ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร เผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย เผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของ สตง.
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เปิดเหมือนปกติ

2564-10-20 ถึง 2564-11-10 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดีเ
11/11/2021
2564-10-20 ถึง 2564-11-10 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดีเ

2564-10-20 ถึง 2564-11-10 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดีเ

54 new photos added to shared album

11/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สตง. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง สตง. และหน่วยงานรัฐอีก 8 แห่ง เพื่อเรียกเงินแลกความสะดวกในการนำเงินที่เทรดจากตั๋วเงินของสถาบันการเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของสมาชิกโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียนของตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย พบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีการตั้งกลุ่มไลน์หลอกลวงกว่า 30 กลุ่ม ผู้เสียหายกว่าหมื่นราย รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่าพันล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
08/11/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
07/11/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
02/11/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
01/11/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
29/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

28/10/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.36

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.36
หัวข้อ : “สตง. กับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมของนิคมสร้างตนเองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแห่งหนึ่ง”
โดย นางสุไลวรรณ์ เพียรเพิ่มภัทร ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
28/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
28/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
26/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
25/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
23/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น...
23/10/2021

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
#สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
#สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอเชิญรับชมคลิปวีดิทัศน์"การพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (AI For PA)"ออกอากาศ : ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว...
15/10/2021
การพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (AI For PA)

ขอเชิญรับชมคลิปวีดิทัศน์
"การพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (AI For PA)"
ออกอากาศ : ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64
เวลา 07.00-08.30 น.

#สตง #AIforPA

คลิปวีดิทัศน์ : การพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (AI for PA)Credit : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กา....

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
13/10/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้...
13/10/2021

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

>>> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

>>> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

07/10/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.34

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.34
หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ"
โดย นางวารินทร์ ตุลาคุปต์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

30/09/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.33

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.33
หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการบริการอินทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนและการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล"
โดย นายวีระศักดิ์ ตะเพียนทอง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

24/09/2021

วันมหิดล
24 กันยายน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

#วันมหิดล #สตง

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
23/09/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
21/09/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
21/09/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

20/09/2021

รับชมการให้สัมภาษณ์
นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ในรายการ เข้มข่าวค่ำ หัวข้อ "ผู้พักอาศัยร้องเรียน รถไฟฟ้าส่งเสียงดัง
ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 รายละเอียดคลิกที่นี่>>> https://bit.ly/3AoVNvW
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post
17/09/2021

Photos from สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's post

ที่อยู่

ซอยอารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท
Bangkok
10400

BTSอารีย์,รถประจำทางสาย 44 และ67

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022718000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🛑 เช้านี้..15/3/2564 ติดตามผล..ท่านนายกรัฐมนตรี..จะว่าอย่างไร? เกี่ยวกับ ' 7 กรณี ผบ.ตร. ฉาว' 👉 'ผบ.ตร. จะกล้าจัดแถลงข่าว.. แก้ต่างเมื่อไหร่? อย่างไร? กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี... หากเรื่องการปฏิบัติงาน..7 กรณีของ ผบ.ตร. พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข มีมูลความจริง.. ท่านนายกฯ ส มควรถอดออกจากตำแหน่ง ผบ.ตร. ส่งเข้ากรุ และให้ ป.ป.ช. จัดการสอบสวน..ด่วน!!!!
สตงใด้มาตรวจ สตง อุตรดิตถ์บ้างหรือป่าว ว่าเทศบาล ต.วังกะพี้ทำผิดระเบียบหรือไม่ ผ่านการตรวจสอบรับมอบอย่างไร ถ้าผมหวังไม่ได้จะลองร้องเรียนสำนักนายก
ถ้าจะร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น จะร้องที่ไหน
เรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การทุจริตซื้อ-ขายที่ดินโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมขบวนการ ข้าพเจ้า นายจัตุพล หาชานนท์ นายปริญญา หาชานนท์ นางขวัญใจ หาชานนท์ บุตรและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ (ผู้ตาย) ซึ่งเคยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน โฉนดเลขที่ 16966 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น หลังจากที่ นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ เสียชีวิต ข้าพเจ้าทั้ง 3 คน จึงได้ไปสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอตรวจสอบในสารบบของกรมที่ดิน แต่ ปรากฎว่า เอกสารเกี่ยวกับการทำนิติกรรม ซื้อ-ขาย ระหว่าง นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ กับ นาย ชุมพล หาชานนท์ ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา ซื้อ-ขาย ของเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมที่ดินออกให้ ณ วันที่ทำนิติกรรม ซื้อ-ขาย และ ไม่มีเอกสารการชำระเงินค่าที่ดินให้แก่ นายเลิศฤทธิ์ หาชานนท์ ไม่มีเอกสารปรากฎอยู่ในสารบบของกรมที่ดินแต่อย่างใด มีเพียงการลงบันทึกในสารบัญหลังโฉนด ว่า นาย นายเลิศฤทธิ์ หาชานนท์ ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้ นาย ชุมพล หาชานนท์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นายเลิศฤทธิ์ ฯ ได้เริ่มมีอาการป่วยทางจิตรเสมือนไร้ความสามารถ และ เข้ารับการรักษาตัว ที่ศูนย์ยาเสพติด ร.8 ขอนแก่น ในเวลาต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลจิตรเวชขอนแก่นฯ นาย ชุมพล หาชานนท์ ได้กระทำการฉ้อฉลจนสามารถโอนกรรมสิทธิ์ของ นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ จนเป็นของตนได้สำเสร็จ หากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมขบวนการ ก็ไม่สามารถกระทำการทุจริตเช่นนี้ได้ ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง คดีอาญา ข้าพเจ้าทั้ง 3 คน จึงทำหนังสือยื่นไว้เป็นหลักฐานในสารบบกรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น เลขรับ 8239 วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 11.48น และ ไปร้องเรียนที่ ศูนย์ดำรงธรรม , กระทรวงยุติธรรม , สำนักงานอัยการ แต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และ ความเป็นธรรม ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเนื่องจาก นาย ชุมพล หาชานนท์ เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงได้ทำหนังสือถึง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้โปรดตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ และ ผู้กระทำความผิด ขอแสดงความนับถือ นาย จัตุพล หาชานนท์ นาย ปริญญา หาชานนท์ นาง ขวัญใจ หาชานนท์
ขอเชิญมาตรวจสอบด้วยครับ
ดิฉันต้องการให้มาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาของหน่วยงานห้องผ่าตัด รพ.นครปฐมคะ เพราะมีการเบิกจ่ายแบบไม่ตรงไปตรงมา มาตรวจกันก็ปรับแป๊ปเดียวแล้วก็เป็นเช่นเดิมคะ มีการจัดเวรดึก แล้วหยุดครึ่งวัน เบิกเงินเต็ม มีการเปอร์caseที่ทำการผ่าตัด และมีการกลั่นแกล้งผู้ร่วมงานไม่ให้ขึ้นเวรนอกเวลา เนื่งจากจุดนี้มีค่าตอบแทนสูงคะ มีการเซ็นต์ชื่อแทนกัน เวลามาทำงาน และลงเวลาไม่ตรงกับที่มา เช่น มา8.30น.หรือ 9.00น.ก็จะลงเวลามาทำงานเป็น8.00หรือก่อนเวลาเริ่มงานคะ เคยมีมาตรวจหลายครั้งแต่ก็ไม่มี ใครที่มีความสามารถพอที่จะทำให้หน่วยงานนี้ทำอะไรที่ตรงไปตรงมาได่คะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจนไม่อยากทำงาน อยู่แค่ลากเวลาเฉยๆคะ เพราะรุ้สึกว่าสังคมราชการไร้ซึ่งความเป็นธรรมคะ