สวศ.ส่วนกลาง

สวศ.ส่วนกลาง คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย

01/03/2020

29 กุมภาพันธ์ 2563

28/05/2019
ข่าวยามเช้า

ข่าวยามเช้า

รายการ ข่าวยามเช้า วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.10 – 07.00 น.
FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวศ.ส่วนกลาง's cover photo
11/02/2019

สวศ.ส่วนกลาง's cover photo

นายทองทศ มหามนตรี ผอ.สวท. เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวศ. ส่วนกลาง ในโอกาสที่ นายสัญญลักษ...
11/02/2019

นายทองทศ มหามนตรี ผอ.สวท. เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวศ. ส่วนกลาง ในโอกาสที่ นายสัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ผอ.ส่วนผลิตรายการ สวท. เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สวศ. ท่านใหม่

20/01/2019
ข่าวยามเช้า

ข่าวยามเช้า

รายการ ข่าวยามเช้า วันที่ 21 มกราคม 2562
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.10 - 07.00 น.
FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย ชัยศิลป์ คนคล่อง และ บุญมา ศรีหมาด

อุ่นไอรัก พระลาน
16/11/2018

อุ่นไอรัก พระลาน

ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com

หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

****** โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *******

ติดตามเพิ่มเติมที่ อุ่นไอรัก คลายความหนาว หรือ http://www.phralan.in.th

อุ่นไอรัก พระลาน
15/11/2018

อุ่นไอรัก พระลาน

รอคอยเธอมาแสนนาน
งั้นก็เชิญเตรียมตัวกันให้พร้อม

อุ่นไอรัก​ คลายความหนาว​ สายน้ำแห่งร​ั​ตน​โกสินทร์

9ธันวาคม​ 2561​- 19​มกราคม​2562
ณ​ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม​ ที่เว็บไซต์​http://phralan.in.th

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
13/11/2018

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศใช้แล้ว มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป ลดหย่อนภาษีได้อีก 30,000 บาท/คน รวม 60,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป


📃📃 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.เป็นต้นไป

👶👶 สาระสำคัญเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีที่มีบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน โดยให้นับลําดับบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

📌📌 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562

✅✅ ทั้งนี้ สาเหตุในการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง จนมีวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า 1 คน ด้วยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตร

✳✳ กรมสรรพากรให้ลดหย่อนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรตามสายเลือดได้ 3 หมื่นบาท/คน /ปี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

✳✳ จากเดิมก่อนหน้านี้กำหนดว่า การหักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถลดหย่อนได้ทั้งสามีและภรรยา และสามารถนำค่าลดหย่อนนี้ไปหักลดหย่อนภาษี ไม่ต้องหารครึ่งระหว่างสามีและภรรยา โดยหากเป็นบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนรวมเป็น 6 หมื่นบาท

👉👉 อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/22.PDF

21/09/2018

ความทรงจำ รำลึกให้นึกถึง ผอ.ไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
03/09/2018

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒"

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมประชาสัมพันธ์ และแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุราชการ ซึ่งเป็นแผนที่จะแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของหน่วยงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กกจ.น้อยประจำหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค ๑-๘ รวม ๖๐ คน ให้ได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารทรัพยากรภาครัฐ และแนวโน้มการวางแผนกำลังคนในบริบทของ "ประเทศไทย ๔.๐" การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

Photos from สวศ.ส่วนกลาง's post
30/08/2018

Photos from สวศ.ส่วนกลาง's post

13/08/2018
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
13/08/2018

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
13/08/2018

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
13/08/2018

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ถวายพานพุ่มดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา วันที่่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน กปส.สปน.พิธีถวายพระพรชัยมงคล "วันแม่แห่งชาติ" ณ ท้องสนามหลวง
12/08/2018

ผู้แทน กปส.สปน.พิธีถวายพระพรชัยมงคล "วันแม่แห่งชาติ" ณ ท้องสนามหลวง

11/08/2018
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
07/08/2018

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

หลังจากมีมติ ครม. มอบของขวัญให้ประชาชน เรื่องปลดล็อก พ.ร.บ. ป่าไม้ ให้ชาวบ้านสามารถตัดขายไม้ยืนต้นทุกชนิดที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้ และเรื่องการอนุมัติให้สามารถใช้ต้นไม้มีค่าเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ก้าวต่อไปจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้เดินหน้าอย่างยั่งยืน ผมได้นำเรื่องนี้มาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมธนาคารไทย ธกส. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมป่าไม้ วช. และธนาคารพาณิชย์ เพื่อสรุปแนวทางในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ยืนต้นในการสร้างรายได้และเก็บออมอย่างเป็นรูปธรรมครับ

#สร้างไทยไปด้วยกัน
#ReformTogether

28/07/2018
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

บทเพลง สดุดีจอมราชา ฉบับแก้ไขใหม่

#หลักเกณฑ์การใช้เพลงสดุดีจอมราชา

ด้วยรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรีมาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง และทั่วประเทศ
.
สำนักนายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางเพื่อให้การใช้เพลง”สดุดีจอมราชา” ในโอกาสต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
.
๑. กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ : ให้ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.
๒. กรณีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน : ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือในโอกาสอันควร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.
๓. กรณีเอกชน : ให้ใช้เฉพาะงานพิธีที่เอกชนจัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แต่ทั้งนี้ ไม่ใช้ในงานพิธีส่วนบุคคลโดยเฉพาะ หรืองานพิธีที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นหรือชุมชน

-----

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

28/07/2018
NBT 2HD

NBT 2HD

ถ่ายทอดสด พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
ณ ท้องสนามหลวง

18/07/2018
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

Believe ก็ครูผมเป็นแบบเนี้ย!

#อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ #มูลนิธิเอสซีจี
#เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
12/07/2018

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

เพลง "สดุดีจอมราชา" เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

รัฐบาลได้จัดทำบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ขับร้องในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561

จึงขอเชิญชวนประชาชนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการร่วมขับร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 ก.ค. 2561 ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยสามารถดาวน์โหลดบทเพลง “สดุดีจอมราชา” ได้ที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/song.php

11/07/2018
NBT 2HD

แถลงการณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรี แถลงความสำเร็จช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี จ.เชียงราย และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมสนับสนุนจนภารกิจประสบความสำเร็จ

08/07/2018
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

นี่คือเหตุผลที่เรากำลังจะบอกคุณว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในครอบครัว ต้องเปิดอกคุยกัน เพื่อต่อสู้กับทุกปัญหาในโลกออนไลน์

ผลงานสร้างสรรค์ในประเด็น "รู้เท่าทันสื่อ" จากกลุ่มพลังแห่งต้นกล้า

#feedDD #MASS

08/07/2018
07/07/2018
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

สภาพบ้านเมืองในอนาคต จะเป็นอย่างไร? เมื่ออากาศบริสุทธิ์และดวงอาทิตย์ คือสิ่งที่ขาดแคลนในชีวิตประจำวัน

ผลงานสร้างสรรค์ในประเด็น "สิ่งแวดล้อมในชุมชน" จากเฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง

#feedDD #MASS

สวศ.แม่ฮ่องสอน
05/07/2018

สวศ.แม่ฮ่องสอน

⚠️⚠️และแล้วสิ่งที่ลุ้นก็มาถึง ! ผู้รอดชีวิต 1 ราย
เสียชีวิต 3 ราย 🇹🇭🇹🇭🇹🇭
ขอแสดงความเสียใจกับเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย

🚀🚀🚀เหตุ เครื่องบินทบ.ตก แม่ฮ่องสอน
แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า มีการเสียชีวิต 3 ราย
คือ
ร.ท.ณฤพล พุกทอง นักบิน สังกัด พัน. บ.21
ร.ท.วโรฒม์ แปลงกระโทก นักบินสังกัด พัน.บ.21
ร.ท.เขมราช ดวงแก้ว ผบ.มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.1743 เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
📣📣📣รอดชีวิต 1 ราย คือ จ.ส.อ. รัฐชนันท์ เขื่อนแก้ว ส.ส่งกำลัง ร้อย.ร.1743 ซึ่งมีอาการบาดเจ็บ แต่ยังสามารถพูดคุยได้
ขณะนี้ ฉก.ร.17 และอีกหลายภาคส่วนกำลังเตรียมเคลียร์พื้นที่ เพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกจากพื้นที่เกิดเหตุ คาดว่าเที่ยงคืนนี้การลำเลียงน่าจะแล้วเสร็จ

😭😭😭ขอให้สู่สุขคติเถอด🙏🙏🙏
...ทหารกล้าผู้รักชาติ ...
...ผู้รักประชาชน...
...และรักแผ่นดินเกิด....

ร.ท.ณฤพล พุกทอง

ร.ท.วโรฒม์ แปลงกระโทก

ร.ท. เขมราช ดวงแก้ว

สวศ.จันทบุรี
04/07/2018

สวศ.จันทบุรี

วันนี้ 4 ก.ค.61 เวลา 09.00น.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรี(สวศ.จันทบุรี) ได้รับเกียรติ จาก นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปรายการ "เรื่องเล่าชาวจันท์" ซึ่งจะออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00น.-10.00น. ทางคลื่นความถี่ สวศ.จันทบุรี AM 1125 kHz และ สวท.ตราด AM 1557 kHz สามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live สวศ.จันทบุรี ได้อีก1ช่องทาง

02/07/2018
Live NBT2HD

Live NBT2HD

อัพเดท !! ปฏิบัติการค้นหา 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย 2 ก.ค. 61

29/06/2018
Live NBT2HD

Live NBT2HD

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

25/06/2018

ที่อยู่

9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022713448

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวศ.ส่วนกลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สวศ.ส่วนกลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับผม