สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

19/08/2021

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ "หนองลาดนางหงส์" ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร วิสาหกิจชุมชน "บ้านไร่แฮนด์เมด" ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
#โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
#จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา...
09/08/2021

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน>>https://web.ocsc.go...
30/07/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน>>https://web.ocsc.go.th/forking

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน>>https://web.ocsc.go.th/forking

๒๘ กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.ทรงพระเจริญ.ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโ...
28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ธร มิลินท์บุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ธร มิลินท์บุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ...
07/07/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
#ทรงพระเจริญ
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://royal.rtarf.mi.th/

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
#ทรงพระเจริญ
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://royal.rtarf.mi.th/

วันที่ 30 มิถุนายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ส่วนที่ 2 และชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1

กระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ทั่วประเทศ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี โดยเ...
29/06/2021

กระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ทั่วประเทศ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 31 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที...
29/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ส่วนที่ 2 และชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้งและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ 28 มิถุนายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที...
28/06/2021

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ส่วนที่ 2 และชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสรรพสามิตสาขาพื้นที่อยุธยา 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลังและสำนักงานเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานสรรพสามิตสาขาพื้นที่อยุธยา2
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
#สำนักงานเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ส่วนที่ 2 และชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และสำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
#สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม

วันที่ 24 มิถุนายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที...
24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ส่วนที่ 2 และชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระสั้น
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระสั้น

📢📢ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7943 พระนครศรีอยุธยาราคาเริ่มประมูล 150,000 บา...
24/06/2021

📢📢ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7943 พระนครศรีอยุธยาราคาเริ่มประมูล 150,000 บาท)
***สามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ***
***กำหนดการประมูล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป***
**รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้**
👇👇👇👇👇👇👇👇

วันที่ 23 มิถุนายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที...
23/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ส่วนที่ 2 และชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

✨วันที่ 15 มิถุนายน 2564✨สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโสพร้อมทั้งเจ้าห...
15/06/2021

✨วันที่ 15 มิถุนายน 2564✨
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย Energy Mobile Unit ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางประแดง บรรยายให้
ความรู้ เกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมสาธิตระบบการทำงานโซล่าเซลล์ ใน “โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน" ณ ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานการศึกษานอกระบบตำบลบางประแด

Photos from EPPO Thailand's post
11/06/2021

Photos from EPPO Thailand's post

08/06/2021

การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) ส่วนกลาง

ผู้ที่ประสงค์ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน / LPG / NGV / ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจำหน่าย ต้องมายื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 ก่อน จึงจะประกอบกิจการได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามลิงก์
คู่มือสำหรับประชาชน
การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 (ส่วนกลาง)
http://info.go.th/#!/th/search/73089/การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา%2011/

#กรมธุรกิจพลังงาน #ผู้ค้าน้ำมัน #มาตรา11 #ส่วนกลาง

08/06/2021

การแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามลิงก์ ดังต่อไปนี้
1. กิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
https://www.info.go.th/#!/th/search/72867/การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน%20ลักษณะที่สอง%20(กธน.32)%20(N)/

2. กิจการสถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง, ง และ จ ลักษณะที่หนึ่ง
https://www.info.go.th/#!/th/search/72856/การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน%20(ค%20ลักษณะที่1,%20ง%20และ%20จ%20ลักษณะที่1)%20(กธน.25)%20(N)/

3. สถานประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
https://www.info.go.th/#!/th/search/77052/การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้%20ลักษณะที่สอง%20(N)/

4. สถานประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
https://www.info.go.th/#!/th/search/77125/การออกใบรับแจ้ง/

5. สถานประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
https://www.info.go.th/#!/th/search/77128/การออกใบรับแจ้ง/

6. สถานประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
https://www.info.go.th/#!/th/search/74390/การออกใบรับแจ้ง/

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนาย...
31/05/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านเทค...
28/05/2021

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งผู้ช่วยด้านเทคนิค และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📢📢สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 2 อัตราสถานที่ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพลังง...
14/05/2021

📢📢สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเปิดรับสมัคร
จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

💵อัตราเงินเดือน 11,000 บาท 💵

ระยะเวลาจ้าง มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 4 เดือน

✨เอกสารประกอบการสมัคร✨

1. ประวัติส่วนตัว และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรมายื่นแทนซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมายฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย

***ทั้งนี้สำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อทุกฉบับ***

***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน กม.48 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035351292***

วันที่ 19 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
19/04/2021

วันที่ 19 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ เทศบาลตำบลบางกระสั้น
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลบางกระสั้น

วันที่ 8 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
08/04/2021

วันที่ 8 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง

วันที่ 7 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
07/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ เทศบาลตำบลราชคราม
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลราชคราม

วันที่ 6 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และนายภูริทัต ศุภก...
06/04/2021

วันที่ 6 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และนายภูริทัต ศุภกิจจานันท์ วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ และนา...
05/04/2021

วันที่ 3 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ และนางปรรณพัชร์ งามเจริญเลิศสิน นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสักการะ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อ...
02/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ ณ
โรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 เมษายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนั...
01/04/2021

วันที่ 1 เมษายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว

วันที่ 31 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำน...
31/03/2021

วันที่ 31 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง งานด้านประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมกา...
31/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง งานด้านประสานงานโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ...
31/03/2021

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

Bangkok
13180

เบอร์โทรศัพท์

035351292

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด