Skyinterlegal บริษัทนักสืบเอกชนและกฎหมาย บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านกฎหมายและนักสืบเอกชน แบบครบวงจร โดยทีมงานกฎหมายและนักสืบมืออาชีพ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2525โจทก์บรรยายฟ้องพอสรุปได้ว่า จำเลยที่...
25/06/2020

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2525

โจทก์บรรยายฟ้องพอสรุปได้ว่า จำเลยที่ 2 เข้าไปหลับนอนในรบ้านของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ประพฤติชั่วเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง จำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเป็นที่ทราบกันทั่วไปซึ่งโจทก์จะได้เสนอหลักฐานในชั้นพิจารณา ดังนี้ เป็นคำฟ้องที่บรรยายถึงเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. ม. 1516 (2) แล้ว
การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาให้จำเลยที่ 2 เข้าไปหลับนอนในบ้านของจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์ไปพบก็มีการไปเจรจากันที่สถานีตำรวจ โดยจำเลยที่ 1 ตกลงจะไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับจำเลยที่ 2 แต่ตกลงกันเรื่องค่าเสียหายและการเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ดังนี้ พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางชู้สาว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ประพฤติชั่วเป็นเหตุให้โจทก์อับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ศาลกำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ตามควรแก่พฤติการณ์ได้

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132881
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3973/2551การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของโจทก์ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเร...
25/06/2020

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3973/2551

การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของโจทก์ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ แต่เมื่อร้องทุกข์แล้ว พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยที่ 1 และขอให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้เงินจำนวน 135,008,163.92 บาท มาด้วย ทั้งโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีดังกล่าวและศาลชั้นต้นอนุญาต ดังนี้ จึงมีความหมายโดยนิตินัยว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวและมีคำขอให้บังคับจำเลยที่ 1 คืนหรือใช้เงินจำนวน 135,008,163.92 บาท ด้วย เท่ากับว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แล้ว
ขณะจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองได้หย่ากันแล้ว ทั้งจำเลยทั้งสองได้ตกลงกันว่าให้จำเลยที่ 2 ไปดำเนินการโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 แต่เพียงผู้เดียว หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ยังนำที่ดินไปจำนองด้วย แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาโอนที่ดินไปเพื่อมิให้โจทก์เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้รับชำระหนี้ประกอบกับคำว่าผู้อื่นตาม ป.อ. มาตรา 350 หมายถึงบุคคลอื่นนอกจากตัวลูกหนี้ การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ของโจทก์โอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 ผู้ซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้ของโจทก์จึงเป็นการโอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้อื่นแล้ว ส่วนต่อมาโจทก์สามารถสืบหาติดตามทรัพย์สินนำมาบังคับคดีได้หรือไม่ เพียงใด เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา 350

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5367/2551โจทก์ทราบว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้โอนที่ดินให้ ท. โจทก์ย่อมมี...
24/06/2020

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5367/2551

โจทก์ทราบว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้โอนที่ดินให้ ท. โจทก์ย่อมมีสิทธิเลือกที่จะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการให้ระหว่างจำเลยกับ ท. หรือฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาก็ได้ การที่โจทก์เลือกใช้สิทธิฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาจึงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยชอบ เมื่อจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้ ท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้โจทก์ซึ่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลได้รับชำระหนี้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา 350

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2820/2528โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้แสดงตนโด...
23/06/2020

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2820/2528

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าจำเลยได้มีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ตลอดมาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ (พ.ศ.2525) ลักษณะการกระทำของจำเลยได้ทำต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุดกระทำ การกระทำละเมิดของจำเลยได้เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะฟ้อง คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132881
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7254/2551โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาล...
23/06/2020

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7254/2551

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นผู้เสียหายเคยฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ โดยอาศัยเหตุจากการที่จำเลยที่ 1 โอนที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ให้แก่จำเลยที่ 2 และโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมาลเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาลชั้นต้นได้ขอถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวไป ซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่จะกระทำได้ ไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายรายอื่นที่จะฟ้องจำเลยได้อีก แม้มูลเหตุที่จะฟ้องเป็นเรื่องการโอนที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์รายเดียวกันก็ตาม ไม่เป็นการต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 36 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3483/2528การที่จำเลยพา บ. ซึ่งจำเลยรู้อยู่แล...
22/06/2020

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3483/2528

การที่จำเลยพา บ. ซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นภริยาโจทก์ไปร่วมประเวณี แม้ บ.จะยินยอมสมัครใจร่วมประเวณีกับจำเลย ก็ถือว่าจำเลยกระทำล่วงเกินภริยาโจทก์ไปในทำนองชู้สาว จำเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนให้โจทก์ และการที่จำเลยพาภริยาโจทก์ไปร่วมประเวณีดังกล่าว ย่อมทำให้โจทก์ผู้เป็นสามีได้รับความเสื่อมเสียทั้งด้านจิตใจ เกียรติยศ และชื่อเสียง ซึ่งไม่อาจคิดเป็นราคาเงินได้ การกำหนดค่าทดแทนให้เพียงใดย่อมแล้วแต่พฤติการณ์แห่งคดี

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132881
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 701/2553จำเลยที่ 1 และที่ 2 สมคบกันทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 30 ...
22/06/2020

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 701/2553

จำเลยที่ 1 และที่ 2 สมคบกันทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2541 จำนวนเงิน 500,000 บาท และฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2542 จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมิได้เป็นหนี้กันจริง แล้วดำเนินคดีและบังคับคดีตามคำพิพากษาตามยอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 42/2545 ของศาลชั้นต้นต่อที่ดินโฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 เพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1142/2544 ของศาลชั้นต้น บังคับคดีต่อทรัพย์สินดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการจงใจทำผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา 350 สัญญากู้ยืมเงินทั้ง 2 ฉบับและสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 42/2545 ของศาลชั้นต้น จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 โดยไม่ต้องเพิกถอน

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2530การล่วงเกินในทำนองชู้สาวตามประมวลกฎห...
19/06/2020

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2530

การล่วงเกินในทำนองชู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง มีความหมายรวมถึงการทำชู้ด้วย สิทธิเรียกค่าทดแทนนี้มิได้มีเงื่อนไขว่าสามีจะต้องฟ้องหย่าภริยาเสียก่อนจึงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวได้และค่าทดแทนในกรณีนี้เป็นค่าเสียหายอย่างหนึ่งที่ชายชู้ต้องรับผิด ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามฐานานุรูปแห่งผู้ต้องได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ด้วย

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132881
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9202/2553โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2538 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกให้ร่วม...
19/06/2020

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9202/2553

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2538 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยที่ 1 กับพวกรับผิดต่อโจทก์ เมื่อโจทก์บังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 จึงทราบว่าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 จำเลยที่ 1 บังอาจจดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเสน่หา การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงมีเจตนาซ่อนเร้นทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งโจทก์ได้ใช้สิทธิหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้วให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ เพื่อให้พ้นไปเสียจากการที่โจทก์จะบังคับคดีเอากับทรัพย์ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่โจทก์ โดยจำเลยทั้งสองทราบดีว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะให้โจทก์บังคับคดีได้อีก ตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวมีความหมายให้เข้าใจได้อย่างชัดแจ้งแล้วว่า จำเลยทั้งสองได้กระทำไปโดยรู้ว่าเจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แล้ว ซึ่งครบองค์ประกอบของความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา 350 ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้...
18/06/2020

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132881
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4014/2530

การที่จำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวนั้น โจทก์จะขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ระงับการมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์ด้วยไม่ได้ เพราะโจทก์เพียงแต่มีสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสองทั้งโดยสภาพของคำขอดังกล่าวไม่เปิดช่องให้ศาลบังคับคดีได้

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บ...
18/06/2020

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4789/2555

แม้ขณะจำเลยที่ 1 โอนขายที่ดิน คดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ตาม แต่ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา 350 มิได้บัญญัติให้เจ้าหนี้หมายถึงบุคคลผู้ชนะคดีและคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น หากหมายถึงเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิฟ้องให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล การที่จำเลยที่ 1 โอนที่ดินไปโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อว่าเมื่อโจทก์ชนะคดีแพ่งแล้ว โจทก์อาจไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ได้ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13335/2555พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ...
17/06/2020

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13335/2555

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 7 บัญญัติให้ความผิดในประมวลกฎหมายอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีเฉพาะในส่วนคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตาม ป.อ. มาตรา 271 ถึงมาตรา 275 อันเป็นบทความผิดในภาค 2 ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า เท่านั้น บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้รวมถึงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา 350 อันเป็นความผิดในภาค 2 ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว ส...
16/06/2020

สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้
สืบชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ รับสืบชู้สาว สืบพฤติกรรม สะกดรอย ถ่ายภาพ สืบหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132881
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

ฟ้องชู้ คำพิพากษาศาลฎีกา การฟ้องเรียกค่าทดแทน กรณีชู้สาว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 981/2535

พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 อยู่ร่วมเรือนเดียวกันและมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 อย่างเปิดเผย โดยเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวต่อกันจำเลยที่ 2 ก็ยอมรับว่าโจทก์เคยไปพบบิดาของจำเลยที่ 2 ขอให้ห้ามจำเลยที่ 1 ไปบ้านจำเลยที่ 2 ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้แสดงโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 กับโจทก์เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อจำเลยที่ 2 แสดงตนแก่บุคคลทั่วไปว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1ในทำนองชู้สาวจึงเป็นเรื่องที่ผิดทำนองคลองธรรมอยู่ในตัวและเกิดความเสียหายแก่โจทก์ผู้ซึ่งเป็นภรรยาโดยตรง ซึ่งโจทก์ก็แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางสังคมที่ดี เมื่อมีพฤติการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของโจทก์มีทัศนะต่อโจทก์ในทางไม่ดี ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความราบรื่นในชีวิตสมรสของโจทก์ และความผาสุกในครอบครัว ซึ่งถูกกระทบกระเทือนอยู่แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523วรรคสอง ค่าทดแทนเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ศาลมีอำนาจกำหนดค่าทดแทนตามควรแห่งพฤติการณ์และสถานะของคู่สมรสประกอบกัน โจทก์ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองกลางปี 2525แต่คำฟ้องและชั้นนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ยืนยันความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดมาถึงปี 2528 มิได้หยุดการกระทำและสิ้นไป เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียกค่าทดแทนภายในปี 2528คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1529

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บ...
16/06/2020

รับทวงหนี้ ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาประนอมหนี้ ตามหนี้เงินกู้ยืม หนี้จากการประกอบธุรกิจ หนี้บริษัท ร้านค้า หนี้ส่วนบุคคล ติดตามหนี้สินทุกประเภท โดยวิธีการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.skyinterlegal.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=1132662
บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-0172803-4, 081-9151522
Email: [email protected] www.skyinterlegal.co.th

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโกงเจ้าหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14785/2555

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ โจทก์บรรยายฟ้องว่า เหตุเกิดวันที่ 25 มีนาคม 2542 แต่โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์เพราะประสงค์จะดำเนินคดีเอง การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 โจทก์จะต้องนำสืบให้รับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องภายในสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นเช่นนั้น คดีในความผิดฐานนี้จึงขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6) ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองในฐานความผิดนี้ จึงไม่ถูกต้อง ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่ 2 มิได้ยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่ยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และเหตุเรื่องคดีขาดอายุความเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยที่ 1 ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 213 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

ที่อยู่

689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 35
Bangkok
10330

BTS Prom Phong

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+66819151522

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Skyinterlegalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Skyinterlegal:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด