PTT Group Performance Excellence

PTT Group Performance Excellence PTT Group Performance Excellence. การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร (บภญ.)
สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

SDCA มันคืออะไรน๊า???หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับวงล้อการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือ PDCA เป็นอย่างดี แล้ว SDCA ล...
27/12/2013

SDCA มันคืออะไรน๊า???

หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับวงล้อการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือ PDCA เป็นอย่างดี แล้ว SDCA ล่ะ คืออะไร

หาก PDCA คือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เสมือนการก้าวขึ้นบันไดทีละขั้น หากไม่มีชานพักหรือที่ยึดเหนี่ยวแล้ว วงล้ออาจเลื่อนไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลก ดังนั้นจึงต้องมี "ลิ่ม" ไว้ป้องกันการถดถอย ซึ่งลิ่มที่ว่านี้ก็คือ "มาตรฐาน" วงล้อ SDCA คือการรักษามาตรฐาน หรือ Standardization for prevention นั่นเอง

SDCA ประกอบด้วย
1. Standards documented : การจัดทำมาตรฐานเป็นลายลักษณ์
เป็นมาตรฐานการทำงานที่ผู้ปฏิบัติสามารถทำตามได้ง่ายสะดวก สามารถควบคุมมาตรฐานได้ด้วยตนเองจากจุดควบคุมทางกายภาพ

2. Training : การอบรมส่งต่อ
เป็นการทำความเข้าใจเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของมาตรฐานของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ

3. Monitoring : การติดตาม
หัวหน้างานต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานของทีมเป็นระยะๆ จาก "จุดตรวจสอบ" ที่กำหนดขึ้นล่วงหน้า

4. Motivation : การจูงใจ
เป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน การทำความดีอย่างต่อเนื่องสมควรได้รับรางวัลซึ่งอาจเป็นรางวัลที่มี "คุณค่า" แต่ "มูลค่า" อาจไม่มากก็ได้

5. Review : ทบทวน
มาตรฐานที่ดีต้องได้รับการทบทวนให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจัยการบริการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บุคลากรในองค์กรชั้นเลิศจึงมีวัฒนธรรมในการพัฒนา "ลิ่ม" เพื่อป้องกันมิให้ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลงานตกต่ำลง

เคยสงสัยกันไหมครับ วิธีวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดแล้วเกิดอีก เกิดยาวนาน ที่เข้าใจได้ง่ายๆ มีเครื่องมืออะไรบ้าง.... 1...
13/11/2013

เคยสงสัยกันไหมครับ วิธีวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดแล้วเกิดอีก เกิดยาวนาน ที่เข้าใจได้ง่ายๆ มีเครื่องมืออะไรบ้าง....
1 ในเครื่องมือที่ฮิต ก็คงเป็น ผังก้างปลา หรือ Cause and Effect Diagram หรือ Ishikawa diagram ครับ

วิธีการทำมีดังนี้ครับ
1. กำหนดปัญหาที่เกิดวางไว้ที่หัวปลา
2. กำหนดกลุ่มปัจจัย(สาเหตุหลัก) เช่น ถ้าเป็น Operation จะใช้หลัก 6M1E ( Man, Machine, Material, Method, Management, Environment), ถ้าเป็น Support Function จะเป็น MILK (Management, Information, Leadership, Knowledge)
3. คิดค้นเพื่อหาสาเหตุรอง
4. อาจเพิ่มสาเหตุย่อยที่ทำให้เกิดสาเหตุรองนั้น
5. จัดลำดับความสำคัญของแต่ละสาเหตุ (ง่ายสุดคือการให้คะแนน)
6. ดำเนินการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น Kaizen, QCC ฯลฯ

ลองไปใช้กันดูนะครับ….ครั้งหน้าจะเป็น Why-Why Analysis การแก้ปัญหาทั่วไปที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนครับ

Cr. K.Podjaman

Competitive Advantage VS Comparative Advantage แตกต่างกันอย่างไร Competitive Advantage: ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน คือ  กา...
11/11/2013

Competitive Advantage VS Comparative Advantage แตกต่างกันอย่างไร

Competitive Advantage: ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน คือ การที่เราจะเหนือกว่าคู่แข่งได้ องค์กรจำเป็นต้องทำให้เกิดความแตกต่าง เช่น การเป็นผู้นำด้านต้นทุน การมุ่งทำในสิ่งที่ถนัด ชำนาญ เป็นต้น
Competitive advantage is the ability to produce something at less cost due to resources that one has created, perhaps by gaining additional expertise in a field.

Comparative Advantage: ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์ว่าองค์กร มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแล้วดีกว่าอีกองค์กรหรือผู้ผลิตหนึ่งในด้านใดบ้าง
Comparative advantage is the ability to produce something at less cost due to having resources that others might not have.

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจของ ปตท. คืออะไร มาหาคำตอบกันครับCr: K.Eakpon (ผู้จัดทำ)
06/11/2013

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจของ ปตท. คืออะไร มาหาคำตอบกันครับ

Cr: K.Eakpon (ผู้จัดทำ)

04/11/2013

Best Practice Issue X : Tam Gida Biscuit Plant

วันสุดท้ายละครับ! กับบูท The Power of Management กลุ่ม ปตท. -->ทำอย่างไรให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างมั่นคง...อย่าพลาดนะครับ
01/11/2013

วันสุดท้ายละครับ! กับบูท The Power of Management กลุ่ม ปตท. -->ทำอย่างไรให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างมั่นคง...อย่าพลาดนะครับ

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปต...
31/10/2013

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เข้าเยี่ยมชมบูท The Power of Management โดยมีคุณปิติ ศรีสุขสมบัติ (ผู้จัดฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับครับ

31/10/2013

Best Practice: Issue IX: K&N Management

วันนี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (PTT CEO) เข้าเยี่ยมชม และให้คำแนะนำกับบูท The Power of Management (การพัฒนาองค์กรของกลุ่ม...
29/10/2013

วันนี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (PTT CEO) เข้าเยี่ยมชม และให้คำแนะนำกับบูท The Power of Management (การพัฒนาองค์กรของกลุ่ม ปตท.สู่ความเป็นเลิศ)

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมบูท The Power of Management บริเวณโถงระหว่างอาคาร 1, 2 ปตท.สำนักงานใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์...
29/10/2013

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมบูท The Power of Management บริเวณโถงระหว่างอาคาร 1, 2 ปตท.สำนักงานใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้น....แล้วท่านจะพบเรื่องราวมากมายในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ แล้วพบกันนะครับ

27/10/2013

Best Practice: Issue VIII: Mayo Clinic

อย่าพลาด! ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของจากผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) ผู้นำการผลิตรถยนต...
25/10/2013

อย่าพลาด! ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของจากผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) ผู้นำการผลิตรถยนต์ระดับโลก และประสบการณ์ตรงจาก CEO ของกลุ่ม ปตท. ในงาน The Power of Management: พลังแห่งการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ปตท.สำนักงานใหญ่ครับ

2013 PTT Group Organization Effectiveness Forum
25/10/2013

2013 PTT Group Organization Effectiveness Forum

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ ...
08/02/2013

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ ปตท.ในการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปีล่าสุด หรือ TQC 2555 ว่า ผลการประกวดนั้นมี 3 หน่วยธุรกิจของ ปตท.ที่ได้รับรางวัล TQC ประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจน้ำมัน และ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการยื่นสมัครประกวดเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้รางวัลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งล้วนได้คะแนนมากกว่า 350 คะแนน อันเป็นเกณฑ์ในการรับรางวัล TQC และ สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานของ ปตท.ที่อยู่ในมาตรฐานสูงเทียบเคียงระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า 650 คะแนนจึงจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติอันทรงเกียรติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งในอดีตมี 2 หน่วยงานของ ปตท.ที่เคยได้รับรางวัล TQA คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองในปี 2549 และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2553 ตามลำดับ ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ ปตท. ได้รับการยอมรับในวันนี้ คือความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ที่ต้องการปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างและชี้นำทางเดินสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีอุปสรรคระหว่างทางเดินเหล่านั้น แต่ทุกท่านก็ให้เครื่องมือและแนวคิดในการแก้ไขมาตลอด ที่สำคัญคือความรัก ความผูกพันของพนักงาน ปตท. ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อความสำเร็จของ ปตท. ในอนาคต รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวคิดในเรื่องของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ผลักดันให้องค์กรต่างๆทั้งภาคการผลิตและการบริการ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆนำไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดำเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ ดังนั้น การที่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจน้ำมัน และหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยธุรกิจหลักของ ปตท. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะแข่งขันกับองค์กรต่างๆ บนเวทีระดับโลกในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย ตามวิสัยทัศน์ที่ ปตท.กำหนดไว้ ว่าจะเป็น“Thai Premier Multinational Energy Company” พร้อมที่จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเป็นองค์กร 100 ปีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป ดร.ไพรินทร์ กล่าว

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ ปตท.ในการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปีล่าสุด หรือ TQC 2555 ว่า ผลการประกวดนั้นมี 3 หน่วยธุรกิจของ ปตท.ที่ได้รับรางวัล TQC ประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจน้ำมัน และ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการยื่นสมัครประกวดเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้รางวัลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งล้วนได้คะแนนมากกว่า 350 คะแนน อันเป็นเกณฑ์ในการรับรางวัล TQC และ สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานของ ปตท.ที่อยู่ในมาตรฐานสูงเทียบเคียงระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า 650 คะแนนจึงจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติอันทรงเกียรติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งในอดีตมี 2 หน่วยงานของ ปตท.ที่เคยได้รับรางวัล TQA คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองในปี 2549 และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2553 ตามลำดับ ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ ปตท. ได้รับการยอมรับในวันนี้ คือความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ที่ต้องการปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างและชี้นำทางเดินสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีอุปสรรคระหว่างทางเดินเหล่านั้น แต่ทุกท่านก็ให้เครื่องมือและแนวคิดในการแก้ไขมาตลอด ที่สำคัญคือความรัก ความผูกพันของพนักงาน ปตท. ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อความสำเร็จของ ปตท. ในอนาคต รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวคิดในเรื่องของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ผลักดันให้องค์กรต่างๆทั้งภาคการผลิตและการบริการ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆนำไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดำเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ ดังนั้น การที่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจน้ำมัน และหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยธุรกิจหลักของ ปตท. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะแข่งขันกับองค์กรต่างๆ บนเวทีระดับโลกในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย ตามวิสัยทัศน์ที่ ปตท.กำหนดไว้ ว่าจะเป็น“Thai Premier Multinational Energy Company” พร้อมที่จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเป็นองค์กร 100 ปีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป ดร.ไพรินทร์ กล่าว

07/02/2013

Best Practice: Issue VII: Tgestiona

07/01/2013

Best Practice: Issue VI: TATA Group

มารู้จักความหมายของ Total Productive Maintenance (TPM) in Operation กันครับ
03/12/2012

มารู้จักความหมายของ Total Productive Maintenance (TPM) in Operation กันครับ

การจัดทำ Management Review คือการทบทวนขีดความสามารถของกระบวนการ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ว่ายังคงมีประสิท...
29/11/2012

การจัดทำ Management Review คือการทบทวนขีดความสามารถของกระบวนการ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ว่ายังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยหลักการคือ พิจารณา Input (ข้อมูลการทบทวน) Process (หัวข้อการทบทวน) Output (ผลของการทบทวน/วิธี/แนวทางแก้ไข) ซึ่งรอบของการจัดทำ Management Review นั้นอาจเป็นทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี

02/11/2012

Best Practice: Issue IV: Fenner (India) Limited

เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2555 กลุ่มคิวซีดีเด่นระดับ ปตท. เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมคิวซีนานาชา...
25/10/2012

เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2555 กลุ่มคิวซีดีเด่นระดับ ปตท. เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมคิวซีนานาชาติ “International Convention on Quality Control Circles 2012 (ICQCC2012)” ซึ่งมีประเทศภาคีสมาชิก 13 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน และไทย งานนี้จัดขึ้น ณ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในปีนี้มี Theme งานคือ “From Ideas to Reality” ผลการประกวดเป็นดังนี้
กลุ่ม ริมรั้ว สังกัด ทพ.ทผก. นำเสนอผลงานเรื่อง “Reduction of Deviation of Gas Composition Analysis Results” ได้รับรางวัลระดับ 3 STAR AWARD
กลุ่ม พลังเฉาก๊วยรีเทิร์น สังกัด วคน. นำเสนอผลงานเรื่อง “Reduction of Errors in Transfer of Calibration and Product Testing Data in LIMS System” ได้รับรางวัลระดับ 2 STAR AWARD
สำหรับในปี 2556 ประเทศไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่อไป

Strategic line of sight is one of the effective planning and deploying method;  Stategic planning should start from care...
09/10/2012

Strategic line of sight is one of the effective planning and deploying method;
Stategic planning should start from carefully consideration of all relevant factors such as current challenges, VMV, core-competencies, advantages...etc. More over internal & external environments have to be concerned. Finally, planned strategies will be deployed to work system and work procedure consequently.
การวางแผนกลยุทธ์ และการเชื่อมโยงระบบและกระบวนการต่างๆในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ (Strategic line of Sight) เป็นวิธีการในการ วางแผนและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก ในการวางแผนกลยุทธ์ต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญ อาทิ Challenge, VMV, Core-Competency, Advantage พร้อมกับ internal & External Environment เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จากนั้นแผนกลยุทธ์จะถูกถ่ายทอดไปสู่ Work System และจัดทำเป็น Work procedure ต่อไป

01/10/2012

Best Practice: Issue III: Sharp HealthCare (SHC)

27/09/2012
TVC "รู้คุณค่าพลังงาน" 60 sec

ถ้าไม่มีพลังงานจะเป็นอย่างไร?
//ความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศไทย เป็น 1 ในความมุ่งมั่นของเรา กลุ่ม ปตท.

ถ้าไม่มีพลังงานจะเป็นอย่างไร... เรามีคำถามสำหรับอนาคตหรือยัง..? ภาพยนตร์โฆษณาที่ช่วยปลูกจิตสำนึก ให้รู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อลูกหลานในอนาคต โดย ปตท.

13/09/2012

หลักคิด วิธีการทำงานในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดย คุณเลื่อน กฤษณกรี อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

Return to the Past, Forward to the Future. By Khun Luen Krisankri (Governor of the Petroleum Authority of Thailand 1991-...
13/09/2012

Return to the Past, Forward to the Future. By Khun Luen Krisankri (Governor of the Petroleum Authority of Thailand 1991-1994)

"อดีต"แห่งความรวมใจ ก้าวไกลสู่ "อนาคต" โดย คุณเลื่อน กฤษณกรี (ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศ พ.ศ. 2534-2537)
13/09/2012

"อดีต"แห่งความรวมใจ ก้าวไกลสู่ "อนาคต" โดย คุณเลื่อน กฤษณกรี (ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศ พ.ศ. 2534-2537)

PTT Group Performance Excellence's cover photo
13/09/2012

PTT Group Performance Excellence's cover photo

ภาพรอยยิ้ม คุณเลื่อน  กฤษณกรี อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แขกรับเชิญพิเศษ ในงาน PTT Quality Day (Go for Goal...
10/09/2012

ภาพรอยยิ้ม คุณเลื่อน กฤษณกรี อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แขกรับเชิญพิเศษ ในงาน PTT Quality Day (Go for Goal) ที่ผ่านมา...บรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ... ติดต่อบทสัมภาษณ์ ข้อคิด ต่างๆของท่าน ได้ที่นี้ เร็วๆนี้ครับ

06/09/2012

Beyond Excellence: The Spirit of Success (PTT Group Management's Vision)

06/09/2012

Beyond Excellence: The Spirit of Success (PTT Group Performance)

06/09/2012

Beyond Excellence: The Spirit of Success (แนะนำองค์กร PTT Group)

พรุ่งนี้แล้วครับ สำหรับงาน PTT Quality Day (Go For Goal)  โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท....
06/09/2012

พรุ่งนี้แล้วครับ สำหรับงาน PTT Quality Day (Go For Goal) โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (มหาชน) เป็นประธาน และงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณเลื่อน กฤษณกรี อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายพิเศษ “อดีต”แห่งความร่วมใจ...ก้าวไกลสู่ “อนาคต”
โอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆ อย่าพลาดนะครับ.....

05/09/2012
Beyond Excellence: The Spirit of Success (PTT Group Management's Vision)

วิสัยทัศนย์ของผู้บริหารระดับสูงกลุ่ม ปตท.ในการที่ ปตท. จะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ มั่งคง ยั่งยืน เป็นองค์กร 100 ปี ของประเทศไทย

วิสัยทัศนย์ของผู้บริหารระดับสูงกลุ่ม ปตท.ในการที่ ปตท. จะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ มั่งคง ยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ต่อไป

04/09/2012
Beyond Excellence: The Spirit of Success (PTT Group Performance)

ด้วยพลังแห่งการดำเนินงานในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติ ทุกความเป็นเลิศของกลุ่ม ปตท.สะท้อนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ด้วยพลังแห่งการดำเนินงานในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติ ทุกความเป็นเลิศของกลุ่ม ปตท.สะท้อนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 1 การนำองค์กร เพื่อพาองค...

03/09/2012
Beyond Excellence: The Spirit of Success (แนะนำองค์กร PTT Group)

อีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเรา กลุ่ม ปตท. ในการรับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี 2554",........มารู้จักพวกเรากันครับ

อีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจของ กลุ่ม ปตท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554 (Thailand Quality Class) 1.บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2.หน่วยธุรก...

ที่อยู่

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต/แขวง จตุจักร
Bangkok
10900

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PTT Group Performance Excellenceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PTT Group Performance Excellence:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด