Law Quiz Chula แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

📢ประกาศสำคัญ📢  เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมการ คณะผู้จัดกิจกรรม Law Quiz Chula จึงมีความจ...
14/10/2020

📢ประกาศสำคัญ📢
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมการ คณะผู้จัดกิจกรรม Law Quiz Chula จึงมีความจำเป็นต้องขอประกาศ "เลื่อนกำหนดการรับสมัคร" ของกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานนิตินิทรรศน์ประจำปี 2563 ออกไปชั่วคราว ทั้งนี้ กำหนดการรับสมัครใหม่จะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าอีกทีในภายหลัง
ทางคณะผู้จัดขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแก่คณาจารย์และนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ครับ

หมายเหตุ: การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจะยังคงยึดกำหนดตามเดิมในวันที่ 30 มกราคม 2564

🔈We’re back!!   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจเข้าร่วม   “การแข่...
18/09/2020

🔈We’re back!!
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจเข้าร่วม
“การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย” ชิงโล่รางวัล ในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

📌 เปิดรับสมัครวันที่: 15 ต.ค. - 5 พ.ย. 2563

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามหรือสอบถามได้ผ่านช่องทางเพจ FB: Law Quiz Chula

-PLEASE STAY TUNED-

Law Quiz Chula's cover photo
18/09/2020

Law Quiz Chula's cover photo

Law Quiz Chula
18/09/2020

Law Quiz Chula

12/11/2019

📢 เรียนผู้เข้าเเข่งขันเเละคณาจารย์ทุกท่าน 📢
ทางผู้จัดได้ส่งเกียรติบัตรไปทาง E-mail ให้กับผู้เข้าแข่งขันเเละคณาจารย์ผู้ดูเเลทีม โปรดให้ทุกท่านตรวจสอบอีเมลของตนเองด้วยค่ะ หากมีปัญหา กรุณาติดต่อเข้ามาภายในวันพรุ่งนี้นะคะ ‼️
📍หมายเหตุ เกียรติบัตรจัดส่งให้เฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนเเละเข้าร่วมงานในวันจริงเท่านั้นค่ะ📍

02/11/2019

🏆รางวัลการแข่งขันตอบคำถามกฎหมาย(law quiz) ประจำปี 2562
🥇รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์
⚖️นายคชาภัทร กิจนิธี
⚖️นายธาวิน ไพยะแสน
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
⚖️นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
⚖️นางสาววาสิตา บุญนวล
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ
⚖️นายชัยภัทร เกษาใส
⚖️นางสาวชัญญาภัค ศิริมงคล
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ โรงเรียนจุนวิทยาคม
⚖️นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์
⚖️นางสาวปัญญพัฒน์ บุตทะวัง
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
⚖️นางสาวอัญมณี วงศ์วิศวะกร
⚖️นางสาวนคนลินี อรัญนารถ
คณะผู้จัดขอเเสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนด้วยค่ะ เเละขอขอบพระคุณการตอบรับสำหรับการเเข่งขันในปีนี้ด้วยค่ะ

02/11/2019

📢ประกาศ📢
📍โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 5โรงเรียน📍
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
3โรงเรียนโยธินบูรณะ
4.โรงเรียนจุนวิทยา
5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

02/11/2019

📍ประกาศ📍
โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 2 การเเข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ให้มาลงทะเบียนที่บริเวณทางเชื่อมชั้น 5 เวลา 12.10- 12.25 น. ค่ะ

02/11/2019

📢 ประกาศ 📢
📍โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ทั้งหมด 22 โรงเรียน📍
1. เลขประจำตัวทีม 64 โรงเรียนเทพศิรินทร์
2. เลขประจำตัวทีม 33 โรงเรียนจุนวิทยาคม
3. เลขประจำตัวทีม 70 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4. เลขประจำตัวทีม 98โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
5. เลขประจำตัวทีม 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6. เลขประจำตัวทีม 68 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
7. เลขประจำตัวทีม 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ
8. เลขประจำตัวทีม 50 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
9. เลขประจำตัวทีม 90 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
10. เลขประจำตัวทีม 11 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
11. เลขประจำตัวทีม 42 โรงเรียนหอวัง
12. เลขประจำตัวทีม 43 โรงเรียนระยองวิทยาคม
13. เลขประจำตัวทีม 51 โรงเรียนโยธินบูรณะ
14. เลขประจำตัวทีม 62 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
15. เลขประจำตัวทีม 73 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
16. เลขประจำตัวทีม 82 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
17. เลขประจำตัวทีม 94 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
18. เลขประจำตัวทีม 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา
19. เลขประจำตัวทีม 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
20. เลขประจำตัวทีม 31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
21. เลขประจำตัวทีม 46 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
22. เลขประจำตัวทีม 69 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

‼️หมายเหตุ‼️ เนื่องจากมีโรงเรียนที่ได้คะเเนนเท่ากันจึงเพิ่มเป็น ทั้งหมด 22 โรงเรียนค่ะ

31/10/2019

🗣ประกาศ ประกาศ🗣
อีกเพียง 2 วันเท่านั้น จะถึงงาน “Law Chula Fest2019: Law to the future”
📍รวมถึงการเเข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย (Law quiz)เช่นเดียวกัน📍
📢สำหรับผู้เข้าเเข่งขัน สิ่งที่ต้องเตรียมมา
✔️บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
✔️บัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน
✔️เครื่องเขียน
✔️นาฬิกา

🚨ทั้งนี้ หากในวันแข่งขัน ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาแข่งขันได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ทั้งทีม และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

⚖️เตรียมตัวให้พร้อมเเล้วพบกันในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย⚖️

13/09/2019

🔉ประกาศ🔉
📌รายชื่อโรงเรียนเเละรายนามผู้มีสิทธิเข้าร่วมการเเข่งขันกฎหมาย ระดับมัธยมปลาย เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปีพ.ศ 2562 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย📌
❗️ทั้งนี้ เป็นประกาศอย่างเป็นทางการของคณะ สำหรับทีมเข้าเเข่งขันในการใช้เป็นหลักฐานในการเบิกงบจากทางโรงเรียน❗️

http://bit.ly/ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

🔉🔉ประกาศ 🔉🔉  รายชื่อโรงเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย  ‼️สำหรับโรงเรียนที่มีชื่อเข...
24/08/2019

🔉🔉ประกาศ 🔉🔉
รายชื่อโรงเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย
‼️สำหรับโรงเรียนที่มีชื่อเข้าแข่งขัน ทางผู้จัดได้ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ทางที่อยู่อีเมล์ที่ได้กรอกมาในลิ้งค์รับสมัครแล้ว ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบข้อมูลในอีเมล์เพื่อยืนยันความถูกต้อง
หากต้องการแก้ไข กรุณาติดต่อ
Email:[email protected] หรือทางInbox ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้ค่ะ‼️
สำหรับโรงเรียนไหนที่สมัครไม่ทัน ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ สามารถร่วมแข่งขันได้ในปีถัดไป คณะผู้จัดขอขอบคุณสำหรับการตอบรับอันล้นหลามในการเเข่งขันปีนี้ด้วยค่ะ🙏🏻😊

🔉ครบ 100 ทีมเเล้ว🔉  ปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 25...
22/08/2019

🔉ครบ 100 ทีมเเล้ว🔉
ปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2562 ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับอย่างล้นหลามค่า🙏🏻🎉
‼️สำหรับรายชื่อโรงเรียนผู้มีสิทธิแข่งขัน จะประกาศในวันที่24 สิงหาคม 2562 ค่ะ‼️

‼️Attention‼️ ตอนนี้เหลือที่ว่างอีกเพียง5 ทีมเท่านั้นนะคะ  📍ใครสนใจอย่ารอช้า อย่าลังเล รีบมาสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ ช้าหมด...
22/08/2019

‼️Attention‼️ ตอนนี้เหลือที่ว่างอีกเพียง5 ทีมเท่านั้นนะคะ
📍ใครสนใจอย่ารอช้า อย่าลังเล รีบมาสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ ช้าหมดอดนะจ้ะ!🏆
📍More Info📍
📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
http://bit.ly/culawquiz2019form
📌Link ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดาวน์โหลดที่ :
http://bit.ly/culawquiz19application
📌Link Guideline การกรอกฟอร์มใบสมัครแข่งขัน :
http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

🔉🔉ประกาศ!! พรุ่งนี้ปิดฟอร์มรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนะคะ เหลืออีกเพียง 10 ทีมเท่านั้...
21/08/2019

🔉🔉ประกาศ!! พรุ่งนี้ปิดฟอร์มรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนะคะ เหลืออีกเพียง 10 ทีมเท่านั้น‼️
📍ใครสนใจอย่ารอช้า อย่าลังเล รีบมาสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ ช้าหมดอดนะจ้ะ!🏆
📍More Info📍
📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
http://bit.ly/culawquiz2019form
📌Link ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดาวน์โหลดที่ :
http://bit.ly/culawquiz19application
📌Link Guideline การกรอกฟอร์มใบสมัครแข่งขัน :
http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

‼️Attention Please‼️     📍Countdown Day2📍 อีก2วันเท่านั้น เราจะปิดฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมปลา...
21/08/2019

‼️Attention Please‼️
📍Countdown Day2📍 อีก2วันเท่านั้น เราจะปิดฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมปลายเเล้วนะคะ!!
📍ใครสนใจอย่ารอช้า อย่าลังเล รีบมาสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ🏆
📍More Info📍
📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
http://bit.ly/culawquiz2019form
📌Link ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดาวน์โหลดที่ :
http://bit.ly/culawquiz19application
📌Link Guideline การกรอกฟอร์มใบสมัครแข่งขัน :
http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

‼️Attention Please‼️     📍Countdown Day5 📍 อีก5วันเท่านั้น เราจะปิดฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมปล...
18/08/2019

‼️Attention Please‼️
📍Countdown Day5 📍 อีก5วันเท่านั้น เราจะปิดฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมปลายเเล้วนะคะ!!
📍ใครสนใจอย่ารอช้า อย่าลังเล รีบมาสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ🏆
📍More Info📍
📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
http://bit.ly/culawquiz2019form
📌Link ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดาวน์โหลดที่ :
http://bit.ly/culawquiz19application
📌Link Guideline การกรอกฟอร์มใบสมัครแข่งขัน :
http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

‼️Attention Please‼️     📍Countdown Day7 📍 อีก7 วันเท่านั้น เราจะปิดฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมป...
15/08/2019

‼️Attention Please‼️
📍Countdown Day7 📍 อีก7 วันเท่านั้น เราจะปิดฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมปลายเเล้วนะคะ!!
📍ใครสนใจอย่ารอช้า อย่าลังเล รีบมาสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ🏆
📍More Info📍
📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
http://bit.ly/culawquiz2019form
📌Link ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดาวน์โหลดที่ :
http://bit.ly/culawquiz19application
📌Link Guideline การกรอกฟอร์มใบสมัครแข่งขัน :
http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

‼️FAQ‼️วันนี้มาอัพเดทคำถามที่พบบ่อยค่ะ 👇🏻👇🏻 📍More Info📍📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :htt...
12/08/2019

‼️FAQ‼️วันนี้มาอัพเดทคำถามที่พบบ่อยค่ะ 👇🏻👇🏻

📍More Info📍
📌Link รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
http://bit.ly/culawquiz2019form
📌Link ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดาวน์โหลดที่ :
http://bit.ly/culawquiz19application
📌Link Guideline การกรอกฟอร์มใบสมัครแข่งขัน :
http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

🗝มาแล้ว 📌ลิ้งค์รับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย:http://bit.ly/culawquiz2019form⏰ เปิดรับสมัคร 1 - 22 ...
01/08/2019

🗝มาแล้ว

📌ลิ้งค์รับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย:
http://bit.ly/culawquiz2019form

⏰ เปิดรับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2562
.....................................

❗️ในการกรอกลิ้งค์สมัคร เตรียมเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้แข่งขันและอาจารย์ประจำทีม รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของนักเรียนผู้แข่งขัน รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/culawquiz19application)
.....................................

❗️ศึกษา guideline การกรอกฟอร์มสมัครแข่งขันได้ในโพสต์นี้: http://bit.ly/culawquizapplicationguideline

📌พรุ่งนี้แล้ว⏰เวลา 9.00 น. ตรง💻เปิดลิ้งค์ฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย .................................
31/07/2019

📌พรุ่งนี้แล้ว
⏰เวลา 9.00 น. ตรง
💻เปิดลิ้งค์ฟอร์มรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย
.....................................

❗️เตรียมเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้แข่งขันและอาจารย์ประจำทีม รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของนักเรียนผู้แข่งขัน รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/culawquiz19application)
.....................................

❗️ศึกษา guideline การกรอกฟอร์มสมัครแข่งขันได้ในโพสต์นี้: http://bit.ly/culawquizapplicationguideline
.....................................

💡ติดตามลิ้งค์ได้ที่เพจเฟสบุ๊คนี้ เวลา 9.00 น. เท่านั้น

❗️วันเปิดฟอร์มใกล้เข้ามาถึงแล้ว❗️📸มาลองดู guideline การกรอกฟอร์มสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลายกันดีกว่า!🗓วันเป...
28/07/2019

❗️วันเปิดฟอร์มใกล้เข้ามาถึงแล้ว❗️

📸มาลองดู guideline การกรอกฟอร์มสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลายกันดีกว่า!

🗓วันเปิดฟอร์มรับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม

...................................
เอกสารและข้อมูลประกอบการรับสมัคร
1) ใบประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน: http://bit.ly/RapeeLawquizDebateAnnouncement
2) กติกาการแข่งขัน: http://bit.ly/culawquiz19format
3) ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน: http://bit.ly/culawquiz19application
....................................

💡เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกัน!

📍มาแล้ว📍เอกสารและข้อมูลสำคัญสำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย....................................1) ใ...
24/07/2019
ใบประกาศรับสมัครแข่งขัน

📍มาแล้ว📍
เอกสารและข้อมูลสำคัญสำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
....................................

1) ใบประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน: http://bit.ly/RapeeLawquizDebateAnnouncement

2) กติกาการแข่งขัน: http://bit.ly/culawquiz19format

3) ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน: http://bit.ly/culawquiz19application

....................................

❗️กรุณาศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมสมัครการแข่งขัน ในกติกาการแข่งขันให้ครบถ้วน
❗️เปิดรับสมัครผ่าน google form วันที่ 1 - 22 สิงหาคมนี้
❗️ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ในเพจนี้

💡เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกัน!

กลับมาอีกครั้ง! การเเข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมชิงถ้วยพระราชทาน🏆  เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬา...
18/07/2019

กลับมาอีกครั้ง! การเเข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมชิงถ้วยพระราชทาน🏆
เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด กติกาเเละใบสมัครโดยแสกน QR CODE จากโปสเตอร์ 👇🏻👇🏻👇🏻

❗️❗️เนื่องจากLink กติกาเเละรายละเอียด และใบสมัคร มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทางเพจจะนำมาอัพเดทอีกครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ...Coming soon

Law Quiz Chula
12/07/2019

Law Quiz Chula

Law Quiz Chula's cover photo
12/07/2019

Law Quiz Chula's cover photo

คะแนนรอบสองค่ะ
03/11/2018

คะแนนรอบสองค่ะ

03/11/2018

กิจกรรม “นิตินิทรรศน์ 2561”
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (รอบชิงชนะเลิศ)
วันเสาร์ที่ 3 พฤจิกายน 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03/11/2018

ขอให้ทีมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับขึ้นมาที่ห้อง501 เพื่อคัด1ทีมเพื่อเข้ารอบสามทีมสุดท้ายค่ะ

4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
22 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
29 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31 โรงเรียนเทพศิรินทร์
53 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
71 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
86 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คะแนนการแข่งขันรอบ1 ค่ะ
03/11/2018

คะแนนการแข่งขันรอบ1 ค่ะ

03/11/2018

กิจกรรม “นิตินิทรรศน์ 2561”
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (รอบคัดเลือก รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 3 พฤจิกายน 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03/11/2018

ประกาศคณะผู้จัดการแข่งขัน Law Quiz Chula 2018

สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีรายชื่อดังต่อไปนี้

โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ)
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนให้เวลา 13.00 น.ค่ะ

03/11/2018

ประกาศคณะผู้จัดการแข่งขัน

ในขณะนี้มีทีมที่คะแนนเท่ากันถึง 16 ทีม ตามรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนมอ. วิทยานุสรณ์
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ขอให้ทั้ง15ทีม รายงานตัวที่จุดลงทะเบียนในเวลา12.40 น. เพื่อแข่งขันรอบพิเศษคัด 6 ทีมที่เข้ารอบต่อไปในเวลา 12.45 น.

03/11/2018

กิจกรรม “นิตินิทรรศน์ 2561”
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (รอบคัดเลือก)
วันเสาร์ที่ 3 พฤจิกายน 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิ
02/11/2018

วิ

🔊พรุ่งนี้พรุ่งนี้..พรุ่งนี้พรุ่งนี้
ขอเชิญทุกคนมาร่วมงาน “Law Chula Fest 2018 : Unlock The Law” หรืองาน นิตินิทรรศน์ ที่จะจัดขึ้น ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ🔜🔜

🚩หากใครที่กำลังมองหาเส้นทางมาคณะนิติศาสตร์ของเรา🚗🗺
แอดมินก็มีแผนที่การเดินทางมางานนิตินิทรรศน์มาฝากกันค่ะ

ส่วนวิธีการเดินทางมานั้น แอดมินขอบอกเลยนะคะ ว่าเดินทางง๊ายง่าย ไม่ว่าจะโดยรถยนต์ 🚗แท็กซี่🚕 บีทีเอส🚈 หรือว่าจะเป็นรถเมล์🚌 เรียกได้ว่าแทบจะทุกวิถีทางกันเลยทีเดียว

👉สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่า👈

แล้วเจอกันวันเสาร์นี้นะคะ มีกิจกรรมมากมายรอทุกคนอยู่ค่า🙌🙏🙆‍♀️
#UnlockTheLawChula2018

ที่อยู่

Faculty Of Law, Chulalongkorn University
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Law Quiz Chulaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Law Quiz Chula:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด