Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University Dept. of Linguistics Fan Page

เปิดเหมือนปกติ

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ อย่าลืมดู My Fair Lady แล้วมาพูดคุยกันใน Clubhouse คืนวันพุธที่ 25 ส.ค. นี้นะครับ
21/08/2021

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ อย่าลืมดู My Fair Lady แล้วมาพูดคุยกันใน Clubhouse คืนวันพุธที่ 25 ส.ค. นี้นะครับ

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “พูดคุยเรื่อง My fair lady กับนักภาษาศาสตร์” ทาง Clubhouse วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 20.30 น. (https://www.clubhouse.com/event/M5zqGoj8)
นำการสนทนาโดย
ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อนุชิต ตู้มณีจินดา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การบรรยายในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “ภาษากับการสื่อสารเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักศิลปกรร...
17/08/2021

ประชาสัมพันธ์การบรรยายในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “ภาษากับการสื่อสารเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -13.00 น.

สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

เรื่อง “ภาษากับการสื่อสารเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” (การประชุมออนไลน์)
ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. -13.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

https://chula.zoom.us/j/91476202968 Meeting ID: 914 7620 2968 Password: 938791
◊ และ Facebook Live ในเพจ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
https://www.facebook.com/RatchabanditThai

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายและทำแบบประเมินในช่องทางดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ (เมื่อจบรายการจะมี QR Code และลิงก์นำไปสู่แบบฟอร์มประเมิน หลังจากกรอกแบบประเมินจะได้รับลิงก์เพื่อไปสู่หน้าลงทะเบียนรับเกียรติบัตร ทั้งนี้ ปิดระบบรับแบบประเมินภายในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น.)

13/08/2021
06/08/2021
พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (บ่าย)

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในภาคบ่าย อ. ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะร่วมบรรยายในหัวข้อ "พระนิพนธ์ "แว่นอังกฤษ" กับการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ"

กำหนดการในภาคบ่าย 13.00-16.00 น. มีดังต่อไปนี้
วิทยากรผู้ดำเนินการอภิปราย: อาจารย์ดนัย พลอยพลาย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หัวข้อที่ 3 “มองการปฏิรูปการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยผ่านพระนิพนธ์ตำราไวยากรณ์บาลี” บรรยายโดย อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หัวข้อที่ 4 “พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา: คุณค่าและความสำคัญ”
บรรยายโดย อ. ดร.อัสนี พูลรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
หัวข้อที่ 5 “การปรับอักษรและอักขรวิธีเพื่อการตีพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยสมัยรัชกาลที่ 5”
บรรยายโดย อ. ดร.พีระ พนารัตน์ นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Hamburg
หัวข้อที่ 6 พระนิพนธ์ "แว่นอังกฤษ" กับการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
บรรยายโดย อ. ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

https://www.facebook.com/arts.chulalongkorn/videos/568291010971913

จะเปิดเทอมแล้วเตรียมพร้อมกันรึยังครับ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าเรียนได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้  (ต้อง login account จุฬา จึงจ...
05/08/2021
Google Sheets - create and edit spreadsheets online, for free.

จะเปิดเทอมแล้วเตรียมพร้อมกันรึยังครับ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าเรียนได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ (ต้อง login account จุฬา จึงจะเข้าดูได้)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10aELycWyceqXKtrRkGIEq3lexxCuonNk3g6TS2_LG-w/edit#gid=788042692

Create a new spreadsheet and edit with others at the same time -- from your computer, phone or tablet. Get stuff done with or without an internet connection. Use Sheets to edit Excel files. Free from Google.

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “พูดคุยเรื่อง My fair lady กับนักภาษาศาส...
03/08/2021

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “พูดคุยเรื่อง My fair lady กับนักภาษาศาสตร์” ทาง Clubhouse วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 20.30 น. (https://www.clubhouse.com/event/M5zqGoj8)
นำการสนทนาโดย
ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อนุชิต ตู้มณีจินดา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “พูดคุยเรื่อง My fair lady กับนักภาษาศาสตร์” ทาง Clubhouse วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 20.30 น. (https://www.clubhouse.com/event/M5zqGoj8)
นำการสนทนาโดย
ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อนุชิต ตู้มณีจินดา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรุ่งนี้แล้วนะครับ สำหรับกิจกรรมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ของนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปริญญาโท-เอก ของภาควิชาภ...
02/08/2021

พรุ่งนี้แล้วนะครับ สำหรับกิจกรรมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ของนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปริญญาโท-เอก ของภาควิชาภาษาศาสตร์

นิสิตที่สนใจร่วมกิจกรรมแต่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://cutt.ly/FmNBqOq ปิดรับลงทะเบียนภายในวันนี้นะครับ

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกระดับ ทุกชั้นปี ร่วมฟังและแชร์ประสบการณ์ของเยาวรุ่นป.ตรีที่เรียนวิชาป.โท-เอกภาษาศาสตร์ ในกิจกรรม "อยู่ป.ตรี เรียนวิชาบัณฑิตศึกษา มาเอาไร?" ในวันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 19.30 น. ผ่านทาง Zoom

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมขอให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้ https://cutt.ly/FmNBqOq ภายในวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. ชมรมจะส่ง link ให้ล่วงหน้าทางอีเมลในวันจัดกิจกรรม

*ชมรมภาษาศาสตร์ขออนุญาตสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

ประกาศรหัสวิชาของรายวิชา 2209682 สัทศาสตร์และสัทวิทยาในความผิดปกติของการพูด (Phonetics and Phonology in Speech Sound Dis...
26/07/2021

ประกาศรหัสวิชาของรายวิชา 2209682 สัทศาสตร์และสัทวิทยาในความผิดปกติของการพูด (Phonetics and Phonology in Speech Sound Disorder)
นิสิตสามารถลงทะเบียนได้แล้วในการลงทะเบียนรอบที่ 2 นี้

หมายเหตุ: รายวิชานี้เหมาะสำหรับนิสิตที่เคยเรียนรายวิชา Phonetics and Phonology (บัณฑิตศึกษา) หรือ Sound System (ปริญญาตรี) มาแล้ว หรือลงเรียนรายวิชา Phonetics and Phonology และ Sound System ในภาคต้นปีการศึกษา 2564 นี้

ประกาศรหัสวิชาของรายวิชา 2209682 สัทศาสตร์และสัทวิทยาในความผิดปกติของการพูด (Phonetics and Phonology in Speech Sound Disorder)
นิสิตสามารถลงทะเบียนได้แล้วในการลงทะเบียนรอบที่ 2 นี้

หมายเหตุ: รายวิชานี้เหมาะสำหรับนิสิตที่เคยเรียนรายวิชา Phonetics and Phonology (บัณฑิตศึกษา) หรือ Sound System (ปริญญาตรี) มาแล้ว หรือลงเรียนรายวิชา Phonetics and Phonology และ Sound System ในภาคต้นปีการศึกษา 2564 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์หัวข้อ Acoustic Analysi...
26/07/2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์หัวข้อ Acoustic Analysis: Using Praat for Vowel Measurement ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์ University of the Philippines, Diliman

นอกจากการบรรยายนำโดยผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์แล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยโดยมีนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ (อภิญญา ห่านตระกูล และอภิญญา สิงโสภา) และนิสิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (รฐนนท์ เจียมสันดุษฎี และกัณฐิกา อภิญโญวิเชียร) เป็นผู้นำกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการวัดค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระเพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์หัวข้อ Acoustic Analysis: Using Praat for Vowel Measurement ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์ University of the Philippines, Diliman

นอกจากการบรรยายนำโดยผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์แล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยโดยมีนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ (อภิญญา ห่านตระกูล และอภิญญา สิงโสภา) และนิสิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (รฐนนท์ เจียมสันดุษฎี และกัณฐิกา อภิญโญวิเชียร) เป็นผู้นำกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการวัดค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระเพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกระดับ ทุกชั้นปี ร่วมฟังและแชร์ปร...
20/07/2021

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกระดับ ทุกชั้นปี ร่วมฟังและแชร์ประสบการณ์ของเยาวรุ่นป.ตรีที่เรียนวิชาป.โท-เอกภาษาศาสตร์ ในกิจกรรม "อยู่ป.ตรี เรียนวิชาบัณฑิตศึกษา มาเอาไร?" ในวันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 19.30 น. ผ่านทาง Zoom

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมขอให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้ https://cutt.ly/FmNBqOq ภายในวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. ชมรมจะส่ง link ให้ล่วงหน้าทางอีเมลในวันจัดกิจกรรม

*ชมรมภาษาศาสตร์ขออนุญาตสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

ชมรมภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกระดับ ทุกชั้นปี ร่วมฟังและแชร์ประสบการณ์ของเยาวรุ่นป.ตรีที่เรียนวิชาป.โท-เอกภาษาศาสตร์ ในกิจกรรม "อยู่ป.ตรี เรียนวิชาบัณฑิตศึกษา มาเอาไร?" ในวันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 19.30 น. ผ่านทาง Zoom

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมขอให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้ https://cutt.ly/FmNBqOq ภายในวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. ชมรมจะส่ง link ให้ล่วงหน้าทางอีเมลในวันจัดกิจกรรม

*ชมรมภาษาศาสตร์ขออนุญาตสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

01/07/2021
Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives by Asst. Prof. Pavadee Saisuwan

ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายออนไลน์โดยผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives" เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา

On Friday, June 25, 2021, in celebration of Pride Month, the Faculty of Arts presented "Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives" by Asst. Prof. Pavadee Saisuwan from Department of Linguistics and Southeast Asian Linguistics Research Unit, Faculty of Arts.

อาจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ร่วมถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่...
26/06/2021

อาจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ร่วมถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย" (Interprofessional Collaboration for Patient Safety)
ภายใต้โครงการ Chula MOOC ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ภาษาและกลวิธีทางภาษาในการสื่อสาร” และ “น้ำเสียงในการสื่อสาร” บทเรียนดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจความสำคัญ องค์ประกอบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและน้ำเสียงเพื่อการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป

โครงการผลิตบทเรียนออนไลน์นี้เชื่อมโยงกับโครงการวิจัย “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหสาขาวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์” (Interprofessional Interactions among Healthcare Professionals) ซึ่งศึกษาค่าทางกลสัทศาสตร์และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ "การพัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์"

พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการบรรยายออนไลน์ของผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "Constructi...
24/06/2021

พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการบรรยายออนไลน์ของผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives" วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/9NnhhhXZZyoCFWGBA.

In celebration of Pride Month, the Faculty of Arts presents 'Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives.'

Gender difference and sexual diversity have long been observed and studied both by academia and the general public. Various resources including language have been associated with gender and sexual identities. In this talk, Pavadee Saisuwan, our faculty member from the Department of Linguistics, will share with us how various elements in the Thai language contribute to the presentation and the construction of gender and sexuality. The session will be moderated by Porranee Singpliam, our lecturer from BALAC program.

The talk will be via Zoom. All are invited. To register, please scan the QR code below or log on to https://forms.gle/9NnhhhXZZyoCFWGBA.

ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ของ "ผศ. ดร.ภาวดี ส...
15/06/2021
Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives (June 25, 2021, 1 p.m.)

ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ของ "ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ" อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives" วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/9NnhhhXZZyoCFWGBA.

Pavadee Saisuvan, Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

นายวัชริศ ฉันทจินดา นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sociolingui...
07/06/2021

นายวัชริศ ฉันทจินดา นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sociolinguistics Symposium 23 จัดโดย The University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2564

Our MA student Vatcharit Chantajinda will be presenting his paper at the Sociolinguistics Symposium 23 hosted by The University of Hong Kong on 7-10 June 2021.

นายวัชริศ ฉันทจินดา นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sociolinguistics Symposium 23 จัดโดย The University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2564

Our MA student Vatcharit Chantajinda will be presenting his paper at the Sociolinguistics Symposium 23 hosted by The University of Hong Kong on 7-10 June 2021.

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256...
10/05/2021

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 ที่ https://cutt.ly/3bkOdhY

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/2021/05/09/nondegree-sem1-64/

*บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

*รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 ที่ https://cutt.ly/3bkOdhY

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/2021/05/09/nondegree-sem1-64/

*บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

*รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ตารางสอนภาควิชาภาษาศาสตร์สำหรับปีการศึกษาหน้าครับHighlight วิชาพิเศษของเทอมหน้า คือวิชา Phonetics and Phonology in Speec...
08/05/2021

ตารางสอนภาควิชาภาษาศาสตร์สำหรับปีการศึกษาหน้าครับ
Highlight วิชาพิเศษของเทอมหน้า คือวิชา Phonetics and Phonology in Speech Sound Disorders และวิชาสัมมนาหัวข้อ Structure of Thai Noun Phrases ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศครับ

พบกันใหม่ปีการศึกษาหน้าครับ หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้กลับมาเรียนด้วยกันที่คณะบ่อยขึ้นครับ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น...
07/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนค่ะ 👏

ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนค่ะ 👏

ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลต่อไป

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจา...
03/05/2021

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์เชิงการทดลอง (Experimental Phonetics) โดยเฉพาะด้านกลสัทศาสตร์ (Acoustic Phonetics) และมีความสนใจสัทศาสตร์ประยุกต์หลากหลายด้าน เช่น สัทศาสตร์สังคม (Sociophonetics)
นิติสัทศาสตร์ (Forensic Phonetics) สัทศาสตร์เชิงคลินิก (Clinical Phonetics) และสัทศาสตร์กับการรับรู้หลากมิติสัมผัส (Phonetics and Multisensory Perception)

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์เชิงการทดลอง (Experimental Phonetics) โดยเฉพาะด้านกลสัทศาสตร์ (Acoustic Phonetics) และมีความสนใจสัทศาสตร์ประยุกต์หลากหลายด้าน เช่น สัทศาสตร์สังคม (Sociophonetics)
นิติสัทศาสตร์ (Forensic Phonetics) สัทศาสตร์เชิงคลินิก (Clinical Phonetics) และสัทศาสตร์กับการรับรู้หลากมิติสัมผัส (Phonetics and Multisensory Perception)

ที่อยู่

254 Phayathai Road
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 2184692

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Dept. of Linguistics, Chulalongkorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด