เป็นเวลานานอยู่หรือไม่ และครั้งสุดท้ายที่เค้าได้ออกไปวิ่งเล่นในสนามหญ้านั้นคือเมื่อไหร่? เพราะไม่แน่ว่าพวกเค้าอาจกำลังเสี่ยงต่อโรคขาดธรรมชาติอยู่ก็ได้
.
โรคนี้ถูกพูดถึงกว่า 10 ปีมาแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ กระทั่งเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน WHO ประกาศว่าโรคขาดธรรมชาติในเด็กนั้นมีอยู่จริง ยิ่งในยุคที่โควิดครองเมืองแบบนี้ บอกได้เลยว่าเด็กๆ เสี่ยงจะเป็นโรคนี้กันมากขึ้น เพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปไหน แถมยังต้องเรียนออนไลน์อยู่กับหน้าจอนานๆ อีกด้วย
.
โรคขาดธรรมชาติ คืออะไร?
.
โรคขาดธรรมชาติ หรือ Nature Deficit Disorder (NDD) คือ ภาวะที่เด็กไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ไม่มีกิจกรรมนอกบ้านหรือนอกห้องเรียนให้ได้สัมผัสจับต้องกับธรรมชาติ อย่างเช่น ต้นไม้ สนามหญ้า ดิน ลำธาร ในทางตรงกันข้าม เด็กมักใช้เวลาอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม จดจ่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยี
.
เด็กที่อยู่ในภาวะขาดธรรมชาตินั้นจะกลายเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับตนเอง ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ สมาธิสั้น มีปัญหาในการจัดการอารมณ์และการเข้าสังคม บกพร่องเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความละเอียดอ่อน และอาจเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เพราะไม่ได้ออกกำลังกาย
.
ลองนึกดูนะคะ ขนาดเราเองเป็นผู้ใหญ่ เวลาที่รู้สึกว่าเหนื่อย รู้สึกเครียด พอถึงจุดหนึ่งเรายังอยากพาตัวเองออกไปเที่ยว ไปสัมผัสธรรมชาติ แล้วนับประสาอะไรกับเด็ก พวกเค้าก็ต้องการธรรมชาติเช่นกัน แต่อาจไม่รู้ตัว
.
การให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า เด็กที่ผ่านกระบวนการสอนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ (nature-based instruction) จะทำคะแนนสอบได้สูงและมีอัตราการสำเร็จการศึกษามากกว่าเด็กที่ถูกสอนแต่ในห้องเรียน
.
ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือการพาพวกเค้าออกไปนอกบ้าน เที่ยวชมธรรมชาติ เดินเล่นในสวนสาธารณะ สัมผัสกับสนามหญ้าบ้าง อย่าปล่อยให้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือเล่นแต่สมาร์ทโฟนเป็นอันขาด
.
อย่างไรก็ตาม ในยุคโควิดที่เราต้องใช้ชีวิตกันแบบ New normal สิ่งที่พอจะช่วยให้พวกเค้าห่างไกลจากโรคขาดธรรมชาติ ก็คงจะกิจกรรมอย่างการเล่นบอร์ดเกม หรือเกมที่ต้องเล่นผ่านกระดาษ ซึ่งเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ หรือจะหาโมเดลสัตว์มาให้พวกเค้าเล่นก็ได้ (โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ) รวมทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศในบ้านให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ซับซึมและเรียนรู้การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รู้จักการปกป้องธรรมชาติ
.
นอกจากนี้ ควรสอนว่าในธรรมชาตินั้น สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งมนุษย์อย่างพวกเราก็ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อธรรมชาติตั้งแต่เด็ก และเมื่อเค้าโตขึ้นจะรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติอย่างน่าประหลาดใจเลยล่ะค่ะ
.
อ่านมาถึงตรงนี้ ไม่ใช่ว่าห้ามเด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะ แค่จะบอกว่าควรใช้อย่างเหมาะสม และอย่าลืมหาเวลาให้พวกเค้าออกไปค้นหาความงามของธรรมชาติบ้าง เชื่อเถอะว่าการสัมผัสกับธรรมชาติมีแต่ดีกับดีค่ะ :D
.
ข้อมูล: https://thepotential.org/knowledge/outdoor-learning-benefits/
https://www.posttoday.com/life/healthy/460945
https://www.thaipost.net/main/detail/102122

#โรคขาดธรรมชาติ #โควิด

ป.บัณฑิต​วิชาชีพ​ครู​ ประจำปีการศึกษา​2564​ ขยายเวลา​การ​รับสมัคร​ ตั้งแต่​วันนี้​จนถึง​ 31ก.ค.2564✍️ การคัดเลือก​ใช้วิธ...
16/06/2021

ป.บัณฑิต​วิชาชีพ​ครู​ ประจำปีการศึกษา​2564​ ขยายเวลา​การ​รับสมัคร​ ตั้งแต่​วันนี้​จนถึง​ 31ก.ค.2564

✍️ การคัดเลือก​ใช้วิธี​การสอบสัมภาษ​ณ์​และตรวจสอบ​เอกสาร
📨 สมัคร​โดยส่งเอกสาร​ทาง​ไปรษณีย์​
ประกาศ​
📂 เอกสาร​หลักฐาน​ที่ใช้มีดังนี้
1. ใบอนุญาต​ปฏิบัติการสอนชั่วคราวจากคุรุสภา
2. สัญญาจ้างจากสถานศึกษาระบบทำหน้าที่ครูผู้สอน
3. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูหรือปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาระดับชั้นที่รับผิดชอบจากสถานศึกษาต้นสังกัด​ /หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นครูผู้สอน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาแสดงผลการศึกษา​ (transcript)​ฉบับภาษาไทย​ กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย
7.​ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ / สำเนาปริญญาบัตร
8.​ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
9.​ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(หากมี)

📲 ติดต่อ​สอบถาม​ 029547300 ต่อ​ 434​ (วันพุธ​ - อาทิตย์​ เวลา​ 9.30-16.30​น.)

ดาวน์​โหลดใบสมัคร​ คลิกhttps://www.dpu.ac.th/ces/upload/content/files/2564%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%2064.pdf

ข่าวดี​ สำหรับ​ผู้​สำเร็จ​การศึกษา​จากหลักสูตร​ป.บัณฑิต​ สามารถ​เทียบ​โอนรายวิชา​ไปเรียนต่อป.โทสาขา​หลักสูตร​และการ​สอน​...
05/06/2021

ข่าวดี​ สำหรับ​ผู้​สำเร็จ​การศึกษา​จากหลักสูตร​ป.บัณฑิต​ สามารถ​เทียบ​โอนรายวิชา​ไปเรียนต่อป.โทสาขา​หลักสูตร​และการ​สอน​ได้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ท...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
วิทยาลัย​ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

🔥ใกล้​ถึง​วันปิดรับสมัคร​นักศึกษา​ใหม่​ปีการศึกษา​2564​ แล้ว​*หลักสูตร​คุรุสภา​รับรอง*เรียน​เฉพาะ​เสาร์​-อาทิตย์​ 3 เทอม...
31/05/2021

🔥ใกล้​ถึง​วันปิดรับสมัคร​นักศึกษา​ใหม่​ปีการศึกษา​2564​ แล้ว​
*หลักสูตร​คุรุสภา​รับรอง
*เรียน​เฉพาะ​เสาร์​-อาทิตย์​ 3 เทอมจบ
*จบ​แล้ว​มีสิทธิ์​ไปสอบใบอนุญาต​ฯได้
*ค่าเรียนตลอด​หลักสูตร​ 50,000​ บาท​ (แบ่งชำระเป็นเทอม)

30/05/2021

30 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 53ปี "วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" สถาบันการศึกษาคุณภาพและความภูมิใจ 💜💙
.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งภายใต้เจตนารมณ์ของอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และ อาจารย์สนั่น เกตุทัต ด้วยปณิธานที่ตรงกันว่า “เราจะทำงานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” 📚💡

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระยะสั้น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขับเคลื่อนด้วย 6 วิทยาลัย และ 6 คณะ โดยมีดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม ให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ สร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคตและมุ่งมั่นสร้างคนให้เป็นมืออาชีพในทุกศาสตร์ของการทำงานยุคใหม่
.
#53ปีDPU
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#สร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ

Photos from มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU's post
28/05/2021

Photos from มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU's post

วันวิสาขบูชา​ ​ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน#ปบัณฑิต​ #วิทยาลัยครุศาสตร์...
26/05/2021

วันวิสาขบูชา​ ​ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

#ปบัณฑิต​ #วิทยาลัยครุศาสตร์​

เปิดรับสมัคร​แล้ว👍 หลักสูตร​ได้รับ​รองจากคุรุสภา​👍 เรียนจบภายใน​ 3 ภาคการศึกษา👍 เรียนเฉพาะ​วันเสาร์​และอาทิตย์​ (เรียนออ...
13/05/2021

เปิดรับสมัคร​แล้ว
👍 หลักสูตร​ได้รับ​รองจากคุรุสภา​
👍 เรียนจบภายใน​ 3 ภาคการศึกษา
👍 เรียนเฉพาะ​วันเสาร์​และอาทิตย์​ (เรียนออนไลน์)​
👍 จบแล้วมีสิทธิ์​สอบใบอนุญาต​ประกอบ​วิชาชีพ​ครู​
👍 ค่าเทอมผ่อนชำระได้

✏️ หมดเขตรับสมัคร 13​ มิถุนายน​ 2564

ดูรายละเอียด​ในคอม​เมนต์... 📎

เปิดรับสมัครนักศึกษา​ ''​หลักสูตร​ประกาศ​นีย​บัตร​บัณฑิต​วิชาชีพ​ครู​ ปีการศึกษา​ 2564​''​❣️ สมัครได้ตั้งแต่​วันนี้​ -​ ...
05/05/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษา​ ''​หลักสูตร​ประกาศ​นีย​บัตร​บัณฑิต​วิชาชีพ​ครู​ ปีการศึกษา​ 2564​''​
❣️ สมัครได้ตั้งแต่​วันนี้​ -​ 13​ มิถุนายน​ 2564
👉 ดูรายละเอียด​ใน​คอมเมนต์และในลิงก์​นี้
https://www.dpu.ac.th/ces/news/18/

รอบที่ 2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564
24/04/2021
รอบที่ 2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564

รอบที่ 2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564

20/04/2021

🌞 🌿 สดชื่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2
07/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

ประชาชื่น 12 แยก 2
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

02 9547300 ext. 427

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขยายเวลารับสมัครรึค่ะ
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ร่วมกับ The Japan Foundation, Bangkok ขอเชิญกลุ่มครู ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ศิลปะการเล่านิทานโดยใช้เทคนิคคามิชิไบ ในกิจกรรม “เล่าศิลป์ คามิชิไบ” The Art of Kamishibai กับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแสดงและการสร้างสรรค์คามิชิไบที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล่านิทาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้เทคนิค วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือการเล่านิทานโดยใช้เทคนิคคามิชิไบ
กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน facebook fan page TK PARK วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 23 -24 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
(กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันเสาร์ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
"Performing Kamishibai" โดย Etsuko Nozaka, Internation Project Supervisor จาก The International Kamishibai Association of Japan
“นิทานภาพหลากหลายด้วยคุณค่าและวิธีการเล่าเรื่องราว การเล่านิทานที่สามารถจับใจเด็กให้จมดิ่งอยู่กับเรื่องราวนั้นทำอย่างไร เรียนรู้เทคนิควิธีการที่ทรงพลังในการสร้างสมาธิและความสนใจให้กับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะของคามิชิไบในการเล่าเรื่อง รวมถึงความแตกต่างระหว่างคามิชิไบกับนิทานทั่วไปกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ"

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
"Creating Kamishibai" โดย Ritsuko Nagamuta บรรณาธิการผู้มากประสบการณ์ด้านการผลิตและการสร้างสรรค์คามิชิไบสำหรับเด็กเล็กจากสำนักพิมพ์ Doshinsha ประเทศญี่ปุ่น
"เมื่อเริ่มเล่า โลกแห่งเรื่องราวเริ่มปรากฎ เด็กจะรู้สึกและเชื่อมโยงโลกกับเรื่องราวผ่านสมาธิและการจดจ่อ ด้วยวิธีการสื่อสารอันทรงพลัง วิธีการแห่งคามิชิไบจะสร้างโลกแห่งจินตนาการให้ปรากฎเป็นจริง
ศาสตร์และศิลป์การสร้างคามิชิไบ รูปแบบวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการเล่าเรื่องราวสำหรับเด็กจากประเทศญี่ปุ่น
เรียนรู้รูปแบบศิลปะที่ทรงพลัง เทคนิคการผสมผสานระหว่างภาพและคำอย่างกลมกลืนเพื่อสร้างเรื่องราวของโลกแห่งจินตนาการ รวมถึงการใช้รูปแบบคามิชิไบที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก"
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุ การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterwork ช่างกุญแจดอนเมือง 087 488 4333 ดอยวาวฟาร์ม Doivow Farm งานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ สำนักงานกิจการยุติธรรม CITC Society ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก TFO Thailand Film Office สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