Clicky

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแ

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังง?

ปี พ.ศ. 2515 มีการประกาศจัดตั้งกรมวิชาการเกษตรขึ้น โดยรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกัน ในการแบ่งส่วนราชการนี้ กำหนดให้ กองค้นคว้าและทดลอง เปลี่ยนเป็น กองพืชไร่
ปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ ตามโครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กองพืชไร่ได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางมี 3 ฝ่าย และส่วนภูมิภาค มี 8 ศูนย์วิจัยพืชไร่ และ

ปี พ.ศ. 2515 มีการประกาศจัดตั้งกรมวิชาการเกษตรขึ้น โดยรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกัน ในการแบ่งส่วนราชการนี้ กำหนดให้ กองค้นคว้าและทดลอง เปลี่ยนเป็น กองพืชไร่
ปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ ตามโครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กองพืชไร่ได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางมี 3 ฝ่าย และส่วนภูมิภาค มี 8 ศูนย์วิจัยพืชไร่ และ

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และนางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อ...
07/06/2022

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565
นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และนางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr.Shotaro ANDO ตัวแทนของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประชุมหารือความร่วมงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ณ ห้องประชุม 201 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสวร.ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวล...
07/06/2022

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสวร.ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. โดยมี นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการเสนอขอรับสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร“โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี” โดยมีนางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุม 107 และระบบออนไลน์ (ZOOM)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565  ขอพระองค์ทรงพระ...
02/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

28/05/2022

ศูนย์​วิจัย​พืชไร่​ชัยนาท​ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ✨“เรื่อง “พัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัยย่อยการพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว งบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปี​ 2565

🗓 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
⏱ 08.00 น. - 12.00 น.
ผ่านทาง Facebook LIVE ที่เพจ “ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท” 📌📌
ขอบคุณ​ค่ะ

16/05/2022

ความต้องการน้ำของ"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ "

15/05/2022

"แนวทางการป้องกันกำจัด
ด้วงหนวดยาวอ้อย"

15/05/2022

📣 สวก. เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี
📌“เทคโนโลยีการผลิตพืชอัจฉริยะ” 💚💚
ภายใต้งาน “AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022”

🚩วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง MR210 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค – BITEC บางนา
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1) “การพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตไมโครกรีนในโรงงานปลูกพืชระบบปิดอัจฉริยะ” โดย ผศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2) “การผลิตต้นกล้าคุณภาพดีโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ” โดย นายอภิสิทธิ์ ทรงแสง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
3) “ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน” โดย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
4) “การออกแบบและพัฒนาระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต” โดย ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
5) “การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบโรงงานผลิตพืชผักและพืชสวนมูลค่าสูงสำหรับประเทศไทยที่เลี้ยงด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มในอาคาร” โดย รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน (มหาวิทยาลัยมหิดล)

📌คลิ๊กลิ้งค์เพื่อลงทะเบียนได้ที่⬇️
https://online-register.org/ata/register/index.php?code=asso411

สอบถามเพิ่มเติม
พิมพ์ชนก 02-579-7435 ต่อ 3306
[email protected]

ขอบคุณค่ะ 🙏🏻

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
15/05/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

15/05/2022

อัพเดทข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด คงเหลือ
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565)
เกษตรกรท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์ :

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post
22/04/2022

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
08/04/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
07/04/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

13/03/2022

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในภาวะภัยแล้ง

12/03/2022

ระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด

โรคใบไหม้แผลใหญ่ เกิดแผลขนาดเล็กสีคล้ายฟางข้าวบนใบ
ต่อมาแผลจะขยายมีขนาดใหญ่ ทำให้ใบข้าวโพดแห้ง สามารถเกิดแผล
บนกาบฝัก ข้าวโพดที่เป็นโรครุนแรงทำให้ฝักไม่สมบูรณ์ ระบาดรุนแรง
ในฤดูแล้ง (ธันวาคม–มีนาคม)

การป้องกันกำจัด

1. ส่ารวจแปลงอย่างสม่่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
3. ปลูกข้าวโพดพันธุ์ต้านทาน
4. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดหลายฤดูกาลติดต่อกัน
5. เมื่อเริ่มพบข้าวโพดเริ่มแสดงอาการของโรคพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดเชื้อรา เช่น
- โพรพิโคนาโซล25% อีซี อัตรา15 มิลลิลิตร ต่อน้่า 20 ลิตร หรือ
- อะซอกซี่สะโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซลอัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้่า 20ลิตร หรือ
- คาร์เบนดาซิม + อีพอกซี่โคนาโซล อัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อน้่า 20 ลิตร
พ่นทุก 7 วัน จ่านวน 2 ถึง4 ครั้ง ตามความรุนแรงของโรค
6. ปลูกพืชหมุนเวียน ก่าจัดวัชพืชพืชอาศัย ขุดหรือถอนต้นข้าวโพดที่เป็นโรคไปเผาท่าลาย

09/03/2022

ชาวไร่มัน จะลดต้นทุนอย่างไร

06/03/2022

ระวัง โรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronosclerospora sorghi) Peronosclerospora sorghi ในข้าวโพด (ข้าวโพดฝักสด,ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเทียน, ข้าวโพดข้าวเหนียว)

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เตือนผู้ปลูกข้าวโพด (ข้าวโพดฝักสด,ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเทียน, ข้าวโพดข้าวเหนียว) ในระยะ ระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ ๓๐ วัน รับมือโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronosclerospora sorghi) โรคเกิดได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะบริเวณยอด หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ ในเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง มักพบส่วนของเชื้อรา ลักษณะเป็นผงสีขาวจำนวนมากด้านใต้ใบ บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝัก หรือมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักมีความยาวมาก หรือมีจำนวนฝักมากกว่าปกติ แต่จะไม่สมบูรณ์ เช่น มีเมล็ดจำนวนน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย

**** ข้าวโพดในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ ๓๐ วันจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. ควรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม 35% ES อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
2. ในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรคหากพบว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ อุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง เมื่อข้าวโพดอายุ 5-7 วัน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน จำนวน 3-4 ครั้ง
3. ถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก
4. พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

**** สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเป็นบริเวณกว้าง เน้นการป้องกันกำจัดโดยวิธีคลุกเมล็ด เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าทำลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก ซึ่งการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช หลังจากข้าวโพด อายุ 20 วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้

03/03/2022

หลักการใช้ "ปุ๋ยอินทรีย์"

ดร.สมบัติ  ตงเต๊า รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเรื่องงานวิจัยกับการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง  ณ ห...
03/03/2022

ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเรื่องงานวิจัยกับการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

27/02/2022

ระวัง เพลี้ยหอยเกล็ดขาว (Aonidomytilus albus) ในมันสำปะหลัง

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เตือนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในระยะ ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยหอยเกล็ดขาว (Aonidomytilus albus)
ตัวเต็มวัยเพศเมีย มีแผ่นคล้ายเปลือกหอยแมลงภู่ สีขาวปกคลุมลำตัว รูปร่างยาวรี เมื่อเปิดแผ่นปกคลุมลำตัวขึ้น จึงจะพบตัวเพลี้ยหอยเกล็ดขาวซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก ลำตัวสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณลำต้น ก้านใบ และหลังใบ ทำให้ใบเหลืองและร่วง หากมีเพลี้ยหอยเกล็ดขาวปกคลุมทั้งลำต้น จะทำให้ต้นแห้งตายได้

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
ก่อนปลูก
1. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอยเกล็ดขาว
2. ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้าทำลาย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออิมิดาคลอพริด 70% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปลูก
หลังปลูก
หมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดขาว ถ้าพบการระบาด ให้ทำการป้องกันกำจัด ดังนี้
1. ถอนต้นมันสำปะหลังที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาว และเก็บไปทำลายนอกแปลง
2. พ่นสารฆ่าแมลง ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 4 กรัม ผสมกับไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาคลอพริด 70% WG อัตรา 4 กรัม ผสมกับ ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยผสมในน้ำปริมาณน้อย คนให้ละลายเข้ากันดี ก่อนเติมน้ำจนได้ปริมาตรที่ต้องการ พ่นเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้าทำลาย

@ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

26/02/2022

ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในมันสำปะหลัง

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง เตือนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในระยะ อายุมากกว่า 1 เดือน รับมือเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง พบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ตามส่วนต่างๆ ของมันสำปะหลัง เช่น ใบ ยอด และตา โดยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังดูดน้ำเลี้ยงแล้วขับถ่ายมูลของเหลวออกมา ทำให้เกิดราดำบนใบ มันสำปะหลังสังเคราะห์แสงได้น้อย เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ลำต้นมีช่วงข้อถี่ โค้งงอ ใบหงิกยอดแตกพุ่มหรือแห้งตาย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
ก่อนปลูก
๑. ไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่อยู่ในดิน
๒. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
๓. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง เป็นเวลา ๕-๑๐ นาที โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

หลังปลูก

เมื่อมันสำปะหลังอายุ ๑-๔ เดือน ควรสำรวจการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ถ้าพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังให้ทำการ
ป้องกันกำจัด ดังนี้
๑. ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลาย
๒. พ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน ๑๖% เอสจี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ โพรไทโอฟอส ๕๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒๔.๗% แซดซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
24/02/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

20/02/2022

เศษซากพืชมีค่า อย่าทิ้ง !! อย่าเผา !!

20/02/2022

อัพเดทข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด คงเหลือ
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

Photos from ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์'s post
18/02/2022

Photos from ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์'s post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
17/02/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

Photos from ก้าวเกษตร's post
09/02/2022

Photos from ก้าวเกษตร's post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
07/02/2022

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

Photos from Agricultural Research Development Agency (ARDA)'s post
04/02/2022

Photos from Agricultural Research Development Agency (ARDA)'s post

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)(สำหร...
01/02/2022

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(สำหรับประชาชน) ตามลิงค์ https://form.jotform.com/220191617334450 หรือในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.doa.go.th/fcri/?p=4865

23/01/2022

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม พันธุ์นครสวรรค์ 4
.
👍 ลักษณะเด่น
.
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,092 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 2 ร้อยละ 7 และผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์นครสวรรค์ 3 และพันธุ์ลูกผสมการค้า
2. ทนทานแล้ง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 695 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 ร้อยละ 12 เมื่อกระทบแล้งช่วงออกดอกนาน 1 เดือน
3. เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย
4. ต้านทานโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ในระดับปานกลาง
.
👍 พื้นที่แนะนำ
.
สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน้ำดี สภาพดินไม่เป็นกรด หรือ ด่างมากเกินไป ในพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
.
🔗https://www.doa.go.th/fcri/wp-content/uploads/2020/c/c4.pdf 🔗
.
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์: 0 5624 1019 โทรสาร: 0 5624 1498 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์: http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan
.
#ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม #นครสวรรค์4 #พืชไร่ #กรมวิชาการเกษตร

17/11/2021

อัพเดทข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด คงเหลือ
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
14/10/2021

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
06/10/2021

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post
02/10/2021

Photos from ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร's post

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2564
26/09/2021

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี ผลงานเข้าตากรมวิชาการเกษตร คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่แล...
16/09/2021

ขอแสดงความยินดี ผลงานเข้าตากรมวิชาการเกษตร คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี “ การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน”

กรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการ “ฟ้าทะลายโจรสู้ COVID-19”  ...
15/09/2021

กรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการ “ฟ้าทะลายโจรสู้ COVID-19” โดยให้ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ดำเนินการปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ศูนย์วิจัยฯละ 3,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ได้นำไปปลูกเป็นสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2564

ประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564สามารถดาวน์โห...
02/09/2021

ประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายพิเศษ ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน https://www.doa.go.th/fcri/?page_id=4751
และวิดีโอพืชไร่สายพันธุ์ดีเด่น https://www.youtube.com/watch?v=V2M1n_E92_A
วิดีโอผลงานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์ https://www.youtube.com/watch?v=NLBj1BTS74U

27/08/2021

การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2564
https://www.youtube.com/watch?v=5aH3PsTximY

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 256...
20/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน “พืชไร่ยุคใหม่สไตล์ NEW NORMAL” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ QR code ที่แสดงใน poster หลังจากลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบกลับ ประกอบด้วย
1. ลิ้งค์ และ ID ระบบ zoom สำหรับเข้าร่วมประชุม
2. ลิ้งค์ และ QR code สำหรับเข้าร่วมไลน์กลุ่มการประชุม
3. สูจิบัตร
4. เอกสารและไฟล์วิดีโอประกอบการประชุม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564     ทรงพระเจริญ ...
10/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
สามารถลงนามถวายพระพร ออนไลน์ได้ที่ https://www.doa.go.th/sign/

26/07/2021
TICA พัฒนาทั่วโลก ตอน "มันสำปะหลัง ความหวังของเกษตรกรกัมพูชา"

ได้ยินได้ฟังมาว่า มันสำปะหลังเป็นพืชที่ทำลายดิน แต่เอาเข้าจริงแล้ว ปลูกพืชชนิดใดก็ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพทั้งนั้นหากเราไม่มีการจัดการดินที่ดี

TICA พัฒนาทั่วโลก ตอน “มันสำปะหลัง ความหวังของเกษตรกัมพูชา” ติดตามรับชมการพูดคุยกับ ดร.วารีย์ ทองมี จากกรมวิชาการเกษตร และ ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมพัฒนาที่ดิน นางนิสา มีแสง เกี่ยวกับการเข้าไปแก้ปัญหามันสำปะหลังที่กัมพูชา ทำอย่างไรผลผลิตถึงได้เพิ่มขึ้นและเป็นการผลิตแบบยั่งยืน

https://fb.watch/v/1OjyQXfep/

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแล...
21/07/2021

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพให้แก่ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ซี่งเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบเทคโนโลยี ฯ ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมี ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และ ดร.วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมในพิธีส่งมอบ
ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพสามารถดาวน์โหลดได้จาก Website สวร.https://www.doa.go.th/fcri/wp-content/uploads/2021/Knowledgebase/cassava.pdf

ที่อยู่

กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

257939303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผลงานของ สวร. เราค่ะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1677819015743782&id=185246838334348
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001...
รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง....
สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
🌽#การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใน #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #ข้าวโพดหวาน #ข้าวโพดข้าวเหนียว #และข้าวโพดฝักสด (กรณีที่ใช้สารคลุกเมล็ดและไม่ใช้สารคลุกเมล็ด)🌽
🙏 ขอขอบพระคุณข้อมูลจากทีมงาน #กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช #กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ #กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง #กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร และ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตรค่ะ 🙏
สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรสอบวันที่เท่าไหรคับผม
กรมวิชาการเกษตร สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ภายใต้ราคาน้ำตาลลอยตัว" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
กำหนดส่งผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักค ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสร PSDG OAE กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี Fisherman Shop at Bang Khen กรมประมง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 16 - ม ส่วนยุทธการด้านป้องกันและป ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล บก.ปทส. Greencop - Thailand กรมหม่อนไหม