รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)

เปิดเหมือนปกติ

14/01/2022

เซฟไว้ครับ ใครติดโควิดในกรุงเทพฯ ตอนนี้ผมเริ่มตอบไม่ทัน ผู้ติดเชื้อเยอะมาก ลองโทรดูก่อนนะครับ

(วันที่ 14 ธ.ค. 65) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือรูปแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีง...
14/01/2022

(วันที่ 14 ธ.ค. 65) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือรูปแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผู้เข้าร่วมได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 250 คน โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมและกล่าวถึงนโยบายรูปแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 กว่าแห่ง ในประเด็น 1. รูปแบบและระบบการชดเชยค่าบริการ P&P 2. ผลการดำเนินงานปี 2565 3. รับฟังข้อเสนอ/ความคิดเห็นการบริหารงบ PP ปีงบประมาณ 2565 ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพและนำความคิดเห็นที่ได้ของหน่วยบริการมาร่วมกำหนดการจ่ายชดเชยให้สอดคล้องกับการให้บริการที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(วันที่ 14 ธ.ค. 65) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือรูปแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผู้เข้าร่วมได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 250 คน โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมและกล่าวถึงนโยบายรูปแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 กว่าแห่ง ในประเด็น 1. รูปแบบและระบบการชดเชยค่าบริการ P&P 2. ผลการดำเนินงานปี 2565 3. รับฟังข้อเสนอ/ความคิดเห็นการบริหารงบ PP ปีงบประมาณ 2565 ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพและนำความคิดเห็นที่ได้ของหน่วยบริการมาร่วมกำหนดการจ่ายชดเชยให้สอดคล้องกับการให้บริการที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพระภิกษุและสามเณร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย สปสช.เขต 13 กทม. ร่วมกับโรงพยาบาล...
12/01/2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพระภิกษุและสามเณร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย สปสช.เขต 13 กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์
วันที่ 12 ธ.ค.2564 พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สัมโมทนียกถา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดย นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ดำเนินโครงการฯ และร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย นท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมงานเปิดโครงการตรวจคัดกรองสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 150 รูป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กทม. ในการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพและถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ในระดับหนึ่ง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การงดสูบบุหรี่ การคัดกรองวัณโรคปอดด้วยการ X-ray เป็นต้น เพื่อสร้างให้เกิดวัดต้นแบบในการดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์และสามเณรด้วยตนเองจนนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคณะสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทอง ที่เข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หลังจากได้รับการจับคู่ดูแลกับหน่วยบริการ...
10/01/2022

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทอง ที่เข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)
หลังจากได้รับการจับคู่ดูแลกับหน่วยบริการ (โรงพยาบาลหรือคลินิก)

ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. พิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการแบบ Home isolation ด้วยการแอดไลน์ @nhso และ Scan QR code กับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่รับดูแล (ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://youtu.be/zc7ClnmOWf8

2. รับการดูแลติดตามอาการ บริการส่งยา ส่งอาหาร ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ที่วัดไข้แบบดิจิทัล เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นต้น ในกรณีที่จำเป็นอาจได้รับการเอกซเรย์ปอด การตรวจ RT-PCR จนหายป่วย หรือส่งต่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง

3. ทำแบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทาง Line สปสช. @nhso เมื่อหายป่วย หรือพ้นจากความดูแลของคลินิกหรือโรงพยาบาล เข้าไปที่เมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 เลือกหัวข้อ แบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

(ตอบคำถาม 12 ข้อ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการ)

***ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด (ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19) ต้องทำอย่างไร ?

ทำได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ต่อไปนี้

1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หรือ 3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
•เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
•เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

***ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านได้ แต่หากไม่สะดวก ติดต่อ 3 ช่องทางข้างต้น (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้เช่นกัน***

เจ้าหน้าที่จับคู่สถานพยาบาลเพื่อดูแลและติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง (ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR)

หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

***กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทอง ที่เข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)
หลังจากได้รับการจับคู่ดูแลกับหน่วยบริการ (โรงพยาบาลหรือคลินิก)

ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. พิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการแบบ Home isolation ด้วยการแอดไลน์ @nhso และ Scan QR code กับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่รับดูแล (ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://youtu.be/zc7ClnmOWf8

2. รับการดูแลติดตามอาการ บริการส่งยา ส่งอาหาร ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ที่วัดไข้แบบดิจิทัล เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นต้น ในกรณีที่จำเป็นอาจได้รับการเอกซเรย์ปอด การตรวจ RT-PCR จนหายป่วย หรือส่งต่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง

3. ทำแบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทาง Line สปสช. @nhso เมื่อหายป่วย หรือพ้นจากความดูแลของคลินิกหรือโรงพยาบาล เข้าไปที่เมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 เลือกหัวข้อ แบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

(ตอบคำถาม 12 ข้อ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการ)

***ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด (ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19) ต้องทำอย่างไร ?

ทำได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ต่อไปนี้

1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หรือ 3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
•เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
•เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

***ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านได้ แต่หากไม่สะดวก ติดต่อ 3 ช่องทางข้างต้น (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้เช่นกัน***

เจ้าหน้าที่จับคู่สถานพยาบาลเพื่อดูแลและติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง (ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR)

หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

***กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

09/01/2022

ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด (ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19) ต้องทำอย่างไร ?

ทำได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ต่อไปนี้

1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หรือ 3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
•เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
•เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

***ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านได้ แต่หากไม่สะดวก ติดต่อ 3 ช่องทางข้างต้น (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้เช่นกัน***

เจ้าหน้าที่จับคู่สถานพยาบาลเพื่อดูแลและติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง (ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR)

หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

***กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด สายไม่ว่าง เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล ระบบบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้แล้ว สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ***

ท่านจะได้รับการดูแลดังนี้

•ติดตามอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 1 ครั้ง

•เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

•ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ

•ส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ

•หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งหน่วยบริการเพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์

•ประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

หมายเหตุ บางรายการ เช่น ส่งอาหาร, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

…………….7 มกราคม 2565

#สปสช #กระทรวงสาธารณสุข #หลักประกันสุขภาพ #โควิด19 #COVID19 #HomeIsolation #โอมิครอน #โอไมครอน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)1....
06/01/2022

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

1.โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2.กรอกข้อมูลที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หรือ 3. เข้าทางไลน์ สปสช.โดยเพิ่มเพื่อน @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
• เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลด้วยการวิดิโอคอลติดตามอาการ ได้รับยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งสถานพยาบาลที่ดูแลท่าน เพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ พร้อมกับประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

#สปสช #บัตรทอง #โควิด19

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

1.โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2.กรอกข้อมูลที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หรือ 3. เข้าทางไลน์ สปสช.โดยเพิ่มเพื่อน @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
• เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลด้วยการวิดิโอคอลติดตามอาการ ได้รับยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งสถานพยาบาลที่ดูแลท่าน เพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ พร้อมกับประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

#สปสช #บัตรทอง #โควิด19

05/01/2022

หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) สิทธิบัตรทอง สามารถเบิกค่าดูแลผู้ป่วย ดังนี้

1.RT-PCR มีค่าตรวจ Lab 1,000-1,200 บาท/ครั้ง, ค่าอื่นๆในห้อง Lab 200 บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 100 บาท/ครั้ง

2.ค่าดูแลการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่รวมค่าอาหารจ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อวัน และแบบรวมค่าอาหาร 3 มื้อ เหมาจ่าย ใน 1,000 บาทต่อวัน

3.ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Oxygen Sat) ตามรายการที่ใช้จริง ไม่เกินจำนวน 1,100 บาทต่อราย

4.ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย

5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทาง และค่าทำความสะอาดอีก 1,400 บาท

6.ค่า chest X-ray (การเอกซเรย์ปอด) จ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง

7.ค่าออกซิเจน จ่ายในอัตรา 450 บาทต่อวัน

****ค่าบริการเหมาจ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท โอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์ในระหว่างการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

**** สปสช.จ่ายให้หน่วยบริการเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรงเท่านั้น ไม่ได้จ่ายให้ผู้ป่วย

****ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษาที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือต้องการรักษาที่บ้าน ดำเนินการดังนี้

1.โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2.กรอกข้อมูลด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

#สปสช #สิทธิบัตรทอง #สิทธิสปสช #COVID19 #โควิด19 #HomeIsolation #ฟาวิพิราเวียร์

04/01/2022

#อีเว้นท์พาสอัปเดต 🩺 สปสช. เปิดให้ลงทะเบียนตรวจคัดกรอง #มะเร็งปากมดลูก และ #มะเร็งเต้านม ฟรี❗ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 📆 เปิดให้ลงทะเบียนในแอปฯ เป๋าตัง ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 ตามไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ 👉 evpss.co/b5c502
.
📌อัปเดตโปรฯแรงก่อนใคร และบทความน่าสนใจได้ที่ www.eventpass.co
.
เพจ EventPass ไม่มีนโยบายรับหิ้วสินค้าแต่อย่างใด และไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
.
#Eventpass #อีเว้นท์พาส #สปสช #เป๋าตัง

🎉🎉🥳สวัสดีปีใหม่ 2565🐯✨ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยเป็นปีที่ดีของทุกท่านตลอดปีและตลอดไปค่ะ🎊🎊
01/01/2022

🎉🎉🥳สวัสดีปีใหม่ 2565🐯
✨ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรคภัย
เป็นปีที่ดีของทุกท่าน
ตลอดปีและตลอดไปค่ะ🎊🎊

🎉🎉🥳สวัสดีปีใหม่ 2565🐯
✨ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรคภัย
เป็นปีที่ดีของทุกท่าน
ตลอดปีและตลอดไปค่ะ🎊🎊

28/12/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" พบว่า จากตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค.2564 อยู่ที่ 205 ราย แต่ ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อขยับขึ้นเป็น 514 ราย ซึ่งเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดมาก โดยส่วนใหญ่ 2 ใน 3 คือติดเชื้อจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเป็น 1 ใน 3 ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ

ทั้งนี้สายพันธุ์โอไมครอน เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ อาการเบื้องต้นพบว่า ยังไม่มีความแตกต่างจากสายพันธุ์ก่อนๆ บางรายงานระบุว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไม่สูญเสียการรับกลิ่น-รส ซึ่งอาการป่วยไม่รุนแรง ความเร็วในการแพร่โรค คาดว่าจะเร็วขึ้น-เพิ่มขึ้น เนื่องจากสายพันธุ์ โอไมครอน นับเป็นสายพันธุ์ที่มาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า ได้อย่างรวดเร็ว

อาการของผู้ติดเชื้อโควิด โอไมครอน

• ไอ 54%
• เจ็บคอ 37%
• ไข้ 29%
• ปวดกล้ามเนื้อ 15%
• มีน้ำมูก 12%
• ปวดศีรษะ 10%
• หายใจลำบาก 5%
• ได้กลิ่นลดลง 2% (พบเพียง 1 ราย)

อ่านต่อที่นี่ >>> https://www.springnews.co.th/news/819486

(วันที่ 27 ธ.ค. 2564)  ดร.ทพ.วิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์  ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร  มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่กองร้อยบัญชาก...
27/12/2021

(วันที่ 27 ธ.ค. 2564) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่กองร้อยบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 นำโดย ร.ต.อัศวิน พิณเสนาะ พร้อมด้วย ร.ต.สุชาติ กิจพงษ์ศรี , จ.ส.ท.ธเนศ สายทองดี รับมอบชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเองและป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทหารในกองร้อยบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต จำนวน 300 คน 600 ชุด โดยประชาราษฎร์อบอุ่นคลินิกเวชกรรมดำเนินการแจกชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง รวมทั้งสอนวิธีการใช้ชุดตรวจ วิธีการแปลผล วิธีรายงานผลตรวจและถ้าผลเป็นบวกก็จะรับตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป

27/12/2021
สปสช. ดูแลคุณภาพชีวิตเด็กไทย มอบสิทธิประโยชน์ “แว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ”https://www.nhso.go.th/news/3414
22/12/2021

สปสช. ดูแลคุณภาพชีวิตเด็กไทย มอบสิทธิประโยชน์ “แว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ”

https://www.nhso.go.th/news/3414

สปสช. ดูแลคุณภาพชีวิตเด็กไทย มอบสิทธิประโยชน์ “แว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ”

https://www.nhso.go.th/news/3414

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่  ตามนโยบาย "งดรับของขวัญ NO Gift Policy"
17/12/2021

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ ตามนโยบาย "งดรับของขวัญ NO Gift Policy"

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ ตามนโยบาย "งดรับของขวัญ NO Gift Policy"

(วันที่ 15 ธ.ค. 2564) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์  พิชัยณรงค...
15/12/2021

(วันที่ 15 ธ.ค. 2564) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ รองผู้บังชาการ สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ (2) และ พ.ต.อ.ธีร์ธวัต ธุระกิจ รองผบก.ผค.สยศ.ตร.ให้การต้อนรับและลงตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 13 แก่ข้าราชการตำรวจ พนักงานและประชาชน จำนวนกว่า 300 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรมควบคุมโรคได้เพิ่มกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เข้ามาทำให้ครอบคลุมคนไทยเกือบทุกคนและขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 สปสช.กทม.อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจ ประชาชน ในการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคหากได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ และยังลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยความร่วมมือจากเคสหคลินิกและโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวีดใหญ่และแจกชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ ATK ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่สำนักงานยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

มหกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนทุกคนทุกสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธ.ค. 64 ที่ชั้น 1 ลานจอดรถศูนย์ราชการอาคารบี แจ้งว...
13/12/2021
เริ่มแล้ว มหกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนฟรี ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

มหกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนทุกคนทุกสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธ.ค. 64 ที่ชั้น 1 ลานจอดรถศูนย์ราชการอาคารบี แจ้งวัฒนะืเขตหลักสี่

เริ่มแล้ว มหกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ให้ประชาชนที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ธ.ค.6

13-17 ธ.ค.64 นี้ สปสช.ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ! ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบ...
09/12/2021

13-17 ธ.ค.64 นี้ สปสช.ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี !

ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (จุดเดียวกับที่ตรวจ ATK) 13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. (ให้บริการวันละ 2,000 โดส)

พกบัตรประชาชนมาด้วย

เพื่อลดความแออัด สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่แอปเป๋าตัง
เลือกหน่วยบริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์ราชการอาคาร B
หรือ Walk in ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

13-17 ธ.ค.64 นี้ สปสช.ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี !

ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (จุดเดียวกับที่ตรวจ ATK) 13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. (ให้บริการวันละ 2,000 โดส)

พกบัตรประชาชนมาด้วย

เพื่อลดความแออัด สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่แอปเป๋าตัง
เลือกหน่วยบริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์ราชการอาคาร B
หรือ Walk in ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

(วันที่ 9 ธ.ค. 64) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หว...
09/12/2021

(วันที่ 9 ธ.ค. 64) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ เขตห้วยขวาง กทม. โดยคุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธอส. คุณภานิณี มโนสันติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธอส. และคุณอุษณี บุษยโกมุท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธอส. ให้การต้อนรับทีมจาก สปสช.กทม. สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุกนำโรงพยายาลกล้วยน้ำไทและหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวนกว่า 2,000 พันคน และแจกชุดตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยง แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับประชาชน
สำหรับการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่แอพพลิเคชันเป๋าตัง
- ไปที่กระเป๋าสุขภาพ
- เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ
- เลือกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
- เลือกฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- เลือกหน่วยบริการที่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

ที่อยู่

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021421000

เว็บไซต์

http://bkk.nhso.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงพยาบาลแถวพระราม2มีที่ไหนใช้บัตรทองได้บ้างคะ
ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เท่ากับ 789 ตารางวา ไร่ละ 9 ล้าน ตารางวาละ 22,500 บาท รวมเงิน 17,752,500 บาท ใกล้กับหมู่บ้านรอยัลออร์คิดวิลเลจ เมืองพัทยา ซอยมาบยายเลีย 47 เนินพลับหวาน สอบถาม โทร 085-4397453 ขายเอง ไม่รับนายหน้าครับ ช่วยซื้อที่ดินผืนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
1 .ไปขอเอกสารลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง ใบนี้สำหรับทำแทน ห้ามลงผิด ไม่เข้าใจ ให้ถามเจ้าหน้าที่ เอามากรอกที่บ้าน ที่ไปจองคิวเต็มหรือถ่ายเอกสารไว้หลายใบ 2. ให้เอาสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง1ใบ/สำเนา บัตรประชาชน1ใบ 3 สำเนาของคนที่เราทำแทน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนตัวจริงของคนที่เรา ไปทำแทน 4ไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ 5 กรณีย้ายที่อยู่ต้องเขียนแผนที่อยู่ใหม่ด้านหลัง 6 ได้เอกสารถ่ายไว้หลาย ๆใบกันเขียนผิด ตรงหน่วยปฐมภูมิ และ รพ. ที่ส่งต่อ แต่ละวัน ตรองมาเช็คข้อมูลว่าเรา ได้สิทธิ์ที่ไหน 7 ถ้าคุณได้คิวอย่ากลับบ้านใ้ห้ลงทะเบียนให้เสร็จ เลขคิวจะติดวันที่ไว้ ใช้วันต่อวัน 8 อย่าลืมพก ปากกาไปด้วย 9 ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้บัตรที่เจ้าหน้าให้ ไว้วันที่ไป ช้สิทธิ์ได้ ห้ามหาย 10 วันที่ไปใช้สิทธิ์ต้องเอาเอกสารการรักษาจาก ที่ รพ . มาด้วยไปขอที่รพ./ คลินิกที่เราไปรักษา เพื่อที่ รพ.ใหม่ที่เรามีสิทธิ์รักษาได้รู้ 11 การลงทะเบียน ออน์ไลน์ ต้องรอวันที่ที่ใช้สิทธิ์
มีเรื่องเดือดร้อนคะ พอดีสิทธ์โดนยกเลิกไป ปกติ คุณแม่ไปรักษาที่ รพ. ราชวิถี แล้วพอไปเลือก รพ ไม่มีให้เลิกแล้วคะ แต่คุณแม่ต้องไปหาหมอประจำโรคหัวใจและ สมองที่ รพ ราชวิถี คือจะต้องไปที่เดิมอะคะ ทำยังไงได้คะ
เบอร์ติดต่อคือเบอร์อะไรรึครับ ผมติดต่อตั้งแต่ วันที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เบอร์ 1330 ยังติดต่อไม่ได้ ไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่ออื่นอีกหรือเปล่าครับ
กลุ่มเปราะบางให้3,000บาทใช้ไหมแต่เราได้เดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวเองเดือนนี้ยังไม่เห็นโอนให้เลย
รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ คือผมใช้สิทธิบัตรทองโดยเลือกเป็นนวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ อยากทราบว่าคือโรงพยาบาลอะไรครับ เพราะใกล้ๆ บ้านมี 2 โรงพยาบาล คือ นวมินทร์ 1 กับ นวมินทร์ 9 (ลืมถามเจ้าหน้าที่ตอนไปสมัครใช้สิทธิบัตรทอง)
อยู่เขตจอมทอง สิทธิบัตรทองมีที่โรงพยาบาลไหนบ้างค่ะ อยากใช้สิทธิที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ไหมอายุ 62 ปีค่ะ
อยากทราบรายชื่อสถานพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ทันตกรรม ของบัตรทอง ใน กทม ค่ะ
สวัดดีคับ
เมื่อพบปัญหานี้ที่โรงบาลพระนั่งเกล้าคือใบส่งตัวข้ามปีทำไมคนนัดถึงไม่แจ้งสิทธ์ว่าหมดอายุให้ไปขอใหม่มารักษาตามที่นัด คนไข้เข้าใจว่าใบส่งตัวใช้ได้จนสิ้นสุดการรักษา พออธิบายตามความเข้าใจ กลับบอกว่าช่วยไม่ได้ หมอไม่ได้แจ้งคุณเอง ให้ไปขอมาใหม่ วันนัดตรงกับวันเสาร์ ไปขอต้นสังกัดส่งตัวไม่ออกให้เสาร์ อาทิตยฺรอไปอีกวันจันทร ในความรู้สึกคนเดินทางไปตรวจเลือดตามนัดตามระยะทาง แต่กลับให้ไปเอาใบส่งตัวมาใหม่ เพราะใบเก่าหมดอายุแล้วกลับไปขอใบส่งตัวใหม่ที่โรงบาลบางใหญ่ ได้รับคำตอบว่ามาใหม่วันจันทร์ เป็นพวกคุณคิดว่าความรู้สึกนี้