สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 19 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
19/04/2021

วันที่ 19 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ เทศบาลตำบลบางกระสั้น
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลบางกระสั้น

วันที่ 8 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
08/04/2021

วันที่ 8 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง

วันที่ 7 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
07/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ เทศบาลตำบลราชคราม
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลราชคราม

วันที่ 6 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และนายภูริทัต ศุภก...
06/04/2021

วันที่ 6 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และนายภูริทัต ศุภกิจจานันท์ วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ และนา...
05/04/2021

วันที่ 3 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ และนางปรรณพัชร์ งามเจริญเลิศสิน นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสักการะ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อ...
02/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ ณ
โรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
01/04/2021

วันที่ 1 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว

วันที่ 31 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
31/03/2021

วันที่ 31 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง งานด้านประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมกา...
31/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง งานด้านประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ...
31/03/2021

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
30/03/2021

วันที่ 30 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
29/03/2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังง...
26/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ ค่ายลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุกคน ที่ให้โอกาสสำนักงานพลังงานจังหวัดได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
#Energy Mobile Unit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง งานด้านประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่ง...
26/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง งานด้านประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

วันที่ 25 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
25/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

https://www.facebook.com/693096830706780/posts/4519864131363345/
25/03/2021

https://www.facebook.com/693096830706780/posts/4519864131363345/

#เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สู่การเป็นพลังงานทดแทน
.
จากปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเผาทำลาย ด้วยการนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
.
หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ วันนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับ #พลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร ที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร และยังลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
.
ติดตามได้จากโพสต์นี้เลยครับ
อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/FBSCGSOCS548

#SCG #PassionForBetter #ClimateEmergency

วันที่ 24 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
24/03/2021

วันที่ 24 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

วันที่ 23 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
23/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่2
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
22/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
19/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
18/03/2021

วันที่ 18 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
17/03/2021

วันที่ 17 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ...
16/03/2021

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
1. มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. อายุ 22-35 ปี
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น)
5. สามารถลงพื้นที่ติดตามโครงการตามหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
6. หากมีประสบการณ์การทำงานประสานงานโครงการกับหน่วยงานราชการ และสามารถขับรถยนต์ได้
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ***
สถานที่ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ระยะเวลาจ้าง เมษายน 2564 – กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน
เอกสารประกอบการสมัคร
(๑) ประวัติส่วนตัว และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรมายื่นแทนซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 26 มีนาคม 2564
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมายฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
***ทั้งนี้สำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อทุกฉบับ***
***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน กม.48 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035351292***

วันที่ 15 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
15/03/2021

วันที่ 15 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วันที่ 15 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
15/03/2021

วันที่ 15 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดขวิด
ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดขวิด

วันที่ 12 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
12/03/2021

วันที่ 12 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

วันที่ 12 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
12/03/2021

วันที่ 12 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)

วันที่ 11 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
11/03/2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดหัวเวียง
ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดหัวเวียง

วันที่ 11 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
11/03/2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดบันไดช้าง
ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดบันไดช้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงา...
10/03/2021

วันที่ 10 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนวัดสามตุ่ม
ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#EnergyMobileUnit
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงเรียนวัดสามตุ่ม

ที่อยู่

Bangkok
13180

เบอร์โทรศัพท์

035351292

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด