โรงพยาบาลบางปะกอก8

โรงพยาบาลบางปะกอก8 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือบางปะกอก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลประกันสุขภาพชั้นนำ ด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

ขอแจ้งข่าวบอกกล่าว...กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดให้มีบริการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิ...
01/05/2021

ขอแจ้งข่าวบอกกล่าว...กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดให้มีบริการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน สำหรับประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง

ซึ่งใช้การตรวจหาเชื้อโควิดในทางเดินหายใจ (RT-PCR) หรือหลายคนอาจเรียกสั้น ๆ ว่า SWAB เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบริเวณหลังโพรงจมูกไปตรวจ กำหนดให้บริการตรวจวันละ 1,000 คน ระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค. 64 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ (ดอนเมือง)

โดยแจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น. 🕢
📌 คิวที่ 1 - 500 เริ่มตรวจ SWAB รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
📌 คิวที่ 501 - 1000 เริ่มตรวจ SWAB รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15:00 น.

⚠️ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา (ส่วนตัว) และเพื่อลดความแออัดของการให้บริการ ขอให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด

กรณีผู้รับการตรวจมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ขอแจ้งข่าวบอกกล่าว...กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดให้มีบริการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน สำหรับประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง

ซึ่งใช้การตรวจหาเชื้อโควิดในทางเดินหายใจ (RT-PCR) หรือหลายคนอาจเรียกสั้น ๆ ว่า SWAB เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบริเวณหลังโพรงจมูกไปตรวจ กำหนดให้บริการตรวจวันละ 1,000 คน ระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค. 64 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ (ดอนเมือง)

โดยแจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น. 🕢
📌 คิวที่ 1 - 500 เริ่มตรวจ SWAB รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
📌 คิวที่ 501 - 1000 เริ่มตรวจ SWAB รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15:00 น.

⚠️ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา (ส่วนตัว) และเพื่อลดความแออัดของการให้บริการ ขอให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด

กรณีผู้รับการตรวจมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19👨‍🦳👩‍🦳 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป🤧🤒และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ไ...
30/04/2021

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
👨‍🦳👩‍🦳 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
🤧🤒และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคหลอดเลือดสมอง
5.โรคมะเร็ง
6.เบาหวาน และ
7.โรคอ้วน
รวมทั้งสองกลุ่ม 16 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม”
หรือสามารถติดต่อ รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่เพื่อแจ้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้

เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. รับการฉีดตั้งแต่ ส.ค.เป็นต้นไป

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
👨‍🦳👩‍🦳 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
🤧🤒และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคหลอดเลือดสมอง
5.โรคมะเร็ง
6.เบาหวาน และ
7.โรคอ้วน
รวมทั้งสองกลุ่ม 16 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม”
หรือสามารถติดต่อ รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่เพื่อแจ้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้

เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. รับการฉีดตั้งแต่ ส.ค.เป็นต้นไป

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ปรับมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่...
30/04/2021

ปรับมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อย
ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ปรับมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อย
ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

12 ฟังก์ชันการทำงานของหมอพร้อม Version 2สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา : กระทรวงสาธารณสุข#ศูนย์บริหารส...
29/04/2021

12 ฟังก์ชัน
การทำงานของหมอพร้อม Version 2
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

29/04/2021

🚑 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 50 ปี ที่เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ด้านล่างนี้
👇👇👇👇👇

👩‍⚕️ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร 02-109-8111 ต่อ 2110, 2127, 2151
📱 โทร 090-198-7754 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค ถึง 31 ส.ค 2564

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ประกันสังคม

👉1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 คิวแรกกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อรพ./ รพ.สต./...
29/04/2021

👉1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 คิวแรกกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อรพ./ รพ.สต./ อสม. ใกล้บ้าน https://bit.ly/3nE9BND

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

👉1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 คิวแรกกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อรพ./ รพ.สต./ อสม. ใกล้บ้าน https://bit.ly/3nE9BND

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

หลังจากลงทะเบียน “หมอพร้อม” เรียบร้อยแล้ว ประชาชนต้องเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างไร มาดูกันค่ะ#โควิดเป็นเหตุสังเ...
28/04/2021

หลังจากลงทะเบียน “หมอพร้อม” เรียบร้อยแล้ว ประชาชนต้องเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างไร มาดูกันค่ะ

#โควิดเป็นเหตุสังเกตได้
#ไอ้ต้าวโควิด #COVID_19
#ฉุกเฉินโทรเบอร์เดียว1745
#HeartOfCareดูแลด้วยหัวใจ

หลังจากลงทะเบียน “หมอพร้อม” เรียบร้อยแล้ว ประชาชนต้องเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างไร มาดูกันค่ะ

#โควิดเป็นเหตุสังเกตได้
#ไอ้ต้าวโควิด #COVID_19
#ฉุกเฉินโทรเบอร์เดียว1745
#HeartOfCareดูแลด้วยหัวใจ

“หมอพร้อม” เวอร์ชั่นใหม่ จะเริ่มใช้งาน วันที่ 1 พฤษภาคมนี้  ในรูปแบบ Line Official Account (Line OA)  เพื่อเป็นช่องทางกา...
27/04/2021

“หมอพร้อม” เวอร์ชั่นใหม่ จะเริ่มใช้งาน วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ในรูปแบบ Line Official Account (Line OA) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในช่วงโควิด-19 พร้อมเปิดจองฉีดวัคซีน #โควิด19

👉สแกน QR Code “หมอพร้อม” หรือกดลิงค์เพื่อเพิ่มเพื่อน https://bit.ly/2Pl42qo

#หมอพร้อม #วัคซีนโควิด19 #จองฉีดววัคซีน
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

การปฏิบัติตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด19#กรมอนามัย#กระทรวงสาธารณสุข#เลี้ยงเด็กช่วงโควิดข้อมูลจาก :...
26/04/2021

การปฏิบัติตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด19

#กรมอนามัย
#กระทรวงสาธารณสุข
#เลี้ยงเด็กช่วงโควิด

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

การปฏิบัติตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด19

#กรมอนามัย
#กระทรวงสาธารณสุข
#เลี้ยงเด็กช่วงโควิด

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน ‼️  🦠COVID-19 ระลอกใหม่🏥กาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหนัก🅰️🅱️🅾️🆎🙏วอนคนไทยสุขภาพดี💪 บริจาคโลหิต🩸ช่วยผู้ป่วยทั่...
24/04/2021

ด่วน ‼️
🦠COVID-19 ระลอกใหม่
🏥กาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขาดเลือดหนัก🅰️🅱️🅾️🆎
🙏วอนคนไทยสุขภาพดี💪 บริจาคโลหิต🩸ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ
.
📌ทั้งนี้ ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
🩸ร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤติ COVID-19🦠
.
บริจาคโลหิตที่ :
🚩ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
🚩ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
🚩โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
.
👉ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2XGCf4l
👉ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2WXPsGV
.
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

🔴มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 5
คลิก https://bit.ly/3wgWa9Y

🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

🔴ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3f7tE2h📌

ด่วน ‼️
🦠COVID-19 ระลอกใหม่
🏥กาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขาดเลือดหนัก🅰️🅱️🅾️🆎
🙏วอนคนไทยสุขภาพดี💪 บริจาคโลหิต🩸ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ
.
📌ทั้งนี้ ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
🩸ร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤติ COVID-19🦠
.
บริจาคโลหิตที่ :
🚩ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
🚩ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
🚩โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
.
👉ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2XGCf4l
👉ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2WXPsGV
.
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

🔴มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 5
คลิก https://bit.ly/3wgWa9Y

🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

🔴ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3f7tE2h📌

โควิดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ต้องมีบ้างแหละที่ผู้ติดเชื้อมาอยู่ใกล้ๆเรา...นั่งเครื่องบินลำเดียวกันบ้าง...อยู่คอนโดเดียวกั...
24/04/2021

โควิดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ต้องมีบ้างแหละที่ผู้ติดเชื้อมาอยู่ใกล้ๆเรา...
นั่งเครื่องบินลำเดียวกันบ้าง...อยู่คอนโดเดียวกันบ้าง...คนในบริษัทติดโควิดบ้าง...

แล้วทีนี้ ลุงโจนส์รู้สึกได้เลยถึงความสับสนของหลายๆคนว่า แล้วเราอยู่ในสถานการ์ณแบบนั้น เราต้องไปตรวจรึป่าวว??

ขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าให้ใจเย็นๆก่อน อย่าเพิ่งแห่ไปตรวจพร้อมกันทีเดียว เพราะบุคลากรทางการแพทย์เรางานล้นมือแล้ว น้ำยาสำหรับตรวจก็มีอย่างจำกัด ที่สำคัญรีบไปตรวจเกินไป เชื้อยังฟักตัวไม่เสร็จก็ตรวจไม่เจอนะเออ

กรมควบคุมโรค จึงกำหนเกณฑ์ไว้ ว่าในสถานการณ์ต่างๆใครต้องตรวจบ้าง...

ซึ่งลุงโจนส์ทำสรุปเป็นภาพมาให้ทุกคนได้ดูแบบเข้าใจง่ายๆแล้ว ติดตามกันได้เลยจ้า

———-
ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

เครดิตจากเพจ : Jones Salad

🚑  โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 50 ปี ที่เลือกประ...
23/04/2021

🚑 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 50 ปี ที่เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ด้านล่างนี้
👇👇👇👇👇

👩‍⚕️ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร 02-109-8111 ต่อ 2110, 2127, 2151
📱 โทร 090-198-7754 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค ถึง 31 ส.ค 2564

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ประกันสังคม

🚑 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 50 ปี ที่เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ด้านล่างนี้
👇👇👇👇👇

👩‍⚕️ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร 02-109-8111 ต่อ 2110, 2127, 2151
📱 โทร 090-198-7754 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค ถึง 31 ส.ค 2564

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ประกันสังคม

รู้จักระบบฟังก์ชันหมอพร้อม สำหรับจองวัคซีนโควิด19Version 2 เริ่มใช้ 1 พ.ค 2564 ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#หมอ...
23/04/2021
ระบบฟังก์ชันหมอพร้อม

รู้จักระบบฟังก์ชันหมอพร้อม
สำหรับจองวัคซีนโควิด19

Version 2 เริ่มใช้ 1 พ.ค 2564

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#หมอพร้อมสำหรับจองวัคซีนโควิด19
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

https://youtu.be/Ugtuj1v2Gcg

" การเสพข่าวสารออนไลน์ อย่าเพิ่งเชื่อทันทีเพราะหลายครั้งสิ่งที่แชร์กันไม่ใช่ข่าวจริงขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐและกระทรว...
22/04/2021

" การเสพข่าวสารออนไลน์ อย่าเพิ่งเชื่อทันที
เพราะหลายครั้งสิ่งที่แชร์กันไม่ใช่ข่าวจริง
ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุข "

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษก ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

" การเสพข่าวสารออนไลน์ อย่าเพิ่งเชื่อทันที
เพราะหลายครั้งสิ่งที่แชร์กันไม่ใช่ข่าวจริง
ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุข "

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษก ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ทำหัวใจให้แข็งแรงไปกับเราแพ็คเกจคัดกรองหัวใจ ราคา 6,900 บาทเราพร้อมดูแลสุขภาพดวงใจทุกดวงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ👩🏻...
21/04/2021

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ทำหัวใจให้แข็งแรงไปกับเรา
แพ็คเกจคัดกรองหัวใจ ราคา 6,900 บาท
เราพร้อมดูแลสุขภาพดวงใจทุกดวงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

👩🏻‍🔬ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️โทร 02-109-8111 ต่อ 2117, 2118 แผนก OPD

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#แพคเกจตรวจสุขภาพ #คัดกรองหัวใจ
#ฉุกเฉินโทรเบอร์เดียว1745

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ทำหัวใจให้แข็งแรงไปกับเรา
แพ็คเกจคัดกรองหัวใจ ราคา 6,900 บาท
เราพร้อมดูแลสุขภาพดวงใจทุกดวงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

👩🏻‍🔬ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️โทร 02-109-8111 ต่อ 2117, 2118 แผนก OPD

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#แพคเกจตรวจสุขภาพ #คัดกรองหัวใจ
#ฉุกเฉินโทรเบอร์เดียว1745

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น  ใส่ใจหัวใจไปกับเรา♦️แพ็คเกจคัดกรองหัวใจ ราคา 4,500 บาทเราพร้อมดูแลสุข...
20/04/2021

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ใส่ใจหัวใจไปกับเรา

♦️แพ็คเกจคัดกรองหัวใจ ราคา 4,500 บาท
เราพร้อมดูแลสุขภาพดวงใจทุกดวงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

👩🏻‍🔬ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️โทร 02-109-8111 ต่อ 2117, 2118 แผนก OPD

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#แพคเกจตรวจสุขภาพ #คัดกรองหัวใจ
#ฉุกเฉินโทรเบอร์เดียว1745

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ใส่ใจหัวใจไปกับเรา

♦️แพ็คเกจคัดกรองหัวใจ ราคา 4,500 บาท
เราพร้อมดูแลสุขภาพดวงใจทุกดวงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

👩🏻‍🔬ให้เราดูแลสุขภาพคุณด้วยความใส่ใจของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️โทร 02-109-8111 ต่อ 2117, 2118 แผนก OPD

#โรงพยาบาลบางปะกอก8 #BPK8
#HeartOfCareบริการด้วยหัวใจ
#แพคเกจตรวจสุขภาพ #คัดกรองหัวใจ
#ฉุกเฉินโทรเบอร์เดียว1745

🔊🔊🔊ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค covid-19 ได้มีการแพร่ระบาดรอบที่ 3 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทา...
19/04/2021

🔊🔊🔊ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค covid-19 ได้มีการแพร่ระบาดรอบที่ 3 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จึงได้เปิดบริการ “ส่งยากลับบ้านโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล” โดยลงทะเบียนผ่าน QR code ในรูป

🔊🔊🔊โดยมีเงื่อนไขตามข้อจำกัดของการรักษาคุณภาพของยา💊💊💊
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-1098111 ติดต่อคลินิกสุขภาพดี

📌📌📌ให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564📌📌📌

#HeartOfCareดูแลด้วยหัวใจ
#ประกันสังคม #เลือกประกันสังคม #BPK8
#โควิดเป็นเหตุสังเกตุได้

🔊🔊🔊ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค covid-19 ได้มีการแพร่ระบาดรอบที่ 3 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จึงได้เปิดบริการ “ส่งยากลับบ้านโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล” โดยลงทะเบียนผ่าน QR code ในรูป

🔊🔊🔊โดยมีเงื่อนไขตามข้อจำกัดของการรักษาคุณภาพของยา💊💊💊
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-1098111 ติดต่อคลินิกสุขภาพดี

📌📌📌ให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564📌📌📌

#HeartOfCareดูแลด้วยหัวใจ
#ประกันสังคม #เลือกประกันสังคม #BPK8
#โควิดเป็นเหตุสังเกตุได้

เตือน‼️ โควิด-19 ระลอกใหม่เมษายนผู้มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เกือบทุกรายมีอาการหนักและเสียชีวิต⚠️ ดังนั้น...
18/04/2021

เตือน‼️ โควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน
ผู้มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เกือบทุกรายมีอาการหนักและเสียชีวิต

⚠️ ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส หลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าไม่จำเป็น และป้องกันตัวเองเต็มที่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เตือน‼️ โควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน
ผู้มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เกือบทุกรายมีอาการหนักและเสียชีวิต

⚠️ ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส หลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าไม่จำเป็น และป้องกันตัวเองเต็มที่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

พื้นที่ควบคุมโรคโควิด 19 🗯ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
17/04/2021

พื้นที่ควบคุมโรคโควิด 19 🗯
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ควบคุมโรคโควิด 19 🗯
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โปรดช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการให้ข้อมูลที่แท้จริง#saveบุคลากรทางการแพทย์
17/04/2021

โปรดช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการให้ข้อมูลที่แท้จริง
#saveบุคลากรทางการแพทย์

โปรดช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการให้ข้อมูลที่แท้จริง
#saveบุคลากรทางการแพทย์

📍📍 เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตั้งสติ และปฏิบัติดังนี้ 1.เตรียมเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชน ผลตรวจโควิด 2. โทร 1330...
16/04/2021

📍📍 เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตั้งสติ และปฏิบัติดังนี้
1.เตรียมเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชน ผลตรวจโควิด
2. โทร 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้งเรื่องเข้ารับการรักษา แจ้งรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ของตนให้หน่วยงานที่รับเรื่อง
3. งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด(ฝ่าฝืนมีโทษผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 มาตรา 34)
4. หากมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและเช็ดตัวเพื่อลดไข้
5. สวมแมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

📍📍 เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตั้งสติ และปฏิบัติดังนี้
1.เตรียมเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชน ผลตรวจโควิด
2. โทร 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้งเรื่องเข้ารับการรักษา แจ้งรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ของตนให้หน่วยงานที่รับเรื่อง
3. งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด(ฝ่าฝืนมีโทษผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 มาตรา 34)
4. หากมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและเช็ดตัวเพื่อลดไข้
5. สวมแมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

📌 กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยคนในบ้านวิธีปฏิบัติตัวสำหรับคนที่มีความเสี่ยง แล้วต้องกักตัว 14 วันที่บ้านหรือที่อยู่อา...
15/04/2021

📌 กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยคนในบ้าน

วิธีปฏิบัติตัวสำหรับคนที่มีความเสี่ยง แล้วต้องกักตัว 14 วันที่บ้านหรือที่อยู่อาศัย ที่จะช่วยให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดปลอดภัยปลอดเชื้อ
#คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19 #สสส

ข้อมูลจาก : Social Marketing Thaihealth by สสส.

📌 กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยคนในบ้าน

วิธีปฏิบัติตัวสำหรับคนที่มีความเสี่ยง แล้วต้องกักตัว 14 วันที่บ้านหรือที่อยู่อาศัย ที่จะช่วยให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดปลอดภัยปลอดเชื้อ
#คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19 #สสส

ข้อมูลจาก : Social Marketing Thaihealth by สสส.

ที่อยู่

1055 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
Bangkok
10150

เบอร์โทรศัพท์

+6621098111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลบางปะกอก8ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลบางปะกอก8:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด