สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Association

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Association สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนไทย ตั้งอยู่ 538/1 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300 www.tja.or.th สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนไทย ด้านหนังสือพิมพ์ ตั้งอยู่ 538/1 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300
(3)

เปิดเหมือนปกติ

15/11/2020
MCOT FM 100.5

MCOT FM 100.5

11.00-12.00 น. ช่วง #ช่วยกันคิดทิศทางข่าว (15พ.ย.63) โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย : พิมพ์นารา ประดับวิทย์ นักข่าวอิสระ - บัญชา จันทร์สมบูรณ์ แนวหน้า

ช่วงที่ 1 : หน้าหนาวมาพร้อมฤดูฝุ่น..หรือคนไทยต้องทำใจกับPM2.5 กำลังกลับมา

ช่วงที่ 2 : จีนศึกษา มุมมองดุลอำนาจของโลก หลังเลือกตั้งสหรัฐ : สัมภาษณ์ คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

: ร่วมคุยข่าว Line Official @mcotnews หรือทางลิงค์ http://nav.cx/alUgzed
: ส่งข้อความสั้น SMS 4111005
: ฟังรายการสด https://news1005.mcot.net
Application : FM 100.5

11.00-12.00 น. "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกั...
15/11/2020
FM 100.5 - คลื่นข่าว News Network

11.00-12.00 น. "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network

ดำเนินรายการโดย : พิมพ์นารา ประดับวิทย์ นักข่าวอิสระ - บัญชา จันทร์สมบูรณ์
แนวหน้า

ช่วงที่ 1 : หน้าหนาวมาพร้อมฤดูฝุ่น..หรือคนไทยต้องทำใจกับPM2.5 กำลังกลับมา

ช่วงที่ 2 : จีนศึกษา มุมมองดุลอำนาจของโลก หลังเลือกตั้งสหรัฐ :
สัมภาษณ์ คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ฟังรายการสดได้ที่
https://fb.watch/1MoWrKy52L/

คลื่นข่าว News Network - | FM 100.5 - MCOT.net

รายการ "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่น...
14/11/2020

รายการ "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network

ดำเนินรายการโดย : พิมพ์นารา ประดับวิทย์ - บัญชา จันทร์สมบูรณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ฟังสด-ฟังย้อนหลังได้ที่ : www.news1005.fm.
ฟังสดผ่านApplication: FM 100.5
ฟังสดผ่านFacebook Live : MCOT FM 100.5

CPF RD CENTER เปิดบ้าน รับคณะผู้เข้าอบรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักห...
13/11/2020

CPF RD CENTER เปิดบ้าน รับคณะผู้เข้าอบรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ สิ่งที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ 3 จำนวน 25 คน เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF RD CENTER อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถทดลองผลิตนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อทดลองตลาดได้ทันที ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ช่วยเพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและทันต่อกระแสของตลาด ตอกย้ำการขับเคลื่อนซีพีเอฟ สู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน./

CPF RD CENTER เปิดบ้าน รับคณะผู้เข้าอบรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ สิ่งที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ 3 จำนวน 25 คน เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF RD CENTER อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถทดลองผลิตนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อทดลองตลาดได้ทันที ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ช่วยเพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและทันต่อกระแสของตลาด ตอกย้ำการขับเคลื่อนซีพีเอฟ สู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน./

11/11/2020

สมาคมนักข่าวฯ เชิญฟัง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน?

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน? : ผลกระทบต่อไทยและโลก” วิทยากรประกอบด้วย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง (Li Ren Liang) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอินฟินีตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เวทีสาธารณะครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ ๓ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #ThaiJournalistsAsso

11/11/2020

เวทีสาธารณะเรื่อง “สงครามการค้าจีน - สหรัฐ สงครามตัวแทน? : ผลกระทบต่อไทยและโลก”

11/11/2020

มองจีนยุคใหม่ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ปีที่3

08/11/2020
MCOT FM 100.5

รายการ"ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-12.00 น.โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network

ดำเนินรายการโดย พิมพ์นารา ประดับวิทย์ - ดารากาญจน์ ทองลิ่ม จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ช่วงที่ 1 : รู้ทันด่านตรวจแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่
สัมภาษณ์ สมศักดิ์ อยู่ประพัทธ์ ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม สำนักข่าวไทย

ช่วงที่ 2 : ถาม-ตอบ ร้อยแปดข้อสงสัย “โครงการคนละครึ่ง”
สัมภาษณ์ ปรีชา มีชำนาญ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย

ร่วมแสดงความเห็นผ่าน Line @ไอดี : @news1005fm
ชมรายการสดได้ที่ แฟนเพจ MCOT NEWS FM 100.5
https://fb.watch/1DajZiNT0b/

เวลา 11.00-12.00 น. ช่วง #ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network

ดำเนินรายการโดย พิมพ์นารา ประดับวิทย์ - ดารากาญจน์ ทองลิ่ม จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ช่วงที่ 1 : รู้ทันด่านตรวจแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ สัมภาษณ์ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม สำนักข่าวไทย

ช่วงที่ 2 : ถาม-ตอบ ร้อยแปดข้อสงสัย “โครงการคนละครึ่ง” สัมภาษณ์ ปรีชา มีชำนาญ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย

: ร่วมคุยข่าว Line Official @mcotnews หรือทางลิงค์ http://nav.cx/alUgzed
: ส่งข้อความสั้น SMS 4111005
: ฟังรายการสด https://news1005.mcot.net
Application : FM 100.5

รายการ "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข...
07/11/2020

รายการ "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network

ดำเนินรายการโดย : พิมพ์นารา ประดับวิทย์ - ดารากาญจน์ ทองลิ่ม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ฟังสด-ฟังย้อนหลังได้ที่ : www.news1005.fm.
ฟังสดผ่านApplication: FM 100.5
ฟังสดผ่านFacebook Live : MCOT FM 100.5

19 หน่วยงาน ร่วมมือเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่มิตรทาว...
05/11/2020

19 หน่วยงาน ร่วมมือเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่มิตรทาวน์ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสภากาชาดไทย ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคี ๑๙ หน่วยงาน

ได้แก่ สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

ได้ร่วมกันพัฒนา WEB และ MOBILE APPLICATION “พ้นภัย” เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยเป็นความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคี ๑๙ หน่วยงานข้างต้น ได้ร่วมกันพัฒนา WEB และ MOBILE APPLICATION “พ้นภัย” ซึ่งมีฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลสำคัญอื่นที่เป็นประโยชน์จากหลายหน่วยงาน ทำให้ประชาชน สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและใช้แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย และมีกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคำร้องให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ผ่านตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด ก่อนที่จะจัดส่งความช่วยเหลือไป ทำให้มีการบูรณาการ การบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยที่ทุกหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลตรงกัน ลดความซ้ำซ้อน และความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงได้

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้เริ่มมีการนำไปใช้ในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย ไปจนกระทั่งภัยโควิด ประสบความสำเร็จอย่างดี และจะมีการนำระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จไปเผยแพร่ผลักดันสู่การใช้งานจริง อย่างกว้างขวางทั่วประเทศต่อไป

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายขยายผลการใช้งาน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้งาน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการบูรณาการสรรพกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกล สาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง 18 แห่ง สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติให้มีความครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเภทภัย

นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. และอาสาสมัครต่างด้าว หรือ อสต. ในการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และส่งเสริมให้ อสม. และอสต. นำแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ไปใช้จริงในการปฏิบัติงานตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเรียกว่าการสำรวจสุขภาพใจ ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำรวจความเดือดร้อน และความต้องการความช่วยเหลือของคนในชุมชน โดยที่ผ่านมา อสม. และอสต. ได้ส่งคำร้องขอความช่วยเหลือมากว่า 20,319 คำร้อง ทั้งในเรื่องของการกักกันโรคโควิด 19 อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดในมนุษย์ การคมนาคม และในอนาคตอันใกล้นี้ อสม.และอสต. จะเป็นผู้ปักหมุดพิกัด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้พิการ ผู้ที่ต้องพึ่งพิง ที่ อสม. อสต. เข้าในระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัย

นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พัฒนาขีดความสามารถและประโยชน์สูงสุดของระบบในการตรวจสอบด้วยเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลจำนวนผู้อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยให้ทุกจังหวัดสั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการรายงานสาธารณภัยและการร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และให้นายอำเภอ รายงานผลการดาวน์โหลดเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่ ตลอดจนกำหนดให้การใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นหัวข้อบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมอบหมายให้ลูกจ้างตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

นายธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนข้อมูลแผนที่แสดงชื่อและตำแหน่งสถานพยาบาล ข้อมูลรายละเอียดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และข้อมูลด้านครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบพื้นที่เสี่ยงภัย ตำแหน่งหรือพิกัดที่แม่นยำของผู้ประสบภัย ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลเส้นทางถนนและปริมาณการจราจร เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรและทีมแพทย์ฉุกเฉินสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและติดตามการนำส่งทรัพยากรไปยังพื้นที่ประสบภัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการภัยพิบัติที่อาจเกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไป

นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาคัดกรองคำร้องจากแกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งต่อความช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดิน ได้สนับสนุนการจัดส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ซึ่งไม่กระทบกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าไปในโครงการฯ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้จำแนกสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินได้เป็นรายแปลง ช่วยให้โครงการฯ ได้เห็นสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมกับมีขอบเขตแปลงที่ดินร่วมอยู่ด้วย ซึ่งกรมที่ดินยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” กรมที่ดินพร้อมและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อให้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลจากกรมที่ดินจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการฯ และประชาชนได้

