Clicky

สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจรา

สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจรา งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต

เปิดเหมือนปกติ

"ช่วยเหลือประชนรถยนต์แบตเตอรี่หมด"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริกา...
29/01/2023

"ช่วยเหลือประชนรถยนต์แบตเตอรี่หมด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.05 น.
ส.ต.ท.กฤษกร ศุภจรรยารักษ์ (รหัส 5614) และ ส.ต.ท.ภูวริส เกตวิชิต (รหัส 5615) ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.ได้ช่วยเหลือประชนรถยนต์ แบตเตอรี่หมดบริเวณประจำทางไอทีสแคว์ ถ.วิภาวดีฯขาออกได้ทำการจั๊มแบตให้ใช้งานได้ชั่วคราวและนำทางไปร้านแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรรี่ใหม่ จนสามารถเดินทางต่อไปได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชนรถยนต์ระบบเครื่องยนต์"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบร...
29/01/2023

"ช่วยเหลือประชนรถยนต์ระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 11.35 น.
ส.ต.อ.ธนาวุฒิ เดชเชียร ผบ.หมู่ จร.(รหัส5612) งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.ได้ให้การช่วยเหลือประชนรถยนต์ ระบบเครื่องยนต์ขัดข้องบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองประตู5 ถ.วิภาวดีฯขาเขัาได้ประสานรถยกมาช่วยเหลือนำไปที่อู่ซ่อมรถจนพ้นกีดขวางการจราจร

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์จอดเสีย"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️...
25/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์จอดเสีย"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.50 น.
ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ดิษฐ์สุ่ม รหัส 5301 รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสภาพจราจรพบรถยนต์ประชาชนจอดเสีย ระบบเครื่องยนต์วิภาวดีขาออกใต้สะพานกลับรถที่1 เข็นพ้นการกีดขวางไว้เขตปลอดภัย ประสานช่างมาช่วยเหลือเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์ระบบเเบตเตอรี่ "“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการป...
21/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ระบบเเบตเตอรี่ "
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 20.30 น.
ร.ต.ต.ไชยา คำยืน รอง สว.(จร.)งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.(วิภา5502) พร้อมด้วย จนท.ตำรวจจราจรชุดปฏิบัติการที่ 5 ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณเเยกบางเขน ได้ให้ความช่วยเหลือรถยนต์ ระบบเเบตเตอรี่ บริเวณหน้าสถานีรถไฟบางเขน ถนนวิภาวดีรังสิต/ช่องทางคู่ขนาน ขาออก โดยได้นำพ้นกีดขวางช่องทางจราจร จากนั้นจึงได้ช่วยพ่วงจ้ำเเบตเตอรี่เพื่อสตาร์ดเครื่องยนต์จนสามารถใช้ขับขี่ต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

“ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65) ”“ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กวาดล้างอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดแ...
20/01/2023

“ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65) ”
“ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กวาดล้างอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง สืบสวนปราบปรามจับกุม คดียาเสพติด คดีออนไลน์ การพนัน อาวุธปืน
สถานบริการ เพิ่มความเข้มในการคัดกรองและจัดระเบียบคนต่างด้าวฯ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่”

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนจอดเสีย"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการปร...
18/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนจอดเสีย"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 06.10 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชน จอดเสียระบบเครื่องยนต์บนทางยกระดับขาออกก่อนลงงามวงศ์วาน เปิดสัญญาณวับวาบป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและประสานรถยกช่วยเหลือเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์เสียระบบเครื่องยนต์"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริ...
17/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์เสียระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 06.50 น.
ส.ต.อ.ณรงค์ อยู่กลาง รหัส 5208 และ ส.ต.ท.อดิศร เทพโสภา รหัส 5706 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. อำนวยการจราจร รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เสียระบบเครื่องยนต์ กีดขวางจราจร 1 ช่องทางซ้าย บริเวณใต้สะพานกลับรถยาคูลท์ ช่องทางหลัก ถ.วิภาวดีรังสิตขาเข้า และได้ประสานรถยกมาดำเนินการพ้นกีดขวางเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์จอดเสียระบบเครื่องยนต์"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและ...
16/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์จอดเสียระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ออกตรวจสภาพจราจร พบรถยนต์ นายทหารผู้ใหญ่ จอดเสียระบบเครื่องยนต์ในช่องทางด่วนเบี่ยงข้ามคลองหลักสี่ขาเข้า ได้เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและประสานรถยกเข้าศูนย์บริการเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

🚨 “ถนนไม่ใช่ที่แข่งรถ หรือทดลองรถ” ผิดมาติดคุกและยึดรถจากกรณี ถ่ายคลิปลองรถทดสอบสมรรถนะ บนทางสาธารณะ พร้อมแอดมินเพจเผยแพ...
13/01/2023

🚨 “ถนนไม่ใช่ที่แข่งรถ หรือทดลองรถ”
ผิดมาติดคุกและยึดรถ
จากกรณี ถ่ายคลิปลองรถทดสอบสมรรถนะ บนทางสาธารณะ พร้อมแอดมินเพจเผยแพร่ ส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือ ริบรถของกลาง #ทางสาธารณะ #บนโทลล์เวย์

🚨 “ถนนไม่ใช่ที่แข่งรถหรือทดลองรถ” 🚨         ผิดมาติดคุกและยึดรถโดยการ ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอ...
13/01/2023
2ยูทูบเบอร์ซีด ศาลจำคุก-ยึดรถวอลโว่ ซิ่ง245กม. บนโทลเวย์ - ข่าวสด

🚨 “ถนนไม่ใช่ที่แข่งรถหรือทดลองรถ” 🚨
ผิดมาติดคุกและยึดรถ

โดยการ ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน, ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถ , ขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น และขับรถด้วยอัตราความเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด...

กรณีมีการแข่งรถในทาง หรือมาทดสอบสรรมถนะรถบนทางสาธารณะ ริบรถทุกประการ 🚘
#ทางสาธารณะ #บนโทลล์เวย์

สามารถอ่านต่อได้ที่ : www.khaosod.co.th/special-stories/news_7458609
สามารถอ่านต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1890264/

2ยูทูบเบอร์ซีด ศาลลงโทษจำคุก 3-2เดือน หลังขับเทสรถวอลโว่ ซิ่ง245กม. บนโทลเวย์ เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 13 ม.ค. 2566 พล.ต.ท.ธ....

13/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนน้ำมันหมด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 18.50 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ออกตรวจสภาพจราจร พบรถยนต์ประชาชน น้ำมันหมด ช่องทางด่วนหลักหลักสี่ ขาเข้าหน้าเชียงกงช่วยเหลือเข็นชิดซ้ายเข้าเขตปลอดภัยประสานช่างนำน้ำมันมาเติมให้เรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถประชาชนระบบหม้อน้ำแห้ง"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริก...
11/01/2023

"ช่วยเหลือรถประชาชนระบบหม้อน้ำแห้ง"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16.51น.
ด.ต.พิทยา จินดาศรี รหัส 5305 และ ส.ต.ท.สุทธินันทน์ ทองหอม รหัส 5316 ผบ.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.ได้ช่วยเหลือรถประชาชนระบบหม้อน้ำแห้ง บริเวณวิภาวดีขาออกแฟลตเคหะหลักสี่นำน้ำมาเต็มให้าสามารถเดินทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์ระบบสายพานขาด"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประ...
11/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ระบบสายพานขาด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 17.15 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
ออกตรวจสภาพจราจร พบรถยนต์ประชาชน จอดเสียระบบสายพานเครื่องยนต์ขาดบริเวณบนทางยกระดับหลักสี่ขาเข้า ประสานรถยกช่วยเหลือและพาผู้โดยสารลงพื้นราบนั่งรถสาธารณะไปยังจุดหมายเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

🛒ในปัจจุบัน การซื้อขายของทางออนไลน์ ได้รับความนิยมมาก แต่ก็อันตรายมากเช่นกัน 👉นี่ก็เป็น สินค้ายอดนิยม ที่เป็นที่ต้องการ...
10/01/2023

🛒ในปัจจุบัน การซื้อขายของทางออนไลน์ ได้รับความนิยมมาก แต่ก็อันตรายมากเช่นกัน
👉นี่ก็เป็น สินค้ายอดนิยม ที่เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก มิจฉาชีพ จึงใช้ช่องทางแพลตฟอร์ม ออนไลน์ที่ผู้คนนิยมใช้เป็นช่องทางในการซื้อขาย ที่น่าเชื่อถือ ในการเข้ามาสร้างโปรไฟล์ปลอม เพื่อหลอกลวงเหยื่อ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม และอื่นๆอีก
ก่อนตัดสินใจจ่ายตังค์พิจารณาให้ดีๆก่อนนะคะ
ข้อสังเกตุ ในการเลือกแพลตฟอร์ม ก่อนตัดสินใจ
1.ดูสัญลักษณ์✔️ที่น่าเชื่อถือ
2.ดูยอดไลค์ และความคิดเห็นหากไม่มี/ปิดกั้น อย่าซื้อ
3.ดูลายละเอียดที่เมนูความโปร่งใสของเพจ
-ระยะเวลาที่เปิดเพจ
-การจัดการเพจนี้ไม่อยู่ในไทย
-เปลี่ยนชื่อเพจบ่อย
4.IG ,Twitter และ Facebook Profile ดูประวัติย้อนหลังก่อนตัดสินใจซื้อ นะคะ
5.เลือกซื้อจากร้านที่มีการยืนยันตัวตน มีการรับประกันสินค้า และคืนเงิน เมื่อสินค้าไม่ตรงด้วยค่ะ
----------------------------------------------------------
ติดตาม PCT POLICE เพื่อรู้ทันความคิดของโจรออนไลน์
ปรึกษา แจ้งเบาะแส โทร 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
----------------------------------------------------------

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนน้ำมันหมด"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการ...
10/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนน้ำมันหมด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.
ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ดิษฐ์สุ่ม รหัส 5301รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.พร้อม ส.ต.อ.อิศราชัย น้ำคำ รหัส 5310 ได้เข้าช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนน้ำมันหมด ได้ไปซื้อน้ำมันมาเติมให้เรียบร้อยสามารถเดินทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์ระบบหม้อน้ำแห้ง"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการป...
09/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ระบบหม้อน้ำแห้ง"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 17.15 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ออกตรวจสภาพจราจร พบรถยนต์ประชาชน ระบบหม้อน้ำแห้ง บริเวณช่องทางขนานแฟลตเคหะหลักสี่ขาออกนำน้ำมาเติมให้ สามารถทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

Photos from กองบังคับการตำรวจจราจร บก.02's post
09/01/2023

Photos from กองบังคับการตำรวจจราจร บก.02's post

09/01/2023

"ช่วยเหลือชายไร้ที่พักข้ามถนน"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.34 น.
ด.ต.สกลศรี สอดแก้ว รหัส 5306
ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จรได้ช่วยเหลือชายไร้ที่พักข้ามถนน บริเวณหน้าสถานีรถไฟหลักสี่ขาออก ด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยดี

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนจอดเสีย"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการปร...
06/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนจอดเสีย"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.34 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ออกตรวจสภาพจราจร พบรถยนต์ประชาชนจอดเสียเครื่องยนต์เร่งเครื่องไม่ขึ้นบริเวณช่องทางด่วนขาเข้าก่อนถึงแยกหลักสี่ช่วยเหลือไล่ลมในระบบน้ำมัน ใช้การได้สามารถเดินทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือชายไร้ที่พักเดินย้อนทางในช่องทางด่วน"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วย...
06/01/2023

"ช่วยเหลือชายไร้ที่พักเดินย้อนทางในช่องทางด่วน"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.
ด.ต.พิทยา จินดาศรี รหัส 5305 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราตรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ได้ช่วยเหลือชายไร้ที่พักเดินย้อนทางในช่องทางด่วนขาเข้าก่อนถึงแยกธูปะเตมีย์พาออกนอกพื้นผิวการจราจเพื่อป้องกันเหตุรถชน มาที่ปลอดภัยเรียบร้อยและได้มอบอาหารและเครื่องดื่มให้รับประทานต่อไป

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ให้ความรู้แก่นักเรียนด้านเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและภัยจากยาเสพติด"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ...
05/01/2023

"ให้ความรู้แก่นักเรียนด้านเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและภัยจากยาเสพติด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.
พ.ต.ท.ธีรพจน์ ทองเกตุ สว.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ภัยที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ และแนวทางการป้องกันนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนจอดเสียระบบเครื่องยนต์"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเ...
04/01/2023

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนจอดเสียระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 06.50 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ออกตรวจสภาพจราจร พบรถยนต์ประชาชนจอดเสีย ระบบเครื่องยนต์บริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองขาเข้า ช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถสตาร์ทติดแนะนำเข้าเช็คศูนย์เพื่อใช้งานได้ดี

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชนเป็นลมหมดสติ"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชา...
03/01/2023

"ช่วยเหลือประชนเป็นลมหมดสติ"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 04.30 น.
ส.ต.ท.กฤษกร ศุภจรรยารักษ์ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.(รหัส5614) ได้เข้าช่วยเหลือประชนเป็นลมหมดสติ บริเวณ สถานีรถไฟดอนเมือง ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนฟื้นระหว่างรอกู้ชีพนำส่ง รพ.เพื่อตรวจและรักษาต่อไป

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชนรถยนต์ระบบเครื่องยนต์"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบร...
01/01/2023

"ช่วยเหลือประชนรถยนต์ระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.
ร.ต.ต.ปิยวัฒน์ ภูถอดใจ รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบ คุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.(รหัส5601) พร้อมด้วยส.ต.อ. ทวี ไชยขาว ผบ.หมู่จร.(รหัส5608) ส.ต.อ.อนุรักษ์ เก่งจักสารผบ.หมู่จร.(รหัส5610) ส.ต.อ.สุริยา มณีมาศ ผบ.หมู่จร.(รหัส5611)
ได้เข้าช่วยเหลือประชนรถยนต์ ระบบเครื่องยนต์ขัดข้องบริเวณ ถ.วิภาวดีฯขาออกแยกหลักสี่ ได้ช่วยเข็นกระตุกจนรถยนต์สามารถไปต่อได้พ้นกีด ขวางจราจร

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ยางแตก"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประ...
31/12/2022

"ช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ยางแตก"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 16.50 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ได้ช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ยางแตก บริเวณวิภาวดี56 ขาเข้าช่วยดำเนินการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เรียบร้อยเรียบร้อยเดินทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเ...
30/12/2022

"อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
พ.ต.ท.ธีรพจน์ ทองเกตุ สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จราจร ชุด3 และตรวจเหนือ 1-8 ร่วมกับบริษัทแบรนด์ แจกเครื่องดื่มแบรนด์ให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่แยกหลักสี่

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนน้ำมันหมด"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการ...
30/12/2022

"ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนน้ำมันหมด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 08.54 น.
ส.ต.อ.อิศราชัย น้ำคำ รหัส 5310 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
ได้เข้าช่วยเหลือรถนั่งประชาชน ระบบน้ำมันหมดบริเวณหน้าท่าขาเข้าโดยไปซื้อน้ำมันมาเติมให้เรียบร้อยเดินทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

29/12/2022

"ช่วยเหลือรถประชาชนระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา15.18 น.
ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ดิษฐ์สุ่ม รหัส 5301 รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. และ จร.รหัส 5510 ได้เข้าช่วยเหลือรถประชาชน ระบบเครื่องยนต์เสียก่อนถึงสถานีรถไฟดอนเมืองเข็นเข้าข้างทางเขตปลอดภัยพ้นกีดขวาง

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบ...
29/12/2022

"ช่วยเหลือประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.49 น.
พ.ต.ท.ธีรพจน์ ทองเกตุ สว.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.(วิภา 6 ) พร้อมด้วย จนท.ตำรวจจราจร สน.วิภาวดี ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ตู้ควบคุมจราจรเเยกบางเขน ได้มีประชาชนมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากจะเดินกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดเเต่เงินค่าโดยสารรถไฟไม่เพียงพอจึงได้มาขอความช่วยเหลือจาก จนท.ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เเยกบางเขน จึงได้ไปซื้อตั๋วโดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟบางเขนให้เพื่อใช้เดินทาง เเละยังได้มอบเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ซื้ออาหารทานระหว่างการเดินทาง

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

Photos from สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต's post
28/12/2022

Photos from สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต's post

28/12/2022

📢📢รณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1197สายด่วนจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร บก.02

28/12/2022

"ช่วยเหลือประชาชนรถเสียระบบเครื่องยนต์"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 19.15 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.ออกตรวจสภาพจราจรบนทางยกระดับอุตราพิมุข พบรถประชาชน ระบบเครื่องยนต์ บนทางยกระดับอุตราภิมุขขาออกก่อนถึงด้านอนุสรณ์สถานกีดขวางการจราจรจึงได้ช่วยเข็นเข้าเขตปลอดภัยชิดซ้ายไม่กีดขวางการจราจร ประสานรถยกมาช่วยเหลือนำเข้าอู่ซ่อมเรียบร้อย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

Photos from สุภาพบุรุษจราจร's post
27/12/2022

Photos from สุภาพบุรุษจราจร's post

"ช่วยเหลือรถนั่งส่วนบุคคลประชาชนระบบยาง"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือแล...
27/12/2022

"ช่วยเหลือรถนั่งส่วนบุคคลประชาชนระบบยาง"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.51 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.พร้อม ส.ต.ท.ภานุเดช พินึกรัมย์ รหัส 5315 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
ได้ช่วยเหลือรถนั่งส่วนบุคคลประชาชนระบบยาง บนทางยกระดับขาออกหน้า รร.Miracle Grand เรียบร้อยเดินทางต่อได้

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชาชนเป็นลมหมดสติ"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประ...
23/12/2022

"ช่วยเหลือประชาชนเป็นลมหมดสติ"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ปฎิบัติหน้าที่ร้อยเวรผลัดเช้า ทำการช่วยเหลือสุภาพสตรีเป็นลมหมดสติบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง โดยพานำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัย

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชาชนพานำบุตรไปโรงพยาบาล"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบร...
22/12/2022

"ช่วยเหลือประชาชนพานำบุตรไปโรงพยาบาล"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.37 น.
ส.ต.ท. สรรเพชญ ไกรศิริ (รหัส 5413) ผบ.หมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ได้ช่วยเหลือประชาชน ซึ้งขับขี่รถยนต์นำบุตรไปพบแพทย์ ที่ รพ.วิภาวดี และเนื่องจากสภาพการจราจรที่หนาแน่น บริเวณหน้าวัดเสมียนนารี ไม่สามารถไปถึง รพ.ได้ทันท่วงทีทันใด กับบุตร ซึ่งมีอาการหนักอยู่ด้วย จึงได้เรียก จยย.จร.รหัส 5413 ซึ่งได้ขับขี่ รถ จยย.ผ่านมาให้ไปส่งที่ รพ. จร.รหัสดังกล่าวได้นำส่ง รพ.เพื่อพบแพทย์ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อเข้าดำเนินการรักษาตัวไป

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

"ช่วยเหลือประชาชนรถจักรยานยนต์น้ำมันหมด"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือแล...
22/12/2022

"ช่วยเหลือประชาชนรถจักรยานยนต์น้ำมันหมด"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.23 น.
ร.ต.ต.รักษา สำราญ (วิภา 6-4) รอง สว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. พร้อม ส.ต.ท.สุทธินันท์ ทองหอม รหัส 5316 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสภาพจราจร พบรถจักรยานยนต์ประชาชนจอดน้ำมันหมด บนถนนวิภาวดีรังสิต ด้านขาเข้าบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง จึงเข้าช่วยเหลือโดย ยกขึ้นรถตรวจไปส่งยังสถานีบริการน้ำมัน และสามารถเดินทางได้ต่อไป

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

21/12/2022
Photos from 1197สายด่วนจราจร's post
21/12/2022

Photos from 1197สายด่วนจราจร's post

"ช่วยเหลือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบหม้อน้ำ"“❤️POLICE  MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือแ...
19/12/2022

"ช่วยเหลือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบหม้อน้ำ"
“❤️POLICE MIND สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน❤️”
“STOP TALK HELP ของ สน.วิภาวดี”

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.05 น.
ส.ต.อ.วุฒิพงษ์ ผาฤผล ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. รหัส 5210 ช่วยเหลือเข็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ระบบหม้อน้ำ กีดขวางจราจร บริเวณข้ามคลองบางเขน คู่ขนานขาเข้า ถ.วิภาวดีรังสิต นำมาไว้เขตปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร

#สายด่วนจราจร1197 #สวพ91 #จส100
สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
โทร.02-5112884

ที่อยู่

เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 40/1 แ
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมไม่มีการกวดขันรถมอเตอร์ไซด์วิ่งช่องทางด่วนทุกเช้า เยอะแยะไปหมด รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยกวดขัน
เลย อันตรายมาก รถยนต์จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะวิ่งกันเร็วมาก
มีรถจักรยานยนต์มาใช้ช่องทางหลักของถนนวิภาวดีอยู่แทบตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาชั่วโมงเร่งด่วน เช้าและเย็น

เคยเห็นมีการตรวจจับอยู่บ้าง ได้โปรดช่วยทำให้สม่ำเสมอได้ไหมครับ ? ไม่เช่นนั้นยิ่งมาจะยิ่งมีมากขึ้นทุกวันครับ

..
ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วิภาวดี ด้วยนะครับ ตั้งด่านตรวจเลยแยกสุทธิสารมุ่งหน้าดอนเมือง ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่ไม่ใช้หลอดในการเป่า และไม่มีการทำความสะอาดเครื่องวัดแอลกอฮอล์ก่อนให้คนถัดไปเป่า เมื่อถามถึงมาตรการป้องกัน covid-19 คำตอบที่ได้คือ มันไม่อยู่ในประเทศไทยแล้ว และยื่นที่เป่าเข้ามาใกล้ปากพร้อมบังคับให้เป่าเพื่อตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์ ทำแบบนี้แล้วจะมีมาตรการป้องกันไปเพื่ออะไร จะให้ใส่แมสป้องกันเพื่ออะไร ในเมื่อความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวเรา แต่ความเสี่ยงกลับเกิดขึ้นโดยผู้อื่นที่ยัดเยียดมาให้เรา
เรียน ผกก.สน.วิภาวดี
เวลาขับรถในถนนวิภาวดีฯขาเข้า บริเวณเลยสนามบินดอนเมืองมาเล็กน้อยในช่องทางด่วน จะเห็นตำรวจจราจร 3 นายมาคอยเรียกรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้ามาในช่องทางด่วนประจำ อยากเสนอว่าให้แบ่งตำรวจจราจร 3 นายนี้ ไปจับรถแท๊กซี่ที่ชอบมาจอดบริเวณป้ายรถเมล์ขาเข้าหน้าสนามบินดอนเมือง และบริเวณทางออก 5 ของสนามบินดอนเมืองที่ชอบมีรถแท๊กซี่มาจอดรอเช่นกัน โดยแบ่งมาประจำจุดละ 1 นาย เนื่องจากหากทางสน.ได้กำหนดให้ตำรวจจราจรไปยืนจับรถจักรยานยนต์ในจุดที่กล่าวแล้ว การแบ่งกำลังมา 2 นายมาประจำจุดที่แท๊กซี่ชอบจอดกีดขวางการจราจรในถนนวิภาวดีฯขาเข้า จะได้ประโยชน์ต่อการจราจรในถนนวิภาวดีฯโดยรวมมากกว่าการให้ตำรวจไปยืนจับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งในช่องทางด่วน และมีความคุ้มค่าต่อเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้ตำรวจทั้ง 3 นายดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ผมอยากทราบว่าตอนนี้ ถ. วิภาวดีรังสิตรถติดไหมครับ
เป็นสน.ที่ห่วยแตกและเหี้ยที่สุดที่เคยเจอมา อีลุงแก่ๆที่คอยมารับจ๊อบลากรถ แบ่งเงินให้ตำรวจ หน้าตาทุเรศๆไม่พอ กริยา คำพูดคำจา พอๆกับหนังหน้า ตำรวจก็ปากดี มีอะไรให้ร้องเรียนการทำงานที่สน.วิภาวดีได้เลย โถ่ พูดเก่ง ถึงเวลาจริงไม่เห็นเคยมีหมาตัวไหนออกมารับผิดชอบเลยสักตัว ทำงานเสียภาษีมาให้พวกเหี้ยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีศักยภาพมาทำงาน แดกภาษีประชาชนและก็ยังมีหน้ามาปากดีอีก อีแก่ที่คอยลากรถก็ขอให้ตายโหงอยู่แถวถนนนั้นแหละ สารเลว เป็นขี้ตีนตำรวจไปจนตายแหละมึงอะ สำนึกไว้ด้วยนะที่มึงมีงาน มีกิน มีใช้ ได้ทำตัวก่าง เดินหน้าระรื่นอยู่ทุกวันนี้ ก็มาจากภาษีประชาชนทั้งนั้น มึงควรทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบกว่านี้ และอย่าเสือกปากดีให้มาก ภาษีกูจ่ายทุกปี มาไว้จ้างให้มึงมาทำหน้าที่ๆมึงเลือกเองให้ดี ไม่ใช่จ่ายให้มึงมาทำตัวเสมือนเป็นเจ้านายกู มึงเป็นตำรวจที่มาจากภาษีประชาชน ไม่ใช่พ่อกู
ตำรวจบางท่าน..สน.นี้ จิตใจคุณทำด้วยอะไร คนตกงานคุณก็จะปรับเอาน้อ
อยากทราบว่าโทรศัพท์โทรไปทำไมไม่มีคนรับเลยค่ะ
วันที่ 30 ส.ค.2562 เวลา07.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษได้อำนวยความสดวกให้เด็กนักเรียนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อเดินเข้าประตูโรงเรียนหอวังด้วยความปลอดภัยด้วยความห่วงใยน้องนักเรียนและประชาชนทุกท่าน. สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.
กรณีจอดในที่ห้ามจอด โดยที่เราไม่ทันรู้ โดนตำรวจเขียนใบสั่ง อยากทราบว่าถ้าไปจ่ายค่าปรับที่ สน. ตามหลักกฏหมายจะต้องเสียค่าปรับมาณเท่าไร ?
ดูจากอะไร ..?
เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

แบบประกันอุบัติเหตุ (รายปี) เริ่มต้นปีล่ะ!! 700 บาท 💸
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท

🤕ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายเอง เพียงแค่ยื่นแคร์การ์ดของเรา ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที
🧐ไม่ต้องตรวจ หรือตอบปัญหาสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ 3 แบบ คุณเลือกเอง
1️⃣ Easy P.A.
2️⃣ Easy PA Plus
3️⃣ PA Hospital Care

ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 75 ปี

#ประกันอุบัติเหตุ #มีไว้อุ่นใจกว่า
#มีแล้วไม่ได้ใช้ #ดีกว่า #จะใช้แล้วไม่มี
#เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ถึงอนาคต
#แบบประกันที่คนไทยทุกคนต้องมี

https://www.facebook.com/109992110342683/posts/112585386750022?s=100007792472889&sfns=mo
สุขุมวิทรถติดเป็นเวลานาน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดย ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเ Chatuchak District Chatuchak Chatuchak (district) Lard Yao กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล International Affairs Division กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช งานประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง Horticulture Research Institute Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand