กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา "สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (Institution for Tourism Professional Training)" กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (Division of Tourism and Sports Economics) ตั้งอยู่ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ที่อยู่

4 Ratchadamnoen Nok Rd., Pom Prap Sattru Phai
Bangkok
10100

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการจัดการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ดังนี้ 1) เป็นผู้เสนอแนะแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และความต้องการด้านกำลังคนของกระทรวง 2) เป็นผู้จัดทำและรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (Professional Certification)โดยประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) เป็นผู้ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานและทักษะขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานเกี่ยวกับกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 6) เป็นผู้ประสานความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2356 0742

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด