คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Fa

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Fa เป็นคณะที่เปิดสอนทางด้านวิชาชีพครูช่าง มานานนับ 50กว่าปี เปิดตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก คณะครุฯ มจพ.

เปิดเหมือนปกติ

⚠⚠⚠ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ⚠⚠⚠เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับท...
02/01/2021

⚠⚠⚠ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ⚠⚠⚠
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 3

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 3

24/12/2020

Warmest thoughts and best wishes for a Happy New Year 2021. May peace, love, and prosperity follow you always.
ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ในสิ่งพึงปรารถนาอันดีตลอดไป

Faculty of Technical Education : KMUTNB

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's cover photo
23/12/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's cover photo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. “ โครงการรับนักศึกษาเรีย...
23/12/2020
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” ประจำปีการศึกษา 2564

http://fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSSk5VNUJQVDA9JmNhdGU9VFhjOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
http://fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSSk5VNVJQVDA9JmNhdGU9VFhjOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาล...

Photos from คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's post
20/12/2020

Photos from คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's post

ดูแลตัวเองและสังคมกันด้วยนะ 😷😷😷
20/12/2020

ดูแลตัวเองและสังคมกันด้วยนะ 😷😷😷

สวมหน้ากาก ไม่ลำบาก เท่าติดเชื้อ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “ โครงกา...
16/12/2020

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” ประจำปีการศึกษา 2564
👇👇👇👇

http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSSk5FNW5QVDA9JmNhdGU9VFhjOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “ โครงกา...
16/12/2020

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” ประจำปีการศึกษา 2564

📌📌📌ประกาศผลวันนี้เวลา 17.00 น. 📌📌📌 ปักหมุดรอได้เลย !!!

03/12/2020
นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น“วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศ...
18/11/2020

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น
“วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ทีม หวานเจี๊ยบและทีม Cubic Film นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งสองทีม ในการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้ารับรางวัล ในงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Impact เมืองทองธานี
ในการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ครั้งนี้มีทีมที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม ทีมหวานเจี๊ยบและทีม Cubic Film จากภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นสองทีมที่เข้ารอบห้าทีมสุดท้าย และได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองทีม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/EITShortfilm)

>> ทีมหวานเจี๊ยบ ผลิตหนังสั้น ชื่อเรื่อง “ Civil Eng Survival Fight For Future” ทีมงานประกอบด้วย
1.น.ส.กัญญพัฒน ไชยทา
2.น.ส.ธรรศิมา นรสิงห์
3.น.ส.กิ่งแก้ว สัมมา
4.น.ส.จรรยพร ทรงปาญาติ
5.น.ส.หฤชนัน ใจลังกา
6.นายณรงค์กรณ์ ขันทอง
7.นายจักรกริช สุวรรณี
8.นายพันธกานต์ ศรีชา
9.น.ส.ณณณิชา เย็นสุข
10.นายฉัตรชัย ชูประสิทธิ์
โดยมี อ.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

>> ทีมCubic Film ผลิตหนังสั้น ชื่อเรื่อง “IF YOU DO (ถ้าคุณทำ)” ทีมงานประกอบด้วย
1.น.ส.นาตาลี ลีฬหาพนากุล
2.นายพงศ์ภัค แก้วลาย
3.นายรัชพล กันฉิม
4.นายศตายุ ต่วนมิหน้า
5.น.ส จตุพร ศิริพุทธานนท์
6.น.ส.กมลพรรณ แผ่คุณ
7.น.ส.ชุติมันต์ แม้นกระโทก
8.น.ส.ธัญวลัย สมนวล
9.นายวรทัศน์ ลาวัง
10.นายณัฐสิทธิ์ ส่งมา
โดยมี อ.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอชื่นชมและยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว 👉👉shorturl.at/fnvLN

UK University Fair - มหกรรมงานเรียนต่ออังกฤษ ใหญ่ที่สุด
13/11/2020

UK University Fair - มหกรรมงานเรียนต่ออังกฤษ ใหญ่ที่สุด

พุธที่ 2 ธันวาคมนี้พร้อมเจอมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK 🇬🇧 แล้วหรือยัง?
.
นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีกกว่า 50 แห่งทั่ว UK เข้าร่วม พร้อมกิจกรรมและสิทธิพิเศษในงานอีกมากมายๆ
‼️
ลงทะเบียนเข้างานได้จาก Link เลย📌
https://www.brit-ed.com/events/uk-university-fair-2021/
หรือ ติดต่อเลยผ่านพี่ๆ BRIT-Ed 📌
BRIT - Education UK
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพร้อมประสบการณ์ 20 ปีที่อังกฤษประเทศเดียว
Line ID: https://lin.ee/utRXTdk
หรือโทร: 02-168-7890
#เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อปริญญาโท #uk #งานเรียนต่อUK

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL)สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วั...
13/11/2020

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานการแข่งขัน
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL)
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ shorturl.at/ktQTV
และ Line official: @thailandgreenmech
หรือ E-mail: [email protected]

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
30/10/2020

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต 📌📌
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://acdserv.kmutnb.ac.th/graduationCeremony/

24/10/2020
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20/10/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

📢ประชาสัมพันธ์📝คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256...
18/09/2020

📢ประชาสัมพันธ์
📝คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
🗂โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

🗓เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

📍รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://fte.kmutnb.ac.th/myfile/stu-mo6.pdf

👉สมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

📣ประชาสัมพันธ์📗คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256...
18/09/2020

📣ประชาสัมพันธ์
📗คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
📚โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2564

📌เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

- หลักสูตร 5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
- หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
- หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) (รับผู้จบ ปวส.)

📍รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://fte.kmutnb.ac.th/myfile/stu-pvs.pdf

👉สมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's cover photo
18/09/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's cover photo

02/09/2020
งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
29/08/2020

งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ข้อปฏิบัติและระเบียบวินัยในการเข้าสอบของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรอ. มจพ.
22/07/2020

กรอ. มจพ.

เฉพาะ มจพ.กรุงเทพฯ

มจพ. ขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์   https://icit.kmutnb....
21/07/2020
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู

มจพ. ขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://icit.kmutnb.ac.th/king10/

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนา.....

นักศึกษาใหม่ เรามี  windows 10 Education  แท้ให้ใช้แบบ ฟรีๆ ศึกษาวิธีขอ ด้วยน่ะจ้า
17/07/2020

นักศึกษาใหม่ เรามี windows 10 Education แท้ให้ใช้แบบ ฟรีๆ ศึกษาวิธีขอ ด้วยน่ะจ้า

วิธีการขอ license key ของ windows 10 education แท้ ให้นักศึกษา มจพ. เอาไปใช้แบบฟรีๆ

วิธีการ activate windows 10 : https://support.microsoft.com/en-us/help/4028407/windows-10-activate

หมายเหตุ* ถ้าไม่สามารถทำตามขั้นตอนได้ หรือเกิดปัญหาในการขอ ให้ติดต่อไปยัง สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เลยครับ

#แอดมินยังคิดไม่ออก

🔊🔊🔊ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ที่ยังไม่มี User ICIT ACCOUNT สมัครใช้บริกา...
10/07/2020

🔊🔊🔊
ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ที่ยังไม่มี User ICIT ACCOUNT สมัครใช้บริการ ICIT ACCOUNT

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนระบบเช็คอินการเข้าใช้งานอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย 😷😷

และรับสิทธิ์ประโยชน์การใช้งาน ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้👍👍

คลิกตามลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยจ๊ะ...
https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
03/07/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้า-ออก มจพ. อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือ จนกว่าเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน

ประกาศรับสมัครงาน สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมฯ มจพ . รายละเอียด 👇👇👇https://icit.kmutnb.ac.th/mai...
03/07/2020

ประกาศรับสมัครงาน สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมฯ มจพ . รายละเอียด 👇👇👇

https://icit.kmutnb.ac.th/main/recruitment-tech-20200703/

02/07/2020
งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

*️⃣*️⃣*️⃣ ประกาศ ๆ *️⃣*️⃣*️⃣
นักศึกษาใหม่ สามารถเข้ารับชมคลิปวีดีโอ แนะนำหน่วยงานตาม ๆ ย้อนหลังได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1HeqcwdJcTcCendlGX5KljA-gIBo5q4wA?usp=sharing

แล้วอย่าลืม!!! เข้าไปกดไลค์ กดติดตามข่าวสารต่าง ๆ ภายในรอบรั้วมหาวิทยาลัยของเรา ได้ตามเพจด้านล่างนี้เลยจ้า

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

บรรยายกาศน้องๆ มามอบตัวนักศึกษาใหม่ ปี2563 แบบ New Normal  เรายังดำเนินตามนโยบายของรัฐ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ทำแบบฉบั...
30/06/2020

บรรยายกาศน้องๆ มามอบตัวนักศึกษาใหม่ ปี2563 แบบ New Normal เรายังดำเนินตามนโยบายของรัฐ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ทำแบบฉบับของครุศาสตร์ฯ เราสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆที่มาเรียนที่นี้ รักและห่วงใย

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
29/06/2020

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ให้เข้าไปปริ้น คำสัญญาการเข้าเรียนใหม่ อีกครั้งค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปรับข้อความบางส่วนค่...
27/06/2020

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ให้เข้าไปปริ้น คำสัญญาการเข้าเรียนใหม่ อีกครั้งค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปรับข้อความบางส่วนค่ะ ก่อนมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เอกสารที่ต้องเตรียมมา>> http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679967802-aedd877e-9ae0

เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่>> http://stdregis.kmutnb.ac.th/

📢 ประกาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 📢นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รห...
23/06/2020

📢 ประกาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 📢

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส 63
ทุกคนต้องเข้าร่วมรับชมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. Facebook Live เพจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
Faculty of Technical Education
2. Facebook Live เพจ งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในทุกสถานที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึก โดยจะกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเข้ามารับของในภายหลัง

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โทร 0 2555 2000 ต่อ 3276

19/06/2020
www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา
และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. ” ประจำปีการศึกษา 2563
👇👇👇👇👇👇👇
http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSRk0wMW5QVDA9JmNhdGU9VFhjOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D

📣📣คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ต้านภัย COVID-19 👩‍⚕️👩‍⚕️👨‍⚕️👨‍⚕️ ในลิฟท์และบันไดขึ...
18/06/2020

📣📣คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ต้านภัย COVID-19 👩‍⚕️👩‍⚕️👨‍⚕️👨‍⚕️ในลิฟท์และบันไดขึ้น-ลงตึก 🚧🚧

ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

และ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) 🏢🏢

17/06/2020
www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. “ รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. ” ประจำปีการศึกษา 2563
👇👇👇👇👇👇👇
http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSRk0wMUJQVDA9JmNhdGU9VFhjOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D

ที่อยู่

1518 ถ.ประชาราษฎร์1
Bangkok
10800

64,32,33,203,543,

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Fa:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ขออนุญาตใช้พื้นที่แจ้งข่าวครับ แผนกช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี (สาขาสำรวจ หรือสาขาโยธา หรือสาขาก่อสร้าง) มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ เริ่มสอนเทอม2/2562 (ประมาณกลางตุลาคม) รายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน (เงินเดือน+ค่าสอนนอกเวลา) สนใจติดต่อ อ.กิติวัจน์ โทร 0812814545
ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการแจ้งข่าวรับสมัครงานนะคะ เผื่อมีบัณฑิตจบใหม่หรือมีน้องๆที่กำลังมองหางานสนุกๆ ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่อยู่ค่ะ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I ตรวจสอบรายชื่อว่าต้องเข้าโครงการติวเสริมหรือไม่ (เฉพาะ น.ศ. ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ต้องติวเสริมเท่านั้น) ถ้ามีรายชื่อในโครงการติวเสริม ให้นักศึกษาสแกน QR code เพื่อเลือกห้องติว 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลา 16.30-18.00 น. แล้วกรอกข้อมูลลงในกูเกิ้ลฟอร์มให้ครบถ้วน น.ศ. 40 คน/ห้องติว หากห้องเต็ม ให้สแกน QR code อันใหม่ เริ่มติวสัปดาห์หน้า (จันทร์ที่ 10 ก.ย. เป็นต้นไป) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ma.kmutnb.ac.th/news/news_detail.php?ShowID=20180905151025&TypeID=2 ผศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.
ช่วยประกาศให้หน่อย วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครอาจารย์ จบครุศาสตร์ เครื่องกล หรือการผลิต จำนวน ๒-๓ ตำแหน่ง สองหมื่นบาทต่อเดือน หยุดเสาร์ อาทิตย์ ไม่ต้องมีใบประกอบอาชีพครู สนใจติดต่อ อาจารย์สิทธิชัย ผช.วท.เทคนิคระยอง 086255999 ด่วน