Clicky

DOI RTA กรมข่าวทหารบก : Directorate of Intelligence, Royal Thai Army

เปิดเหมือนปกติ

โครงการสินเชื่อ เพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล " โดยการให้กู้ยืมเงินจากกิจการ อทบ. ไปชำระหนี้อื่น " (เพื่อการปลดเปลื้องหนี้...
18/05/2022

โครงการสินเชื่อ เพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล " โดยการให้กู้ยืมเงินจากกิจการ อทบ. ไปชำระหนี้อื่น " (เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน)
สำหรับผู้มีหนี้สินอยู่ในกลุ่มสีแดง (เงินเดือนน้อยกว่า 1/3) ตามบัญชีที่ กพ.ทบ. กำหนด ผ่อนชำระได้ถึง อายุ 60 ปี
เริ่มโครงการ พ.ค. 65
สิ้นสุดโครงการ 30 ธ.ค. 65
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกเงินกู้ฯ
โทร. 02-657-3730 ถึง 36
Line ID : 0982781883

เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค. 65เวลา 1100 นาย Alon Yehoshua  ผชท.ทหาร อิสราเอล/ไทย และ คณะเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. โดยมี ผอ...
17/05/2022

เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค. 65
เวลา 1100 นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/ไทย และ คณะเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. โดยมี ผอ.สวส.ขว.ทบ. ,ผอ.กตท.ขว.ทบ. ,ผู้แทน กบ.ทบ. และ ยก.ทบ. เข้าร่วมสนทนา ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

“ข้ามถนนปลอดภัย ต้อนรับวันเปิดเทอม และ 1 เรื่องเล่าของบ้านเราก่อนเข้าเรียน”จากข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการเตรียมการ ...
17/05/2022

“ข้ามถนนปลอดภัย ต้อนรับวันเปิดเทอม และ 1 เรื่องเล่าของบ้านเราก่อนเข้าเรียน”
จากข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการเตรียมการ และช่วยเหลือโรงเรียนในห้วงการเปิดภาคเรียนนั้น กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และ กำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงที่ผู้ปกครองนำนักเรียนส่งเข้าเรียน ซึ่งวันนี้เป็นเป็นการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรก การจราจรในแต่ล่ะพื้นที่ค่อนข้างคับคั่ง
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือครู และนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน ให้ได้รับความสะดวกในเรื่องการเดินรถ จุดจอดส่งนักเรียน และเป็นการลดความกังวลในเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน
นอกจากนี้ ทางชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ยังได้จัดกิจกรรม “ 1 เรื่องเล่าบ้านเรา ก่อนเข้าเรียน” โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ตัวแทนของนักเรียนออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในการทำความดี การปฎิบัติในช่วงที่อยู่บ้านไม่ได้มาโรงเรียนในช่วงการระบาดของโควิด-19 เรื่องที่ประทับใจ ให้เพื่อนๆ ได้ฟัง เป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึก และการแสดงออกให้มีความกล้า ความเป็นผู้นำ พร้อมที่จะเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป
สำหรับการปฏิบัติในห้วงเช้าวันนี้ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ต่างขอบคุณพี่ๆ ทหารจิตอาสาที่มาดูแลความปลอดภัย และเป็นผู้นำเด็กๆ ให้มีจิตสำนึกในการแสดงออก ความเป็นผู้นำ

🐎💂🏻‍♂️ ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้ส่งกำลังพล, นักกีฬา และม้า จำนวน 6 ม้า เข้าร่วมการแข่งขันก...
16/05/2022

🐎💂🏻‍♂️ ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้ส่งกำลังพล, นักกีฬา และม้า จำนวน 6 ม้า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ในการเก็บคะแนนสนามที่ 1 รายการ VRD Cup 2022 ที่สนามแข่งขัน กส.ทบ. จว.นครปฐม ในห้วงวันที่ 12 - 13 พ.ค. 65 ศม. ขอรายงานผลการแข่งขัน เพื่อกรุณาทราบดังนี้
(ปฏิทิน)วันที่ 12 พ.ค. 65
• นาย กฤตภาส มากหลาย กับม้า เทพารักษ์ ได้รับรางวัล การแข่ง Dressage Preliminary Test ลำดับที่1
• ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า ทวีเดช ได้รับรางวัลการแข่งขัน Dressage Preliminary Test ลำดับที่3
(ปฏิทิน)วันที่ 13 พ.ค. 65
• นาย กฤตภาส มากหลาย กับม้า เทพารักษ์ ได้รับรางวัลการแข่งขัน Dressage Novice open ลำดับที่ 4
• ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า ทวีเดช ได้รับรางวัลการแข่งขัน Dressage Novice ลำดับที่1
• ส.ท.ปณวัฒน์ บุญศรี กับม้า ก้ามปู ได้รับรางวัลการแข่งขัน VRD cup Jumping open 70cm. ลำดับที่1

(ถ้วยรางวัล) (ม้า) สรุปผล 2วัน
ชมรมขี่ม้าค่ายอดิศร ได้ที่ (1)มาครอง 3 ถ้วย ได้แก่
•ประเภท Dressage 2 ถ้วย
• ประเภท Jumping. 1 ถ้วย
#แข่งม้า

💛💜🙏🏻
16/05/2022

💛💜🙏🏻

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.นเรศวรเมื่อเวลา 18.59 น. วันที่ 14 พฤษภาค...
16/05/2022

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.นเรศวร

เมื่อเวลา 18.59 น. วันที่ 14 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

#ทรงพระเจริญ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“นโยบาย กองทัพ คือการปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น ค่ายทหาร ต้องแสดงออกว่า เราต้องยึดมั่น ตรงนี้ แต่เราไม่ได้...
12/05/2022

“นโยบาย กองทัพ คือการปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น ค่ายทหาร ต้องแสดงออกว่า เราต้องยึดมั่น ตรงนี้ แต่เราไม่ได้จำกัดสิทธิ ในการซื้อขาย ของกำลังพล

“แต่ เราต้องแสดงจุดยืน ว่า ประชาธิปไตยมีได้ แต่ต้องไม่ลามปาม ไม่ล้อเลียน และไม่ทำให้ผู้อื่นที่จงรักภักดี ต้องขุ่นข้องหมองใจ

ในเมื่อ เขาไม่ตระหนักถึงคนที่จงรักภักดี
ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสถาบัน ที่ต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติ ก็ต้องแสดงออกว่า การกระทำทุกอย่าง ย่อมต้องมีผลตอบแทน

เราต้องเรียนรู้ การอยู่รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย เราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิใดๆ ของใคร เราเพียงแค่เรียกร้องสิทธิของคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันฯ ให้อยู่คู่ชาติไทยเท่านั้นเอง”

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
ที่ประชุม 9 พค.2565

ที่มา : wassana
#ปกป้องสถาบัน
#SMARTSoldiersStrongArmy

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ...
12/05/2022

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“พิธีปิดการประชุมร่วม RBC-28”   เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65     พลโท สุขสรรค์  หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบ...
12/05/2022

“พิธีปิดการประชุมร่วม RBC-28”
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65
พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 ครั้งที่ 28 (RBC-28) ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้การประชุมมีประเด็นในการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในกรอบงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา (RBC) ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้กลไกของคณะกรรมการส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา (RBC), การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง เช่น การป้องกันการเกิดข้อพิพาท, การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย, การป้องกัน สกัดกั้น และปราบรามการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติด, การสกัดกั้น และปราบปรามการกระทำผิดคตามแนวขายแดน, การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย
นอกเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้ว ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
จากประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 28 โดยพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ได้ร่วมลงนาม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย ในการแก้ปัญหาโดยการประสานงานของหน่วยในพื้นที่ของไทยและกัมพูชาต่อไป

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ กำลังพล ขว.ทบ. ที่ได้รับเลื่อนยศ...
11/05/2022

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ กำลังพล ขว.ทบ. ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น

มัคคุเทศก์น้อย พล.ม.3 โดย กองพลทหารม้าที่ 3 ขออนุญาตส่งคลิปวีดีโอ "มัคคุเทศก็น้อย" ของหน่วย ในการแสดงออกถึง การปฏิบัติตน...
10/05/2022

มัคคุเทศก์น้อย พล.ม.3 โดย กองพลทหารม้าที่ 3 ขออนุญาตส่งคลิปวีดีโอ "มัคคุเทศก็น้อย" ของหน่วย ในการแสดงออกถึง การปฏิบัติตนในการทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รักและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ ครับ

#มัคคุเทศก์น้อย
#กองพลทหารม้าที่3
#กองทัพภาคที่2
#กองทัพบก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ...
10/05/2022

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิโครงการดังกล่าว เป็นเขื่อนทำ...
08/05/2022

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการดังกล่าว เป็นเขื่อนทำนบดิน ประเภทเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) สามารถเก็บกักน้ำได้ 46.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 40,000 ไร่ ฤดูแล้ง 28,000 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนได้บริโภคในครัวเรือน ทั้งยังมีรายได้จากการประมงน้ำจืดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมอีกด้วย

#โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
#สืบสานรักษาต่อยอด

03/05/2022

รายการคนค้นฅน
รายการ “คนค้นฅน” ได้ออกอากาศ scoop กิจกรรมกองทัพบก “เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” โดยได้สัมภาษณ์ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1 ในการทำกิจกรรมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ที่ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้เพื่อสนองพระราโชบาย ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผ่าน "โครงการทหารพันธุ์ดี" "ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย"
และโครงการ " จักรยาน สานฝัน ปันสุข " โดยมอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลไปแล้วจำนวน 1,070 คัน (89 โรงเรียน)
โครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา " โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการศึกษา ได้แก่ชุดนักเรียน, รองเท้านักเรียน, หนังสือเรียน และและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ไปแล้วจำนวน 151 โรงเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเ...
03/05/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

🐯🐯🐯🐯🐯🐯RTA Ranger 2022 “หัวใจเสือ” [ Official Teaser ]เส้นทางที่ต้องฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายความท้าทายครั้งหนึ่งของชีวิ...
03/05/2022
RTA Ranger 2022 - “หัวใจเสือ” [ Official Teaser ]

🐯🐯🐯🐯🐯🐯
RTA Ranger 2022
“หัวใจเสือ” [ Official Teaser ]
เส้นทางที่ต้องฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย
ความท้าทายครั้งหนึ่งของชีวิต
ที่ต้องผจญกับความยากลำบาก
แต่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความภาคภูมิใจ
พบกันวันนี้ 19.30 น.
https://youtu.be/WKUwzSVBhpY

เส้นทางที่ต้องฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายความท้าทายครั้งหนึ่งของชีวิตที่ต้องผจญกับความยากลำบากแต่เต็ม...

เร่งตามตัวอดีตทหารหนีจากที่คุมขังกองรักษาการณ์ค่ายทหารใน จ.สมุทรสาคร 🔻ตามที่มีการนำเสนอเหตุไม่เรียบร้อย บริเวณหน้ากองรัก...
03/05/2022

เร่งตามตัวอดีตทหารหนีจากที่คุมขังกองรักษาการณ์ค่ายทหารใน จ.สมุทรสาคร
🔻ตามที่มีการนำเสนอเหตุไม่เรียบร้อย บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ ของค่ายทหารแห่งหนึ่ง พร้อมระบุว่าเป็นการหลบหนีของผู้ต้องขังนั้น
🔻ขอเรียนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 15 เม.ย.65 ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร นายทหารชั้นประทวนยศสิบเอกนายหนึ่ง ซึ่งได้ถูกผู้บังคับบัญชาตรวจพบว่าได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเงินสวัสดิการ และหน่วยทหารได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผลสอบของคณะกรรมการพบว่าผิดจริงและพิจารณาโทษทางวินัย ลงทัณฑ์ขัง 30 วัน พร้อมให้ดำเนินการปลดออกจากราชการ ในระหว่างการรับโทษและรอคำสั่งปลด กำลังพลดังกล่าวได้หนีออกจากกองรักษาการณ์ โดยมีบิดาให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.กระทุ่มแบน รวมทั้งในคดีทำลายทรัพย์สินของทางราชการเสียหายระหว่างหลบหนี และประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งติดตามตัวต่อไป
🔻ส่วนการเกิดเหตุหลบหนีออกจากสถานที่ราชการ จะได้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าวตามระเบียบของทางราชการต่อไป
🔻ขอเรียนว่ากำลังพลดังกล่าวว่าไม่ใช่นักโทษ แต่ถูกลงโทษทางวินัยทหารด้วยการขัง และปัจจุบันได้มีคำสั่งปลดออกจากทางราชการแล้วเมื่อ 20 เมษายน 2565
………………………………………………..
2 พฤษภาคม 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น.  คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมข่าวทหารบก  จัดการประชุมคณะ...
03/05/2022

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมข่าวทหารบก จัดการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านทหารบก สาขา กรมข่าวทหารบก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก และทางระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกและภารกิจของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมข่าวทหารบก
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#กรมข่าวทหารบก

เมื่อเวลา 18.03 น. วันที่ 30 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไ...
02/05/2022

เมื่อเวลา 18.03 น. วันที่ 30 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

#ทรงพระเจริญ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วัดมหาวนาราม
#อุบลราชธานี

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร...
29/04/2022

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

พระนามของพระองค์มีความหมายว่า ผู้ทำประทีป คือ ปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะ คือ ที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน แต่พระองค์ก็ยังทรงพระราชกรณียกิจหลายอย่างสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ทรงเป็นจิตอาสา และทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทน
-พุทธศาสนา ทรงสนพระทัยในพุทธศาสนา เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย พระองค์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
-ทรงรับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด

💂‍♀️ทบ.เสียใจเกิดเหตุ คุณยายขายล๊อตเตอรี่ พร้อมตั้งกรรมการสอบกำลังพลแล้ว   จากกรณีที่ปรากฎข่าวคุณยายอายุ71ปี ผู้ขายล๊อตเ...
29/04/2022

💂‍♀️ทบ.เสียใจเกิดเหตุ คุณยายขายล๊อตเตอรี่ พร้อมตั้งกรรมการสอบกำลังพลแล้ว
จากกรณีที่ปรากฎข่าวคุณยายอายุ71ปี ผู้ขายล๊อตเตอรี่ เข้าร้องเรียน ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกับทหารชั้นประทวนเกี่ยวกับการขายฉลาก บริเวณ ถ.ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม กทม. เมื่อ 27 เม.ย.65
กองทัพบกรับทราบข่าวดังกล่าวและได้ตรวจสอบแล้ว บุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวน สังกัด กรมกำลังพลทหารบก ขณะนี้ต้นสังกัดได้เรียกเจ้าตัวมาให้ข้อมูลและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เบื้องต้นแม้เป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างบุคคล แต่เมื่อเกิดการร้องเรียนว่ามีการใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเกินกว่าเหตุและไม่เหมาะสม ทางต้นสังกัดจะได้พิจารณาลงโทษตามวินัยทหารตามพฤติกรรมที่ปรากฎต่อไป ส่วนการแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่าย
อย่างไรก็ตาม กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ และได้มีการเชิญผู้ร้องเรียนมาพูดคุย รับทราบข้อมูลและความวิตกกังวล พร้อมให้การช่วยเหลือคลี่คลายเรื่องราวตามสมควรต่อไป
28 เม.ย.65

ที่อยู่

Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

https://dint.rta.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DOI RTAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการสินเชื่อ เพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล " โดยการให้กู้ยืมเงินจากกิจการ อทบ. ไปชำระหนี้อื่น " (เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน) สำหรับผู้มีหนี้สินอยู่ในกลุ่มสีแดง (เงินเดือนน้อยกว่า 1/3) ตามบัญชีที่ กพ.ทบ. กำหนด ผ่อนชำระได้ถึง อายุ 60 ปี เริ่มโครงการ พ.ค. 65 สิ้นสุดโครงการ 30 ธ.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเงินกู้ฯ โทร. 02-657-3730 ถึง 36 Line ID : 0982781883
เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 1100 นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/ไทย และ คณะเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. โดยมี ผอ.สวส.ขว.ทบ. ,ผอ.กตท.ขว.ทบ. ,ผู้แทน กบ.ทบ. และ ยก.ทบ. เข้าร่วมสนทนา ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.
“ข้ามถนนปลอดภัย ต้อนรับวันเปิดเทอม และ 1 เรื่องเล่าของบ้านเราก่อนเข้าเรียน” จากข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการเตรียมการ และช่วยเหลือโรงเรียนในห้วงการเปิดภาคเรียนนั้น กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และ กำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงที่ผู้ปกครองนำนักเรียนส่งเข้าเรียน ซึ่งวันนี้เป็นเป็นการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรก การจราจรในแต่ล่ะพื้นที่ค่อนข้างคับคั่ง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือครู และนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน ให้ได้รับความสะดวกในเรื่องการเดินรถ จุดจอดส่งนักเรียน และเป็นการลดความกังวลในเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน นอกจากนี้ ทางชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ยังได้จัดกิจกรรม “ 1 เรื่องเล่าบ้านเรา ก่อนเข้าเรียน” โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ตัวแทนของนักเรียนออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในการทำความดี การปฎิบัติในช่วงที่อยู่บ้านไม่ได้มาโรงเรียนในช่วงการระบาดของโควิด-19 เรื่องที่ประทับใจ ให้เพื่อนๆ ได้ฟัง เป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึก และการแสดงออกให้มีความกล้า ความเป็นผู้นำ พร้อมที่จะเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป สำหรับการปฏิบัติในห้วงเช้าวันนี้ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ต่างขอบคุณพี่ๆ ทหารจิตอาสาที่มาดูแลความปลอดภัย และเป็นผู้นำเด็กๆ ให้มีจิตสำนึกในการแสดงออก ความเป็นผู้นำ
🐎💂🏻‍♂️ ศูนย์การทหารม้า โดย พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้ส่งกำลังพล, นักกีฬา และม้า จำนวน 6 ม้า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ในการเก็บคะแนนสนามที่ 1 รายการ VRD Cup 2022 ที่สนามแข่งขัน กส.ทบ. จว.นครปฐม ในห้วงวันที่ 12 - 13 พ.ค. 65 ศม. ขอรายงานผลการแข่งขัน เพื่อกรุณาทราบดังนี้ (ปฏิทิน)วันที่ 12 พ.ค. 65 • นาย กฤตภาส มากหลาย กับม้า เทพารักษ์ ได้รับรางวัล การแข่ง Dressage Preliminary Test ลำดับที่1 • ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า ทวีเดช ได้รับรางวัลการแข่งขัน Dressage Preliminary Test ลำดับที่3 (ปฏิทิน)วันที่ 13 พ.ค. 65 • นาย กฤตภาส มากหลาย กับม้า เทพารักษ์ ได้รับรางวัลการแข่งขัน Dressage Novice open ลำดับที่ 4 • ร.ต.รณชัย มีสัตย์ กับม้า ทวีเดช ได้รับรางวัลการแข่งขัน Dressage Novice ลำดับที่1 • ส.ท.ปณวัฒน์ บุญศรี กับม้า ก้ามปู ได้รับรางวัลการแข่งขัน VRD cup Jumping open 70cm. ลำดับที่1 (ถ้วยรางวัล) (ม้า) สรุปผล 2วัน ชมรมขี่ม้าค่ายอดิศร ได้ที่ (1)มาครอง 3 ถ้วย ได้แก่ •ประเภท Dressage 2 ถ้วย • ประเภท Jumping. 1 ถ้วย #แข่งม้า
💛💜🙏🏻
ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.นเรศวร เมื่อเวลา 18.59 น. วันที่ 14 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี #ทรงพระเจริญ #โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
“นโยบาย กองทัพ คือการปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น ค่ายทหาร ต้องแสดงออกว่า เราต้องยึดมั่น ตรงนี้ แต่เราไม่ได้จำกัดสิทธิ ในการซื้อขาย ของกำลังพล “แต่ เราต้องแสดงจุดยืน ว่า ประชาธิปไตยมีได้ แต่ต้องไม่ลามปาม ไม่ล้อเลียน และไม่ทำให้ผู้อื่นที่จงรักภักดี ต้องขุ่นข้องหมองใจ ในเมื่อ เขาไม่ตระหนักถึงคนที่จงรักภักดี ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสถาบัน ที่ต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติ ก็ต้องแสดงออกว่า การกระทำทุกอย่าง ย่อมต้องมีผลตอบแทน เราต้องเรียนรู้ การอยู่รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย เราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิใดๆ ของใคร เราเพียงแค่เรียกร้องสิทธิของคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันฯ ให้อยู่คู่ชาติไทยเท่านั้นเอง” พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ที่ประชุม 9 พค.2565 ที่มา : wassana #ปกป้องสถาบัน #SMARTSoldiersStrongArmy
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
“พิธีปิดการประชุมร่วม RBC-28” เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 ครั้งที่ 28 (RBC-28) ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การประชุมมีประเด็นในการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในกรอบงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา (RBC) ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้กลไกของคณะกรรมการส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา (RBC), การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง เช่น การป้องกันการเกิดข้อพิพาท, การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย, การป้องกัน สกัดกั้น และปราบรามการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติด, การสกัดกั้น และปราบปรามการกระทำผิดคตามแนวขายแดน, การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย นอกเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้ว ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี จากประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 28 โดยพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ได้ร่วมลงนาม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย ในการแก้ปัญหาโดยการประสานงานของหน่วยในพื้นที่ของไทยและกัมพูชาต่อไป
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ กำลังพล ขว.ทบ. ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น
มัคคุเทศก์น้อย พล.ม.3 โดย กองพลทหารม้าที่ 3 ขออนุญาตส่งคลิปวีดีโอ "มัคคุเทศก็น้อย" ของหน่วย ในการแสดงออกถึง การปฏิบัติตนในการทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รักและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ ครับ #มัคคุเทศก์น้อย #กองพลทหารม้าที่3 #กองทัพภาคที่2 #กองทัพบก
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร