Office of International Affairs, EDU, CU

Office of International Affairs, EDU, CU ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Office of International Affairs, EDU, CU, ร้านอาหารไทย, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Phyathai Road, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องกมลพร 1-3 โรงแรมสุโกศล
รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ร่วมงานแถลงข่าว EDUCA 2018 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ภายในงานแถลงข่าวมีการจัดเสวนาพิเศษเรื่อง "โลก Disruptive กับ คุณค่าของครู" และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ด้วย งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี) และคณะจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน เพื่อเป็นครูสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาค โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ภายใต้ชื่อโครงการ 2018 Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) ซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจำนวน 15 คน เดินทางมารับการอบรมในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จัดงาน The 6th International Conference on Lifelong Learning for All 2018 (LLL 2018) ในหัวข้อ "Workplace Learning: HR Approach to Lifelong Learning Skills Development for Workplace" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 โดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน
วิทยากรในการบรรยายวันนี้ ได้รับเกียรติจาก
Mr. Inchiro Miyazawa, programme specialist in literacy and lifelong Learning, UNESCO Bangkok Office.
Prof. Dr. Lawrence Tsui, President, Macau Association for Continuing Education, Honorary President of EAFAE.
Dr. Suttipong Suvansook, Vice President, Human Resources, Toyota Leasing (Thailang) Co.,Ltd., Thailand.

หลังจากการบรรยายมีการถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้ฟังหลายหัวข้อที่น่าสงสัยและน่าสนใจทำให้เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ฟังมากขึ้น พิธีกรดำเนินรายการโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล) ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (6 กันยายน 2561)

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลา Professor Jun Nomura, Ph.D. Manager of TWINCLE program และนักศึกษา จำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ TWINCLE Program แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.45 น. ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์) (อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์) และนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ให้การต้อนรับ Professor Yoshinori Okade และคณาจารย์ รวมจำนวน 4 ท่าน จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม, ประธานสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และนิสิต ได้ให้การต้อนรับ Professor Jun Nomura, M.D., Ph.D. Manager of TWINCLE program และนักศึกษา จำนวน 11 คน จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ TWINCLE Program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ให้การต้อนรับ Professor Geoffrey Ross Notman, Dean, College of Education และคณะ รวม 2 ท่าน จาก University of Otago College of Education ประเทศนิวซีแลนด์ และ สถาบัน NZ Education & Sport Management (NZESM) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ”

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 715 ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และ Visiting Professor ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา (Professor Gerald W. Fry, Ph.D., University of Minnesota, USA) ได้ให้การต้อนรับ Professor Emeritus, Murata Yokuo, Ph.D., Ms. Jargalsaikhan Jargalmaa และคณะ รวม 5 คน จาก The University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ”

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี (อาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และ อาจารย์กวิตา ฟองสถาพร ให้การต้อนรับ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ CEO โรงเรียนมัธยมนากาวา และ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษา จำนวน 10 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกสอน คณาจารย์ และนักเรียนระหว่างกัน โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (อาจารย์ วราเดช กัลยาณมิตร) และ อาจารย์ทาเคชิ คะชิมา ร่วมให้การต้อนรับ (26 กรกฎาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา ร่วมมือกับ กรมเอเชียฯ (กองแอฟริกา)และสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก จัดโครงการการ ศิลปะเพื่อสันติภาพ:เสวนากับศิลปินโมซัมบิก แอฟริกา โดยมี รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แรงบันดาลใจ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน และจุดประกายปัญญาความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์และศิลปินผู้สนใจ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ โดยมี ศิลปินชาวโมซัมบิก (นาย Goncalo Mabunda) และผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะ (นางสาว Andrea Morriera) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ในงานนี้มีคณาจารย์ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ดำเนินการเสวนาโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา (20 กรกฎาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา ร่วมกับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพ: เสวนากับศิลปินโมซัมบิก แอฟริกา โดยศิลปินชาวโมซัมบิก Gonçalo Mabunda ศิลปินที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมจากเหล็กด้วยการเชื่อมเศษซากอาวุธสงครามจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ในโมซัมบิก มาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม ผลงานดังกล่าวถูกแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั่วโลกทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และถูกเชิญให้ไปสร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่ในหลายประเทศ

จัดเสวนา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 -17.30 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการเสวนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
Gonçalo Mabunda ศิลปินชาวโมซัมบิก
และ Andrea Morriera ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะจากประเทศโมซัมบิก
(มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยระหว่างการเสวนา)

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)ได้ที่ https://goo.gl/forms/MiRSQmM1bmLPB1GJ3

