ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยทุกสาขาวิชาสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอก เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มีหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจน
(5)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู...
19/05/2021

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “วิจัย วิชาการ: ชีวิตและจิตใจ”

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/W1m2fMbdRJtEWPfo9

รับชมออนไลน์ผ่าน zoom โดยสามารถรับ link เข้าฟังได้ทาง
MyCourseVille: 2100919.01
(password: MMS3)

สำหรับบุคคลภายนอกจะแจ้ง zoom link ให้ท่านทราบทาง email
---------------------------------------

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “วิจัย วิชาการ: ชีวิตและจิตใจ”

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/W1m2fMbdRJtEWPfo9

รับชมออนไลน์ผ่าน zoom โดยสามารถรับ link เข้าฟังได้ทาง
MyCourseVille: 2100919.01
(password: MMS3)

สำหรับบุคคลภายนอกจะแจ้ง zoom link ให้ท่านทราบทาง email
---------------------------------------

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6ระหว่า...
30/10/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*** ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ***
(สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฯ ได้ที่:
https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_MMS
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*** ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ***
(สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฯ ได้ที่:
https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_MMS
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

สำนักงานบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม MM...
10/09/2020

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม MMS 5 ภาคเหนือ ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวเพื่อการขอตำแหน่งวิชาการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน”

ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (!)

📌 หากสนใจเข้าร่วมโปรดส่งแบบตอบรับ (เพียง Scan QR CODE) หรือคลิก https://1th.me/ms7Kq
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 0 5394 3612 (อรนิตย์)

ดูรายละเอียดของงาน 👇

23/08/2020
สกสว.

การบริหารงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🌐
.
TSRI Talk EP.03 ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมขยายภาพการจัดสรรงบประมาณ กองทุน ววน. ปี 64 ทั้งส่วน Strategic fund ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ Fundamental fund เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันวิจัย หน่วยงานต่าง ๆ

#TSRI
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Sompong Klaynongsruang

[VDO]

TSRI Talk EP.03
การบริหารงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🌐
.
TSRI Talk EP.03 ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมขยายภาพการจัดสรรงบประมาณ กองทุน ววน. ปี 64 ทั้งส่วน Strategic fund ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ Fundamental fund เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันวิจัย หน่วยงานต่าง ๆ

#TSRI

*** แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ***"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System...
17/08/2020

*** แจ้งเปลี่ยนวัน และสถานที่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ***
"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System” รุ่นที่ 5

จากเดิม วันที่ 2 - 4 กันยายน 2563
*** เปลี่ยนเป็น วันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 ***
ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

📣📣  มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" ...
04/08/2020

📣📣 มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 5

📌 วันที่ 2 - 4 กันยายน 2563

**ลงทะเบียนได้ตาม QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์ หรือ https://bit.ly/2GDXlcb

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 สิงหาคม 2563

**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 3,500 บาท

20/07/2020
MMS6 ภาคอีสาน

การบรรยายออนไลน์และออฟไลน์ “แหล่งทุน: สัญญาณชีพนักวิจัยยุค Covid-19” วันที่ 23 มิ.ย. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
รศ. ดร. คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. กล่าวถึงนโยบายและรูปแบบการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0

การบรรยาย เรื่อง “แหล่งทุน: สัญญาณชีพนักวิจัยยุค Covid-19” วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. กล่าวถึงนโยบายและรูปแบบการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 และท่านอธิการบดี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 50 คน และฟังผ่านออนไลน์ google meet กว่า 200 คน

16/07/2020
MMS6 ภาคอีสาน

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "การสร้างทีมวิจัยและการบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ได้รับเกียรติจาก
ศ. นพ. ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ศ. ดร. สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
และดำเนินรายการโดย ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

การเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การสร้างทีมวิจัยและการบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยทาง mms6 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดขึ้น และได้รับเกียรติจาก
ศ. นพ. ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. ดร. สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการโดย ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังออนไลน์ ผ่าน ZOOM กว่า 350 คน

12/07/2020
MMS6 ภาคอีสาน

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "ทุนเปลี่ยนทิศ..คนเปลี่ยนทาง: วิจัยสู่นวัตกรรม" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 ได้รับเกียรติจาก
- ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- ศ.ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. มหาสารคาม
- ผศ.ดร. สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และผู้ดำเนินรายการโดย ศ.สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "ทุนเปลี่ยนทิศ..คนเปลี่ยนทาง: วิจัยสู่นวัตกรรม" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. โดยทาง mms6 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น และได้รับเกียรติจาก
- ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- ศ.ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. มหาสารคาม
- ผศ.ดร. สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และผู้ดำเนินการเสวนา ศ.สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังออนไลน์ ผ่าน ZOOM กว่า 190 คน

11/07/2020
MMS6 ภาคอีสาน

การเสวนาวิชาการออนไลน์ "การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์อย่างมีคุณค่า ค่าดรรชนี ผลกระทบ และการอ้างอิง" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563
ได้รับเกียรติจาก
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ผศ. ดร. สมพงษ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
และดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

🎥🎥 การเสวนาวิชาการออนไลน์ "การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์อย่างมีคุณค่า ค่าดรรชนี ผลกระทบ และการอ้างอิง" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC3-202 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังออนไลน์ ผ่าน ZOOM กว่า 400 คน

08/07/2020
สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่

🎥บันทึกการถ่ายทอดสด (Live) เสวนาวิชาการออนไลน์หัวข้อ “Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย
โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ดังนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4) คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ MMS 5 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ

24/06/2020
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ PIT.

[ Live ]
.
ถ่ายทอดสดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” . 🌸 โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านทางโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
.
วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live สำนักวิจัยและบริการวิชาการ PIT. โดยท่านสามารถรับชมได้ที่ 🎥

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ !!!  🎥 การถ่ายทอดสดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง 📌“ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย และการเขียนข้อเสนอโครงก...
23/06/2020

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ !!!
🎥 การถ่ายทอดสดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง 📌“ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” 🌸 โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านทางโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ PIT. โดยท่านสามารถรับชมได้ที่ 🎥 https://www.facebook.com/ResearchPIT

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ mms6 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ “เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ...
16/06/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ mms6 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ
“เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
การบรรยายทางวิชาการ “เส้นทางสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี http://wow.in.th/S3Jq หรือตาม QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการ mms6 ร่วมกับโครงการการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มข. จะได้จัดเสวนา “คุย...
15/06/2020

โครงการ mms6 ร่วมกับโครงการการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มข. จะได้จัดเสวนา “คุยกับกูรู: เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่และการปรับกระบวนท่าของชาว มข.”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในเกณฑ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่และแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อผลักดันให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจัดทำผลงานวิชาการและนำมาใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนฟรี ได้ตาม QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ นี้

📣📣 ประกาศ!! เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา "ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข" เป็นจำนวนมาก ทางทีมงาน mms5 จึงเปิดรับลงทะ...
14/06/2020

📣📣 ประกาศ!! เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา "ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข" เป็นจำนวนมาก ทางทีมงาน mms5 จึงเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม 👍👍👍

เหมาะสำหรับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

#MMS5 Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢👍"ทำอย่างไรให้งานวิจัยพื้นฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง"วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา ...
13/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢👍
"ทำอย่างไรให้งานวิจัยพื้นฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง"
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ

#MMS5 Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢"การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล ความพิเศษ และความท้าทาย"วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา...
12/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢
"การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล ความพิเศษ และความท้าทาย"
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ

#MMS5 Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢"Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success"วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.0...
11/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢
"Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success"

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ
#MMS5 Multimentoring Mms

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢"ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข"(เหมาะสำหรับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วันที่...
10/06/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์เสวนาออนไลน์ค่ะ📢📢
"ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข"
(เหมาะสำหรับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ
#MMS5 Multimentoring Mms

📌ประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือระหว่าง MMS1 กับ MMS2หลักสูตรการพัฒานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"นักวิจั...
10/06/2020

📌ประชาสัมพันธ์
โครงการความร่วมมือระหว่าง MMS1 กับ MMS2
หลักสูตรการพัฒานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
"นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Cited Researcher) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า"

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.

04/06/2020
ตอนที่ 11 วิจัยสู่นวัตกรรม EP. 2 [2/2]

โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 11 "วิจัยสู่นวัตกรรม-2"
ซึ่งได้รับเกียรติ จาก
1. ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
2. ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
3. ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์
4. รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
อาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้สรุปแนวคิดและเคล็ดลับเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลงานสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ

#mms6
#mms
#trf

#restalkthailand#นักวิจัย#งานวิจัย#สกสว#mms6 นักวิจัยอาวุโสทั้ง 4 ท่านได้สรุปแนวคิดและเคล็ดลับเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลง.....

04/06/2020
ตอนที่ 10 วิจัยสู่นวัตกรรม EP. 1 [1/2]

โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 10 "วิจัยสู่นวัตกรรม-1"
ซึ่งได้รับเกียรติ จาก
1. ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
2. ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
3. ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์
4. รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
อาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้สรุปแนวคิดและเคล็ดลับเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลงานสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ

#mms6
#mms
#trf

#restalkthailand#นักวิจัย#งานวิจัย#สกสว#mms6 นักวิจัยอาวุโสทั้ง 4 ท่านได้คิดค้นและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผล.....

📌ประชาสัมพันธ์ การเสวนาวิชาการ ออนไลน์ "ทุนเปลี่ยนทิศ...คนเปลี่ยนทาง: วิจัยสู่นวัตกรรม"ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.3...
02/06/2020

📌ประชาสัมพันธ์ การเสวนาวิชาการ ออนไลน์

"ทุนเปลี่ยนทิศ...คนเปลี่ยนทาง: วิจัยสู่นวัตกรรม"
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น.

#mms6
#mms
#trf

📢ประชาสัมพันธ์ 📢"กิจกรรมพัฒนานักวิจัย"ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563เวลา 8.30 - 12.30 น.#mms6#mms#trf
02/06/2020

📢ประชาสัมพันธ์ 📢

"กิจกรรมพัฒนานักวิจัย"

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
เวลา 8.30 - 12.30 น.

#mms6
#mms
#trf

📣ประชาสัมพันธ์ 📣 มหกรรมวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส"การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์อย่างมีคุณค่า ค่าดรรชนี ผล...
02/06/2020

📣ประชาสัมพันธ์ 📣

มหกรรมวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส

"การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์อย่างมีคุณค่า ค่าดรรชนี
ผลกระทบและการอ้างอิง"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.

#mms6
#mms
#trf

📣ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาวิชาการ 📣"การสร้างทีมวิจัย & การบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ" ในวันอังคารที่ 16 มิถุน...
02/06/2020

📣ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาวิชาการ 📣

"การสร้างทีมวิจัย & การบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ"
ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

#mms6
#mms
#trf

📢 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรม เรื่อง “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้...
02/06/2020

📢 ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรม เรื่อง “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” 🌸 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานในวัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00น. ผ่านช่องทางออนไลน์ 🌸 ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/363xJ33 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ประชาสัมพันธ์ 📣เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” 🌸 โดยมหาวิทยาลัยศรี...
15/05/2020

ประชาสัมพันธ์ 📣
เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” 🌸 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ทาง Online ผ่าน Google Meet 🌸 ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3bqWrvu (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📢📢 ประกาศ 📢📢เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่าน โครง...
10/03/2020

📢📢 ประกาศ 📢📢
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน

ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่าน โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่มที่ 3 📌 จึงขอเลื่อนการจัดอบรมเรื่อง "ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทย" และ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ สถานบันเทคโนโลยีปทุมวัน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และหากมีการจัดอบรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง !!!

04/03/2020
ตอนที่ 9 Mentee ในอุดมคติ

MMS6

ตอนที่ 9 Mentee ในดวงใจ

นักวิจัย mms6 และเมธีวิจัยอาวุโส หลายท่านได้ให้ความเห็นและมุมมองที่น่าสนใจและแตกต่างเกี่ยวกับ Mentor-mentee ที่อาจตรงจริตของเราหลาย ๆคนค่ะ

#mms
#mms6

#restalkthailand#นักวิจัย#งานวิจัย#สกสว#mms6 การเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษา หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อก้าวสู่การเป็นอ...

📢 ประกาศ!!!เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีมาตรการป้อ...
26/02/2020

📢 ประกาศ!!!
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมาตรการหนึ่งคือ ขอให้งดการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก

ดังนั้นโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) 📢 จึงขอเลื่อนการอบรมเรื่อง “Global Funding Opportunity and Experience Sharing” ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกไป 📌 และหากมีการจัดอบรมดังกล่าวขึ้นใหม่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

------------------------------------------------------------------------

ที่อยู่

ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิติดกับโรงพยาบาลพญาไท 2หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าลงที่สถานีสนามเป้า

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-278-8251-60,49

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด