รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)

เปิดเหมือนปกติ

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่ กทม. ทุกแห่งทาง สปสช. กทม. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการรับตรวจโควิด ATK ด้วยตนเ...
16/09/2021

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่ กทม. ทุกแห่ง
ทาง สปสช. กทม. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการรับตรวจโควิด ATK ด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ , บริษัท, สมาคม , ชมรม , เจ้าของกิจการ , ฯ ส่งรายละเอียดแบบกลุ่ม โดยส่งจำนวนสมาชิกที่ท่านดูแล เพื่อรวบรวมข้อมูลในการรับชุดตรวจที่หน่วยบริการในพื้นที่ กทม. เนื่องจากกลุ่มขนส่งสาธารณะได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการ
โดยขอให้ส่งข้อมูลรายละเอียดตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
https://bit.ly/38YdDto

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่ กทม. ทุกแห่ง
ทาง สปสช. กทม. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการรับตรวจโควิด ATK ด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ , บริษัท, สมาคม , ชมรม , เจ้าของกิจการ , ฯ ส่งรายละเอียดแบบกลุ่ม โดยส่งจำนวนสมาชิกที่ท่านดูแล เพื่อรวบรวมข้อมูลในการรับชุดตรวจที่หน่วยบริการในพื้นที่ กทม. เนื่องจากกลุ่มขนส่งสาธารณะได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการ
โดยขอให้ส่งข้อมูลรายละเอียดตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
https://bit.ly/38YdDto

ดูรายชื่อหน่วยบริการ  ร้านขายยาที่ให้บริการแจกชุดตรวจโควิด ATK  ด้วยตนเองที่ได้https://www.nhso.go.th/page/atk
16/09/2021

ดูรายชื่อหน่วยบริการ ร้านขายยาที่ให้บริการแจกชุดตรวจโควิด ATK ด้วยตนเองที่ได้
https://www.nhso.go.th/page/atk

ดูรายชื่อหน่วยบริการ ร้านขายยาที่ให้บริการแจกชุดตรวจโควิด ATK ด้วยตนเองที่ได้
https://www.nhso.go.th/page/atk

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post
12/09/2021

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post

📢 เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย แจ้งปรับการฉีดวัคซีนที่จะฉีดในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ให้...
11/09/2021

📢 เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย แจ้งปรับการฉีดวัคซีนที่จะฉีดในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด
เข็ม 1 Sinovac
เข็ม 2 AstraZeneca
👉 เพื่อฉีดเข็ม 2 เร็วขึ้น จาก 12 สัปดาห์เป็น 3 สัปดาห์ เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

📢 เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย แจ้งปรับการฉีดวัคซีนที่จะฉีดในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด
เข็ม 1 Sinovac
เข็ม 2 AstraZeneca
👉 เพื่อฉีดเข็ม 2 เร็วขึ้น จาก 12 สัปดาห์เป็น 3 สัปดาห์ เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

"10 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค. เพิ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงชุมชนแออ...
10/09/2021

"10 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"
สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค. เพิ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงชุมชนแออัด-โรงเรียน
...
สปสช.ขยายกลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเน้นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มทั้งชุมชนแออัดและโรงเรียนในทุกช่วงอายุ ขยายเวลาฉีดวัคซีนถึง 31 ธ.ค.64
...
สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม ที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
...
และประชาชนอีก 3 กลุ่มที่บอร์ด สปสช.มีมติขยายเพิ่ม ได้แก่ 1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด และ 3.กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์
...
อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.nhso.go.th/news/3268

"10 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"
สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค. เพิ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงชุมชนแออัด-โรงเรียน
...
สปสช.ขยายกลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเน้นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มทั้งชุมชนแออัดและโรงเรียนในทุกช่วงอายุ ขยายเวลาฉีดวัคซีนถึง 31 ธ.ค.64
...
สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม ที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
...
และประชาชนอีก 3 กลุ่มที่บอร์ด สปสช.มีมติขยายเพิ่ม ได้แก่ 1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด และ 3.กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์
...
อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.nhso.go.th/news/3268

สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64  ศึกษารายละเอียดรับชุดตรวจก่อนนะคะhttps:...
09/09/2021
สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64

สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64
ศึกษารายละเอียดรับชุดตรวจก่อนนะคะ
https://www.nhso.go.th/news/3262

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การจัดการขยะติดเชื้อช่วงกักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) สำหรับกำจัดขยะติดเชื้อที่บ้าน
09/09/2021

การจัดการขยะติดเชื้อช่วงกักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) สำหรับกำจัดขยะติดเชื้อที่บ้าน

การจัดการขยะติดเชื้อช่วงกักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) สำหรับกำจัดขยะติดเชื้อที่บ้าน

08/09/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรี!
.
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”💉 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน)
.
ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผ่าน Link https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdilV0.../closedform หรือ Scan QR CODE
.
กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18,20-25 กันยายน 2564
.
คำชี้แจง
1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ
หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-205-3686
.
#ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรี #สถานเสาวภาสภากาชาดไทย #สภากาชาดจีน #วัคซีนโควิด #ซิโนฟาร์ม

Photos from Thairath - ไทยรัฐออนไลน์'s post
08/09/2021

Photos from Thairath - ไทยรัฐออนไลน์'s post

ตรวจสอบสิทธิการรักษาง่ายๆ ด้วยตนเองทำได้ดังนี้1. โทร 1330 กด 2 ตามด้วยกดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กด # 2.  เช็คสิทธิผ่า...
08/09/2021

ตรวจสอบสิทธิการรักษาง่ายๆ ด้วยตนเองทำได้ดังนี้
1. โทร 1330 กด 2 ตามด้วยกดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กด #
2. เช็คสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.

#สปสช. #สิทธิบัตรทอง

ตรวจสอบสิทธิการรักษาง่ายๆ ด้วยตนเองทำได้ดังนี้
1. โทร 1330 กด 2 ตามด้วยกดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กด #
2. เช็คสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.

#สปสช. #สิทธิบัตรทอง

สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64https://gnews.apps.go.th/news?news=91582
07/09/2021

สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64

https://gnews.apps.go.th/news?news=91582

สปสช.เตรียมแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64

https://gnews.apps.go.th/news?news=91582

(วันที่ 6 กันยายน 2564)  สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุม Update สถานการณ์ ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ในก...
06/09/2021

(วันที่ 6 กันยายน 2564) สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุม Update สถานการณ์ ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ในการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation และ
Community Isolation สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 กว่าคน
โดย พลโทณัฐพงษ์ เพราแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวถึง สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเมพมหานคร การบูรณาการทุกภาคส่วนในการรับมือ สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ตรวจคัดกรองโควิดในชุมชน ATK รับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ HI/CI การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล ศูนย์จัดส่งออกซิเจนถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
.
ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 13 กทม. กล่าวถึง การทำงานเชื่อมร้อยประสานกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้คือหัวใจสำคัญ ทำให้ประชาชนเข้าถึง บริการได้ทันสถานการณ์ ร่วมมือกันคลี่คลายสถานการณ์การเกิดโรคเข้าสู่การรักษาในพื้นที่ กทม.
.
คุณประเทือง เผ่าดิษฐ สปสช.มีระบบ Dashboard เชื่อมฐานข้อมูลในการรับดูแลประชาชนที่ติดเชื้อ ผ่านช่องทาง 1330 และโทร 50 เขต กทม. หน่วยบริการรับ เคสในการลงทะเบียนผ่าน CRMHI เลือกหน่วยของตนเองได้เลย เพื่อให้ สปสช. ทราบข้อมูล การดูแลประชาชนของหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. ของระบบ HI/CI
.
ทพญ.ออนอง มั่งคั่ง CO-Link ศูนย์บริหารจัดสรรเตียง ระบบส่งต่อผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง ประสานหาเตียงผ่านในระบบไปยัง รพ.ปลายทางได้เลย ทาง รพ.จะตอบรับผู้ป่วยไปรักษาต่อ
.
คุณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA พัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อในระบบ BKK HI/CI Care เชื่อมข้อมูลทั้งในระบบ AMED กับฐานข้อมูล สปสช. เข้าสู่ “เป็ดสนาม” ที่ง่ายต่อการดูแลผู้ป่วย หากอาการเปลี่ยนเป็น สีแดง หน่วยบริการสามารถส่งต่อในระบบ ไป รพ.ปลายทางได้เลย

(วันที่ 6 กันยายน 2564) สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุม Update สถานการณ์ ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ในการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation และ
Community Isolation สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 กว่าคน
โดย พลโทณัฐพงษ์ เพราแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวถึง สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเมพมหานคร การบูรณาการทุกภาคส่วนในการรับมือ สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ตรวจคัดกรองโควิดในชุมชน ATK รับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ HI/CI การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล ศูนย์จัดส่งออกซิเจนถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
.
ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 13 กทม. กล่าวถึง การทำงานเชื่อมร้อยประสานกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้คือหัวใจสำคัญ ทำให้ประชาชนเข้าถึง บริการได้ทันสถานการณ์ ร่วมมือกันคลี่คลายสถานการณ์การเกิดโรคเข้าสู่การรักษาในพื้นที่ กทม.
.
คุณประเทือง เผ่าดิษฐ สปสช.มีระบบ Dashboard เชื่อมฐานข้อมูลในการรับดูแลประชาชนที่ติดเชื้อ ผ่านช่องทาง 1330 และโทร 50 เขต กทม. หน่วยบริการรับ เคสในการลงทะเบียนผ่าน CRMHI เลือกหน่วยของตนเองได้เลย เพื่อให้ สปสช. ทราบข้อมูล การดูแลประชาชนของหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. ของระบบ HI/CI
.
ทพญ.ออนอง มั่งคั่ง CO-Link ศูนย์บริหารจัดสรรเตียง ระบบส่งต่อผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง ประสานหาเตียงผ่านในระบบไปยัง รพ.ปลายทางได้เลย ทาง รพ.จะตอบรับผู้ป่วยไปรักษาต่อ
.
คุณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA พัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อในระบบ BKK HI/CI Care เชื่อมข้อมูลทั้งในระบบ AMED กับฐานข้อมูล สปสช. เข้าสู่ “เป็ดสนาม” ที่ง่ายต่อการดูแลผู้ป่วย หากอาการเปลี่ยนเป็น สีแดง หน่วยบริการสามารถส่งต่อในระบบ ไป รพ.ปลายทางได้เลย

วิธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจก
05/09/2021
วิธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจก

วิธีกระจาย ATK ผ่านร้านยา ปชช.ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ก่อนไปรับแจก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 ห...
04/09/2021

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓

Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หลังจาก 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อ

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓

Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หลังจาก 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อ

👉ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดต้องทำอย่างไร??1. ให้เซลฟี่รูปตนเองคู่กับตลั...
03/09/2021

👉ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดต้องทำอย่างไร??
1. ให้เซลฟี่รูปตนเองคู่กับตลับแถบทดสอบหรือถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับแถบทดสอบ (เพื่อไว้เป็นหลักฐานให้หน่วยบริการที่ดูแลเมื่อได้รับการประสานกลับ)
2. สมัครเข้า HI ดูแลที่บ้านด้วยตนเองกรอกข้อมูลที่
https://crmsup.nhso.go.th/

โทร 1330 กด 14
3. รอการติดต่อกลับจากหน่วยบริการอยู่ในโครงการดูที่บ้าน (Home Isolation) HI หากประเมินแล้วอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว เข้าสู่ระบบ HI จนครบกำหนด (หากมีอาการเปลี่ยนรุนแรง
ระดับสีเหลือง สีแดง ส่งต่อรักษาใน ศูนย์พักคอย
/ รพ.สนาม หรือ รพ. ต่อไป)

#โควิด-19 #สปสช. #สิทธิบัตรทอง

👉ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดต้องทำอย่างไร??
1. ให้เซลฟี่รูปตนเองคู่กับตลับแถบทดสอบหรือถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับแถบทดสอบ (เพื่อไว้เป็นหลักฐานให้หน่วยบริการที่ดูแลเมื่อได้รับการประสานกลับ)
2. สมัครเข้า HI ดูแลที่บ้านด้วยตนเองกรอกข้อมูลที่
https://crmsup.nhso.go.th/

โทร 1330 กด 14
3. รอการติดต่อกลับจากหน่วยบริการอยู่ในโครงการดูที่บ้าน (Home Isolation) HI หากประเมินแล้วอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว เข้าสู่ระบบ HI จนครบกำหนด (หากมีอาการเปลี่ยนรุนแรง
ระดับสีเหลือง สีแดง ส่งต่อรักษาใน ศูนย์พักคอย
/ รพ.สนาม หรือ รพ. ต่อไป)

#โควิด-19 #สปสช. #สิทธิบัตรทอง

รองเลขาธิการ สปสช.เยี่ยมชมระบบการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วยโควิด-19 ผ่าน Line OA ณ คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขารามอินทรา 68 ...
01/09/2021
สปสช.ลงพื้นที่คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไทรามอินทรา 68 เยี่ยมชมระบบยืนยันตัวตนก่อนรับบริการ

รองเลขาธิการ สปสช.เยี่ยมชมระบบการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วยโควิด-19 ผ่าน Line OA ณ คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขารามอินทรา 68 เผยปรับระบบลดขั้นตอนให้สั้นลง ช่วยให้ผู้ป่วยยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับการดูแลใน Home Isolation ได้ง่ายขึ้น

เมื่อวันที่1 กันยายน 2564 นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร และ น.ส.ศิริพันธ์ เหมืองสิน ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ลงพื้นที่คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขารามอินทรา 68 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังข้อเสนอแนะโมเดลหรือต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านระบบ Home Isolation, Community Isolation โดยใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วยผ่าน Line Official Account ของ สปสช. หรือ Line OA เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ โดยมีนายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริการ รพ.กล้วยน้ำไทและกลุ่มบริษัทในเครือและนางจารุณี คูสุวรรณ ผู้จัดการคลินิกโครงข่าย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของคลินิก ให้การต้อนรับพร้อมพาชมระบบฯ

รองเลขาธิการ สปสช.เยี่ยมชมระบบการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วย …

01/09/2021

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับท่อ/เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ เติมก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ ผ่าน สามช่องทาง 1) สายด่วน 1426 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 2) เว็บไซต์ http://oxygen.hss.moph.go.th 3) เครือข่ายจิตอาสาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สปสช.พร้อมกระจายชุดตรวจโควิด ATK 8.5 ล้านชุด สู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ
31/08/2021
สปสช.พร้อมกระจายชุดตรวจโควิด ATK 8.5 ล้านชุด สู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

สปสช.พร้อมกระจายชุดตรวจโควิด ATK 8.5 ล้านชุด สู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Photos from หมอแล็บแพนด้า's post
30/08/2021

Photos from หมอแล็บแพนด้า's post

📍31 ส.ค-3 ก.ย.2564 สปสช. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ธพส. และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ขอเชิญ 👤 ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริก...
30/08/2021

📍31 ส.ค-3 ก.ย.2564 สปสช. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ธพส. และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ขอเชิญ
👤 ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มร้านอาหาร พนักงานเสิรฟ์ พนักงานขาย ร้านนวด ร้านตัดผม/เสริมสวย
👤และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกท่าน ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
🔴 ตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี ด้วยชุดตรวจ ATK รู้ผลใน 30 นาที พร้อมรับใบรับรองการตรวจ เพื่อเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่การทำงาน เปิดเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง
➕ หากผลเป็นบวก กลุ่มไม่มีอาการจับคู่กับคลินิกดูแลที่บ้าน (Home Isolation)
กลุ่มมีอาการมีรถไปส่งเข้า Hospitel ทันที พร้อมรับยาฟาวิพิราเวียร์
‼️ หมายเหตุ
1.เตรียมสำเนาบัตรประชาชน (คนไทย) หรือสำเนาพาสปอร์ต (แรงงานข้ามชาติ) 2 ใบ ไปด้วย ในกรณีระบบออนไลน์มีปัญหา
2.ใบรับรองผลการตรวจสามารถแจ้งให้ทราบผ่านทางสมาร์ทโฟนในวันนั้นได้เลย หรือรอใบรับรองผลการตรวจจากหน้างาน หรือดาวน์โหลดจากระบบออนไลน์
📌31 ส.ค.-3 ก.ย.นี้ ณ อาคารจอดรถชั้น 4 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. รับวันละ 1,500 ราย
นัดหมายได้ที่ https://forms.gle/8M7w23qHMu1xEkXX8

#โควิด19 #วัคซีนโควิด

📍31 ส.ค-3 ก.ย.2564 สปสช. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ธพส. และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ขอเชิญ
👤 ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มร้านอาหาร พนักงานเสิรฟ์ พนักงานขาย ร้านนวด ร้านตัดผม/เสริมสวย
👤และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกท่าน ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
🔴 ตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี ด้วยชุดตรวจ ATK รู้ผลใน 30 นาที พร้อมรับใบรับรองการตรวจ เพื่อเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่การทำงาน เปิดเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง
➕ หากผลเป็นบวก กลุ่มไม่มีอาการจับคู่กับคลินิกดูแลที่บ้าน (Home Isolation)
กลุ่มมีอาการมีรถไปส่งเข้า Hospitel ทันที พร้อมรับยาฟาวิพิราเวียร์
‼️ หมายเหตุ
1.เตรียมสำเนาบัตรประชาชน (คนไทย) หรือสำเนาพาสปอร์ต (แรงงานข้ามชาติ) 2 ใบ ไปด้วย ในกรณีระบบออนไลน์มีปัญหา
2.ใบรับรองผลการตรวจสามารถแจ้งให้ทราบผ่านทางสมาร์ทโฟนในวันนั้นได้เลย หรือรอใบรับรองผลการตรวจจากหน้างาน หรือดาวน์โหลดจากระบบออนไลน์
📌31 ส.ค.-3 ก.ย.นี้ ณ อาคารจอดรถชั้น 4 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. รับวันละ 1,500 ราย
นัดหมายได้ที่ https://forms.gle/8M7w23qHMu1xEkXX8

#โควิด19 #วัคซีนโควิด

27/08/2021

🚌💉 กทม. เตรียมรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน BKK Mobile Vaccination Unit : BMV ให้บริการเชิงรุก ลดการเดินทาง และเสี่ยงใช้รถสาธารณะ เริ่มให้บริการสัปดาห์หน้า

กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ด้วยรถวัคซีนถึงบ้าน BKK Mobile Vaccination Unit : BMV เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่เขต ลดการเดินทาง และความเสี่ยงจากการใช้บริการรถสาธารณะ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในสัปดาห์หน้านี้

รถฉีดวัคซีนถึงบ้าน (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) จะเป็นการดัดแปลงรถโดยสาร นำร่อง 1 คัน โดยเป็นการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชน และไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด มีทีมแพทย์ พยาบาล ให้บริการเชิงรุกถึงชุมชน หรือจุดที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด ซึ่งจะใช้ทีมแพทย์พยาบาลในจำนวนที่น้อยกว่าทีม Bangkok CCRT แต่จะยังคงประสิทธิภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานโดยภายในรถจะติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิ ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เตียงสนาม และเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานในโรงพยาบาล

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021421000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงพยาบาลแถวพระราม2มีที่ไหนใช้บัตรทองได้บ้างคะ
ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เท่ากับ 789 ตารางวา ไร่ละ 9 ล้าน ตารางวาละ 22,500 บาท รวมเงิน 17,752,500 บาท ใกล้กับหมู่บ้านรอยัลออร์คิดวิลเลจ เมืองพัทยา ซอยมาบยายเลีย 47 เนินพลับหวาน สอบถาม โทร 085-4397453 ขายเอง ไม่รับนายหน้าครับ ช่วยซื้อที่ดินผืนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
1 .ไปขอเอกสารลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง ใบนี้สำหรับทำแทน ห้ามลงผิด ไม่เข้าใจ ให้ถามเจ้าหน้าที่ เอามากรอกที่บ้าน ที่ไปจองคิวเต็มหรือถ่ายเอกสารไว้หลายใบ 2. ให้เอาสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง1ใบ/สำเนา บัตรประชาชน1ใบ 3 สำเนาของคนที่เราทำแทน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนตัวจริงของคนที่เรา ไปทำแทน 4ไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ 5 กรณีย้ายที่อยู่ต้องเขียนแผนที่อยู่ใหม่ด้านหลัง 6 ได้เอกสารถ่ายไว้หลาย ๆใบกันเขียนผิด ตรงหน่วยปฐมภูมิ และ รพ. ที่ส่งต่อ แต่ละวัน ตรองมาเช็คข้อมูลว่าเรา ได้สิทธิ์ที่ไหน 7 ถ้าคุณได้คิวอย่ากลับบ้านใ้ห้ลงทะเบียนให้เสร็จ เลขคิวจะติดวันที่ไว้ ใช้วันต่อวัน 8 อย่าลืมพก ปากกาไปด้วย 9 ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้บัตรที่เจ้าหน้าให้ ไว้วันที่ไป ช้สิทธิ์ได้ ห้ามหาย 10 วันที่ไปใช้สิทธิ์ต้องเอาเอกสารการรักษาจาก ที่ รพ . มาด้วยไปขอที่รพ./ คลินิกที่เราไปรักษา เพื่อที่ รพ.ใหม่ที่เรามีสิทธิ์รักษาได้รู้ 11 การลงทะเบียน ออน์ไลน์ ต้องรอวันที่ที่ใช้สิทธิ์
มีเรื่องเดือดร้อนคะ พอดีสิทธ์โดนยกเลิกไป ปกติ คุณแม่ไปรักษาที่ รพ. ราชวิถี แล้วพอไปเลือก รพ ไม่มีให้เลิกแล้วคะ แต่คุณแม่ต้องไปหาหมอประจำโรคหัวใจและ สมองที่ รพ ราชวิถี คือจะต้องไปที่เดิมอะคะ ทำยังไงได้คะ
เบอร์ติดต่อคือเบอร์อะไรรึครับ ผมติดต่อตั้งแต่ วันที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เบอร์ 1330 ยังติดต่อไม่ได้ ไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่ออื่นอีกหรือเปล่าครับ
กลุ่มเปราะบางให้3,000บาทใช้ไหมแต่เราได้เดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวเองเดือนนี้ยังไม่เห็นโอนให้เลย
รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ คือผมใช้สิทธิบัตรทองโดยเลือกเป็นนวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ อยากทราบว่าคือโรงพยาบาลอะไรครับ เพราะใกล้ๆ บ้านมี 2 โรงพยาบาล คือ นวมินทร์ 1 กับ นวมินทร์ 9 (ลืมถามเจ้าหน้าที่ตอนไปสมัครใช้สิทธิบัตรทอง)
อยู่เขตจอมทอง สิทธิบัตรทองมีที่โรงพยาบาลไหนบ้างค่ะ อยากใช้สิทธิที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ไหมอายุ 62 ปีค่ะ
อยากทราบรายชื่อสถานพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ทันตกรรม ของบัตรทอง ใน กทม ค่ะ
สวัดดีคับ
เมื่อพบปัญหานี้ที่โรงบาลพระนั่งเกล้าคือใบส่งตัวข้ามปีทำไมคนนัดถึงไม่แจ้งสิทธ์ว่าหมดอายุให้ไปขอใหม่มารักษาตามที่นัด คนไข้เข้าใจว่าใบส่งตัวใช้ได้จนสิ้นสุดการรักษา พออธิบายตามความเข้าใจ กลับบอกว่าช่วยไม่ได้ หมอไม่ได้แจ้งคุณเอง ให้ไปขอมาใหม่ วันนัดตรงกับวันเสาร์ ไปขอต้นสังกัดส่งตัวไม่ออกให้เสาร์ อาทิตยฺรอไปอีกวันจันทร ในความรู้สึกคนเดินทางไปตรวจเลือดตามนัดตามระยะทาง แต่กลับให้ไปเอาใบส่งตัวมาใหม่ เพราะใบเก่าหมดอายุแล้วกลับไปขอใบส่งตัวใหม่ที่โรงบาลบางใหญ่ ได้รับคำตอบว่ามาใหม่วันจันทร์ เป็นพวกคุณคิดว่าความรู้สึกนี้