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากระบบบริการจัดการฐานข้อมูลภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบให้ทันสมัย นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

โดยโอกาสนี้ นายกสมาคมนักข่าวฯ และเลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ ได้พบกับ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ภายหลังพิธีลงนาม พร้อมกับกล่าวขอบคุณสพฉ. ที่ได้สนับสนุนโครงการการการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ หรือ เซฟตี้เทรนนิ่ง (Safety training) ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ปิดงาน "คนข่าวมาขายของครั้งที่ 4"เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่...
02/11/2020

ปิดงาน "คนข่าวมาขายของครั้งที่ 4"

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และทีมงาน MBK Center ทุกท่าน ที่มีน้ำจิตน้ำใจในยามยากให้กับคนข่าว นอกจากเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วยังอำนวยความสะดวกดูแลให้งานคนข่าวมาขายของครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ผ่านไปอย่างราบรื่น

พร้อมกันนี้ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องคนข่าวทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจออกบูธและขายของจนจบงานด้วยดี หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ขอเป็นตัวแทนขออภัยมา ณที่นี้ และขอบคุณกรรมการ อนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ทีมสต๊าฟของสมาคมฯ ที่ประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งนี้หากมีกิจกรรมใดของสมาคมฯจะประกาศให้ทราบต่อไป
#คนข่าวมาขายของ #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #ThaiJournalistsAsso

สมาคมนักข่าวฯ เชิญฟัง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน? (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเท...
02/11/2020

สมาคมนักข่าวฯ เชิญฟัง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน? (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดเวทีสาธารณะเรื่อง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน? : ผลกระทบต่อไทยและโลก” วิทยากรประกอบด้วย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง (Li Ren Liang) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอินฟินีตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังกรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง หรือที่ www.tja.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9hDBMQZBokJXynl_5YAWsbL5rCCqA860c-0gfJf_Htj95w/viewform

ทั้งนี้เวทีสาธารณะดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ ๓ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #ThaiJournalistsAsso

01/11/2020
MCOT FM 100.5

11.00-12.00 น. "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" อาทิตย์ที่ 1 พ.ย.63 โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network

ดำเนินรายการโดย : พิมพ์นารา ประดับวิทย์- นันทพร ทาวะระ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุยข่าว : คนละครึ่ง จ่อเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ รอบเก็บตก 10 พ.ย. นี้
เตือนอย่าทุจริต แอบเปลี่ยนเป็นเงินสด ตรวจเจอโดนทั้งคนซื้อ-ร้านค้า

ช่วงที่ : “กรรมการสมานฉันท์ แนวทางปรองดอง-สันติวิธี!!”
โฟนอิน...คุณ ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี

ช่วงที่ 2 : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ กิจกรรมคนข่าว โฟนอิน คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

https://fb.watch/1tXDSf81Ic/

เวลา 11.10-12.00 น. ช่วง #ช่วยกันคิดทิศทางข่าว โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย : พิมพ์นารา ประดับวิทย์- นันทพร ทาวะระ

คุยข่าว : คนละครึ่ง จ่อเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ รอบเก็บตก 10 พ.ย. นี้ + เตือนอย่าทุจริต แอบเปลี่ยนเป็นเงินสด ตรวจเจอโดนทั้งคนซื้อ-ร้านค้า

ช่วงที่ : “กรรมการสมานฉันท์ แนวทางปรองดอง-สันติวิธี!!”โฟนอิน คุณ ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี
ช่วงที่ 2 : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ กิจกรรมคนข่าว โฟนอิน คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


: ร่วมคุยข่าว Line Official @mcotnews หรือทางลิงค์ http://nav.cx/alUgzed
: ส่งข้อความสั้น SMS 4111005
: ฟังรายการสด/ฟังรายการย้อนหลัง https://news1005.mcot.net
: อีกช่องทางในการฟังสด http://mcotdigital-toxjv5.cdn.byteark.com/radiocdn_edge/fm1005.stream_aac/playlist.m3u8
: สามารถโหลด Application : FM 100.5 ได้ทาง ios และ Android

ที่อยู่

538/1 ถ.สามเสน ดุสิต Www.tja.or.th
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 18:00
อังคาร 10:00 - 18:00
พุธ 10:00 - 18:00
พฤหัสบดี 10:00 - 18:00
ศุกร์ 10:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626689422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Associationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Association:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👉👉ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “ฉากทัศน์สังคมชนบทท้องถิ่นไทย” 👈👈 โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 📌📌วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 (9.00-12.00 น.) โรงแรมเซ็นรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 🎯ช่องทางการร่วมสัมมนาออนไลน์ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ Scan QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม ✅Line “สัมมนาฉากทัศน์ สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย” รับข้อมูลข่าวสาระและ Link เข้าชมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่ออนาคตประเทศไทย #สำนักวิจัยและพัฒนา #สถาบันพระปกเกล้า
เรียนสมาคมนักข่าว ขอปรึกษาเรื่อง กรณีชุมนุมใหญ่ ของกลุ่มประชาชนปลดแอกในวันที่ 19 ก.ย.นี้ จึงอยากขอให้ทางสมาคม ออแถลงการณ์ ให้สื่อมวลชนปฎิบัติตัวในการลงปฎิบัติหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้สื่อมวลชนแต่ละสำนักติดบัตรแสดงตัวตนเป็นสื่อให้ชัดเจน และขอให้ทางสมาคมคำแนะนำให้สื้อต่างๆแสดงออกสัญญาลักษณ์ในการเป็นสื่อที่ลงภาคสนามอย่างชัดเจนด้วย เราควรเตรียมการเพื่อป้องปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการชุมนุมครับ เราไม่รู้ว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้น หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้ สื่อกับผู้ชุมนุม-กับเจ้าหน้าที่ การแต่งตัวของสื่อ ควรแยกออกและแสดงตัวตนการทำหน้าที่สื่อให้ชัดเจนครับ ควรป้องกันเอาไว้ก่อนครับ อย่ารอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ค่อยมาออกแถลงการเรียกร้องทีหลัง....ขอบคุณครับ
ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด มีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกรมการพัฒนาชุมชนบริหารกองทุนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับสตรี รวมถึงเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กำหนดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวน บทบาท หน้าที่ ของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) จำนวน 8 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 11 คน ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 39 คน อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 4 คน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 185 คน ///// คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด/ศรีไพร ทูล​ธรรม​:อัพเด
ดูข่าวเห็นอาชญากรรม ฆ่าและยิงกันตายโดยใช้อาวุธปืนแทบทุกวัน ทำไมประเทศเราถึงได้หาซื้ออาวุธปืนกันได้ง่ายจังครับ ควรมีการเข้มงวดกฎหมายเรื่องการใช้อาวุธปืนให้เข้มงวด มีการตรวจขันให้มากกว่า อยากขอให้นักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยช่วยเป็นปากกระบอกเสียง นำเสนอออกไป....เผื่อว่าจะช่วยลดอาชญากรรมลงได้บ้างครับ
สำหรับข่าวเอ๋ ปารีณา เซ็น MOU กับนักข่าว เพื่อไม่ให้สื่อนำเสนอเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. 1,700 ไร่ ของเธอ สรุปเรื่องเซ็น MOU นี้ เป็นจริงหรือเปล่าครับ ? ทางสมาคมไม่มีอะไรจะแถลงหรือครับ ? ^^
ยอดการนับจำนวนเพื่อนร่วมอาขีพที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ โดยสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ในการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด An estimated headcount of journalists affected by Disruptive Technologies - by National Union of Journalists Thailand
ถ้ารัฐบาลไทยทำแบบรัฐบาลฝรั่งเศสจะถูกตราหน้าว่า "ครอบงำสื่อ" มั้ยน้า... น่าคิด
📣 📣 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 หัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตยไทย” (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) 📍📍ซึ่งบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) และได้นำเสนอบทความในการอภิปรายกลุ่มย่อยและได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 📌📌 ✅เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค.62✅ 👉👉ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า http://www.kpi.ac.th/callpapers-2019/ ☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 9533 – 35 และ 02 141 9571 , 02 142 7701 📧 email: [email protected] #สถาบันพระปกเกล้า #kpicongress21
ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าว การ มอบรางวัลการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน และการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ณ ห้องบางลาพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร และ ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ยืนยันการเข้าร่วมงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธัญญวลัย อินทนนท์ เบอร์โทร 092 262-7748 และ คุณอุมา พลอยบุตร์ เบอร์โทร 061 697-4247
ลงทะเบียนงานวันเสาร์20นี้ที่รร.สุโกศลไม่ได้ ขอเบอร์โทรคุยด้วยค่ะ
ปกป้องกันดีเหลือเกิน อยากทราบว่ากนกขอโทษตอนไหน มีขู่ให้เขาขอโทษอีก นอกจากเนชั่นเลียตีนเผด็จการแล้วสี่สมาคมก็เลียตีนเผด็จการเหยียบหัวประชาชนเหมือนกันสินะ ปกป้องกันดีก็ปกป้องสปอนเซอร์กันให้ดีแล้วกัน พวกสมาคมคนตาขาวไร้จรรยาบรรณ