สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม

สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

คอแหลม 1,2,3,4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ,แม่บ้าน,กต.ตร.สน.,พ่อค้าและประชาชน รวมทั้งสิ้น 100  คนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระ...
05/12/2013

คอแหลม 1,2,3,4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ,แม่บ้าน,กต.ตร.สน.,พ่อค้าและประชาชน รวมทั้งสิ้น 100 คนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ.บริเวณหน้าสน.บางคอแหลม

คอแหลม 1,2,3,4 ประชุมชี้แจงมอบหมายภาระกิจในหน้าท่ีรับผิดชอบและถ่ายทอดนโยบายท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชาแก่ข้าราชการตำรวจ
28/10/2013

คอแหลม 1,2,3,4 ประชุมชี้แจงมอบหมายภาระกิจในหน้าท่ีรับผิดชอบและถ่ายทอดนโยบายท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชาแก่ข้าราชการตำรวจ

มอบรางวัลกับข้าราชการตำรวจ สน.ท่ีปฎิบัตหน้าท่ีดีเด่นประจำเดือน
15/10/2013

มอบรางวัลกับข้าราชการตำรวจ สน.ท่ีปฎิบัตหน้าท่ีดีเด่นประจำเดือน

Timeline Photos
15/10/2013

Timeline Photos

Timeline Photos
15/10/2013

Timeline Photos

Timeline Photos
15/10/2013

Timeline Photos

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 19.45น. บนถนนราษฎร์บูรณะขาเข้า ก่อนข้ามสะพานดาวคะนอง มีเศษปูน กรวด ตกบนพื้นถนนจำนวน...
04/10/2013

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 19.45น. บนถนนราษฎร์บูรณะขาเข้า ก่อนข้ามสะพานดาวคะนอง มีเศษปูน กรวด ตกบนพื้นถนนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร นำโดย สารวัตรจราจร พร้อมด้วยคอแหลม602,6606 จึงร่วมกันกวาดทำความสะอาดพื้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครับ

"ความปลอดภัยของท่าน คือความสุขของพวกเรา"

14/08/2013

ลูกชายคนนี้จะทำให้แม่ภูมิใจ

Timeline Photos
14/08/2013

Timeline Photos

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดนาค ถ.สุขสวัสดิ์
06/08/2013

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดนาค ถ.สุขสวัสดิ์

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดนาค ถ.สุขสวัสดิ์

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประ...
10/07/2013

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประทวน ร่วมประชุมชี้แจงสรุปภารกิจ ข้อราชการ การปฏิบัติ และข้อเน้นย้ำต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นแบบแผนเดียวกันตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการ
เมื่อวันที่10ก.ค.56 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุม สน.บางคอแหลม

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประ...
10/07/2013

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประทวน ร่วมประชุมชี้แจงสรุปภารกิจ ข้อราชการ การปฏิบัติ และข้อเน้นย้ำต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นแบบแผนเดียวกันตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการ
เมื่อวันที่10ก.ค.56 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุม สน.บางคอแหลม

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประ...
10/07/2013

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประทวน ร่วมประชุมชี้แจงสรุปภารกิจ ข้อราชการ การปฏิบัติ และข้อเน้นย้ำต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นแบบแผนเดียวกันตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการ
เมื่อวันที่10ก.ค.56 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุม สน.บางคอแหลม

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประ...
10/07/2013

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประทวน ร่วมประชุมชี้แจงสรุปภารกิจ ข้อราชการ การปฏิบัติ และข้อเน้นย้ำต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นแบบแผนเดียวกันตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการ
เมื่อวันที่10ก.ค.56 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุม สน.บางคอแหลม

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประ...
10/07/2013

พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 รรท.ผกก.สน.บางคอแหลม(คอแหลม1) พร้อมด้วย คอแหลม2,3,4 ข้าราชการตำรวจสัญญบัตร และชั้นประทวน ร่วมประชุมชี้แจงสรุปภารกิจ ข้อราชการ การปฏิบัติ และข้อเน้นย้ำต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นแบบแผนเดียวกันตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการ
เมื่อวันที่10ก.ค.56 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุม สน.บางคอแหลม

แนะนำอาหารเพื้อสุขภาพจากผักไฮโดรของเราครับ"สลัดทูน่า ผักไฮโดรพอนิกส์"-สารพัดผักปลอดสารพิษ (ผมใช้ผักจากแปลงโครงการผักไฮโด...
04/07/2013

แนะนำอาหารเพื้อสุขภาพจากผักไฮโดรของเราครับ
"สลัดทูน่า ผักไฮโดรพอนิกส์"
-สารพัดผักปลอดสารพิษ (ผมใช้ผักจากแปลงโครงการผักไฮโดรฯ สน.บางคอแหลม)
----น้ำสลัด---
-น้ำสลัดLow fat &0%Chrolesterol 2ช้อนโต๊ะ
-มัสตาร์ด 1 ช้อนโต๊ะ(ถ้าไม่ชอบ ใส่1ช้อนชาก็พอ)
-เนื้อปลาทูน่าในน้ำเกลือ 1-2ช้อนโต๊ะ
เอาส่วนผสมน้ำสลัดผสมให้เข้ากัน ปรุงรสได้นิดหน่อย
นำผักใส่ชาม เติมเบคอนอบหรือเครื่องสลัดอย่างอื่นตามชอบ แล้วราดน้ำสลัดลงไปผสมอย่าให้ชุ่มมาก ให้พอติดใบนิดหน่อย ทานกับแครกเกอร์ เป็นมื้อเบาๆสบายท้องได้เลยครับ (^_^)

จำหน่ายให้กับผู้สนใจไปบางส่วนแล้วนะครับ ยังเหลือไม่มากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่แปลงผักไฮโดรพอนิกส์ สน.บางคอแหลมได้เล...
03/07/2013

จำหน่ายให้กับผู้สนใจไปบางส่วนแล้วนะครับ ยังเหลือไม่มาก
ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่แปลงผักไฮโดรพอนิกส์ สน.บางคอแหลมได้เลยครับ
มีเจ้าหน้าที่จำหน่ายให้ในราคาไม่แพงครับ(^_^)

คอแหลม61,602,20 พร้อมกำลังฝ่ายจราจร และป้องกันปราบปราม ตรวจค้นกลุ่มนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการกรุงเทพ พบของกลางอาวุธมีด5เล่...
24/06/2013

คอแหลม61,602,20 พร้อมกำลังฝ่ายจราจร และป้องกันปราบปราม
ตรวจค้นกลุ่มนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการกรุงเทพ พบของกลางอาวุธมีด5เล่มเตรียมจะก่อเหตุ บริเวณหน้าเซเว่นฯ ปากซอยสุขสวัสดิ์9/1 นำตัวไปทำประวัติฯ และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2556 เวลา18.00น.ที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชา, กต.ตร. ,ข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติ ไ...
19/06/2013

เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2556 เวลา18.00น.ที่ผ่านมา
ผู้บังคับบัญชา, กต.ตร. ,ข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมเลี้ยงขอบคุณ แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผกก.สน.บางนา
และในโอกาสเดียวกัน ได้ร่วมเลี้ยงต้อนรับ แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ฉัตรา พาสุวรรณ ผกก.ฝอ.บก.น.8 ที่จะมาดำรงตำแหน่งรักษาการ ผกก.สน.บางคอแหลม
ณ ห้องอาหารปลาสองแคว บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและยินดี ซึ่งแม้ท่าน ผกก.ธวัชเกียรติฯ จะมาดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน แต่ท่านก็ได้สร้างสรรสิ่งดีๆ พัฒนาท้องที่และสถานีตำรวจหลายๆด้าน รวมถึงความเป็นอยู่ของข้าราชการและครอบครัวให้ดีขึ้น
และจากนี้ต่อไปท่านผกก.ฉัตราฯ ก็จะรับหน้าที่พัฒนาสน.บางคอแหลม ให้สามารถอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ในทุกด้าน แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปครับ (^_^)

เยี่ยมชุมชนซอย 1
19/06/2013

เยี่ยมชุมชนซอย 1

ขับรถเคารพกฎหมาย รักษาวินัยจราจรกันนะคร้าบเป่าจนแก้มจะระเบิดแล้วววจ้า~
14/06/2013

ขับรถเคารพกฎหมาย รักษาวินัยจราจรกันนะคร้าบ

เป่าจนแก้มจะระเบิดแล้วววจ้า~

บรรยากาศเย็นนี้ ที่ท่าเรือสน.บางคอแหลมครับ ฝนมีทีท่าว่าจะตกหนัก อย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนก่อนออกจากบ้าน ขับรถกันอย่างระ...
12/06/2013

บรรยากาศเย็นนี้ ที่ท่าเรือสน.บางคอแหลมครับ ฝนมีทีท่าว่าจะตกหนัก อย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนก่อนออกจากบ้าน ขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

งานจราจรสน.บางคอแหลม จัดทำแผ่นพับ ในโครงการยุวชนจราจร เพื่อนำไปแจกให้กับเด็กและเยาวชน ตามโรงเรียนต่างๆและบรรยานให้ความรู...
11/06/2013

งานจราจรสน.บางคอแหลม
จัดทำแผ่นพับ ในโครงการยุวชนจราจร เพื่อนำไปแจกให้กับเด็กและเยาวชน ตามโรงเรียนต่างๆและบรรยานให้ความรู้ด้านการจราจร เพื่อปลูกฝังสินัยจราจร และให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครับ

11/06/2013
สัญญาณมือจราจร

นำ"สัญญาณมือจราจร" มาให้ทุกท่านได้ชมได้ศึกษาไว้ครับ
เผื่อเวลาที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเห็นตำรวจจราจรโบกรถใช้สัญญาณมืออยู่ จะได้เข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้างครับ (^_^)
http://www.youtube.com/watch?v=C9IrrlaZaiE

พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผกก.สน.บางคอแหลม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย ประชุมวางแผนชี้แจงการปฏิบัติ มอบนโยบายสั่...
10/06/2013

พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผกก.สน.บางคอแหลม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย ประชุมวางแผนชี้แจงการปฏิบัติ มอบนโยบายสั่งการ ประจำเดือนมิถุนายน2556 พร้อมตรวจสอบเร่งรัดการดำเนินการและตรวจสอบความพร้อมในการรับตรวจราชการ
ณ ห้องประชุม สน.บางคอแหลม วันที่10มิถุนายน2556 เวลา13.30น.ครับ

แยกราษฎร์สวัสดี อยู่บริเวณปากซอยราษฎร์บูรณะ6/1 เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นแยกที่สัญญาณไฟจราจรชำรุ...
07/06/2013

แยกราษฎร์สวัสดี อยู่บริเวณปากซอยราษฎร์บูรณะ6/1 เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นแยกที่สัญญาณไฟจราจรชำรุดมานานหลายปีแล้ว (ทางงานจราจร ได้ประสานกับหน่วยงาน กทม.ที่รับผิดชอบให้มาซ่อมแซมแล้วครับ คงจะกลับมาใช้ได้ตามปกติในเร็ววัน) ประกอบกับรถที่มาจากบุคคโลมุ่งหน้าราษฎร์บูรณะ ข้ามสะพานมาด้วยความเร็วสูง อาจทำให้เกิดการเบรกกะทันหัน เมื่อลงสะพานมาเจอรถที่่จอดรอเลี้ยวขวาเข้าราษฎร์บูรณะ6/1
ดังนั้น ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ต้องขอความร่วมมือให้ท่านที่ขับรถออกจากซอยสุขสวัสดิ์6/1 จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปราษฎร์บูรณะ ให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถถัดไปอีกประมาณ100เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการติดขัดของการจราจรลงนะครับ ด้วยความปรารถนาดีครับ

พ.ต.ท.สมบัติ อำไพพร สว.จร.ฯ กำลังอบรมปล่อยแถว ชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่เป็น'ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน' ใ...
05/06/2013

พ.ต.ท.สมบัติ อำไพพร สว.จร.ฯ กำลังอบรมปล่อยแถว ชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่เป็น'ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน' ให้กับ 'อาสาสมัครตำรวจชุมชน(ตำรวจบ้าน)' ก่อนแยกย้ายกันไปตั้งด่านสกัดกั้นอาชญากรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย
ทั้งนี้การให้ตำรวจบ้านมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนั้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้ออกมาทำหน้าที่บทบาทแบบตำรวจ และช่วยกันสอดส่องดูแลภายในท้องที่ของตนเองร่วมกัน

การตั้งด่านป้องกันอาชญากรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางคอแหลม ประสานงานร่วมกันร...
30/05/2013

การตั้งด่านป้องกันอาชญากรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางคอแหลม ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายจราจร ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน และอาสาตำรวจชุมชน(ตำรวจบ้าน)
สามารถช่วยลดอาชญากรรมในท้องที่และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายได้ตลอด อย่างเช่นครั้งนี้ มีผู้ต้องหาที่กำลังมึนเมาสารเสพติด ขับขี่รถผ่านมาพบด่านตรวจอย่างมีพิรุธ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ จึงพยายามจะทิ้งรถแล้งวิ่งหลบหนีไป แต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ช่วยกันวิ่งไล่จับเอาไว้ได้ ตรวจปัสสาวะมาพบสารเสพติดจึงถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

คอแหลม61,602 และงานจราจร สน.บางคอแหลม จัดทำแคมเปญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณแยกพระราม2 เตรียมติดตั้งป้าย...
30/05/2013

คอแหลม61,602 และงานจราจร สน.บางคอแหลม จัดทำแคมเปญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณแยกพระราม2 เตรียมติดตั้งป้ายรณรงค์บริเวณแยกพระราม2 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฎจราจรครับ

สน.บางคอแหลม ร่วมกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว จัดทำโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
27/05/2013

สน.บางคอแหลม ร่วมกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว จัดทำโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

สน.บางคอแหลม ร่วมกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว จัดทำโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

พ.ต.ท.สมบัติ  อำไพพร สว.จร.สน.บางคอแหลม ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย
01/05/2013

พ.ต.ท.สมบัติ อำไพพร สว.จร.สน.บางคอแหลม ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย

พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ  จินดาควรสนอง ผกก.สน.บางคอแหลม เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในก...
20/02/2013

พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผกก.สน.บางคอแหลม เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผกก.สน.บางคอแหลม เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ สน.บางคอแหลม
18/02/2013

เขตพื้นที่รับผิดชอบ สน.บางคอแหลม

สน.บางคอแหลม จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 80 เม็ด และยาไอซ์ จำนวน 2 กรัม
05/02/2013

สน.บางคอแหลม จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 80 เม็ด และยาไอซ์ จำนวน 2 กรัม

สน.บางคอแหลม จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 80 เม็ด และยาไอซ์ จำนวน 2 กรัม

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเท...
28/01/2013

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2556
รับสมัคร 22 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครออนไลน์ http://www.policeadmission.com/
:กองการสอบ กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่

ราษฎร์บูรณะ 17
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

2-4276286

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด