สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป AM 1467 อาหารสมองของทุก GEN AM1467,1467,สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย,สวท.ภาคกลาง,การเตือนภัย

เปิดเหมือนปกติ

22/07/2021

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 13,655 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 424,269 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 284,951 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 3,603 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 453,132 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 312,377 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 3,697 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 21 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 15,084,696 โดส
----------------------------
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 246,287 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 33,289 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
22/07/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

18/07/2021
ชมรม

รายการ "ชมรมคนรักครอบครัว"
Family Lovers by Dr.May
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
โดย ... ดร.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
#AM1467อาหารสมองของทุกGEN

📣📣📣 ประกาศพื้นที่ล๊อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 📣📣📣 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค...
18/07/2021

📣📣📣 ประกาศพื้นที่ล๊อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 📣📣📣

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF

บ่ายนี้ ครับ 13.10-14.00 นชมรมคนรักครอบครัว Family Lovers By DrMay
18/07/2021

บ่ายนี้ ครับ 13.10-14.00 น
ชมรมคนรักครอบครัว Family Lovers By DrMay

บ่ายนี้ ครับ 13.10-14.00 น
ชมรมคนรักครอบครัว Family Lovers By DrMay

18/07/2021
หลักใจ

หลักใจให้ความสุข "อาหารใจ ให้ความสุข รับอาหารใจ "
โดย :พระปลัดอารยัน ชยาสุโภ / ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ดำเนินรายการ : ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ HEC
.............................................................................
เทคนิค facebook live : ประจวบ หวันวิเศษ
.............................................................................
สนับสนุนรายการ : พรพัฒนา สิงคเสลิต / ผอ.สวท.ภาคกลาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง updated their info in the about section.
17/07/2021
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง updated their info in the about section.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง updated their info in the about section.

17/07/2021
สะมาริตันส์ชวนฟัง

รายการ "สะมาริตันส์ชวนฟัง"
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.07 - 18.00 น.
โดย ... ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ
/สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย
#AM1467อาหารสมองของทุกGEN

17/07/2021
ภัยผู้หญิง

รายการ "ภัยผู้หญิง"
ทุกวันเสาร์ เวลา 14.07 - 15.00 น.
โดย ... ประไพ ยั่งยืน
#AM1467อาหารสมองของทุกGEN

17/07/2021
ชมรมคนรักครอบครัว

/ชมรมคนรักครอบครัว /ทุกวันเสาร์ 13.10-14.00 น
Next Nomale Family : ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์
ดำเนินรายการ: ดร.เมธ์วดี เรียววิไล
....................................................................................
เทคนิครายการ / facebook live : ประจวบ หวันวิเศษ
.....................................................................................
สนับสนุนรายการ : พรพัฒนา สิงคเสลิต / ผอ.สวท.ภาคกลาง

" คุยสบายได้สาระกับ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ // ในยุควิถีใหม่ อยู่ให้ได้ ไม่กลัวโควิต " NEXT Nomal  Famaly  Lifestyle.ดำเนิน...
17/07/2021

" คุยสบายได้สาระกับ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ // ในยุควิถีใหม่ อยู่ให้ได้ ไม่กลัวโควิต " NEXT Nomal Famaly Lifestyle.
ดำเนินรายการ: ดร.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
....................................................................................................

" คุยสบายได้สาระกับ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ // ในยุควิถีใหม่ อยู่ให้ได้ ไม่กลัวโควิต " NEXT Nomal Famaly Lifestyle.
ดำเนินรายการ: ดร.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
....................................................................................................

17/07/2021
เทียวไปกับเพลง

รายการ "เที่ยวไปกับเพลง"
โดย ... ปราโมทย์ สัชฌุกร
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.07 - 11.00 น
..............................................................................
เทคนิครายการ / facebook live : ประจวบ หวันวิเศษ
...............................................................................
สนับสนุนรายการ : พรพัฒนา สิงคเสลิต /
ผอ.สวท.ภาคกลาง / #AM1467อาหารสมองของทุกGEN ///

17/07/2021
หลักใจให้ความสุข

รายการ : หลักใจให้ความสุข
(17 ก.ค. 64) ประเด็น "กักตัวอยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย"
วิทยากร : พว.นิตยา ชไนศวรรย์
ดำเนินรายการ : ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข
...............................................................................
เทคนิครายการ / facebook : ประจวบ หวันวิเศษ
...............................................................................
สนับสุนรายการ :พรพัฒนา สิงคเสลิต / ผอ.สวท.ภาคกลาง
...... #AM1467อาหารสมองของทุกGEN .......

ทุกวันอาทิตย์ เรามี อาหารใจให้ความสุข จาก พระปลัดอารยัน ชยาสุโภ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน )ทีนี่ ... นะครับ
16/07/2021

ทุกวันอาทิตย์ เรามี อาหารใจให้ความสุข
จาก พระปลัดอารยัน ชยาสุโภ
(ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน )
ทีนี่ ... นะครับ

ทุกวันอาทิตย์ เรามี อาหารใจให้ความสุข
จาก พระปลัดอารยัน ชยาสุโภ
(ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน )
ทีนี่ ... นะครับ

ติดตามรายการ หลักใจให้ความสุข เสาร์ ที่ 17  กรกฎาคม นี้
16/07/2021

ติดตามรายการ หลักใจให้ความสุข
เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม นี้

ติดตามรายการ หลักใจให้ความสุข
เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม นี้

Photos from World Forum ข่าวสารต่างประเทศ's post
16/07/2021

Photos from World Forum ข่าวสารต่างประเทศ's post

16/07/2021
กองกำลัง

กองกำลังสร้างสุขภาพ
ประเด็น : โรคซึมเศร้าในช่วงโควิด-19
วิทยากร : พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ
ผู้ดำเนินรายการ : ณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล
..............................
เทคนิครายการ /facebook live : ประจวบ หวันวิเศษ
..............................

15/07/2021
ทุกชีวิต

ชีวิตมีสิทธิปลอดภัย / ติดตาม ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.10-17.00 น
ดำเนินรายการ : พรพัฒนา สิงคเสลิต / ผอ.สวท.ภาคกลาง
วิทยากร : พรหมมินทร์ กัณธิยะ / ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ)
ประเด็น : ลดเร็ว ลดเสียง
.........................................................................................................................................
เทคนิครายการ /facebook live : ประจวบ หวันวิเศษ
🚐🚐🚐🚐🚐

13/07/2021
สร้างคนสร้างอาชีพ

รายการ สร้างอาชีพสร้างสังคม "ความรู้สู่อาชีพ"
โดย ... สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม.

13/07/2021
สร้างคนสร้างอาชีพ

รายการ สร้างอาชีพสร้างสังคม "ความรู้สู่อาชีพ"
โดย ... สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม.

ที่อยู่

236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622900476

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายการดี ๆครับ
ครับผม