กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ) บก.กองทัพไทย โดยนับตั้งแต่ 27 ก.ย. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในฐานะ องค์จอมทัพไทย มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด บังคับบัญชา กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีการจัดตั้ง กองบัญชาการทหารสูงสุด อย่างเป็นทางการ เมื่อ 16 มี.ค. 2503 หลังจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ กองทัพไทย มีส่วนราชการประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดในกฤษฎีกา มี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ ดังนั้น จึงมีผลทำให้ กองบัญชาการทหารสูงสุด ในอดีต เปลี่ยนเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย ในปัจจุบัน
(1385)

เปิดเหมือนปกติ

12/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๘ การบำรุงศิลปวัฒนธรรม เครื่องถม เครื่องถ้วย ศิลปะพระราชนิยม ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นภาลัย

“ทรงทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้เจริญรุ่งเรื่องขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะ”

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
12/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,192 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,915 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันที่ 12 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพ...
12/12/2020

วันที่ 12 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ พื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพ...
12/12/2020

วันที่ 12 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา ทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด ณ พื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
12/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานพร 🙏🏽
และส.ค.ส. ปีใหม่ 2564 “สวัสดีปีฉลูวัว🐂”
....................................................................

“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากมาย คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง”
สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้         ...
12/12/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่12 ธันวาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

11/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจราจรเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรที่กำลังวิกฤตอยู่ เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในบริเวณปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

#แก้ไขปัญหาจราจร

11/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

11/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอาหารพระราชทาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

11/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อ่างเก็บน้ำแห่งความหวังของราษฏร
" อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ สนับสนุนน้ำช่วยเหลือราษฎรแก้ปัญหาในเรื่องน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ผลดีขึ้น ทั้งข้าวนาปี และการปลูกพืชฤดูแล้ง ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของเกษตรกรรวม ๘ หมู่บ้าน มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้ประโยชน์กว่า ๓,๐๐๐ ไร่"

#อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพ...
11/12/2020

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา ทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด ณ พื้นที่ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดกำลังพลจิตอาสา มอบถุง...
11/12/2020

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดกำลังพลจิตอาสา มอบถุงยังชีพให้แกประชาชนในตำบลเขาโร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองร้อยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่ 47 พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยต...
11/12/2020

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองร้อยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่ 47 พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ และเอาใจใส่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง ณ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพ...
11/12/2020

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา แจกถุงยังชีพจากให้กับประชาชน ณ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
11/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

🇹🇭"เชื้อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย"🇹🇭
.
จิตอาสา904 ทำกิจกรรม​ร่วมกับนักเรียน​มัธยม​ศึก​ษา และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสถาบัน​พระมหากษัตริย์​ ณ​ โรงเรียน​สะนอพิทยาคม​ อ.ยะรัง​ จ.ปัตตานี​ เมื่อวันที่​ 9 ธ.ค. 63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้         ...
11/12/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะลมตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อไป โดยยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือภาคที่ 2 จัดกำลังพลมอบถุงยังชีพจำนวน 320 ชุด ณ พื้นที่ อำเ...
11/12/2020

วันที่ 11 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือภาคที่ 2 จัดกำลังพลมอบถุงยังชีพจำนวน 320 ชุด ณ พื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

11/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สาระดีมีประโยชน์ ปัญหาของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
"อยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยตระหนักถึงปัญหาของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ"

10/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"ให้ชาวไทยชวนกันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากศิลปะมวยไทย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคร้ายและรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อไป"

10/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สาระดีมีประโยชน์ ปัญหาของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
"อยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยตระหนักถึงปัญหาของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ"

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 45 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 จัดกำลังพลพร้อม...
10/12/2020

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 45 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเเจกจ่าย ถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเคลื่อนย้ายสิ่งของ ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งเเม่น้ำลำคลอง ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพ ที่ได้รับบริจาค จากเ...
10/12/2020

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพ ที่ได้รับบริจาค จากเครือเซ็นทรัลเพื่อให้หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองร้อยเฉพาะกิจ ทหารพราน นาวิกโยธินที่ 7 มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้...
10/12/2020

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองร้อยเฉพาะกิจ ทหารพราน นาวิกโยธินที่ 7 มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านกูแบบาดาะ หมู่ 4 ตำบบลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ร่วมบรรจุถุงยังชีพของสภา...
10/12/2020

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ร่วมบรรจุถุงยังชีพของสภากาชาดไทยจำนวน 2,370 ชุด และแจกจ่ายให้กับประชาชน ตำบลหนองหงษ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
10/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

❄️💛💜หนาวนี้เราจะไม่ทิ้งกัน💜💛❄️
:
:
ชาวจิตอาสาพระราชทาน มทบ.๓๗ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ของ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง

ณ หอประชุมหมู่บ้านแม่คำเหนือ หมู่ ๑๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๙ ธ.ค. พ.ศ. ๖๓

#จิตอาสา904

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
10/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,169 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,888 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
10/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

💛💜🇹🇭คนไทยร่วมใจ เราไม่ทิ้งกัน🇹🇭💜💛
-
-
กิจกรรมต่างๆของชาวจิตอาสา 904 ที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่างๆและพัฒนาพื้นที่ต่างๆให้น่าอยู่

#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
10/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

10 ธันวา วันรัฐธรรมนูญ🇹🇭
————————————

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญเพื่อระลึกถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
https://www.aroundonline.com/constitution-day/

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 แจกจ่า...
10/12/2020

วันที่ 10 ธ.ค.63 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 แจกจ่ายเสื้อกันหนาว และถุงยังชีพ ให้กับประชาชน เพื่อคลายความหนาว และความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ณ บ้านนิคมดงบัง หมู่ 11 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้         ...
10/12/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนได้พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว และบริเวณยอดดอยในภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
09/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 904 พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ นำผ้าห่มและเสื้อผ้าไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวในพื้นที่่ตำบลท่ากระดานและตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร มอบหมายให้ พลเอก ปร...
09/12/2020

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร มอบหมายให้ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และการมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี บริเวณผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษที่กองทัพไทยได้จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมขีดความสามารถของ กองกำลังป้องกันชายแดน ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ตลอดจนการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตั้งแต่ยามปกติ

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ยังได้มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังคงการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้การกำกับดูแล และควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ดีขึ้นโดยลำดับ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่นๆ ของชาติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป

วันที่ 9 ธ.ค.63 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 4 สำนักพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหา...
09/12/2020

วันที่ 9 ธ.ค.63 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 4 สำนักพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ให้ความช่วยเหลือแตกจ่ายน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ที่โรงเรียนบ้านชายคลอง หมู่ 4 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันและไม่สามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก นักเรียนและประชาชนจึงขาดแคลนน้ำดื่มสำหรับบริโภค

09/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

พระลาน
09/12/2020

พระลาน

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

ที่อยู่

127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สามเหล่าทัพ รวมกันเป็น หนึ่งกองทัพไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดูทหารใหม่ผลัด2/63ได้ที่ไหนบ้างค่ะ
#อยากให้พวกคุณอยู่ข้างประชาชนพวกเราขอแค่นี้
ส่งกำลังพลของกองทัพไทย ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด.....(อ่านต่อ) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=157728845951208&id=104836877907072
ทานมัยศีลมัย ภาวนามัยสมาธิปัญญา เป็นกุศลกรรม แห่งเส้นทางสวรรค์ทั้งนั้น ไฉนปฏิเสธสวรรค์ ไปเฝ้าทุกขาปฏิบัติ ก็เมื่อมีทุกข์ จึงพิจารณาทุกข์ ก็เมื่อสร้างสุขอยู่ ทุกสัมมาปฏิบัติโดยสัทธรรม แต่กลับไปเฝ้ามองทุกข์ ค้นหาย้ำทุกข์ สร้างภาพลักษ์ การทรมาณสังขาร เพื่อให้ทุกข์ ทานก็ทำไม่ได้โดยอาการนั้น ศีลก็ผิดปรกติเป็นทุกข์ ภาวนาก็วุ่นวายไม่สงบรำงับ จนศาสนากลายเป็นความหมาย ของศาสนาผู้ทุกข์ตรม ก็ความสุขก็มีนิพพาน ธรรมะอื่นใดที่ไม่มีทุกข์ หรือเป็นความหมาย ของการเห็นแจ้งทุกข์ ท่ามกลางความสุขนั้น แม้ความทุกข์จะมีให้มองเห็น ก็ไม่ใช่จักเห็นได้ขณะเป็นทุกข์ ต้องเป็นสุขแล้วเห็นทุกข์จรมา แม้โดยความเสื่อมของสุข และแม้โดยแสวงหาสุข ยิ่งขึ้นไปไม่ได้มา และเมื่อตื่นเห็นธรรมสภาพ อันรู้ตื่นเบิกบาน อันเป็นไปได้ทั้งทุกข์ทั้งสุข เมื่อทุกข์ก็พิณาทุกข์ เมื่อสุขก็พิจารณาสุข หมายถึงสัมมาปฏิบัติ ต้องตื่นสุขสู่นิยมยินดี รู้ตื่นสดชื่นเบิกบาน ชาวสวรรค์ลุถึง คราวละนับประมาณมิได้ แม้ในภพภูมทิพย์ที่ปราศจากทุกข์ทรมานขันธิ์ แม้ใดในธรรมบันลุ จักเห็นแจ้งทุกข์สุข อันอนิจจังกระทำการ แต่ผู้รู้แจ้งชัดนั้น เป็นผู้อุดมสุขแล้วทั้งนั้น ธรรมปรารภแห่งวิถีทาง "จงอย่าจมทุกข์และอย่ามุ่งหมายรู้ทุกข์ที่มีอยู่เส มอๆ" แม้ท่ามกลางเสวยสุขอยู่ก็เห็น เพียงแยบคาย ...พยับอรุณ กีรติศึก...
ขออนุญาตครับ-ค่ะ
ขอหนังสือหรือเอกสารเรื่องเงินเดือนในหลวงปัจจับันชื่อ เฉลิมชัย ไขว้วงศ
นทพ
สอบราชการตำรวจตระเวนชายแดน ตำแหน่งครู #สมัครสอบราชการ #งานราชการ #สมัครงานราชการ #สอบราชการ #ประกาศผลสอบ
ช่วยอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงาน​ ขับให้ปลอดภัยกว่านี้นะคะ​ เลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยว​ เลี้ยวปาดแบบนี้รีบไปไหนคะ?
“มหกรรมแห่งความสนุกและความสุขสุดยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น...” สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญชวนเด็กๆ เยาวชน และครอบครัว เที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทย กิจกรรมการดำรงชีพในป่าแบบทหาร และการสร้างพลังทางความคิดแบบสร้างสรรค์ ควบคู่กับพลังแห่งปัญญาไปกับฐานกิจกรรมและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอดทั้งงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจับของขวัญและลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายมามอบให้แก่น้อง ๆ เยาวชน ๆ ที่เข้าร่วมชมงาน รับรองได้ว่างานนี้สนุกสนานไม่รู้ลืมแน่นอน เข้าชมงานได้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจ้า