RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ

RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
อังคาร - อาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเป็นหนึ่งในอาคารสิบห้าหลัง ริมถนนราชดำเนิน ซึ่งถูกสร้างขึ้น ระหว่างปี ๒๔๘๐ ถึงปี ๒๔๙๑ ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยสถาปนิกหลายท่าน อาทิ หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล คุณหมิว อภัยวงศ์ เป็นต้น
จากนั้น อาคารได้ถูกปล่อยร้าง เนื่องจากผู้เช่าเดิมหมดสัญญาลง กระทั่งในปี ๒๕๕๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงอาคารแห่งนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางศิลปะแห่งใหม่ให้ศิลปินใช้จัดแสดงผลงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านงานศิลปะร่วมสมัยทุกสาขาให้แก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป
การออกแบบปรับปรุงอาคารนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแสดงความเคารพต่อสถาปัตยกรรมและเรื่องราวของอาคารเดิม โดยมีการต่อเติมพื้นที่ขึ้นระหว่างปล่องบันไดห้าอัน เพื่อรองรับงานระบบ และโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร การนำ “infrastructure” ไปอยู่ในส่วนต่อเติมนั้น นอกจากจะช่วยลดน้ำหนักบรรทุกคง
ที่ และเพิ่มพื้นที่ในบริเวณอาคารเก่าให้กว้างขวางขึ้น สามารถนำมาใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ ได้อย่างเต็มที่ พื้นที่จัดแสดงถูกเตรียมไว้ เพื่อรองรับผลงาน และกิจกรรมหลายลักษณะ แต่ละชั้นมีความหลากหลาย ทั้งขนาด ความสูง ระบบแสงสว่าง และชนิดของผนัง โดยผู้ใช้หรือภัณฑารักษ์ สามารถเลือกใช้พื้นที่ และออกแบบวิธีการชมนิทรรศการเพื่อเชื่อมต่อห้องต่างๆเหล่านั้น ให้เหมาะสมกับนิทรรศการ หรือกิจกรรมได้หลายแบบ
(193)

เปิดเหมือนปกติ

#Rcacknowledge "ศิลปะ ไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจ แต่มีไว้ให้รู้สึก"- ถวัลย์ ดัชนี -เป็นอีกลักษณะของการพัฒนาเรื่องราวไทยในบริบท...
13/05/2021

#Rcacknowledge

"ศิลปะ ไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจ แต่มีไว้ให้รู้สึก"
- ถวัลย์ ดัชนี -

เป็นอีกลักษณะของการพัฒนาเรื่องราวไทยในบริบทของ ถวัลย์ ดัชนี ดังเช่นในผลงานที่แสดงออกด้วยใบหน้าสัตว์ที่ดุร้าย เหนืออื่นใดศิลปิน เป็นผู้มีความปราดเปรื่อง มีความสามารถอย่างหลากหลายและมีความพิเศษเฉพาะตนสูง ทั้งบุคลิกภาพ วิธีนำเสนอ ตนเองผ่านวาทกรรมและอารมณ์ขันอย่างมิอาจคาดเดาคุณลักษณะของศิลปิน นับได้ว่าตัวตนของศิลปินเป็น "ศิลปะ ที่มีชีวิต" สามารถสร้างความน่าอัศจรรย์ได้ในทุกบริบทให้เป็นตำนานเล่าขานกันในวงการศิลปะของไทย ผลงาน ไม่มีชื่อ เป็นจิตรกรรมใบหน้าสัตว์ของถวัลย์ สร้างการอนุมานได้ราวกับเป็นวานรโกรธา เบิกตาวาว กลมกว้าง แยกเขี้ยวยิงฟัน มีพลัง มีอำนาจ แสดงบรรยากาศร้อนราวอยู่กลางเพลิง ซึ่งล้วนมาจากการที่ศิลปินตวัด ฝีแปรงบิดขยับ ปาดป้ายสีแดง ดำ และขาว รวมทั้งการสลัดกระชากออกราวกับเสียงขู่คำราม เป็นการสร้างรูปทรง และอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเดียวกัน ด้วยความสดจัดที่เกิดจากความแม่นยำในการดีงมโนภาพออกมาในครั้งเดียว

ศิลปิน ถวัลย์ ดัชนี
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด 200 X 150 ซม.

ผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION) จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็นเครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชมมากกว่า 130 ผลงาน

(นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 209 3757

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 224 8030 ต่อ 202

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#ผลงานศิลปะสะสม #ผลงานศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย
#Artcollection #Artwork #Collection #Contemporaryart #Thaicontemporaryart

#Rcacfromhome #Rcaccollection
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac ส่งต่อกำลังใจ เพื่อเป็นพลังสร้างความแข็งแรง ให้กับสังคมไทย ขอขอบคุณ เพลง แรงใจ(สู้โควิด 19) ขอเป็นกำลังใจให้กับบุค...
12/05/2021
คลิปส่งต่อกำลังใจ ส่งต่อกำลังใจเพื่อเป็นพลังสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมไทย

#Rcac
ส่งต่อกำลังใจ เพื่อเป็นพลังสร้างความแข็งแรง ให้กับสังคมไทย

ขอขอบคุณ เพลง แรงใจ(สู้โควิด 19)
ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน และคนไทยทุกคน
ด้วยความห่วงใย #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก #ส่งตรอกำลังใจคืออัตลักษณ์ของคนไทย #ส่งแรงใจ #ก้าวข้ามผ่านวันร้ายๆ #แรงใจ #สู้โควิด19 #อยู่บ้านเพื่อชาติ

https://youtu.be/r51LDYGLo6k

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#Rcacfromhome

คลิปส่งต่อกำลังใจ ส่งต่อกำลังใจเพื่อเป็นพลังสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมไทยขอขอบคุณเพลง แรงใจ(สู้โควิด19)...

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเ...
12/05/2021

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินและองค์กรเครื่อข่าย ที่ประสงค์จะดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ยื่นรายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ เดือนตุลาคม 2563 จนถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2564 นั้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุน เกิดประโยชน์ครอบคลุมต่อบุคคล กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างทั่วถึง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยจะเริ่มเปิดยื่นรับเสนอโครงการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเสนอโครงการ ส่ามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 02-209-3735

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

#Rcacfromhome #Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Virtual360 #artexhibition-----------------------------------------"ถึงแม้เรายังไม่ได้พบกัน แต่ยังคงติดตามกันได้เสมอ"---...
11/05/2021

#Virtual360 #artexhibition
-----------------------------------------
"ถึงแม้เรายังไม่ได้พบกัน แต่ยังคงติดตามกันได้เสมอ"
-----------------------------------------
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง
"นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และออกแบบลายผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้ (พลิ้วไหวบาติกเมืองใต้) - BILLOWING SOUTHERN BATIK
-----------------------------------------
นิทรรศการ ที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการรับรู้ การอนุรักษ์สืบทอด และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าบาติกร่วมสมัย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยยังคงซื่อตรงต่ออัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนไว้อย่างงดงาม

และสามารถรับชมนิทรรศการอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ www.rcac84.com พร้อมทั้งติดตามข่าวสารศิลปะร่วมสมัยได้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

-----------------------------------------
Cr.ภาพประกอบต้นฉบับ www.pexels.com

#Rcac #Artofthemonth ผลงาน Art of the month ผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำเดือนพฤษภาคม ทางเว็ปไซต์ #Rcac84 ได้เผยแพร่ 4 ผลงานขอ...
11/05/2021

#Rcac #Artofthemonth

ผลงาน Art of the month ผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำเดือนพฤษภาคม ทางเว็ปไซต์ #Rcac84 ได้เผยแพร่ 4 ผลงานของศิลปินระดับตำนานและศิลปินร่วมสมัยใหม่ของวงการศิลปะร่วมสมัยไทย
สามารถดูรายละเอียดผลงาน และแนวคิดได้ทาง www.rcac84.com

ผลงานจากนิทรรศการศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 209 3757

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 224 8030 ต่อ 202

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#ผลงานศิลปะสะสม #ผลงานศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย
#Artcollection #Artwork #Collection #Contemporaryart #Thaicontemporaryart

#Rcacfromhome #Artfromhome
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล วันพืชมงคลคือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยกรุงศ...
10/05/2021

10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

วันพืชมงคล
คือวันที่กำหนดให้มี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับเกษตรกร การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวงประกอบด้วย
1. พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น
เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี
2. พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูการแห่งการทำนา ทำไร และการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ขอขอบคุณภาพ จากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #วันนี้ #วันสำคัญ
#Rcacfromhome #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

วันพืชมงคล
คือวันที่กำหนดให้มี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับเกษตรกร การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวงประกอบด้วย
1. พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น
เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี
2. พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูการแห่งการทำนา ทำไร และการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ขอขอบคุณภาพ จากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #วันนี้ #วันสำคัญ
#Rcacfromhome #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#ประกาศหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2564"---------------------------------------------...
08/05/2021

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการ
ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2564"
------------------------------------------------
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการ
ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2564"
------------------------------------------------
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

GREAT TREASURES OF POMPEII and Herculaneum [VIS]THEODORE H.FEDERISBN : 0896590208RCAC : VIS0628“หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพ...
08/05/2021

GREAT TREASURES OF POMPEII and Herculaneum [VIS]

THEODORE H.FEDER
ISBN : 0896590208
RCAC : VIS0628

“หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับเสน่ห์เมืองโบราณที่ล่มสลาย ปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียม เสมือนพาคุณไปอยู่สถานที่จริง “

ปอมเปอี (Pompeii) และ เฮอร์คิวเลเนียม (Herculaneum) ทั้งสองคือ เมืองโรมันโบราณที่เคยมีจริงๆในประเทศอิตาลีเมื่อสมัยก่อน แต่เมื่อภูเขาไฟ วิสุเวียสเริ่มประทุระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 79 เฮอร์คิวเลเนียม และปอมเปอี ถูกฝังอยู่ภายใต้หินอัคนีภูเขาไฟ (pyroclastic) ที่แข็งตัว เป็นหินทัฟฟ์ มีการพบเมืองในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการขุด ค้นพบโครงกระดูก มากกว่า 150 โครง รวมถึงงานศิลปะในยุคสมัยนั้น ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1997 โดยยูเนสโก

หนังสือรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลป์ ภาพวาด ป้ายประกาศ ของใช้ เครื่องมือ รูปปั้น ไว้มากมาย เผยวัฒนธรรมและ ความเป็นอยู่ในสมัยก่อนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมคำบรรยายประกอบ ภาพอย่างเข้าใจง่าย


พบกับหนังสือเล่มนี้ และเล่มอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่
ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ตั้งอยู่ชั้น 2 ของ #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 10.00 -17.30 น.
ปิดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 224 8030 ต่อ 403
#ห้องสมุดศิลปะ #ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#Rcacbkk #ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน"
#RCAC #แนะนำหนังสือ #librarians_recommended

#Rcac #วันสำคัญ #วันนี้8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล World Red Cross Day ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน https://li...
08/05/2021
สภากาชาด ขาดเลือดหนักช่วงโควิด บริจาคที่ไหนได้บ้าง เช็กเลย! | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

#Rcac #วันสำคัญ #วันนี้
8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล
World Red Cross Day

ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/nek801?utm_source=copyshare

ที่มา (official) Line ประเทศไทย
ประชาชาติธุรกิจ 22 เม.ษ. 2564 เวลา 14.28

#Rcaconthisday
#RcacPR #Rcacbkk #Rcacfromhome #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

sabin urcelay : Pixabay (ภาพประกอบข่าวเท่านั้น) สภากาชาดไทย-โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป ขอคนสุขภาพดีร่วมบริ...

07/05/2021

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนศิลปิน เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม “วาดหัวใจ ส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว” เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน
• วาดหัวใจเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ แล้วถ่ายภาพหรือส่งไฟล์พร้อมระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาทางกล่องข้อความ เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ขัวศิลปะ"
• เราจะนำภาพหัวใจของท่านรวบรวมสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประวัติศาสตร์ จากดวงใจศิลปินมอบเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม” ร่วมสร้างสรรค์เชียงรายสู่เมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถาม โทร 053-166623 (เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ ขัวศิลปะ

#lสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#ขัวศิลปะ #ศิลปะร่วมสมัย #ส่งกำลังใจ #สู้ภัยโควิด

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

"กักตัว อย่ากักใจ...กักตัวอย่างไรให้หัวใจยังเบิกบาน"❤️❤️❤️❤️❤️❤️ต้องกักตัวอยู่บ้าน หลายคนคงเหงา เราเลยหาผลงานศิลปะดี ๆ ม...
06/05/2021

"กักตัว อย่ากักใจ...กักตัวอย่างไรให้หัวใจยังเบิกบาน"
❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ต้องกักตัวอยู่บ้าน หลายคนคงเหงา เราเลยหาผลงานศิลปะดี ๆ มานำเสนอ เพื่อให้ผ่อนคลาย จากการชมงานศิลป์ และเพื่อให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สำหรับใครอีกหลายคน

-----------------------------------------------

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง ในนิทรรศการ "ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์) Fighting Covid with heARTS (Virtual Arts)
จากการสร้างสรรค์จากหลากหลายศิลปินจำนวน 208 ผลงาน

สามารถรับชมได้ทาง www.rcac84.com หรือแสกน QR Code ด้านล่างที่ปรากฎ

และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "วาดหัวใจ ส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว" ตามรายละเอียดภาพที่ปรากฎ 🥰

#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Cr.ต้นฉบับภาพประกอบ (ก่อนการแต่งภาพ) www.pexels.com

#Rcacknowledge #Rcac ขอให้ทุกท่าน "สติมา ปัญญาเกิด" การใช้ภาพลักษณะศิลปะไทยประเพณีในการแสดงเรื่องราวต่อสู้จะโยงถึงเรื่อง...
05/05/2021

#Rcacknowledge
#Rcac ขอให้ทุกท่าน "สติมา ปัญญาเกิด"

การใช้ภาพลักษณะศิลปะไทยประเพณีในการแสดงเรื่องราวต่อสู้จะโยงถึงเรื่องของเวลาเข้ามาด้วย ซึ่งจะบ่งบอกได้ดีถึงมนุษย์ยังคงประหัตประหารกันเองในทุกยุคทุกสมัยเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจ ในอีกนัยหนึ่ง ต้องการแฝงเร้นความหมายของประวัติศาสตร์ไทย ถึงความสูญเสียจากสงครามนั้นมักเกิดจากคนไทยขาดความสามัคคี ต่อสู้กันเอง
ในเวลาต่อมา ปัญญาได้พัฒนาผลงานพุทธศิลป์ของเขาให้มีความลุ่มลึกในแง่ปรัชญาทางพุทธศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการใช้พระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์หลัก ยกตัวอย่างเช่น Mindfulness เป็นผลงาน สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ มีเนื้อหาสะท้อนหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องของ "สัมมาสติ" โดยใช้สัญลักษณ์ พระพุทธรูปในการแสดงออก ผสมเข้ากับการแสดงออกเชิงเทคนิคจิตรกรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศสีฟ้าสลัว เพื่อสร้างบรรยากาศแบบอุตมคติ ศิลปินเลือกใช้สัญลักษณ์พระพุทธรูปที่มองลงมา หรือดูอยู่สูงกว่าผู้ชมนั้น เป็นตันแบบตามความจริงของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ ที่สะท้อนให้เห็นความศรัทธาและความสงบนิ่ง อันเป็น ประสบการณ์คุ้นเคยของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ดั่งความสงบนิ่งที่เกิดจากการรักษาสติและสมาธิ (สัมมาสติและ สัมมาสมาธิ)
ซึ่งถือเป็นหลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนา

ศิลปิน ปัญญา วิจินธนสาร
ชื่อผลงาน Mindfulness, 2558
ขนาด 250 X 200 ซม.

ผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จากนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION) จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็นเครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชมมากกว่า 130 ผลงาน

(นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 209 3757

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 224 8030 ต่อ 202

ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#ผลงานศิลปะสะสม #ผลงานศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย
#Artcollection #Artwork #Collection #Contemporaryart #Thaicontemporaryart

#Rcacfromhome #Rcaccollection
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcacknowledge
#Rcac ขอให้ทุกท่าน "สติมา ปัญญาเกิด"

การใช้ภาพลักษณะศิลปะไทยประเพณีในการแสดงเรื่องราวต่อสู้จะโยงถึงเรื่องของเวลาเข้ามาด้วย ซึ่งจะบ่งบอกได้ดีถึงมนุษย์ยังคงประหัตประหารกันเองในทุกยุคทุกสมัยเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจ ในอีกนัยหนึ่ง ต้องการแฝงเร้นความหมายของประวัติศาสตร์ไทย ถึงความสูญเสียจากสงครามนั้นมักเกิดจากคนไทยขาดความสามัคคี ต่อสู้กันเอง
ในเวลาต่อมา ปัญญาได้พัฒนาผลงานพุทธศิลป์ของเขาให้มีความลุ่มลึกในแง่ปรัชญาทางพุทธศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการใช้พระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์หลัก ยกตัวอย่างเช่น Mindfulness เป็นผลงาน สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ มีเนื้อหาสะท้อนหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องของ "สัมมาสติ" โดยใช้สัญลักษณ์ พระพุทธรูปในการแสดงออก ผสมเข้ากับการแสดงออกเชิงเทคนิคจิตรกรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศสีฟ้าสลัว เพื่อสร้างบรรยากาศแบบอุตมคติ ศิลปินเลือกใช้สัญลักษณ์พระพุทธรูปที่มองลงมา หรือดูอยู่สูงกว่าผู้ชมนั้น เป็นตันแบบตามความจริงของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ ที่สะท้อนให้เห็นความศรัทธาและความสงบนิ่ง อันเป็น ประสบการณ์คุ้นเคยของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ดั่งความสงบนิ่งที่เกิดจากการรักษาสติและสมาธิ (สัมมาสติและ สัมมาสมาธิ)
ซึ่งถือเป็นหลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนา

ศิลปิน ปัญญา วิจินธนสาร
ชื่อผลงาน Mindfulness, 2558
ขนาด 250 X 200 ซม.

ผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จากนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION) จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็นเครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชมมากกว่า 130 ผลงาน

(นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 209 3757

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 224 8030 ต่อ 202

ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#ผลงานศิลปะสะสม #ผลงานศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย
#Artcollection #Artwork #Collection #Contemporaryart #Thaicontemporaryart

#Rcacfromhome #Rcaccollection
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ที่อยู่

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet Sub-District, Phra Nakhon District
Bangkok
10200

MRT (Sam Yot Station) / Bus no. 2, 12, 15, 35, 44, 47, 70, 79, 157, 159, 169, 171, 183, 201, 503, 509, 511, 512 / Boat Service (Phan Fah Leelart Pier)

ข้อมูลทั่วไป

การเข้าชม : แต่งกายสุภาพ ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในพื้นที่นิทรรศการ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอาคาร ห้ามจับต้องผลงาน การเข้าชมเป็นกลุ่ม* สามารถเข้าชมได้เองโดยไม่มีการจอง *ยกเว้นเป็นการทัศนศึกษาและต้องการวิทยากรนำชมให้ทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และส่งมาที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กระทรวงวัฒนธรรม www.rcac84.com www.ocac.go.th หมายเหตุ หอศิลป์ราชดำเนินไม่มีบริการที่จอดรถ ที่จอดรถข้างหลังเป็นของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับบัตรจอดรถที่พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าจอด และไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ขายของที่ระลึก ชั้น 1 ตึกนิทรรศรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ สามารถมาปั้มตราหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อรับส่วนลดได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ของหอศิลป์ฯ โดยเสียค่าใช้จ่าย 3 ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 50 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าชมต้องนำรถออกก่อน 19.00 น. ถ้าจอดเกินเวลาจะโดนปรับ 500 บาท ทั้งนี้ ถ้าที่จอดรถเต็ม แนะนำให้นำรถยนต์ไปจอดที่ลานจอดรถวัดราชนัดดา วัดเทพธิดาราม วัดมหรรณพารามวรวิหาร หรือลานจอดรถข้างศาลเจ้าพ่อเสือที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

เวลาทำการ

อังคาร 10:00 - 19:00
พุธ 10:00 - 19:00
พฤหัสบดี 10:00 - 19:00
ศุกร์ 10:00 - 19:00
เสาร์ 10:00 - 19:00
อาทิตย์ 10:00 - 19:00

เบอร์โทรศัพท์

6622248030202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วันและเวลาทำการ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


 • อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น. (ส่วนนิทรรศการ) [ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์]

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 – 17:30 น. (ส่วนสำนักงาน) [ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์]
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  ขอเชิญศิลปิน นักเรียนนักศึกษาศิลปะ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11” ชิงเงินรางวัลรวม 1.68 ล้านบาท พร้อมโอกาสสู่เวทีระดับอาเซียน และโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อการประกวด: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity) สื่อถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากช่วงเวลาอันท้าทาย การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการข้ามผ่านอุปสรรค โดยเป็นสารในเชิงบวกและการให้กำลังใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานผ่านระบบ E-Submission ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 ตุลาคม 2563 ทาง www.uob.co.th/poy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email: [email protected] | โทร. 0 2343 4977, 0 23434964
  ปูลาดกุหลาบพร้อม ทางเทียว ไฉนเด็ดดมเล็บเหยี่ยว เจ็บร้าว โค้งฟ้าแม้นทางเลี้ยว ค้อมอ้อม แต่แสนไกลใจเจ้า เหน็บหนาว ยากถึง
  ขออนุญาตฝากข่าว การบรรยายพิเศษโดยศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ครับ สมัครด่วนรับเพียง 50 ท่านแรก ทาง https://www.facebook.com/ArtDesign-for-Unity-113885686707259/
  EYE Scramble
  ฝาก vlog ที่ไปถ่ายหอศิลป์ เมื่อ หลายเดือนก่อน ด้วยนะคะ 🙏🏼
  สนุกสนานวันเด็ก
  ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยการร่วม ประกวดวาดภาพ
  Beautiful children’s exhibition!
  วันนี้จะ live การเสวนา " สืบสานศิลป์ " ในเวลา 13.30 - 16.00 จาก อาคารพิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน ผู้มาฟังเสวนาจะได้รับสมุดภาพศาสนสถาน"สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม" อันสวยงามที่ทรงคุณค่ารวบรวมเรื่องราวประกอบภาพวัดสำคัญของไทยที่ ร. 5 ทรงสร้าง ร.9 ทรงซ่อม ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. วงเดือน นาราสัจจ์
  สามแพร่งFacestreet # 4 เทศกาลศิลปะชุมชนที่ไม่เหมือนใคร จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว สำหรับเทศกาลศิลปะชุมชน “สามแพร่งfacestreet” ที่ไม่เหมือนใคร สร้างความประทับใจให้ทุกเพศทุกวัยตลอดมา ปีนี้ ชาวชุมชนสามแพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพสาตร์) กลุ่มเยาวชนอาสารักยิ้ม สโมสรพื้นที่นี้...ดีจัง และ กลุ่มดินสอสี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันสร้างสรรค์ย่านแพร่งให้เป็น Gallery ศิลปะมีชีวิตใจกลางชุมชน ภายใต้ concept “Circle of Life ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ ห้าโมงเย็นเป็นต้นไป เริ่มต้นจาก “แพร่งภูธร” จัดให้เป็นพื้นที่ “ชุมชนสร้างสรรค์ Creative Community” นำซุ้มกิจกรรมศิลปะจากเหนือสุดและใต้สุดมาประชัน ตั้งแต่การได้ลงมือทอผ้าด้วยกี่เอวแบบปกาเกอะญอ นำกลับบ้านได้เลย สานตะแหล๋วสันติภาพ ทำ “ข่องโฉ่มือเม่” โมบายกะเหรี่ยง หลากสีสัน ของขวัญจากหมู่บ้าน และ “อ่อเวะ” ดอกเสื้อลาหู่ สัมผัสสีสันแดนใต้ด้วย ชักชา ชาชัก และ ตีแป้งทอดโรตีด้วยตัวเอง จากนั้น ทำว่าววาบูแลและลายกอและ ศิลปะพื้นถิ่นที่สวยงามจากแดนใต้ ทำหน้ากากนกเงือกนานาชนิด มัดย้อมมัดใต สมุดทำมือหน้าปกผ้าปาเต๊ะ ร่วมสนุกกับ “อร่อยทำเอง ณ แพร่งภูธร” กับ “ปังลุงเฉื่อย” “กล้วยปิ้งพี่หน่อง” “กระทงทองพ่อตุ้ย” ไปพร้อมๆ กับซุ้มศิลปะแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มรักยิ้ม ทั้งเข็มกลัดแบบเดียวในโลก สมุดทำมือสื่อความหมาย และ เพ้นท์กระถางเพาะรัก พบกับศิลปินเพลงที่ชื่นชอบในบรรยากาศอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็น ต้า paradox โฮปแฟมิลี่ ธีร์ ไชยเดช เจี๊ยบ วรรธนา วงเจริญกรุง ชิ สุวิชาน วงเร็กเก้มลายู “วาบูแล” รวมทั้งการแสดงที่ชวนติดอกติดใจ ละครใบ้ Babymime ละครนิทาน “หมีกากบาท” ละครเยาวชนเชื้อชาติพม่า “ปลาที่ไม่มีขาเดิน” และแสดงเดี่ยวประกอบดนตรีจากกั๊ก วรรณศักดิ์ ศิริหล้า “แพร่งนรา” ยาวไปตลอดแนวถนนจะเป็น “นิทานดนตรีศิลปะไม่รู้จบ” ให้เด็กๆ ผู้ใหญ่ และครอบครัว วัยรุ่นหนุ่มสาว จูงมือกันมาร่วมทำกิจกรรม “ศิลปะธรรมชาติ Nature Art” มัดย้อมธรรมชาติ ประดิษฐ์เปลือกหอยแมลงภู่ จากหาดวอนนภา โปสการ์ดและสกรีนเสื้อสีธรรมชาติ “Art Book Alley” ชม พบกับ นิทรรศการศิลปะบนปกหนังสือ “หนังสือเล่มละบาท” “สมุดแห่งความสุข” จากกระดาษรีไซเคิล พิเศษสุดกับ “Press on Your Own” ลงมือพิมพ์เอง ระบายสีเอง นอกจากนั้นยังมีเวที “Music on Street” โดย Alyn คลองเตยดีจัง “ถนนละคร New Age” ละครจากคนรุ่นใหม่และนิทานหุ่นครอบครัว จาก “Mommy Puppet” ให้ล้อมวงชมกันสบายๆ ส่วนของแพร่งสรรพสาตร์ จัดเต็มด้วยมหรสพพื้นบ้าน Folk Fest ที่ยกละครหุ่นแม่เพทายและโรงโขนเพชรบุรีมาสำแดงศิลปะพื้นบ้าน ตามด้วย หุ่นสายเสมา หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง ตบท้ายด้วยละครชาตรีและลิเกเรื่องเด็ด จาก ตั้ว-ประดิษฐ ประสาททอง ที่มีพ่อยกแม่ยกตามติดกันหนึบหนับ ที่หน้าประตูวังสรรพสาตร์ มีการแสดงชุดพิเศษจากโครงการแจแปนดีจัง โดย ศิลปินชาวญี่ปุ่น Makoto Nomura ร่วมสร้างสรรค์งานกับเด็กๆ ภาคอีสาน ทั้งหมอลำหมอแคน กลองยาว กันตรึม หนังบักตื้อ (ตะลุงอีสาน) และ หุ่นกระติ๊บข้าว เครื่องดนตรีสารพัดชนิด ไม่ว่าจะเป็นฝักบัวรดน้ำต้นไม้ ขวดน้ำ จนถึงปี่ซังข้าว ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง บนถนนตะนาว จะเป็นบรรยากาศของ สามแพร่ง Galerry ด้วยงานศิลปะชุมชนที่ทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้ ตั้งแต่วาดทรายระบายสี “Street Art by Sand” “Live Printing Art Show” นานิเวศสุนทรีย์ วาดภาพล้อภาพเหมือน มัดเพ้นท์ และ เพ้นท์กระเป๋า กันให้บันเทิงใจ มิตรภาพ ความรัก ความสุข ความใฝ่ฝัน แรงบันดาลใจ แบ่งปันกันได้ พบเพื่อนที่สามแพร่ง ในเทศกาลศิลปะชุมชน “สามแพร่งfacestreet#4 Circle of Life” วันเสาร์อาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook สามแพร่งfacestreet หรือโทร.02623-2838-9 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พกพาหัวใจมาก็พอ https://www.facebook.com/sampraengfacestreet/?hc_ref=ARTzeMU8I50A0W9hMbZBZ96Ly8hnwEzUQNf3dxKgsdeKpSJw-e1p7XXnTGwz7O4DVuk