Faculty of Science, KMUTT

Faculty of Science, KMUTT คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นองค์กรในการสร้างกำลังคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นธงนำในการขับเคลื่อน

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 📌วันจันทร์ท...
21/09/2021

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
📌วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
📌เวลา 15.00 - 16.30 น.
📌ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และระบบ
ออนไลน์ ZOOM https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8293409804

16/09/2021

นักศึกษารหัส 64 สามารถเข้าระบบ MOD LINK ได้ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย (@kmutt.ac.th)

ดาวน์โหลด MOD LINK ผ่านช่องทาง ดังนี้

iOS >> http://tiny.cc/Modlink_ios
Android >> http://tiny.cc/Modlink_android

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113
- สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2470-9444

#KMUTT
#KMUTTModLink

อัพเดทข้อมูลโปรแกรมแลกเปลี่ยนวันนี้  ใครสนใจที่ไหนจิ้มไปได้เลยเดดไลน์ 21 กันยายนนะคะFAQs :1. พี่คะ กดเข้าไปดูรายวิชาไม่เ...
15/09/2021

อัพเดทข้อมูลโปรแกรมแลกเปลี่ยนวันนี้ ใครสนใจที่ไหนจิ้มไปได้เลย
เดดไลน์ 21 กันยายนนะคะ
FAQs :
1. พี่คะ กดเข้าไปดูรายวิชาไม่เห็นมีวิชาคณะวิทย์เลยค่ะ
A : เราสามารถเรียนวิชาคณะอื่นที่นู่นได้นะคะ ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาเราดูเนื้อหาแล้วอนุมัติให้เทียบได้ หรือจะเป็นวิชา Gen , เสรี , ภาษา ก็ได้หมดเลยค่ะ
2. หนูอยู่ปี 2 ไปเรียนวิชาของปีอื่นได้มั้ยคะ
A : ได้ค่ะ จะเทียบมาเป็นตัววิชาของปี 3 หรือปี 4 ก็ได้
ใครมีคำถามอะไร inbox หรือถ้าสะดวกทางทวิตเตอร์ ไปที่ @fsciia ได้เลยค่ะ
โปรแกรมแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้ : https://www.facebook.com/.../a.144619273.../2946540448953880
โปรแกรมแลกเปลี่ยนในฝรั่งเศส : https://www.facebook.com/.../a.144619273.../2946577482283510
โปรแกรมแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่น : https://www.facebook.com/.../a.144619273.../2946563898951535
โปรแกรมแลกเปลี่ยนในไต้หวัน : https://www.facebook.com/.../a.144619273.../2946564518951473
โปรแกรมแลกเปลี่ยนในประเทศอื่นๆในเอเชีย : https://www.facebook.com/.../a.144619273.../2946571275617464
โปรแกรมแลกเปลี่ยนในประเทศอื่นๆ :
https://www.facebook.com/.../a.14461927.../2946587988949126/

- Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA), France ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65คุณสมบัติ : นักศึกษาป.โท-เอก มีคะแน...
15/09/2021

- Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA), France
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาป.โท-เอก มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 – IELTS 5.5 / TOEFL IBT 72 / TOEIC 785(https://www.efset.org/th/english-score/cefr/b2/)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://drive.google.com/.../1tKWu6VbX9NAfsHI4fq.../view
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ipsa.fr/en/admissions/exchange-students
- ESIEA Graduate School of Engineering, France
ระยะเวลา : ส.ค. - ธ.ค. 64
คุณสมบัติ : นักศึกษาทุกระดับชั้นเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 – IELTS 5.5 / TOEFL IBT 72 / TOEIC 785(https://www.efset.org/th/english-score/cefr/b2/)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://en.esiea.fr/study-at-esiea-with-brafitec-or.../
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ
โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://docs.google.com/.../18Y2jryxJggaQpGrfgXU.../edit...

- Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA), France
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาป.โท-เอก มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 – IELTS 5.5 / TOEFL IBT 72 / TOEIC 785(https://www.efset.org/th/english-score/cefr/b2/)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1tKWu6VbX9NAfsHI4fq_qpnUJCZQBnt43/view
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ipsa.fr/en/admissions/exchange-students

- ESIEA Graduate School of Engineering, France
ระยะเวลา : ส.ค. - ธ.ค. 64
คุณสมบัติ : นักศึกษาทุกระดับชั้นเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ B2 – IELTS 5.5 / TOEFL IBT 72 / TOEIC 785(https://www.efset.org/th/english-score/cefr/b2/)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://en.esiea.fr/study-at-esiea-with-brafitec-or-other-bilateral-exchange-programmes/

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://www.facebook.com/fosila.fsci/posts/2946584538949471

** Exchange Programs in Taiwan **------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง...
15/09/2021

** Exchange Programs in Taiwan **

------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง และสามารถสมัครรับทุนคณะและทุนมหาวิทยาลัย-------

- National Tsing Hua University
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีผลคะแนนหรือใบรับรองทางภาษา ไม่กำหนดขั้นต่ำ
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/p/403-1003-4805.php

- National Chung Hsing University
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL:itp 500 / ibt 61 / IELTS:5.0/ TOEIC:670 หรือใบรับรองทางภาษาอื่นๆ
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่
https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/3-apply-to-nchu-en/3-3-exchange-programs-en/3-3-1-pax-en/3-3-1-2-academic-programs-en

- National Taiwan University of Science and Technology
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-60776,r1017-1.php?Lang=en

- National Changhua University of Education
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL iBT 71 / IELTS 6.0 / TOEIC 700 / CEFR B2
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://oica.ncue.edu.tw/exchange/student/curriculum/curriculum_list?locale=en

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Y2jryxJggaQpGrfgXU-5pn_GOAUnKugtSMEvQeKuK8/edit#gid=126321556

** Exchange Programs in Taiwan **

------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง และสามารถสมัครรับทุนคณะและทุนมหาวิทยาลัย-------

- National Tsing Hua University
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีผลคะแนนหรือใบรับรองทางภาษา ไม่กำหนดขั้นต่ำ
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/p/403-1003-4805.php

- National Chung Hsing University
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL:itp 500 / ibt 61 / IELTS:5.0/ TOEIC:670 หรือใบรับรองทางภาษาอื่นๆ
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่
https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/3-apply-to-nchu-en/3-3-exchange-programs-en/3-3-1-pax-en/3-3-1-2-academic-programs-en

- National Taiwan University of Science and Technology
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-60776,r1017-1.php?Lang=en

- National Changhua University of Education
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL iBT 71 / IELTS 6.0 / TOEIC 700 / CEFR B2
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://oica.ncue.edu.tw/exchange/student/curriculum/curriculum_list?locale=en

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://www.facebook.com/fosila.fsci/posts/2946584538949471

** Exchange Program in Japan **------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง แ...
15/09/2021

** Exchange Program in Japan **

------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง และสามารถสมัครรับทุนคณะและทุนมหาวิทยาลัย-------

- University of Fukui
ระยะเวลา : เม.ย.-ก.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
มีผลคะแนนหรือใบรับรองทางภาษาดังนี้ TOEFL: Paper Based: 550 / IBT 61 หรือ Japanese Language (Level N2)
** นักศึกษาสามารถสมัครรับทุน JASSO Scholarship เพิ่มเติมจากทางญี่ปุ่นนอกเหนือจากทุนจากมจธ.
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/

- University of Miyazaki
ระยะเวลา : เม.ย.-ก.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนทางภาษาตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.of.miyazaki-u.ac.jp/~kokusai/english/contents/study-abroad/index.html

- Shibaura Institute of Technology
**มีสิทธิได้รับทุนเพิ่มเติมจากทางญี่ปุ่น **
ระยะเวลา : เม.ย.-ก.ค.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ในระดับปี3ขึ้นไป มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ B2 (IELTS 5.5-6.5, TOEFL iBT 72-94, TOEFL ITP Level 1 & 2 543-626,
Cambridge English FCE 160-179, Cambridge English CAE 160-179, and Cambridge English (CPE)
162-179)
หรือคะแนนอื่นๆในระดับเทียบเท่า
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/sandwich.html?fr=redirect

- Prefectural University of Hiroshima
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนภาษาญี่ปุ่น
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1ly5WnAMvqHUJXTXZN3Jko_mRx0aoNeSc/view/

- Saitama University
ระยะเวลา : เม.ย.-ส.ค.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเข้าเรียน
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Y2jryxJggaQpGrfgXU-5pn_GOAUnKugtSMEvQeKuK8/edit#gid=126321556

** Exchange Program in Japan **

------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง และสามารถสมัครรับทุนคณะและทุนมหาวิทยาลัย-------

- University of Fukui
ระยะเวลา : เม.ย.-ก.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
มีผลคะแนนหรือใบรับรองทางภาษาดังนี้ TOEFL: Paper Based: 550 / IBT 61 หรือ Japanese Language (Level N2)
** นักศึกษาสามารถสมัครรับทุน JASSO Scholarship เพิ่มเติมจากทางญี่ปุ่นนอกเหนือจากทุนจากมจธ.
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/

- University of Miyazaki
ระยะเวลา : เม.ย.-ก.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนทางภาษาตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.of.miyazaki-u.ac.jp/~kokusai/english/contents/study-abroad/index.html

- Shibaura Institute of Technology
**มีสิทธิได้รับทุนเพิ่มเติมจากทางญี่ปุ่น **
ระยะเวลา : เม.ย.-ก.ค.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ในระดับปี3ขึ้นไป มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ B2 (IELTS 5.5-6.5, TOEFL iBT 72-94, TOEFL ITP Level 1 & 2 543-626,
Cambridge English FCE 160-179, Cambridge English CAE 160-179, and Cambridge English (CPE)
162-179)
หรือคะแนนอื่นๆในระดับเทียบเท่า
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/exchange_programs/sandwich.html?fr=redirect

- Prefectural University of Hiroshima
ระยะเวลา : ก.พ.-มิ.ย.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนภาษาญี่ปุ่น
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1ly5WnAMvqHUJXTXZN3Jko_mRx0aoNeSc/view/

- Saitama University
ระยะเวลา : เม.ย.-ส.ค.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเข้าเรียน
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/

- Kanazawa University มีทั้งโปรแกรมออนไลน์และโปรแกรมปกติ
**เฉพาะที่นี่ เดดไลน์ 27 กันยายน**
ระยะเวลา : เม.ย.-ต.ค.65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ในระดับปี3ขึ้นไป มีคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC Listening & Reading Test 700, TOEFL-iBT 72, TOEFL-PBT
527, IELTS 5.5., or Cambridge English 160)
หรือคะแนนอื่นๆในระดับเทียบเท่า
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://sway.office.com/PznEt94vDHK0KEB6?ref=Link&fbclid=IwAR07XOEC2aS9O8LwEopYZoPuNIC1abR7jMAYgUjTg_mvwtmZOsN6PVW4qL8

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://www.facebook.com/fosila.fsci/posts/2946584538949471

** Exchange Programs in South Korea **------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปล...
15/09/2021

** Exchange Programs in South Korea **
------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง และสามารถสมัครรับทุนคณะและทุนมหาวิทยาลัย-------
ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2564

- Konkuk University
ระยะเวลา : ก.พ. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/inter_1_2.jsp

- University of Seoul
ระยะเวลา : ส.ค. 64 - ธ.ค. 64
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do

- Hanyang University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนภาษาระดับ B2
(IELTS 5.5, TOEIC 785, IBT 72, ITP 543)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://www.hanyangexchange.com/academics/syllabus/

-Kyungsung University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนน IELTS 5.5, หรือ TOEIC Score (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://kscms.ks.ac.kr/eng/CMS/Contents/Contents.do?mCode=MN019
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://kscms.ks.ac.kr/eng/Main.do

-Chung-Ang University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป TOEFL iBT 80, IELTS 5.5
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=530

- Chonnam National University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีผลคะแนนทางภาษา (TOEIC,IELTS,TOEFL)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=18954&siteId=international&menuUIType=tab

- Kangwon National University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.67 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://www.kangwon.ac.kr/english/selectBbsNttList.do?bbsNo=330&key=2116&

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Y2jryxJggaQpGrfgXU-5pn_GOAUnKugtSMEvQeKuK8/edit#gid=126321556

** Exchange Programs in South Korea **
------- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นค่าเทอมทั้งที่มจธ.และที่มหาวิทยาลัยปลายทาง และสามารถสมัครรับทุนคณะและทุนมหาวิทยาลัย-------
ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2564

- Konkuk University
ระยะเวลา : ก.พ. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/inter_1_2.jsp

- University of Seoul
ระยะเวลา : ส.ค. 64 - ธ.ค. 64
คุณสมบัติ : นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do

- Hanyang University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนภาษาระดับ B2
(IELTS 5.5, TOEIC 785, IBT 72, ITP 543)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://www.hanyangexchange.com/academics/syllabus/

-Kyungsung University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีคะแนน IELTS 5.5, หรือ TOEIC Score (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://kscms.ks.ac.kr/eng/CMS/Contents/Contents.do?mCode=MN019
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://kscms.ks.ac.kr/eng/Main.do

-Chung-Ang University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป TOEFL iBT 80, IELTS 5.5
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=530

- Chonnam National University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีผลคะแนนทางภาษา (TOEIC,IELTS,TOEFL)
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=18954&siteId=international&menuUIType=tab

- Kangwon National University
ระยะเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 65
คุณสมบัติ : นักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย 2.67 ขึ้นไป
รายวิชา : ดูรายละเอียดที่ http://www.kangwon.ac.kr/english/selectBbsNttList.do?bbsNo=330&key=2116&

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUQzE3MTY3UVhBSjRFRzhRV1cyVjhFQUNYMi4u
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ของคณะให้กรอก
ชื่อ Nitchakarn Jerawang
เมล์ [email protected]
2.เตรียมเอกสารและอัพโหลดลง Google Drive, Onedrive, and Dropbox หรือ dropbox สำหรับเอกสารต่อไปนี้
- Student photo
- Courses plan to register at KMUTT partner institutions. The course plan form: http://bitly.ws/9oIv
- Statement of Purpose
- Recommendation Letter from Academic Advisor
- Recommendation Letter from Head of Department
- An official transcript
- English language proficiency test result
- Medical Certificate
- A copy of passport
- Curriculum Vitae/ Resume
กำหนดส่งใบสมัคร ; 21 กันยายน 2564
เมื่อทำการสมัครในระบบแล้ว แจ้งมาทาง inbox เพจนะคะ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ : https://www.facebook.com/fosila.fsci/posts/2946584538949471

ที่อยู่

126 Pracha Uthit Rd, Thung Khru
Bangkok
10140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024708807

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Faculty of Science, KMUTTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ธ.ไทยพาณิชย์ จะจัดงาน Digital Society, SCB Future Banking วันที่ 25 ตค.2561 ณ อาคารเอศซีบีพาร์ค จึงอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/1iQvVV ***รับเพียง 10 คน***
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ร่วมโครงการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรม เจาะลึกงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ“Sprint MICE Camp #1”
"SCB Tech Day"ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 100,000 บาทสำหรับทีมที่ชนะเลิศ และมีโอกาสร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมย.61 ดูรายละเอียดและและสมัครได้ที่เวป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNC8HzIRo2Ouf4CHPHwoF54ub6P6uOVmm3qviXlPt0E1he7w/viewform
Thomson Reuters (Thailand) will hold the “Open House” event to recruit new IT graduates to join our projects on Saturday 28th April 2018, at 13.00 – 16.30 at U Chu Liang Building.
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ มจธ. 23-24 ก.พ.61 เพื่อเปิดโลกทัศน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งรอบตัว ณ สถาบันวิจัยซินโครตรอน ดูดาวในคืนฟ้าปิด ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์บ้านไม้กลายเป็นหิน
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม...ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
กิจกรรมย่อย ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มค.61 นัักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ หรือ สแกน QR ได้เลยค่ะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคะ ตอนนี้ บริษัท Vet Products Research & Innovation Center (VRI) ซึ่งตั้งอยู่ใน สวทช. ตึก INC2-D (ในธรรมศาสตร์ ติดกับ AIT) เปิดรับสมัคร นักเคมี 1 ตำแหน่งคะ สามารถ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ 02-117-8068 และส่ง CV ได้ที่อีเมล Email : [email protected]
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ SCG EXCELLENT INTERNSHIP PROGRAM รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! SCG เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชาวไทย และ ASEAN ทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งกับ SCG เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ♦️เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาฝึกงาน 30 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2560 ♦️คลิกดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://career.scg.com/th/internship/excellent_internship_program ♦️สมัครพร้อมแนบ Profile และ Transcript https://www.surveymonkey.com/r/V2RRLCR สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 085-458-3621 , 02-586-6065 Line : @scgintern17 ขอบคุณค่ะ