ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา ยามประชาประสบภัย เราช่วยเหลือ

เปิดเหมือนปกติ

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.1. หน่วย: ร้อย.ตถ.62. หน.ชป. : ร.ต.หิรัญ บรรดาศัก...
10/11/2021

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ร้อย.ตถ.6
2. หน.ชป. : ร.ต.หิรัญ บรรดาศักดิ์
โทร 0981343590
3. สถานที่ : พื้นที่ บ.โขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมือง จว.มหาสารคาม
4. การปฏิบัติ. ชป.บรรเทาสาธารณภัย พล.ร.6 โดย ร้อย.ตถ.6 จัดกำลังพลนายสิบ และพลทหาร พร้อมจัดรถรับส่งประชาชนเข้าออกภายในหมู่บ้านอำนวยความสะดวกในการขนของและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบภัย พื้นที่บ้านโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 12 นาย (ส.6,พลฯ 6 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 2 คัน
7. ว/ด/ป : 10 พ.ย.64, 1200-1600
8. Location : บ้านโขงกุดหวาย
https://maps.app.goo.gl/Gpr1rxKV9rF2m8tJA

มื่อ ๑๐ พ.ย.๖๔ กองทัพเรือ โดย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพล ร่วมกับ รพ.สต.กะลุวอเหนือ ต.กะลุวอ บรรจุกระสอบทรายและ จัด...
10/11/2021

มื่อ ๑๐ พ.ย.๖๔ กองทัพเรือ โดย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพล ร่วมกับ รพ.สต.กะลุวอเหนือ ต.กะลุวอ บรรจุกระสอบทรายและ จัดวาง กระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำเข้าห้องสำคัญของ รพ.สต.กะลุวอเหนือ เนื่องจากฝนตกหนักมีสภาพน้ำท่วมขัง ณ รพ.สต.กะลุวอเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส การปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔ ศบภ.มทบ.๑๕ จัดกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.๑๕ ร่วมกับ จนท.เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการกรอกกระสอบทรา...
10/11/2021

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔ ศบภ.มทบ.๑๕ จัดกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.๑๕ ร่วมกับ จนท.เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการกรอกกระสอบทราย จำนวน ๑๒๐ กระสอบ
เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับคันกั้นน้ำ ณ บ้านไร่ตีนน้ำ
ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถป้องกันน้ำล้นตลิ่งท่วมที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

เมื่อ101500พ.ย.64 กรมนนร.รอ.ร่วมกับพัน.ร.รร.จปร.ได้จัดถุงยังชีพและเครื่องสาธารณูปโภคพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พรหมณี อ....
10/11/2021

เมื่อ101500พ.ย.64 กรมนนร.รอ.ร่วมกับพัน.ร.รร.จปร.ได้จัดถุงยังชีพและเครื่องสาธารณูปโภคพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายกและนักเรียนนายร้อยฯ เข้าพบปะ และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ยากไร้และทุพลภาพบนเส้นทางถนนจงรักภักดีจำนวน5 ครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มทบ.25 ขอรายงานการปฏิบัติ ดังนี้1. หน่วย : มทบ.252. ภารกิจ : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดศรีสุวรรณรัตนาราม 3. วัน...
10/11/2021

มทบ.25 ขอรายงานการปฏิบัติ ดังนี้
1. หน่วย : มทบ.25
2. ภารกิจ : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
3. วัน/เวลา : 10 พ.ย.64 0830
4. สถานที่ : วัดศรีสุวรรณรัตนาราม ต.ตรำดม อ.ลำดวน จว.ส.ร.
5. รายละเอียด : - วันที่ 10 พ.ย. 64 มทบ.25 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย (ส.1, พลฯ.9 นาย)
ร่วมกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาและเตรียมงานต้อนรับแม่ทัพภาค 2 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณวัด/รอบวัดศรีสุวรรณรัตนาราม ต.ตรำดม อ.ลำดวน จว.ส.ร.
6. ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัด/รอบวัดศรีสุวรรณรัตนาราม มีความสะอาดเรียบร้อย สามารถจัดเตรียมงานต้อนรับแม่ทัพภาค 2 และงานทอดกฐินได้

💂‍♂จิตอาสาพระราชทาน       ช่วยเหลือประชาชน           ประสบอุทกภัย 💂‍♂  เมื่อ 10 พ.ย.64 หน่วยบัญชาการรั...
10/11/2021

💂‍♂จิตอาสาพระราชทาน
ช่วยเหลือประชาชน
ประสบอุทกภัย 💂‍♂

เมื่อ 10 พ.ย.64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร้วมกับเจ้าหน้าที่เขตพระนครลงพื้นที่ ชุมชนวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยการก่ออิฐบล็อก และช่วยสร้างสะพานไม้ เป็นทางเดิน(ชั่วคราว) มายังท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา

มทบ.25 ขออนุญาตรายงาน​การปฏิบัติ1. หน่วย​ : มทบ.252. ภารกิจ : สนับสนุนยานพาหนะเพื่อเคลื่อนย้ายนักเรียนไปรับวัคซีนป้องกัน...
10/11/2021

มทบ.25 ขออนุญาตรายงาน​การปฏิบัติ
1. หน่วย​ : มทบ.25
2. ภารกิจ : สนับสนุนยานพาหนะเพื่อเคลื่อนย้ายนักเรียนไปรับวัคซีนป้องกัน Covid-19
3.​ ว/ด/ป : 10 พ.ย. 64 เวลา 0700
4.​ สถานที่​ : โรงเรียนสวายวิทยาคาร ต.สวาย อ.เมือง จว.สุรินทร์
5.​ รายละเอียด​ : พลตรี สาธิต เกิดโภค ผบ.มทบ.25 ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนยานพาหนะ และ เจ้าหน้าที่จาก มทบ.25 และ ร.23 พัน.3 จำนวน 8 นาย ให้กับ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ต.สวาย อ.เมือง จว.สุรินทร์ เพื่อเคลื่อนย้ายนักเรียน ไปรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 (เข็มที่2)​ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6. ผลการปฎิบัติ​ : มทบ.25 และ ร.23 พัน.3 สนับสนุนยานพาหนะดังนี้
-รดส.ขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ)​ 2 คัน (จาก ร.23 พัน.3 จำนวน 1 คัน)​
-รถนำขบวน 1 คัน *รวม 3 คัน
ทำการ รับ-ส่ง นักเรียนจำนวน 120 คน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากคณะครู-อาจารย์ และ ผู้ปกครองของนักเรียน ในการ รับ-ส่ง นักเรียนและดูและความปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางไปรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในครั้งนี้

กองบิน ๔ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอ...
10/11/2021

กองบิน ๔ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของ บริเวณพื้นที่ หมู่ ๑ บ้านท่าไทร ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0900-1500 พล.1 รอ. (โดย ส.พัน.1) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 22 นาย ร่วมกับ นางวาสนา บูรณ...
10/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0900-1500 พล.1 รอ. (โดย ส.พัน.1) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 22 นาย ร่วมกับ นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 20 นายวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำที่เอ่อสูง 1 ฟุต ล้นแนวป้องกันน้ำท่วม ดังนี้
1.ซอยราษฎร์บูรณะ 11
2.โกดังสินค้าไทยฟ้า
- การปฏิบัติ
1.วางกระสอบทรายรวมระยะทาง 150 เมตร รวม 800 กระสอบ
2.อำนวยความสะดวกการจราจร
- การเฝ้าระวัง
1.ประสานกับหน่วยเฝ้าระวังของเขตราษฎร์บูรณะตลอด 24 ชม.
2.จัดชุด ชป.กร.ตรวจพื้นที่เวลาน้ำขึ้น
3.จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเตรียมพร้อมที่หน่วย 24 ชม.เพื่อเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วม

“พื้นที่ปลอดภัย อาคารปลอดเชื้อห่างไกลโควิด - 19”เมื่อ 10 พ.ย.64 ร.31 พัน.1 รอ. จัดชุด ชป.กร.ขุนอาสา 116 และ จนท.เสนารักษ...
10/11/2021

“พื้นที่ปลอดภัย อาคารปลอดเชื้อห่างไกลโควิด - 19”

เมื่อ 10 พ.ย.64 ร.31 พัน.1 รอ. จัดชุด ชป.กร.ขุนอาสา 116 และ จนท.เสนารักษ์ของหน่วย ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย เพื่อให้มีความปลอดภัย ณ รร.ชุบศร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพพบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส"น้ำจะขึ้น น้ำจะลด ทหารจิตอาสาก็เข้ามาทันที"เมื่อ 100900 พ.ย.64 ม.พัน.4 พล.1 รอ.จัดกำ...
10/11/2021

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
"น้ำจะขึ้น น้ำจะลด ทหารจิตอาสาก็เข้ามาทันที"

เมื่อ 100900 พ.ย.64 ม.พัน.4 พล.1 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเขตบางพลัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายขยะและเศษวัสดุที่เสียหายจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมเมื่อ 8 พ.ย.64 ณ.ชุมชนข้างสะพานกรุงธน เขตบางพลัด จำนวน 20 หลังคาเรือน
รวมถึงดำเนินการกรอกกระสอบทราย จำนวน 800 ใบ เตรียมพร้อมเสริมแนวกั้นน้ำ บริเวณจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมั่นคง พร้อมรับปริมาณน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจากภาวะน้ำทะเลหนุน

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.1. หน่วย: ร้อย.ตถ.62. หน.ชป. : ชป.บรรเทาสาธารณภัย...
10/11/2021

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ร้อย.ตถ.6
2. หน.ชป. : ชป.บรรเทาสาธารณภัย ร้อย ตถ.6 พล.ร.6 ร.ต.หิรัญ บรรดาศักดิ์ โทร 0981343590
3. สถานที่ : พื้นที่ บ.โขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมือง จว.มหาสารคาม
4. การปฏิบัติ.
พ.อ. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6(1) และคณะจิตอาสา 904 พื้นที่ จว.มหาสารคาม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จว.ม.ค. โดยมี ร.อ.เกียรติศักดิ์ ป้องรัตนไสย์ ผบ.ร้อย.ตถ.6 พร้อมด้วย ชป.บรรเทาสาธารณภัยร้อย.ตถ.6 อำนวยความสะดวกในการขนของและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 20 นาย (ส.14พลฯ 6 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 2 คัน
7. ว/ด/ป :10 พ.ย.64, 0900-1200
8. Location : บ้านโขงกุดหวาย
https://maps.app.goo.gl/Gpr1rxKV9rF2m8tJA

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0900-1500 พล.1 รอ. (โดย ส.พัน.1) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 22 นาย ร่วมกับ นางวาสนา บูรณ...
10/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0900-1500 พล.1 รอ. (โดย ส.พัน.1) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 22 นาย ร่วมกับ นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 20 นายวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำที่เอ่อสูง 1 ฟุต ล้นแนวป้องกันน้ำท่วม ดังนี้
1.ซอยราษฎร์บูรณะ 11
2.โกดังสินค้าไทยฟ้า
- การปฏิบัติ
1.วางกระสอบทรายรวมระยะทาง 150 เมตร รวม 800 กระสอบ
2.อำนวยความสะดวกการจราจร
- การเฝ้าระวัง
1.ประสานกับหน่วยเฝ้าระวังของเขตราษฎร์บูรณะตลอด 24 ชม.
2.จัดชุด ชป.กร.ตรวจพื้นที่เวลาน้ำขึ้น
3.จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเตรียมพร้อมที่หน่วย 24 ชม.เพื่อเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วม

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.1. หน่วย: กอง สพบ.พล.ร.62. หน.ชป. : ชป.ที่ 1 จ.ส.อ...
10/11/2021

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: กอง สพบ.พล.ร.6
2. หน.ชป. :
ชป.ที่ 1 จ.ส.อ. พรชิต นามนาค
โทร. 0902431888
ชป.ที่ 2 ส.อ. วงศ์วรัณ ฤทธิ์บำรุง
โทร. 0980566586
3. สถานที่ : อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4.ภารกิจ :
4.1 ชป.1 อำนวยความสะดวกรับส่งประชาชน และกรอกน้ำดื่ม บ.โนนตาล ต.มะค่า
4.2 ชป. 2 อำนวยความสะดวกให้คณะ รอง.ผบ.พล.ร.6 และคณะจิตอาสา 904 มอบถุงยังชีพ บ.หนองเเขร้ ต.ขามเรียง
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 11 นาย (น.1 ส.4 พลฯ 6 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ :
รยบ.2 1/2 ตันFTS จำนวน 2 คัน
รยบ.4×4 แบบ 51 จำนวน 1 คัน
7. ว / ด / ป : 10 พ.ย. 64 ,0100-1330
8. Location :
ตำบล มะค่า
16°14'27.0"N 103°21'26.4"E
https://maps.google.com/?q=16.240821,103.357323&entry=gps
ตำบล ขามเรียง
https://maps.app.goo.gl/jH7TtTvf9euk6zUW6

เมื่อ 100900 ต.ค.64ชุด ชป.กร.ป.1พัน.1รอ.ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุน และน้ำเจ้าพระยาสูง ในพื้นที่เข...
10/11/2021

เมื่อ 100900 ต.ค.64
ชุด ชป.กร.ป.1พัน.1รอ.ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุน และน้ำเจ้าพระยาสูง ในพื้นที่เขตพระนคร 5 จุด เขตสัมพันธวงศ์ 2 จุดดังนี้
เขตพระนคร
1.ท่าน้ำเทเวศน์
2.ไต้สะพานพระปิ่นเกล้า
3.ชุมชนท่าวัง
4.ท่าน้ำนิเวศน์วรดิฐ
5.ท่าเตียน
6.สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด
เขตสัมพันธวงศ์
1.ตรอกศาลเจ้าโรงเกือก
2.ซอยโรงพริกถนนทรงวาส
ผลการปฎิบัติ
ในพื้นที่ทุกจุดมีปริมาณน้ำมากเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้และมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น แนวเขื่อนกั้นน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ น้ำไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่เขตพระนคร,เขตสัมพันธวงศ์ได้ มีการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่เขต และสำนักระบายน้ำ เพื่อป้องกันตลอด 24 ชม.
**การดำเนินการของหน่วย
- เฝ้าระวังระดับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- วางแผนการปฏิบัติ ระหว่างสำนักงานเขต สำนักระบายน้ำ และ ผู้นำชุมชน ในด้านการ
เตรียมการช่วยเหลือประชาชน หากเกิดน้ำทะลักเข้าพื้นที่ต่อไป

ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.62. หน.ชป. : จ.ส.อ.ปราชญา...
10/11/2021

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ
ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6
2. หน.ชป. : จ.ส.อ.ปราชญา มิ่งขวัญ
โทร. 0822432334
3. สถานที่ : เส้นทางระหว่าง บ.มะกอก- ศูนย์อพยพบ้านโขงกุดเวียน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4. การปฏิบัติ : ชป.8 จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรของประชาชน ในการเดินทางไปทำงานและทำธุระในเมืองมหาสารคามของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 4 นาย ( ส.4 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313
7. ว/ด/ป : 10 พ.ย.64, 1100-1220
8. Location : https://www.google.com/maps?q=16.2207613902191,103.2296943874454

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0800-1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธาร...
10/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0800-1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อม ยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน, รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน, รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน, รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และเรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจร เข้า – ออก ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 10 เที่ยว ประชาชนที่เข้ารับริการ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ​ทหารพันธุ์​ดี​ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช จว.เชียงราย ขานรับนโยบาย นายกฯ นำผักที่ปลูกในหน่วยทหาร จำหน่ายให้กับชุมช...
10/11/2021

โครงการ​ทหารพันธุ์​ดี​ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช จว.เชียงราย ขานรับนโยบาย นายกฯ นำผักที่ปลูกในหน่วยทหาร จำหน่ายให้กับชุมชนฯ ในราคาถูก
****************
เมื่อ 100900 พ.ย. 64​ พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 ได้อนุมัติ​ให้โครงการทหารพันธุ์​ดี​ฯ​ นำผักปลอดสาร​ ได้แก่
1.) ผักคาวตอง
2.) กระเพรา
3.) ผักปลัง
4.) ผักกูด
5.) ดอกงิ้ว
6.) ฟักแฟง
7.) พริกขี้หนู
8.) กล้วยน้ำว้า
9.) กล้วยไข่
10.) ปลีกล้วย
11.) ผักชะอม
12.) ผักเชียงดา
13.) มะเขือเปราะ
14.) ไข่ไก่
15.) ผลิตภัณฑ์​ในโครงการได้แก่ คุกกี้จิงจูฉ่าย ​ขนมปัง
ซึ่งทางกองทัพได้ขานรับนโยบาย นายกฯ ปลูกผักในหน่วยทหาร ช่วยชุมชน โดยจัดจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล​ และประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ห้วงสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ณ​ ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยช่องทางประตู 2 โดยมีผลการตอบรับจากประชาชน​ และกำลังพลเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ./ผบ.ศบภ.นพค.46 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที...
10/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ./ผบ.ศบภ.นพค.46 สนภ.4 นทพ.

จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน และรถโดยสารขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำในคลองอิปัน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจาก จ.กระบี่, เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน พร้อมทั้ง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง จำนวน 5 ครัวเรือน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (น้ำดื่ม จำนวน 250 ขวด )

ทั้งนี้ หน่วยได้จัดชุดบรรเทาฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตลอดเวลา พร้อมเคลื่อนย้ายหากมีน้ำไหลมาสมทบเพิ่มมากขึ้น

ณ บ้านบางหยด ม.8 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ********************** เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64, 1...
10/11/2021

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน
**********************
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64, 1000 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศบภ.มทบ.37 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน จากคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) ทภ.3 รุ่นที่ 2 โดย บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด, ท่าข้าวสมเกียรติ, บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป โครงการบ้านจัดสรรนอร์ทวินด์ และ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น, มีพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ในพื้นที่ชนบท ให้ได้รับความอบอุ่นคลายความหนาว ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่อำเภอพระส...
10/11/2021

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือมอบหมายให้อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอันเป็นผลมาจากปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ กองทัพเรือพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "รวมใจภักดิ์ รักชาติ ราษฎร์ศรัทธา"

"จิตอาสาร่วมมือทำความสะอาด" วันที่ 10 พ.ย.64 พัน.ปจว. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูสถานศึกษา ภายหลังสถานการณ...
10/11/2021

"จิตอาสาร่วมมือทำความสะอาด"

วันที่ 10 พ.ย.64
พัน.ปจว. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูสถานศึกษา ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน กำจัดดินโคลน เศษใบไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ ให้มีความสะอาด ร่มรืน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ณ ร.ร.วัดหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

#กองทัพบก
#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

"จิตอาสาร่วมมือทำความสะอาด" วันที่ 10 พ.ย.64 พัน.ปจว. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูสถานศึกษา ภายหลังสถานการณ...
10/11/2021

"จิตอาสาร่วมมือทำความสะอาด"

วันที่ 10 พ.ย.64
พัน.ปจว. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูสถานศึกษา ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน กำจัดดินโคลน เศษใบไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ ให้มีความสะอาด ร่มรืน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ณ ร.ร.วัดหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

#กองทัพบก
#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0500-0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธาร...
10/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 0500-0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อม ยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน, รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน, รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน, รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และเรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจร เข้า – ออก ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 เที่ยว ประชาชนที่เข้ารับบริการ จำนวน 40 คน จัด รยบ.ขนาดเล็ก รับ- ส่ง นักเรียน จำนวน 4 เที่ยว จำนวน 38 คน และช่วยประชาชนทำแนวกระสอบทราย จำนวน 40 กระสอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

025756605

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้. 1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6 2. หน.ชป. : จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ภูมลี โทร. 095-1799459 3. สถานที่ : บ.มะกอก - บ.ส้มโฮง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค. 4. การปฏิบัติ : ชป.7 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน บ.มะกอก-บ.ส้มโฮง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.โดยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เกี่ยวกับการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 5. ยอดกำลังพล : จำนวน 7 นาย ( ส.3พลฯ 4 นาย) 6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313 7. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 ,เวลา 1340-1420 8. Location :
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศปมพ.ฐท.กท. โดยจัดกำลังพลจำนวน ๖ นาย/ชุด เป็นชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๑ เขต ของ กทม.ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางบอน เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตภาษีเจริญ และจุดบริการประชาชนประจำที่จำนวน ๑ จุด บริเวณแยกราชพฤกษ์ตัด ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพื้นที่ต่างๆ โดยให้คำแนะนำ จำนวน ๖๔ คน และประชาชนที่ใช้บริการตู้ปันสุข จำนวน ๔๗๑ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๔ กองทัพเรือ โดย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.มอบหมายให้ ร.ต.สุธีร์ โยวะบุตร ผบ.ร้อย.ฉก.นย.ทร.๗ นำกำลังพลจิตอาสาและ กำลังพลชุดช่างก่อสร้างบ้านให้กับนายมะตอเฮ กูโน ณ บ้านเลขที่ ๑๔ บ.โคะ ม.๕ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อน จากกรณีบ้านได้รับ ความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากดินทรุด การปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
เมื่อ 26 ต.ค.64 กำลังพลจิตอาสา ป.1 พัน.11 รอ.ได้ทำการช่วยเหลือประชาชน อ.ป่าโมก จ.อ่างทองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งดังนี้ - ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง ขนย้ายเครื่องสูบน้ำจาก อบต.โผงเผงนำไปเปลี่ยนเครื่องเก่าที่ชำรุดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยหมู่ที่ 8 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง แต่ได้รับผลกระทบจากน้ำรั่วซึมมาทางพื้นผิวถนนและแนวพนังกั้นน้ำและเขตติดต่อหมู่ที่ 7 - ให้การช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.โผงเผง ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่ปลอดภัย เนื่องจากมีมวลน้ำตีโอบมาจากทาง อ.บางบาล - ลำเลียงกระสอบทรายเสริมแนวป้องกัน พื้นที่หน้าวัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ทั้งนี้ในพื้นที่อ.ป่าโมก จ.อ่างทองยังมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในอีกหลายจุด ผลการปฏิบัติเรียบร้อยดี จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบครับ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 1200 -1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 10 เที่ยว ประชาชน จำนวน 80 คน พร้อมบริการรับถุงยังชีพจากกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี จำนวน 28 ชุด ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้. 1. หน่วย: กอง สพบ.พล.ร.6 2. หน.ชป. : ชป.ที่1 จ.ส.อ. พรชิต นามนาค โทร. 0902431888 ชป.ที่ 2 ส.อ. วงศ์วรัณ ฤทธิ์บำรุง โทร. 0980566586 3. สถานที่ : อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค. 4.ภารกิจ : 4.1 อำนวยความสะดวก ตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางสัญจร ภายในโรงเรียนมะค่าพิทยาคม 4.2 ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ.เขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ 5. ยอดกำลังพล : จำนวน 14 นาย(น.1 ส.6 พลฯ 7 นาย) 6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตันFTS จำนวน 2 คัน รยบ.4×4 แบบ 51 จำนวน 1 คัน 7. ว / ด / ป : 26 ต.ค. 64 ,0100-1300 8. Location : ตำบล มะค่า https://maps.app.goo.gl/bZsB9KxYAkifyWt29 ตำบล เขวาใหญ่ https://maps.app.goo.gl/Korn1oFT2NJZnYou8
ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้. 1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6 2. หน.ชป. : จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ภูมลี โทร. 095-1799459 3. สถานที่ : บ.มะกอก - บ.หนองแข้ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค. 4. การปฏิบัติ : ชป.7 ส.พัน.6 พล.ร.6 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน บ.มะกอก-บ.หนองแข้ - บ.ดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.โดยอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรไปทำงาน และทำธุระในตัวเมืองมหาสารคามของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 5. ยอดกำลังพล : จำนวน 7 นาย ( ส.3พลฯ 4 นาย) 6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313 7. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 ,เวลา 1130-1230
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 0800-1200 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 11 เที่ยว ประชาชน จำนวน 82 คน พร้อมบริการรับถุงยังชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
1. หน่วย : ร.16 พัน.1 2. ภารกิจ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วม 3. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 เวลา 1000-1200 4. สถานที่ : บ.คุ้มสะอาด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 5. รายละเอียด : ชป.บรรเทาสาธารณภัย ร.16 พัน.1 นำโดย ส.อ.วทัญญู ศรีมายา หน.ชป. ได้นำ กพ.จำนวน 19 นาย (ส.8,พ.11) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม ดังนี้ - ทำการก่อกระสอบทราย และเสริมแนวกระสอบทราย - ทำการปรับปรุงแนวกระสอบทราย 6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศบภ.มทบ.21 โดย พัน.ร.มทบ.21 ขออนุญาตรายงานการปฏิบัติ ดังนี้ 1. หน่วย : พัน.ร.มทบ.21 2. ภารกิจ : สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 3. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 4. สถานที่ : หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 5. รายละเอียด : พัน.ร.มทบ.21 จัดกำลังพล 20 นาย สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประกอบอาหารปรุงสุกให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา 6. ผลการปฏิบัติ : ประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 8,000 กล่องต่อวัน
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 0500-0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 8 เที่ยว ประชาชน จำนวน 72 คน พร้อมให้บริการในการรับถุงยังชีพสภากาชาติไทย จำนวน 28 ชุด โดย นายสมหวัง วงค์คำ ปลัดอาวุโส อ.จังหาร เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
🟡 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารปืนใหญ่ หน่วย ป.72 พัน.721 ☑️รับผิดชอบพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน ☑ ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังนี้ 1.ต.ประศุก หมู่ 1-7 2.ต.อินทร์บุรี หมู่ 3-5 3.ต.ชีน้ำร้าย หมู่ 1-6 และ 8 ☑️สถานการณ์ แม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ต.ค.64 🚨 เขื่อนเจ้าพระยา อัตราการระบายน้ำ 2,644 ลบ.ม./วินาที ▫️ลดลงจากเมื่อวาน 54 ลบ.ม./วินาที 🚨 สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น : จนท.ทหาร และพลเรือน สามารอุดรอยรั่ว big bag บริเวณพนังกั้นน้ำวัดปราสาท หมู่ 4 สำเร็จ และสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำเริ่มลดลง ☑️การปฏิบัติ ประจำวันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 0800 🔸 ร่วมกับ จนท.พลเรือน กรอกและนำกระสอบทรายอุดรอยรั่ว big bag บริเวณวัดปราสาท หมู่ 4