Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอ

Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอ, 57 Phra Sumen Rd, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 19 มกราคม 2565 จัดอบรม Online Inhouse Trainingหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive Change Managemen...
19/01/2022

วันที่ 19 มกราคม 2565
จัดอบรม Online Inhouse Training
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive Change Management)
ให้กับ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

📣สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   เปิดรับสมัครงาน   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม   จำนวน 1 อัตรา 🔍🔻คุณสมบัติพื้นฐาน• ...
19/01/2022

📣สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จำนวน 1 อัตรา 🔍

🔻คุณสมบัติพื้นฐาน
• งานประจำ
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
• ปริญญาตรี
• 15,000 - 20,000 baht/เดือน

🔻หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี สำหรับผู้
ประกอบการ
• วางแผนฝึกอบรม
• พัฒนาออกแบบหลักสูตรทั้ง Inhouse Training ,
Public Training
• ทำการตลาดเพื่อหาลูกค้า
• ดูแลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

🔻คุณสมบัติ
• อายุ 20 - 28 ปี
• ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในด้านฝึกอบรม, การจัดการ
ความรู้
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้าน บริหาร, การ
จัดการทั่วไป, HRD, HRM, จิตวิทยา, การตลาด
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ความรู้ความสามารถพิเศษ พูด เขียน อ่าน ภาษา
อังกฤษได้ดี, มีทักษะทางด้าน IT สามารถใช้ MS
Word, Excel, Power Point ได้ดี
• มีทักษะการขาย, การตลาด, การนำเสนอ สามารถ
พูด/สื่อสาร ต่อที่สาธารณะ ได้ดี

🔻สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ
• ประกันอุบัติเหตุ
• เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
• โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณสุนทรี สิงหนาท (โบว์)
ฝ่ายบุคคล / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทร 02-280-7272 ต่อ 8122
e-mail : [email protected]

#สมัครงานฝึกอบรม #เจ้าหน้าฝึกอบรม #สมัครงาน #Trainingสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #หางาน

📍ที่อยู่
57 6th Floor, Department of industrial Works Building , Prasumen Rd.(Banglumphu), Phranakorn, Bangkok 10200

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

📣สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จำนวน 1 อัตรา 🔍

🔻คุณสมบัติพื้นฐาน
• งานประจำ
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
• ปริญญาตรี
• 15,000 - 20,000 baht/เดือน

🔻หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี สำหรับผู้
ประกอบการ
• วางแผนฝึกอบรม
• พัฒนาออกแบบหลักสูตรทั้ง Inhouse Training ,
Public Training
• ทำการตลาดเพื่อหาลูกค้า
• ดูแลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

🔻คุณสมบัติ
• อายุ 20 - 28 ปี
• ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในด้านฝึกอบรม, การจัดการ
ความรู้
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้าน บริหาร, การ
จัดการทั่วไป, HRD, HRM, จิตวิทยา, การตลาด
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ความรู้ความสามารถพิเศษ พูด เขียน อ่าน ภาษา
อังกฤษได้ดี, มีทักษะทางด้าน IT สามารถใช้ MS
Word, Excel, Power Point ได้ดี
• มีทักษะการขาย, การตลาด, การนำเสนอ สามารถ
พูด/สื่อสาร ต่อที่สาธารณะ ได้ดี

🔻สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ
• ประกันอุบัติเหตุ
• เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
• โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณสุนทรี สิงหนาท (โบว์)
ฝ่ายบุคคล / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทร 02-280-7272 ต่อ 8122
e-mail : [email protected]

#สมัครงานฝึกอบรม #เจ้าหน้าฝึกอบรม #สมัครงาน #Trainingสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #หางาน

📍ที่อยู่
57 6th Floor, Department of industrial Works Building , Prasumen Rd.(Banglumphu), Phranakorn, Bangkok 10200

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 มกราคม 2565 จัดอบรม Online Inhouse Trainingหลักสูตร Train the Trainer-Day1 (รุ่น1)ให้กับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
18/01/2022

วันที่ 18 มกราคม 2565
จัดอบรม Online Inhouse Training
หลักสูตร Train the Trainer-Day1 (รุ่น1)
ให้กับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

วันที่ 14 มกราคม 2565 จัดอบรม Onsite Inhouse Trainingหลักสูตร Root cause analysis & Corrective action รุ่น 2 ให้กับ บริษ...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 จัดอบรม Onsite Inhouse Training
หลักสูตร Root cause analysis & Corrective action รุ่น 2
ให้กับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!! พบกับหลักสูตร Resilient Leadership (ภาวะผู้นำในการปรับตัวแบบยืดหยุ่น)วันที่ 11 กุมภาพัน...
12/01/2022

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!
พบกับหลักสูตร Resilient Leadership
(ภาวะผู้นำในการปรับตัวแบบยืดหยุ่น)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-11.30 น.
ในรูปแบบ online ผ่านทางโปรแกรม Zoom
❤️
ผู้นำแบบไหนที่จะสามารถนำพาองค์กรหรือธุรกิจให้ก้าวผ่านโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ดังเช่นในปัจจุบันนี้ได้.....
❤️
Resilient Leadership คือภาวะผู้นำที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี และมีความพร้อมในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น อดทน มุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้าด้วยความรับผิดชอบ แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายใดใดก็ตาม

📍หมายเหตุ : สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พรรณณัฐดา (เป้)
086-374-3124
Line id : punnatda
E-mail : [email protected]

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!
พบกับหลักสูตร Resilient Leadership
(ภาวะผู้นำในการปรับตัวแบบยืดหยุ่น)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-11.30 น.
ในรูปแบบ online ผ่านทางโปรแกรม Zoom
❤️
ผู้นำแบบไหนที่จะสามารถนำพาองค์กรหรือธุรกิจให้ก้าวผ่านโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ดังเช่นในปัจจุบันนี้ได้.....
❤️
Resilient Leadership คือภาวะผู้นำที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี และมีความพร้อมในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น อดทน มุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้าด้วยความรับผิดชอบ แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายใดใดก็ตาม

📍หมายเหตุ : สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พรรณณัฐดา (เป้)
086-374-3124
Line id : punnatda
E-mail : [email protected]

12/01/2022

วันที่10-11 มกราคม 2564
ถ่ายทำหลักสูตร E-Training ให้กับทาง บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทางสถาบันฯ มีบริการ E-Training Production Services รับทำ E-Training ให้กับองค์กรในด้านของหลักสูตร+วิทยากร และ Production หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกฝึกอบรม : พรรณณัฐดา 8314 /ณิชนา 8313 /ศุภนันท์ 8315/ /พรทิพย์ 8311
โทรศัพท์ : 02-280-7272, โทรสาร 02-280-7273
E-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

จบกันไปแล้วค่าาา....สำหรับงาน KM Show & Share หลักสูตร การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม สู่การสร้างธุรกิจคอนเท้นท์ในโลกออนไล...
11/01/2022

จบกันไปแล้วค่าาา....
สำหรับงาน KM Show & Share
หลักสูตร การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม สู่การสร้างธุรกิจคอนเท้นท์ในโลกออนไลน์
ซึ่งวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากันเป็นจำนวนมากและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ที่ทางวิทยากรมาถ่ายทอดให้ในวันนี้ ทางสถาบันฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาแชร์ความรู้ให้แก่พวกเราในวันนี้ค่ะ และขอขอบคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกับทางสถาบันฯ ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ☺️

วันที่ 6 มกราคม 2565กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทศูนย์...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ภายใต้โครงการ 10.1-1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565

ได้จัดอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
และหลักสูตร Mechatronics and Robot Operating Systems ในวันแรก (โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 15 วัน)

โดยมีประธานในพิธี กล่าวเปิดอบรมโครงการฯ คุณศิริศักดิ์ ฤทธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รวมถึง ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และ ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและจัดหารายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในการกล่าวที่มาของโครงการและความร่วมมือในครั้งนี้

เหลืออีกไม่กี่ที่นั่ง ใครยังไม่สมัครเข้ามา ต้องรีบแล้วน๊าา 😊
04/01/2022

เหลืออีกไม่กี่ที่นั่ง ใครยังไม่สมัครเข้ามา ต้องรีบแล้วน๊าา 😊

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!

อย่างที่ทราบกันดีว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ มีจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับสารได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้น การสื่อสารที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์
ด้วยวิธีการเล่าเรื่องให้มีที่มาที่ไป ตรงเป้าหมาย และไม่ซ้ำใคร จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และกลายเป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น

มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวไปกับเรา ในหัวข้อดังนี้

☑️ คอนเท้นท์ที่มีนำไปสู่การเล่าเรื่องที่ดีได้อย่างไร
☑️ การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม / รูปแบบและวิธีการทำ
(หนังสือ-อีบุ๊ค-เว็บบล็อก-พ็อดคาสท์-หนังสือเสียง-คอร์สออนไลน์)
☑️ แนะนำแอปพลิเคชันและวิธีการทำเบื้องต้น
☑️ ช่องทางสู่อาชีพและรายได้

🔎 พบกับหลักสูตร การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม สู่การสร้างธุรกิจคอนเท้นท์ในโลกออนไลน์
• วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
• เวลา 09.00 - 12.00 น.
• ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

📍หมายเหตุ : สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

สอบถามข้อเพิ่มเติม
ณิชนา(ผัก)
02-280-7272 ต่อ 8313

Inhouse Training :Soldering Techniques จัดที่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
26/12/2021

Inhouse Training :
Soldering Techniques
จัดที่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดเต็ม 15 วันทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโ...
25/12/2021

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดเต็ม 15 วันทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ภายใต้โครงการ 10.1-1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โดยมี 8 หลักสูตร ดังนี้
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
และหลักสูตร Automation Production Line Design
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4
และหลักสูตร Automation Production Line Design
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2
และหลักสูตร Stationary Robot Design
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3
และหลักสูตร Stationary Robot Design
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
และหลักสูตร Mechatronics and Robot Operating Systems
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน (System Analysis)
และหลักสูตร Automation Machine and Mechanical Design (TRIZ)
• หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน (System Analysis)
และหลักสูตร Manufacturing Data and Process Management for Smart Factory
• หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน (System Analysis)
และหลักสูตร Automation System Analysis

หลักสูตรมีระยะเวลา 15 วัน (มกราคม-มีนาคม 2565)
ในรูปแบบ Online และ Onsite
สามารถดูรายละเอียด Course Outline ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1l6W8IYO_IFdt3sFYnKQtT0pwjO1QgTmk?usp=sharing
ลงทะเบียน ได้ที่
https://forms.gle/UVXANLtH5BKDrkkv6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณพรรณณัฐดา (เป้)
02-280-7272 ต่อ 8314
086-374-3124
[email protected]
line id : punnatda

ขอขอบคุณ ดร.วิวัฒน์ จึงธนศิริกูล ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ🙏🏼❤️
24/12/2021

ขอขอบคุณ ดร.วิวัฒน์ จึงธนศิริกูล
ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🙏🏼❤️

ขอขอบคุณ ดร.วิวัฒน์ จึงธนศิริกูล
ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🙏🏼❤️

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่เลือกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาองค์กรของท่านค่า 🤍
23/12/2021

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ
ที่เลือกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาองค์กรของท่านค่า 🤍

ขอขอบคุณ คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัดและ คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั...
23/12/2021

ขอขอบคุณ คุณธนา คล่องณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
และ คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แน็กซ์เจนคอนซัลแทนซ์ จำกัด
รวมถึงทีมงาน ที่เข้ามาเยี่ยมแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🙏🏼❤️

ขอขอบคุณ คุณธนา คล่องณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
และ คุณธนรัชต์ คล่องณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แน็กซ์เจนคอนซัลแทนซ์ จำกัด
รวมถึงทีมงาน ที่เข้ามาเยี่ยมแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🙏🏼❤️

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!! อย่างที่ทราบกันดีว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ มีจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับสารได้ทั้งห...
23/12/2021

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!

อย่างที่ทราบกันดีว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ มีจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับสารได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้น การสื่อสารที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์
ด้วยวิธีการเล่าเรื่องให้มีที่มาที่ไป ตรงเป้าหมาย และไม่ซ้ำใคร จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และกลายเป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น

มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวไปกับเรา ในหัวข้อดังนี้

☑️ คอนเท้นท์ที่มีนำไปสู่การเล่าเรื่องที่ดีได้อย่างไร
☑️ การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม / รูปแบบและวิธีการทำ
(หนังสือ-อีบุ๊ค-เว็บบล็อก-พ็อดคาสท์-หนังสือเสียง-คอร์สออนไลน์)
☑️ แนะนำแอปพลิเคชันและวิธีการทำเบื้องต้น
☑️ ช่องทางสู่อาชีพและรายได้

🔎 พบกับหลักสูตร การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม สู่การสร้างธุรกิจคอนเท้นท์ในโลกออนไลน์
• วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
• เวลา 09.00 - 12.00 น.
• ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

📍หมายเหตุ : สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

สอบถามข้อเพิ่มเติม
ณิชนา(ผัก)
02-280-7272 ต่อ 8313

📢 เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!

อย่างที่ทราบกันดีว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ มีจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับสารได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้น การสื่อสารที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์
ด้วยวิธีการเล่าเรื่องให้มีที่มาที่ไป ตรงเป้าหมาย และไม่ซ้ำใคร จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และกลายเป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น

มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวไปกับเรา ในหัวข้อดังนี้

☑️ คอนเท้นท์ที่มีนำไปสู่การเล่าเรื่องที่ดีได้อย่างไร
☑️ การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม / รูปแบบและวิธีการทำ
(หนังสือ-อีบุ๊ค-เว็บบล็อก-พ็อดคาสท์-หนังสือเสียง-คอร์สออนไลน์)
☑️ แนะนำแอปพลิเคชันและวิธีการทำเบื้องต้น
☑️ ช่องทางสู่อาชีพและรายได้

🔎 พบกับหลักสูตร การเล่าเรื่องข้ามแพล็ตฟอร์ม สู่การสร้างธุรกิจคอนเท้นท์ในโลกออนไลน์
• วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
• เวลา 09.00 - 12.00 น.
• ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

📍หมายเหตุ : สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

สอบถามข้อเพิ่มเติม
ณิชนา(ผัก)
02-280-7272 ต่อ 8313

หลักสูตร Update Electrical Standard&Tools for Electrical Engineeringวันที่ 22 ธันวาคม 2564จัดให้กับ บริษัท ไทคิชา(ประเทศ...
22/12/2021

หลักสูตร Update Electrical Standard&Tools for Electrical Engineering
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
จัดให้กับ บริษัท ไทคิชา(ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบการอบรม Online In-house Training ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขอขอบคุณอาจารย์จอย สุนันท์ษา ที่ให้ตัวแทน คุณอิ๋มเข้ามาเยี่ยมแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางแผนกฯ ขอบคุณมาก...
22/12/2021

ขอขอบคุณอาจารย์จอย สุนันท์ษา ที่ให้ตัวแทน คุณอิ๋มเข้ามาเยี่ยมแผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทางแผนกฯ ขอบคุณมากๆนะคะ

หลักสูตร Working proactively for results to the organization(การทำงานเชิงรุกเพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร)วันที่ 21 ธันวาคม ...
21/12/2021

หลักสูตร Working proactively for results to the organization
(การทำงานเชิงรุกเพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร)
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
จัดให้กับ บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศ-ไทย) จำกัด
รูปแบบการอบรม Online In-house Training ผ่านโปรแกรม ZOOM

หลักสูตร Growth Mindset กับการสร้างทักษะการปรับตัว (Adaptation Skill) ในการทำงานภายหลังการ Joint Venture (รุ่น 3-4)วันที...
21/12/2021

หลักสูตร Growth Mindset กับการสร้างทักษะการปรับตัว (Adaptation Skill) ในการทำงานภายหลังการ Joint Venture (รุ่น 3-4)
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบการอบรม Online In-house Training ผ่านโปรแกรม MS. Teams

เชิญทุกท่านพบกับ Public Training หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)ในวันที่ 19, 26 กุมภาพันธ์, 5, 12 มีนาคม 2565 (ห...
17/12/2021

เชิญทุกท่านพบกับ Public Training

หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)
ในวันที่ 19, 26 กุมภาพันธ์, 5, 12 มีนาคม 2565 (หลักสูตร 4 วัน)

รูปแบบการอบรม Online Public Training ผ่านโปรแกรม ZOOM
>> รายละเอียด Course Outline สามารถเข้าไปดูใน www.thaieei.com > รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

เชิญทุกท่านพบกับ Public Training

หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)
ในวันที่ 19, 26 กุมภาพันธ์, 5, 12 มีนาคม 2565 (หลักสูตร 4 วัน)

รูปแบบการอบรม Online Public Training ผ่านโปรแกรม ZOOM
>> รายละเอียด Course Outline สามารถเข้าไปดูใน www.thaieei.com > รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

หลักสูตร Growth Mindset กับการสร้างทักษะการปรับตัว (Adaptation Skill) ในการทำงานภายหลังการ Joint Venture (รุ่น 1-2)วันที...
17/12/2021

หลักสูตร Growth Mindset กับการสร้างทักษะการปรับตัว (Adaptation Skill) ในการทำงานภายหลังการ Joint Venture (รุ่น 1-2)
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบการอบรม Online In-house Training ผ่านโปรแกรม MS. Teams

หลักสูตร Industrial Engineering Techniques (IE) บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอร์มไทย จำกัด วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Z...
16/12/2021

หลักสูตร Industrial Engineering Techniques (IE)
บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอร์มไทย จำกัด
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่เลือกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาองค์กรของท่านค่า 🤍
16/12/2021

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ
ที่เลือกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาองค์กรของท่านค่า 🤍

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่เลือกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาองค์กรของท่านค่า 🤍
14/12/2021

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ
ที่เลือกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาองค์กรของท่านค่า 🤍

Online In house Trainingหลักสูตร การบริหารคนยุคใหม่ กับแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์วันที่ 8, 10 ธันวาคม 2564บริษัท ส...
10/12/2021

Online In house Training
หลักสูตร การบริหารคนยุคใหม่ กับแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 8, 10 ธันวาคม 2564
บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด จ.สระบุรี

ที่อยู่

57 Phra Sumen Rd
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622807272

เว็บไซต์

www.thaieei.com

ผลิตภัณฑ์

บริการฝึกอบรม In-house Training และ Public Training แบบครบวงจร ในหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งทางด้าน Soft Skill, Productivity, ระบบมาตรฐาน และเทคโนโลยี ด้วยวิทยากรคุณภาพที่จะทำให้คุณและองค์กรเก่งขึ้นอย่างแน่นอน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอ:

Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการฝึกอบรม ครบวงจร

บริการฝึกอบรม In-house Training และ Public Training แบบครบวงจร ในหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งทางด้าน Soft Skill, Productivity, ระบบมาตรฐาน และเทคโนโลยี ด้วยวิทยากรคุณภาพที่จะทำให้คุณและองค์กรเก่งขึ้นอย่างแน่นอน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทางนี้มีมาเติมให้ทุกวันน พักโควิด มาสะกิดต่อมเรียนรู้กันนน
ถึงจะอยุ่ในช่วงโควิด แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเติมความรู้ได้ในทุกเวลา ... มาพบกับพวกเราและทีมวิทยากรจากทางสถาบันฯได้ ใน E-Training หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีๆ จุกๆสำหรับทุกท่านที่อยากพักสายตาจากงานประจำที่ทำอยู่ มาเรียนรู้ๆปพร้อมๆกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลดเสี่ยง เลี่ยง โควิด กับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กนิกส์ แล้วเข้ามาเจอกันค่าา
หลักสูตรTRAIN THE TRAINER สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ในยุค 4.0 . . 3 - 4 มิ.ย. 2562 ขอบคุณ สถาบันไฟฟ้า @Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ HR ของ บ.ไทย นิปปอน เซเอกิ . ที่ให้ความสนใจ 😘 หลักสูตรนี้ครับ 🤙 #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
Phase 3 E Training day 1 just Start >>> E Training phase 3.. เรียนรู้ ฟรี กับ หลักสูตร ออนไลน์ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ ทีมงาน สถานที่ Bangkok Click Studio and Space คลิปนี้ โค้ชพี่เอก สลับมาใช้ แอปพลิเคชั่น In Shot ครับ แนะนำไปลองโหลด .. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot ฝึกใช้ให้เป็นประโยชน์ กับแบรนด์ของคุณครับ #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
Day 3 Just The End >>>> Focus Your Brand ขอบคุณ อ.Surus Tangpaitoon & Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ สถานที่ Bangkok Click Studio and Space ผมและทีมงาน รู้สึกยินดี มาก ที่ได้รู้จัก และร่วมงาน กับอาจารย์ทุกท่าน รวมถึงทีมงาน และ สถานที่ ทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
E Training Phase 3 Focus Your Brand ขอบคุณ ผอ.อ.Surus Tangpaitoon & Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ สถานที่ Bangkok Click Studio and Space #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
E Training Phase 3 Focus Your Brand ขอบคุณ อ.วิบูลย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ สถานที่ Bangkok Click Studio and Space #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
E Training Phase 3 Focus Your Brand ขอบคุณ อ.รัตนา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ สถานที่ Bangkok Click Studio and Space #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
E Training Phase 3 Focus Your Brand ขอบคุณ อ.กฤษณะ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ สถานที่ Bangkok Click Studio and Space #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
E Training Phase 3 Focus Your Brand ขอบคุณ อ.เปิ้ล คุณเป้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บรรยายกาศการทำงาน นางแบบสวยๆ) Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณ สถานที่ Bangkok Click Studio and Space #โค้ชพี่เอก #brandingNewyou #สร้างแบรนด์จากตัวตน #FocusYourBrand #สร้างจุดแข็งให้แบรนด์ของคุณ #ทีมโฟกัสยัวร์แบรนด์ #MedeaCommunication
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น F:wtcabinet weifo
ต้องการ เผยแพร่หลักสูตรนักประดิษฐ์นวัตกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ioT