Clicky

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา ยามประชาประสบภัยเราช่วยเหลือ

เปิดเหมือนปกติ

18/01/2023
18/01/2023
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 เวลา 1100 ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัด“กำลังพลจิตอาสา”พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน แ...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 เวลา 1100 ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัด“กำลังพลจิตอาสา”พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นฯ พร้อมกับแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ ชุมชนคะลูโฆ บ.ต้นตาล ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ สร้างความอบอุ่มแก่ร่างกาย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นฯ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยอีกด้วยฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 20 คน

วันที่ 14 มกราคม 2566 ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาว ในโครงการทำดีร่วมกัน รวมใจร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่นแ...
16/01/2023

วันที่ 14 มกราคม 2566 ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาว ในโครงการทำดีร่วมกัน รวมใจร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้อง ประจำปี ๒๕๖๖ ชึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน พร้อมภาคีเครือข่าย กับกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยา ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจากเอกชนหลายภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศเป็นประจำทุกปี

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพลและจนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับนายหามะ ซา ...
16/01/2023

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
จัดกำลังพลและจนท.พยาบาล
เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับนายหามะ ซา เป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ที่ ๑๐๙/๑ ม.๑ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พร้อม ผ้าห่ม ยาสามัญประจำบ้านและพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ให้กำลังใจแก่ ครอบครัวของผู้ป่วย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางญาติผู้ป่วยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เมื่อ 151000 ม.ค. 66กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(ด่านตรวจร่วมเขาเกลือ, พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)จัดกำลังพลช่วยเหลือทางจราจร นา...
16/01/2023

เมื่อ 151000 ม.ค. 66
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี(ด่านตรวจร่วมเขาเกลือ, พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)จัดกำลังพลช่วยเหลือทางจราจร นายอุทัย จันทร์ไทย ผู้ขับรถ ยี่ห้อรถ HINO(รถพ่วง 20 ล้อ) สีขาว ป้ายทะเบียน 74-0072 สมุทรปราการ ประสบอุบัติเหตุรถเสีย(น้ำมันเครื่องรั่ว) บริเวณถนนหมายเลข 317 ทางลงด่านเขาเกลือ มุ่งหน้าไปแหลมฉบัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.66 เวลา 1030 ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พยาบาล ได้นำผ้าห่ม และของขวัญไปมอบให...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.66 เวลา 1030 ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พยาบาล ได้นำผ้าห่ม และของขวัญไปมอบให้กับเด็กชาย อาลีฟ วาซา อายุ 14 ขวบ ที่ป่วยพิการตั้งแต่แรกเกิด พร้อมกันนี้ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฯ พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ณ ที่อยู่ 66 บ.ตะลาฆอสะโต ม.8 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ประกอบด้วยทางครอบครัวมีฐานะยากจน จึงเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้อง และครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษญ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยมี จนท.ทหาร และครอบครัว รวม 15 คน ร่วมในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติได้รับการขอบคุณจากครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง และสร้างความประทับใจให้กับเด็กชายเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๓๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชน ร่วมเดินเท้...
16/01/2023

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๓๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชน ร่วมเดินเท้าเข้าชุมชนพบปะเยี่ยมเยียน มอบผ้าห่มให้ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกับข้าวสารจำนวน ๕ กิโลกรัม ให้กับครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง พูดคุยรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในโอกาสต่อไป ณ หมู่ที่ ๖ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส แก่ นางสาว นูรีซัน เลาะปากา อายุ ๔๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๐/๒ และนาง เยาะ แวดอเลาะ อายุ ๙๓ ปี บ้านเลขที่ ๘๓/๑ ซึ่งเป็นผู้พิการ ไม่การสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อช่วยเหลือสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ผู้ป่วยติดเตียง ผลการปฏิบัติได้รับการต้อนรับ ได้รับการขอบคุณจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ขอขอบคุณ พลตรี วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6 / ผู้บัญชาการกองกำล...
16/01/2023

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส 
ขอขอบคุณ พลตรี วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6 / ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี

นายศุภชัย​ ซื่อสัตย์ ประชาชนจิตอาสา มีใจจิตอาสา และเป็นหนึ่งในทีมจิตอาสารักษ์ป่า ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด เกิดป่วยกระทันหัน เส้นเลือดหัวใจตีบสามเส้นต้องรับการผ่าตัดโดยด่วน ทางโรงพยาบาลต้องการเลือดกรุ๊ป 0 ด่วนเพราะเลือดกรุ๊ปในคลังเลือดที่​ ร.พ​ ศูนย์โรคหัวใจตะวันออกเฉียงเหนือ​ จ.ขอนแก่น​ หมด ไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ ที่จะใช้ในการรักษา
ตอนนี้คนไข้ใส่ใตเทียม_หัวใจเทียม​ ต้องผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ 3 เส้นมี 1 เส้นที่อุดตัน ทีมแพทย์ไม่สามารถถอดอุปกรณ์เครื่อง เพื่อจะเอาลวดสอดเส้นเลือดได้ อาการเลยหนักต้องใช้เลือดกรุ๊ป O หล่อเลี้ยงตลอดเวลา และได้ใช้เลือดหมดไปแล้วถึง 75ถุง จนตอนนี้ไม่เหลือเลยทั้งโรงพยาบาล 

พลตรี วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ได้ทราบข่าว และหากไม่มีเลือดในวันนี้จะทำให้คนไข้เสียชีวิต ท่านจึงประสานแจ้งให้หน่วยทหารในพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมกำลังพลที่จะไปช่วยกันบริจาคโลหิตและได้มี กำลังพลทหาร จาก พล.ร.6 รวมทั้งสิ้น 45 นาย พร้อมใจกันไปร่วมบริจาคโลหิตจนกระทั่งโรงพยาบาลมีเลือดกรุ๊ปโอไว้สำหรับใช้ในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยผลจากขีดอันตรายขั้นต้น

จึงขอขอบคุณท่านและกำลังพลทุกนายที่เสียสละเวลาและพร้อมใจกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ศูนย์ข่าวราชสีห์ รส.

ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 15 ม.ค. 66 ดังนี้1. นพค.25 สนภ.2 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเก็บ...
16/01/2023

ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 15 ม.ค. 66 ดังนี้
1. นพค.25 สนภ.2 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.โนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
2. มทบ.42 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ฟื้นฟู ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
3. ร.8 พัน.1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.หนองด้วง ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
4. ร.13 พัน.2 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ บ.สูงแคน ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
5. สร.บ้านเพ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า บริเวณถนนบ้านในไร่ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
6. ฉก.นย.จันทบุรี อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน จากเหตุรถพ่วงประสบอุบัติเหตุรถเสียกลางทาง ในพื้นที่ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
7. ฉก.นย.ทร.
- ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ บริการตรวจสุขภาพ พร้อมจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
- ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ บริการตรวจสุขภาพ พร้อม​จ่ายยาสามัญประจำบ้าน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ศบภ.ทท. ขอรายงานการ บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 14 ม.ค.66 ดังนี้1. นพค.14 สนภ.1 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำ...
16/01/2023

ศบภ.ทท. ขอรายงานการ บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 14 ม.ค.66 ดังนี้
1. นพค.14 สนภ.1 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.หนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
2. นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.ปาล์ม ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
3. นพค.46 สนภ.4 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมให้กับชุมชน บริเวณลุ่มน้ำปากพนัง บ.เนินหนองหงษ์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
4. มทบ.12 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ณ ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
5. ป.3 พัน.3 แจกจ่ายอาหารกล่องให้กับประชาชน ในพื้นที่ ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

"มณฑลทหารบกที่ 27 จัดงานวันเด็กประจำปี 2566 มอบของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรหลานของกำลังพล" เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 0...
16/01/2023

"มณฑลทหารบกที่ 27 จัดงานวันเด็กประจำปี 2566 มอบของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรหลานของกำลังพล"

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 0830 นาฬิกา พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชาและคณะแม่บ้านฯ ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรหลานของกำลังพล ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วย จาก พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 จำนวน 10,000 บาท ต่อจากนั้นได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และคำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่บุตรหลานของกำลังพล
สำหรับกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ ได้สอดแทรกความรู้คุณูปการและพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น การแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบิดามารดา และจับสลากลุ้นรางวัล ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนและกิจกรรม Army Delivery ส่งมอบของขวัญให้กับเด็กๆรองค่าย ฯ สร้างความสุขให้กับเด็กๆอันจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

"..ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน.. "เมื่อ 14 ม.ค.66 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 307กองกำลังนเรศวร ได้แก่1.ร.ต.สุร...
16/01/2023

"..ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน.. "

เมื่อ 14 ม.ค.66 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 307กองกำลังนเรศวร ได้แก่
1.ร.ต.สุรชาติ ปัญญาเทพ หัวหน้า.ชป.
2.ส.อ.ธัชชัย เสวิกา
3.ส.ท.สิทธิชัย ยอดสะแล
4.พลทหาร อภิชัย แซ่หมี
5.พลทหาร ชาติชาย ไกลวัลอร่ามแสง
ขณะเดินทางกลับจากการร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ชื่อนายทุนอ่อง ปฏิพัทธิ์กวี บ้านเลขที่ 80 หมู่ 5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ ชนกับรถจักรยานยนต์ของ นาย ทร (ไม่ทราบนามสกุล) บนถนนหมายเลข 108 ขาออกจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บริเวณ บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,อำนวยความสะดวกด้านจราจร และประสาน หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน พาไปรักษาตัวต่อ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาล อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต่อไป

#ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังนเรศวร
# save ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ศบภ.ทท.  ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 13 ม.ค.66 ดังนี้1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. แล...
16/01/2023

ศบภ.ทท. ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 13 ม.ค.66 ดังนี้
1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. และเหล่าทัพ
1.1 นพค.16 สนภ.1 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.สักงอยน้อย ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1.2 นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
1.3 นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ก่อสร้างฝายเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
1.4 มทบ.37 มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.หญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1.5 รพศ.1 พัน.1 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ไทรงาม ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

2. การบริจาคโลหิตโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
- บก.ทท จัดกำลังพล 5 นาย ยอดประจำวัน 2,250 มิลลิลิตร
- ทบ. จัดกำลังพล 15 นาย ยอดประจำวัน 4,050 มิลลิลิตร
- ทร. จัดกำลังพล 57 นาย ยอดประจำวัน 25,650 มิลลิลิตร
- ทอ. จัดกำลังพล 49 นาย ยอดประจำวัน 22,050 มิลลิลิตร
รวมกำลังพล 126 นาย ยอดประจำวัน 54,000 มิลลิลิตร

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66, 1330 พล.ต ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ. 37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. ไพโรจน์ ยะวิ...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66, 1330 พล.ต ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ. 37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. ไพโรจน์ ยะวิญชาญ เสธ.มทบ.37/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เทศบาลนครเชียงราย และผู้นำชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่ นายสายยนต์ อินตาลาม ซึ่งเป็นผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 1108/01 ถนนเจ้าพ่อดอยทอง ชุมชนดอยทอง ต.เวียง อ.เมือง จว.ช.ร. พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และสร้างความอบอุ่นกาย อบอุ่นใจ และความปลาบปลื้ม ให้กับผู้พิการเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 1330 ป.4 พัน.17 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ช่วยเหลือที่พักสงฆ์อาราม...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 1330
ป.4 พัน.17 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ช่วยเหลือที่พักสงฆ์อารามพระธาตุทันตา เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูง และน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคแก่พระสงฆ์ โดยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ ณ ที่พักสงฆ์อารามพระธาตุทันตา ต.แม่ปืม อ.เมือง จว.พะเยา

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 1000 พล.ต.จักรพันธ์  ขันมั่น ผบ.มทบ. 27 /ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.27 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 1000 พล.ต.จักรพันธ์ ขันมั่น ผบ.มทบ. 27 /ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.27 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ .27 และคณะ เดินทางเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาวให้กับสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ณ บ้านหนองนาโท ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 ครอบครัว โดยมี รองนายก อบต.ขามเปี้ย,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่,อสม.,และครูศิลปาชีพ ร่วมให้การต้อนรับและมอบเครื่องกันหนาว
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกฯ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 1300 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต.พัฒน์ธนะ ศรีเทพธำรงค์ หน.ชป.ประสานงาน...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 1300 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต.พัฒน์ธนะ ศรีเทพธำรงค์ หน.ชป.ประสานงานฯ โครงการฯ บ.ห้วยหญ้าไซ พร้อมกำลังพล ร่วมกับนายคำมูล แออู่ ผญบ.ห้วยหญ้าไซ ม.๙ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จว.ช.ร. มอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร กลุ่มผู้สูงอายุ ราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จำนวน ๑๐ ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความอบอุ่นกายใจ และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ

สรุปก้อไม่พ้นทหาร💚💂‍♀️🌳🍁🍂💧#ทหารมีไว้ทำไม #ผู้ว่ามีไว้ทำไม​ ท้ายสุด..... ก็ต้องทหาร​ 12​ ม.ค.66 กำลังจิตอาสา กองทัพบก พร้...
16/01/2023

สรุปก้อไม่พ้นทหาร

💚💂‍♀️🌳🍁🍂💧#ทหารมีไว้ทำไม #ผู้ว่ามีไว้ทำไม​ ท้ายสุด..... ก็ต้องทหาร​

12​ ม.ค.66 กำลังจิตอาสา กองทัพบก พร้อมรถฉีดน้ำ รถบรรทุกน้ำ และรถปิคอัพ เข้าทำกิจกรรมจิตอาสา ณ #สวนป่าเบญจกิติ ช่วยรดน้ำดูแลต้นไม้ในจุดที่ไม่มีระบบรดน้ำ หรือเข้าไม่ถึง เช่น เกาะต้นไม้บริเวณแปลงป่าปล่อยธรรมชาติ​โดยมีแผนดำเนินการในพื้นที่4 บ่อ ใช้เวลา2วัน

ในพื้นที่ส่วนที่รถเข้าถึง กทม. จัดรถน้ำฉีดรดและเพิ่มเครื่องสูบน้ำ จากคลองไผ่สิงโต สูบเฉพาะห้วงเวลาน้ำสภาพดี เข้าเติมบ่อตื้นเพื่อเติมน้ำเข้าระบบตามแบบ

Cr:

ศบภ.ทท.  ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 12 ม.ค. 66 ดังนี้1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. แล...
16/01/2023

ศบภ.ทท. ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 12 ม.ค. 66 ดังนี้
1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. และเหล่าทัพ
1.1 นพค.11 สนภ.1 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.หนองหญ้าปล้อง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
1.2 นพค.26 สนภ.2 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
1.3 นพค.32 สนภ.3 นทพ. ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.เมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
1.4 นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ บริการตรวจสุขภาพ และแจกแว่นสายตา พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มแจกให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1.5 วส.914 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.จอป่าคา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
1.6 มทบ.37 มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.แหย่งพัฒนา ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
1.7 มทบ.45 บริการตรวจสุขภาพ และจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
1.8 ร.3 พัน.3 บริการตรวจสุขภาพ พร้อมจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.โนนสามัคคี ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
1.9 กกล.นเรศวร ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1.10 บชร.1 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับสถานศึกษา ณ โรงเรียนเขาอำนวยสุข ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1.11 ทรภ.2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับศาสนสถาน ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1.12 ฉก.นย.จันทบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับศาสนสถาน ณ วัดเขาแหลมสิงห์ และพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพื้นที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
1.13 ฉก.นย.ภต. มอบถุงยังชีพ และบริการตรวจสุขภาพ พร้อมจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

2. การบริจาคโลหิตโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
- บก.ทท จัดกำลังพล 3 นาย ยอดประจำวัน 1,200 มิลลิลิตร
- ทบ. จัดกำลังพล 198 นาย ยอดประจำวัน 89,100 มิลลิลิตร
- ทร. จัดกำลังพล 53 นาย ยอดประจำวัน 23,850 มิลลิลิตร
- ทอ. จัดกำลังพล 100 นาย ยอดประจำวัน 45,000 มิลลิลิตร
รวมกำลังพล 354 นาย ยอดประจำวัน 159,150 มิลลิลิตร

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66, 0830 - 1600 พล.ต ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ. 37 จัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. แล...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66, 0830 - 1600 พล.ต ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ. 37 จัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และ เทศบาลนครเชียงราย ในการเข้าดำเนินการรื้อถอน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ให้แก่ นายสายยนต์ อินตาลาม ซึ่งเป็นผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 1108/01 ถนนเจ้าพ่อดอยทอง ชุมชนดอยทอง ต.เวียง อ.เมือง จว.ช.ร. ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการขุดหลุมสำหรับงานฐานรากเพิ่มอีก 3 หลุม รวมขุดหลุมแล้ว จำนวน 6 หลุม

ศปภอ.ทบ.3 : การมอบเสื้อกันหนาวกองทัพบกให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ตามโครงการ "กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว"-------------...
16/01/2023

ศปภอ.ทบ.3 : การมอบเสื้อกันหนาวกองทัพบกให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ตามโครงการ "กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว"
--------------------------------------
เมื่อ 12 ม.ค. 66 ผบ.ศปภอ.ทบ.3 และคณะนายทหาร และจิตอาสาของหน่วย ได้ลงพื้นที่ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ทภ.3 อนุมัติให้หน่วยจัดกำลังสนับสนุน มทบ.39 ในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้รับการประสานร้องขอ โดยหน่วยได้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทำการมอบเสื้อกันหนาวกองทัพบก จำนวน 11 ตัว ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการ "กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ณ ที่พักอาศัยของประชาชน
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจ อบอุ่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อทหาร ที่ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

🌟ศบภ.มทบ.46 โดย ร.153 พัน.3🌟  การช่วยเหลือประชาชน ณ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี1. สถานการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์ทั่วไป...
16/01/2023

🌟ศบภ.มทบ.46 โดย ร.153 พัน.3🌟
การช่วยเหลือประชาชน ณ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

1. สถานการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่
2.ผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์
3.การช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 1000
พ.ท. ภทรธร ภคเลิศพงษา ผบ.ร.153 พัน.3 จัดกำลังพล จิตอาสพระราชทานของหน่วยเข้าช่วยเหลือพี่น้อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากก่อไผ่โน้มเข้าหาสายไฟฟ้าในหมู่บ้านจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเมือง จังหวัดปัตตานี
4. ศูนย์พักพิง/จุดพักพิงชั่วคราว -

#มทบ23"ชป.กร.มทบ.23 ขนความสุขมามอบให้เด๊กๆถึงที่"**************************เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 15.00 น. ชป.กร.มท...
16/01/2023

#มทบ23
"ชป.กร.มทบ.23 ขนความสุขมามอบให้เด๊กๆถึงที่"
**************************
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 15.00 น. ชป.กร.มทบ.23 ลงพื้นที่โรงเรียนโกทา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องวันเด็กแห่งชาติและสร้างความสุขให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการมอบขนม อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน จากผู้ใหญ่ใจดีให้กับน้องๆ พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ค่ายศรีพัชรินทร
#วันเด็กแห่งชาติ

#วันเด็กแห่งชาติทภ2
****************
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544753311022884&id=100064646594128&mibextid=Nif5oz

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66, 0900 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต.จีระพันธ์ บุญเต็...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66, 0900 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต.จีระพันธ์ บุญเต็ม หน.ชป.กร.มทบ.37 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ นายเรืองฤทธิ์ พรสกุลไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหย่งพัฒนา ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. พร้อมนำสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ แอลกอฮอล์พระราชทาน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)

มทบ.28   1. ภารกิจ : จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   2. หน่วย : มทบ.28   3. วัน/เวลา : 12 ม.ค. 66 เวล...
16/01/2023

มทบ.28
1. ภารกิจ : จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2. หน่วย : มทบ.28
3. วัน/เวลา : 12 ม.ค. 66 เวลา 1500
4. สถานที่ : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเลย จว.ล.ย.
5. รายละเอียด : มทบ.28 ร่วมใจ "บริจาคโลหิต" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และเป็นการบริจาคโลหิตเพื่อประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือคลังโลหิตสำรองของจังหวัดเลย ให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้จำนวนโลหิต 9,000 ซีซี ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

- เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๖, ๑๓๐๐ ฉก.ทพ.๓๖ จัด นายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือส่งต่...
16/01/2023

- เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๖, ๑๓๐๐ ฉก.ทพ.๓๖ จัด นายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน โดย ชปบ.ทบ.ฉก.สิงหนาท (ฉก.ร.๑๗) จัด ฮ.ท. ๒๑๒ จำนวน ๑ ลำ พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.ม.ส. เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส. จำนวน ๑ ราย ทราบชื่อผู้ป่วย คือนาย สีสำเริง กล้าณะรงค์ อายุ ๕๓ ปี ที่อยู่ ๓๖ ม.๗ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส. ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ จาก สนาม ฮ. ชั่วคราวสนามฟุตบอล รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส. เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อ ณ รพ.นครพิงค์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.

ศบภ.ทท.  ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 11 ม.ค. 66 ดังนี้1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. แล...
16/01/2023

ศบภ.ทท. ขอรายงานการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 11 ม.ค. 66 ดังนี้
1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. และเหล่าทัพ
1.1 นพค.25 สนภ.2 นทพ.ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.โนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
1.2 นพค.36 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ห้วยกองเป๊าะ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
1.3 นพค.45 สนภ.4 นทพ.
- บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ คลองท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
- ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.ตะเหมก ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
1.4 วส.921 สนภ.5 นทพ.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
1.5 มทบ.37 สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
1.6 ร.3 พัน.3 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.คำพี้ ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
1.7 ร.16 พัน.1 มอบผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม และยารักษาโรค ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ตาทวด ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
1.8 ร.31 พัน.2 บริการตรวจสุขภาพ แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
1.9 ทรภ.2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับศาสนสถาน ณ วัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

2. การบริจาคโลหิตโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
- บก.ทท จัดกำลังพล 15 นาย ยอดประจำวัน 6,750 มิลลิลิตร
- ทบ. จัดกำลังพล 244 นาย ยอดประจำวัน 112,800 มิลลิลิตร
- ทร. จัดกำลังพล 61 นาย ยอดประจำวัน 27,450 มิลลิลิตร
- ทอ. จัดกำลังพล 153 นาย ยอดประจำวัน 68,850 มิลลิลิตร
รวมกำลังพล 473 นาย ยอดประจำวัน 215,850 มิลลิลิตร

"กองทัพเรือ ศรชล. และชุมชนในพื้นที่ ร่วมค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ดำน้ำ เดินเท้า เกาะในชุมพรซ้ำ และเกาะไข่ ประจว...
16/01/2023

"กองทัพเรือ ศรชล. และชุมชนในพื้นที่ ร่วมค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ดำน้ำ เดินเท้า เกาะในชุมพรซ้ำ และเกาะไข่ ประจวบ ย้ำไม่เลิกค้นหาแน่นอน แม้จะยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่ม"

วันที่ 11 ม.ค.66 ผลการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอับปางที่ยังสูญหายอีก 5นาย ซึ่งวันนี้คลื่นลมเบาขึ้น และตลอดทั้งวันยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติม โดยในวันนี้ เรือต่างๆได้ค้นหาบนผิวน้ำอย่างต่อเนื่อง ศรชล.จังหวัดชุมพร ได้จัดชุดลาดตระเวนเดินเท้า จากกรมอุทยานฯ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ทำการปูพรมค้นหาแนวชายหาดและตามเกาะต่างๆ โดยเฉพาะเกาะที่เคยค้นหาไปแล้วก็เข้าค้นหาซ้ำอีก ทั้งบริเวณเกาะชุมพร ซึ่งไม่พบผู้สูญหาย พบเพียงลักษณะคล้ายอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเรือ

ในขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล ออกค้นหาบริเวณเกาะไข่ จ.ชุมพร ทั้งการเดินเท้าสำรวจค้นหา และการดำน้ำค้นหา ก็ยังไม่พบผู้ประสบภัยเพิ่มเติมเช่นกัน สำหรับนักประดาน้ำที่ไปดำน้ำสำรวจและค้นหาบริเวณจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ซึ่งอยู่ห่างจากทาาเรือประจวบ 20ไมล์ทะเล หรือ 36กิโลเมตร ผลการปฏิบัติก็ไม่พบผู้ประสบภัย

โดยพลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 บอกว่า เมื่อนานวันเข้าการค้นหาค่อนข้างยากลำบากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยเป็นทะเลเปิด แต่ตามโปรแกรมซาแมพที่คำนวนตามกระแสคลื่นลมนั้น อุปกรณ์ต่างๆของเรือหลวงสุโขทัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็ได้พัดไปตามกระแสน้ำที่ถูกคำนวนมาก และได้เก็บอุปกรณ์ที่ตรวจพบมาไว้แล้ว ส่วนจะมีโอกาสไปถึงเกาะพะงัน ตามที่ญาติกำลังพลต้องการค้นหาหรือไม่นั้น พลเรือโทพิชัยระบุว่า หากกรณีเสียชีวิตก็อาจจะลอยไปถึงได้ตามกระแสน้ำ เพราะอุปกรณ์หลายๆชิ้นลอยไปถึงเกาะเต่า จ.ชุมพร ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกับเกาะพะงัน ซึ่งก็ได้มอบหมายให้ ศรชล.ภาคที่2 ใช้เรือดำเนินการค้นหา แต่บริเวณเกาะพะงันความลึกของน้ำประมาณ 60เมตร ซึ่งลึกมาก การดำน้ำค้นหาก็ค่อนข้างยากแต่ก็ยังต้องทำ ทั้งนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์เรือประมงหากมีการลากอวน และพบก็ให้แจ้งมาที่กองทัพเรือเพื่อเข้าดำเนินการได้

ทั้งนี้กองทัพเรือยังได้ให้เรือลาดตระเวนในจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เรือประมงเข้ามาทำการประมงในพื้นที้ดังกล่าว เพราะบริเวณใต้น้ำมีกระแสคลื่นและความแรงของคลื่นใต้น้ำอาจจะทำให้เรือหลวงสุโขทัยที่ตั้งอยู่พลิกตัวได้ ส่วนจะมีโอกาสเข้าไปค้นหาในตัวเรือมากน้อยแค่ไหนนั้น พลเรือโทพิชัย บอกว่า อุปสรรคบริเวณดังกล่าวคลื่นยังแรง และเมื่อวานนี้ได้ส่งนักประดาน้ำไปค้นหา แต่มีความยากเนื่องจากยังมีอวนของเรือประมงคลุมทับไว้อยู่ ก็จะเป็นอุปสรรคกับนักประดาน้ำ ที่จะไปเกี่ยวอุปกรณ์การดำน้ำ รวมถึงเวลาในการปฏิบัติการของนักประดาน้ำที่มีจำกัด ซึ่งตอนนี้ได้ทำระยะไว้แล้วในการค้นหาจากตัวเรือห่างออกมาระยะ300เมตร ก็จะค้นหารอบๆพื้นที่นี้ แต่จากการค้นหาแล้วก็ยังไม่พบผู้สูญหาย พร้อมยืนยันว่า "กองทัพเรือ ยังไม่ล้มเลิกแผนการค้นหาแน่นอน และจะค้นหาเพื่อพาทุกคนกลับบ้านให้ได้"

#เรือหลวงสุโขทัย

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 1430 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต. ไพบูลย์ สายหงษ์ หน.ชป.โครงการฯ บ้าน...
16/01/2023

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 1430 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ต. ไพบูลย์ สายหงษ์ หน.ชป.โครงการฯ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มอบผ้าห่มถุงยังชีพ และข้าวสารอาหารแห้งให้กับ นายสุรี แสนศุก ราษฎร บ้านธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. เพื่อเพิ่มความอบอุ่นกายใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรในพื้นที่

🧑‍⚕️" หมอเดินเท้า Delivery บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุถึงบ้าน "🧑‍⚕️  เมื่อ 11 ธ.ค. 66 เวลา 0900 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์...
16/01/2023

🧑‍⚕️" หมอเดินเท้า Delivery บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุถึงบ้าน "🧑‍⚕️

เมื่อ 11 ธ.ค. 66 เวลา 0900 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ได้มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสาและจนท.เสนารักษ์ของหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า ปันสุข ปันรอยยิ้ม" เข้าตรวจเยี่ยมและให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย พร้อมกับแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้หน่วยได้มอบยารักษาโรคเบื้องต้น ให้กับ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ม.6 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

📝ศบภ.ทภ.4 ขอรายงานการปฏิบัติประจำ วันที่11 ม.ค. 661. สถานการณ์และแนวโน้ม : หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง...
16/01/2023

📝ศบภ.ทภ.4 ขอรายงานการปฏิบัติประจำ วันที่11 ม.ค. 66
1. สถานการณ์และแนวโน้ม : หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมญวน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม.

2. ผลกระทบต่อประชาชน : ระหว่างวันที่ 7 - 9 ม.ค.66 ส่งผลทำให้เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ 2 จ. (ยะลา ปัตตานี)
3 อ. 20 ต. 101 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 11,405 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

3. การช่วยเหลือ/การปฏิบัติ :
- ศบภ.มทบ.46 โดย ช.พัน.15 พล.ร.15 นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ร้อย.ทพ.4301 ดำเนินการฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งอุปกรณ์การเรียน ให้อยู่ในสภาวะปกติ ให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ ม.4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
: นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ร้อย.ทพ.4301 ดำเนินการฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ณ มัสยิดดารุสลาม ม.4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

4. ศูนย์พักพิง/จุดพักพิงชั่วคราว


# ศบภ.ทภ.4

ศบภ.ทท.  ขอรายงานการ บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 10 ม.ค.66 ดังนี้1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. แล...
16/01/2023

ศบภ.ทท. ขอรายงานการ บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 10 ม.ค.66 ดังนี้
1. การช่วยเหลือประชาชนของ บก.ทท. และเหล่าทัพ
1.1 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ห้วยมะนาว ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
1.2 นพค.32 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
1.3 นพค.34 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1.4 นพค.35 สนภ.3 นทพ.
ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.วังแสงทอง ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
1.5 นพค.44 สนภ.4 นทพ.
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยให้กับชุมชน ณ ฝายกั้นน้ำศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
1.6 นพค.54 สนภ.5 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ดาร์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
1.7 มทบ.37 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
1.8 พล.ร.15 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ.ท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
1.9 ร.13 พัน.2 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบผ้าห่มกันหนาว และบริการตรวจสุขภาพ พร้อมจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ด่านใต้ ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
1.10 ช.พัน.15 พล.ร.15 ฟื้นฟู ทำความสะอาด และขนย้ายอุปกรณ์การเรียน ให้กับสถานศึกษา ภายหลังจากน้ำลด ณ โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
1.11 พัน.ช.คมศ.พล.ช.
ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ บ.ลกขวาง ต. หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
1.12 ฉก.ทพ.35 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับเด็กนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1.13 นรข.เขตหนองคาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างทาง บริเวณถนนสาย 212 บ.ท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1.14 ทรภ.2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1.15 ฉก.นย.ทร. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ.ส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
1.16 บน.5 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เข้าดับเพลิงไหม้กองใยมะพร้าว ให้กับโรงงานแปรรูปใยมะพร้าว ในพื้นที่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

2. การบริจาคโลหิตโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
- บก.ทท จัดกำลังพล 12 นาย ยอดประจำวัน 5,400 มิลลิลิตร
- ทบ. จัดกำลังพล 288 นาย ยอดประจำวัน 129,600 มิลลิลิตร
- ทร. จัดกำลังพล 64 นาย ยอดประจำวัน 28,800 มิลลิลิตร
- ทอ. จัดกำลังพล 129 นาย ยอดประจำวัน 58,050 มิลลิลิตร
รวมกำลังพล 493 นาย ยอดประจำวัน 221,850 มิลลิลิตร

ที่อยู่

Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6625756605

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ
ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6
2. หน.ชป. : จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ภูมลี โทร. 095-1799459
3. สถานที่ : บ.มะกอก - บ.ส้มโฮง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4. การปฏิบัติ : ชป.7 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน บ.มะกอก-บ.ส้มโฮง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.โดยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เกี่ยวกับการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 7 นาย ( ส.3พลฯ 4 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313
7. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 ,เวลา 1340-1420
8. Location :
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศปมพ.ฐท.กท. โดยจัดกำลังพลจำนวน ๖ นาย/ชุด เป็นชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๑ เขต ของ กทม.ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางบอน เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตภาษีเจริญ
และจุดบริการประชาชนประจำที่จำนวน ๑ จุด บริเวณแยกราชพฤกษ์ตัด ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔
เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพื้นที่ต่างๆ โดยให้คำแนะนำ จำนวน ๖๔ คน และประชาชนที่ใช้บริการตู้ปันสุข จำนวน ๔๗๑ คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๔ กองทัพเรือ โดย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.มอบหมายให้ ร.ต.สุธีร์ โยวะบุตร ผบ.ร้อย.ฉก.นย.ทร.๗ นำกำลังพลจิตอาสาและ กำลังพลชุดช่างก่อสร้างบ้านให้กับนายมะตอเฮ กูโน ณ บ้านเลขที่ ๑๔ บ.โคะ ม.๕ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อน จากกรณีบ้านได้รับ ความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากดินทรุด การปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
เมื่อ 26 ต.ค.64 กำลังพลจิตอาสา ป.1 พัน.11 รอ.ได้ทำการช่วยเหลือประชาชน อ.ป่าโมก จ.อ่างทองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งดังนี้
- ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง ขนย้ายเครื่องสูบน้ำจาก อบต.โผงเผงนำไปเปลี่ยนเครื่องเก่าที่ชำรุดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยหมู่ที่ 8 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง แต่ได้รับผลกระทบจากน้ำรั่วซึมมาทางพื้นผิวถนนและแนวพนังกั้นน้ำและเขตติดต่อหมู่ที่ 7
- ให้การช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.โผงเผง ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่ปลอดภัย เนื่องจากมีมวลน้ำตีโอบมาจากทาง อ.บางบาล
- ลำเลียงกระสอบทรายเสริมแนวป้องกัน พื้นที่หน้าวัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
ทั้งนี้ในพื้นที่อ.ป่าโมก จ.อ่างทองยังมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในอีกหลายจุด

ผลการปฏิบัติเรียบร้อยดี
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบครับ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 1200 -1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 10 เที่ยว ประชาชน จำนวน 80 คน พร้อมบริการรับถุงยังชีพจากกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี จำนวน 28 ชุด ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6
ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: กอง สพบ.พล.ร.6
2. หน.ชป. :
ชป.ที่1 จ.ส.อ. พรชิต นามนาค
โทร. 0902431888
ชป.ที่ 2 ส.อ. วงศ์วรัณ ฤทธิ์บำรุง
โทร. 0980566586
3. สถานที่ : อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4.ภารกิจ :
4.1 อำนวยความสะดวก ตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางสัญจร ภายในโรงเรียนมะค่าพิทยาคม
4.2 ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ.เขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 14 นาย(น.1 ส.6 พลฯ 7 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ :
รยบ.2 1/2 ตันFTS จำนวน 2 คัน
รยบ.4×4 แบบ 51 จำนวน 1 คัน
7. ว / ด / ป : 26 ต.ค. 64 ,0100-1300
8. Location :
ตำบล มะค่า
https://maps.app.goo.gl/bZsB9KxYAkifyWt29
ตำบล เขวาใหญ่
https://maps.app.goo.gl/Korn1oFT2NJZnYou8
ศบภ.มทบ.26 โดย ส.พัน.6 พล.ร.6 ขออนุญาตรายงานผลการ
ปฏิบัติที่สำคัญดังนี้.
1. หน่วย: ส.พัน.6. พล.ร.6
2. หน.ชป. : จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ภูมลี โทร. 095-1799459
3. สถานที่ : บ.มะกอก - บ.หนองแข้ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.
4. การปฏิบัติ : ชป.7 ส.พัน.6 พล.ร.6 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน บ.มะกอก-บ.หนองแข้ - บ.ดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จว.ม.ค.โดยอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรไปทำงาน และทำธุระในตัวเมืองมหาสารคามของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
5. ยอดกำลังพล : จำนวน 7 นาย ( ส.3พลฯ 4 นาย)
6. ยอดยุทโธปกรณ์ : รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 1 คัน หมายเลข 93313
7. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 ,เวลา 1130-1230
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 0800-1200 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 11 เที่ยว ประชาชน จำนวน 82 คน พร้อมบริการรับถุงยังชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ณ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
1. หน่วย : ร.16 พัน.1
2. ภารกิจ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วม
3. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64 เวลา 1000-1200
4. สถานที่ : บ.คุ้มสะอาด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
5. รายละเอียด : ชป.บรรเทาสาธารณภัย ร.16 พัน.1 นำโดย ส.อ.วทัญญู ศรีมายา หน.ชป. ได้นำ กพ.จำนวน 19 นาย (ส.8,พ.11) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม ดังนี้
- ทำการก่อกระสอบทราย และเสริมแนวกระสอบทราย
- ทำการปรับปรุงแนวกระสอบทราย
6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศบภ.มทบ.21 โดย พัน.ร.มทบ.21
ขออนุญาตรายงานการปฏิบัติ ดังนี้
1. หน่วย : พัน.ร.มทบ.21
2. ภารกิจ : สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
3. ว/ด/ป : 26 ต.ค.64
4. สถานที่ : หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
5. รายละเอียด : พัน.ร.มทบ.21 จัดกำลังพล 20 นาย สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ประกอบอาหารปรุงสุกให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา
6. ผลการปฏิบัติ : ประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 8,000 กล่องต่อวัน
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 0500-0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.54 สนภ.5 นทพ./ ศบภ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย -รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดกลาง จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระเครน จำนวน 1 คัน -รยบ.สัมภาระขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน -เรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 ลำ อำนวยความสะดวกให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้า - ออก จำนวน 8 เที่ยว ประชาชน จำนวน 72 คน พร้อมให้บริการในการรับถุงยังชีพสภากาชาติไทย จำนวน 28 ชุด โดย นายสมหวัง วงค์คำ ปลัดอาวุโส อ.จังหาร เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาด บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
🟡 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารปืนใหญ่

หน่วย ป.72 พัน.721

☑️รับผิดชอบพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน

☑ ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังนี้
1.ต.ประศุก หมู่ 1-7
2.ต.อินทร์บุรี หมู่ 3-5
3.ต.ชีน้ำร้าย หมู่ 1-6 และ 8

☑️สถานการณ์ แม่น้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 26 ต.ค.64

🚨 เขื่อนเจ้าพระยา อัตราการระบายน้ำ 2,644 ลบ.ม./วินาที ▫️ลดลงจากเมื่อวาน 54 ลบ.ม./วินาที

🚨 สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น : จนท.ทหาร และพลเรือน สามารอุดรอยรั่ว big bag บริเวณพนังกั้นน้ำวัดปราสาท หมู่ 4 สำเร็จ และสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำเริ่มลดลง

☑️การปฏิบัติ
ประจำวันที่ 26 ต.ค. 64
เวลา 0800
🔸 ร่วมกับ จนท.พลเรือน กรอกและนำกระสอบทรายอุดรอยรั่ว big bag บริเวณวัดปราสาท หมู่ 4
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต Constitutional Court of Thailand สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สำนักงานสถิติแห่งชาติ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก