Clicky

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง (AM1467)
สาระ ความรู้ เตือนภัย AM 1467 อาหารสมองของทุก GEN

เปิดเหมือนปกติ

09/04/2022

9เมย.65

📣 แจ้งเตือน #ฝุ่นละออง ช่วง 9-11 เม.ย. 65
09/04/2022

📣 แจ้งเตือน #ฝุ่นละออง ช่วง 9-11 เม.ย. 65

📌 ศกพ.ประกาศแจ้งเตือน PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน งดกิจกรรมกลางแจ้ง 9 - 11 เมษายน 65
.
▪️ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 9 เมษายน 2565 สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ สรุปได้ดังนี้
• ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 43 - 114 มคก./ลบ.ม.
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 43 - 94 มคก./ลบ.ม.
• ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 49 - 78 มคก./ลบ.ม.
• ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 43 - 54 มคก./ลบ.ม.
• ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 - 17 มคก./ลบ.ม.
• กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 38 - 105 มคก./ลบ.ม.
.
▪️โดยการเพิ่มสูงขึ้นนี้มีสาเหตุจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ รวมถึงพบจุดความร้อนที่กระจายตัวอยู่ทั้งในประเทศและประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ สภาพอากาศที่นิ่ง ลมอ่อน
.
▪️ศกพ. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบว่าในช่วงวันที่ 9 - 11 เมษายน 2565 ควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศที่นิ่ง การยกตัวของมวลอากาศต่ำ หากจุดความร้อนมีจำนวนมากอาจส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้น ทั้งนี้หลังวันที่ 11 เมษายน 2565 สถานการณ์ฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งลดลงรวมถึงการยกตัวของมวลอากาศสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามต้องดำเนินการควบคุมจุดความร้อนทั้งภายในและภายนอกประเทศควบคู่ไปด้วยกัน
.
▪️ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2565 ศกพ. ขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด งดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK
.
#ฝุ่นละออง #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

08/04/2022

8 เม.ย. 65 ที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

08/04/2022
รายการ กองกำลังสร้างสุขภาพ

รายการ : กองกำลังสร้างสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ : ณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล
วิทยากร : อ.พรหมมินทร์ กัณธิยะ
เรือ่ง : เดินทางปลอดภัยในช่วงสงกรานต์
เทคนิค : ชัยรัตน์ มั่นพรรษา

💦 สรุปภาพรวมเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (6 เม.ย. 65)
06/04/2022

💦 สรุปภาพรวมเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (6 เม.ย. 65)

📌สรุปสถานการณ์สาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ภาคใต้
วันที่ 6 เม.ย. 65 เวลา 12.00 น.

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter
Line

#น้ำท่วมภาคใต้
06/04/2022

#น้ำท่วมภาคใต้

💦 น้ำท่วมภาคใต้ พื้นที่ 5 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
.
▪️ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาตใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในห้วงวันที่ 5 - 6 เมษายน 2565 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และชุมพร รวม 18 อำเภอ 50 ตำบล 159 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,607 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้
.
1.นราธิวาส เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32 ครัวเรือน
2.นครศรีธรรมราช เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอท่าศาลา รวม 32 ตำบล 113 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,215 ครัวเรือน
3.สุราษฎร์ธานี เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก รวม 4 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 38 ครัวเรือน
4.พัทลุง เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอควนขนุน รวม 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 221 ครัวเรือน
5.ชุมพร เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน รวม 7 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 101 ครัวเรือน
.
▪️ สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เรือ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
.
▪️ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID และทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ได้ทุกที่และทุกเวลา
.
#น้ำท่วมภาคใต้ #น้ำท่วม #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ▪

02/04/2022
หลักใจให้ความสุข

# หลักใจให้ความสุขโดยHEC # EP71
# การออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายในวัยสูงอายุ
# อาจารย์อนันตชัย อินทร์ธิราช
# หมอเม
# เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข
เทคนิค ชัยรัตน์ มั่นพรรษา

ที่อยู่

236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622713448

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รายการหลักใจให้ความสุขโดยHEC
#แนะนำซีรี่ย์รายการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
#ตอบคำถามสุขภาพVaccineAndOmicron
#นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล
#อาจารย์อนันตชัย อินทร์ธิราช
#หมอเม
#เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข

อาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2565
เวลา 9.00-10.00 น.

แขกรับเชิญ
⏲️9.15-9.25 น.
🧑‍💼อาจารย์อนันตชัย อินทร์ธิราช
- ผู้จัดโครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ (สสส.)
- กรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC)
- เลขาธิการสมาคมโภชนาการเพื่อการกีฬาและสุขภาพ

⏲️9.30-9.50 น.
🧑‍⚕นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล🧑‍⚕
นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

☎️9.50-10.00 น.
ให้แฟนคลับร่วมพูดคุยในรายการคลับเฮ้าส์

👸ผู้ดำเนินรายการ👸
🌸เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข (หมอเม)
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

✅ รับชมด้วยช่องทางออนไลน์
โปรดติดตามรับฟังออกอากาศสดคลิก👆👆👆
AM1467 KHz
http://www.radiothailandbackup.com

👉👉👉รับชมภาพออกอากาศสดและย้อนหลัง
Facebook Live
https://www.facebook.com/หลักใจให้ความสุข-100630468961199/

🆘 YouTube : Mewadee Reowilaisuk :
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/ma61wRJ7
#ชมรมคนรักครอบครัวโดยหมอเม #ตอนที่145😇✅✅✅

#กระตุ้นท่องเที่ยวแบบปลอดภัยให้ทุกคนรอดด้วยกันด้วยวิถีใหม่
์ สีหะอำไพ
#คุณบอย ชัยวัฒน์ ศรีเทศ
#หมอเม

อาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
เวลา 13.00-14.00 น.

พบกับแขกรับเชิญ🧡
🧑‍🍳ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ🧑‍🍳
- อดีตอนุกรรมการร่างอนุพรบ.ธุรกิจนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
- ผู้ทรงคุณคณะนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านกลยุทธการตลาด

🧑คุณบอย ชัยวัฒน์ ศรีเทศ
เจ้าของมะขามหวาน แบรนด์ ‘Nine Tamarind’

ดำเนินรายการโดย
✅😇 ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงเมธ์วดี เรียววิไลสุข
อนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.)

ติดตามรับฟังได้ทาง
วิทยุ KHz
วิทยุออนไลน์ คลิก👆👆👆
http://www.radiothailandbackup.com

🆘
https://www.facebook.com/familyloversbydrmay/

🆘 YouTube : Mewadee Reowilaisuk
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/m7rowWNE

#ชมรมคนรักครอบครัวโดยหมอเม #ตอนที่142

#โค้ชหุย รัตนา ธนสารกิจ
#หมอเม

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
เวลา 13.00-14.00 น.

พบกับแขกรับเชิญ🏵️
👩‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨โค้ชหุย รัตนา ธนสารกิจ
Master Business Coach

✅ แผนธุรกิจใหม่ New Business Model
✅ แหล่งรายได้ใหม่ Earning Ability
✅ กรณีศึกษา Success Story

🌻ดำเนินรายการโดย🌻
✅😇 ดร.เภสัชกรหญิงเมธ์วดี เรียววิไลสุข
อนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.)

ติดตามรับฟังได้ทาง
วิทยุ KHz
วิทยุออนไลน์ คลิก👆👆👆
http://www.radiothailandbackup.com

ติดตามรับชมออกอากาศสด/รับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage
🆘 AM1467 KHz
https://www.facebook.com/radioam1467

🆘
https://www.facebook.com/familyloversbydrmay/

🆘 YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg

😇 ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/m3Yzn10l?utm_source=clubhouse&utm_medium=share_event&utm_campaign=IaB7xg02lQmtrfAcTzw1HQ-27378
รายการ #หลักใจให้ความสุขโดยHEC
ตอน #การพัฒนามาตรฐานอาชีพ
#อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
#โครงการหมอปันรอยยิ้ม
#นายจำรัส สอาดเมือง
#เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข
#หมอเม
#สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ()

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
เวลา 9.00-10.00 น.

⏲️9.10-9.45 น.
🧑‍🔬พบกับแขกรับเชิญ🧑‍🔬
วิทยากรมากประสบการณ์ ตัวจริงในวงการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 🆘🌎🇹🇭
😇อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
✅ อุปนายก สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้สูงอายุ
✅ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
✅ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
✅ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม อีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
www.emstc.academy

⏲️9.45-9.57
#โครงการหมอปันรอยยิ้ม
🧑นายจำรัส สอาดเมือง
✅ กรรมการผู้จัดการบริษัทบลูสกายเนอร์สซิ่งโฮมจำกัด
✅ นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

🌕ผู้ดำเนินรายการ🌻
#เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข
#หมอเม
✅ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

✅ รับชมด้วยช่องทางออนไลน์
โปรดติดตามรับฟังออกอากาศสดคลิก👆👆👆
AM1467 KHz
http://www.radiothailandbackup.com

👉👉👉รับชมภาพออกอากาศสดและย้อนหลัง
Facebook Live
🆘https://www.facebook.com/หลักใจให้ความสุข-100630468961199/

🆘 YouTube : Mewadee Reowilaisuk
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg

😇 ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/xXyQBzKM?utm_source=clubhouse&utm_medium=share_event&utm_campaign=IaB7xg02lQmtrfAcTzw1HQ-28255
รายการ #หลักใจให้ความสุขโดยHEC
ตอน #ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย
#อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
#หมอเม
#สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ()

เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
เวลา 9.00-10.00 น.

⏲️9.15-9.45
🧑‍🔬พบกับแขกรับเชิญ🧑‍🔬
วิทยากรมากประสบการณ์ ตัวจริงในวงการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 🆘🌎🇹🇭
#อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
✅ อุปนายก สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้สูงอายุ
✅ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
✅ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
✅ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม อีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
www.emstc.academy

🌕ผู้ดำเนินรายการ🌻
#เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข
#หมอเม
ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

✅ รับชมด้วยช่องทางออนไลน์
โปรดติดตามรับฟังออกอากาศสดคลิก👆👆👆
AM1467 KHz
http://www.radiothailandbackup.com

👉👉👉รับชมภาพออกอากาศสดและย้อนหลัง
Facebook Live
🆘https://www.facebook.com/หลักใจให้ความสุข-100630468961199/

🆘 YouTube : Mewadee Reowilaisuk
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg
#หลักใจให้ความสุขโดยHEC
#ตอบปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในผู้สูงอายุ
#หมอเม
#หมอยาชุมชน

อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
⏲️เวลา 9.00-10.00 น.

🧑‍⚕ผู้ดำเนินรายการ🧑‍⚕
🌸เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข (หมอเม)
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

✅ รับชมด้วยช่องทางออนไลน์
โปรดติดตามรับฟังออกอากาศสดคลิก👆👆👆
AM1467 KHz
http://www.radiothailandbackup.com

👉👉👉รับชมภาพออกอากาศสดและย้อนหลัง
Facebook Live

🆘https://www.facebook.com/หลักใจให้ความสุข-100630468961199/

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/m2jLeeEp
#ชมรมคนรักครอบครัวโดยหมอเม #ตอนที่139😇✅✅✅

#ทีมพิทักษ์เด็ก

#ครูแก้ว กัญญภัค สุขอยู่
#หมอเม

อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
เวลา 13.00-14.00 น.

พบกับแขกรับเชิญ👶
🌻ครูแก้ว กัญญภัค สุขอยู่
- ผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
-มูลนิธิสายเด็ก 1387
- จัดการบริหารกิจกรรมสำหรับเด็ก ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ทั่วไป
- ผู้จัดการศูนย์เดอะฮับ (พ.ศ.2561- ปัจจุบัน)
ด้านบัญชีการเงิน อนุมัติเงินสด บริหารด้านการบริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มให้เหมาะสมกับเด็ก

ดำเนินรายการโดย
✅😇 เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข
อนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.)

ติดตามรับฟังได้ทาง
วิทยุ KHz
วิทยุออนไลน์ คลิก👆👆👆
http://www.radiothailandbackup.com

🆘
https://www.facebook.com/familyloversbydrmay/

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/Md8e48n5
รายการ #หลักใจให้ความสุขโดยHEC
ตอน #ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย
#อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
#หมอเม
#สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ()

เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
เวลา 9.00-10.00 น.

⏲️9.15-9.45
🧑‍🔬พบกับแขกรับเชิญ🧑‍🔬
วิทยากรมากประสบการณ์ ตัวจริงในวงการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 🆘🌎🇹🇭
#อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
✅ อุปนายก สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้สูงอายุ
✅ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
✅ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
✅ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม อีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
www.emstc.academy

☎️9.45-10.00น.
ให้แฟนคลับพูดคุยในคลับเฮาส์

🌕ผู้ดำเนินรายการ🌻
#เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์เมธ์วดี เรียววิไลสุข
#หมอเม
ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

✅ รับชมด้วยช่องทางออนไลน์
โปรดติดตามรับฟังออกอากาศสดคลิก👆👆👆
AM1467 KHz
http://www.radiothailandbackup.com

👉👉👉รับชมภาพออกอากาศสดและย้อนหลัง
Facebook Live
🆘https://www.facebook.com/หลักใจให้ความสุข-100630468961199/

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/MOK54bG0
#ชมรมคนรักครอบครัวโดยหมอเม #ตอนที่136😇✅✅✅

#เกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนกับการท่องเที่ยว
์ สีหะอำไพ
#หมอเม

อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00-14.00 น.

พบกับแขกรับเชิญ🧡
🧑‍🍳ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ🧑‍🍳
- อดีตอนุกรรมการร่างอนุพรบ.ธุรกิจนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
- ผู้ทรงคุณคณะนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านกลยุทธการตลาด

ดำเนินรายการโดย
✅😇 ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงเมธ์วดี เรียววิไลสุข
อนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.)

ติดตามรับฟังได้ทาง
วิทยุ KHz
วิทยุออนไลน์ คลิก👆👆👆
http://www.radiothailandbackup.com

🆘
https://www.facebook.com/familyloversbydrmay/

🆘 YouTube : Mewadee Reowilaisuk
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/PAJO9aD1
#หลักใจให้ความสุขโดยHEC
ตอน #ทำอย่างไรผู้สูงวัยไม่ล้ม
#อาจารย์อนันตชัย
#หมอเม

เสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
เวลา 9.00-10.00 น.

⏲️9.10-9.45 น.
😇แขกรับเชิญ
🤵อาจารย์อนันตชัย อินทร์ธิราช🤵
- ผู้จัดโครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ (สสส.)
- กรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC)
- เลขาธิการสมาคมโภชนาการเพื่อการกีฬาและสุขภาพ

☎️9.45 -10.00น.
ให้แฟนคลับพูดคุยในรายการคลับเฮ้าส์

🧑‍⚕ผู้ดำเนินรายการ🧑‍⚕
🌸ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงเมธ์วดี เรียววิไลสุข (หมอเม)
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ(HEC)

✅ รับชมด้วยช่องทางออนไลน์
โปรดติดตามรับฟังออกอากาศสดคลิก👆👆👆
AM1467 KHz
http://www.radiothailandbackup.com

👉👉👉รับชมภาพออกอากาศสดและย้อนหลัง
Facebook Live
https://www.facebook.com/หลักใจให้ความสุข-100630468961199/

🆘 YouTube : Mewadee Reowilaisuk
https://www.youtube.com/channel/UCYUJ9v4HZ_OqInJ4wPB7uvg

ส่งคำถาม พูดคุยกันในคลับเฮ้าส์
🆘 Clubhouse :
https://www.clubhouse.com/event/xLNY69wd
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Radio Thailand Live Radio Thailand World Service กองบริหารกิจการโครงข่ายและ NBT 2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป Radio Thailand News ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies National Defence College of Thailand สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา Thai NDC (National Defence College) AEC Strategy Center ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช. COST Thailand