ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา ยามประชาประสบภัยเราช่วยเหลือ

26/08/2023
🌈ศบภ.มทบ.๔๑ โดย พัน.สห.๔๑  ๑.เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๖ ,๐๘๓๐ สำนักงานสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย อ.ชะอวด จว.น.ศ. แจ้งว่าเกิดเหตุไฟไห...
22/08/2023

🌈ศบภ.มทบ.๔๑ โดย พัน.สห.๔๑
๑.เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๖ ,๐๘๓๐ สำนักงานสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย อ.ชะอวด จว.น.ศ. แจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพลุควนเคล็งในพื้นที่
๒.ผบ.พัน.สห.๔๑ มอบหมายให้ ชป.กร.กองพันประจำอำเภอ จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้าควบคุมไฟป่า เเละเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ จำนวน ๗ นาย ลงพื้นที่ช่วยสกัดไฟ ดับไฟ ที่กำลังลุกลามป่าพรุควนเคร็งเป็นวงกว้างในขณะนี้ สถานการณ์ตอนนี้ สามารถสกัดไฟไหม้ไม่ให้ลุกลามได้บางส่วน ส่วนไฟที่ยังไหม้อยู่ภายในป่า จะทำการร่วมวางแผนกับ สำนักงานสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย หากไม่สามารถดับไฟได้หมดหรือยังมีการลุกลามเป็นวงกว้าง จะประสานหน่วยเหนือขอรับการสนับสนุนในการช่วยเหลือต่อไป

ศบภ.มทบ.210 ขอรายงานผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนประจำวัน ดังนี้1. หน่วย : ศบภ.มทบ.2102. ภารกิจ : ลงพื้นที่สำรวจ กรอ...
22/08/2023

ศบภ.มทบ.210 ขอรายงานผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนประจำวัน ดังนี้
1. หน่วย : ศบภ.มทบ.210
2. ภารกิจ : ลงพื้นที่สำรวจ กรอกกระสอบทราย ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
3. ว.ด.ป. : 11 ส.ค.66
4. สถานที่ : อำเภอเมืองนครพนม
5. กำลังพล/ยุทโธปกรณ์ : ชุด ชป.ฯ จำนวน 25 นาย (น.1, ส.4, พลฯ 10, จิตอาสา 10 นาย) รยบ.ขนาด 2 ½ ตัน จำนวน 1 คัน
6. รายละเอียด : ศบภ.มทบ.210 โดย ชุด ชป.ร้อย.ชป.ศบภ.มทบ.210 ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับแม่น้ำโขงโดยปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ 11.11 เมตร ซึ่งจุดวิกฤตอยู่ที่ 12.00 เมตร จึงได้เร่งมือในการกรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมไว้สำหรับทำแนวกันมวลน้ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ตามที่ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้งประเทศไทยและประเทศลาวทำให้ระดับแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จุดวิกฤต พร้อมนำกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้ประชาชน ชุมชนบ้านน้อยใต้ เขตเทศบาลเมืองนครพนม และขนย้ายสิ่งของ เครื่องมือประกอบอาชีพ ขึ้นที่สูง ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน จึงเตรียมนำกระสอบทรายเพื่อไปวางขวางทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าที่อยู่อาศัยได้ ในการนี้ หน่วยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ณ บริเวณจุดตั้งเครื่องสูบน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์โดย ร.31 พัน.2 รอ. - เมื่อ 11 ส.ค.66 ร.31 พัน.2 รอ. ได้จัดชุดช่างจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ ประชาชนจ...
22/08/2023

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์โดย ร.31 พัน.2 รอ.

- เมื่อ 11 ส.ค.66 ร.31 พัน.2 รอ. ได้จัดชุดช่างจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการสร้างบ้านผู้พิการด้อยโอกาส นางเบียง พาไพ บ้านเลขที่ 54 ม.5 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี ตาม"โครงการ ซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขต กทม.และ 25 จังหวัดภาคกลาง ของ ทภ.1 มีผลการปฏิบัติดังนี้

1.ปรับพื้น ตีแปร ตั้งระดับปูพื้นทรายแทงเหล็กแทนไวเมท 100%
2.ขัดมันพื้น 80%
3. ก่ออิฐบ๊อค เททับหลัง 5%
4.ว่างวงกบประตูหน้าต่าง 0%
5.เททับหลังวงกบประตู ก่ออิฐบ๊อค 0%
6.ติดตั้งประตู หน้าต่างบานเกล็ด 0%
7.ฉาบปูนนอกใน 0%
8.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 หลอด 1ปลั๊ก 0%
9.เก็บรายละเอียดงาน 0%

* ผลรวมงานทั้งโครงการ 18 %

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์โดย ร.31 พัน.2 รอ. - เมื่อ 11 ส.ค.66 ร.31 พัน.2 รอ. ได้จัดชุดช่างจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ ประชาชนจ...
22/08/2023

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์โดย ร.31 พัน.2 รอ.

- เมื่อ 11 ส.ค.66 ร.31 พัน.2 รอ. ได้จัดชุดช่างจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการสร้างบ้านผู้พิการด้อยโอกาส นายสิทธิพงษ์ เครือแก้ว บ้านเลขที่ 121 ม.6 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ตาม"โครงการ ซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขต กทม.และ 25 จังหวัดภาคกลาง ของ ทภ.1 มีผลการปฏิบัติดังนี้
1.รื้อถอนหลังคาบ้านเก่า100%
2.ตั้งเสาเหล็กใหม่ 100%
3.ติดตั้งเสหัวเสาและจันทัน 60%
4.ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท 60%
5.ก่ออิฐบ๊อคผนังห้องน้ำใหม่ 0%
6.ติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ 0 %
7.ติดตั้งประตูและหน้าต่าง 50%
8.ทาสีบ้านใหม่ 0%
9.ติดตั้งผนังบ้านใหม่ 0%
10. ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดตั้งผนัง 20 %

* ผลรวมงานทั้งโครงการ 39 %

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1  เมื่อ 111300 ส.ค. 66 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และมวลชนของหน่ว...
22/08/2023

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1
เมื่อ 111300 ส.ค. 66 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และมวลชนของหน่วย ร้อย.ม.(ลว.)1 จำนวน 5 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุ 91 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผลการปฏิบัติสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 2,250 ซีซี

ในวันที่ 11 ส.ค.66 ระหว่างเวลา 0900- 1200 ชบภ.สน.บึงกาฬ จัดกำลังพล4นาย ทำการ ลว.ทางบก บ้านกลาง ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ ...
22/08/2023

ในวันที่ 11 ส.ค.66 ระหว่างเวลา 0900- 1200 ชบภ.สน.บึงกาฬ จัดกำลังพล4นาย ทำการ ลว.ทางบก บ้านกลาง ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ เเละทำการสำรวจปริมาณน้ำโขงที่ขึ้นสูงและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่ง ผลการสำรวจพบว่ามีน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาประมาณ 20 ซม. มีสวนผักขนาดเล็กริมตลิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งนี้ได้เข้าสอบถามชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าปีนี้มีน้ำขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามภาคส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬก็ได้เฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิด

การนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้แจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้กับ นรข. และทางราชการเมื่อพบเห็นสิ่งไม่ปกติ หรือต้องการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยต่างๆ ตามแนวแม่น้ำโขง

❤️🇹🇭❤️"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"❤️🇹🇭❤️เมื่อ 11 ส.ค.66 เวลา 0900 - 1200 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระ...
22/08/2023

❤️🇹🇭❤️"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"❤️🇹🇭❤️

เมื่อ 11 ส.ค.66 เวลา 0900 - 1200 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสา 904 และ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เหล่ากาชาด จว.ลพบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จว.ลพบุรี บริจาคโลหิตได้จำนวน 13,500 ซีซี

ใน 110900 ส.ค.66 นบภ.นรข.เขตหนองคาย โดย น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผอ.นบภ.นรข.เขตหนองคาย มอบหมายให้ น.อ.พิชัยยุทธ ปาจะกัง รอง ผอ...
22/08/2023

ใน 110900 ส.ค.66 นบภ.นรข.เขตหนองคาย โดย น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผอ.นบภ.นรข.เขตหนองคาย มอบหมายให้ น.อ.พิชัยยุทธ ปาจะกัง รอง ผอ.นบภ.นรข.เขตหนองคาย จัดกำลังพลจาก ชบภ.บก.นรข.เขตหนองคาย และ ชบภ.สน.เรือศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ณ บ.ปากมาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
# THE TRUSTED NAVY
# ความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือบรรเทา "ในทันที"

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ.จิตอาสา 904 , กำลังพลจิตอาสา และชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.36 สนภ.3 ...
22/08/2023

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ.

จิตอาสา 904 , กำลังพลจิตอาสา และชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน , รถขุดตัก จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.เข้าสำรวจความเสียหายอุทกภัย น้ำกัดเซาะ คอสะพานบ้านกอมูเดอ เบื้องต้นได้ดำเนินการ นำเศษกิ่งไม้,เศษขยะออกจากคอสะพาน เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำลดความเสียหาย และจะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

ณ บ.กอมูเดอ ม.9 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จว.ม.ส.

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
22/08/2023

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 ส.ค.66 ณ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.
********************************
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 เวลา 1330 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37, จิตอาสาพระราชทาน ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯ, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ฉก.ทัพเจ้าตาก, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน นฝ.นศท.มทบ. 37 และ สง.ผศ.ช.ร. ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 ส.ค. 66 ณ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.

เมื่อ 211945 ส.ค.66 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) จัด กพ.ให้การช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุเพลิงไหม้  ชค.ทพ.นย.4...
22/08/2023

เมื่อ 211945 ส.ค.66 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) จัด กพ.ให้การช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุเพลิงไหม้
ชค.ทพ.นย.4 โดยการอำนวยการของ น.อ.ก้องภพ สวัสดิ์พาณิชย์ หน.ชค.ทพ.นย.4 จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย (บก.ชค.ฯ 10,ร้อย.ทพ.นย.คลองโป่งน้ำร้อน 10, มว.อาวุธฯ 10) พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่จำนวน 1 คัน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารล้งผลไม้ของ นางเฮียง นักธุรกิจชาวกัมพูชา ในตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาด พิกัด ทีวี 276304 หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และมีสะเก็ดไฟร่วงหล่นลงมายังกองกระดาษรองลังผลไม้จนเกิดการลุกไหม้ กำลังพลที่ส่งเข้าให้การช่วยเหลือไม่สามารถควบคุมเพลิงในขั้นต้นได้ จึงประสานรถดับเพลิงหน่วยข้างเคียงเข้าร่วมให้การช่วยเหลือ ได้แก่ รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อบต.เทพนิมิต เทศบาลโป่งน้ำร้อน อบต.หนองตาคง อบต.ทรายขาว กู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี และรถดับเพลิงของ ตำรวจดับเพลิงจังหวัดไพลิน กพช.จำนวน 2 คัน ร่วมให้การช่วยเหลือ
เวลา 2200 รอง ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี เดินทางเข้าตรวจสอบเหตุการณ์และร่วมอำนวยการดับเพลิง ร่วมกับ นอภ.โป่งน้ำร้อน และนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา กระทั่งเวลา 2230 สามารถควบคุมเพลิงขั้นต้นได้จนสงบ ความเสียหายล้งผลไม้เสียหายทั้งหลัง ในที่เกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เวลา 2230 จนท. จัดรถแบคโฮขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เข้าทำการคุ้ยกองกระดาษรองลังผลไม้ เพื่อทำการฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่ยังครุอยู่ให้ดับสนิท ป้องกันการลุกลามซ้ำ เนื่องจากเป็นกองกระดาษขนาดใหญ่ จึงเพิ่มรถแบคโฮอีก 1 คัน ในเวลา 2300 จนสามารถคุ้ยกองกระดาษสำเร็จ ในเวลา 2330 สามารถควบคุมการลุกไหม้ซ้ำได้ทั้งหมด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลปลอดภัย ชค.ทพ.นย.4 สนับสนุนน้ำให้รถดับเพลิงหลักในที่เกิดเหตุ จำนวน 3 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร และกลับเข้าที่ตั้งในเวลา 2400

นาทีชีวิต ความเร็วคือสิ่งสำคัญ เฮลิคอปเตอร์ ทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยส่งผู้ป่วยถึงมือหมอ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา...
22/08/2023

นาทีชีวิต ความเร็วคือสิ่งสำคัญ เฮลิคอปเตอร์ ทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยส่งผู้ป่วยถึงมือหมอ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ผู้ป่วยของ โรงพยาบาลเกาะลันตา จำนวน 1 ราย อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ต้องการเคลื่อนย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วน จึงร้องขอทัพเรือภาคที่ 3 ในการส่งอากาศยานช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ถึงมือหมออย่างเร่งด่วน ดังนั้นในวลา 16.30 น. ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 หรือ S - 76B จากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปรับผู้ป่วยรายดังกล่าวจากเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มารักษายัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถส่งผู้ป่วยถึง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำเร็จเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)โดย ผบ.นพค.25 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ รอง ผบ.นพค.25 สนภ.2 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 2-3ก003...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผบ.นพค.25 สนภ.2 นทพ.

มอบหมายให้ รอง ผบ.นพค.25 สนภ.2 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 2-3ก003 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน นพค.25 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน อ.โพธิ์ตาก และจิตอาสาภาคประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมกันก่อสร้างบ้านของผู้ยากไร้ อ.โพธิ์ตาก จำนวน 3 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ณ พื้นที่ ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จว.น.ค.

นพศ.นทพ.เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 10 นาย รยบ.ขนาดเล็ก 1 ...
21/08/2023

นพศ.นทพ.
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ.

จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 10 นาย รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน , รยบ.ติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระบะเทท้าย 1คัน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง โดยดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ซึ่งโค่นล้มจากเหตุวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

ณ รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา อ.บางบัวทอง จว.น.บ.

มทบ.281.) ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.66 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...
21/08/2023

มทบ.28

1.) ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.66 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2.) หน่วย : มทบ.28
3.) วัน/เวลา : 11 ส.ค.66 เวลา 0830
4.) สถานที่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน อ.หนองหิน จว.ล.ย.
5.) รายละเอียด : พล.ต. ปริชญ์ สุคันธศรี ผบ.มทบ.28 มอบหมายให้ พ.อ.โกสินภทรณ์ ฒ โสหาญ หก.กกร.มทบ.28 นำกำลังพล ร้อย.มทบ.28 จำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.66 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริจาคได้จำนวน 3,500 ซีซี โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานกิจกรรมฯ

 #ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ...
21/08/2023

#ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 ส.ค.
****************************************************
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 เวลา 1030 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 พบปะให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37, จิตอาสาพระราชทาน ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯ รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 ส.ค. ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมียอดโลหิตที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 13,050 CC.

“กองบิน ๔ ใจถึงใจให้ความช่วยเหลือประชาชน” : กองบิน ๔ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุน้ำเซา...
21/08/2023

“กองบิน ๔ ใจถึงใจให้ความช่วยเหลือประชาชน” : กองบิน ๔ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุน้ำเซาะฐานบ้าน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำกำลังพลสนับสนุนการขนย้ายสิ่งของ และช่วยรื้อถอนบ้านพักอาศัย ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำเซาะฐานบ้าน อันเป็นสาเหตุให้ฐานบ้านทรุดและเอียง ซึ่งเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ณ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน4
https://wing4.rtaf.mi.th/wing4

ผู้รับผิดชอบ
น.ท.ณัฐพงษ์ ศรีหานาม หน.ผกร.บก.บน.๔ โทร.๕-๓๒๑๙

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.33 สนภ.3 นทพ. จำนวน 5 นาย รยบ.ขนาดเล็...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.

จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.33 สนภ.3 นทพ. จำนวน 5 นาย รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ ตรวจสอบสะพานบล๊อคคอนเวิร์สที่ถูกน้ำกัดเซาะขาด เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อหลายวัน ได้ร่วมกันติดตั้งเสาเข็มและปูแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ทำแนวกั้น พร้อมวางป้ายเตือน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเปิดเส้นทาง ให้รถจักรยานยนต์ และราษฎรสัญจรผ่านได้อย่างปลอดภัย

ณ ถนนหมู่บ้านปางวัว-บ้านเจดีย์โค๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จว.ต.ก.

ป.6 พัน.6 ขอรายงานการปฏิบัติดังนี้1. หน่วย : ป.6 พัน.62. ภารกิจ : จัด กพ.จิตอาสาบริจาคโลหิต3. ว/ด/ป : 11 ส.ค. 66, 08004....
21/08/2023

ป.6 พัน.6 ขอรายงานการปฏิบัติดังนี้
1. หน่วย : ป.6 พัน.6
2. ภารกิจ : จัด กพ.จิตอาสาบริจาคโลหิต
3. ว/ด/ป : 11 ส.ค. 66, 0800
4. สถานที่ : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.
5. รายละเอียด : ป.6 พัน.6 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 6 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และปลูกฝังกำลังพลของหน่วยให้มีความเสียสละ ในการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสภากาชาดไทยให้มีโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ได้โลหิต จำนวน 2,700 ซีซี

 #ศูนย์จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 #กิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 1630 น. พลตรี สามารถ มโน...
21/08/2023

#ศูนย์จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36
#กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 1630 น. พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 และ คุณกชพร มโนรถมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย จิตอาสา 904, รด.จิตอาสา, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และ นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 นาย

#มณฑลทหารบกที่ 36
#กองทัพภาคที่ 3
#กองทัพบก

เมื่อวันที่ 9 - 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ.ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จำนวน 4 นาย พร้อมรถยนต์...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 9 - 11 ส.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ.

ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จำนวน 4 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ,รถขุดตักล้อยางเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการช่วยเหลือราษฎร จากเหตุอุกทกภัย ดินโคลนเลื่อนไหลปิดทับเส้นทาง ระหว่าง บ.เลโค๊ะ - บ.ทิยาเพอ เพื่อเปิดเส้นทางให้ราษฎรสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ

ณ พื้นที่ ต.สบเมย อ.สบเมย จว.ม.ส.

****** มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 จัดกำลังพล นศท. จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระน...
21/08/2023

****** มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 จัดกำลังพล นศท. จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ ******
เมื่อ 10 ส.ค.66,1300 ผบ.มทบ.38 จัดกำลังพล นศท. จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ ณ ธนาคารเลือด
รพ.น่าน อ.เมืองน่าน จว.น.น. บริจาคได้ จำนวน 26 นาย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งหมด 11,700 ซีซี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพบก ในการเป็นทหารพระราชา

“จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทุกภาคส่วน พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์”เมื่อ 10 ส.ค.66หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันท...
21/08/2023

“จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทุกภาคส่วน พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์”

เมื่อ 10 ส.ค.66
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณคลองหลอดวัดบุรณศิริ ตรอกสาเก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้บังคับบัญชา ศบภ.มทบ.210 ขอรายงานผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนประจำวัน ดังนี้1. หน่วย : ศบภ.มทบ.2102. ภารกิ...
21/08/2023

เรียน ผู้บังคับบัญชา
ศบภ.มทบ.210 ขอรายงานผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนประจำวัน ดังนี้
1. หน่วย : ศบภ.มทบ.210
2. ภารกิจ : ลงพื้นที่สำรวจ กรอกกระสอบทราย ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
3. ว.ด.ป. : 10 ส.ค.66
4. สถานที่ : อำเภอเมืองนครพนม, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอบ้านแพง
5. กำลังพล/ยุทโธปกรณ์ : ชุด ชป.ฯ จำนวน 22 นาย (น.1, ส.3, พลฯ 18) รยบ.ปกติ ขนาดเล็ก จำนวน 3 คัน
6. รายละเอียด : ศบภ.มทบ.210 โดย ชุด ชป.ร้อย.ชป.ศบภ.มทบ.210 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ตามที่ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้งประเทศไทยและประเทศลาว ใกล้จุดวิกฤต พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ณ ในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม, อ.บ้านแพง และ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 #จิตอาสาพระราชทาน #ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37“ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 จัด นศท.จิตอา...
21/08/2023

#จิตอาสาพระราชทาน
#ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37

“ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 จัด นศท.จิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ นางสม นันตา”

”จิตอาสา เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต"
🚑 🤲🏻🩸 … 👨🏻‍⚕️🏥
………………………………………
วันที่ 10 ส.ค. 2566
เวลา 1430 - 1600
พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกำลังพลนำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ นางสม นันตา ผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการผ่าตัดด่วน ณ ศูนย์บริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.
ยอด นศท.จิตอาสาพระราชทาน ประจำวันนี้ เป็น นศท.ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 นาย โดยได้บริจาคโลหิต จำนวน 1,750 ซีซี

#รดจิตอาสา2566
#จิตอาสาบริจาคโลหิต
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ เป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาส ให้กับประชาชน ทหารพราน 35 ให้กำลังใจติดตามช่วยเหลือมอบถุงยังชีพประชาชนประ...
21/08/2023

เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ เป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาส ให้กับประชาชน ทหารพราน 35 ให้กำลังใจติดตามช่วยเหลือมอบถุงยังชีพประชาชนประสบอุทกภัย ในอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง


ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 กองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติและชุดบรรเทาสาธารณภัย เดินทางตรวจเยี่ยมประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านวังผา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นอกจากนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3507 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล เดินทางตรวจเยี่ยมประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

#กองกำลังนเรศวร
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35
#ช่วยเหลือประชาชน

 #จิตอาสา สืบสานพระราชปณิธาน สมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารป...
21/08/2023

#จิตอาสา สืบสานพระราชปณิธาน สมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้นำพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/66 สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้กำลังพลของหน่วยมีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อตนเอง และต่อส่วนรวมอยู่เสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ, หน่วยงาน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสืบไป ณ ที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

“ให้โลหิต…ให้ชีวิต”  กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์...
21/08/2023

“ให้โลหิต…ให้ชีวิต”

กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิต ฯ เพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต่อไป โดยได้ปริมาณ โลหิต จำนวน 4,500 ซีซี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบรูณ์

#กองพันทหารม้าที่18
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#ให้เลือดให้ชีวิต

☆จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมBig Cleanning Day สถานีขนส่งลำปาง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล☆พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บั...
21/08/2023

☆จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมBig Cleanning Day สถานีขนส่งลำปาง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล☆

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"Big Cleannjng Day " สถานีขนส่งลำปาง เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อยสวยงาม และร่วมกันน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ.สถานีขนส่งลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.☆จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายสุรศักเมนตรี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล☆พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชา...
21/08/2023

.☆จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายสุรศักเมนตรี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล☆

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมี วิทยากรจิตอาสา 904,จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32, จิตอาสากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และร่วมกันน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.25 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมยุท...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)

โดย นพค.25 สนภ.2 นทพ.

จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ พร้อมเครื่องยนต์ เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกร ต.กองนาง ขนย้ายพืชผลทางการเกษตรขึ้นที่สูง เนื่องจากแม่น้ำโขงเอ่อล้น เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้างประมาณ 3 พันไร่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 500 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผลกระทบจากฝนตกหนัก ในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ณ บ.ปากมาง ม.3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จว.น.ค.

 #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน #.....................................เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพัน...
21/08/2023

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน #.....................................
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง จำนวน 30 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร เส้นทางคมนาคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต้องการน้ำดื่มในห้วงประสบอุทกภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
#จิตอาสาภัยพิบัติ
#กองพันทหารม้าที่ 10

"มาเรียนด้วยความปลอดภัย จากใจพี่ๆ จิตอาสา”- เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 เวลา 0700 -0810 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหาร...
21/08/2023

"มาเรียนด้วยความปลอดภัย จากใจพี่ๆ จิตอาสา”

- เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 เวลา 0700 -0810 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและร่วมกับ อปพร. ,สารวัตรนักเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจาราจร การจัดระเบียบเรื่องยานพาหนะ และความปลอดภัย ให้กับ คุณครู ,นักเรียน และ ผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน มาเข้าเรียน ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จว.ลพบุรี

เมื่อ 5 ส.ค. 66 , 1030-1200 ผบ.รพศ.5 พัน.2 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย รวม 7 นาย บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ...
21/08/2023

เมื่อ 5 ส.ค. 66 , 1030-1200 ผบ.รพศ.5 พัน.2 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย รวม 7 นาย บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน คือ ด.ช.กิตติภูมิ ตัณฑดิลก อายุ 15 ปี ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ณ ตึกศรีพัฒน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 3,150 ซีซี โดยนางสมศรี ฯ คุณย่าของคนไข้ได้ขอบคุณกำลังพลของหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ม.พัน.21 พล.ร.61. หน่วย : ม.พัน.21 พล.ร.6 2. ภารกิจ : ร่วมกับส่วนราชการ​ช่วยรื้อถอนบ้านเก่าเพื่อเตรียมสร้างใหม่ของครอบคร...
21/08/2023

ม.พัน.21 พล.ร.6
1. หน่วย : ม.พัน.21 พล.ร.6
2. ภารกิจ : ร่วมกับส่วนราชการ​ช่วยรื้อถอนบ้านเก่าเพื่อเตรียมสร้างใหม่ของครอบครัว​คุณ​ตา บุญ​มา มติยาภักดิ์ คุณ​ยายสาย มติยาภักดิ์ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทาน​ที่อยู่​อาศัย​ ฯ
3. ว.ด.ป. : 5 ส.ค. 66 เวลา 09.00
4. สถานที่ : 14 หมู่ 9 ต.โคกสมบูรณ์​ อ.กมลา​ไสย​ จ.กาฬสินธุ์​
5. รายละเอียด : เมื่อ 5 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 ชป.ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด กส. และ ชป.กร.ม.พัน.21 พล.ร.6 ร่วมกับ องค์การ​บริหาร​ส่วนตำบล​โคกสมบูรณ์​ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันรื้อถอนบ้านหลังเก่าเพื่อที่จะสร้างหลังใหม่ของครอบครัว​คุณ​ตาบุญมา มติ​ยาภักดิ์(เสียชีวิตแล้ว) คุณ​ยายสาย มติยาภักดิ์ ที่ได้ขอพระราชทาน​ความช่วยเหลือ​เกี่ยวกับ​ที่พักอาศัย​ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย​ฎีกา​ความว่า อายุ​ 67 ปี สุขภาพ​ไม่แข็งแรง​ อาศัย​อยู่​กับหลานวัยกำลังศึกษา ที่พักอาศัย​มีสภาพ​ทรุดโทรม​ ครอบครัว​ไม่สามารถ​รับภาระซ่อมแซม​ที่อยู่​อาศัย​ได้ด้วยตนเอง และได้รับความเดือดร้อน​ ณ บ้านเลขที่​ 14 หมู่ 9 ต.โคก​สมบูรณ์​ อ.กมลา​ไสย​ จ.กาฬสินธุ์​
6. ผลการปฏิบัติ :
-ศดธ.ก.ส.ได้เสนอ​งบประมาณ​ผ่าน สนง.พมจ.ก.ส. อนุมัติ​งบประมาณ​ 140,000 บาท และ อบต.โคก​สมบูรณ์​สนับสนุน​งบประมาณ​อีก 40,000บาท รวมเป็น​ 180, 000บาท
- ครอบครัว​ของคุณ​ตาบุญ​มี มติยาภักดิ์ มีความปลื้มปิติ​ยินดี รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 ที่ทรงพระราชทาน​ที่พักอาศัย​
- การดำเนินการในการรื้อถอน ใช้เวลา 2 วัน(5-6 ส.ค.66)

⛈️💧รักษาการ สัสดีอำเภอท่าสองยาง ร่วมกับ อบต.แม่อุสุ มูลนิธิภาคประชาสังคม เครือข่ายจิตอาสา ลงเรือล่องลำน้ำมอบสิ่งของถุงย...
21/08/2023

⛈️💧รักษาการ สัสดีอำเภอท่าสองยาง ร่วมกับ อบต.แม่อุสุ มูลนิธิภาคประชาสังคม เครือข่ายจิตอาสา ลงเรือล่องลำน้ำมอบสิ่งของถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก‼️ พบชาวบ้าน 5 คน ติดค้างเกาะกลางน้ำท่วม 5 วันหลังขึ้นเขาทำนา เลี้ยงสัตว์

⚡🌧️เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ รักษาราชการแทน สัสดีอำเภอท่าสองยาง เดินทางลงพื้นที่ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นำสิ่งของเครื่องใช้น้ำดื่มและถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในพื้น จำนวน 200 ชุด ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์กาญ แม่ระมาด มูลนิธิ NATION TO NATION แม่สอด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันขนขึ้นเรือ ที่ได้รับมอบมาจากผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 นำลงลำน้ำแม่อุสุ เพื่อบรรทุกสิ่งของและถุงยังชีพ ล่องออกเรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามจุดต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก อุทกภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะในบางพื้นที่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้เดือดร้อนในหลายจุด จึงเลือกใช้การล่องเรือตามลำน้ำแม่อุสุ โดยชาวบ้านและเด็กๆ ต่างมีรอยยิ้ม และกล่าว' ขอบคุณ หน่วยทหาร เครือข่ายจิตอาสา ฝ่ายปกครอง และมูลนิธิองค์กรภาคประชาสังคม ' ที่เดินทางมามอบสิ่งของและให้การช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากทุกข์ใจ ได้มีที่พึ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นพลังชีวิตให้เดินหน้าต่อไป

☔จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ของอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยเฉพาะที่ ถ้ำแม่อุสุ ตำบลแม่อูสุ อำเภอท่าสองยาง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ถูกน้ำท่วมสูงมิดถ้ำ

🚤❗โดย ขณะที่เรือที่ ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ รักษาราชการแทน สัสดีอำเภอท่าสองยาง และคณะ ก็เกิดเรื่องทำให้ตื่นตกใจขณะกำลังล่องอยู่ในลำน้ำแม่อุสุ เพื่อนำความช่วยเหลือไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชุมชนริมลำน้ำแม่อุตสูงและหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือออกมาจากบริเวณพื้นที่ถ้ำแม่อุสุ เมื่อแล่นเรือเข้าไปใกล้พบว่า มีกลุ่มบุคคลจำนวน 5 คน ติดค้างอยู่บริเวณดังกล่าว ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ เนื่องจากน้ำท่วมสูงล้อมบริเวณถ้ำแม่อุสุทำให้เกิดเป็นเกาะ จึงได้ช่วยเหลือราษฎรทั้ง 5 คน ขึ้นเรือออกมา

🌦️จากการสอบถามพบว่า เป็นราษฎรบัานแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ได้เดินทางเข้าไปทำไร่ข้าวโพด ทำนา และเลี้ยงวัว บนเขา บริเวณใกล้ถ้ำแม่อุสุ แต่พอฝนตกหนักจนระดับน้ำไหลบ่าท่วมสูงขึ้น จึงไม่สามารถเดินทางกลับมายังพื้นที่ภูมิลำเนาได้ ทำให้ติดค้างอยู่ที่บริเวณดังกล่าวกว่า 5 วัน โดยได้ช่วยเหลือราษฎรที่ติดค้างดังกล่าว ออกมายังชุมชนหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัย

🌞ด้าน จังหวัดตาก ได้มีการแจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และ อำเภออุ้มผาง ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น

“ร่วมฝ่าวิกฤต เคียงข้าง พี่น้องเกษตรกร” “กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”เมื่อ 5 ส.ค.66 มณฑลทหารบกที่ 38 โดย ผู...
21/08/2023

“ร่วมฝ่าวิกฤต เคียงข้าง พี่น้องเกษตรกร” “กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
เมื่อ 5 ส.ค.66 มณฑลทหารบกที่ 38 โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง หน่วยประกอบเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดเคลื่อนที่เข้ารับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงโดยเข้ารับซื้อ ผักบุ้ง จำนวน 35 กิโลกรัม จากสวนของ
นางหนู ฟ้าใหม่ บ้านฟ้าใหม่ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยนำ
ผักบุ้งที่รับซื้อมาปรุงอาหารให้กับพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน
# มณฑลทหารบกที่ 38
# กองทัพภาคที่ 3
# กองทัพบก

น้ำป่าหลาก ดินโคลนถล่ม พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ลาหลวง อำเภอสบเมย โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดชุดช่วยเหลือ เร่งปร...
21/08/2023

น้ำป่าหลาก ดินโคลนถล่ม พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ลาหลวง อำเภอสบเมย โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดชุดช่วยเหลือ เร่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กองร้อยทหารพรานที่ 3607 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฏิบัติการแม่ลามาหลวง ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน เข้าช่วยเหลือ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน ในการปรับปรุงสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย พร้อม ทำความสะอาดกำจัดดินโคลนและเศษซากที่มากับมวลน้ำภายในที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบ เนื่องจาก พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน ดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เกิดเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีรายงานความเสียหายบ้านเรือนของผู้ลี้ภัย ที่อาศัยอยู่ 2 ฟากฝั่งลำห้วย ถูกน้ำป่าและดินโคลนถล่มพัดพังเสียหาย 59 หลัง เสียหายทั้งหลัง 12 หลัง บางส่วน 47 หลัง โรงเรียนและศูนย์ประสานงานคณะกรรมการผู้ลี้ภัย 2 หลัง เสียหายบางส่วน

และ กว่า 5 วันจากเหตุการณ์สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ต้องเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีต้นไม้หักโค่น ดินสไลด์ เสาไฟล้มหลายจุด โดย นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวภายหลังได้ลงพื้นที่ประสบภัยบ้านแม่ตอละว่า ทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังและเครื่องจักรในการเปิดเส้นทาง ซึ่งสามารถเปิดเส้นทางได้แล้ว โดยได้เร่งลำเลียงสิ่งของข้าวสารและอาหารแห้งเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย แต่ตลอดเส้นทาง ก็ยังมีบางจุดมีการสไลด์ของดินเป็นช่วงๆ เนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะ

ซึ่งทางหลวงชนบทได้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ช่วยเหลือเปิดเส้นทางตลอด ซึ่งภายหลังการเปิดเส้นทาง หน่วยทหาร จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพจิต สุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัย ในระยะต่อไป คือการเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัยถูกน้ำป่าไหลหลากพัด ได้รับความเสียหาย 27 หลังคาเรือน ซึ่งในอนาคตก็จะมีการพูดคุยเรื่องการย้ายบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมลำห้วย ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้การการสูญเสียซ้ำรอยเดิม...

ที่อยู่

Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6625756605

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ
ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6
2. หน.ชป. : จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ภูมลี โทร. 095-1799459
3. สถานที่ : บ.มะกอก - บ.ส้มโฮง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4. การปฏิบัติ : ชป.7 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน บ.มะกอก-บ.ส้มโฮง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.โดยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เกี่ยวกับการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 7 นาย ( ส.3พลฯ 4 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313
7. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 ,เวลา 1340-1420
8. Location :
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศปมพ.ฐท.กท. โดยจัดกำลังพลจำนวน ๖ นาย/ชุด เป็นชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๑ เขต ของ กทม.ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางบอน เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตภาษีเจริญ
และจุดบริการประชาชนประจำที่จำนวน ๑ จุด บริเวณแยกราชพฤกษ์ตัด ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔
เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพื้นที่ต่างๆ โดยให้คำแนะนำ จำนวน ๖๔ คน และประชาชนที่ใช้บริการตู้ปันสุข จำนวน ๔๗๑ คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๔ กองทัพเรือ โดย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.มอบหมายให้ ร.ต.สุธีร์ โยวะบุตร ผบ.ร้อย.ฉก.นย.ทร.๗ นำกำลังพลจิตอาสาและ กำลังพลชุดช่างก่อสร้างบ้านให้กับนายมะตอเฮ กูโน ณ บ้านเลขที่ ๑๔ บ.โคะ ม.๕ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อน จากกรณีบ้านได้รับ ความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากดินทรุด การปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
เมื่อ 26 ต.ค.64 กำลังพลจิตอาสา ป.1 พัน.11 รอ.ได้ทำการช่วยเหลือประชาชน อ.ป่าโมก จ.อ่างทองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งดังนี้
- ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง ขนย้ายเครื่องสูบน้ำจาก อบต.โผงเผงนำไปเปลี่ยนเครื่องเก่าที่ชำรุดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยหมู่ที่ 8 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง แต่ได้รับผลกระทบจากน้ำรั่วซึมมาทางพื้นผิวถนนและแนวพนังกั้นน้ำและเขตติดต่อหมู่ที่ 7
- ให้การช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.โผงเผง ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่ปลอดภัย เนื่องจากมีมวลน้ำตีโอบมาจากทาง อ.บางบาล
- ลำเลียงกระสอบทรายเสริมแนวป้องกัน พื้นที่หน้าวัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
ทั้งนี้ในพื้นที่อ.ป่าโมก จ.อ่างทองยังมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในอีกหลายจุด

ผลการปฏิบัติเรียบร้อยดี
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบครับ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 1200 -1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 10 เที่ยว ประชาชน จำนวน 80 คน พร้อมบริการรับถุงยังชีพจากกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี จำนวน 28 ชุด ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: กอง สพบ.พล.ร.6
2. หน.ชป. :
ชป.ที่1 จ.ส.อ. พรชิต นามนาค
โทร. 0902431888
ชป.ที่ 2 ส.อ. วงศ์วรัณ ฤทธิ์บำรุง
โทร. 0980566586
3. สถานที่ : อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4.ภารกิจ :
4.1 อำนวยความสะดวก ตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางสัญจร ภายในโรงเรียนมะค่าพิทยาคม
4.2 ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ.เขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 14 นาย(น.1 ส.6 พลฯ 7 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ :
รยบ.2 1/2 ตันFTS จำนวน 2 คัน
รยบ.4×4 แบบ 51 จำนวน 1 คัน
7. ว / ด / ป : 26 ต.ค. 64 ,0100-1300
8. Location :
ตำบล มะค่า
https://maps.app.goo.gl/bZsB9KxYAkifyWt29
ตำบล เขวาใหญ่
https://maps.app.goo.gl/Korn1oFT2NJZnYou8
ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ
ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6
2. หน.ชป. : จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ภูมลี โทร. 095-1799459
3. สถานที่ : บ.มะกอก - บ.หนองแข้ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4. การปฏิบัติ : ชป.7 ส.พัน.6 พล.ร.6 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน บ.มะกอก-บ.หนองแข้ - บ.ดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.โดยอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรไปทำงาน และทำธุระในตัวเมืองมหาสารคามของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 7 นาย ( ส.3พลฯ 4 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313
7. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 ,เวลา 1130-1230
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 0800-1200 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 11 เที่ยว ประชาชน จำนวน 82 คน พร้อมบริการรับถุงยังชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
1. หน่วย : ร.16 พัน.1
2. ภารกิจ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วม
3. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 เวลา 1000-1200
4. สถานที่ : บ.คุ้มสะอาด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
5. รายละเอียด : ชป.บรรเทาสาธารณภัย ร.16 พัน.1 นำโดย ส.อ.วทัญญู ศรีมายา หน.ชป. ได้นำ กพ.จำนวน 19 นาย (ส.8,พ.11) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม ดังนี้
- ทำการก่อกระสอบทราย และเสริมแนวกระสอบทราย
- ทำการปรับปรุงแนวกระสอบทราย
6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศบภ.มทบ.21 โดย พัน.ร.มทบ.21
ขออนุญาตรายงานการปฏิบัติ ดังนี้
1. หน่วย : พัน.ร.มทบ.21
2. ภารกิจ : สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
3. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64
4. สถานที่ : หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
5. รายละเอียด : พัน.ร.มทบ.21 จัดกำลังพล 20 นาย สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประกอบอาหารปรุงสุกให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา
6. ผลการปฏิบัติ : ประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 8,000 กล่องต่อวัน
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 0500-0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 8 เที่ยว ประชาชน จำนวน 72 คน พร้อมให้บริการในการรับถุงยังชีพสภากาชาติไทย จำนวน 28 ชุด โดย นายสมหวัง วงค์คำ ปลัดอาวุโส อ.จังหาร เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
🟡 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารปืนใหญ่

หน่วย ป.72 พัน.721

☑️รับผิดชอบพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน

☑ ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังนี้
1.ต.ประศุก หมู่ 1-7
2.ต.อินทร์บุรี หมู่ 3-5
3.ต.ชีน้ำร้าย หมู่ 1-6 และ 8

☑️สถานการณ์ แม่น้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 26 ต.ค.64

🚨 เขื่อนเจ้าพระยา อัตราการระบายน้ำ 2,644 ลบ.ม./วินาที ▫️ลดลงจากเมื่อวาน 54 ลบ.ม./วินาที

🚨 สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น : จนท.ทหาร และพลเรือน สามารอุดรอยรั่ว big bag บริเวณพนังกั้นน้ำวัดปราสาท หมู่ 4 สำเร็จ และสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำเริ่มลดลง

☑️การปฏิบัติ
ประจำวันที่ 26 ต.ค. 64
เวลา 0800
🔸 ร่วมกับ จนท.พลเรือน กรอกและนำกระสอบทรายอุดรอยรั่ว big bag บริเวณวัดปราสาท หมู่ 4
#}