ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา ยามประชาประสบภัย เราช่วยเหลือ

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
06/05/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
06/05/2021

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
05/05/2021

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
05/05/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
05/05/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post
01/05/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
30/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
28/04/2021

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post
27/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
27/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
26/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
25/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
24/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post
23/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
23/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post
22/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
20/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
17/04/2021

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา's post
17/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post
17/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post
14/04/2021

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post
14/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post

Photos from นรข.นิวส์ - Mekhong Riverine Unit News's post
12/04/2021

Photos from นรข.นิวส์ - Mekhong Riverine Unit News's post

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post
12/04/2021

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post
12/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post
11/04/2021

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post
11/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34's post

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post
11/04/2021

Photos from หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน's post

Photos from นพค.46 สุราษฎร์ธานี's post
11/04/2021

Photos from นพค.46 สุราษฎร์ธานี's post

Photos from นพค.46 สุราษฎร์ธานี's post
11/04/2021

Photos from นพค.46 สุราษฎร์ธานี's post

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
10/04/2021

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post
09/04/2021

Photos from นพค.25 สนภ.2 นทพ.'s post

06/04/2021
Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
04/04/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

นพค.31 ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร
04/04/2021
นพค.31 ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร

นพค.31 ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร

นพค.31 ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวล...

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

025756605

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด