สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแ

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ปี พ.ศ. 2515 มีการประกาศจัดตั้งกรมวิชาการเกษตรขึ้น โดยรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกัน ในการแบ่งส่วนราชการนี้ กำหนดให้ กองค้นคว้าและทดลอง เปลี่ยนเป็น กองพืชไร่
ปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ ตามโครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กองพืชไร่ได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางมี 3 ฝ่าย และส่วนภูมิภาค มี 8 ศูนย์วิจัยพืชไร่ และ 12 สถานีทดลองพืชไร่
ปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ กรมวิชาการเกษตรได้ปรับโครงสร้างเพื่อให้อำนาจการบริหารไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยศูนย์วิจัยและสถานีทดลองพืชไร่เปลี่ยนไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆ และสถาบันวิจัยพืชไร่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานแผนงานวิจัยในระดับประเทศและต่างประเทศ ในพืชไร่ที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ.2552 กรมวิชาการเกษตร ปรับโครงสร้างใหม่ให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ 6 แห่ง และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง ทั้งพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ปี พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพิ่ม ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2556 แยกศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมฯ ปัจจุบัน สวร. มีหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิจัยพืชไร่ 8 แห่ง และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2564
26/09/2021

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี ผลงานเข้าตากรมวิชาการเกษตร คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่แล...
16/09/2021

ขอแสดงความยินดี ผลงานเข้าตากรมวิชาการเกษตร คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี “ การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน”

กรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการ “ฟ้าทะลายโจรสู้ COVID-19”  ...
15/09/2021

กรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการ “ฟ้าทะลายโจรสู้ COVID-19” โดยให้ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ดำเนินการปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ศูนย์วิจัยฯละ 3,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ได้นำไปปลูกเป็นสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2564

ประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564สามารถดาวน์โห...
02/09/2021

ประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายพิเศษ ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน https://www.doa.go.th/fcri/?page_id=4751
และวิดีโอพืชไร่สายพันธุ์ดีเด่น https://www.youtube.com/watch?v=V2M1n_E92_A
วิดีโอผลงานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์ https://www.youtube.com/watch?v=NLBj1BTS74U

27/08/2021

การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2564
https://www.youtube.com/watch?v=5aH3PsTximY

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 256...
20/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ QR code ที่แสดงใน poster หลังจากลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบกลับ ประกอบด้วย
1. ลิ้งค์ และ ID ระบบ zoom สำหรับเข้าร่วมประชุม
2. ลิ้งค์ และ QR code สำหรับเข้าร่วมไลน์กลุ่มการประชุม
3. สูจิบัตร
4. เอกสารและไฟล์วิดีโอประกอบการประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ QR code ที่แสดงใน poster หลังจากลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบกลับ ประกอบด้วย
1. ลิ้งค์ และ ID ระบบ zoom สำหรับเข้าร่วมประชุม
2. ลิ้งค์ และ QR code สำหรับเข้าร่วมไลน์กลุ่มการประชุม
3. สูจิบัตร
4. เอกสารและไฟล์วิดีโอประกอบการประชุม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564     ทรงพระเจริญ ...
10/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
สามารถลงนามถวายพระพร ออนไลน์ได้ที่ https://www.doa.go.th/sign/

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
สามารถลงนามถวายพระพร ออนไลน์ได้ที่ https://www.doa.go.th/sign/

26/07/2021
TICA พัฒนาทั่วโลก ตอน "มันสำปะหลัง ความหวังของเกษตรกรกัมพูชา"

ได้ยินได้ฟังมาว่า มันสำปะหลังเป็นพืชที่ทำลายดิน แต่เอาเข้าจริงแล้ว ปลูกพืชชนิดใดก็ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพทั้งนั้นหากเราไม่มีการจัดการดินที่ดี

TICA พัฒนาทั่วโลก ตอน “มันสำปะหลัง ความหวังของเกษตรกัมพูชา” ติดตามรับชมการพูดคุยกับ ดร.วารีย์ ทองมี จากกรมวิชาการเกษตร และ ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมพัฒนาที่ดิน นางนิสา มีแสง เกี่ยวกับการเข้าไปแก้ปัญหามันสำปะหลังที่กัมพูชา ทำอย่างไรผลผลิตถึงได้เพิ่มขึ้นและเป็นการผลิตแบบยั่งยืน

https://fb.watch/v/1OjyQXfep/

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแล...
21/07/2021

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพให้แก่ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ซี่งเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบเทคโนโลยี ฯ ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมี ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และ ดร.วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมในพิธีส่งมอบ
ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพสามารถดาวน์โหลดได้จาก Website สวร.https://www.doa.go.th/fcri/wp-content/uploads/2021/Knowledgebase/cassava.pdf

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564ดร.วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ของกรมความร่วมมือระหว่างปร...
17/07/2021

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ดร.วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management) เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ สาขาเกษตร ระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) แก่ประเทศกัมพูชา

Photos from Lib DOA : ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร's post
15/07/2021

Photos from Lib DOA : ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร's post

15/07/2021

เตือนภัยการระบาดของโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว!!!
การปลูกถั่วเขียวในฤดูฝนและปลายฤดูฝน ขอให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
https://www.doa.go.th/fc/chainat/?p=3010

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.วารีย์  ทองมี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อสนับสนุนโคร...
01/07/2021

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.วารีย์ ทองมี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ และได้บรรยาย “เรื่อง รู้จักมันสำปะหลังพันธุ์ทนทานและพันธุ์อ่อนแอและพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างและวิธีจำแนกสายพันธุ์มันสำปะหลัง” “เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด” โดยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธการ กองวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
19/06/2021

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

ไร่อ้อยปลูกต่อเนื่องระวังจักจั่น
09/06/2021
ไร่อ้อยปลูกต่อเนื่องระวังจักจั่น

ไร่อ้อยปลูกต่อเนื่องระวังจักจั่น

กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในทุกภาคของประเทศไทย ให้เฝ้าระวังการระบาดของจักจั่นในไ.....

ปลูกงาระวังหนอนห่อใบ
09/06/2021
ปลูกงาระวังหนอนห่อใบ

ปลูกงาระวังหนอนห่อใบ

เข้าสู่ฤดูฝน เข้าสู่ฤดูเพาะปลูก กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกงาเฝ้าระวังการเข้าทำลายของ หนอนห่อใ.....

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 19 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2564
31/05/2021

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 19 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2564

22/05/2021

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทร. 0-2561-2145 ต่อ 101 หรือ สายด่วน 06-1415-2517

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
22/05/2021

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

22/05/2021

อัพเดทข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด คงเหลือ
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)
ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดบางสายพันธุ์
***ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตค่ะ***

Photos from ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร's post
06/05/2021

Photos from ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร's post

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"พระปฐมบ...
04/05/2021

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความหมายสำคัญของวันฉัตรมงคล
คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ทั้งนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย
ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามเนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีต่อไปให้ถือว่าวันนี้เป็นวัน “ฉัตรมงคล”

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า “พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ “พิธีราชาภิเษก” ส่วนในปัจจุบันเรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๒ หรือจารึกวัดศรีชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ กล่าวถึงการขึ้นเป็นผู้นำของพ่อขุนบางกลางหาว ไว้ว่า
“...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัย ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์...”
ส่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย และภาษาเขมรกล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ว่ามี มกุฎ พระขรรค์ชัยศรี และเศวตฉัตร
สมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในคำให้การของชาวกรุงเก่า ข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่า
“...พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้น มาทำตั่งสำหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น
พระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งตั่งไม้มะเดื่อ สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จึงเด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ)
มุขอำมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ มหามงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พัดวาลวิชนี ๑ ธารพระกร ๑ ฉลองพระบาทคู่ ๑...”
ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สันนิฐานว่าทำตามแบบอย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
แต่ทำอย่างสังเขป เพราะบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ยังอยู่ในภาวะสงคราม
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป ยังไม่พร้อมมูล เต็มตำรา

ครั้น พ.ศ. ๒๓๒๖ โปรดให้ข้าราชการผู้รู้ครั้งกรุงเก่า มีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นประธาน ประชุมปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ ทำการสอบสวนร่วมกันตรวจสอบตำราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือขุนหลวงวัดประดู่
แล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นตำรา เรียกว่า “ตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวง” เป็นตำราที่เกี่ยวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทย
เมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์แล้ว อีกทั้งพระราชมณเฑียรสถานที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมาแต่เก่าก่อนอีกครั้งหนึ่งและแบบแผนการราชาภิเษกดังกล่าวได้รับการยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมาเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
๑ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
๒ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๓ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความหมายสำคัญของวันฉัตรมงคล
คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ทั้งนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย
ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามเนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีต่อไปให้ถือว่าวันนี้เป็นวัน “ฉัตรมงคล”

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า “พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ “พิธีราชาภิเษก” ส่วนในปัจจุบันเรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๒ หรือจารึกวัดศรีชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ กล่าวถึงการขึ้นเป็นผู้นำของพ่อขุนบางกลางหาว ไว้ว่า
“...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัย ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์...”
ส่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย และภาษาเขมรกล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ว่ามี มกุฎ พระขรรค์ชัยศรี และเศวตฉัตร
สมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในคำให้การของชาวกรุงเก่า ข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่า
“...พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้น มาทำตั่งสำหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น
พระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งตั่งไม้มะเดื่อ สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จึงเด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ)
มุขอำมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ มหามงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พัดวาลวิชนี ๑ ธารพระกร ๑ ฉลองพระบาทคู่ ๑...”
ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สันนิฐานว่าทำตามแบบอย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา
แต่ทำอย่างสังเขป เพราะบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ยังอยู่ในภาวะสงคราม
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป ยังไม่พร้อมมูล เต็มตำรา

ครั้น พ.ศ. ๒๓๒๖ โปรดให้ข้าราชการผู้รู้ครั้งกรุงเก่า มีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นประธาน ประชุมปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ ทำการสอบสวนร่วมกันตรวจสอบตำราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือขุนหลวงวัดประดู่
แล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นตำรา เรียกว่า “ตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวง” เป็นตำราที่เกี่ยวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทย
เมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์แล้ว อีกทั้งพระราชมณเฑียรสถานที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมาแต่เก่าก่อนอีกครั้งหนึ่งและแบบแผนการราชาภิเษกดังกล่าวได้รับการยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมาเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
๑ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
๒ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๓ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

257939303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผลงานของ สวร. เราค่ะ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1677819015743782&id=185246838334348
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง.... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรสอบวันที่เท่าไหรคับผม
กรมวิชาการเกษตร สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ภายใต้ราคาน้ำตาลลอยตัว" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี กำหนดส่งผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561