Land Readjustment, Thailand

Land Readjustment, Thailand สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ Land Readjustment Bureau

เปิดเหมือนปกติ

มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2
09/09/2021

มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
09/09/2021

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1-1/2564 วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564
26/08/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1-1/2564 วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๕๘ – ๓/๒๕๖๔
11/08/2021

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ครั้งที่ ๕๘ – ๓/๒๕๖๔

📢📢 วันนี้จะมาแชร์วิธีและหลักคิดดีๆจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แชร์หลักคิดในการทำงานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการท...
08/07/2021

📢📢 วันนี้จะมาแชร์วิธีและหลักคิดดีๆจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แชร์หลักคิดในการทำงานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและเต็มที่💯%📢📢

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา's post
02/07/2021

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา's post

ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๘ - ๒/๒๕๖๔ วันพุ...
01/07/2021

ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๘ - ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีท...
11/06/2021

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ม...
07/06/2021

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นประธาน
การประชุม "คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ "

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นประธาน
การประชุม "คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ "

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผั...
04/06/2021

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเพิ่มเติมแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเพิ่มเติมแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จัดประชุมที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน...
03/06/2021

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จัดประชุมที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องมรกต
ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๕ โดยมีโยธธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (นายประคอง ชูนวล) ผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัด
ผู้แทนจ้าของที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาฟื้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จัดประชุมที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องมรกต
ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๕ โดยมีโยธธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (นายประคอง ชูนวล) ผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัด
ผู้แทนจ้าของที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาฟื้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

❗️โพสต์นี้มีประกาศ❗️📢📢📢 ประกาศๆ ท่านใดสนใจจัดรูปที่ดิน เตรียมตัวให้พร้อมมมมมมมม 💯%สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถเข้...
02/06/2021

❗️โพสต์นี้มีประกาศ❗️
📢📢📢 ประกาศๆ ท่านใดสนใจจัดรูปที่ดิน เตรียมตัวให้พร้อมมมมมมมม 💯%
สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถเข้าเว็บไซต์ของเรา เพียงแค่ท่านสแกน QR Code ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เลย ง่ายๆแค่นิดเดียว เข้าไปติดตามรายละเอียดกันนะคะ📢📢

❗️โพสต์นี้มีประกาศ❗️
📢📢📢 ประกาศๆ ท่านใดสนใจจัดรูปที่ดิน เตรียมตัวให้พร้อมมมมมมมม 💯%
สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถเข้าเว็บไซต์ของเรา เพียงแค่ท่านสแกน QR Code ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เลย ง่ายๆแค่นิดเดียว เข้าไปติดตามรายละเอียดกันนะคะ📢📢

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพังงา
31/05/2021

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพังงา

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพังงา

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
31/05/2021

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย
31/05/2021

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
31/05/2021

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน
31/05/2021

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมพิจารณาขอความเห็นเรื่องการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้น...
27/05/2021

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมพิจารณาขอความเห็นเรื่องการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมพิจารณาขอความเห็นเรื่องการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ด...
27/05/2021

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณถนนไกรลาศ - ถนนกำลังพลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณถนนไกรลาศ - ถนนกำลังพลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน ประชุมคณะกร...
27/05/2021

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง ด้วยระบบ Video Conference และนายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายณัฐพงศ์ แสงพินิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที กรรมการและผู้ควบคุมงาน บริษัทผู้รับจ้าง ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง ด้วยระบบ Video Conference และนายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายณัฐพงศ์ แสงพินิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที กรรมการและผู้ควบคุมงาน บริษัทผู้รับจ้าง ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายว...
27/05/2021

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวง...
27/05/2021

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจั...
27/05/2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทสาคร ครั้งที่ 1 / 2564 เรื่อง การขอใช้เงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาฟื้นที่และการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทสาคร ครั้งที่ 1 / 2564 เรื่อง การขอใช้เงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาฟื้นที่และการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. นายสุริยา นำ้เงิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมประชาสั...
07/04/2021

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. นายสุริยา นำ้เงิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร เขตผังเมืองรวมชุมชนท่าเเซะ-เนินสันติ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเเซะ อำเภอท่าเเซะ จังหวัดชุมพร

ประชุมคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ภายหลังการเปิดให้บริการรถไฟสายสีส้มและสายสรถชมพู ครั้งที่...
07/04/2021

ประชุมคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ภายหลังการเปิดให้บริการรถไฟสายสีส้มและสายสรถชมพู ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาประชาคม สำนักงานเขตมีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสาโรช อภิวัชรกุล แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
11/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสาโรช อภิวัชรกุล แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกำพล สีกา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง แ...
09/03/2021

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกำพล สีกา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๔
19/02/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๔

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม...
11/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผ...
21/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศขายการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์http://office.dpt.go.th/lr/index.php/2021-01-14-07-17-10
18/01/2021
ประกาศขาย

ประกาศขายการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์
http://office.dpt.go.th/lr/index.php/2021-01-14-07-17-10

ประกาศขาย Details สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จัดรูปที่ดิน 14 January 2021 27 จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ จังห....

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระนอง ดำเนินการติดตั้งป้ายประชา​สัมพันธ์​การขายที่ดิน​ โครงการจัดรูปที่ดิน​ รวมทั้งป...
18/01/2021

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระนอง ดำเนินการติดตั้งป้ายประชา​สัมพันธ์​การขายที่ดิน​ โครงการจัดรูปที่ดิน​ รวมทั้งป้ายแสดงตำแหน่งที่ดินที่จะจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมเจ้าของที่ดินโครง...
17/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาย ก4 ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมตำบลบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ร่วมหารือแนวทางในการดำเ...
17/12/2020

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ร่วมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี บริเวณแนวถนนโครงการตามผังเมือง สาย ค 7 ถนนนเรศวรถึงถนนพรหมประกาย

ที่อยู่

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สจพ.) Land Readjustment Bureau (LRB)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 247 9096

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Land Readjustment, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Land Readjustment, Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด