สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
HENRI DUNANT RD. PATHUMWAN BANGKOK 10330

เปิดเหมือนปกติ

1 DAY LEFT 💋จะถึงงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564⏰เวลา ...
16/09/2021

1 DAY LEFT 💋
จะถึงงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564

📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
⏰เวลา 16.30 - 18.30 น.
📍ช่องทางออนไลน์ผ่าน zoom สามารถแสกน QR code เพื่อเข้าร่วมงานในวันจริงได้เลยค่า

👇🏻น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์นี้เลยน้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj0_ts_wBi5uf9ZLwXGV3sPth2B_tOeoRmCBBtk1EOYJOZQ/viewform?usp=sf_link

📋ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปล. ใครไม่เข้าร่วมอยากให้กรอกว่าไม่เข้าร่วมมาด้วยนะคะ 💕
🥰 มาเข้าร่วมกันเยอะ ๆ นะค้า 🥰

1 DAY LEFT 💋
จะถึงงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564

📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
⏰เวลา 16.30 - 18.30 น.
📍ช่องทางออนไลน์ผ่าน zoom สามารถแสกน QR code เพื่อเข้าร่วมงานในวันจริงได้เลยค่า

👇🏻น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์นี้เลยน้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj0_ts_wBi5uf9ZLwXGV3sPth2B_tOeoRmCBBtk1EOYJOZQ/viewform?usp=sf_link

📋ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปล. ใครไม่เข้าร่วมอยากให้กรอกว่าไม่เข้าร่วมมาด้วยนะคะ 💕
🥰 มาเข้าร่วมกันเยอะ ๆ นะค้า 🥰

2 DAY LEFT 💋จะถึงงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564⏰เวลา ...
15/09/2021

2 DAY LEFT 💋
จะถึงงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564

📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
⏰เวลา 16.30 - 18.30 น.
📍ช่องทางออนไลน์ผ่าน zoom สามารถแสกน QR code เพื่อเข้าร่วมงานในวันจริงได้เลยค่า

👇🏻น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์นี้เลยน้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj0_ts_wBi5uf9ZLwXGV3sPth2B_tOeoRmCBBtk1EOYJOZQ/viewform?usp=sf_link

📋ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปล. ใครไม่เข้าร่วมอยากให้กรอกว่าไม่เข้าร่วมมาด้วยนะคะ 💕
🥰 มาเข้าร่วมกันเยอะ ๆ นะค้า 🥰

2 DAY LEFT 💋
จะถึงงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564

📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
⏰เวลา 16.30 - 18.30 น.
📍ช่องทางออนไลน์ผ่าน zoom สามารถแสกน QR code เพื่อเข้าร่วมงานในวันจริงได้เลยค่า

👇🏻น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์นี้เลยน้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj0_ts_wBi5uf9ZLwXGV3sPth2B_tOeoRmCBBtk1EOYJOZQ/viewform?usp=sf_link

📋ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปล. ใครไม่เข้าร่วมอยากให้กรอกว่าไม่เข้าร่วมมาด้วยนะคะ 💕
🥰 มาเข้าร่วมกันเยอะ ๆ นะค้า 🥰

🥳 ขอเชิญชวนน้อง ๆ ปี 1 ทุกคนเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการต้อนรับน้อ...
13/09/2021

🥳 ขอเชิญชวนน้อง ๆ ปี 1 ทุกคนเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการต้อนรับน้อง ๆ Vet 85 เข้าสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ 🎉🎊

📆จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
⏰เวลา 16.30 - 18.30 น.
📍ช่องทางออนไลน์ผ่าน zoom สามารถแสกน QR code เพื่อเข้าร่วมงานในวันจริงได้เลยค่า

👇🏻น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์นี้เลยน้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj0_ts_wBi5uf9ZLwXGV3sPth2B_tOeoRmCBBtk1EOYJOZQ/viewform?usp=sf_link

📋ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปล. ใครไม่เข้าร่วมอยากให้กรอกว่าไม่เข้าร่วมมาด้วยนะคะ 💕
🥰 มาเข้าร่วมกันเยอะ ๆ นะค้า 🥰

13/09/2021

การช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ กรณีตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19
1. ประกันกลุ่ม COVID-19 คุ้มครองการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน จะได้รับเงินผลประโยชน์ ตามจำนวนวันที่พักรักษาตัว วันละ 600 บาท ไม่เกิน 15 วัน
2. เงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท

เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุความเห็นแพทย์ ตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 และระบุวันที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. สำเนาบัตรนิสิต 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ

การส่งเอกสาร ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/สำนักวิชาที่สังกัด

13/09/2021
03/09/2021
International students competition with the theme of  "Student Innovation on One Health for Human, Animal, and Environme...
01/09/2021

International students competition with the theme of "Student Innovation on One Health for Human, Animal, and Environmental Post-Pandemic Covid-19 Life Recovery”.

The topics of the paper competition cover the area of but not limited to Health & Science (Veterinary, Medicine, Dentistry, Animal Science, Mathematics, Natural Science); Technology, Culture, Humanity; Social & Political Science. The paper competition fee is about USD 7 and the conference is free register as a participant.

The deadline for extended abstract submissions is September 12th 2021. LOA announcement on September 17th 2021, and the presentation day on September 23rd 2021.

More information:
https://icavets.ub.ac.id or https://fkh.ub.ac.id/

Email: [email protected].

International students competition with the theme of "Student Innovation on One Health for Human, Animal, and Environmental Post-Pandemic Covid-19 Life Recovery”.

The topics of the paper competition cover the area of but not limited to Health & Science (Veterinary, Medicine, Dentistry, Animal Science, Mathematics, Natural Science); Technology, Culture, Humanity; Social & Political Science. The paper competition fee is about USD 7 and the conference is free register as a participant.

The deadline for extended abstract submissions is September 12th 2021. LOA announcement on September 17th 2021, and the presentation day on September 23rd 2021.

More information:
https://icavets.ub.ac.id or https://fkh.ub.ac.id/

Email: [email protected].

🙆🏻‍♀️ ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่านร่วมตอบแบบถามความต้องการ "การช่วยเหลือด้านจิตใจ" ✨‼️สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ก...
01/09/2021

🙆🏻‍♀️ ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่านร่วมตอบแบบถามความต้องการ "การช่วยเหลือด้านจิตใจ" ✨

‼️สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 กันยายน 2564‼️

ตอนนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการ “การช่วยเหลือด้านจิตใจ” ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564 แล้วจำนวน 333 คน‼️

🧸เราจึงอยากขอความร่วมมือเพื่อน ๆ ทุกคนมาร่วมกันส่งเสียงเพื่อการพัฒนาบริการด้านจิตใจของนิสิตที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลนี้จะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมทางด้านจิตใจที่ตอบโจทย์กับความต้องการของนิสิตโดยรวม และเป็นข้อมูลสำหรับการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเพิ่มบริการสวัสดิการนิสิตให้มากยิ่งขึ้น💓

📌โดยเพื่อน ๆ สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 กันยายน 2564 ผ่านการสแกน QR Code หรือลิงก์ https://forms.gle/D11Cvm8dD3TYLCK76 ได้เลย

💌มาร่วมส่งเสียงกันเยอะ ๆ นะ #ส่งเสียงจากข้างใน #insideout

Up until now. There are 333 people from 23 – 31 August 2021 who have submitted our Questionnaire: "mental assistance” needs of Chulalongkorn University students.‼️

🧸We would like to ask for your voices to develop better students’ mental health service. By filling out our form, the information will lead us to designing mental health activities that meet students’ needs in general and impel the university to see the importance of continuing to expand students’ welfare.💓

📌The form is open from today to 6 September 2021 via scanning QR code or link https://forms.gle/D11Cvm8dD3TYLCK76
*Please log in with the university’s e-mail*

📍For more information
Email: [email protected]
Facebook: องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)
Facebook: Chula Student Wellness – หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
Instagram: @sgcu.chula
Twitter: @sgcu_chula

💌Let’s be part of the voices to push chula forward! #insideout

📌วันอังคารที่ 31 สิงหาคม เวลา 7.00-17.00 น. จะมีการเลือกตั้งเพิ่มสภานิสิตทาง CUNEX ⭐️นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป อย่าลืมใช้ส...
29/08/2021

📌วันอังคารที่ 31 สิงหาคม เวลา 7.00-17.00 น. จะมีการเลือกตั้งเพิ่มสภานิสิตทาง CUNEX

⭐️นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป อย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะคะ

Photos from คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Faculty of Veterinary Science, CU.'s post
26/08/2021

Photos from คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Faculty of Veterinary Science, CU.'s post

✨ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเสนองาน "ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์" เนื่องในวันไ...
26/08/2021

✨ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเสนองาน "ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์" เนื่องในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2564 ค่าาา✨

เย่👏🏻👏🏻👏🏻

________________________________________

เนื่องจากในปีการศึกษานี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 🦠 อีกทั้งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสูงอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตฯ เห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู จึงได้จัดกิจกรรมเป็น "รูปแบบออนไลน์" ทั้งหมดค่ะ🙇🏻‍♀️🙇🏼🙇🏻‍♂️

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และนิสิตผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีความตั้งใจในการจัดทำ "วีดิทัศน์ รายการแฟนพันธุ์แท้ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์ ปีการศึกษา 2564
(SUPER FAN Ceremony of Veterinary Teacher Veneration 2021)🌻" โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งในรายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู คณาจารย์ บุคคลากร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ รวมไปถึงไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิธีดังกล่าว เพื่อให้ความรู้พร้อมได้รับความสนุกจากเกมโชว์ 😉✨

⭐️ ทั้งนี้ยังมี "หนังสืออนุสรณ์📚" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงคณาจารย์ทุกท่าน🧑🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️💕มาในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย

🤍 สามารถดาวน์โหลดฉบับ PDF ได้ทางลิงก์ด้านล่างเลยค่า 👇🏻👇🏻👇🏻
https://drive.google.com/file/d/1lb3WRim98xf3CybatMuAKIwZ0TzQvppB/view?usp=sharing
________________________________________

ถ้าพร้อมที่จะได้รับสาระและความสนุกกันแล้ว เชิญรับชมได้ค่าาาา🙆🏻‍♀️🙆🏼🙆🏻‍♂️
________________________________________

***‼️อัพเดต ฉบับแก้ไขข้อมูล ทางสโมสรนิสิตฯ ต้องขออภัยในข้อมูลบางส่วนที่มีข้อผิดพลาดและตกหล่นไปค่ะ🙏🏻

26/08/2021
www.youtube.com

✨ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเสนองาน "ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์" เนื่องในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2564 ค่าาา✨

เย่👏🏻👏🏻👏🏻

เนื่องจากในปีการศึกษานี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 🦠 อีกทั้งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสูงอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตฯ เห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู จึงได้จัดกิจกรรมเป็น "รูปแบบออนไลน์" ทั้งหมดค่ะ🙇🏻‍♀️🙇🏼🙇🏻‍♂️

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และนิสิตผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีความตั้งใจในการจัดทำ "วีดิทัศน์ รายการแฟนพันธุ์แท้ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์ ปีการศึกษา 2564
(SUPER FAN Ceremony of Veterinary Teacher Veneration 2021)🌻" โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งในรายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู คณาจารย์ บุคคลากร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ รวมไปถึงไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิธีดังกล่าว เพื่อให้ความรู้พร้อมได้รับความสนุกจากเกมโชว์ 😉✨

ถ้าพร้อมที่จะได้รับสาระและความสนุกกันแล้ว เชิญรับชมได้ค่าาาา🙆🏻‍♀️🙆🏼🙆🏻‍♂️

👉🏻 https://youtube.com/playlist?list=PLO2ZUP6F78zmcGFnC98GoZqsPEvteBwKf 👈🏻

24/08/2021

🚨🚨โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ วิรัชกิจและกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านคลินิกปฏิบัติดีเด่น จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เป็นนิสิตชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564
2. ผลการเรียนรายวิชาคลินิกปฏิบัติ ในชั้นปีท่ี 5
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 5
4. กิจกรรมที่เข้าร่วม ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปัจจุบัน

🗂🗂ไฟล์ที่ต้องเตรียมก่อนกรอกแบบฟอร์มสมัครนะคะ
1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงนิสิต ขนาดไม่เกิน 10 MB (เป็นรูปถ่ายจากมือถือได้ แต่ขอให้เป็นลักษณะเดียวกับรูปถ่ายติดบัตร หน้าตรงไม่ใส่แว่นกันแดด ควรใส่ชุดนิสิต)
2. ไฟล์รูปกิจกรรมหรือใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 10 รูป รวมแล้วขนาดไม่เกิน 100 MB

⏰⏰ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ https://forms.gle/ewEHs3ijADe4LwMx5

ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
ที่ Facebook ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

***การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด***

24/08/2021

🚨🚨โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ วิรัชกิจและกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านคลินิกปฏิบัติดีเด่น จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เป็นนิสิตชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564
2. ผลการเรียนรายวิชาคลินิกปฏิบัติ ในชั้นปีท่ี 5
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 5
4. กิจกรรมที่เข้าร่วม ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปัจจุบัน

🗂🗂ไฟล์ที่ต้องเตรียมก่อนกรอกแบบฟอร์มสมัครนะคะ
1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงนิสิต ขนาดไม่เกิน 10 MB (เป็นรูปถ่ายจากมือถือได้ แต่ขอให้เป็นลักษณะเดียวกับรูปถ่ายติดบัตร หน้าตรงไม่ใส่แว่นกันแดด ควรใส่ชุดนิสิต)
2. ไฟล์รูปกิจกรรมหรือใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 10 รูป รวมแล้วขนาดไม่เกิน 100 MB

⏰⏰ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ https://forms.gle/ewEHs3ijADe4LwMx5

ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
ที่ Facebook ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

***การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด***

โครงการ SEAOHUN Regional Students Video Competition เป็นการแข่งขันทำวีดีโอคลิปให้คนตระหนักถึงความสำคัญของ One health 👉🏻ท...
24/08/2021
Windfall

โครงการ SEAOHUN Regional Students Video Competition เป็นการแข่งขันทำวีดีโอคลิปให้คนตระหนักถึงความสำคัญของ One health
👉🏻ที่สำคัญ คือ ทีมนิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ของเราก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว‼️ 🎉 🎉
👉🏻และตอนนี้ได้มีการคัดเลือกรางวัล popular vote จากการนับยอดไลค์ใน youtube ‼️

Video link : https://youtu.be/-7nn1IXnmC0

แต่วิดีโอของเราไม่ใช่ one health ธรรมดานะคะ เราได้นำเสนอหนูนาไทย🐭 สู่สายตาประชาคมโลก และถ้าทีมของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ก็จะมีโอกาสไปประชุมวิชาการที่มาเลเซีย เพื่อสื่อสารทั้งหมดที่มีให้กับชาวโลกได้รับรู้ ขอบคุณค่ะ
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
❤️❤️❤️❤️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️

SEAOHUN 2021 Regional Students' Competition on the Risk of Zoonotic Diseases.Vote for your favorite by August 29th! at 6.00 PM (ICT)

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนองาน “ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์” หรือโครงการ...
24/08/2021

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนองาน “ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์” หรือโครงการทดแทนพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ค่ะ 🤍

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมและนิสิตผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีความตั้งใจในการจัดทำ “รายการแฟนพันธุ์แท้ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์” และ “หนังสืออนุสรณ์วันไหว้ครู” โดยมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นรูปแบบ “ออนไลน์” ทั้งหมด

ติดตามรับชมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นะคะ💗
👉🏻 Youtube : Smovet Chulalongkorn
👉🏻 page : สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนองาน “ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์” หรือโครงการทดแทนพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ค่ะ 🤍

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมและนิสิตผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีความตั้งใจในการจัดทำ “รายการแฟนพันธุ์แท้ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์” และ “หนังสืออนุสรณ์วันไหว้ครู” โดยมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นรูปแบบ “ออนไลน์” ทั้งหมด

ติดตามรับชมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นะคะ💗
👉🏻 Youtube : Smovet Chulalongkorn
👉🏻 page : สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารกิจการนิสิตมีความพยายามในการวางแผนให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 เน...
20/08/2021
แบบสำรวจความต้องการของนิสิตในการขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 เนื่องจากติดช่วงสอบ

สำนักบริหารกิจการนิสิตมีความพยายามในการวางแผนให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 เนื่องจากติดช่วงสอบ
จึงขอความร่วมมือนิสิตที่มีความประสงค์ดังกล่าวกรอกแบบสำรวจ: https://forms.gle/kUhjAjGpCZ9zhyge7 ​โดยทางสำนักฯ จะนำข้อมูลผลการสำรวจนี้ไปหารือกับทางศูนย์ให้บริการการฉีดวัคซีน จุฬาฯ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
**** ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.****

💥เอกสารสรุป Q&A (เฉพาะประเด็นหลักเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน) ช่องทาง Zoom Meeting วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20.00 ...
19/08/2021

💥เอกสารสรุป Q&A (เฉพาะประเด็นหลักเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน) ช่องทาง Zoom Meeting วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20.00 น. - 23.00 น.

✏️ส่วนของเอกสารสรุป Q&A จัดทำขึ้นเพื่อสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่ท่านคณบดีฯ ได้ชี้แจงในงาน Meet the Dean Special เพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวัคซีน

📍📝เอกสารสรุป Q&A
https://drive.google.com/file/d/1yDG3knkSAZKBir7WFAXjdrHUV3YabDkn/view?usp=drivesdk

🚨หมายเหตุ
- เอกสารฉบับนี้ ได้รับอนุญาตจากทางท่านคณบดีฯ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช ในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- หากผู้ใดประสงค์ที่จะนำข้อมูลที่แนบนี้ไปใช้ต่อ กรุณาติดต่อ inbox เพจสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนนำไปใช้
#ริมสยาม #ริมสระหยาม

📍ปล. ขออนุญาตแยกเอกสารสรุป Q&A มาลงอัลบัมนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารนะคะ

📄 เอกสารถอดบทสนทนา ภายในงาน Meet the Dean Special และเอกสารสรุป Q&A (เฉพาะประเด็นหลักเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน) ช่องทาง Z...
19/08/2021

📄 เอกสารถอดบทสนทนา ภายในงาน Meet the Dean Special และเอกสารสรุป Q&A (เฉพาะประเด็นหลักเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน) ช่องทาง Zoom Meeting วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20.00 น. - 23.00 น.

🙏🏻 ขอขอบพระคุณ พี่ ๆ ศิษย์เก่า ทีมงานผู้จัดงานและผู้ดำเนินรายการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่ท็อป Vet66 พี่ซัน Vet70 พี่เอ็ม Vet74 พี่พิมม่า Vet79 และขอขอบพระคุณ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช ท่านคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้

📌ทางสโมสรนิสิตฯ จัดทำเอกสารถอดบทสนทนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงคำชี้แจงของท่านคณบดีฯ ภายในงาน Meet the Dean Special ในประเด็นเรื่อง การจัดสรรวัคซีนภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และส่วนของเอกสารสรุป Q&A จัดทำขึ้นเพื่อสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่ท่านคณบดีฯ ได้ชี้แจงในงาน Meet the Dean Special ในรูปแบบ Q&A เพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวัคซีน

🙏🏻 ทั้งนี้ ส่วนของเอกสารถอดบทสนทนา ทางทีมงานทุกคนพยายามถอดเทปกันอย่างสุดความสามารถและเต็มที่ที่สุด โดยไม่มีเจตนาในการบิดเบือนคำพูดของผู้ใด หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

เอกสารถอดบทสนทนา
https://drive.google.com/file/d/1jeS18SacK3le5i84vZbHMV3EZsxgfVJd/view?usp=drivesdk
เอกสารสรุป Q&A
https://drive.google.com/file/d/1yDG3knkSAZKBir7WFAXjdrHUV3YabDkn/view?usp=drivesdk
⚠️หมายเหตุ⚠️
❗️ เอกสารฉบับทั้ง 2 ฉบับนี้ ได้รับอนุญาตจากทางท่านคณบดีฯ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช ในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
‼️ หากผู้ใดประสงค์ที่จะนำข้อมูลที่แนบนี้ไปใช้ต่อ กรุณาติดต่อ inbox เพจสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนนำไปใช้

#ริมสยาม #ริมสระหยาม

📢🎙ตึ่งตึงตื๊งงง~ทางฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขออนุญาตเลื่อนจัดงาน 'ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์'...
18/08/2021

📢🎙ตึ่งตึงตื๊งงง~
ทางฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขออนุญาตเลื่อนจัดงาน 'ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์'
เป็นวันที่ 2️⃣6️⃣ สิงหาคมนี้

เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย🤏🥲🙏

💥💥ย้ำอีกที ว่า 2️⃣6️⃣ สิงหานี้นะต้ะะะ

แล้วพบกันนนนน😉✨

📢🎙ตึ่งตึงตื๊งงง~
ทางฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขออนุญาตเลื่อนจัดงาน 'ครุวันทาสัตววิทยวิจักษ์'
เป็นวันที่ 2️⃣6️⃣ สิงหาคมนี้

เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย🤏🥲🙏

💥💥ย้ำอีกที ว่า 2️⃣6️⃣ สิงหานี้นะต้ะะะ

แล้วพบกันนนนน😉✨

ที่อยู่

HENRI DUNANT RD. PATHUMWAN
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีใครทราบไหมว่า รูปในงานทำบุญสัตว์ทดลอง จะตามไปดูได้ในลิงค์ไหนครับ จะเอารูปไปทำข่าว
ร้าน Anna & Charlie's Cafe ใจดี มีเมนู Signature ของทางร้านมาฝาก "ปลากะพงทอดสมุนไพร" https://www.facebook.com/annacharliecafe/videos/1934526703243655/