Faculty of Science, KMUTT

Faculty of Science, KMUTT คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นองค์กรในการสร้างกำลังคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นธงนำในการขับเคลื่อน
(8)

เปิดเหมือนปกติ

KMUTT
17/04/2021

KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564
โดยสามารถบริจาคเป็นสิ่งของได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์)
โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หรือ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ)
หรือร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย :
1. บัญชีสำหรับโอนเงิน ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
เลขที่บัญชี 237-2-00006-3
และโปรดระบุว่าเป็นการบริจาค "เพื่อรพ.ผูัสูงอายุบางขุนเทียน" เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
2. ส่งหลักฐานการบริจาค และติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่อีเมล: [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคสิ่งของ โทร. และไลน์ : 092-465-8936

KMUTT is calling for donations of medical supplies, medical equipment, and other items for doctors,
healthcare workers and COVID-19 Patients at the Bang Khun Thian Geriatric Hospital during April 15 to 30, 2021
ltem Donations :
Item donations can be done around the clock at the 1st floor of the Office of the President Building.
For more information, please contact Ms. Chantana Putaraporn
at 0-2470-8051 , 081-303-6050 or at 0-2470-8068 (outside office hours).

Money donations :
1. Donations can be made via bank transfer to Siam Commercial Bank account named "King Mongkut's University of Technology Thonburi" 237-2-00006-3 (KMUTT Branch).
2. For more information, please contact us at
092-465-8936 or Line Chat.
#KMUTT
#COVID19

😷เราเสี่ยงติดโควิดไหม? ต้องทำตัวอย่างไร?ตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยตัวเองขอบคุณข้อมูลจาก FB FANPAGE : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
16/04/2021

😷เราเสี่ยงติดโควิดไหม? ต้องทำตัวอย่างไร?
ตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก FB FANPAGE : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง

🎊สวัสดี วันสงกรานต์🎊
13/04/2021

🎊สวัสดี วันสงกรานต์🎊

KMUTT
11/04/2021

KMUTT

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL)
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

#KMUTT #COVID19

KMUTT
10/04/2021

KMUTT

👉รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

📌ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.
เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม
ได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/

#KMUTT #COVID19

KMUTT
09/04/2021

KMUTT

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 27
การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และมาตรการ
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

#KMUTT #COVID19

Fsci Internationalization
09/04/2021

Fsci Internationalization

**EXCHANGE PROGRAM**

สถานที่ : Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN
ระยะเวลา : ก.ย. 2564 - ม.ค. 2565
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น
ทุนการศึกษา : ฟรีค่าเล่าเรียน รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์และมีโอกาสได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยปลายทาง [TUAT, JASSO (depends on the situation)]
รายวิชาและรายละเอียดอื่นๆ : https://sway.office.com/h3jeJ9xB9zLd0Hzz?ref=Link&fbclid=IwAR0ThdfICtW5Gq2MhgyLrXK3NzaCpyeDdokyD4UexySB7E29KI44uX2DXVI
รับสมัครวันนี้ - 19 เมษายน 2564
รีวิวแลกเปลี่ยนที่ TUAT : https://www.facebook.com/fosila.fsci/posts/2814513242156602

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
และแคปหน้าจอการสมัคร *ทุกขั้นตอน*
2. Transcript
3. Resume/CV (ถ้ามี)
4. คะแนนทางภาษา (ถ้ามี)
ส่งภาพแคปหน้าจอและเอกสารส่งมาที่ [email protected]
กำหนดส่งใบสมัคร ; 19 เมษายน 2564

KMUTT
08/04/2021

KMUTT

โควิด ไม่มีวันหยุด
ฉลองสงกรานต์อย่างระมัดระวัง
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

อยู่ "วง" ไหน เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า แต่ละวงต้องทำอย่างไร?
หลังเทศกาลโปรดประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19
ของตนเองก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport

#KMUTT #COVID19

Fsci Internationalization
08/04/2021

Fsci Internationalization

*** ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมอบรม
Online Workshop : Resume & Cover Letter Writing
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเกินจำนวน จึงได้มีการขยายเป็น 50 ที่นั่ง โดยให้สิทธินักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อน นักศึกษาที่ลงชื่อไว้แล้วไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ คณะฯ ต้องขออภัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งหน้าอีก หากมีผู้สละสิทธิ คณะฯจะรีบแจ้งกลับไปยังนักศึกษาค่ะ

นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมจะได้รับลิงค์ Zoom ผ่านทางอีเมล์ โปรดตอบรับหรือแจ้งสละสิทธิการเข้าร่วมที่ : https://forms.gle/TmAxoBbwZiLyec2h9
นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิแต่ไม่เข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิจากกิจกรรมอื่นๆต่อไป
รายชื่อนักศึกษาที่่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Workshop จำนวน 50 คน

ธนากร สุทธานี
วรทัศน์ แป้นทอง
กรรณิการ์ ผ่อสอาด
อิงคนันท์ เรืองสง
ธรรมรัตน์ ชาติพิชิตวรกุล
นพมาศ ลือหาญ
หฤษฎ์ ไนน่า โมฮาเหม็ด ซาเยด
ณัฐณิชา ศรีสมาน
นฤมล พึ่งพร
นภัสสร อันธิรส
ธันยากานต์ เสรีนันทโรจน์
ณัฐนนท์ มนต์รัตน์
วรรณภา เชาวโนทัย
เจษฎากร บุญญฤทธิ์
ณัฐนนท์ วรรณแก้ว
สิราวรรณ ชูโชติ
นภัสวรรณ พรงาม
ฐิติรัตน์ ภัทรเลอพงศ์
เกรียงเดช นาคประเสริฐ
พิชญากร นรจีน
กนกรัตน์ ถนอมชาติ
เพ็ญพิชชา รุ่งรักษ์สันติ์
สิรืลักษณ์ ชิ้ววงษ์
รัชนีกรณ์ คนดี
อนัญลักษณ์ กันเร็ว
กัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์
ภารดี เพชรจิราวุฒิ
อัญชิสา พึ่งวิกรัย
กมลวรรณ ขอชัยดำรง
ทศพร ปรมวาณิช
กุลสตรี มีเงิน
นาตยา ลาดพิลา
อภิเชษฐ เงินยวง
ธนวัฒน์ ตั้งเสริมวงศ์
ปภาวี พุ่มโพธิ์ทอง
สิริธร วงเวียน
ศิริรัตน์ กรวยสวัสดิ์
ศศิมา ต้นสกุล
สรา นิลเหลือง
รวีวรรณ เวฬุวนารักษ์
อมาวสี บุญฤทธิกุล
จิตรลดา ตระกลลักษณา
กฤษดา ศิริวงศ์วัฒนกุล
ชมนภา แทนศิริ
จินดาพร ควรหัตถ์
ภัคนันท์ บุญมี
พิชญาภา แก้ว​ชุมพล​
สิริวรางค์ หิรัณย์ชนะโชค
พงศกร โพธิ์นา

รายชื่อสำรอง
สรินทร พลอยจิ๋ว
ปุณยาพร ตรีอเนกชัย
ปุณณัฐฐา คำช่วยฐิตเสนี
ชโลธร คำกองแก้ว

**สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนจะมีชื่อในนี้ทุกคนนะคะ ถ้าไม่มีในรายชื่อเลยแปลว่าลงทะเบียนในระบบไม่ติดแต่แรกค่ะ **

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุน “ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำป...
08/04/2021

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุน “ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2564 สัมภาษณ์วันที่ 4 และหรือ 5 พฤษภาคม 2564 ช่องทางการรับสมัคร https://forms.gle/rMPfahoFdpcsdDzT7

FSci - Active Recruitment
07/04/2021

FSci - Active Recruitment

ประกาศ 📣📣
✨โครงการ Active Recruitment ( TCAS รอบที่ 2 Quota ) ประจำปีการศึกษา 2564 ✨

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ด้วยนะคะ🎉🎉

📌 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 รอรับ SMS และ email จากสำนักงานคัดเลือกฯ นะคะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ TCAS2 โครงการ Active Recruitment 2 ประจำปีการศึกษา 2564
07/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ TCAS2 โครงการ Active Recruitment 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Fsci Internationalization
06/04/2021

Fsci Internationalization

วันที่ 26 เมษานี้ คณะวิทยาศาสตร์จัด Virtual Job Fair นะรู้รึยัง

เพราะงั้นถ้าหยุดสงกรานต์นี้ ถ้ายังไม่มี Resume หรือ Cover Letter เตรียมไว้ยื่นสมัครงาน ก็พลาดงานนี้ไม่ได้แล้ว

Resume & Cover Letter Writing
Online Workshop
วันที่ 11 เมษายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.

จะส่งใบสมัครงานทั้งที ต้องให้ชัวร์ว่าภาษาเป๊ะ คว้างานในฝัน
กับวิทยากรอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฮังการี ดีกรีปริญญาตรีจากจุฬา พ่วงด้วยตำแหน่งนักเรียนทุนจาก University of Glasgow, UK และปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถานทูตอังกฤษ

โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ
ลงทะเบียนเลยที่ : https://forms.gle/UnMZkJ1ffQpR1tUJ7

Only 30 seats available
**เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น
**อบรมผ่าน Zoom**
**นักศึกษาปี 4 จะได้รับชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาปี 2-4 และระดับป.โท-เอก สามารถสมัครเข้าร่วมได้ แต่หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิให้กับนักศึกษาป.ตรี ปี 4 ก่อน ❤️

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และแสดงความยินดีกับอาจารย์ต...
02/04/2021

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และแสดงความยินดีกับอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 จากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน (Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท11) เพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถเป็นต้นแบบได้

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ...
01/04/2021

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งได้จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักศึกษาค้นคว้า และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
2.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการจึงได้ดำเนินการจัดการประกวดผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และมีเงื่อนไขกำหนดให้ 1 โรงเรียน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ โดยโรงเรียนจะจัดส่งนักเรียนแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน และมีครูที่ปรึกษา 2 คน
โรงเรียนผู้ได้รับรางวัลเรียงลำดับ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลชมเชย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
•รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
และรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชย 3 ผลงาน ได้แก่
โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นอกจากการแข่งขันการประกวดแล้วเพื่อให้เกิดการเป็น “พี่เลี้ยง” ตามหลักการของ สป.อว. โครงการได้จัดกิจกรรมย่อยโดยใช้ชื่อว่า กิจกรรมให้คำปรึกษาก่อนการประกวด เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเครือข่ายต่อไป

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานกาณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief B...
01/04/2021

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา
เนื่องจากสถานกาณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 6)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน” เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 256...
01/04/2021

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน”
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายในที่ทำงาน จรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพพนักงาน” โดยมีคุณดาริษา สายปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ และคณะนิติกร เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารคณะ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนรวม 44 คน ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ และข้อควรระวังในการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านกฎหมาย จรรยา และมารยาทแห่งวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

📣(ด่วน) คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานประจำเคาน์เตอร์พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วุฒิประกาศนียบ...
31/03/2021

📣(ด่วน) คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานประจำเคาน์เตอร์พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานประจำเคาน์เตอร์พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ E-mail: [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-4709569

KMUTT
31/03/2021

KMUTT

ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ
The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow
จากสถาบัน Advance HE

KMUTT
28/03/2021

KMUTT

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 26

#KMUTT #COVID19

KMUTT
27/03/2021

KMUTT

ภาครัฐมีมติเห็นชอบยกเลิกการใช้ "ถุงหูหิ้วแบบบาง-กล่องโฟมบรรจุอาหาร-แก้วพลาสติกแบบบาง-หลอด” 100% ในปี 2565
❎ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน)
❎ กล่องโฟมบรรจุอาหาร (ไม่รวมโฟมกันกระแทกในภาคอุตสาหกรรม)
❎ แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว
❎ หลอดพลาสติก (ยกเว้นการใช้กรณีจำเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา ผู้ป่วย เป็นต้น)

ข้อมูลจาก แผนการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#KMUTT

KMUTT
24/03/2021

KMUTT

อีกหนึ่งกำลังใจ คุ้มครองนักเรียน นักศึกษา มจธ. ทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาคุ้มครอง 24 มีนาคม 2564 ถึง 24 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.
(คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิมของ บมจ.ทิพยประกันภัย)

เราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักสืบต่อไป

ดูรายละเอียดที่ https://qrgo.page.link/AozXD

#KMUTT #COVID19

👉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี👉ได้มีโครงการพี่ช่วยน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาซึ่งเป็นโคร...
24/03/2021

👉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
👉ได้มีโครงการพี่ช่วยน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา
ซึ่งเป็นโครงการรวบรวมทุนทรัพย์จากนักศึกษาเก่าและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์สำหรับเป็นทุนการศึกษา ค่าครองชีพต่างๆ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
***การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา สามารถหักภาษีได้ถึง 200%***
หากท่านใดสนใจโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่ออนาคตของชาติ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-470-8811

Science Learning Space
24/03/2021

Science Learning Space

📣Science Learning Space ปรับเวลาการให้บริการ
📆 เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ (Mon-Fri)
🕣 เวลา 8.30 - 16.30 น.
❌ ปิดบริการ : เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
👉 เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

KMUTT
23/03/2021

KMUTT

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ฉบับที่ 1/2564

มจธ. มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และรายงานเมื่อท่านทราบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยง หรือติดเชื้อ ได้ที่ http://bit.ly/Wereport เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ และประสานงานในการจัดการผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโอกาสแรก

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://covid-19.kmutt.ac.th

#KMUTT #COVID19

KMUTT
22/03/2021

KMUTT

With regards to the widespread of ongoing COVID-19 cases reported in Bangkok such as Bang Khae District, factories in Bang Khun Thian area, and the Japanese restaurant “Ban’s Town” located at Suan Mak Food Center, and other nearby provinces, the University has high concern for the safety and well-being of KMUTT students and staff so the University has extended the COVID-19 insurance coverage for all the students and the staff.

In addition, the University urges all the students and the staff to strictly comply with the COVID-19 preventive measures prescribed by the government.

Students and staff who are at high risk of being exposed to COVID-19 must stay home and monitor their symptoms for 14 days. Students must contact their Head of Department in order to consult on their studies. Staff must contact their supervisor in order to consult on their Work from Home assignment.

Report COVID-19 incident at KMUTT at bit.ly/Wereport

#KMUTT #COVID19

KMUTT
22/03/2021

KMUTT

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร (บางแค โรงงานเขตบางขุนเทียน และร้าน บัน’S TOWN สวนหมาก ตามที่ปรากฏในข่าว) รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง มีอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ต่ออายุประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้ใดที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสที่จะติดเชื้อขอให้ติดต่อหัวหน้าภาควิชา (กรณีนักศึกษาเพื่อดูแลการเรียนของนักศึกษาในระหว่างที่กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน) และติดต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (กรณีบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน 14 วัน)

โดยสามารถรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.
เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/

#KMUTT #COVID19

ที่อยู่

126 Pracha Uthit Rd, Thung Khru
Bangkok
10140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024708807

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Faculty of Science, KMUTTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ธ.ไทยพาณิชย์ จะจัดงาน Digital Society, SCB Future Banking วันที่ 25 ตค.2561 ณ อาคารเอศซีบีพาร์ค จึงอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/1iQvVV ***รับเพียง 10 คน***
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ร่วมโครงการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรม เจาะลึกงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ“Sprint MICE Camp #1”
"SCB Tech Day"ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 100,000 บาทสำหรับทีมที่ชนะเลิศ และมีโอกาสร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมย.61 ดูรายละเอียดและและสมัครได้ที่เวป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNC8HzIRo2Ouf4CHPHwoF54ub6P6uOVmm3qviXlPt0E1he7w/viewform
Thomson Reuters (Thailand) will hold the “Open House” event to recruit new IT graduates to join our projects on Saturday 28th April 2018, at 13.00 – 16.30 at U Chu Liang Building.
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ มจธ. 23-24 ก.พ.61 เพื่อเปิดโลกทัศน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งรอบตัว ณ สถาบันวิจัยซินโครตรอน ดูดาวในคืนฟ้าปิด ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์บ้านไม้กลายเป็นหิน
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม...ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
กิจกรรมย่อย ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มค.61 นัักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ หรือ สแกน QR ได้เลยค่ะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคะ ตอนนี้ บริษัท Vet Products Research & Innovation Center (VRI) ซึ่งตั้งอยู่ใน สวทช. ตึก INC2-D (ในธรรมศาสตร์ ติดกับ AIT) เปิดรับสมัคร นักเคมี 1 ตำแหน่งคะ สามารถ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ 02-117-8068 และส่ง CV ได้ที่อีเมล Email : [email protected]
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ SCG EXCELLENT INTERNSHIP PROGRAM รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! SCG เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชาวไทย และ ASEAN ทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งกับ SCG เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ♦️เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาฝึกงาน 30 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2560 ♦️คลิกดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://career.scg.com/th/internship/excellent_internship_program ♦️สมัครพร้อมแนบ Profile และ Transcript https://www.surveymonkey.com/r/V2RRLCR สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 085-458-3621 , 02-586-6065 Line : @scgintern17 ขอบคุณค่ะ