สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีบทบาทภารกิจในการ ส่งเสริม แนะนำ ช่วยเหลือและกำกับดูแลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลางโดยมีบทบาท
ภารกิจเช่นเดียวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์
“ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้พึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของ
มวลสมาชิกอย่างแท้จริง”

เปิดเหมือนปกติ

พิธีบูชาศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลแม่ย่าตาบ ประจำปี พ.ศ. 2564
14/12/2021

พิธีบูชาศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลแม่ย่าตาบ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมในพิธีบูชาสักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท ศาลคุณพระบำรุงราษฎร์ และศาลแม่ย่าตาบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์กรุงเทพมหานคร

อบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นข้อพิพาทที่พบ
03/12/2021

อบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นข้อพิพาทที่พบ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นข้อพิพาทที่พบในสหกรณ์ ที่ควรรู้” ณ สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชั้น 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจำนวนมากที่อยู่ในระบบต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อพิพาทที่พบในสหกรณ์ที่ควรรู้ เพื่อสามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละเข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงการปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมาย เเละการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนนำไปสู่การประสบความสำเร็จขององค์กร โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์เเห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

01/12/2021

"การตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพ คือการติดกระดุมเม็ดแรก"

การตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ต้องมีความพร้อม และสามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

- นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

01/12/2021

ใกล้เข้าเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 แล้วนะคะ ให้เราช่วยส่งต่อของขวัญที่เราคัดสรรจากสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพจากทั่วทุกภาคของประเทศ “ ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์ ” ให้คุณนะคะ 💕

✅ มีกระเช้าให้เลือกหลายแบบ

✅ สามารถเลือกของในกระเช้าตามความต้องการของลูกค้าได้

🛒 มีบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ยอดสั่งซื้อครบ 5,000 บาท ขึ้นไป)

⛳ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞0 2282 5845
📱 06 5524 112
Line: cpdadmin

หรือเข้ามาชมและเลือกกระเช้าได้เอง ณ ห้องจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่าน้ำเทเวศร์ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันนี้ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

01/12/2021

📣📣 เปิดรับสมัครแล้วค่า 🇹🇭🇯🇵
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2565

📌 กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครเยาวชนเกษตร อายุระหว่าง 21-27 ปี ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สมัครเพื่อคัดเลือกไปฝึกงานด้านเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 11 เดือน โดยเยาวชนเกษตร 1 คน จะพักอาศัยและทำงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น

📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 64
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สหกรณ์การเกษตรต้นสังกัดค่ะ

📌 โดยกรมจะมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันที่ 3 ธ.ค. 64 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ผู้สนใจสมัครสามารถเข้ารับฟังได้ที่สหกรณ์การเกษตรต้นสังกัดนะคะ

ประชาสัมพันธ์ : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา 2565 #ทุนการศึกษา2565 #สานต่ออาชีพ...
28/10/2021

ประชาสัมพันธ์ : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา 2565
#ทุนการศึกษา2565 #สานต่ออาชีพพระราชทาน #สหกรณ์ภาคการเกษตร #กรมส่งเสริมสหกรณ์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (below)
http://office.cpd.go.th/cooptrain/index.php/2017-03-27-03-34-20/project-28-dec-60-3

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
27/10/2021

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

ด้วยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับบริจาคโลหิตจากบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุ...
12/10/2021

ด้วยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับบริจาคโลหิตจากบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย อันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ และแสดงจิตสาธารณะต่อสังคม ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1

29/09/2021

📢 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญทุกท่านรับชมการจัดงานเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี
พิธีมอบรางวัลให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับกรม 5 รางวัล และรางวัลบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
🎤 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🎤 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การมอบนโยบายและการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564” โดย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
การนำเสนอผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2564
จำนวน 2 ผลงาน
การเสวนาผลงานทางวิชาการดีเด่น
📱 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live : กรมส่งเสริมสหกรณ์ – CPD

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้อง...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการซักซ้อมและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

โครงการกระจายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 201...
20/09/2021

โครงการกระจายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร จำนวน 35 แห่ง เพื่อช่วยกระจายข้าวสารของสหกรณ์ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวในระบบสหกรณ์เตรียมความพร้อมให้สหกรณ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกฤดูการผลิต

15/09/2021
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  และ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ขอเชิญร่วมรับชม “กรุงเทพ...ยังมีเกษตรก...
01/08/2021
VTR ประชาสัมพันธ์ “กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ”สสพ.1 #CPDChampionsProduct

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ขอเชิญร่วมรับชม “กรุงเทพ...ยังมีเกษตรกรอยู่อีกหรอ ??” เพื่อทำความรู้จักวิถีเกษตรอีกรูปแบบในเมือง และฝากกด like กด share และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ 🥰🥰🥰

#CPDChampionsProduct
#กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ”

VTR ประชาสัมพันธ์ “กรุงเทพ...ยังมีเกษตรกรอยู่อีกหรอ??”กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์....

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงกา...
27/06/2020

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ให้กับสหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 2 ที่ปิดบัญชีตกค้าง จากปีบัญชี 30 มิถุนายน 2559- 30 มิถุนายน 2563 นำทีมโดยคณะทำงานปิดบัญชีสหกรณ์ประจำพื้นที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จาก กบส. ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามที่กฎหมายสหกรณ์กำหนด สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดทำบัญชี พบว่า เจ้าหน้าที่ทำบัญชีได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดทำซึ่งสามารถทำบัญชีได้มาโดยตลอด แต่ติดปัญหาด้านสุขภาพและไม่มีคนทดแทน ขาดทุนหมุนเวียน และสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนมากและหลายปี แนะนำแผนผังการจัดทำบัญชี ให้มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ผู้เก็บรักษาเงินสด ฝ่ายทะเบียน เป็นต้น รวมถึงแนะนำการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบการเงิน และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และติดตามลูกหนี้การจัดทำทะเบียนสมาชิกหุ้นให้เป็นปัจจุบันตามข้อบังคับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานคาดว่าสหกรณ์จะสามารถจัดส่งงบการเงินทุกปีที่ตกค้างให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบได้ในเดือนกันยายน 2563

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงกา...
21/06/2020

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ให้กับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายที่ปิดบัญชีตกค้าง จากเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 2 แห่ง นำทีมโดยคณะทำงานปิดบัญชีสหกรณ์ประจำพื้นที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จาก กบส. ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามที่กฎหมายสหกรณ์กำหนด สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดทำบัญชี แผนผังการจัดทำบัญชี แนะนำให้มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ผู้เก็บรักษาเงินสด ฝ่ายทะเบียน เป็นต้น รวมถึงแนะนำการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบการเงิน และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานคาดว่าสหกรณ์จะสามารถจัดส่งงบการเงินทุกปีที่ตกค้างให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบได้ในเดือนกันยายน 2563

วันที่ 13 มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณะ...
13/06/2020

วันที่ 13 มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ทำการเกษตร​และ​ประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตร​ ของคุณตุ๊ก ศรีสุดา​ คล้ายคล่องจิตร​ หนึ่งในผู้​สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลาน​เกษตรกร​กลับบ้าน​ สานต่ออาชีพการเกษตร​ ปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สพพ.1 ท้องที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คุณตุ๊ก ปัจจุบันอายุ​ 44 ปี​ จบการศึกษาในระดับ​ปริญญาโท​ ประกอบอาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ​วิจัย​ คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ มีพื้นที่ทำการเกษตร​เป็นพื้นที่เช่า จำนวน​ 13 ไร่​ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานช่วยคุณพ่อ​​ คุณแม่​ทำการเกษตร​ ซึ่งคุณตุ๊กได้ตั้งใจไว้ว่าอีกประมาณ​ 3 เดือนจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพื่อตามฝันและสานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว รวมถึงต้องการดูแลบุพการี ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ 13 ไร่ ได้จัดสรรปลูกพืชแบบผสมผสาน มีความหลากหลาย อาทิ กล้วย​ ฝรั่งไส้แดง​ ส้มโอไต้หวัน​ ส้มโอจักรพรรดิ​ ชมพู่​สตอเบอรี่​ มะนาวไร้เมล็ด​ และพืชผักสวน​ครัวอื่นๆ ​ ผลผลิตที่ได้ทั้งเพื่อการบริโภค​ในครัวเรือน​ จำหน่ายในชุมชน​ และจำหน่ายผ่านทางเฟสบุ๊ค​ ได้เริ่มทดลอง​เลี้ยงไก่ไข่​จำนวน 10 ตัว ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เริ่มเก็บไข่ได้แล้วเฉลี่ยวันละ 2 - 4 ฟอง ซึ่งคาดว่าจะขยายทั้งจำนวนแม่พันธ์และพัฒนาผลผลิตให้มากขึ้น ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องการศึกษา​เรื่องการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์ เกษตร​ผสมผสาน​(ปลูก​พืช​ เลี้ยงสัตว์​ หลายชนิด) เกษตรทฤษฎี​ใหม่​ และเกษตรอินทรีย์​ ​​รวมถึงต้องการเพิ่มเครือข่าย และช่องทางการตลาด เบื้องต้นคณะฯ​ ได้แนะนำวัตถุประสงค์​ของโครงการ​ฯ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก​ของสหกรณ์​การเกษตร​ และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ​ ศึกษาข้อมูล​ที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม​ ทั้งด้านความรู้​ ความเข้าใจ​วัตถุประสงค์​ของโครงการฯ​ เพื่อประกอบการตัดสินใจ​ในการยืนยัน​เข้าร่วมโครงการฯ​ ต่อไป

วันที่ 12​ มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณ...
13/06/2020

วันที่ 12​ มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณะได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ทำการเกษตรและประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรของ คุณเอ๋​ สุภาวดี​ ภาคสังข์​ หนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วม​โครงการ​นำลูกหลานเกษตรกร​กลับบ้าน สานต่อการเกษตร พ.ศ. 2563 คุณเอ๋จบการศึกษาในระดับปริญญาโท​ สาขารัฐศาสตร์​ ปัจจุบัน​รับราชการ ​ตำแหน่ง ​นักวิชาการแรงงานชำนาญการ​ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม​ มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง จำนวน​ 2 ไร่​ โดยใช้เวลา​ว่าง​หลัง​เลิกงานทำการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรืองานอดิเรก ด้วยใจรักและต้องการสานต่ออาชีพการเกษตรโดยมีคุณพ่อเป็นต้นแบบ ปัจจุบัน​พื้นที่ 2 ไร่ แบ่งปลูกกล้วย​ พริก และพืชผักสวนครัวอื่นๆ ในสัดส่วน 50:40:10 ผลผลิตที่ได้ทั้งเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในชุมชน​ มีความสนใจที่จะปลูกสลัดลงดิน​ และ​ต้องการทำโรงเรือนเพาะเห็ด​เพื่อเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงต้องการศึกษาเกษตรปลอดภัย(GAP),เกษตรอินทรีย์ ,เกษตรแม่นยำ และเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการเกษตร มีความพร้อมและสนใจที่จะใช้บริการธุรกิจและการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร เบื้องต้นคณะฯ ได้แนะนำให้ผู้สมัครฯ ศึกษาข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้สมัครฯ ในการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

❤️❤️หน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อน❤️❤️
⛳️⛳️กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน⛳️⛳️
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ฐานการเรียนรู้ เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

🎬 https://youtu.be/XAZWPcG_hcQ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 29 ปี แห่งการเสริมสร้างความรู้วิชาการสหกรณ์สู่เยาวชน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/LuYwD0snyY0

1. กิจกรรมร้านค้า
2. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร/อาชีพ
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. กิจกรรมทางการศึกษาและสวัสดิการ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สร้างคน-สร้างระบบดี "สหกรณ์นักเรียน" ข้อดีมีระดับประเทศ!!

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

❤️❤️จัดกิจกรรมให้เยาวชน 4 ด้าน❤️❤️
ควบคู่กับการสอนวิชาสหกรณ์
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ - สัมภาษณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/s4r4-YcP4Mk

ขอขอบคุณภาพจาก...
รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ - 9 MCOT HD

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

👩‍🏫👩‍🏫สหกรณ์ของหนู👨‍🏫👨‍🏫
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
🎬 https://youtu.be/zPpJ9JIrWNs

สัมภาษณ์คุณครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/uWLS4vXH3Ys

ขั้นตอนที่ 1 การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจการสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวแทนนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 สมาชิกสหกรณ์รว่มกันดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนประชุมประจำเดือน
ขั้นตอนที่ 6 ปิดบัญชีสหกรณ์นักเรียน
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมใหญ่สหกรณ์นักเรียน

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

🏅🏅การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในสถานศึกษา🏅🏅
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ปาฐกถาพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เรื่อง สหกรณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/ipMDq-J_h_s

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก...
ข่าวในพระราชสำนัก - 23 เม.ย. 2563 - Thai PBS

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สารคดีสหกรณ์นักเรียน สนองพระราชดำริ
🎬 https://youtu.be/93py-9An4p4

ขอขอบคุณภาพจาก...
- VTR โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
- ข่าวในพระราชสำนัก 9 MCOT-HD
- รายการกบนอกกะลา
- VTR สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

ที่อยู่

เลขที่ 20 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิ
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

1.ด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542กำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดย มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานฯ มีการ กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินงานภายใต้กฎหมายสหกรณ์และกฏหมายอื่น ในเรื่องต่างๆ ภายใต้กิจกรรม ดังนี้ • การตรวจการสหกรณ์ • ส่งเสริมสหกรณ์ให้ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี • การลงทุนของสหกรณ์ • การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ที่มีการรับฝากเงิน • การให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร • การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ประชาชนและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานฯ มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการภายใต้ กิจกรรม • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 3. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานฯ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 26 เขต โดยมี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 321 แห่ง ตามสถานภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 3.1 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจบริการสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่สหกรณ์ โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรม 3.1.1 การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3.1.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ASPL 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินงานเข้มแข็ง โดยการแนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดและมีการติดตามประเมินผลเป็น ระยะ นำไปสู่การพัฒนา ได้แก่ - การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน - การจัดมาตรฐานสหกรณ์ตามกลุ่มภารกิจ - คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด - การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร (โครงการเบ็ดเสร็จ) - การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในจากระดับพอใช้เป็นดีถึงดีมาก - การส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ (126 ข้อ) - การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานฯได้ดำเนินการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม ดังนี้ 4.1 การวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (SWOT) 4.2 การวิเคราะห์ผลการปิดบัญชี และผลการดำเนินงาน 4.3 การส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ 4.4 โครงการลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.5 การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4.6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ(CQA) 4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการออมในสหกรณ์ 4.8 ส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน 4.9 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า 4.10 การส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจ 4.11 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ 4.12 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4.13. การเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อขบวนการสหกรณ์ ” 5. ด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์รูปแบบพิเศษ เนื่องจาก กิจกรรมสหกรณ์ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงศานุวงศ์มาโดยตลอด โดยการพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ให้มีการดำเนินงานใน รูปแบบสหกรณ์ รวมทั้งการปลูกฝังเรื่อง อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่เยาวชน ในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์และส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์แก่นักเรียน โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรม - โครงการส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เว็บไซต์

http://webhost.cpd.go.th/area1

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด