มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ให้บริการทางด้านสุขภาพ ที่ครอบคลุมพื้นที่ มากกว่า 50 สาขา วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กรธุรกิจ ที่ให้บริการด้านสุขภาพเกิดความพึงพอใจสูงสุดจ่อผู้ใช้บริการ และชุมชน พันธกิจ (Mission) 1.สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการและชุมชน ด้วยบริการที่มีคุณภาพ 2.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มัคุณภาพ และมาตรฐาน 3.พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.พัฒนาระบบการบริหารทรพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5.พัฒนางานด้านส่งเาริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยการมีส่วนร่วม กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ วัฒนธรรมในองค์กร อบอุ่น : บริการผู้ป่วยด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร ห่วงใย : ใส่ใจ ห่วงใยผู้ป่วยด้วยใจ ปลอดภัย : ให้บริการด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ ใกล้ชิด : เปิดให้บริการหลายสาขา ใกล้บ้าน

เปิดเหมือนปกติ

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง👩‍⚕️ร่วมกับเทศบาลตำบลพระประแดงตรวจคัดกรอง covid - 19 แรงงานต่างด้าวในตลาดพร💚💚💚💚#คุณห่วงสุขภ...
23/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง
👩‍⚕️ร่วมกับเทศบาลตำบลพระประแดงตรวจคัดกรอง covid - 19 แรงงานต่างด้าวในตลาดพร💚💚💚💚

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
-------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
innbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนพัทยา👩‍⚕ ร่วมงานกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ กับสาธารณสุขตำบล ณ.สำนักสงฆ์หนองอ้อ ซ...
22/12/2020

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โซนพัทยา
👩‍⚕ ร่วมงานกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ กับสาธารณสุขตำบล ณ.สำนักสงฆ์หนองอ้อ ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพ และบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเมืองพัทยาแบบบูรณาการ✨✨✨✨
.
#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
.
Monton Manit
ศักดา มานิตย์
Worasak Oam Manit

-------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
innbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055

-------------------------------------

#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

มิตรไมตรีคลินิก สาขาบัวทองเคหะ 👨‍🔬👩‍⚕️ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด คุณมลฑล มานิตย์ และทีมสหสาข...
21/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาบัวทองเคหะ
👨‍🔬👩‍⚕️ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด คุณมลฑล มานิตย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพจากลงติดตามเยี่ยมคนไข้ติดเตียงซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายกเหล่ากาชาดและทีมจากสภากาชาดไทย, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, นายแพทย์สุริยะ ปิยผดุงกิจ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง และทีมอสม.ในพื้นที่ ลงติดตามเยี่ยมอาการและมอบของใช้ที่จำเป็น
นอกจากนี้ทางทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับผู้ดูแลคนไข้ มอบของใช้ที่จำเป็นและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต💚💚💚💚

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
-------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
innbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก โซนปากเกร็ด    👩‍⚕️ ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดัน และมะเร็งปากมดลูก ที่แคมป์ก่อสร้าง 6ไร่ ปากเกร็ด💚💚...
21/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก โซนปากเกร็ด
👩‍⚕️ ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดัน และมะเร็งปากมดลูก ที่แคมป์ก่อสร้าง 6ไร่ ปากเกร็ด💚💚💚💚

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
-------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
innbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาบางใหญ่ซิตี้👩‍⚕️ออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อติดตามดูแลอาการต่อเนื่องในผู้ป่วย แนะนำให้ผู้ป่วยแบ่...
19/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาบางใหญ่ซิตี้
👩‍⚕️ออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อติดตามดูแลอาการต่อเนื่องในผู้ป่วย แนะนำให้ผู้ป่วยแบ่งยาเป็นสัดส่วนแบบทานง่าย และแนะนำให้ไปพบแพทย์ตามนัด
👩‍⚕️ติดตามคุณแม่หลังคลอด แนะนำการรับประทานอาหารสุกสะอาดและมีประโยชน์ พร้อมแนะนำการดูแลบุตร 💚💚💚💚

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
-------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
innbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก โซนปทุมธานี👩‍⚕️ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก บริษัท ฟงหยิน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด....
18/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก โซนปทุมธานี

👩‍⚕️ออกหน่วยคัดกรองเบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก
บริษัท ฟงหยิน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด. จังหวัดปทุมธานี

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

"เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหน..ผู้คนได้พึ่งพา"
💚💚💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระแดง โซนสมุทรปราการ👩‍⚕️จัดกิจกรรมให้ความรู้และสุขศึกษา ในหัวข้อ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม รวมทั้งข้อคว...
18/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระแดง โซนสมุทรปราการ
👩‍⚕️จัดกิจกรรมให้ความรู้และสุขศึกษา ในหัวข้อ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม รวมทั้งข้อควรระวังจากยาสมุนไพรที่ไม่ควรรับประทานในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง✨✨

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

#เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหนผู้คนได้พึ่งพา
💚💚💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

มิตรไมตรีคลินิก สาขาเจ้าพระยา👩‍⚕️ติดตามผู้ป่วย แนะนำการทานยาอย่างสม่ำเสมอมีการออกกำลังกายเป็นบางครั้ง หลีกเลี่ยงของทอดขอ...
17/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาเจ้าพระยา

👩‍⚕️ติดตามผู้ป่วย แนะนำการทานยาอย่างสม่ำเสมอมีการออกกำลังกายเป็นบางครั้ง หลีกเลี่ยงของทอดของมันของหวานที่ส่งผลต่อโรคประจำตัวผู้ป่วยเองและทานยาสม่ำเสมอมันไปพบแพทย์ทุกครั้งเมื่อถึงวันนัด✨✨✨
#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
💚💚💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง โซนสมทรปราการ👩เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับ อสม. พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวการให้อาหารผ่านทา...
17/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง โซนสมทรปราการ
👩เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับ อสม. พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวการให้อาหารผ่านทางสายยางให้กับผู้ป่วย พร้อมแนะนำการทำกายภาพแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น
👩‍⚕️ติดตามคุณแม่หลังคลอด แนะนำการรับประทานอาหารสุกสะอาดและมีประโยชน์ พร้อมแนะนำการดูแลบุตร 0-5 ปี🚑✨

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

"เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหน..ผู้คนได้พึ่งพา"
💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

ไวรัส RSV ของฝากที่มาพร้อมกับ❄️ ปลายฝนต้นหนาว❄️.รู้ได้อย่างไรว่าลูกเราเป็น RSV?1.คัดจมูก มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ2.มีไข้สูง ปว...
17/12/2020

ไวรัส RSV ของฝากที่มาพร้อมกับ
❄️ ปลายฝนต้นหนาว❄️
.
รู้ได้อย่างไรว่าลูกเราเป็น RSV?
1.คัดจมูก มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ
2.มีไข้สูง ปวดศีรษะซึม
3.หายใจลำบาก
4.ทานอาหาร หรือดื่มนมได้น้อยกว่าปกติ
อาการเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตอาการ ซึ่งปลายฝนต้นหนาว RSV กำลังระบาด ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส RSV เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง
.
ที่มิตรไมตรีคลินิกมีการตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัส RSV ราคา 650 บาท **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์​ และค่าบริการอื่นๆ

--------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055

--------------------------------------

#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

มิตรไมตรีคลินิก โซนปากเกร็ดร่วมกับการตลาด 👩‍⚕️เยี่ยมบ้านและสำรวจพื้นที่ ซอยฮาร์ทบีท แจ้งวัฒนะ 28 อำเภอปากเกร็ด ผู้ป่วยต...
16/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก โซนปากเกร็ดร่วมกับการตลาด
👩‍⚕️เยี่ยมบ้านและสำรวจพื้นที่ ซอยฮาร์ทบีท แจ้งวัฒนะ 28 อำเภอปากเกร็ด ผู้ป่วยติดเตียง ได้ช่วยเหลือทำกายภาพเบื้องต้นและให้กำลังใจทั้งคนไข้และผู้ดูแล หลังเยี่ยมได้ประชุมวางแผนลงเยี่ยมบ้านพร้อมทีมสหสาขาอย่างต่อเนื่องต่อไป
#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก โซนปากเกร็ด 👩‍⚕️ออกหน่วยร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกที่หมู่บ้านกฤษดานคร โดยเจ้าหน...
15/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก โซนปากเกร็ด
👩‍⚕️ออกหน่วยร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกที่หมู่บ้านกฤษดานคร โดยเจ้าหน้าที่จากมิตรไมตรีได้ให้ความรู้ในเรื่องโรคไข้เลือดออก และชุมชนได้สอนทำน้ำสมุนไพรไล่ยุง เพื่อไว้แจกให้กับในชุมชน💚💚💚💚

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worawut Suksombat
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาบัวทองเคหะ 👩‍⚕️เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เคสประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ มีภาวะเลือดออกในสมอง ช...
15/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาบัวทองเคหะ
👩‍⚕️เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เคสประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ มีภาวะเลือดออกในสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ซึ่งพบว่าคุณป้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งไม่สะดวกในการเดินทาง
จึงได้พาคุณป้าไปตรวจรับยาที่สาขาบัวทองเคหะ และออกใบนัดติดตามอาการให้ หลังจากนี้ทางสาขาได้วางแผนลงเยี่ยมบ้านพร้อมทีมสหสาขาอย่างต่อเนื่องต่อไป✨✨✨

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระปิ่น3👩เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นผู้พิการทางการได้ยิน  ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และ ส่งเสริมพลังกายพลังใจ...
14/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระปิ่น3
👩เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และ ส่งเสริมพลังกายพลังใจให้กับผู้ป่วยและคนในครอบครัวให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับความเจ็บป่วย และทีมแพทย์ที่เข้ามาเยี่ยมบ้านและมีความหวังว่าอยากกลับมาใข้ชีวิตได้อย่างเดิมเป็นปกติ✨
#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

"เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหน..ผู้คนได้พึ่งพา"
💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง 👩ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยโครงการสุขภาพดี สู่ชุมชน ม.18 ตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน ตรวจมะเร็งป...
14/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง
👩ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยโครงการสุขภาพดี สู่ชุมชน ม.18 ตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน ตรวจมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และร่วมกับที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข ท่านเรวดี รัศมิทัต ได้ให้ความรู้เรื่อง 3 หมอ แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน✨✨✨

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

"เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหน..ผู้คนได้พึ่งพา"
💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระปิ่น3👩‍⚕️ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ความดันไขมันหลังจากนั้นได้เกิดภาวะแซกซ้อนทำให้เกิด...
11/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระปิ่น3

👩‍⚕️ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ความดันไขมันหลังจากนั้นได้เกิดภาวะแซกซ้อนทำให้เกิด เส้นเลือดในสมองตีบแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง ทางเจ้าหน้าที่สาขาจึงได้ประสานไปที่ ผู้จัดการโซนเพื่อประสานทีมแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและนักกายภาพบำบัด เพื่อติดตามประเมินอาการของผู้ป่วย และผู้จัดการโซนได้ประสานไปยังมูลนิธิมิตรไมตรีเพื่อขอ งบสนันสนุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

"เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหน..ผู้คนได้พึ่งพา"
💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระแดง โซนสมุทรปราการ👩‍⚕️จัดกิจกรรมให้ความรู้และสุขศึกษา ในหัวข้อ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม รวมทั้งข้อคว...
11/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระแดง โซนสมุทรปราการ

👩‍⚕️จัดกิจกรรมให้ความรู้และสุขศึกษา ในหัวข้อ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม รวมทั้งข้อควรระวังจากยาสมุนไพรที่ไม่ควรรับประทานในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง✨✨

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
#เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหนผู้คนได้พึ่งพา
💚💚💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

มิตรไมตรีคลินิก สาขาไอยรา โซนปทุมธานี👩‍⚕️ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ความพร้อมพื้นที่ในการกั้นห้องฟอกไตทางหน้าท้อง ให้ รพ.ปท...
10/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาไอยรา โซนปทุมธานี
👩‍⚕️ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ความพร้อมพื้นที่ในการกั้นห้องฟอกไตทางหน้าท้อง ให้ รพ.ปทุมธานี คนไข้ย้ายบ้านจากห้องเช่าในตลาดไอยรา ไปอยู่ ม.5 ต.บางเตย อ.สามโคกแล้วนะค่ะ

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

"เมล็ดพันธุ์มิตรไมตรีตกตรงไหน..ผู้คนได้พึ่งพา"
💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยโครงการสุขภาพดี โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน ตรวจมะเร็งปากมดลูก แ...
10/12/2020

มิตรไมตรีคลินิก สาขาพระประแดง
ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยโครงการสุขภาพดี โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน ตรวจมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สู่ชุมชน ม.4

#คุณห่วงสุขภาพเราห่วงคุณ
#สัญญาว่าจะไม่หยุดดูแลคุณ
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
💚💚💚💚💚💚

Monton Manit
ศักดา มานิตย์ (Sakda Manit)
Worasak Oam Manit
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
inbox FB : m.me/clinicmmt
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40dr.mmt
Youtube : http://www.youtube.com/c/มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม
Website : www.mithmitreeclinic.com/
Call Center : 02 953 5055
--------------------------------------
#มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม #Mithmitreeclinic
#MMT #MMTclinic #clinicMMT #เวชกรรม
#คลินิกเพื่อประชาชน #บัตรทอง #บัตรประกันสุขภาพ
#ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล #PAExecutive
#บัตรสมาชิกMMT
#ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน

ที่อยู่

46/69-70 หมู่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง
Bangkok
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

029687274

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

เกี่ยวกับ มิตรไมตรีคลินิก

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กรธุรกิจ ที่ให้บริการด้านสุขภาพเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และชุมชน พันธกิจ (Mission) 1.สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการและชุมชน ด้วยบริการที่มีคุณภาพ 2.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน 3.พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5.พัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยการมีส่วนร่วม กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ วัฒนธรรมในองค์กร อบอุ่น : บริการผู้ป่วยด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร ห่วงใย : ใส่ใจ ห่วงใยผู้ป่วยด้วยใจ ปลอดภัย : ให้บริการด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ ใกล้ชิด : เปิดให้บริการหลายสาขา ใกล้บ้าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เวลาในการเข้ารับการบริการนานไปครับรอ1.30-2ชมนานไป
ต้องการทราบโลเคชั่นสาขาบางไผ่ค่ะ
ครอบครัว"ขันธเสมา"ขอกราบขอบพระคุณบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์จำกัด (บ้านหลังที่2ของหนู)เป็นอย่างสูงที่.. ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนงานสวดอภิธรรมคุณพ่อนิทัศน์ ขันธเสมา ในวันที่ 22 ส.ค.-25ส.ค 2563และขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาร่วมงาน ไว้ณ.ที่นี้ด้วยนะค่ะ 🙏🙏🙏
ครอบครัว"ขันธเสมา"ขอกราบขอบพระคุณบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์จำกัด (บ้านหลังที่2ของหนู)เป็นอย่างสูงที่.. ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนงานสวดอภิธรรมคุณพ่อนิทัศน์ ขันธเสมา ในวันที่ 22 ส.ค.-25ส.ค 2563และขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาร่วมงาน ไว้ณ.ที่นี้ด้วยนะค่ะ 🙏🙏🙏
ดิฉันจะพายายไปหาหมอตอนเวลา19.32น. คลินิกปิดแล้ว แต่ตอนไปประกาศบอกปิด2ทุ่ม สรุปปิดเวลาไหนกันแน่ค่ะ
วันนี้ 9 มิถุนายน 2563 ดิฉัน พาหลานไปฉีดวัคซีน ซึ่งจองไว้ล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์หน้าและชำระเงินมัดจำไว้แล้วที่สาขา ถนนประชาชื่น (ปากซอย 7) เวลาก่อนเที่ยง ได้รับบริการจากพยาบาล 2 ท่าน (มีอายุท่านหนึ่ง สาวท่านหนึ่ง) ฉีดให้หลานดิฉันแต่ว่า การฉีกแย่มาก จิ้มเข็มมิดด้าม แล้วทำเข็ม หล่นใส่ขาปักในกางเกง หลานอีกและไม่มีการขอโทษ จนดิฉันปล่ยอให้ฉีดเสร็จ ถึงได้พูดว่าทำไม มืออ่อนขนาดนี้ ทำเข็มหล่น ปักถึงเปิดดูว่ามีรอยเข็มจริงอีก 1 เข็ม ไม่มีการขอโทษ และไม่มีการพูดอะไรเงียบหมดทั้งสองคน ดิฉันว่าการบริการแย่มาก พูดจากก็ไม่มีหางเสียง ขอให้พิจารณาปรับปรุงในจุดนี้ด้วยนะค่ะท่านผู้บริหารที่ได้อ่าน เด็ก 2ขวบครึ่งนะค่ะ เขาพูดไม่ได้หรอกว่าเจ็บ เขาได้แต่ร้องไห้ ถ้าพิจารณาการกระทำแล้วควรขอโทษ มีการอัดคลิปอัดผู้คนเพื่อติดดิฉันอีก คงกลัวดิฉันเอามาประจานด่าในเพจ ก็นี่ไงค่ะเอามาให้แล้ว ว่าคุณกระทำอะไรลงไปในวันนี้ และไม่ควรอัดคลิปคนไข้นะค่ะ ในเมื่อว่าคนไข้ไม่ให้อัดคลิปในคลีนิคของคุณพนักงานก็ไม่ควรทำด้วยเช่นกันเพราะกล้องวงจรมันมีอยู่แล้วละค่ะ
รบกวนช่วยอบรมบุคลากรของคุณด้วยนะคะ..มารยาทไม่ดี.บริการแย่มาก...อยากหั่ยระยุสาขาด้วยมั้ยะ
อยากสอบถามคะ...ถ้าผู้ช่วยพยาบาลยริการไม่ดีพูดกับคนไข้ไม่ดี..ควรทำยังไงดีคะ.
ขอยาติขายเครื่องพ่น35000฿โทร0896912772
ขอบคุณค่ะ ช่วยได้เยอะเลย😂
อยากทราบว่าคลีนิกเปิดกี่โมงคะ