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสโมสรซอนต้าประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Prominent Women in the ASEAN Community" A Celebration of the 110th birth Anniversary of Thanphuying Poonsapaya Navawongs Na Ayudhaya โดยมี อธิการบดี(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษา ตามนโยบายของยูเนสโกหรือองค์กรณ์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อเชิดชูเกียรติคุณบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงาม ซึ่งการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่จะส่งให้ยูเนสโก เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก โดยได้รับเกียรติจากวิทยาจากประเทศไทยและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ "พูนศักดิ์ พูนทรัพย์" ด้วย ดำเนินรายการโดย (อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี)

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีเปิดนิทรรศการกวีนิพนธ์และภาพวาดแห่งกตัญญุตจิตแด่ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยาโดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีแถลงข่าวโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "Prominent Women in the ASEAN Community" A Celebration of the 110th birth Anniversary of Thanphuying Poonsapaya Navawongs Na Ayudhaya โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์) ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ–ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรซอนต้าประเทศไทย จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะที่เป็นสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการศึกษาให้เป็นที่รู้จักและยกย่องในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN ) โดยจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการขอรับการยกย่องเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก หลังจากการแถลงข่าวท่านคณบดีได้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติจาก 3 หน่วยงานได้แก่ มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ–ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรซอนต้าประเทศไทย ทั้งนี้โครงการประชุมวิชาการนานาชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา และคุณสุนีย์ บันโนะ นิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Hiroki Shimoide, Administrative Director, Global Core Center, Student Performance Acceleration Center (SPACe) Mr. Kazuhiko Banno และ Ms. Emiko Takasuna จาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตตามสัญญาความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 1-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ โดยมีสาระสำคัญที่เน้นความร่วมมือทางวิชาการและการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยการบุคคลที่สำคัญและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ ได้รับมอบโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อีกทั้ง การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ได้รับร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ฝ่ายวิรัชกิจ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07/09/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์นำโดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และเจ้าหน้าที่จำนวน 31 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 วันนี้เป็นวันที่สาม เวลา 8.30-12.00 น. ศึกษาดูงานที่ศาลาจิ้งซือ(พิพิธภัณฑ์ฉือจี้) จากนั้นเวลา 14.00-16.00 น. ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฉือจี้ ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฉื่อจี้ประเทศไต้หวัน โดยการนี้ท่านคณบดีได้มอบของที่ระลึกแก่ วิทยากรทั้งสองท่าน เพื่อขอบพระคุณในการพาเยื่อมชมสถานที่ดังกล่าว (25 พฤษภาคม 2561)

Office of International Affairs and Global Network, Chulalongkorn U.
05/06/2018

Office of International Affairs and Global Network, Chulalongkorn U.

😯📣รับสมัครนิสิตจุฬาฯ 2 คน เข้าร่วมโครงการซัมเมอร์แคมป์ทีประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนสนับสนุนค่าโครงการและค่าที่พักให้ (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

Overseas Study Program: AUA Students' Update on Life Below Water, to be held by Universitas Indonesia

Program duration: 8-21 July 2018

📍Financial aid provided to students
-Program fee
-Accommodation, meals (excluding dinner), and local transportation (including pick up and drop off at the airport)

Application deadline: 14 June 2018 before 16:00 hrs.

Required documents
1.An application form for Outbound Exchange Student
>> (https://bit.ly/2uWBSa8)
2.A transcript
3.A statement of purpose
4.Recommendation letter for Outbound Student Exchange >> (https://bit.ly/2IFK4xz)
5.Certificate of language proficiency
6.One photocopy of passport

The completed document shall be submitted to Office of International Affairs and Global Network, Chaloem Rajakumari 60 Building [Chamchuri 10 Building], M2 Floor (One Stop Service) or contact [email protected] , 02-218- 3333.

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24/05/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ให้การต้อนรับ Assistant Professor Prof Nurhidayat, M.Ed. (Vice Dean on Student Affair) Associate Professor Koesoemo Ratih, Ph.D. (Coordinator for Internship Program) และ Mr. Noor Alis Setiyadi จาก Universitas Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกสอน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม (17 พฤษภาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30/04/2018

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด สาขาวิชาพัฒนศึกษา และนิสิตชาวกัมพูชา คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Soth Sok คณบดี และ Dr.Socheath Mam อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์, Royal University of Phnom Penh (RUPP) และ Mr.Sareoun Mao, National Institute of Education จากราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Integrating Education for Sustainable Development (ESD) in Teacher Education in South-East Asia” ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย UNESCO กรุงเทพมหานคร ก้าวต่อไปลงมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่าน short courses ทาง ESD ทางวิจัยการศึกษาและ EdTech เป็นขั้นต้นเลยครับ (23 เมษายน 2561)

ที่อยู่

Faculty Of Education, Chulalongkorn University, Phyathai Road
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

+66 22182604 Ext. 119

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Office of International Affairs, EDU, CUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Office of International Affairs, EDU, CU:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ร้านอาหารไทย อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด