ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของฝ่า?
(6)

ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยทุกสาขาวิชาสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอก เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มีหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจน

15/08/2022
📢 ประชาสัมพันธ์ 📢ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมMMS3 2022–MMS Talk  #1: “อาจารย์รุ่นใหม่ สมัครทุนอย่างไรไม่ให้โดนเท”ขอ...
28/04/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

MMS3 2022–MMS Talk #1: “อาจารย์รุ่นใหม่ สมัครทุนอย่างไรไม่ให้โดนเท”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จและเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ตรง

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom)

โดย

ผศ. ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

อ. ดร.ชยุตม์ งามโขนง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** กิจกรรมครั้งนี้เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป **

ลงทะเบียนที่ https://tinyurl.com/reg-mms3-2022-02

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-7830 (คุณพิมพ์พิมล)

โปรดติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ได้ทาง https://bit.ly/cueng-mms3

04/04/2022
04/04/2022

🎖 ประกาศ 🎖
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เรื่อง ผลการประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister’s TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สกสว.
https://www.tsri.or.th/

22/03/2022

📢 เตรียมตัวพบกับ!!!!

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 🎊
กับการปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย 🔓
ที่เชื่อว่าจะเป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้เกิดการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด 🎉🎉

🌟🌟🌟ในงาน มหกรรม TRIUP FAIR 2022 🌟🌟🌟

งานที่ตั้งใจจะแนะนำ พ.ร.บ.ใหม่ "พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 " ให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจถึงความสำคัญ

รวมไปถึงเวทีเสวนา ที่เชิญเหล่าวิทยากรชั้นแนวหน้าของแต่ละสาขาต่างๆ มาแบ่งปันความรู้ และยังมีโซนกิจกรรมต่างๆ อีกมาย อาทิ
▪️โซนนวัตกรรมเด่น▪️โซนตลาดทรัพย์สินทางปัญญา และโซนคลินิกให้คำปรึกษา▪️โซนเทรนนิ่ง▪️โซนเจรจาธุรกิจ▪️โซนสินเชื่อเพื่อนวัตกรรม▪️โซนร้านค้านวัตกรรม เป็นต้น

แล้วมาพบกันที่
📍 Hall 1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์
📅 ในวันที่ 4-6 เมษายน เวลา 10:00-18:00 น.

📣 ประชาสัมพันธ์ !!!ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย”โดยศ....
22/12/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ !!!

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย”

โดย

ศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
และ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no10

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”โดยรศ. ดร.สรวิศ นฤปิติอาจารย์ประ...
04/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9
ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”

โดย

รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม

และ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”โดย ศา...
04/10/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมาย ได้แก่
- รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

06/09/2021

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

พบกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “
โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้
- (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
- เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
- การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://in2it-service.com/tsri/register/select/

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

06/09/2021

การประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
โดย รองศาสตรจาร์ ดร. ชนาธิป ผาริโน
ผู้อำนวยการ สกสว.

เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
โดย รองศาสตรจาร์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล
รักษาการ ผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านกำลังพล และสถาบันความรู้และเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน

การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ
โดย รองศาสตรจาร์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สกสว.

วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ”
โดย สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว.

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://in2it-service.com/tsri/register/select/

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

26/08/2021

สกสว. ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพ....

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"โดยวิทยากร  ศาสตราจ...
18/08/2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ
มากมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.
เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียนได้ที่ URL https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Zoom Link หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากท่านประสบปัญหาเข้า Zoom Meeting ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook Live อีกหนึ่งช่องทางดังนี้

https://www.facebook.com/ChulaEngineering/

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้47th international congress on science, technology and technology-based innov...
05/08/2021

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้
47th international congress on science, technology and technology-based innovation (STT 47) จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2021
สำหรับ Symposium Sustainable Hydrogen Production for Greener Environment and Chemical Products เป็นส่วนหนึ่งของ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation - "Sciences for SDGs: Challenges and Solutions" (https://stt47.scisoc.or.th/)

โดยได้รับเกียรติจาก Keynotes สามท่านจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
• Mr.Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas, Thailand
• Prof. Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS)
(https://scholar.google.com.sg/citations?user=_KcMJvgAAAAJ&hl=en)
• Prof. Joongmeyon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) (https://scholar.google.com/citations?user=6yIWRtwAAAAJ&hl=en)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันย...
05/08/2021

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
>> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล [email protected] Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิ...
27/07/2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล
[email protected]
ติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟ...
09/07/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยมากมาย เช่น
เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว
นักวิจัยเด่นแห่งชาติ PTIT Award (Fellow)
และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/7UV7qZT9GbowkdNt5

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ
Time: Jul 22, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=dHBFUnlYU3pnRVlEc2pOS09QcUJEZz09

Meeting ID: 368 141 7316

Password: GvLCuZ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟ...
14/06/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ”

โดย ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
อาจารย์สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย "วัสดุไฮบริดเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่"

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/AUGKo28sVkszbW5g9

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ
Time: Jun 24, 2021 12:00 PM Bangkok
Zoom Meeting Link:
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=REhWZ1dFS2Z3V0hyNDJzS2k2YXFFQT09

Meeting ID: 368 141 7316
Password: Nb-0XC

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู...
19/05/2021

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “วิจัย วิชาการ: ชีวิตและจิตใจ”

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/W1m2fMbdRJtEWPfo9

รับชมออนไลน์ผ่าน zoom โดยสามารถรับ link เข้าฟังได้ทาง
MyCourseVille: 2100919.01
(password: MMS3)

สำหรับบุคคลภายนอกจะแจ้ง zoom link ให้ท่านทราบทาง email
---------------------------------------

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6ระหว่า...
30/10/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*** ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ***
(สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฯ ได้ที่:
https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_MMS
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

สำนักงานบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม MM...
10/09/2020

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม MMS 5 ภาคเหนือ ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวเพื่อการขอตำแหน่งวิชาการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน”

ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (!)

📌 หากสนใจเข้าร่วมโปรดส่งแบบตอบรับ (เพียง Scan QR CODE) หรือคลิก https://1th.me/ms7Kq
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 0 5394 3612 (อรนิตย์)

ดูรายละเอียดของงาน 👇

23/08/2020

การบริหารงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🌐
TSRI Talk EP.03 ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมขยายภาพการจัดสรรงบประมาณ กองทุน ววน. ปี 64 ทั้งส่วน Strategic fund ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ Fundamental fund เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันวิจัย หน่วยงานต่าง ๆ


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Sompong Klaynongsruang

*** แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ***"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System...
17/08/2020

*** แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ***
"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System” รุ่นที่ 5

จากเดิม วันที่ 2 - 4 กันยายน 2563
*** เปลี่ยนเป็น วันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 ***
ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

📣📣  มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" ...
04/08/2020

📣📣 มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 5

📌 วันที่ 2 - 4 กันยายน 2563

**ลงทะเบียนได้ตาม QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์ หรือ https://bit.ly/2GDXlcb

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 สิงหาคม 2563

**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 3,500 บาท

20/07/2020

การบรรยายออนไลน์และออฟไลน์ “แหล่งทุน: สัญญาณชีพนักวิจัยยุค Covid-19” วันที่ 23 มิ.ย. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
รศ. ดร. คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. กล่าวถึงนโยบายและรูปแบบการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0

16/07/2020

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "การสร้างทีมวิจัยและการบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ได้รับเกียรติจาก
ศ. นพ. ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ศ. ดร. สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
และดำเนินรายการโดย ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

15/07/2020

การถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น. ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

12/07/2020

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "ทุนเปลี่ยนทิศ..คนเปลี่ยนทาง: วิจัยสู่นวัตกรรม" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 ได้รับเกียรติจาก
- ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- ศ.ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. มหาสารคาม
- ผศ.ดร. สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และผู้ดำเนินรายการโดย ศ.สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น

11/07/2020

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์อย่างมีคุณค่า ค่าดรรชนี ผลกระทบ และการอ้างอิง" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563
ได้รับเกียรติจาก
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ผศ. ดร. สมพงษ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
และดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

24/06/2020

[ Live ]
ถ่ายทอดสดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” . 🌸 โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านทางโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live สำนักวิจัยและบริการวิชาการ PIT. โดยท่านสามารถรับชมได้ที่ 🎥

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ !!!  🎥 การถ่ายทอดสดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง 📌“ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย และการเขียนข้อเสนอโครงก...
23/06/2020

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ !!!
🎥 การถ่ายทอดสดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง 📌“ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” 🌸 โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านทางโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ PIT. โดยท่านสามารถรับชมได้ที่ 🎥 https://www.facebook.com/ResearchPIT

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ mms6 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ “เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ...
16/06/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ mms6 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ
“เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
การบรรยายทางวิชาการ “เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี http://wow.in.th/S3Jq หรือตาม QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการ mms6 ร่วมกับโครงการการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มข. จะได้จัดเสวนา “คุย...
15/06/2020

โครงการ mms6 ร่วมกับโครงการการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มข. จะได้จัดเสวนา “คุยกับกูรู: เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่และการปรับกระบวนท่าของชาว มข.”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในเกณฑ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่และแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อผลักดันให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจัดทำผลงานวิชาการและนำมาใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนฟรี ได้ตาม QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ นี้

📣📣 ประกาศ!! เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา "ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข" เป็นจำนวนมาก ทางทีมงาน mms5 จึงเปิดรับลงทะ...
14/06/2020

📣📣 ประกาศ!! เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา "ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข" เป็นจำนวนมาก ทางทีมงาน mms5 จึงเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม 👍👍👍

เหมาะสำหรับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢👍"ทำอย่างไรให้งานวิจัยพื้นฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง"วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา ...
13/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢👍
"ทำอย่างไรให้งานวิจัยพื้นฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง"
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ

Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢"การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล ความพิเศษ และความท้าทาย"วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา...
12/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢
"การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล ความพิเศษ และความท้าทาย"
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ

Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢"Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success"วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.0...
11/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢
"Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success"

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ
Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢"ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข"(เหมาะสำหรับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วันที่...
10/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢
"ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข"
(เหมาะสำหรับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ
Multimentoring Mms

ที่อยู่

ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-278-8251-60,49

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣 ประชาสัมพันธ์ !!!

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย”

โดย

ศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
และ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no10

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9
ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”

โดย

รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม

และ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมาย ได้แก่
- รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ
มากมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.
เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียนได้ที่ URL https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Zoom Link หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากท่านประสบปัญหาเข้า Zoom Meeting ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook Live อีกหนึ่งช่องทางดังนี้

https://www.facebook.com/ChulaEngineering/
ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้
47th international congress on science, technology and technology-based innovation (STT 47) จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2021
สำหรับ Symposium Sustainable Hydrogen Production for Greener Environment and Chemical Products เป็นส่วนหนึ่งของ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation - "Sciences for SDGs: Challenges and Solutions" (https://stt47.scisoc.or.th/)

โดยได้รับเกียรติจาก Keynotes สามท่านจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
• Mr.Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas, Thailand
• Prof. Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS)
(https://scholar.google.com.sg/citations?user=_KcMJvgAAAAJ&hl=en)
• Prof. Joongmeyon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) (https://scholar.google.com/citations?user=6yIWRtwAAAAJ&hl=en)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
>> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล [email protected] Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล
[email protected]
ติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยมากมาย เช่น
เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว
นักวิจัยเด่นแห่งชาติ PTIT Award (Fellow)
และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/7UV7qZT9GbowkdNt5

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ
Time: Jul 22, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=dHBFUnlYU3pnRVlEc2pOS09QcUJEZz09

Meeting ID: 368 141 7316

Password: GvLCuZ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ
#}